Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  MUSTAFA ÖZEL. KAPİTALİZİM
 EfyPye3klYI

f1PO_GlJpUI

KAPİTALİZM,
ULUS,
MİLLET VE EDEBİYAT


01 Mayış 2019 tarihinde
Saatçi Ali Efendi Konağında

KAPİTALİZM, ULUS , MİLLET konulu programına

Dr. Mustafa ÖZEL
konuşmacı olarak katıldı.

Mustafa Özel,
İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesidir.
Iktisat tarihi doktorudur.

İktisat ve edebiyatı aynı potada eritmeyi başarmıştır.

Toplantı öncesi yaptığımız görüşmede,
Türkiyenin neredeyse yarısı büyüklüğünde olan Japonya'nın
yer altı zenginliği, petrolü ve başka doğal zenginliklerinin
olmamasına rağmen
kısa süre öncesine kadar
dünyanın ikinci büyük ekonomisinin olmasından bahsetmesi
toplantıya olan ilgimizi ve beklentimizi dahada artırmıştır.

Konak sohbetinde alıştığımız diyalogtan farklı bir diyalog gelişmiştir.

Mustafa Özel'den
Türkiyenin ekonomik açıdan
dahada güçlenmesi için acil reçeteler beklerken,

o iktisat tarihini,
alışmadığımız bir üslupla anlattı.

Problemleri çözecek
temel prensiplerden bahsederek

çözüm anahtarlarını bize vermeye çalıştı.

Başarının bir bedelinin olduğunu,
peygamber efendimizin
Uhut Savaşında kazanmaya çok yakınken
kaybetmesinden
dersler çıkarılması gerektiğini ifade etmiştir.

Peygamber efendimiz döneminden örnekler vererek
Allah ü Tealanın

mutlak adaleti gereği
ayırım yapmadığını

Peygamber dahi olsa
devamlı yükselmenin
bir bedeli olduğunu söyledi.


İktisadi yönden yükselme ve düşüşün sebebini
Allah ü Tealanın
mutlak adaletinde aramamız gerekir.

Allah mutlak adildir.
Çalışana vermektedir.

Tesadüfen yükselme olmaz.

Her çağda dünyanın farklı bölgelerinde
( Çin, Hindistan,Bengaldeş , Bağdat, İstanbul Avrupa , ABD )

yükselmeler,
inişler çıkışlar olmuştur.

Geçmişte güç merkezlerinden biri olan Bengalin
bugün Bengaldeş olarak
iktisadi düzeyi buna bir örnektir.

Allah mutlak adildir.
Çalışana vermektedir.
Tesadüfen güçlenme olmaz.

Kapitalizmin yükselişinede bu gözle bakmamız gerekir.

Mustafa Özel,

kapitalizmin ortaya çıkışını ,
şeytanın sıtrateji değiştirmesi,
sistemin
topyekün şeytanlaştırılması
şeklinde değerlendirmektedir.

Bütün dinler
bütün felsefeler
insanın aç gözlülüğünü

kınamış israfa
karşı çıkmışlardır.


KAPİTALİZM ise
sürekli olarak
tüketim arzusunu kamçılamakta
serveti belirli merkezlere yığmaktadır.

İnsanların arzularını
ihtiyaç haline getirmiştir.

Sloganlar ve farklı yöntemlerle
müşteri hazırlanmakta
israf teşvik edimektedir.


Kapitalizm,
bir meyan kökünü
bütün dünyaya pazarlamış,
yüzmilyarlarca dolarlık pazar
( PEPSİ COLA) oluşturmuştur.

Modern avrupa böyle ortaya çıkmıştır.

Dünyanın neredeyse 4/5 i
avrupanın sömürgesi hâline gelmiştir.

Kağıtpara kapitalizmi,
gazete ulusu,
roman ise
bireyi ortaya çıkarmış,
güçlendirmiştir.

Kapitalizmin ortaya çıkması
birkaç yüzyıl sürmüştür.


Katolik mezhebi
kapitalizmin ortaya çıkması için uygun değildi.

Protestanlık bu sepeble ortaya çıkarıldı.

Para için
din dahil
her türlü kutsal değer
feda edilebilir
kullanılabilir hale getirildi.


Kapitalist sistem ülkemizide etkiledi .

Gömlek satarken

" Günah geçirmez,Abdülkadir Geylani gömleği "

sloganı ve reklamı
bunun en somut örneğidir.


KAPİTALİZM

insanda var olan
sonsuz aldanma,
sonsuz aldatma yeteneğini
ustalıkla kullandı.


Kapitalizmin batıda gelişimi
uzun süreç aldı.

Bu uğurda hristiyanlık değişime uğradı.

Benzer süreç

Türkiyedede yaşandı.
Bizdede

yakın hafızayı unutmalıyız dediler.

Yerine,
Yunan,
Roma,
eski anadolu medeniyetleri
(Etiler,Sümerler, Hititler )

ikame edilerek

yeni bir toplumun inşasına çalıştılar.

Eski anadolu medeniyetlerinin

Türk olduğu iddia edildi.

Türk Tarih Kurumu,
Türk Dil Kurumu

çok etkin olarak kullanıldı.

Ahı Mesut,
Etimesgut oldu.

Zül Fazlı,
Sol Fa Sol oldu.

Bu şekilde,
sekülerleşme ile birlikte
kapitalist sistemin temel taşları atılmış oldu.


Seküler dönüşüm gerçekleşti.

Mustafa Özel,

iktisat ve edebiyatı aynı potada değerlendirmiştir.


Romancıların(kurgucular)
modern gerçekliği
toplum bilimcilerden (tarihçiler dahil)
daha iyi gözlemlediklerini

hatta öngörebildiklerini söylemiştir.

Romanı yazılmayan
hiçbir şey
toplumda meydana gelmiyor,

roman insanın kaybolmuş hikayesidir.

Roman
hem bir uyarıcı
hemde bir
uyuşturucudur.

Bu iki işlevi
aynı anda icra ediyor.


Rausseau
daha 18 yüzyılda

"medeni milletlere roman lazımdır" diyor.


Bozulmanın mahiyetini
en iyi kavratabilecek
romandır
diyor.


Mustafa Özel'in

borsa örneği ve
toplumumuzun
borsa ile ilgili tavrı
dikkat çekici niteliktedir.

İnsanlar,
özellikle de küçük yatırımcılar
İstanbul Borsası’nda
arayış içindeler.

Kazanmak için değil,
aslında kaybetmek için oradalar!

İslamda kumar yasağı olmasaydı,
Türkiye’de insanlar
kumarhanelere rahatça,
“mahalle baskısı” olmadan
gidip gelselerdi,

belki borsaya bu kadar üşüşmezlerdi.

İnsan oyun oynayan,
oynamayı seven,
spekülasyondan haz duyan bir varlıktır.

Borsa
onların bu tutkularına
büyük ölçüde cevap veriyor.

Peki, neden kaybetmek için oynasınlar?

Çünkü,
kaybetmek istediği para veya servet değildir.


Mustafa Özel' e göre,

insan
kendini, kaybetmek için oynar.

Kumarın büyük zevki,

mukayese edilmez hazzı buradadır.

Kur'an-ı Kerim' de
bu sebeple kumar oyununu
haram kılınmıştır.

Kur’an-ı Kerim’de
kumar yasağıyla ilgili ayetlere bakın,

hepsi

“Allah içki ve kumarı size yasaklamıştır”

şeklindedir.

İçki ve Kumar

hep yan yana anılıyor.

Aslında
hiç de birbirine benzemeyen
iki fiildir.


Fakat Allah
ikisini sürekli beraber anıyor;

çünkü bunlar
insanın

“kendini kaybetme”

vasıtalarıdır.


İslamda,

her şeye izin verilebilir,

kendini kaybetmeye asla izin verilmez.


Kendini kaybeden,

Tanrı’yı bulamaz.


Roman,

ahir zamanda
insanın kayboluş hikâyesidir.

İnsan ölürken,
birey doğuyor.

Modern insanın aklını sanki

roman biçimlendirmiştir.

Sadece aklını değil,

Siyasî,
ekonomik ve kültürel ortam,
sanki kurgusal gerçekliğin,

içinde yaşadıklarımızdan
“daha gerçek”
olduğu hissini veriyor bana

diyor. Melville,


160 yıl önce
Jet Fadıl’ı yazmış.

Roman hem bir uyarıcı,
hem bir uyuşturucudur.

Bu iki işlevi
aynı anda icra ediyor.


Sayın Özel

"bazı romanları bonzai niyetine okurum" diyor .


Kur’an-ı Kerim’de

“Kalpler ancak Allah’ı anmakla yatışır”

buyuruluyor.


“Roman okudukça,

Kuran’ı
daha iyi anlamaya başladığını söylüyor.

Rousseau
daha 18. yy ortalarında,

fesada uğramış toplumlara
roman lazım,
diyordu.

Roman bir nevi röntgen gibidir.

Röntgencilik sevimsiz bir meslek,

fakat marazın (hastalığın) teşhisinde de vazgeçilmezdir.


Mustafa Özel
Marx' la ilgili olarak;

"Marx’ı harcadık.

O da buna çanak tuttu diyor.

Yazdıklarının yüzde 99’u
kapitalizmin tahlili olduğu halde,
bir sosyalizm filozofu olup çıktı.

Halbuki sosyalizme dair,
son derece afaki
bir iki spekülasyondan başka bir şey söylemiyor"
diyor.


Mustafa Özel' e göre

Romancılar toplumun radarlarıdır;

olan kadar,
olacağı da
haber verirler.


Çünkü asıl inceleme alanları insan ruhudur.

Türkiyenin modernleşme tarihini
romanlardan okumamız lazım.

Modern toplumu anlamak istiyorsak
roman okumamız gerekir.

Mustafa Özel e göre

bütün doktoraların kaldırılıp

yerine

roman yazılması mecburiyeti getirilmelidir.


Roman-iktisat ilişkisine tekrar dönecek olursak;


İktisat
sosyal bilimler içinde
en sağlam olanıdır derler;

yani yöntem bakımından
fen bilimlerine en yakın olanıdır.


Öyle ise,
neredeyse pozitif bir bilimci olan iktisatçı,

romanla niçin ilgilensin?


“Hayal ürünü”
eserlerden iktisatçı
ne dersler çıkarabilir ki?

Hayal ürünü olmayan ne var?

Hayat bir hayal,
zaman bir hayal,
iktisat bir hayaldir.

Bütün bilimler
hayal edilmiş kavramlara dayanıyor.

Roman ne kadar hayalî/kurgusal ise
sosyal bilimler de
o kadar hayalî kavramlarla örülüdür.

Roman
mert kurgudur,
sosyal bilimler
namert kurgudur.

Mert bir kurgu olan roman

iktisadi faaliyetleri düzenlemiştir.


Büyük filozof Roger Garaudy,

İslamı seçmek çağı seçmektir.
İslam
çağları arkasından sürükleyebildiği gibi
Kur'an ı Kerim
bütün insanlık tarihine
bütün insanlığa hitab etmektedir.

O
her şeyiyle
tam olan bir dindir diyor.

Kur'an indirildiği günden beri
hep zamana hükmetmiştir.

Gerçekten Garaudy' nin  kitabıdır.


Ankebüt Süresi 64 ayetinde

" Bu dünya hayatı;
yalnızca bir oyun ve oyalanmadır. "

denilmektedir.

Yine (Enam,6/32) de

“Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir.”

denilmektedir.

Enbiya suresi 21/16 ayetinde ise

“Biz göğü, yeri ve
aralarında olan varlıkları
oyuncak olsun diye yaratmadık.”

denilerek
gerçeklik apaçık ortaya konulmaktadır.

Bu dünyanın,

aldatıcılığı içinde
romancıların izah etmeye çalıştıkları husus ve hayatın

gerçek manası açıkça vurgulanmıştır.

Gerçekten Kur'an-ı Kerimin
daha iyi anlaşılmasında

romancılardan istifade edilebilir.


İktisat ve romana
farklı bir bakış açısı getiren ,
bize yeni ufuklar açan
Sayın Mustafa Özel beye
teşekkür ediyoruz.


SAYGILAR
Hızır


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1956303 ziyaretçi (4269694 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol