Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  Okul Servis Ücretleri.-2010-2011
 
.***2010 - 2011 YILI OKUL SERVİS ÜCRET TARİFESİ***


 

KM         TL

   
0 –    3    130      
3 –    5    135      
5 –    7    150      
7 –    9    155      
9 –   11    195      
11 – 13    220      
13 – 15    240      
15 – 17    255      
17 – 19    275      
19 – 21    290      
21 – 23    300      
23 – 25    305     ****ÜCRET TARİFESİ İLE İLGİLİ UYULACAK DİĞER ŞARTLAR****


Bu tarife 5216 sayılı kanunun 7inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 9uncu maddesine istinaden düzenlenmiştir.

Bu tarifede belirlenen ücretler, resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis araçlarının taşımacılık hizmetlerini kapsar, taşımacılık hizmeti için alınan ücretleri dolaylı yollarla arttırmamak şartıyla (Ayrı bir bedel, ancak ilave somut bir hizmetin karşılığı olabilir) ilgilileri arasında taşımacılık hizmetleri dışında ilave hizmetler için (rehber personel ücreti, gezi, vb.) özel hukuka tabi anlaşmalar yapılabilir. Ancak ilave hizmetler için belirlenen bedeller hiçbir şekilde bu tarife ile ilişkilendirilemez.
 
25 Km’ nin üzerindeki her bir km için 2.80 TL ilave yapılır.

Köprü geçiş ücreti fiyatlara ilave edilir.

Tarifede belirtilen mesafe dilimlerine ait Km.’ nin 400 metre aşılması halinde bir üst dilim ücreti ödenir.

Etüt için yapılan taşımalarda servis ücretinin en fazla %30’ u ilave edilir.

Kardeş indirimi (Gerekli belgeler ibraz edilmesi ve aynı servisi kullanmaları halinde )birinci kardeşe  %10 ikinci kardeşe  % 20 indirim olarak uygulanır.

Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabidir.( Yarıyıl tatili ücreti alınmaz.)

Ücret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğu dikkate alınacaktır. Ancak hat üzerinde otobüs, minibüs güzergâhı yok ise ev ile okul arasındaki ulaşılabilir en yakın mesafe dikkate alınacaktır. Ortaya çıkacak anlaşmazlıklar durumunda mesafenin belirlenmesi için yetkili mercii İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’dür.

Bu tarifede yer alan ücretler azami hadleri gösterir.

Öğrenci taşımacılığı yapan her araç,  Okul Aile Birliği tarafından onaylanmış ve servis aracı kiralama komisyonunca yazılı olarak bildirilen, maddi durumu yeterli olmayan ihtiyaç sahibi bir öğrenciyi ücretsiz taşıyacaktır.

Taşıma Ücretinin her ay sonunda ödenmesi esastır, ancak yıllıkta ödenebilir. Yıllık peşin ödemelerde tarife üzerinden en az % 10 indirim uygulanır.

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 7.Maddesinin 2. bendinde belirtilen hükümleri yerine getirmeyen taşımacılara Güzergâh Kullanım İzin Belgesi düzenlenmez.

Tarifedeki ücretlere KDV dahil olup, gidiş-dönüş için aylık tespit edilen ücretlerdir.

Okul Aile Birliği, Servis Kiralama Komisyonu, Taşımacı, Şöför, Rehber personel Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve İBB Servis Araçları Yönergesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

Bu tarifeyi servis aracının görünür bir yerinde bulundurmak zorunludur.

Yukarıda belirtilen kuralların ihlal edilmesinin Trafik Zabıtası veya Belediye Zabıtası tarafından tutanakla tespiti halinde Güzergâh Kullanım İzin Belgesi iptal edilerek 1 ay süre ile yeniden düzenlenmez.

 


                                                                          
 

 
 
 
                                        SORU VE ŞİKÂYETLERİNİZ İÇİN:

                                       Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
                                            Halkla ilişkiler Birimi


                                            Tel : 0212 453 78 78
                                            Faks : 0212 453 78 77

                                      E-posta:topluulasim@ibb.gov.tr
                                          topluulasim1@ibb.gov.tr

                                             İBB Beyaz Masa: 153


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1322607 ziyaretçi (3011910 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol