Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  ENDÜLÜS DÜN BUGÜN YARIN
 

 

Türkiye ile İspanyaarasında yürütülenMedeniyetler İttifakı Projesi  

 Bu projede dikkat çeken husus onlarca Avrupa ülkesi içinde

Türkiye'nin

bu projeyi özellikle

İspanya ile

birlikte yürütüyor olmasıydı Türkiye'nin AB'ye girme  *girişimleri de

göz önüne alındığında 

*(-zinanın yasada suç olmaktan çıkması

-domuz etinin yönergede

  kasaplık hayvan staatüsüne alınması

-Faizin Dünya gerçeği olduğu,

bundan  kurtulmanın mümkün olmadığı

fikrinin-  yetkililerce

topluma benimsetilerek,

Ülke ekonomik geleceğinin

ve toplumun 

telafi ve geri dönüşü olmayacak sekilde

faize batırılması,

-Kültürel işgal,

Dil,TV,Moda,Mimari,Futbol,Atyarışı,

şans oyunları,

Hedefi köşe dönme ve tüketime dayalı

,siyaset-tarih vebilim düşünmeyen ,

hedefsiz bir gençlik)

İspanya'nın da tarihi süreci *irdelendiğinde

 

akif emre ‏@akif_emre  

*ELVEDA ENDÜLÜS- MORİSKOLAR
5 bölüm belgeselin tamamı

*
http://www.akifemre.com/?page_id=1629 sanki bununlaAnadolu'nun


Endülüs akıbetine uğrayarak

TOLEDODA DA ENDÜLÜS SANCAĞI => ENDÜLÜS  -ENDÜLÜS TEKİ TÖREN

ispanyalaşmasıhedefleniyor
gibi   bir sonuç ortaya çıkıyor. 

OLEY=ALLAH DEMEK İDRİS MARTİNEZ ENDÜLÜSÜ AYŞE İLKNUR BOYACIGİL İLE TANIMAK FARKI http://www.google.com.tr/url?q=http://hiziracil.tr.gg/END-Ue-L-Ue-S_LA-GAL%2526%2523304%253BBE-%2526%2523304%253BLLALLAH_-%2526%2523304%253BBN%2526%2523304%253B-R-Ue-%2526%2523350%253BD.htm&sa=U&ved=0CAYQFjABahUKEwjBt6_UxYbJAhWCXCwKHbdvA5A&usg=AFQjCNFF2W-sdezGBqda17zKRHOut4rFUQ … … …TOLEDODA DAKİ ENDÜLÜS SANCAĞI http://www.google.com.tr/url?q=http://hiziracil.tr.gg/END-Ue-L-Ue-S--.--MEDEN%2526%2523304%253BYETLER-ARASI--%2526%2523304%253BTT%2526%2523304%253BFAK-_END-Ue-L-Ue-S-TEK%2526%2523304%253B-T-Oe-REN.htm&sa=U&ved=0CBAQFjAFahUKEwjBt6_UxYbJAhWCXCwKHbdvA5A&usg=AFQjCNEuhbiuEReLx0blpOMgc1zr7ugdAg … … … …Medeniyetler İttifakı Değil,

Yeniden İnşa İçin: `Endülüsleşme Vizyonu`

:
http://www.dogruhaber.com.tr/haber/60868-medeniyetler-ittifaki-degil-yeniden-insa-icin-enduluslesme-vizyonu/#.VkJOCx4Pvao.twitter …

DETAYLAR

Medeniyetler İttifakı Değil,

Yeniden İnşa İçin:

'Endülüsleşme Vizyonu'

RÖPORTAJ / İSTANBUL - 07.12.2012 07:50

Türkiye ile İspanya arasında yürütülen Medeniyetler İttifakı Projesi'ne ilginç bir tanımlama getiren Abdulhakim Sonkaya, İslam Alemi içinde Avrupa'yla tarihi, coğrafi ve kültürel en fazla teması bulunan ülke olarak Türkiye'nin ahlakî, manevî ve içtimaî açıdan &';İspanya olma” tehlikesinin bulunduğunu, bunun önüne geçmek ve bu topraklarda bir İslam medeniyeti inşa etmek için Anadolu'da'Endülüsleşme hareketinin' başlatılması gerektiğini söyledi. Neden Endülüsleşme mi, işte cevabı?

İbrahim Toprak / İstanbul- DOĞRUHABER

Türkiye ile İspanya arasında 2005'de Medeniyetler İttifakı Projesi kapsamında bir protokol imzalandı. Birleşmiş Milletler bünyesinde yürütülen projenin eş başkanlığını da Türkiye ile İspanya yürüttü. Medeniyetler çatışmasının tersi bir etki olarak düşünülen projenin hedefi; kültür ve medeniyetler arası diyalog,  ihtilafların giderilmesi, gerginliklerin ortadan kaldırılması ve kültürlerin birbirilerini tanımalarına fırsat sağlayıp aradaki husumetlerin giderilmesiydi. Bu projede dikkat çeken husus ise onlarca Avrupa ülkesi içinde Türkiye'nin bu projeyi özellikle İspanya ile birlikte yürütüyor olmasıydı. Türkiye'nin AB'ye girme girişimleri de göz önüne alındığında ve İspanya'nın da tarihi süreci irdelendiğinde sanki bununla Anadolu'nun Endülüs akıbetine uğrayarak ispanyalaşması hedefleniyor gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Yapılan ittifak çalışmalarını yürüten yetkililer bunu düşündüler mi bilinmez ama Avrupa'ya nispetle İspanya'ya benzer bir konumda olması, Anadolu'da  bir Endülüs medeniyetinin inşası sürecini başlatabilir.

Biz de Türkiye ile İspanya arasındaki medeniyet yakınlaşmasını, Endülüs birikiminin tarihi önemini ve bu birikimi yeniden canlandırma adına Türkiye Müslümanlarının oynayabileceği rolü, gazetemiz yazarlarından Abdulhakim Sonkaya ile konuştuk. Türkiye ve İspanya'nın ittifak girişimine ilginç yorumlar getiren Sonkaya, Türkiye'de Müslümanların her alanda yeniden bir kalkınma hamlesi yapması gerektiğini ve bu kalkınmanın adının da “Endülüsleşme hareketi” olabileceğini söyledi.

ENDÜLÜS DÜŞERKEN

İSTANBUL FETHEDİLDİ

2005 yılında Türkiye ile İspanya arasında medeniyetler ittifakı işbirliği protokolü imzalandı. BM bünyesinde hazırlanan medeniyetler ittifakı projesinin kendi içinde farklı amaçları var. Siz bu amaçları göz önüne almadan Türkiye'nin özellikle İspanya ile bu işbirliğine gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz. Neden başka bir ülkeyle değil de İspanya?

Bu tür ilişkiler, rastgele ilişkiler değildir. Allah'u Teâlâ'nın takdiriyle bir hikmete binaendir. Allah'u Teâlâ'nın hükmünde hiçbir zaman rastlantı söz konusu değildir. Bundan dolayı biz bu ilişkiye özel bir gözle bakıyoruz.

Tarihi süreç içerisinde baktığımızda Türkiye ve İspanya'nın coğrafi konumları özel bir önem arz ediyor. Şöyle ki; İspanya, Avrupa'nın en batı ucu, Anadolu ise en doğu ucunu teşkil ediyor. Bu bağlamda bakıldığında Müslümanlar öncelikle Avrupa'yı Batı'dan fethetmeye çalışmış ve İspanya üzerinde bir Endülüs medeniyeti tesis etmişlerdir. Fakat maalesef Endülüs medeniyeti batılıların gaddarca saldırılarıyla tarih sahnesinden silinmiştir. Ama ilginçtir aynı dönemde İstanbul fethedilmiştir. Yani adeta Allah(c.c) Endülüs'ün rövanşını Ümmete Avrupa'nın en doğusunda vermiştir. Bu manada Anadolu'nun çağdaş Endülüs olduğu fikri ortaya çıkıyor. Türkiye ile İspanya arasında adına “medeniyetler ittifakı” denilen bu alandaki ittifaka işte bu vecihten de bakmak gerekir.TÜRKİYE'NİN İSPANYALILAŞMA RİSKİ VAR

Bugün Türkiye'nin bir Avrupalılaşma sorunu var. Bu çerçeveden bakarsak Avrupa'nın Türkiye üzerindeki emelleri nelerdir. Ayrıca, Avrupalılaşmaya karşı tutumunuzu bir sloganla ifade etmenizi istersek ne söylersiniz?

Aslında bunu daha özel bir şekilde sorabiliriz, “Türkiye İspanyalılaşacak mı, Endülüsleşecek mi?” Çünkü Avrupa, daha genel bir kültürü ve tarihi ifade ediyor. Türkiye'deki Müslümanlar isimlendirme noktasında iyi ve etkili seçimler yapmalıdır. Biz de bu konuda bir hamle başlatarak “Türkiye Endülüsleşmelidir” diyoruz. Bunun sloganı mahiyetinde “ispanyalaşmaya hayır, Endülüsleşmeye, Evet” diyoruz.

Türkiye'nin İspanyalılaşması dolayısıyla Avrupalılaşması, İslam medeniyetinden uzaklaşarak onların yaşam biçimini benimsemesini ifade etmektedir. Yani geçmişte Endülüs'ü kılıçla yıkanlar bugün Anadolu'yu kültürle, laik sistemle yıkmaya çalışıyor. Hesaplar geçmişten bugüne aynıdır. Bugün Türkiye'nin İspanyalılaşma riski var. Hiçbir zaman da bu risk ortadan kalkmaz. Neden? Çünkü İspanya'da İslam medeniyeti 800 yıl hüküm sürmüş ve 800 yıl sonra Avrupalılar İslam medeniyetini İspanya'dan çıkarmışlardı. Oysa İstanbul'un fethedilmesinin üzerinden 550 yıl geçmiştir.

Endülüs'ü geri almak için 800 yıl bekleyen Avrupalıların hala Anadolu'yu kendi kültür ve yaşam biçimine mahkum ederek geri alma düşüncesine sahip olmaları bunun sonucudur. Onlar ilhamlarını elim Endülüs olayından almaktadır. Kim ne derse desin Anadolu toprakları Avrupalılar için “kaybedilmiş toprak” vasfını korumaya devam etmektedir. Eğer onlar için Suriye dahi bu vasıfta ise Anadolu haydi haydi bu vasıftadır. Bu ülkede Müslümanları meşgul eden sorunlara bugün bu noktadan bakmamız gerekiyor. İslam topraklarında meydana gelen fitneleri, dünyevileşmeyi, ahlaki çöküntüyü hatta başörtüsü sorununu bile bu bağlamda değerlendirmek lazım. Bunlar bir projenin parçası olabilir. İspanya'da da aynı şeyler oldu. Müslümanlar birbirlerine düşüp zayıfladılar. Güçlerini ve ruhlarını kaybettiler. Bu zayıflama neticesinde de Avrupalılar tarafından yok edildiler. İSPANYALILAŞMA MANEVİ RUHU ÖLDÜRÜR

Hocam, “İspanyalılaşma” ve “Endülüsleşme” şeklinde iki kavram kullanıyorsunuz. Öncelikle İspanyalılaşmayı biraz daha açabilir misiniz? İspanyalılaşma neyi ifade ediyor?

İspanyalılaşma; İslam'dan uzak bir Avrupa medeniyeti oluşturmayı temsil ediyor. Bugün İspanya'da İslam'a dair sadece taş yapılar var. İspanya'da İslam medeniyetine ait her şey yok edildi ama taş yapılar yıkılmadı. Yani kimse Türkiye'nin İspanyalılaşmasından camilerin yıkılmasını falan anlamasın. Buradaki temel mesele manevi ruhun, ilahi nizamın tesis edildiği medeniyetin yok edilmesidir. Bir taraftan Çamlıca'ya cami yapılırken öte taraftan okullarda başörtüsü yasaklanıyorsa bu İspanyalılaşmaya doğrudan bir hizmettir. Camilerin yapılması doğrudan Türkiye'nin İspanyalılaşmasını engellemeye yetmez. Bunun için ruh lazım. Gayret lazım. İslamî yaşam tarzı lazım.ENDÜLÜSLEŞME

VAHYİ VE AKLI BİR ARAYA GETİRİRPeki, hocam Endülüsleşme kavramı neyi ifade ediyor?

Endülüsleşme

den kastımız; İslam dünyasındaki bütün unsurların taassuptan uzaklaşarak vahyin ve aklın öncülüğünde elbirliğiyle yeniden bir medeniyet tesis etmesidir. Burada en önemli ayrıntı, Endülüsleşmenin, içinde Ümmet olma hayrını barındırmasıdır. İspanya'daki Endülüs devletini Emeviler kurmuştur ancak ispanya Emeviler'i Şam Emeviler'inden farklıdır. Çünkü Endülüs Emeviler'i Şam Emeviler'i gibi Arapçılık ve kabilecilik yapamamıştır. Kabile ve ırk taassubundan uzak bir anlayış, tabiatıyla vahyi çok daha doğru anlar. Nurani aklı daha iyi kullanır. İmtiyazı değil, ehliyeti ve liyakati ön plana çıkarır. İdeal olana ulaşmak esas olur. Demek ki ümmet ruhuna ulaşıldığı zaman medeniyet oluşuyor. Ümmet ruhuna ulaşmadan medeniyet oluşturmak mümkün değildir. Mesela, Emeviler döneminde Şam'da bir medeniyetin oluştuğunu görmüyoruz. Neden? Çünkü Emevi döneminde Şam'da çok ciddi Arap ve kabile taassupçuluğu vardır, zulüm vardır.Türkiye, “Endülüsleşmelidir” diyorsunuz. Türkiye neden Endülüsleşmelidir? Endülüs'ün en büyük özelliği nedir?

Bir kere Endülüs, bir ilim merkezidir. Mesela kendi döneminde İslam Felsefesinin merkezi Endülüstür. Aynı şekilde tasavvufun kurucusu olarak kabul edilen İbn-i Arabi de Endülüslüdür. Buradan baktığımızda orda serbest bir düşünce ortamının oluştuğunu görüyoruz. Bir yerde Vahyin bereketini burada müşahede ediyoruz.

Örneğin, İbni Tufayl'in “Hay bin yakzan” isminde bir klasik eseri vardır. Bu eser, benzer temaya sahip Robinson Crouse'den yıllar önce yazılmıştır ve muhteşem bir eserdir. İşte bu, Endülüs medeniyetinde ortaya çıkan bir ufuktur. Bu ufku da Endülüs medeniyeti vermiştir. Zaten bir medeniyet sana ufuk veriyorsa medeniyettir. Yoksa neden bu ufuk başka bir yerden çıkmamıştır. Mesela sevgiye ve aşka dair ilk eser olan İbn-i Hazmın güvercin gerdanlığı(Tavkulhamam) da Endülüs medeniyetinin bir eseridir. Biz de bu ufkun, bu medeniyetin, bu birikimin üzerinde durmaya çalışıyoruz.ENDÜLÜSLEŞME

HİÇ KİMSEYİ RENCİDE ETMEZ

Türkiye'de Endülüsleşme yeni bir kavram. En çok konuşulan Osmanlıcılık akımıdır. Neden Osmanlıcılık değil de Endülüsleşme? Ya da Endülüs fikri Türkiye'deki farklı kesimler tarafından olumsuz karşılanmaz mı?

Türkiye'de

“Neo-Osmanlıcılık-yeni Osmanlıcılık”

tabirleri kullanılmaktadır.

Biz açıkçası buna karşı

siyasi reflekslerin olduğuna inanıyoruz.

Yani,

Osmanlıcılığın siyasi boyutu ağırlıklıdır.

Endülüs'ün ise

İslam medeniyeti boyutu ön plandadır.Bu isimlendirmede

daha latif ve daha güzel çağrışımlar vardır.

Bir medeniyetin inşası boyutu vardır.

Bundan dolayı biz

“Osmanlıcılık” yerine

“Endülüsleşme”

ismi ve projesini tercih etmeliyiz.Üstelik

Anadolu İspanya'nın mirasçısıdır.Bakın Endülüs düşerken İstanbul fethedilmiştir.Endülüs işgaliyle beraber

birçok âlim Anadolu'ya getirilmiştir.Coğrafi olarak da

Avrupa'yla bu kadar yakın teması olan

başka bir İslam coğrafyası yoktur.Bu manada Anadolu,Endülüs'ün rolünü oynayabilecek bir konumdadır.Bu nedenle biz, “Endülüs medeniyetine ihtiyaç vardır

ve bu medeniyetin inşası içinen uygun yer Anadolu'dur” diyoruz.Anadolu'da yaşayan Müslümanlar olarak bizim,Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla

bu fikri sahiplenmemiz lazım.Bu fikrin

hiç kimseyi rencide edecek bir boyutu yok.Aksine bunun

herkesi kucaklayan bir yapısı,

burada ortak bir hedef ve

ideal üzerindeÜmmetin birliği söz konusudur.Bir hareketin ilerleyebilmesi ve

farklı kesimlere yayılabilmesi içintoplumsal dinamiklerin

bu fikri sahiplenmesi lazım.Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Bizler bir İslam Medeniyeti denemesi olanEndülüs'ü örnek alabiliriz.Bu bağlamda batının akılcılığı ile

vahyi bir araya getirerekbir medeniyet inşası olmalıdır.Tabi ki bunun ekonomik yansımaları vardır,

sanayi boyutu vardır,hatta Merhum Erbakan hocanın

sanayi hamlesini de bu çerçevede değerlendirebiliriz.

Bu medeniyet hamlesinin sadece bir boyutu yoktur. Birçok boyutu vardır.Bu isimlendirme dahiMüslümanlara özel roller veriyor.Hocam, bir Endülüsleşme hareketi

neden başka bir ülkede değil de

Türkiye'de başlamalıdır?Eğer biz Endülüsleşme hareketini örneğin

Pakistan'da başlatacak olursak bu çok doğru olmaz.Çünkü Pakistan'ın

akılcılığın ağırlıklı olduğu

Avrupa'yla bir teması yok.Yani Anadolu açısından

Endülüsleşmenin  tarihi,

coğrafi ve kültürel bir realitesi söz konusudur.Anadolu,

aklın ve vahyin birleşebildiği bir noktada olması hasebiyle önemlidir.
Ayrıca baktığımızda

İslam ümmetinin bütün unsurlarının

bu topraklarda temsil edildiğini görüyoruz.Diğer İslam coğrafyasından farklı olarak

bu topraklarda

Ashap ve Ehli beyt sevgisinin

aynı anda ve çok güçlü olduğunu görüyoruz.Şimdi yeri değil,

bunun gibi daha birçok misal verebiliriz.

Eğer biz aklı ve hikmeti bir arada kullanırsak

Allah'ın izniyle ilerleriz, gelişiriz.Son olarak,

bir inşa projesinden bahsediyorsunuz


ve buna bir de isim koyuyorsunuz.Sizce bir projede

doğru isimlendirmenin sonuca etkisi nedir?Bir şeye ad koymak çok önemlidir.

Peygamberimiz(sav);

“çocuklarınıza güzel isim verin” buyuruyor.Neden?

Çünkü çocuk doğmuştur

ve onun ismi onun projesidir.Bu bağlamda

Müslümanlar projelerine isim koyma noktasında da sıkıntı yaşamışlar.Bu manada

“Endülüsleşme” tabiri,

inşallah Anadolu Müslümanları için

isimlendirme sorununu bir ölçüde çözer.Çünkü EndülüsleşmeyeMüslümanlardan hiçbir kavmin alerjisi yok,


olmamalıdır.Bu tabirin sindirilme sorunu da yok.Öte yandan ihtiva ettiği mana açısındanhoş bir çağrışım yapmakta,kendisini sahiplenenlerepratik ve güçlü bir rol vermektedir.Tabi bu bir süreçtir.Bu fikrin ismi böyle konuldu.Süreç içinde bu fikrin

nasıl olgunlaştığınıİnşallah hep beraber göreceğiz.

 

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1923240 ziyaretçi (4211661 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol