Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  OYAK ta Assubay Rahatsızlığı
 


    Astsubayın OYAK'la imtihanı
Askeri okuldan mezun olur olmaz OYAK için maaşlarından kesinti başlayan astsubaylar, kurumun kendilerini dikkat almadığı gerekçesiyle harekete geçti. OYAK tarafından muhatap alınmayan astsubaylar, çareyi AİHM'ne gitmekte buldular
HaklarInI almak için geçmişte sokaklara dökülmekten bile çekinmeyen astsubayların en çok sıkıntı yaşadığı kurum ise OYAK, yani Ordu Yardımlaşma Kurumu. OYAK'ın yasası gereği astsubaylardan da her ay düzenli olarak üyelik aidatı kesiliyor. OYAK bunun karşılığında ise astsubaylara, emekli oldukları zaman görev süresince yatırdıkları miktarın karşılığı olduğunu belirttikleri bir parayı ödüyor, arada bir de ucuzluğu tartışılan kampanyalar ile üyelerini ev ve araba sahibi olmaya çağırıyor. OYAK aidatlarının yaklaşık yüzde 60'ını yatıran astsubayların OYAK yönetiminde esamesi bile okunmuyor. OYAK'ta subaylar en üst seviyede temsil edilirken, kurumun ne yönetim kurulunda ne de idare mekanizmasında tek bir astsubay bile görev almıyor. Astsubaylara göre ise OYAK kendilerini, her ay düzenli para yatıran kaynaklardan ibaret görüyor. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) de bu durumdan ciddi rahatsızlık duyarak harekete geçti. Önce kurumla birebir yazışmalar yaparak gerektiği durumlarda ihtar bile çekerek astsubayların da yönetimde yer almaları gerektiğini belirten dernek, OYAK'ın tüm kapılar yüzlerine kapatması karşısında çareyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gitmekte buldu. Bu gelişme Türkiye'de adeta şok etkisi yarattı. Olay basında, "Asker bile AİHM'e gitti" diye yer buldu.
Sorgulamak hakkımız
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), yetkili kurullarında temsil edilmek için hukuk mücadelesi veren Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'ni (TEMAD) muhatap olarak kabul etmiyor. Bir keresinde OYAK, emekli astsubayların haklarını savunan TEMAD'a, "Dava açmaya yetkiniz yok, göreviniz emekli askerlerin anılarını yaşatmak" diye cevap bile verdi. OYAK avukatları, idare mahkemesinin kararı üzerine, özel hukuk mahkemesine dava açan emekli astsubaylara, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde (AYİM) haklarını aramaları gerektiğini bildirdi. TEMAD avukatlarının verdiği cevap dilekçesinde ise dernek tüzüğünde üyelerin sosyal, kültürel ve hukuki ihtiyaçlarını karşılayacağının yer aldığı belirtilerek dava açma yetkisine sahip oldukları ifade edildi. Davanın Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde (AYİM) görülmesinin sakıncasına işaret eden TEMAD avukatlarına göre, bu mahkeme üyeleri aynı zamanda OYAK üyesi ve kurumdan nema alıyorlar. Genel Müdür Coşkun Ulusoy'un "Her sabah 1 katrilyon yönetiyorum" dediği paraların emekli astsubaylardan da kesilen ücretlerden oluştuğuna dikkat çeken TEMAD avukatları, devasa fona yön veren kuruluşu sorgulamanın hakları olduğunu vurguladı.
Bizim paramızla kuruldu
OYAK, Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde süren davada emekli astsubayların haklarının verilmemesiyle ilgili olarak kendini savundu. Emekli astsubaylar, dava dilekçesinde kendi paralarıyla kurulan bir sosyal güvenlik kuruluşunda ne temsil edilebildiklerini ne de çalıştırıldıklarını ifade etmişti. OYAK avukatları Haluk Eruygur ile Faruk Petriçli'nin verdiği dilekçede, davacı astsubayların hak talepleri, usul ve esas açısından reddedildi. TEMAD ve üyesi astsubayların, OYAK'ta dava açmaya yetkilerinin bulunmadığı, mahkemenin davayı reddetmesi gerektiği vurgulandı. Derneğin kuruluş amacına gönderme yapan OYAK avukatları, kanuna göre TEMAD'ın görevinin "emekli askerlerin mesleklerine ilişkin ortak anılarını yaşatmak, dayanışmalarını devam ettirmek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak" olduğunu öne sürdü. Emekli astsubayların OYAK'a karşı açtığı ilk davada Ankara 10. İdare Mahkemesi, OYAK'ın özel hukuk hükümlerine tabi olduğunu, yargılamanın adli yargıda görülmesi gerektiğine karar vermişti.
Temsil edilmiyoruz
TEMAD'ın açtığı davanın dilekçesinde OYAK ve iştiraklerinin yetkili kurullarında derneğin 26 bin emekli astsubay üyesinden kimsenin bulunmadığı belirtilmişti. OYAK, emekli astsubayların istihdamla ilgili taleplerinin gayri ciddi ve hukuk dışı olduğunu iddia etti. OYAK yetkili kurullarında emekli astsubayların temsil edilmediği iddialarına dilekçede, kanuna göre maliye, hukuk, bankacılık ve sigorta sahalarında tecrübe sahibi ve yüksek tahsilli olmaları şartıyla emekli astsubayların görev almalarında yasal bir engel olmadığı anlatıldı.
Saygın adını bize borçlu
TEMAD avukatlarının verdiği cevap dilekçesinde ise, dernek tüzüğünde üyelerin sosyal, kültürel ve hukuki ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtilerek, dava açma yetkisine sahip olduklarını anlattı. Derneğin avukatları Alim Akbay, İsa Çetin, Kadir Kocalar ve Kaya Yelek tarafından verilen dava dilekçesinde, OYAK'la ilgili açılan davanın binlerce emekli astsubayı ilgilendirdiği belirtildi. TEMAD avukatları, emekli astsubayların görev tazminatıyla ilgili Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı aleyhine açılan davanın Danıştay 11. Hukuk Dairesi'nde sürdüğünü, dolayısıyla mahkemenin taraf (husumet) ehliyetini kabul ettiğini dile getirdi. OYAK'ın derneğin davadan hukuki yararı olmadığı ve OYAK'ın saygın adının ve unvanının kullanılarak derneğin tanıtımını yaptığı iddiasına ise TEMAD avukatları sert cevap verdi. Davanın lehlerine neticelenmesi durumunda üyelerin haklı menfaat temin edeceklerini anlatan avukatlar, "Derneğimizin tanıtıma ihtiyacı olmadığı gibi, davalı kurum OYAK'ın, saygın adını ve ünvanını derneğimiz üyelerine borçlu olduğunu özellikle hatırlatmak istiyoruz." dedi. OYAK'ın özel hukuk hükümlerine tabi olduğu belirtilen dilekçede, Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin davanın adliye mahkemelerinde görülmesine karar verdiğine işaret ettiler. Davanın AYİM'de görülmesi iddiasına da karşı çıkan TEMAD avukatları, askerî mahkemede, asker kişilerin askerî hizmete ilişkin davalarına bakıldığını belirtti. Avukatlar, "Kaldı ki AYİM üyeleri aynı zamanda OYAK üyesidirler ve kurumun kârından nema almaktadırlar. AYİM'in davaya bakması hukuka aykırıdır." dediler. OYAK'ın kuruluş yasasına göre kurum, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi gibi vergilerden muaf olduğuna işaret edilen dilekçede, kurumun bu muafiyetlerinden faydalanarak ekonomik güce ulaştığına dikkat çekildi. Personel istihdamında adama iş ilkesi yerine işe adam ilkesinin uygulanmasının doğru olduğunu belirten TEMAD avukatları, Genel Müdür Coşkun Ulusoy'un "Her sabah 1 katrilyon yönetiyorum" dediği paraların emekli astsubaylardan da kesilen ücretlerden oluştuğunu ifade etti.
Bu kez OYAK ihtar çekti
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ise bu gelişmeler üzerine, emekli astsubaylara ihtarname çekerek, iddialarının kurumun manevi şahsiyetini ve ticari itibarını zedelediğini bildirdi. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD ) Genel Başkanı Mustafa Erol ise, iddiaların arkasında olduğunu belirterek, OYAK'a bağlı şirketlerin kadrolarında astsubaylara yer verilmediğini söyledi. OYAK Genel Müdürlüğü, TEMAD İstanbul İl Başkanlığı'na ihtarname çekerek, OYAK'a bağlı şirketlerde yönetimde görevli olanların yakınlarının istihdam edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını ilettiler. İstanbul İl Başkanlığı yetkilileri, bunun yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtirken, OYAK şirketlerinde subay ve astsubay yakınlarının istihdamının doğru olacağını söylediler.

Miting de düzenliyorlar
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD ), emekli astsubayların özlük haklarının iyileştirilmesi için yürüyüş ve miting de düzenliyor. Son olarak Ankara'da Sıhhiye'de toplanan çok sayıda dernek üyesi, Türk bayrakları ile birlikte marşlar eşliğinde Abdi İpekçi Parkı'na yürüdü.'OYAK seninle halimiz ne olacak','Açlık sınırında maaş uygun adım marş' ifadelerinin yer aldığı dövizler taşıyan göstericiler, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti. TEMAD Genel Başkanı Mustafa Erol, özlük hakları iyileştirilinceye kadar ciddi ve kararlı olarak mücadelelerine devam edeceklerini söyledi. Astsubayların emekli olduktan sonra aldıkları maaşın yüzde 48'inin kesildiğini ve yoksulluk sınırı altında yaşamaya çalıştıklarını savunan Erol , Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK ) uygulanan tazminatını da almadıklarını ifade etti. TSK Personel Kanunu'nun ihtiyaçlara cevap vermediğini savunan Erol ,'Türk Ceza Kanunu'nun (TCK ) jet hızıyla geçtiği şu günlerde, çağın koşullarına uydurularak yeniden gözden geçirilmesi temennisi ile emekli astsubayların beklentilerini kamuoyuna arz ediyoruz.' dedi. Erol konuşmasında, görev tazminatının verilmesi, Emekli Sandığı Yasası'nda değişiklik yapılması, lisans ve lisansüstü eğitim alan astsubaylara kıdem verilmesi, OYAK ve vakıfların yönetiminde astsubaylara da görev verilmesi ve genel olarak özlük haklarının iyileştirilmesini istediklerini vurguladı.


Yarın:Emekli subaylardan astsubaylara OYAK desteği

Çelik Çelikyaman 28.04.08 TERCÜMAN GAZETESİ


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1284729 ziyaretçi (2920654 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol