Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  CELCELUTİYE HZ ALİNİN DUASI
 


Hz. Ali (RA)'nin

Celcelutiye Duası Meali


"Bismillah ile başladım,

ruhum,
O'nun sayesinde besmele içinde saklı olan
çok sırlar keşfetti.

İkincisinde
O'nun yarattıklarından en hayırlısı
Hz Muhammed'e salavat getirdim.

O Muhammed ki,
dünyadaki bütün yanlışları gidermiştir.

Ey ilahım,
Senin isminle dua ettim.

Her zaman açık olan ve giderek parlayan Ehad ve Bedi isimlerinle
Sana yalvarıyorum.

Kadri ve şanı yüce olan isminle Senden istedim.

Ey güçlü kadir Allah'ım,

Sen bütün işlerimi kolaylaştır.

Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım,

umut ederek daima Sana yalvarıyorum.

Ehad ve Bedi isimlerini şefaatçi yapıp yüksek sesle bağırarak
Sana yalvarıyorum.

Denizin ortasında vurulmuş kılıç gibi isimlerinle,
ey olayları yaratanların en hayırlısı Allah'ım,

olayları yönlendiren,
savaşla barışı sağlayan isimlerinle

Sana yalvarıyorum,

bu fitne ateşi söndürülsün!

Ey İlahim,

her işe her derde hemen müdahale eden,
süratle icabet eden
Allah, Ehad ve Bedi isimlerinle
yalvarıyorum.

Kalbin hayatını canlandırasın,
ondaki kirleri temizleyesin.
Kayyumiyetinle onu ayakta tut,
kayyumiyet sırrı onda her zaman kalsın,
daima parlasın.

Bu Hayy ve Kayyum nurunun şimşeklerinden
bir ziya üstüme parladı,
kalbime bir parıltı geldi,
şimşek çaktı.
Ve kalbimin üstüne rahmet sağanakları döküldü.

Kerim olan Mevla'mız

Allah'ın hikmetiyle,
Ve bu biçimde, bu rahmet, hikmet,
kerem hakikatleri konuştular.
Bundan sonra her taraftan nurlar beni kuşattı.
Ve büyük olan sahibimiz Allah'ın azameti bizi yüceltti.

Allah'ım Seni tenzih ederim,
Sen olayları yaratanların en hayırlısı,

Ve çok mükemmel yaratansın.

Biat yapanların en iyisisin!

Allah'ım beni
amacıma ulaştır,

bütün ihtiyaçlarımı gider.

Hece harfleri biçiminde toplanan
Huruf-u Mukattaa hakkı için..

Muskama emanet olan harflerin sırrı hürmetine, İsimlerinin nuru parlaklığı hürmetine,
yüce Ruhların hürmetine.
Bana nurlardan daha parlak bir
feyiz üzerime akıt,
Nur isminle kalbimin ölmüşlüğünü dirilt!

Ne olur heybetinle
üzerime bir heykel,
celal giydir,


düşmanlarıma el çektir.

Kadri yüce,
aziz isimlerinin hürmetine

beni düşmanlardan,
hasetçilerden koru.

Bunu
Rauf, Celal, Kudüs, Münezzeh ve
Rahim isimlerinin nuruyla ihsan et.

Ey Rabbim!

O nurla ihtiyaçlarımı gider.
Selam Hayy isimlerinle
hacetimi süratle yerine getir.

Ma'bud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine, Kafi isminle işlerime kolaylık ihsan et.

Ey Celal sahibi!
Ey Halim!
Senin yardımınla açılan ilmin sırrıyla
bana ikram et!

Sıraları kesin inkişaf etmiş olan
Kuran-ı Hakim'in açık ve nurani ifadeleriyle

beni korkulardan ve sıkıntıdan koru!

Ey Celal sahibi
ey kırk gönlü üzüntüden kurtarıp saran!

Kaf hürmetine beni koru!

Tehlikeler içinde beni güvende kıl,

buradan beni hayırlı selametine çıkar!

Benim sığınağım sensin

ve sıkıntılar sadece seninle ortadan kalkar.

Rahmetin olan yağmurunu

üzerime yağdırır gibi

rızık yağdır üzerime.


Günahları fazla işleseler de,
alemlerin umudu sensin.

Ey Celal sahibi!

Basir isminle
düşmanlarımızı
dilsiz, sağır, kör ve konuşamaz et.

Alim ve Gani ismi şeriflerinle birlikte

Sabur ismine sığınarak,

yanlışlardan, hatalardan korunurum.

Bütün mahlukatın gönlünü
lütfunla bana çevir.

Fettah isminle

maklubiyet elbisesini bana giydir.


Ya İlahi!

Selam isminle işlerimizi kolaylaştır,

bize yücelik ver.

Üstümüze af örtüsü geçir,

kalplerimize şifa ver.

Hu isminle
rızkımıza
bereket ihsan et,

güçlükleri çöz.

Ey Mabud,
ya Hu,
Ya hayre'l bizim için
cömertliğinle rızıklar sun.

Düşmanları senin yardımınla def ederiz.

Ey Celal sahibi!

Hz Muhammed'in hürmetine

onları yüzüstü terk et.

Ya ilahi!

benim ümidim sadece sensin.

Beni tahrik edenleri dağıt.

Kesin yeminlerin hürmetine

zararlı olanların tuzaklarını
benden uzak tut.

Ey ihsanda bulunanların,
dilekte bulunanların,
ümit kapılarının en değerlisi.

Ey ilmiyle nüfuz eden
Nur! yıldızımı nurlu kıl,
parlamaya devam ettir.
Nurun kandili gizli açık bir şekilde tutuşturur. Kandiller kandili gizli nurlanır.
İzzet sahibi, celal sahibi mukaddes olan Rahim'in nuruyla küfrün ateşini söndürülür.


Ma'bud,
Samed,
Hu Cebbar ve Halim Zatın yardımıyla

düşmanların ateşi bastırılacak.

Gerçek Ma'bud Hak olan,
hakkı gerçekleştiren
Cemil, Mucib ve Vedud olan
Zatın yardımıyla insanlara sevdirecektir.

Hak imi hürmetine
duamı kabul et,

benim yanımda ol,

düşmanlarıma kafi ol.

Ey Rahman olan Allah'ım!

Sen Hak Ma'budsun!

Fırtınalar arka arkaya kopmaktadır.

Kafirlerden korunmak için,
düşmanlara hücum etmek için
senin yardımın gerek,

Sana sığınan kimsenin karanlığı yok olur.

Ta Ha, Ya Sin, Ta Sin ve
Ta Sin Mim surelerinin hürmetine

saadete ermek için bize yardımcı ol.

Kaf Ha Ya Ayn ile
bizleri kuşatan kem gözlerden koru.

Ha Mim Ayn Sin Kaf süresi
bizim koruyucu sığınağımız olsun,

karşısında dağlar bile sarsılsın.

Kaf, Nun ve Ha Mim sureleri hürmetine
himayeni gerçekleştir.

Duhan suresinde muhkem kılınan bir sır var.

Elif Lam ile başlayan sureler
Maide, Nisa, En'am ve Nur suresi hürmetine.

Elif Lam Ra ile başlayan
surelerin sırrı ve İsmi Azam'ın nuruyla,

işlediğim günahlardan vazgeçtim.

Elif Lam im Ra suresiyle
(Rad) melekler, ruhaniler meclisine yükseldim.

Amme, Abese, Tarik, Naziat, Ve's Semai Zatilburuci ve Zilzal surelerinin hürmetine.

Tebareke, Nun, Seele, Sailün,
Tehmiz, Ize'ş Şemsu Kuvirat surelerinin
hakkı için.

Zariyat, Kamer, Necm surelerinin hürmetine

işlerimi kolaylaştır.

Hizb hizb,
ayet ayet okudukları,
inmiş olan Kuran surelerinin hürmetine.

Ey Mevla'm!

Kitap indirdiğin peygamberlere
ihsanda bulunduğun fazlını diliyorum.

Harfler Merih yıldızı gibi yüksektir.

Asa'yi Musa ismiyle karanlıklar kaybolur.

Bunların sırrını şefaatçi ederek,

Senden niyaz ediyorum.

İnsanların
kendisiyle doğru yolu bulduğu
tevazu sahibi birinin tevessülü olsun.

Ey merhametli Rabbim!

Bu harfler öyledir ki,
manalarıyla zamanlar boyu
üstlerine üstünlük bahşedilmiş ve yüceltilmiştir.

Ey Allah'ım!

Bütün ayetler ve içerikleriyle
Sana
tevessülde bulunup yalvardım.

Onlar nur harfleridir.
Onların meziyetlerini toplayarak,
manalarını gerçekleştir.

Her hayır onlarla tamamlanır.

Bana itaat eden bir yardımcı gönder.

Sıkıntım onunla kalksın.


Fatiha suresi ve
sonrasında gelen surelerin hürmetine

bana itaat eden hizmetçi kıl.

Ey Mevla'm!

Kendisiyle çağrıldığında
işleri kolaylaştıran
ismi azamınla sana yalvarıyorum.

Kendilerine şefaatçi kıldığın
peygamberlerin hürmetine

güçsüzlüğüme merhamet et,

günahlarımı bağışla.


Ey Efendim!

ihtiyacımı yerine getir,


işlerimi sana havale ediyorum.

Senin güzel isimlerini niyaz ederek,

Senden niyaz ediyorum.

Bütün hatalarımdan
tövbe etmeyi
şu kuluna lütfet!

Beni
ihlas, hayır ve takvayla
muvaffak et, merhamet et

Ya ilahi!

Mahşerde amel defterimi ak eyle,

sevaplarımı ağırlaştır.

Beni Sırat köprüsünden koşarak geçir,

Cehennem ateşinden koru.

İşlediğim tüm günahlardan beni affet,

büyükte olsa
günahlarımı bağışla ya rabbim!

Ey yüce ismi taşıyan!


*Bütün tehlikelerden kurtuldun,
selamete erdin.
Savaş, çekinme, korkma!
Vahşi hayvanlarla olan yerlere korkmadan gir. Saldır, kaçma! İstediğin düşmanla mücadele et, kimseden korkma.
Ne yılandan, ne akrepten, ne de aslandan korkma. Ne kılıç, ne hançer, ne de mızrak hiç bir tehlikeden korkma*.

Bunu okuyana mükafat
Hz Muhammed şefaati olacaktır.


Bil ki,
Muhammed en üstün peygamberdir,

Allah'ın yeryüzündeki en faziletli kuludur.

Her dileğinin başında onu an,

her şeyden kurtul.


Ya ilahi!
Her zaman ona salavat getir.

Ona
kıyamete kadar esecek rüzgar kadar
salat eyle!

Gökyüzünden ine yağmur kadar,
şimşekler kadar salat eyle!

Allah'ın,
meleklerinin
ona salat ve selam getirmesi sana yeter.

Sen yıllar devam ettikçe
sürekli şefaatini dileyerek,
ona salat getir.

Haşim oğullarından,
hacılar Kabe'yi ziyaret edip,
onu selamladıkça şefaat dile,
salat getir.

Ya ilahi!
Hz Ebu Bekir, Ömer, Hz Osman ve Haydar'dan razı ol! Bütün ashabından,
Salihlerden herkesten razı ol!
Bu
Hz Muhammed'in
amcasının oğlu
Hz Ali'nin sözleridir.
Onda ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır."


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1956311 ziyaretçi (4269812 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol