Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  SAĞLIK
 

  
BİRİLERİ 

*** İNSAN SAĞLIĞI ***

      İSTİSMARI    ÜZERİNDEN  

         ****    VARLIK ELDE  ETMEYE   ODAKLI  ***


 
                   *** ÇALIŞIYOR ***
.
          BU ZİHNİYETE *** DUR  ***DİYEN

              BULUŞ VE  DÜŞÜNCEDEKİ 

             BİLİM  ADAMLARIDA  VAR.  


                    *** BURADA ***********************************************
  >>>>>>>>> >  ***   BULUŞLAR *** <<<<<<<<<<
            
********************************************

   * BİLİMSEL,

                *  DOĞAL,

                           * YAN ETKİSİZ,

                                         * ULUSLARARASI     
 
                                                               * PATENTLİ


  >>>>>>>> >  *EN YENİ  YÖNTEMLER* <<<<<<<
                               *** D İ K K A T ***

                   ANA   BAŞLIKLARIN 

                ALT  SAYFALARINI  

              TIKLAMAYI UNUTMAYINIZ  !!!

                                                                                                                       


*******************************************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  AĞRI  :


  G-Teraphy  İğnesiz-ilaçsız-Ameliyatsız,1seasta  
   teşhis  ve tedavi.patentli.


  *** Tübitak, Virje ve Boston Üniversiteleri’nce   onaylanmış.
  1999 yılında Boston Üniversitesi Nöroloji Bilimleri   Bölüm Başkanı ve Amerikan Ağrı Yönetimi Akademisi  (AAPM); farklı, etkin, ilaçsız ve ameliyatsız olarak tek  seansta tedavi edebilmesi nedeniyle yöntemi 
  21. yy buluşu olarak kabul edilip onayladı.

  Metod ve cihazlarının 110 ülke için
  patent hakları ve copyrightlar' ı
  Dr. Çetin Gürses' e aittir.***


 
 
G Therapy
 
"GT
 
 
 
 
 
 
 

******************************************

 
 
 
 
 
G
 
 

  GÖZ .

      
       Op.Dr.Erhan SARIŞIN
      
   LASİK
 
  GÖZ İÇİN DÜNYANIN EN İYİSİ

   BU BİR GÖZLÜKSÜZ

   LENSSİZ  YAŞAM TEKLİFİDİR
     

=> * Ömür Boyu Fark<<TIKLA*

       Dr.Erhan SARIŞIN <<TIKLA
    * Gönüllü Yeryüzü Doktorları Dr.Erhan SARIŞIN
  

   “Ya bu insanlar bu dünyada yaşamıyor,
         ya da bizim sanal yalancı bir dünyamız var.” 
******************************************* 
           ***** OSMANLI SARAY TIBBI = ŞİFA*****
 
  TÜRKİYE 5 YIL  + RUSYA   2 YIL + ÇİN  4 YIL +OSMANLI TIBBI  3YIL 
 
  ÖĞRENİM-EĞİTİM ARAŞTIRMA SONUCUNDA,
 
  GÖZ VE KARACİĞER FONKSİYONLARI BOZULAN 
 
  DR. ERDOĞAN ZAİM,   
 
  * OSMANLI SARAY TIBBI -  DOĞAL  GELENEKSEL  YÖNTEMİNİ BULUP UYGULAMIŞ,
 
    ****  İĞNESİZ -İLAÇSIZ - AMELİYATSIZ  ***
 
    *TAM OLARAK  KENDİSİNİ  TEDAVİ   EDEREK
 
            SAĞLIKLI  MUTLU  OLARAK YAŞAMINI SÜRDÜRMEKTEDİR..
 
  *** ÇAĞIMIZIN  HIZLA ARTAN BU HASTALIĞINDAN

         TÜM İNSANLIĞIN YARARLANMASI ADINA;
  

**Dr.Erdoğan ZAİM Hocamızın  başardığı  ; TİP 2  - Tip 1 tedavisinin

     merkezi yönetimcede teşvik edilerek,
 
     Üniversite Akademik Bilimsel   alyapısı ile birlikte 

     Türkiyeden ,

     Dünya  ve İnsanlığa

      hediye etme       çalışmaları ,

       kısa bir süre sonra 

      açıklanmak üzere

       devam etmektedir. 


       Saygılarımızla.
DR. Erdoğan ZAİMGeleneksel Tıp1965
- İstanbul Doğumlu(Erzurumlu Hacı Osman Zaim’in Oğlu


DR. Erdoğan ZAİMGeleneksel Tıp1965 - İstanbul Doğumlu(Erzurumlu Hacı Osman Zaim’in Oğlu)•İlköğrenimini Aksaray Mahmudiye ve Oruçgazi’de okudu. •Pertevniyal Lisesi’ni bitirdi. •1989 yılındaAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirerek doktorluk hayatına başladı. •Bir müddet Erzurum araştırmaHastanesi’nde çalıştı. •Mecburi hizmetine 1991 Yılında Mardin Verem Savaş Dispanseri’nde başladı.•Mardin Devlet Hastanesi’nde baştabip yardımcılığı, acil doktorluğu, Mardin Verem Savaş Dispanse-ri’nde baştabiplik görevlerinde bulundu. •1993 yılında kendi isteği ile Tekirdağ Malkara ilçesi Balaban-cık Beldesi sağlık ocağına tayin oldu. •Malkara’nın Sağlamtaş ve Kozyörük beldelerinde çalıştı. •Malka-ra İlçesine ilk özel polikliniği kurdu. •Tekirdağ il merkezine ve Şarköy ilçesine poliklinik kurdu. •Edremit’inZeytinli kasabasına sağlık polikliniği kurdu. (170 kişiye yakın hemşire ve doktor çalıştırdı.) •Askerliğini1993 yılında bedelli olarak Sinop Ayancık Hava Radar Üssü’nde Tabip Er Olarak Tamamladı. •Devlet gö-revinden 1998 yılında kendi isteği ile istifa ederek yurt dışına uzmanlık eğitimi almaya gitti. •Uzmanlıkeğitimini Rusya’da iç hastalıkları ve lazer tedavisinde aldı. •1998 yılında Pekin Geleneksel Tıp Akademisi’nden yüksek lisansını başarıyla tamamlayarak uzmanlık belgesini aldı. •Çin’de ayak masajı konusun-da uzun süreli eğitimler aldı ve çalışmalar yaptı. •Çin’de rahip ve keşişlerle çalışarak insan yüz haritasıüzerinde çalışmalar yaptı. •İnsan vucuduna yerleşmiş ben’ler ve organ sistemleri ile olan ilişkileri üzeri-ne çalışmalar yaptı. •Çin Masajı ve Akupressör Masaj sertifikası aldı. • Çin Shantou’da Refleksoloji ko-nusunda eğitim aldı. •Sujok Akupunkturu (Kore Akupunkturu) üzerine Rusya’da eğitim aldı. •Rusya’nınVaronezh şehrinde cilt hastalıkları üzerine eğitim aldı. •Çin başkenti Pekin ve Rusya’nın başkenti Mos-kova’da tedavi edici masaj konusunda ileri eğitim aldı. •2001 yılında dünya akupunktur kongresi çalış-malarına katılarak Antalya Kemer’de sertifika aldı. •Ankara Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Prof.Dr.Ekrem Sezik hocadan farmakognozi konusunda eğitim alarak fitoterapinin temellerine giriş konusundasertifikasını aldı. •Gazi Hastanesi’nde modern tıbbın bütün dalları ile akupunktur tedavi endikasyonluhastaların karşılaştırmalı tedavilerinde birebir hastalık tedavi protokollerine enteraktif olarak katıldı. •Ga-zi Hastanesi’nde Aurikulo Medicine ve tamamlayıcı tıbbın diğer konuları üzerine eğitim aldı. •Ankara Ga-zi Üniversitesi’nde Prof.Dr. Cemal Çevik hocadan akupunktur uzmanlığı ve sağlık bakanlığı onaylı serti-fikasını aldı. • Gazi Üniversitesi Anesteziyoloji bölüm başkanı Prof.Dr. Kadir Kaya’dan kardiyopulmonerressüsitasyon konusunda eğitim aldı. •Alman Nöral Terapi enstitüsü Zann’da 3 yıllık Nöral Terapi eğiti-mini tamamladı. • Bulgaristan Varna Üniversitesi Prof.Dr. Todor Todoroff’ tan manüel terapi konusunda3 yıl eğitim aldı. •Kaslarla ilgili post isometrik relaksasyon konusunda Varna üniversitesinde eğitim aldı.•Çeşitli şehirlerde konferanslar verdi. •Heybeliada Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde akciğer hastalıkla-rı ve verem konusunda eğitim ve sertifika aldı. •Türk Tabipler Birliği 2 Dönem İşyeri Hekimliği eğitimle-rini başarı ile tamamlayarak işyeri hekimi sertifikalarını aldı. •Sigara bırakma konusunda halkı aydınlatı-cı çalışmalar yaptı. •Tütün kullanımı sonucu oluşabilecek hastalıklar konusunda halkı bilgilendiriciçalışmalar yaptı. •2002 – 2004 -2006 – 2008 yıllarında İstanbul Tüyap, İstanbul Marmara, Cerrahpaşaoditoryumu ve Antalya’da düzenlenen ulusal kongrelere katıldı. •3 yıl Tekirdağ yerel televizyonu kanal59 da ‘’Hayatın Sırrı’’ isimli sağlık programı yaptı. •Rusya ve Tibet’te Kefir konusunda çalışmalar yaptı(Hastalarına yurt dışından getirttiği orjinal Kefir mayası ile özel tedavi uyguluyor.) •Osmanlı Tıbbı üzeri-ne araştırmalar yapıyor ve oradaki bilgiler ile günümüz modern tıbbını sentezleyerek tedavi seçenekle-rini geliştiriyor. •Kanser dahil çoğu çözümsüz hastalıkta bitkisel destekli tedaviler uyguluyor. •Hirudote-rapi (sülük tedavisi) üzerine eğitim aldı. •Amerikan alternatif tıp bilimleri dekanı Jeffrey Dann tarafındanJapon akupunkturu Çocuk Akupunkturu, Ortopedik Akupunktur üzerine eğitim aldı. •2008 Yılında Sağ-lık Bakanlığı tarafından düzenlenen Aile Hekimliği kursuna katılarak sertifikasını aldı. •İnsan vucudununişleyişi ve Dua’nın iyileştirme etkileri ile ilgili çeşitli araştırma ve çalışmalar yapıyor. •Çörekotu yağı ve si-yah üzüm çekirdeği yağının faydaları üzerinde çalışmalar yapıyor. •Kekik bitkisinin tansiyon ve kan do-laşımı üzerine etkileri hakkında araştırmalar yapıyor. •Bilimsel Nöral Terapi Derneği, Akademik Akupunk-tur Derneği, İstanbul Akupunktur Derneği, Ankara Akupunktur Derneği, Amerikan Hawaii AkupunkturDerneği, Almanya Nöral Terapi Derneği, Tamamlayıcı Tıp Derneği üyesidir. •Halen Geleneksel Osman-lı ve Türk Tıbbı, Fars Tıbbı, Uzak Doğu (Çin ve Tibet) Tıbbı, Rus Tıbbı konusundaki çalışma ve araştır-malarına devam etmektedir. •Aynı zamanda Rusya, Uzakdoğu, Suudi Arabistan’da yaptığı araştırmalar,Osmanlı Saray ilaçları ve iyileştirme yöntemleri üzerine yaptığı incelemer sonucu Diyabet (şeker hasta-lığı) tedavisi konusunda elde ettiği bilgi ve birikimleri tedavilerine yansıtmaktadır. Halen geleneksel tıpaçısından romatizmal hastalıklar ve tedavisi hakkındaki kitabını hazırlamaktadır
 


*****************************************9**
 
 
 
 
 
 
 
 


  KIRIK :

  
Holyfix. Hareket kısıtlamasız-,

   ençabuk yapışma- patentlı.

   Metod cihaz Patent Hakları ve copyrightlar

   Dr.H.KUTLU ya aittir**********************************************

 
  
NÖROPSİKİYATRİ :

  TÜRKİYEDE 
  
KONUSUNDAKİ EN ETKİN KURUM :

   Prof. Dr. Nevzat Tarhan  <<Yönetiminde

  Alanındaki  

    TÜRKİYE nin En Bilimsel ve Uzman

    Tıp Merkezleri Grubu

   
Psikiyatri Psikoloji Nöroloji Tanı Tedavi Merkezi******************************************
    
  NOBEL ADAYI   MUCİT  Faruk DURUKAN   * Kanseri Yok Eden Araştırmacı.*

   * Taş Suyu.

  * Ülkemiz Üniversite Sanayii İşbirliği  Yüz akı Örneği *

    Dünyadaki 13 Eksrat   Fabrikasından Biri Türkiyede.
 
ZEYTİN YAPRAĞINDAN KANSER İLACI 


********************************************

    OTİZM :

    Çok özel Bil-Arş.gurubunun 
    Uzun Yıllardır süren     çalışmalarının sonucu.
    Erken  tanı ile gelen şifa
DERYA'NIN DÜNYASI
 
Zafer Akıncı

Uygulamalı Psikoloji Uzmanı

 

Zafer Akıncı Kimdir
********************************************
İŞİNİN  EHLİ , SÖZÜNÜN ERİ  HEKİMLER*
          
            İç Hast.  Prof.Dr..Dr. Mesut BAŞAK
            Kbb       Doç.Dr  H.İbrahim EROL
            K.Doğ    Doç.Dr. Aktuğ ERTEKİN
            Beyin.Cer.Op.Dr. Turgay  BİLGE
            Nörojoji  Uz.Dr.   Kadri KAHRAMANTÜRK
            Radyoloji Uz.Dr    Şaban ODABAŞI
            Diş.Hek.  Çiğdem KANDEMİR
            Nörolog Prof.Dr. Emrah DÜZEL
            Nükleer Tıp Uz.Dr. Cem KINACI
            Dahi Dr. Seçkiner GÖRGÜN
             ********************************************Sigarayı Bırakma

öZKAN TUNABOYLU

İZİN KEŞİF VE PATENT SAHİBİ

7 Günde Sigara Bırak<< TIKLA

******************************************

Kilonuza göre günlük su ihtiyacınızı hesaplayın.
  *****YEDİKÇE ZAYIFLATAN besinler****

1234567...››*****HASTALIK     HASTASIMISINIZ ? *****
Hastalık hastası mısınız

Hasta olmadığınız halde sürekli kendinizi hasta hissediyor ve doktorunuzun hastalığınızı bulamadığını düşünüyorsanız hastalık hastası olabilir siniz?

Kişinin bedensel bir hastalığı olmadığı halde ciddi bir bedensel rahatsızlığa yakalandığı endişesiyle hekim hekim dolaşığı somatoform bozukluk tipidir. Belirtiler söz konusudur. 
 
Hipokondriazis Nedir?

Kişinin bedensel bir hastalığı olmadığı halde ciddi bir bedensel rahatsızlığa yakalandığı endişesiyle hekim hekim dolaşığı somatoform bozukluk tipidir. Belirtiler söz konusudur.

Hipokondriak Sadece Hipokondriaziste mi Bulunur?

Hipokondriak belirtiler; ruhsal çökkünlük, şizofreni, paranoid bozukluk ve başka nevrotik bozukluklarda sık görülebilir. Hipokondriaziste; temel patoloji kişinin ilişkilerine, yaşam koşullarına bağlı olan ancak bedene aktarılmış ve bedensel hastalık uğraşlarına dönüşmüştür bunaltıdır.

Sık Görülen Bir Hastalık mıdır?

Prevalansı:%4-9 olup, bu hastalar psikiyatri dışı hekimlere giderler; hekim hekim dolaşırlar.

Hangi Yaşlarda Başlar?

Genç yaşta başlamakla (20-30 yaş arası) birlikte, 40-60 yaşları arasında da sık görülür. Hastaların %80’inde depresif bozukluk veya YAB vardır. Kadında ve erkekte aynı orandadır. Gelişmekte olan toplumlarda hipokondriazis ve başka tür somatoform bozuklukların daha sık görüldüğü bildirilmektedir.

Ülkemizde Sık Karşılaşılan Bir Sorun mudur?

Ülkemizde de sıklıkla karşılaşılan bir bozukluktur. Hipokondriak hastalarda II. eksende; obsesif kompulsif, narsisistik, histrionik kişilik bozuklukları da sıktır.

Oluş Nedeni:

Bilinç dışı çatışmalar nedeniyle ortaya çıkan bunaltıya karşı (displacement) savunma düzeniyle somatizasyon belirtileri ortaya çıkar. Klasik psikanalitik görüşe göre çatışmanın kaynağı: Oedipal saplantılar ve iğdişilik korkularıdır. Hastalığın oluşmasında ve süregenleşmesinde iyatrojenik etkenlerin rolü de büyüktür.

Klinik Özellikleri Nedir?

Genel Görünüm ve Dışa Vuran Davranışlar:

Sıklıkla bedenine dokunur, bastırır. Elinde bir torba ilaç ya da çeşitli reçeteler ve tetkiklerle, zaman zaman şikayetlerini yazdıkları bir kağıttan şikayetlerini okuyarak (liste belirtisi) hekim hekim dolaşırlar.

Duygulanım:

İleri derecede endişelidirler. Endişeleri bir hastalığın olduğu ya da olabileceği, hekimlerin rahatsızlığını anlamadığı düşüncesine dayanır. Şikayetleri dışında Dünyayı umursamaz gibidirler, hep hastalık ile uğraşırlar.

Bilişsel Yetiler:

Dikkati hastalık üzerine yönelmiş olduğundan başka sorunlara kendini veremez

Düşünce:

Düşünce sürecinde belirgin bozukluk yoktur. Hastanın düşünce içeriği hastalık kuşkuları ve kaygıları ile doludur. Bedenin çeşitli bölgelerindeki bir ağrıya, duyuya aşırı dikkat ve merak vardır.

Fizik ve Fizyolojik Belirtiler:

Çarpıntı, üşüme, terleme, ellerde hafif uyuşmalar, soluk alma güçlüğü, çabuk yorulma, uyku bozukluğu sıktır.  Hastalar kendilerini genel olarak çok hasta gördüklerinden dolayı dinlenmek, yatakta yatmak, kendilerini ağır işe sokmamak eğilimi gösterirler. Bu hastalar dinlendikçe, yatakta yattıkça şikayetleri artar.

Ayırıcı Tanıya Nasıl Gidiliyor?
Çünkü Belirttiğiniz Gibi Organik Tabloları Taklit Eden Şikayetler Söz Konusu.

Hastanın yakınmalarının dışında yaşam olayları ile ilgilenmemesi önemli bir ayırıcı belirtidir. Gerçek bir kalp, kanser, mide hastası genel olarak hastalığını düşündüğü kadar başka konuları da düşünür. Ayrıca, hekimin verdiği güvenceler kendisini rahatlatır.

Psikofizyolojik Bozukluklar:

Bu hastalıklarda asıl organik patoloji saptanır. Oldukça belirgin bunaltı da vardır. Ağır hastalık saplantıları ve kuşkularının bulunuşu ile tanıya gidilir.

Somatizasyon ve Konversiyon Bozuklukları:

Genellikle bunaltının az olması, hekim hekim dolaşan özel bir yaşam stili göstermemeleri, psödonörolojik belirtilerin sık görülmesi ile ayırıcı tanıya gidilir.

Hastalığın Klinik Seyri Nasıl?

Genel olarak bir psikiyatriste muayene için gelen hipokondriak hasta yıllardan beri hastalığı bir yaşam biçimi durumuna sokmuş bir kişidir. Toplum ve aile içinde bu hastalar evham hastaları olarak tanınır. Zamanla yakınları hastadan yılarlar ve bıkarlar. Bu da hastanın hastalığa daha çok sarılmasında rol oynar.

Sosyoekonomik durum iyiyse, tedaviye cevap veren anksiyete veya depresif bozukluk varsa, semptomlar birden ortaya çıkmışsa, eşlik eden kişilik bozukluğu yoksa prognoz iyidir.

Tedavi Prensipleri Nedir?

1. Bu hastalar öncelikle çok iyi muayeneden geçirilmeli ve organik bir hastalık konusunda hekimin kuşkusu kalmamalıdır.
2. Hastaya hastalığın açıklanması son derece önemlidir.
3. Hastaya hastalık kuşkusu verecek ilaç yazılmamalıdır.
4. Hastaya hekim hekim dolaştığı takdirde rahatsızlığının uzayabileceği anlatılmalıdır.
5. Hastanın mutlaka çalışmasının, ya da çeşitli uğraşlarının olması gerektiği öğretilmelidir
6. Hastalara, yakınmalarının ve hastalık belirtilerinin artması ile günlük yaşam olayları arasında bağ kurması öğretilir.Depresyonun  Farkında Olmayan Depresyonlular
Prof. Dr. Kerem Doksat

 

DEPRESYONUNUN FARKINDA OLMAYAN DEPRESYONLULAR

Depresyonun  Farkında Olmayan Depresyonlular
Prof. Dr. Kerem Doksat

Depresyonun  Farkında Olmayan Depresyonlular
Prof. Dr. Kerem Doksat 
Depresyon “ruhsal çöküntü” demektir ve konuyu iki ayrı kavram hâlinde incelemek mümkündür: Birincisi, hepimizin zaman zaman yaşadığımız gelip geçici bedbinlik, bezginlik, isteksizlik ve hüzünlülük, kendine güvensizlik hisleri. Bunlar çoğunlukla kendiliğinden geçen, kafayı başka bir şeye verip aldırış etmeyince düzelen ruh hâlleridir.
İkinci durum ise gerçek bir tıbbî hastalıktır ve belirtileri arasında şunlar sayılabilir: Hayattan zevk almama veya eskiden haz veren şeylerin artık pek bir şey ifâde etmemesi, kendini çökkün hissetme, konsantrasyon güçlüğü, güçsüzlük, bitkinlik, iştahsızlık (bâzen de aşırı iştahlılık), zayıflama (bâzen de şişmanlama), uykusuzluk (bâzen de aşırı uyuma), sabahları sıkıntılı ve aşırı keyifsiz kalkma, kendine güven kaybı, kıymetsizlik ve işe yaramama düşünceleri, kolay ağlama, cinsel arzu azalması, kolay sinirlenme, ölüm düşünceleri, intihar niyetleri hattâ plânları veya teşebbüs1eri... Ağır vak’alarda tabloya melânkolik özellikler de ilâve olur: Şiddetli bir isteksizlik ve keyifsizlik, sabaha karşı muazzam bir sıkıntı ve bunalmayla uyanma, terleme, el ayak titremesi ve çarpıntı gibi endişe belirtilerinin yoğun olması...
Bunlar iki hafta veya daha uzun süredir mevcutsa ve kişinin işine, gücüne, toplumsal ve ailevî hayatına anlamlı derecede olumsuz tesir ediyorsa, artık buna Majör Depresif Bozukluk denir ve tedavi görmesi gereken bir hastalıktır. Evet! Depresyon gerçekten de verem kadar, ülser kadar, bronşit kadar organik bir hastalıktır ve tıbbî tedavi gerektirir. Burada hasta olan organ beyin ve onun yönetimindeki bütün organizmadır. Bir felçten veya beyin iltihabından farkı, beyindeki ârızanın çok daha moleküler ve işlevsel düzeyde olmasından ibârettir. Ayrıca, bu “iki hafta” şartı da tamamen akademik bir husustur; teşhise varmak için ve âcilen tedavi gerektiren durumlarda bu süre şartı aranmaz. Hattâ, son senelerde yapılan araştırmaların da işaret ettiği gibi, tekrarlayan kısa depresyonlar Majör Depresif Bozukluk’tan daha yüksek oranda intihara yol açmaktadır.
Depresyonda beyin hücreleri arasında bilgi alış verişini sağlayan ve bunların hücre içi etkilerini taşıyan maddelerde bir aksama, hatalı çalışma mevcuttur. Son senelerde bu bozukluğun ne olduğu daha da iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Depresyon insanın bağışıklık sistemini bozar, T lenfositleri denen savaşçı hücreleri zayıflatır, kanda kortizol hormonu düzeyini yükselterek bağışıklık zayıflamasına yol acar. Dolayısıyla, her türlü bulaşıcı hastalığa ve hattâ kanser gibi habis hastalıklara yakalanma riski de artar.
Depresyonun organizmada yarattığı bu zorlanma yâni stres sonucunda kan yağları artar, yıpranma ve çökme belirtileri ortaya çıkar, migrenden ülsere, astımdan hipertansiyona, alerjiden kolite kadar pek çok psikosomatik hastalık da ya ortaya çıkar ya da azar.
Ayrıca, tedavi edilmeyen depresyon vak’alarında alkol bağımlılığı, işgücü kaybı, muhtelif toplumsal ve ailevî sorunlar, cinsel problemler ortaya çıkar.
Depresyonu olup da farkında olmayanlar var mıdır?
Evet! çok eleştirici üstbenlikleri (süperegoları) olan, zayıflığa tahammül edemeyecek kadar katı, her şeyi mantık ve akılla çizmeye gayret eden, duygularını sürekli bastıran, eğer iş adamı ise işko1ik kişi1erde maskeli depresyona sık rastlanır. Bunlar, durumları çok vahimleşmedikçe, ağlayıp perişan olmazlar; sabah zor kalkmayı yorgunluğa veya uykusuzluğa yorup vitaminler içerler. Çarpıntıları, çeşitli ağrıları, bitkinlikleri ye konsantrasyon güçlüğü sorunları için “alternatif tedaviler”e yönlenir ve maalesef epey sömürülürler. Asabî, gergin ve huzursuz olmalarından etraflarını sorumlu tutup onlara daha çok yüklenir, tam bir kısır döngü içine girerler. Bunların önemli bir kısmı tamamen depresyondan ibâret problemlerini bedensel belirtilermiş gibi yaşayıp fizik tedavi, dâhiliye, nöroloji, beyin omurilik ve sinir sistemi cerrahisi, ortopedi ve benzeri dallardan uzmanlara taşınıp dururlar. Yapılan tetkiklerde ısrarla bir şey çıkmadıkça veya, daha fenâsı, ehemmiyetsiz birtakım şeyler bulunup da her şey ona bağlanınca, gereksiz bir sürü kalp, akciğer, mide, bağırsak ilâçları, ağrı kesiciler, hattâ steroidler verilip bir de bunların yan etkilerinden muzdarip olurlar. Zamanla tam bir hastalık hastası hâline gelirler.
Depresyonun Teşhis ve Tedavisinde Şunlar Yapılır:
Teşhisi ancak deneyimli bir psikiyatr koyabilir, psikologların bu aşamada bir rolleri yoktur. Bir an evvel enerjik bir şekilde tedaviye başlanmalıdır. Tedavinin “olmazsa olmaz” şartı antidepresan ilâçlar ve psikoterapi kombinasyonudur; gerçek bir Majör Depresyon’da sâdece psikoterapinin etkisi hemen hiç yoktur. Biz, tedavide, hem sebep sonuç zinciri üzerinde sonucu en kısa yoldan düzelten ilâçlar vererek depresyonu düzeltiyor, hem de duygularını ifâde etmeyi, ruhsal çatışma ve çökkünlüklerini bedensel belirtiler olarak değil, olduğu gibi yaşamayı öğretiyoruz bu insanlara. Bunun için de muhtelif psikoterapileri, gevşeme ve rahatlama yöntemlerini, uygun vak’alarda hipnoz ve benzeri alternatifleri gerektiği şekilde kullanıyoruz.
Bu gibi gizli, “maskeli” depresyonlara her geçen gün daha sık rastlamaktayız. Modern dünyanın acımasız yarışmacı akışı, zayıflığa veya hataya izin vermeyen acımasız iş dünyası bu tip depresyonlara zemin hazırlıyor. Kezâ, bağımlı, çekingen ve içe dönük yapısı olan kişilerde de maskeli depresyonlara sık rastlanıyor.
Her medenî insanin bir psikiyatrının olması esprisini bizlerin de yavaş yavaş yakalaması gerekiyor. Amerikalıların kullandığı hoş bir espri vardır: “Everybody should have a shrink and a lawyer”, yâni “herkesin bir kafa doktoru ve bir de avukatının bulunması gerekir”. Beden sağlığının temelinde ruh sağlığının yattığını artık herkesin fark etmesi gerekiyor...
Vücudun verdiği hastalık sinyalleri 

The Times gazetesi uzmanlara danışarak vücudun verdiği hastalık sinyallerini derledi.
 

Eğer aşağıdaki belirtiler bir anda ortaya çıkıp
 
   3 hafta devam ediyorsa doktora danışın!
 
- AĞIZ YARASI: Damak kanseri başta olmak üzere pek çok kanserin öncü belirtisi olabilir.
- BACAK AĞRISI: Damar tıkanıklığının öncü belirtisidir. Ani kalp krizi ve felç habercisi olabilir.
- DERİ LEKELERİ: İğne ucu büyüklüğünde kırmızı deri lekeleri trombosit eksikliğinin öncüsü olabilir. Lösemiye varan sonuçlar yaratır.
- TIRNAKLARDA DEĞİŞİKLİK: Şekil ve boyutlardaki değişiklik akciğer kanseri habercisi olabilir. En önemli belirtilerinden biri de tırnak çekilmesidir.
- GECE TERLEMELERİ: Stres ve derin endişeden dolayı olduğu sanılan terlemelerin verem veya lenf kanseri habercisi olma riskine karşı doktora danışılmalıdır.
- BALDIRLARDA ŞİŞKİNLİK: Kılcal damarlar içindeki pıhtılaşmanın vücutta dolaşarak akciğerlere ulaşmasıyla ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir.
- YUTKUNMA ZORLUĞU: Genelde stresliyken insanlar yutkunmakta zorlanır. Fakat et gibi tok besinler boğazda kalıyorsa, gırtlak kanseri uyarısı olabilir.
- BENLERİN ARTMASI VEYA BÜYÜMESİ: Özellikle avuç içi veya topukta çıkan benler doktora gösterilmelidir. Deri kanseri riski olabilir.
- GÖĞÜS AĞRISI: Göğsün tam ortasında sıkışma, batma aynı zamanda terleme ve bitkin düşürmeyle devam ediyorsa, kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz.
- SIK TUVALETE ÇIKMA: Boşaltım 6 hafta boyunca ishal şeklinde devam ederse, özellikle orta yaş üstü için bağırsak kanseri riski büyüktür.
- GÖZBEBEĞİNDE HALKALAR: İris çevresindeki halkalar kolesterol seviyesinin yükseldiğini gösterir.
- AĞIZ ÇEVRESİNDE BEZE: Bu tip bezeler özellikle de ağrısızsa, lenf kanseri habercisi olabilir.
SES KISILMASI RİSKİ
- SES KISILMASI: Gırtlak kanseri.
- DÜZENSİZ NABIZ: Kalp ritm bozukluğu veya felç.
- KIRILGANLAŞAN KEMİKLER: Kemik erimesi.
- NEFES DARLIĞI: Kalp, zatürre veya kansız.
- VAJİNAL KANAMA: Rahim - yumurtalık kanseri.
- GÖĞÜS BOYUTLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE AĞRILAR: Göğüs kanseri.
- TESTİSLERDE ŞİŞME: Testis kanseri.
- EREKSİYON ZORLUĞU: Kolesterol ve tansiyon sorunu.
 
KAN BANKASI : ONEMLi:
 
 
 Degerli Dostlar,
 
 
 Aklinizda olsun,
www.kanbankasi.gen.tr

  isimli internet adresi var,
burada para filan talep etmeden
gönüllü 

kan verebilecek insanlarin bilgileri var,

Yararli olacagi düsüncesiyle,
ama ,lazim olmamasi dilegi ile iletiyorum.


Acil Kan Duyuruları
Hastanız olup Acil Kan Duyuru'sunda bulunmak istiyorsanız lütfen tıklatın!...
Kayıt Arama
Kan vermek isteyen gönüllüler arasında hastanız için kan aramak istiyorsanız tıklatın!...Merkez, ülkemizde tedavi maksatlı kullanılan ilaçlar, böcek ilaçları, tarım ilaçları, mantarlar ve çeşitli bitkilerle olan zehirlenmelerden, zehirli hayvan ısırmalarına ve sokmalarına kadar geniş bir yelpazedeki zehirlenmelerde hem halka hem de sağlık çalışanlarına yönelik olarak 24 saat hizmet vermektedir.
Ayrıca, zehirlenmelerde gerekli antidot/antitoksin ihtiyacını da karşılayan Merkeze,  ihtiyaç duyulduğunda  danışma hizmeti almak amacıyla Türkiye'nin her yerinden 114 numaralı telefondan ulaşılabilir.
Beslenme hesap makinesi TIKLA

 


 

 

Sigarayi Birakma Hattina Yogun Ilgi


Sigara birakma hatti Alo 171i iki ayda 200 bin kisi aradi."Güvenilir Gıda Sağlıklı Yaşam Kampanyası" web sitesi
NÖBETÇİ ECZANELER 
------------------------------


  İstanbul Nöbetçi Eczaneleri   
  İzmir Nöbetçi Eczaneleri  
  Ankara Nöbetçi Eczaneler  
  Konya Nöbetçi Eczaneler  
  Bursa Nöbetçi Eczaneler  
  Adana Nöbetçi Eczaneler  
  Trabzon Nöbetçi Eczaneler  
  Denizli Nöbetçi Eczaneler  
  Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler  
  Kocaeli Nöbetçi Eczaneler  
  Mersin Nöbetçi Eczaneler  
  Isparta Burdur Nöbetçi Eczaneler  
  Kayseri Nöbetçi Eczaneler  
  Eskişehir Nöbetçi Eczaneler  
  Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler  
  Samsun Nöbetçi Eczaneler  
  Alanya Nöbetçi Eczaneler  
  Sinop Nöbetçi Eczaneler  
  Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler  
  Artvin Nöbetçi Eczaneler  
  Rize Nöbetçi Eczaneler  
  Muğla Nöbetçi Eczaneler  
  Elazığ Nöbetçi Eczaneler  
  Zonguldak Nöbetçi Eczaneler  
  Uşak Nöbetçi Eczanele
*******************************************************
Bir radyoloji doktorunun tavsiyeleri; 

************************************************

SAĞLIĞINIZLA İLGİLİ ÖNEMLİ TAVSİYELER

*Telefona SOL kulağınızla cevap verin.

*Günde 2(iki) kere kahve içmeyin.

*SOĞUK su ile hap almayın.

*19 'dan sonra YEMEK yemeyin.

*Tükettiğiniz YAĞLI gıdaların miktarını azaltın.

*Sabahları daha çok, akşamları ise daha az SU için.

*Cep telefonu BATARYA'ları ile mesafenizi uzak tutun.

*UZUN süre kulaklık takmayın.

*Gece 10 sabah 06, en ideal uyuma saatleridir

*Uyku öncesi İLAÇ aldıktan sonra hemen uzanmayın.

*Şarjınız SON çizgiye indiğinde, yani çok çok az bir şarz seviyesinde iken telefona cevap vermeyin, zira yaydığı radyasyon 1000 kat fazladır.***TÜRKİYEMDE 
TEDAVİSİ   İMKANSIZ   40 
HASTALIKr*** 
 


 
01- Kardan Adama Tekme Atma Veya Bozmaya Calisma
02- Yeni Atilmis Bir Betona Basma Veya Isim, Numara Yazma
03- Gazete ve Dergilerdeki Resimlere Sakal, Biyik ve Gözlük Yapma
04- En Iyi Arabayi Ben Kullaniyorum Zannetme
05- Cep Telefonu Kullaniminin Yasak Oldugu Yerlerde Illede Tel Ile Konusma
06- Kar Topunun Icine Buz Koymak
07- Belediyenen Duraklara Koydugu Saatleri Söküp Duvar Saati Yapma
08- Kumsalda Deve Güresi Yapma Hastaligi
09- Sahin Marka Arabayi Dogan Görünümlü Yapma
10- Agaçlara ve Banklara Kalp ve Isim Bas Harfi Kazima
11- Dersini Calisip Sinifini Geceni Inek Sayma
12- Mesleki Ünvanimizi Ingilizce Söyleme
13- Tiki Olanlarin Tiki Ile Kasitli Ugrasma
14- Iskambil Kagitlarindan Kule Yapan Birinin Kulesini Bozma
15- Cep Telefonu Ile Bagira Bagira Konusma Hastaligi
16- Reklam Icin Asilan Afisleri Yirtma Hastaligi
17- Tuvalet Duvarini Defter Sanma
18- Otobüs Duraklarina “Atesli Sevisirim Beni Ara” yazma
19- Trafikte Bizi Gecen Arabayi Yakalayip Illede Gecmeyi Bi B.k Sanma
20- Sinyal Verir Vermez Serit Degistirme. Olasi Bir Kazada Sinyal Verdik Görmedinmi Deme
21- Ara Yoldan Ana Yola Cikacak Araca Yol Vermeme
22- Ünlü Birini Görünce Ona El Sallama
23- Ünlü Birini Görünce Fotograf Cektirip Samimi Havasi Verme
24- Yasamadigimiz Bi Olayi Yasamis Gibi Anlatip Ona Kendini Bile Inandirma
25- Otobüs Duraga Yanasinca Ille Ön Kapidan Inme Hastaligi
26- Otobüs Koltuklarini Yirtma ve Üzerlerine Yazi Yazma
27- Minibüs Söforüyseniz Begenmesen Bile Mutlaka Kral Fm Dinleme
28- Kirmizi Isikta Beklerken Yesil Isik Yanar Yanmaz Konraya Basma
29- Trafikte Beklerken Burun Karistirma(Cok Severim )
30- Kimsenin Bilgisi Olmayan Bi Konuda Ileri Geri Sallama
31- Faturalari Hep Son Gününde Ödeme
32- Kar Yaginca Eve Bolce Ekmek Alma
33- Meydana Konan Güvercinlerin Üzerine Kosup Onlari Kacirma
34- Evlilerin Bekarlara Sakin Ha Evlenme Demesi
35- Ayni Filme Giden Insanlarin Filmden Ciktiktan Sonra Filmi Birbirlerine Anlatmasi
36- Eline Silah Gecen Birinin Hemen Silahla Saka Yapmasi
37- Arabayla Yolda Giderken Tanidik Birini Görünce Üzerine Sürme
38- Takim Elbise Giyince Elini Cebine Sokma Hastaligi
39- Takimi Galip Gelince Havaya Silah Sikma
40- Meslek Arkadaslarina Mesleki Sakalar Yapma


=DIKKAT=UYARI=ATTENTİON= 

Sitemizde yer alan makaleler
tamamen bilgi amaçlı olup
kesinlikle tedavi amaçlı kullanım için 
tavsiye edilmez, 
sitede yer alan bilgileri 
sağlık uzmanına danışmadan uygulamanız
beklenmedik sonuçlar doğurabilir, 
www.hiziracil.tr.gg sitesinde 
yer alan haberler ,yorumlar, bilgilerden dolayı 
hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz,
sitede dolaşım yapan kullanıcılar 
bu uyarıyı kabul etmiş sayılırlar.. 
Sağlıkla Hoşça kalın. 
Saygılarımızla

<a href="https://twitter.com/hiziraciltr1" class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-lang="tr" data-size="large">Takip et: @hiziraciltr1</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>


<script type="text/javascript">
 
  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-35901013-1']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);
 
  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();
 
</script>


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1992825 ziyaretçi (4345592 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol