Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  ÖMER ADALETI
 

 

Diriliş Ertuğrul Osman'ın hocası Kimdir
 


Anlamaya çalışalım lütfen...

Hz. Ömer’in halifeliği döneminde
Şam valisi olan ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in arkadaşlarından olan Sad b. Ebi Vakkas (r.a.)
Şam’daki bir camiyi genişletmek ister.

Bu nedenle de caminin civarındaki arsaları kamulaştırır.
herkes arsasının bedelini alır ve isteyerek arsasını camiye devreder.

Ancak Şam’da yaşayan bir Yahudi,
camiye bitişik olan arsasını satmak istemez.
Vali arsasının değerini fazlasıyla verse de
Yahudi vatandaş arsasının kamulaştırılmasına rıza göstermez.

Bunun üzerine vali arsaya el koyar ve bedelini adama gönderir.

Arsasını kaybeden Yahudi, komşusu olan bir Müslüman’a derdini anlatır.
Sızlanır.
Bana zulmedildi, der.

Müslüman vatandaş da kendisine,
Medine’ye git.

Orada halife Hz. Ömer vardır.
Derdini anlat.
Ömer, son derece adildir,
elbette seni dinler, der.

Şamlı Yahudi Medine’nin yolunu tutar.
yorucu bir yolculuktan sonra Medine’ye ulaşır.
Halifeyi sorar.

Vatandaşlar bir hurma ağacının gölgesinde dinlenen halifeyi gösterirler.
İşte halife bu zattır, derler.

Adam Hz. Ömer’in yanına gider.
Selam verip yanına oturur.
Derdini anlatır.
Hz. Ömer adamı dinler.
Sonra bulduğu bir deri veya kemik parçasının üzerine şu cümleyi yazar:

‘Bilesin ki, ben Nuşirevan’dan daha az adil değilim.

’ Kısa ve özlü bir cümle.

Yahudi bu yazıyı alıp ayrılır.
Ama yolda giderken de kendi kendine şöyle konuşur:

“Şam’daki idarecilerin giyim, kuşam ve oturdukları yerdeki ihtişam ve debdebe nerde,

Medine’deki halifede bulunan tevazu nerde.

Şam’dakiler şu mütevazı halifeyi ciddiye alırlar mı?

Hiç sanmıyorum.
” Kendi kendine böyle konuşur.
Sonunda Şam’a varır.

Doğrusu valiye gitmek de istemez.
Çünkü sonuç alamayacağı kanaatindedir.
Bununla beraber, mademki yorulup da oralara kadar gittim,
bari halifenin şu yazdığı cümleyi valiye vereyim, der.

Valinin huzuruna çıkar ve deri parçasını uzatır.
‘Medine’deki halifenin size mesajıdır’, der.

Vali bu cümleyi okuyunca, sapsarı kesilir.
Uzun müddet başını yerden kaldıramaz

Sonra endişe içinde,
başını kaldırıp şöyle der;

arsanız size geri verilmiştir.

Yahudi vatandaş hayret eder.
Şaşırır.
Bir tek cümlenin valiyi bu kadar sarsacağını hiç tahmin edememişti.

Merak ve dehşet içinde sorar.
Lütfen bana bu cümlenin
neden sizi bu kadar dehşete düşürdüğünü anlatır mısınız der.

Şam valisi Hz. Sad, bak der
, sana bu cümlenin hikâyesini anlatayım
. O zaman benim neden bu kadar ürperdiğimi anlarsın:

İslam’dan önce ben ve bugün halife olan Hz. Ömer
İran taraflarına ticaret için gittik.

Yanımıza 200 deve almıştık.
İran’a vardık.
Orada cirit oynayan gençleri seyrederken,
birileri zorla elimizdeki develere el koydular.

Çok kalabalık bir çete grubuydu,
bir şey yapamadık.
Elimizde para da kalmamıştı.
Üzgün bir şekilde, geceleyeceğimiz bir eski han bulduk.

Hanın sahibine de sıkıntımızı anlattık.
Adam iyi biriydi.
Bize yardım etti.

Sonra da; gidip krala durumunuzu anlatın,
o adil bir adamdır,
mutlaka size yardım eder, dedi.

Biz de sabahleyin kralın huzuruna çıkıp durumu anlattık.

Şikâyetimizi bir mütercim krala tercüme etti.

Kral Nuşirevan dikkatle dinledikten sonra
her birimize birer kese altın verdi ve olayı inceleteceğini söyledi.

Bize de, memleketinize dönün, dedi.
Biz tekrar Han’a döndük.

Ama doğrusu sonuçtan çok da memnun olmamıştık.

Hancı sonucu öğrenince son derece üzüldü ve burada bir hata var, dedi.
Gelin beraberce gidelim,
ben size tercümanlık yapayım, teklifinde bulundu.
Biz de gittik. Huzura çıktık. Hancı durumu Nuşirevan’a anlattı.

Develerimize el koyan kişilerin kıyafetini, halini, olayın geçtiği yeri anlattı.
Dikkat ettik, Nuşirevan’ın yüzü sapsarı kesildi.

Bir gün önceki mütercimi çağırttı. Ona sorular sordu.
Sonra ayağa kalktı,
her birimize 2’şer kese altın verdi,

akşama kadar develeriniz gelecek,
develeri alın ve sabahleyin burayı terk edin, dedi.

Ama giderken biriniz doğu kapısından,
diğeriniz de batı kapısından çıkın,
talimatını verdi.

Bizler de bir şey anlamadan huzurundan çıktık.

Akşamleyin 200 devemiz kapıya geldi.

Durumu anlamak için hancıya sorduk.
Neler oluyor dedik.
Hancı şöyle dedi:

Sizin develerinize el koyan kişi Nuşirevan’ın büyük oğlu ile veziridir.

Bunlar bir çete kurmuşlar.
Garibanların mallarına el koyuyorlar.
Siz ilk gittiğinizde, mütercim bunu anlamış.
Ama sizin sözlerinizi Nuşirevan’a yanlış tercüme etmiş.

Böylece kralın oğlunu ve veziri korumuş.
Ben sizinle gidip durumu anlatınca

Nuşirevan bu oyunu anladı.
Ama neden ayrı kapılardan gidin, dedi, ben de anlayamadım.

Hele yarın olsun anlarız, dedi.
Hz. Sad, anlatmaya devam ediyor:

Ertesi gün ben doğu kapısından çıktım.
Kapının çıkışında iki kişinin darağacına asılı olduğunu gördüm.

Halk toplanmış seyrediyordu.
Sordum kim bunlar ve suçları ne, diye.

Dediler ki, bunlardan biri Nuşirevan’ın büyük oğlu diğeri de veziridir.

Bunlar, buraya gelen iki Arap’ı soymuşlar
. Ceza olarak Nuşirevan ikisini de asarak idam etmiştir.

Nuşirevan kendi öz oğlunu idam etmişti.

Hz. Ömer’in çıktığı kapıda ise bizim şikâyetlerimizi yanlış tercüme ederek,

kralın oğlunu korumaya çalışan kişinin asılı olduğunu gördük.


İşte Hz. Ömer senin eline verdiği deri parçasının üzerine

‘Bilesin ki, ben Nuşirevan’dan daha az adil değilim’

sözüyle bana bunu hatırlatıyor

. ‘Halkına zulmedersen seni darağacına çekerim’ diyor.

‘Senin gözyaşlarına bakmam,
tıpkı Nuşirevan’ın öz oğlunun gözyaşına bakmadığı gibi’.

Şimdi anladın mı neden benim benzim sarardı?

Bu hadiseyi bire bir yaşayan

Yahudi vatandaş,

hem arsasını hibe etti ve

hem de İslam’a girdi...,

 

HZ ÖMER 

Hz Ömer 581 yılında Mekke'de doğdu. Tam adı Ömer bin Hattab'dır. Fatıma bin Haşam Beni Mahzum kabilesindendi. Babası bir tüccardı. Hz. Ömer küçük yaşta okuma yazma öğrenmiştir. Bunun yanında gençlik döneminde ata binme, kılıç kullanma ve dövüş sporlarını öğrendi. Tüccarlık yaptığı dönemde de Roma ile Pers şehirlerine giderek buradaki önemli düşünürlerle tanışmıştır. Öte yandan İslam'ın ilk dönemlerinde Hz. Muhammed (s.a.v) öldürmek üzere görevlendirilmiş fakat kendiside sonradan müslüman olmuştur. Hz. Ebubekir'in vefatıyla da yeni halife seçilmiştir.

HALİFELİK DÖNEMİ 

Hz. Ömer döneminde Mısır, Suriye, Lübnan, Filistin, Irak ve İran fethedilerek İslam Devleti topraklarına katılmıştır. Bunun yanında ülkeyi de adaletle yöneterek düzeni sağlamıştır.

VEFATI

Hz. Ömer 1 Kasım 644 tarihinde Fars Ebu Lü'lüe isimli bir kişi tarafından Medine'de sabah namazında sırtından hançerlenerek şehit edilmiştir.


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1958115 ziyaretçi (4274033 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol