Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  MEHMET YAMAN CB. AÇIK MEKTUP
 

MEHMET YAMAN'RABAT' ile ilgili görsel sonucu

MEHMET YAMAN 
mail.haber111@gmail.com

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ!.. KORKUYORUM!..

6251 (6284) s.lı kanunla kabul ettiğiniz İstanbul Sözleşmes iyle,
homoseksüelliği ilkokullara varana kadar meşru gösteren dersler koyarak;
homoseksüellerin her şekilde teşkilatlanıp,

toplum içinde ailemize, ezanımıza varana kadar saldırmalarına fırsat vererek;
her türlü ahlaksızca davranış ve gösterilerine müsaade edip koruyarak;

bununla da yetinmeyip,
tüm stk ve medya kuruluşlarını,
inancımıza aykırı homoseksüel ilişkileri etrafta yayan ve
inançlı topluma sopalar göstererek sindirmeye çalışan;

kutsal aile değerlerimizi tarumar eden;
kadın erkek birbirleriyle her türlü zina ve livatayı yapanlara karşı,
hoşgörülü davranıp müsaade ve hatta saygı göstermeye mecbur kılan
ve bütün bunlarla sonuçta,
beklenmedik şekilde,

Rabbimizin koyduğu kanunlara savaş açan bir iktidar olma özelliği taşır hale savruldunuz!..

Bu yanlıştan dönülmesiyle ilgili olarak yapılan şunca ikazlara rağmen,
bunlardan vazgeçmediğiniz gibi,

özellikle bayan bazı milletvekilleriniz tarafından da,
bunları korkularından kısık sesle dile getirmeye çalışın,

sizi seven mensuplarınıza ve dostlarınıza karşı,
acımasızca saldırılarak,
toplumun ahlaksızca sürüklenmeye çalışıldığı homoseksüel toplum oluşması yolunda,

hızla sürükleniyor ve halkı da sürüklüyorsunuz!

Böylece,
toplumumuz ve iktidarınız için, tehlikeli felaketleri, hepimizin üzerine çekiyorsunuz.

Gençlerimizi ve geleceğimizi heder edecek bu felaketlerin,
çok yaklaşmış olmasından korkuyorum,

yaşı 75’i bulmuş ve öbür tarafa gitmeye ramak kalmış bir ihtiyar olarak.

Lütfen,
aile ocaklarını söndüren,
toplumu allak bullak eden,
6284,6251,4320,icra, ceza ve med.kanunlarındaki bu yanlışlıkları
bir an önce kaldırın.

Böylece hem dünyevi ve uhrevi sorumluluktan kurtulun
ve hem de yaklaşan ilahi felaketleri savarak,
halkımızı rahatlatmış olursunuz.


SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ!

İyi niyetle yaptığınız aile değerlerini savunma sadedindeki konuşmalarınızın,
kötü niyetli İstanbul Sözleşmesiyle çeliştiğini,

danışmanlarınız size söylemekten korkuyor mu, yoksa?..

Sahi onların görevi,
hep alkışlayarak, göze girecek işler yapmak mı?..

Heyhat!..
Aile değerlerimizi ve halkın ahlak ve namusunu,
İstanbul sözleşmesiyle fazla heder edilmesinden kurtarın.

Yoksa,
beklenmedik felaket kapıda ve önce sizleri vuracak!..

Ya Rab!
Bu uyarımı,
kendilerini sevdiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız ve
iktidarımızın tüm etkin birimlerine ulaştır,
tesirini halket ve basiretini artır!..

13.3.2020
Mehmet Yaman
Rabat-Mağrib


Araştırmacı-Yazar Mehmet Yaman:
İstanbul Sözleşmesi milli bir felakettir

Aile kurumunu ifsat eden uygulamalara gerekçe yapılan İstanbul Sözleşmesi’nin isminin masum göründüğünü ifade eden Araştırmacı-Yazar Mehmet Yaman, “‘Zehir altın kasede, çeşitli reveranslarla sunulursa farkedilmez’ derler. Bu sözleşme bizi kendi milli benliğimizden ve ahlaki değerlerimizden koparmış, Avrupa Birliği uğruna aile sınırlarımız yıkmış, ahlaki değerlerimizi çökertmiş ve kadın erkek karşı cinslerle değil de birbirleriyle ilişkilerini teşvik etmiştir.” dedi.

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Öğretmenlik, hakimlik, noterlik, avukatlık geçmişi bulunan ve şu an Fas’ın Casablanka şehrinde ikamet eden Mehmet Yaman İstanbul Sözleşmesi’nin tehditlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Araştırmacı-Yazar Yaman, “İnanç ve ahlak değerlerimizi tamamen altüst eden ve milli bir felaket olan, henüz farkedilmeyip, ileride ‘Biz ne yaptık?’ vaveylasıyla bağıracağımız bu sözleşmenin kaldırılmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.

“Sözleşmenin imza seramonisi bizim imzamızdan 4 ay sonra tamamlandı”

“İstanbul Sözleşmesi 11.5.2011 tarihinde imzaya açılmış olup, ilk imza koyan o zamanın Başbakanı’nın da bilgis dahilinde Dışişleri Bakanımız olmuştur ve sözleşme herhangi bir çekince konmadan imzalanmıştır.” diyen Mehmet Yaman sözlerine şöyle devam etti: “Bu sözleşmeye toplam 15 Avrupa Konseyi Devleti imza koymuş olup, diğer devletlerin, mesela 27 üyeli Avrupa Birliği’nin 14 devleti imzalamıştır, 13 devletin de imzası bulunmamaktadır. İmzalayanlardan bazıları çekince koyarak imzalamıştır. İmza seremonisi, 8.9.2011 tarihinde, yani bizim imzamızdan 4 ay sonra tamamlanmıştır.”

Sözleşmede geçen deyimler, erkekler aleyhine ciddi mahrumiyetler oluşturabilir

Sözleşmenin maddelerini irdeleyerek değerlendiren Yaman, “İstanbul Sözleşmesi’nin 3. maddesinde geçen ‘Ekonomik acı ve ızdırap’ deyimleri, fevkalade muğlak olup, bir eski hakim olarak, bu deyimlerin uygulamada çok farklı ve erkekler aleyhine ciddi mahrumiyetlere sebep olabilecek kararlara vesile olabileceğini öngörüyor ve bazı meslektaşlarımızdan da bu konuda hiç beklenmedik kararlar çıktığını görüyorum. Yine bu maddenin (b) fıkrasında geçen ‘partner’ deyimi kimleri kapsıyor? Gerçekler ışığında bu deyimin, ‘cinsel tercihlerine göre erkek erkeğe homoseksüel ilişkilerde bulunan kişiler’i kapsadığını görmeliyiz. Bu şekilde homoseksüel ilişkiler de yasal teminat altına alınmış oluyor, yasal olarak bu illet korunmuş oluyor.” diye konuştu.

“Evlenecek olanlar İstanbul Sözleşmesi’ndeki müeyyideleri göze almak zorundadır”

İstanbul Sözleşmesi’ni dikkate almadan yapılacak evliliklerin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğuna değinen Araştırmacı-Yazar Yaman, “Bu sözleşme bizi kendi milli benliğimizden ve ahlaki değerlerimizden koparmış, Avrupa Birliği uğruna aile sınırlarımız yıkmış, ahlaki değerlerimiz çökertmiş ve kadın erkek karşı cinslerle değil de birbirleriyle ilişkilerini teşvik etmiştir.” dedi. Yaman, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni savunduğunu iddia eden derneklerin çoğunun PKK ve LGBTİ destekçisi olduğunu belirttikten sonra sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Sözleşmenin 9. maddesinin uygulanmasına ilişkin çok yakınlarda mecliste yapımış bulunan çalışmalara kimlerin davet edildiğine baktığımızda, her çeşit LGBT ve PKK destekleyicisi derneklerin de bu toplantılara çağırıldığını görürüz. Heyhat ki, milletin temel değerlerini temsil eden sivil toplum örgütleri var mı acaba, varsa nerede?”

Sözleşmedeki ifadeler inanç ve ahlak değerlerimizi yok sayıyor

“Sözleşmenin 12. maddesinin 1. fıkrasında geçen ‘kadınlar ve erkekler için alışılagelmiş roller’ deyimiyle, inanç ve ahlaki değerlerimizle örf ve adetlerimizin getirdiği karı-koca sorumluluk ilişkileri tamamen inkar edilmekte ve toplumumuzun, inanç referanslarımızda bulunan tarihi sorumluluk anlayışından uzaklaştırılması istenmektedir.” ifadelerini kullanan Yazar Yaman, "Bu sözleşmeyle ‘cinsel yönelim’ adı altında toplanan bütün sapıklıklar hayatın her alanında koruma altına alınmış bulunmakla, bu tür kişiler size ev kiralamak için geldiklerinde, bu gerekçelerle veremeyeceğinizi bildirmeniz halinde, ‘toplumsal cinsiyet ayrımı yapma’ suçlamasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.” dedi.

“Meşru üremeler engellenecek, toplumda çocuk olmayacak ve nüfus azaltılacak”

Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin siyonizme hizmet ettiğine işaret eden Mehmet Yaman açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "12 ve 13. maddeye göre de cinsel eğilim ve aile fertlerinin alışılagelmiş rollerinin değiştirilmesi adı altında, her türlü ilişkilerle aile içindeki birliktelik huzurunu sağlayan her türlü duygu ve düşüncelerin altüst edilmesine sebep olacak tüm dernekler ve vakıflar korunacak, geliştirilecek ve onlarla sık sık toplantılar yapılacaktır. Bu şekilde tüm insan cinsinin, hayvan topluluklarında bile görülmeyen, zevklerine ve tercihlerine göre cinsel ilişkilerin oluşturulması anlayışları geliştirilecek, tabir caizse insanların hayvanlardan daha aşağı bir hayat sürmesine çalışılacaktır. Kadının hayatından erkeği, erkeğin hayatından da kadını çıkarmak suretiyle, meşru üremelerin de önüne geçilecek, toplumda çocuk olmayacak, bunun yerini kedi ve köpek beslemeleri alarak, uzun zaman içinde insanların sayısı bitirilecektir.”

“İlkokuldan itibaren çocukların eşcinsel ilişkileri hoş görmesi sağlanacak”

Sözleşme kapsamında eğitim faaliyetleri de yürütüleceğini bildiren Araştırmacı-Yazar Mehmet Yaman açıklamalarına şu ifadelerle devam etti: “İstanbul Sözleşmesi’nin 14. maddesi, ‘eğitim’ başlığı altında, ‘bu sözleşme kapsamına giren her türlü cinsiyet rolleri ile, bunlara saygı hususunda her türlü eğitimin, müfredat programlarına eklenmesini ve bu konuda çeşitli kurumlarla eşgüdümlü çalışılmasını emretmektedir. Böylece ilkokuldan itibaren çocukların erkek erkeğe ve kadın kadına cinsel ilişkileri hoş görüp, gereğinde tercihini buna göre yapabileceği anlayışı, küçüklükten beyinlerine yerleştirilmiş olacaktır. 48. madde, anlaşamayıp kavga eden kişiler arasında, arabuluculuk ve uzlaşma yapılmasını yasaklıyor. İlla kavga devam edecek ve mahkemelere intikal edecek. Bu çok tehlikeli ve toplum fertlerini uzlaşma ve anlaşmaya değil, kavga ve mahkemelerde sürünmelere ve aile birlikteliğini ortadan kaldırmaya sevk edecek, yıkıcı bir maddedir. 80. maddeye göre biz istersek hemen, kayıtsız şartsız bu sözleşmeyi feshedebiliriz. Bu sözleşmenin kaldırılmasını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan tekrar ve ısrarla talep ediyoruz.”


İstanbul Düşünce Enstitüsü

27 Ekim 2019

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ .! (Mehmet Yaman..Rabat)
******************************************************************
Siz ki, inançlı bir aileden geldiniz.
Siz ki, imam hatip lisesi mezunusunuz.
Siz ki, zaman zaman bazı yerlerde güzel Kuranı Kerim tilavet ediyorsunuz.
Bütün bu özelliklerinizle, inanç sisteminimizin gereklerini yerine getirme arzusu gösterdiğiniz gibi,halka da bunu tavsiye ediyor ve ahirette bunlarla felaha kavuşulacağını söylüyorsunuz.
Sizin cumhurbaşkanı oluşunuz, inandığınız ve toplantılarda okuduğunuz ayetlere aykırı hareket etmeniz halinde, size, bir ayrıcalık tanıyor mu?
TAMIYORSA, BU AYETLERE AYKIRI VE ADETA MEYDAN OKUMAK OLAN YASALARI ÇIKARMAYA DEVAM EDİNİZ!..
Ayrıcalık tanımıyorsa, durup dururken bu aykırı yasaları neden çıkartıyorsunuz?..
Kaldı ki, bu millet size tam tersi beklentilerle oy verdi ve siz yasal ve sosyal hayatımızdaki inanç felsefemize aykırı mevzuatı ayıklamak ve toplumu ezen vu yanlış uygulamalardan kurtarmak için oy verdi.
ŞİMDİ BU AYKIRI UYGULAMALARINIZLA, TOPLUMU ÇOK GERECEK BİR KONUDA YASA ÇIKARTIYORSUNUZ.
BAKARA SURESİNDE BOŞANAN KADINA, ERKEĞİN NAFAKA VERME SÜRESİ İDDET MÜDDETİ (3 ay başı) KADARKEN, SİZ BU AYETE AYKIRI BİR KANUN ÇIKARIP en az iki yıl olmak üzere, önceki evlilik süresince nafaka versin diye, ERKEĞİ ÖMÜR BOYU BOŞADIĞI KADINI BESLEMEYE MAHKUM EDİYORSUNUZ.
ÜSTELİK ÖDEYEMEYEN ERKEĞİ HAPSE DE ATTIRIYORSUNUZ, BU KANUNLA!..
Sayın Cumhurbaşkanımız!
Bu yol yol değildir! Allahın emirlerine açıkça aykırılıktır. Faiz gibi bir takım kanunlarla, Allahın ayetlerine harb açıldığının Kuranda yazılı olduğunu bildiğiniz halde, bu ve benzeri konularda duyarsızlığınıza devam ederken, bir de DURUP DURURKEN, YENİ BİR HARB DAHA AÇIYORSUNUZ, Bakara suresindeki BU AYETLERE!..
Haydi diyelim ki, bazı harpler sizden önce açıldı ve şunca gücünüze rağmen çaresizlik savunması yapacaksınız ahirette, tabii mazeret kabul edilirse!..
YA ALLAHA HARP AÇMADA, BİZZAT SİZİN BAŞLATIP ÖN AYAK OLDUĞUNUZ KONULARDA, NE GİBİ SAVUNMA YAPACAKSINIZ, üstelik halk ve ikaz edenler şikayetçi olacakken, büyük huzurda?!..
GELİNİZ ALLAHA KARŞI AÇTIĞINIZ BU HARPTEN DÖNÜNÜZ! Sizi seven bir kardeşiniz olarak, huzurda lehinize şahitlik etmemize engel olmayınız!..
BOŞANAN KADINA NAFAKA SORUMLULUĞUNU ÜÇ AYDAN FAZLA YAPMAYINIZ.
Tekrar edelim ki, BU KANUNLA, ÖDEME GÜCÜ OLMAYANLARI DA HAPSE ATIYORSUNUZ. Bu ciddi bir zulümdür. İşsiz veya asgari ücretle çalışıp ŞERAN ANA BABASINA,KIZ KARDEŞLERİNE VE ÇOCUKLARINA BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLAN BİR ZAVALLIYI, ONLARA BAKMAKTAN MAHRUM EDEREK, ŞERAN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLMADIĞI ve üstelik boşadığı ve yabancı olan eski kadın, resmi bir işte çalışsa dahi O KADINA ÖMÜR BOYU ÖDEME, ÖDEYEMEZSE ÖDEYENE KADAR HAPSE ATILMA KANUNUNU ÇIKARMAYINIZ!..
BU, ÇOK CİDDİ BİR ZULÜM VE ALLAHIN KANUNUA SAVAŞ AÇMA OLUR! GELİN VAZ GEÇİN BU ZULÜM KANUNUNDAN.
Halk daha çok perişan olur, intihar ve cinayetler artar da, yarın huzurda, “neden intihar ettiği” sorulduk ta, vereceği cevaptan siz kurtulamasınız!..
ŞU GEÇİCİ FANİ DÜNYA VE MAKAMLARDA, CİDDİ BİR İMTİHANDAN GEÇİYORSUNUZ!..
ELİNİZE GEÇEN İMKANLA, BU AYKIRILIKLARI YOK ETMEDİĞİNİZDEN SORUMLU OLACAKKEN, BİR DE KENDİ ELLERİNİZLE, YENİLERİNİ EKLEMEYİN VEBALLERİNİZE!
Dünyaya sizden 9 sene önce gelen bir kardeş ve dost tavsiyesini dinleyiniz!..
Her şey gelip geçici ve tevbe etmeye bile fırsat bulamadan, şok bir ölümle göçüp gidiliverecek şu dünyaya, aldanmayınız!..
Az yetişen nadide bir çiçek olan sizin için üzülen ve yanlışlıklardan dönerek necatınıza vesile olacak amelleriniz için dua eden, uzaktan bir abd-i fakir kardeşiniz!..
Saygı ve sevgilerimle!...

27.10.2019
Mehmet Yaman
Rabat-Mağrib

 


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1923964 ziyaretçi (4213469 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol