Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Akıl Oyunları
 


Londra'da 1993 yılının Ağustos ayında

II. Dünya Hafıza Şampiyonası
yapılmıştı.


Bu şampiyonasının

birincisi :

2 dakika aralıklarla sunulan

100 
sayıyı hafızasına almış ve sadece

30 dakika içersinde

1002 adet çift sayı üretmişti.

Aynı şampiyonanın

ikincisi :

1000 kişinin ismini

15 dakikada öğrenmiş ve

sırasıyla sayabilmiştir.

Bir başka yarışmacı ise

Blackpoll´daki otellere ait olan

15 bin telefon numarasını ezbere söyleyebilmiştir. Bu insanlar bu kadar bilgiyi

hafızalarına nasıl almışlar?

Nasıl hatırlama güçlerini bu kadar geliştirmişler?

 Bu sorulara verilecek tek bir cevap vardır:

"Bu insanlar
beyinlerinin varolan gücünün farkındadır ve

beyinlerini  geliştirmek için

çeşitli teknik ve egzersizleri yapmaktadırlar." 


Hatırlamaya yardımı olan teknikler,

stratejiler

"mnemonik teknikler"

olarak  ifade edilmektedir.

Mnemonik kelimesi

eski Yunan´da hafıza tanrıçası olan 

"mnemosyne"den gelmektedir. 


En çok kullanılan ve uygulanan

mnemonik tekniklerden bahsetmeden önce

bu  tekniklerin uygulanması sırasında

dikkat edilecek ilkelerden bahsetmek gerekir. *Nedir

hafıza teknikleri uygulanırken

dikkat edilmesi gereken ilkeler:* 


1. Anlamlı Hale Getirin 

2. Belirli Biz Düzende Hafızanıza Alın

3. Çağrışım Kurun

4. Soyutları Somuta Çevirin

5. Zihinde Canlandırın (Hayal Gücü Kullanın),
Gerçekleşmesi imkansız olan 
hayaller kurabilirsiniz. 


6. Dikkat ve ilgi odaklayın

yani kurulan çağrışımlar mümkün olduğunca
dikkat çekici olmalı.
Bu şekilde hafızaya kaydedilen bilgiler daha kolay 
hatırlanır. 


   Kullanılan Hafıza Teknikleri ve

Uygulama Örnekleri  
 Hafıza teknikleri konusunda

uzmanlık kazanmış kişilerin ve

araştırmacıların kullandıkları
bazı hafıza tekniklerini ve

nasıl uygulayabileceğinizi öğrenmeye ne dersiniz? 


 *  1. Akrostiş Metodu:* 
Akrostiş metodu,

hafızaya alınmak istenen cümlelerin

ilk harfleri kullanarak 
anlamlı veya kafiyeli,

hafızada daha kalıcı olan

başka bir kelime veya cümle oluşturma işidir.

Burada iki ana kelime karşımıza çıkıyor;

anlamlı ve kafiyeli.

Bazı akrostişe edilmiş kelimeler

anlamsız olabilir,

ancak kafiyeli  ve hafızada kalıcı bir özelliğe sahiptir.

örneğin; "SSK" , "MEB" gibi.

Bazı  akrostişe edilmiş kelimeler ise

anlamlı olabilmektedir.

Örneğin "SENİ" akrostişi gibi. 


   Uygulama Örneği: 


Dil bilgisi dersinde sıfat fiiller konusu vardır.

Başlıca sıfat filer  şunlardır;

an (en), ası (esi), maz (mez),

ar (er), dık (dik), acak (ecek), mış (miş). 


Bunları şu şekilde hafızanıza kaydedebilirsiniz:

"Anası mezar dikecekmiş." 

Daha sonra

öğretmen size sıfat fiilleri yazılıda

sorunu şu şekilde 

hafızanızdan çıkarıp kullanacaksınız;

An - ası   mez - ar   dik - ecek - miş 


 *  2. Bağlama Metodu:* 


Bu metotla
hafızaya alınmak istenen bilgilerin;

*sunulan sırasına göre 

hafızaya alınması

bu metodun ana noktasını oluşturmaktadır.

Bu metot uygulanırken iki basamak kullanılır: 


1- Listelenen bilgilerin her maddesinin

görsel şekli oluşturulur. 


2- Her maddenin görsel şekliyle
bir sonraki madde arasında bağlantı kurulur.
 
Böyle her bir madde

birbiriyle görsel olarak bağlanacak ve
zincir oluşturulacaktır.

Bu metotla hafızaya alınmak istenen bilgiler

görsel olarak  öyküleştirilir.

Böylece sağ beyin

aktif hale gelir ve

bilgiler hafızaya kaydedilmiş olur.

Gerektiğinde ise

yine aynı sırayla zihne çağrılarak kullanılır. 


   Uygulama Örneği: 


Bu metodu kullanarak

Marmara Bölgesi'nde yetişen

tarım ürünlerini

sırayla hafızamıza alalım.

Marmara Bölgesi'nde yetişen tarım ürünleri;
zeytin, 
pamuk,
tütün,
şeker pancarı.

Bu metodu kullanarak

şu şekilde hafızaya alabilirsiniz;

"Evde akşam uyurken

karşınıza aniden kocaman,
ejderhaya benzeyen
bir kedi çıktı.

Kedi size  sert sert  bakarak

mar, mar (Marmara) diye 

sesler çıkarıyor.

Ondan o kadar korktunuz ki

hemen evden dışarı çıkarak 

tarım malzemelerinin bulunduğu

dolabın içerisine girdiniz.

Dolabın içerisi çok karanlıktı.

Bu nedenle
yerde bulunan zeytinleri görmeyerek

dengenizi kaybettiniz ve

kafanızı  dolabın içindeki

pamuğa çarptınız.

Kafanızdan musluktan boşalırcasına

kan akmaya başladı.

Kanı durdurmak için

kafanızı dolapta bulunan

tütün ile sardınız.

O sırada acıdan bayıldınız. 

Uyandığınızda

kendinizi şekerpancarı ekili olan tarlada."
Okuduğunuz bu paragrafı

gözlerinizi kapatarak zihninizde anlamlandırın.

Olayı yaşayın.

Şimdi Marmara Bölgesi'nde yetişen

tarım ürünlerini bir kağıda yazın.

Hepsi   hafızanızda değil mi?   * 3. Yerleşim Metodu:* 


En eski hatırlama hafızaya alma tekniği budur.

M.Ö. 500 yılan kadar uzanan bir hikayesi vardır.

Bu metotta

iyi bilinen sabit yerler ile

hatırlanmak istenen

bilgiler birbirine bağlanır.

Daha sonra bu sabit yerlerde dolaşılır. 

Bu metotta iki önemli ilke vardır; 


1- Bilinen yerleşim yerleri

doğal bir şekilde ve

mantıklı bir sırada  ezberlenir.

Yani her sayı bir yerle isimlendirilir. 


2- Hatırlanmak istenen bilgi

yürüyüşe çıkarılarak yerlerine yerleştirilir. 


   Uygulama Örneği: 


1. Aşama:

Yürüyüş yapağınız yerleşim yerlerini doğal,
bildiğimiz tarzda ezberliyorsunuz.

Bunun için
bir yerden bir yere giderken

uğradığınız yerler olarak da düzenlerseniz

daha kolay ezberlersiniz.

Evden okula giderken 
uğradığınız yerler.  

 a) ev   b) market    c) park 


   2. Aşama:

Hatırlanacak bilgiler belirlenir ve

yürüyüş yapacağınız yerler ile bağlantı kurulur.

Hatırlanacak kelimeler
(Edebiyat dersinde öğretilen ve paragraf sorularının temelini oluşturan maddeler):

a) öyküleme (hikaye etme),
b) betimleme (tasvir etme)
c) açıklama 


   3. Aşama:

Evden okula giderken

uğradığınız yerlerin her birine;

hatırlamak istediğiniz bilgiyi yerleştireceksiniz.

Bunu da

hafıza teknikleri ilkeleri doğrultusundayapacaksınız. 


A. Yürüyüş yapılan yer

"ev",
hafızaya alınmak istenen bilgi ise
"öyküleme (hikaye etme)" arasında
ilginç çarpıcı bir çağrışım (hayal) kurulacak. 

Evde

sabah kahvaltısı yaparken

babanızın size hayat hikayesini (öyküleme)anlattığını düşünebilirsiniz. 


B. yürüyüş yapılan yer

"market",

hafızaya alınmak istenen bilgi ise
"betimleme (tasvir etme)"

arasında ilginç çarpıcı bir çağrışım (hayal)kurulacak. 


Marketin sahibi olan

yaşlı bir amcanın size okuduğu
sınıfı tasvir ettiğini hayal edebilirsiniz. 


C. yürüyüş yapılan yer
"park",

hafızaya alınmak istenen bilgi ise
"açıklama" arasında
ilginç çarpıcı bir çağrışım (hayal) kurulacak.  

 Parkın yanından geçerken

kocaman bir çocuğun yolunuzu kestiğini ve size buradan geçmemenizi söylediğini.

Bunun nedenini sorduğunuzda ise
size açıklama yapmaya başladığınız hayal edebilirsiniz. 


  * 4. Asma Metodu (Rakam-Şekil Metodu):* 
Asma metodu

17. yüzyılın ortalarında
Henry Herdson tarafından geliştirilmiştir.
Yerleşim sisteminin devamı olarak ortaya çıkmıştır.

Bu metotla hafızaya alınmak istenen bilgiler

somut olan nesnelere

zihinsel olarak asılır.

Bu metotta rakamlar

benzediği bazı nesneler ile temsil edilir.

Örneğin; 


1 sayısı kaleme benzediği için
kalemle özdeşleştirilebilir. 
2 sayısı kuğuya benzediği için
kuğuyla özdeşleştirilir. 
3 sayısı martıya benzediği için
martıyla özdeşleştirilir. 


Sizde örnektekilerden farklı olarak
size o sayıyı çağrıştıracak
benzeşmeler kurabilirsiniz.

Oluşturduğunuz benzeşmeleri
(özdeşleşmeleri) ise ezberlemeniz gerekir.

Sayıların
benzediği nesnelere göre
bir özdeşlik kuracağınız için
ezberlemesi de hiç kuşkusuz daha kolay olacaktır.  

 Bu metot

az ve öz bilgiyi

hafızaya almak için

kullanılması gereken bir yöntemdir. 


*   5. Fonetik Alfabe Metodu:* 


Buraya kadar size

dört adet çeşitli hafıza tekniklerinden bahsettik.

Bir de öyle bir teknik var ki

***hepsinin en muhteşemi ve

***en kullanışlısı

olarak görülmektedir.

Bu metotla

hafızaya bilgileri

çok kolay ve rahat bir şekilde alabileceksiniz.

Bu yöntem
hafıza uzmanları tarafından da

en çok kullanılan yöntemdir.

Bu yönteme

"fonetik alfabe metodu"

denmektedir. 


Bu metodun temeli i
isminden de anlaşılabileceği gibi

yeni bir alfabe oluşturmaya dayanır.

Bu alfabeye de "fonetik hafıza alfabesi" ismi verilir. 


Fonetik hafıza metodu

Wikelman´ın 1948 yılında alfabedeki

harflerle

sayıları 

eşleştirmesi

sonunda keşfettiği

sayı-harf sistemine dayanmaktadır. 


Bu hafıza tekniğinin

diğer hafıza tekniklerine göre

daha avantajlı olmasının nedeni

sayıların hatırlanmasında daha kullanışlı olmasıdır. 


*İsimlerin Hafızaya Alınması:* 


İsimleri hafızaya alabilmek için
şu ilkeleri uygulamalısınız; 


1- Bugünden itibaren
tanıştığınız herkesin ismini
hatırlamak için
her şeyi yapacağınıza
söz verin. 


2- İlk tanıştığınızda
kişinin ismini doğru duymaya özen gösterin.
Hatta tekrar etmelerini sağlayın.
Mümkünse ona anlamını sorun. 


3- Onunla konuşurken
ismiyle hitap edin ve sürekli
ismiyle hitap etmeye çalışın. 


4- Tanıştığınız kişinin ismiyle
daha önce tanıştığınız bir kişiyi
veya nesneyi, materyali bağdaştırın. 


5- Kendinize bir defter tutun.
Tanıştığınız kişilerin isimlerini o deftere yazın.

Hatta benzeşmelerini de yazın.
Yeni yeni isimlere karşı tecrübe edinin.
 
6- İçinizden onun ismini tekrar edin. 


7- Tanıştığınız kişinin yüzüne bakın ve
onu.Çok iyi tanıdığınız ve isme karşılık gelen
biriyle özdeşleştirin. 


   *Yabancı dildeki bir kelime ve anlamı
nasıl hafızaya alınır?*
 


Hafızanıza alacağınız yabancı dildeki kelimeyi belirliyorsunuz.
Yabancı dildeki kelimenin okunuşuyla,
anlamı arasında "güçlü hafıza teknikleri"nin 
ilkelerini uygulayarak bir çağrışım (bağlantı, hikaye) kuruyorsunuz.

Nasıl mı?

İngilizce´de "yemek" kelimesinin karşılığı "eat" dır.  

 Ve telaffuz  edilirken "it" şeklinde telaffuz edilir.

Şimdi
bu kelimeyi ve anlamını hafızamıza alalım:

"10 katlı evinizin balkonunda oturmuş

yemek yerken

sokaktan geçen bir itin

zıplayarak yemeğinizi kapıp kaçtığını ve
yediğini daha sonra
it yemeğimi yedi diye
bağırarak ağladığınızı hayal edebilirsiniz." 
Ahmet YILDIZ 
Psikolojik Danışman 
-- 
                                                                                                                                       alıntı:::BİLGİ PAYLAŞIM

--
DÜNYAYA , DÜNYANIN GÜZELLİKLERİNE VE HİLELERİNE ALDANIŞIMIZ ; SİNEĞİN ALDANIŞINA BENZER ........
SİNEK BAL KAVANOZUNA VE BALIN İÇİNE GİRDİKÇE FELAKETE GÖMÜLÜR AMA
O , BUNU  ANLAYAMAZ........

 <script type="text/javascript">
 
  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-35901013-1']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);
 
  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();
 
</script>


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1992801 ziyaretçi (4345496 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol