Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  VATANI SATMAK İÇİN YASA ÇIKARILIRMI Arslan BULUT
 

Vatanı satmak için yasa çıkarılır mı?
 
Arslan BULUT
27 Kasım 2017
 
Geçenlerde, çevre haberleriyle tanınan gazeteci Yusuf Yavuz odatv'deki

"Ucuz et oyununun arkasındaki korkunç plan" başlıklı haberinde,

Erhan Ünal'ın tarım araştırmalarına dikkat çekti

. "Toprak Biterken" ve

"Ekmek Biterken" adlı kitaplarında

dünyanın dört bir yanında toprak ve su kaybını anlatan Erhan Ünal

kırmızı et ithalatı konusunda,

"Bu süreç,

ülkemizde bireysel olarak üreten bağımsız çiftçi ve

hayvan üreticisi kalmayana dek sürdürülecek.

İnanması zor fakat gerçekten de küresel güçlerin hedefi bu!

Yani köylü, topraklarını terk etmeye zorlanıyor,

saklı tutulan gerçek amaç bu!"
dedi.

 
Ünal, Türkiye'de üreticilerin 1950'lerden bu yana göçe zorlandığını.

Son 20 yılda

10 milyondan fazla köylünün

şehirlere göç ettiğini,beslenme bağımsızlığını kaybeden ülkelerde

sosyal ve politik birlikteliği sürdürme imkânı kalmayacağını,

sonuçta halkın,üretimi planlayan küresel merkezin

itaatkâr kulları

durumuna geleceğini söyledi. 
Ünal,

köylülüğün bitirilmek istenmesinin sebebinin,

toprağa yönelik duygusal bağlılığın bitirilmesi ve"uğrunda ölünecek değer olmaktan çıkarılması"olduğunu,

ucuz et ithalatının,

ucuz polemiklerle tartışıldığınıoysa meraların ,

yerli veya yabancı yatırımcılara

uzun süreliğine kiraya verilmek istendiğini,küresel hayvancılık şirketlerininTrakya'ya ve Türkiye'ninbütün meralarına

göz diktiğiniörnekleriyle anlattı. 
***
Ziraat Mühendisleri Odası da24 Kasım 2017 tarihli

"alarm"

niteliğinde bir mektup gönderdi.Mektupta özetle şöyle deniliyor:

 
"*Türkiye'de son 27 yılda

tarım alanları yüzde 14 azaldı,üreticilerimiz giderek tarımdan koptu,toprak ve su kaynakları yanlış kullanıldı,tarım arazileri rant uğruna elden çıkarıldı.Türkiye'nin kendi topraklarında yetiştirebildiği birçok ürün ithal edildi,yüksek girdi maliyetleri altında ezilen üretici

yeterince desteklenmedi,milyarlarca dolarlık kaynak,

ithalat yoluyla başka ülkelerin refahına aktarıldı. 
*Bu olumsuzluklar yetmezmiş gibiyapılan yasa değişiklikleri

sorunları daha da büyütüyor.Neredeyse her torba yasadaya 4342 sayılı Mera Yasası'nda

ya da 3573 sayılı Zeytincilik Yasası'nda değişiklik yapılıyor ve

nedense her defa,bu alanların geliştirilmesine değil,

tahribatına yönelik hükümler konuluyor. 
*Son hazırlanan torba yasa da bu anlamda şaşırtmadı.4342 sayılı Mera Yasası'nın

"tahsis amacının değiştirilmesi"ni düzenleyen

14'üncü maddesinde değişiklik yapılıyor.Düzenleme ile

meraların tahsis amacının değiştirilebileceği

istisnalara

endüstri bölgeleri,

teknoloji geliştirme bölgeleri,

organize sanayi bölgeleri ve

serbest bölgeler olarak ekleniyor. 
*Maddede zaten

maden ve petrol arama,

turizm yatırımları,

kamu yatırımları,

tarımsal üretim faaliyetleri,

442 sayılı Köy Kanunu kapsamındaki faaliyetler,

güvenlik ve

olağanüstü hal durumlarında ihtiyaç duyulacak faaliyetler,

petrol iletim faaliyetleri ile

elektrik ve doğal gaz için ihtiyaç duyulan faaliyetler,

jeotermal kaynaklı teknolojik seralar ve

kentsel dönüşüm ve gelişim için

ihtiyaç duyulan faaliyetler

'tahsis amacının değiştirilmesine yönelik istisnai faaliyetler'

olarak yer alıyordu.. 
*İlaveten,

endüstri bölgeleri,

teknoloji geliştirme bölgeleri,

organize sanayi bölgeleri ve

serbest bölgelerin

sadece kuruluş ve geliştirme aşamalarında

mera, yaylak ve kışlakların

tahsis amacı değiştirilebilecek.. 
*Siyasi erkin yapması gereken asıl şey,bu ülkedeki

işsizin,

emekçinin,

yetimin,

öksüzün,

emeklinin,

köylünün,

çiftçinin

sorunları için çözüm üretmeye gayret etmek;toprağımıza,

doğal kaynaklarımıza,

havamıza,

suyumuzagöz diken

rant odaklarına

karşı çıkmak olmalıdır."
***
Şimdi okurlarıma soruyorum.Vatanı satmak içinyasa değiştirilir mi?Meraları

yerli veya yabancı yatırımcılara açan

torba yasadaki değişikliği

hazırlayanlar ve

sorgulamadan onaylayanlar,

yani toprağı

köylünün elinden alanlar,

kime hizmet ediyor? 

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1956321 ziyaretçi (4269852 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol