Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  TARIKAT PROF DR ALİ KÖSE
 

PROF ALİ KÖSE'DEKAN' ile ilgili görsel sonucu

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali Köse


TARİKAT-I MUHAMMEDİYE
(HZ. MUHAMMED'İN YOLU)


Bu tarikatın özellikleri Bizim bir mürşidimiz var.
Ama bizim mürşidimiz
- diğer mürşidler gibi-
olağanüstü özelliklere sahip değil.

O, Tıpkı bizim gibi bir beşer (Kehf 110).

O bizim gibi yemek yer, bizim gibi çarşı pazar dolaşır (Furkan 7)

O, Gaybı bilmez(En’am 50)

O, İnsanların kalbinden geçeni okuyamaz (Tevbe 101,Münafikun 4)

O, Ahirette bize torpil yapamaz. Bizi azap meleklerinin elinden kurtaramaz (A’raf 188, Cin 21-23).

O, ahirette bize ve kendisine ne yapılacağını bile bilmez. (Ahkaf 9)

O, Ölülere işittiremez, kabirdekilerle sohbet edemez (Rum 92, Fatır 22)

O, Eceli gelince ölümünü erteleyemez(Zümer 30) O,

Azraili geri gönderemediği gibi kimseyi de çarpamaz (Cin 21)

O, Allah’ın dilemesi dışında bize de kendisine de bir fayda sağlayamaz (A’raf 188).

O, değil bize geleni, kendisine gelen zararı bile savamaz. (Cin 21).

O havada uçamaz, denizde yürüyemez, aynı anda birkaç yerde görünemez, ölüleri diriltemez. Bizim mürşidimizin böyle mucizeleri kerametleri yoktur (İsra 59, Ankebut 50-51).

O’nun silsilesi, İsa, Musa, İbrahim(as) gibi nebilerden Adem(as)’a kadar uzanır Ama O’nun Allah’tan başka –gavs, kutub vs gibi– sığınacağı kimsesi yoktur (Cin 22).

O, darda kalınca da normalde de yalnızca Allahtan yardım ister(Fatiha 3, Cin 20).

O’nun ALLAH(cc)’tan başka yardım isteyecek kimsesi yoktur.
Üstelik O -diğer mürşidler gibi- günahsız! değildir. Öyle ya da böyle bazı günahları olmuş ve bunlar için Allah’tan af dilenmiştir (Mu’min 55, Muhammed 19)

Bu günahlarının affedilmesi için –araya koyabileceği– kimsesi de yoktur. Bu yüzden direkt ve yalnızca Allah’tan af dilenmiştir (Fussilet 6).

Bizim mürşidimiz diğerleri gibi değil.
Oldukça mütevazidir (Furkan 63).

O bize asla efendilik taslamaz.
Bizim sıkıntıya düşmemizi istemez.
Bize karşı çok merhametli ve yumuşak huyludur(Al-i İmran 159, Tevbe 128).

Biz Her sorunumuzu O’na götürebiliriz.
Erkek veya kadın dileyen herkes O’nunla görüşebilir. Ve hatta tartışabilir bile (Mücadele 1-12)

O, -Allah’ın hüküm koymadığı hususlarda arkadaşlarıyla istişare eder ve de çoğunluğun kararına uyar (Al-i İmran 159)

O asla ”benim dediğimi yapmak zorundasınız” demez. O’nun ”ğassalin önündeki meyyit gibi ona teslim olacaksınız” diye telkinlerde bulunan müritleri de yoktur.
Konuşmaları kapalı ve gizemli değildir.
Herkesin anlayabileceği şekilde ve apaçıktır (Ankebut 50, Mülk 26).

O Arkadaşlarını kendi evinde ağırlar(Ahzab 53)

O Onlara ikramda bulunur. Rahatsız olduğu halde, ikramdan sonra koyu sohbete dalarak gereğinden fazla kalan arkadaşlarını ikaz edemeyecek kadar naiftir.

Misafirlerine ‘efendi hazretleri artık istirahata çekilecek, buyurun’ diyerek kapıyı gösterecek ‘adamları’ da yoktur.

Dolayısıyla bizler de bu olanları –o akşam mübarek evlerinde şöyle şöyle haller zuhur etti diyerek anlatan müritlerinden değil
– O’nun hallerini Allah’tan öğreniriz (Ahzab 53).

İşte bizim mürşidimiz böyle bir beşerdir.
O’nun türlü türlü mucizeleri yoktur(İsra 53, Ankebut 50)

Ama O’nun öyle bir Kitabı vardır ki,
o Kitabı Onu âlemlere rahmet yapmıştır (Enbiya 107).

Kuran O’nun yegane ve en büyük mucizesidir (Ankebut 50, 51; İsra 59),

Bizim mürşidimiz Muhammed (s.a.v.)’ da bu Kur’an’ı bize getiren Elçidir;
Allah’ın kulu (İsra1, Furkan 1)

O Nebi-Resul Muhammed (Mü’minun 40)

O, Kuranı Allah’tan alıp bize tebliğ edendir (Maide 92, Nur 54)

O Bizi Kuran ile uyarandı(En’am 19)

O Kuran ile hüküm veren(Nisa 105)

O aramızdaki ihtilafları Kuran ile çözen(Nahl 64)

O insanlığı Kuran ile karanlıklardan aydınlığa çıkarandır(İbrahim 2)

O, –başka bir şeye değil– yalnızca Kur’an’a uydu(En’am 50,Araf 203)

Çünkü O,
Kur’an’dan başka bir Kitap bilmiyordu (Şura 52)

O’nun bütün bilgi (ders) kaynağı Kur’an’dı (En’am 105)

O, bize öğrettiği her şeyi Kur’an ile öğretti (Bakara 151)

Bize ders/vird/zikir olarak sadece Kuranı öğütledi.

Çünkü kendisi için de bizim için de yegâne öğüt/zikir –ahirette hepimizin hesaba çekileceği tek kitap olan– Kurandı;

Sen, sana vahyedilen (Kur’an’a) sımsıkı sarıl.

Çünkü sen doğru yol (sırat-ı müstakim) üzerindesin. Ve şüphesiz ki o (sana vahyedilen Kur’an)
hem senin için hem de kavmin için bir öğüttür.
Ve hepiniz ileride ondan sorumlu tutulacaksınız (Zuhruf 43-44)

İşte Rabbimizin ‘sırat-ı mustakim’ dediği
‘Tarikat-ı Muhammediye’ budur…


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1956139 ziyaretçi (4269348 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol