Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  KURAN EŞİTLİK
 

KURAN MUCİZESİ'GÖRSELLER' ile ilgili görsel sonucu

KURAN MUCİZESİ'GÖRSELLER' ile ilgili görsel sonucu

2017 Nobel Tıp ödülüyle
bir Kuran Mucizesi daha ortaya çıktı


KURAN MUCİZESİ'GÖRSELLER' ile ilgili görsel sonucu

KURAN MUCİZESİ'GÖRSELLER' ile ilgili görsel sonucu

KURAN MUCİZESİ'GÖRSELLER' ile ilgili görsel sonucu

KURAN MUCİZESİ'GÖRSELLER' ile ilgili görsel sonucuŞimdiye kadar Kuran'ı kerimi bu tarz bir tanıtımla görmemiş olabilirsiniz!

Onun için aşağıdaki metni dikkatlice okuyunuz;

Adı: Kuranı Kerim
Lakabı: Mecid
Lisanı: Arapça
Nüzul zamanı: 27 Ramazan , Fil senesinin kırkıncı yılı
Nüzul mekanı: Mekke, Medine, Hira mağarası
Nazil eden:
Allah'u Teala Vahiy meleği: Hz. Cebrail
Vahyi alan: Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi vesellem
Vahiy sayısı: 24 bin defa Nazil olma müddeti:
23 yıl İlk nazil olan ayet: "Yaratan Rabbinin adı ile oku."
İlk nazil olan süre:Alak
Son nazil olan süre: Nasr
Son nazil olan ayet: "Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim." (Maide,3)
Cüz sayısı: 30
Süre sayısı: 114
En azametli ayet: Ayet'el Kürsi
En uzun süre: Bakara
En kısa süre: Kevser
En uzun ayet: Bakara süresinin 282. ayeti
En kısa ayet: Taha süresinde "Taha" ayeti
Mekki sürelerin sayısı: 82
Medeni sürelerin sayısı: 20
Mekki ve Medeni sürelerin sayısı: 12
Kuran'ı kerimin yarısındaki süre: Kehf süresi
Kuran'ı kerimin anası: Fatiha süresi
Kuran'ı kerimin kalbi: Yasin
Kuran'ın gelini: Rahman süresi
İki besmele olan süre: Neml süresi
Besmele olmayan süre: Tevbe süresi
Hizb sayısı: 120 hizb
Bütün ayetlerinde Allah ismi olan süre: Mücadele süresi
Ayet sayısı: 6236 ayet
Kelime sayısı: 77439 kelime
Harf sayısı: 330733 harf
Nokta sayısı: 105684 nokta

Kuranı kerim üç bölümden ibarettir:
Allah'ın vahdaniyeti,
Kıssalar,
Ahkâm

Üç defa okunduğunda Kuran'ın hatim sevabını teşkil eden süre: İhlas süresi

Kuran'ı kerimde erkek ve kadın eşit oranda, eşit kelimelerle zikrolunmuştur.

Yani Kuran'ı kerimde erkek 24 defa kadın da 24 defa zikrolunmuştur.
Bu nokta insanı hayrete düşüren ve insanın üzerinde tefekkür etmesi gereken bir noktadır.

Bu nokta Kuran'ı kerimde her konunun
eşit olarak beyan olunduğunu göstermektedir.

Kuran'ı kerimde dünya 115 defa ahiret de 115 defa,

Melekler 88 defa şeytan da 88 defa,

Yaşamak 145 defa ölüm de 145 defa,

Fayda 50 defa zarar da 50 defa,

Millet (halk) 50 defa Peygamberler de 50 defa,

İblis 11 defa İblis'in şerrinden Allah'a sığınmak da 11 defa,

Musibet 75 defa, şükür de 75 defa,

Sadaka 73 defa razılık da 73 defa,

Aldatılanlar (delalete düşenler) 17 defa ölüler de (ölü insanlar da) 17 defa,

Müslümanlar 41 defa cihad da 41 defa,
Altın 8 defa güzel ve rahat yaşam da 8 defa,
Büyü 60 defa fitne de 60 defa,
Zekat 32 defa bereket de 32 defa,
Zihin 49 defa nur da 49 defa,
Dil 25 defa nasihat da 25 defa,
Arzu 8 defa korku da 8 defa,
Aşikâr konuşmak 18 defa tebliğ etmek de 18 defa,
Zorluk 114 defa sabır da 114 defa,
Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi vesellem 4 defa
Şeriat da (Hz. Peygamberin öğretileri de) 4 defa zikrolunmuştur.

Kuran' kerimde tekrar olan kelimeler de insanın dikkatini
Kuran'ı kerime celbetmekte ve tefekküre sevk etmektedir;

Namaz 5 defa, ay 12 defa, gün 365 defa zikrolunmuştur.

Acaba bunların tamamı tesadüf üzere olabilirmi!

Kamer süresinden Kuran'ı kerimin sonuna kadar 1389 ayet vardır.
Kameri takvimine göre miladi 1969 senesine tekabül etmektedir.
Aya gidilme tarihi 1389 senesinde gerçekleşmiştir.

Kuran'ı kerimin 19. süresinin (Meryem) 57. ayeti Hz. İdris hakkında şöyle buyurmuştur;
" Ve onu, yüce bir mekâna yükselttik."
İnsan uzaya ilk olarak 1957 senesinde gitmiştir.

Bütün erkek ve dişi hayvanlarda bulunan kromozomlar eşittir.

Bal arısı kromozom açısından diğer hayvanlardan farklı olan
tek hayvandır.
Zira bal arısının on altı çift kromozomu vardır ama
erkek arının on altı tek kromozomu vardır.
Kuran'ı kerimin on altıncı süresi ise Nahl (bal arısı) süresidir.

Kuran'ı kerimin bir kaç yerinde merkeb(eşek) kelimesi
diğer hayvanlarla beraber zikrolunmuştur.

Ancak sadece Kuran'ı kerimin iki ayeti kerimesinde
bu hayvanın adı tek başına zikrolunmuştur.

"Seslerin en çirkini, şüphesiz merkeblerin sesidir." (Lokman, 19)
" Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu,
ciltlerle kitap taşıyan merkebin durumu gibidir." (Cuma, 5)

Bu hayvanın 31 çift yani 62 kromozomu vardır.
Bu iki süre (Lokman, Cuma) Kuran'ın 31. ve 62. süreleridir.

"Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." (Rad, 28)


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1992406 ziyaretçi (4343358 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol