Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Beyin Yorgunluğu. TSM.
 

Uzm.Dr.Mehmet Yavuz
Beyin Yorgunluğu
Beyin yorgunluğu, günümüz insanında giderek artan bir problem haline gelmiştir. Beyin elektrosu (EEG), beyin yorgunluğu vakalarında mutlaka uygulanması gereken bir tetkiktir. Sağlıklı beyinde gördüğümüz alfa ve beta dalgalarının istatistiksel verileri çok önemli bilgiler verir. Beyin yorgunluğunda beta dalgalarında yoğunlaşma izleriz. Buna mukabil alfa dalgaları ne kadar yoğunsa o kadar sağlıklı bir tablo ile karşı karşıyayız demektir. Genelde her iki hemisferdeki beyin dalgalarının istatistiki verileri aynı sonuçları verir. Ancak eğer farklılık arzediyorsa bu durum mutlaka üzerinde durulması gereken bir konudur. Zira beyinin her iki hemisferi arasında anlamlı farklılık, ilerde gelişecek olan alzheimer hastalığının habercisi olabilir. potansiyel bir alzheimer hastasını önceden keşfetmek, tedavide hiç kuşkusuz çok önemli yararlar sağlar. Böyle her iki hemisfer farklılığı olan kişiler mutlaka PET filmi ile incelemeye alınmalıdır. PET, beyin metabolizmasını, daha net bir tabirle beyinin hangi bölgelerinin çalıştığını hangi bölgelerinin iyi çalışmadığını gösteren mükemmel bir testtir. Nitekim biz REEM Nöropsikiyatri kliniğimizde unutkanlık ya da alzheimer şikayetleri ile gelen her hastaya PET filmi çektirmekteyiz.
BEYİN YORGUNLUĞUNDA BELİRTİLER
Beyin yorgunluğunda en çok karşılaştığımız şikayetler, unutkanlık, odaklanamama, konsantrasyon eksikliği, algılama eksikliği, öğrenme ve ezberleme zorlukları, beyinde ağırlık hissi, dikkatsizlik, tahammülsüzlük ve çabuk sinirlenme gibi belirtilerdir. Yeni şeyler öğrenmede problem vardır. Beyinin kayıtlama merkezi alzheimerdeki gibi bozulmamıştır ancak yeni bellek kaydında gecikme ve zorlanma vardır. Okuduğu şeyleri anlamak için tekrar tekrar okumak zorunda kalınır. Kitabın bir sayfası okunurken, bir önceki sayfaya sık sık bakılır. Ezber yapmak zorunda olanlar için daha da farklı bir sıkıntı vardır. Bunun için her zamankinden daha çok zaman harcanır.
BEYİN YORGUNLUĞUNUN EKONOMİYE YANSIMALARI
Beyin yorgunluğu, hiç şüphesiz gerek bireysel gerekse milli ekonomiye de çok zararlar verir. Kişilerin verimliliği çok düşer. Yeni şeyler üretmek nerdeyse imkansız hale gelir. Sorunlara pratik çözümler getirilemez. Analitik ve çözümleyici düşüncelerde olumsuz etkilenmeler olur. Yatırım ve bütçe planlamalarında hatalar yapılır.
Her zaman başarılı bir grafik çizen bir yönetici, beyin yorgunluğu tablusuna maruz kaldığında, performans düzeyi hızla düşmeye başlar. Kişi kendisindeki değişiklikleri farkeder ama çoğu zaman adlandıramaz. Bunun bir rahatsızlık olduğunu düşünmez. Bazen de mevcut performans düşmesi yaşlanma gibi nedenlere bağlanarak kılıf bulunmaya çalışılır. Sonuçta firmanın atılımları durur. Rakipleri öne çıkmaya başlar. Çoğu profosyonel firmalarda bu durum üst düzey yöneticiler tarafından farkedilir. Tablonun bir rahatsızlık olduğu düşünülmeden, yönetici kişinin görev pozisyonunda değişikliğe gidilir. Ya görevden alınır ya da daha pasif bir göreve atanır.
Çalışanlar için de aynı şeyler geçerlidir. Kişisel üretim düşer. Çalışanın arkadaşları ile olan ekip ruhu ve diyaloglarında zedelenmeler belirmeye başlar. Daha sinirli ve alıngan olunur. Motivasyon düşer, her kademe de genel bir isteksizlik farkedilir.
Öğrencilerde de durum farklı değildir. Daha önce başarılı olan öğrencinin notları tedricen düşmeye başlar. Anne ve baba bu değişiklikleri er geç farkeder ve panikleme olabilir. Ebeveyn görülen olumsuz değişikliğe bir anlam veremez ve kendilerine göre nedenler aramaya başlarlar.
BEYİN YORGUNLUĞU NEDENLERİ NELERDİR
Kronik stres: Uzun süreli stres baskısında olmak ve stresi ortadan kaldıran faktörleri uygulamamak, beyin yorgunluğu ile neticelenir. Kişi stresi oluşturan nedenleri bertaraf edemesse beyin yorgunluğu nedeniyle performans düşüklüğü kaçınılmazdır. Bir çok yönetici katı bir disiplin yaklaşımı ile çalışanlarından daha çok verim alacağını zanneder. Halbuki durum hiç de göründüğü gibi değildir. Hoşgörüsüz katı disiplin uygulamaları, iş verimliliğini en az yarı yarıya düşürür. Dolayısıyla aşırı disiplin gibi nedenlerle stres oluşturan yöneticiler, genel şirket profili açısından da olumlu değillerdir ve hedefledikleri ekonomik rakamlara asla ulaşamazlar.
Hasta bina sendromu; çalışanların odalara tıkılıp, sağlıksız şartlarla konumlandırılması beyin yorgunluğu ile sonuçlanır. Güya bina ve oda tasarrufu düşünülerek, bir kişinin ancak çalışabileceği odalarda 3-5 kişinin çalışmaya zorlanması kişisel verimliliği ve performansı düşürür. İdeal olan binanın, geniş odalarda bir ya da iki kişinin çalışacağı şekilde düzenlenmesidir. Havalandırma tertibatının iyi çalışması ve oda sıcaklığının ideal düzey olan 23 derecede olması da çok önemlidir. Aşırı sıcaklık beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiler. yapılan bilimsel araştırmalar insan beyninin soğuk ortamlarda daha iyi performans sergilediğini göstermektedir. Bu sebepten oda sıcaklığı 23 derecenin üstünde olmamalı ancak üşüyecek kadar da soğuk olmamalıdır. ABD de yapılan bir araştırma da 40 kişilik bir ekip birer ay ara ile sağlıklı ve sağlıksız bina şartlarında çalıştırılmış. Hasta bina koşullarındaki performansın sağlıklı bina şartlarına göre %40 daha az olduğu belirlenmiştir.
Elektronik cihazlar: çalışma ortamında çok sayıda gereksiz elektronik cihazın bulunması da beyin yorgunluğuna neden olmaktadır. Elektronik cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaların en çok nüfuz ettiği yer beynimizdir. Bu nedenle çalışma ortamı olabildiğince sade olmalı ve sık sık havalandırılmalıdır.
Elektromanyetik kirlilik: Cep telefonu sinyalleri, tv ve radyo dalgaları, telsiz dalgaları, yüksek gerilim hatları, baz istasyonları atmosferimizi çok önemli düzeyde kirletmektedir. Kanaatimize göre elektromanyetik kirliliğin henüz ne gibi zararlar verdiğini tam olarak belirliyememiş olsak ta, beyin yorgunluğuna neden olduğu muhakkaktır. Önümüzdeki yıllarda ‘’dumansız hava sahası’’ teriminin yanısıra ‘’dalgasız hava sahası’’ ifadelerini de duyacağa benzemekteyiz. Son yıllarda artan alzheimer ve demansiyel sendromların arkasında ‘’elektromanyetik kirlilik’’ çıkarsa hiç şaşırmayız.
Manyetik alan eksikliği: Beyin yorgunluğuna ve kronik yorgunluk sendromuna neden olur. Özellikle uzayda manyetik alan eksikliği olduğu için astronotlar için problem teşkil eder. Elektromanyetik yoğunluk, mıknatısın demiri çekmesi gibi insan vucudundaki manyetik enerjiyi çekebilir. Bu nedenle kronik halsizlik ve yorgunluklarda manyetik alan eksikliği de düşünülmelidir.
Alkol alışkanlığı: alkol, beyin fonksiyonlarını baskıladığından beyin yorgunluğuna neden olabilir. Bu nedenle sürekli alkol kullananlarda unutkanlık ve bellek problemleri kaçınılmazdır.
Uykusuzluk: sağlıklı bir uyku, beyinin dinlenmesini sağlar. Uykusuzluk ya da sağlıksız uyku beyin yorgunluğu ve unutkanlığa neden olabilir.
Ruh hastalıkları: özellikle depresyon ve anksiyete, beyin yorgunluğu ile kendini gösterebilir.
İlaçlar: bazı ilaçlar tedavi edici etkilerinin yanısıra beyin yorgunluğuna ve durgunluğuna neden olabilirler. Örneğin antipsikotikler ve kanser ilaçları böyledir. Bazı depresyon ilaçları da bir yandan depresyonu düzeltirken diğer yandan beyin yorgunluğu yapabilirler. Epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar da aynı şekilde beyin yorgunluğuna özellikle beyin durgunluğuna sebebiyet verebilirler.
Vitamin eksikliği: özellikle B12 folik asit, demir eksikliği ve troid hormonlarının yetersizliği beyin yorgunluğuna ve durgunluğuna neden olabilir.
BEYİN YORGUNLUĞUNA KARŞI NE YAPILABİLİR
Stres faktörlerinin yok edilmesi: kişi de kronik stres oluşturan durumlardan uzaklaşılmalıdır.
Çalışma şartlarının iyileştirilmesi: Hasta bina sendroumu gibi sağlıksız çalışma ortamlarından uzak durulmalıdır. Çalışanların fiziksel sağlığı kadar ruh sağlıkları da düşünülmelidir. Havasız mekanlarda insanların adeta tıkış tıkış çalıştırılmasına engel olunmalıdır.
Spor aktiviteleri: Günlük düzenli spor aktiviteleri, beyin yorgunluğunu önlemede önemli bir etkendir.
Enstrüman çalma: İş aktiveleri arasında ya da sonrasına herhangi bir müzik aleti ile uğraşmak beyini dinlendiren bir eylemdir.
Tatil ve dinlenme aktiviteleri: Hiç şüphesiz ki, yoğun iş aktiveteleri arasında tatil ve dinlenmeye zaman ayrılmalıdır. Tatil yapmadan sürekli çalışmak beyin yorgunluğuna neden olur. Ancak ülkemizdeki tatil anlayışının pek olumlu olduğu söylenemez. Çalışanlar yılda bir sefer 1 aylık tatil yerine, yılda 4 defa 1 haftalık tatiller tercih edilmelidir. Zira bir aylık tatilin yarar yerine zararı olduğunu düşünmekteyim. Çünkü kişiler önce tatil öncesi işten kopmakta sonra da tekrar işe alışıncaya kadar zaman geçmektedir. Böylece 1 aylık tatil neredeyse 2 aylık bir performans kaybına neden olmaktadır. Kişi uzun süre işinden ayrı olduğu için tekrar döndüğünde bir süre adaptasyon sorunu yaşamaktadır. Halbuki üçer aylık çalışma takviminden sonra birer haftalık dinlenme periyodu kişileri işinden koparmadan dinlenmelerini sağlamaktadır. Sınavlara hazırlanan öğrencilerin düzenli aralar vermeleri ve aralarda spor, müzik gibi aktiveteler yapmalarını önermekteyim. Sürekli ara vermeden ders çalışmak, başarıya giden yol değildir. Uykudan feragat etmeden düzenli dinlenme aralarıyla sınavlara hazırlanmalıdır. Dinlenme aralarında enstrüman çalmak öğrenme kapasitesini önemli düzeyde arttırabilir.
Beslenme tarzı: fındık, ceviz, badem, çekirdekli kuru üzüm beyin yorgunluğuna karşı iyidir. Yeşil sebzeler, böğürtlen, yaban mersini, somon ve sardalya balığı, üzüm suyu, kepekli pirinç ve sıcak kakao beyin yorgunluğuna iyi gelen gıdalardır. Aynı şekilde çay ve kahve de çok faydalıdır. Yapılan 10 yıllık bir araştırmada çay ve kahvenin alzheimeri %50 önlediği anlaşılmıştır. Akşamları yatmadan önce bir elma yemeyi alışkanlık yapmalıdır. Elma uyku esnasında daha sağlıklı beyin dinlenmesi sağlar.
BEYİN YORGUNLUĞUNA KARŞI BEYİN RESETLEMESİ
TMS (transkranial manyetik stimülasyon) ile beyin resetlemesinin, beyin yorgunluğu ve durgunluğu tablosunu düzeltiği, bilimsel araştırmalarla nerdeyse kesinlik kazanmıştır. TMS, nöronlarda aynı bir ses ekosu gibi baştan sona doğru manyetik titreşimler yayarak sinir hücresinin daha fonksiyonel olmasını sağlar. Manyetik titreşimler sinir hücresindeki bir çok metabolik aktiviteyi düzene sokar. Nöron sağlıklı bir şekilde görev icra etmeye başlar. Bugün yurt dışında bir çok üst düzey yönetici, belirli periyotlarla (1 ay gibi) TMS seansları yaptırarak odaklanma, konstrasyon ve algılama gibi fonksiyonların gelişmesini sağlamaktadır. Maruz kaldıkları yoğun iş temposu nedeniyle üstlendikleri stresten kaynaklanan beyin yorgunluğu ve durgunluğunu, TMS ile düzeltmektedirler. Nitekim TMS sadece depresyon, panik atak gibi ruhsal rahatsızlıklar ve alzheimer, felç gibi organik rahatsızlarda değil aynı zamanda beyin yorgunluğu ve durgunluğu içinde başarıyla kullanılmaktadır. Beyinde, luzumsuz yer işgal eden ya da kişiyi rahatsız eden bellek kayıtları, bilgisayarlarda ki gibi silinemediği için zamanla beyin yorgunluğu ve durgunluğuna neden olabilir. TMS, uygulama yapılan bölgelerdeki nöron ya da nöron gruplarının reorganizasyonunu da sağlar. Beyin adeta bir hafifleme ve gözle görülür rahatlama olur. Kişinin olaylara bakış perspektifi netleşir. Doğru ve mantıklı kararlar alır. Öğrenme ve algılama yeteneklerinde artış olur. Unutkanlık ve hafıza kusurları ortadan kalkar. Eğer varsa uyku proplemleri düzelir. TMS aynı zamanda psikolojik rahatsızlıkları da ortadan kaldırdığı için, arka planda farkedilmeyen bir depresyon veya anksiyete varsa, bunlar da ortadan kalkar. Tedavi maliyetini misli misli katlayan bir performans gelişimi olur.
Almanyanya da bir nörobilim enstitüsünde fareler üzerinde yapılan deneyde, manyetik uyarılar verilen farelerin diğerlerine göre %40 düzeyinde başarı grafiği geliştirdikleri belirlenmiştir. Dolayısıyla TMS’ nin beyin performansını geliştirdiği kesin bir gerçektir. Uygulamanın en iyi taraflarından biri de, tedavinin yan etkisiz oluşudur. Çok sayıda seans yapılsa bile herhangi bir zararlı etki olmaz. TMS cihazları, x-ray cihazları gibi radyasyon yaymaz. Bu özelliği nedeniyle hamile bayanlarda bile güvenle kullanılabilir.
Beynim dolu, hiç bir şey düşünemiyorum. Ağır stres altındayım, yaşadığım olayların etkisinden kurtulamıyorum. Son zamanlarda başarı grafiğim çok düştü, unutkanlığım var, her şeyi unutuyorum, artık sınavlarda istediğim başarıyı yakalayamıyorum, çok çabuk parlayıp sinirleniyorum, etrafı kırıp geçiriyorum. Ani hatalı kararlar alıyorum, işlerimi takip ve kontrol edemiyorum, yatırımlarımı sağlıklı yapamıyorum, işletmem günden güne kötüye gidiyor diyenlerin, TMS ile beyin resetlemesini ciddi olarak düşünmelerini tavsiye ediyoruz.
Etiketler:

, , , , , , , , , , , ,

Basit Antremanla

Basit Antremanlarla Beyin Sıfırlama Formülleri
Ayça Güçlüten

rla Beyin Sıfırlama Formülleri
Ayça Güçlüten


Basit Antremanlarla Beyin Sıfırlama Formülleri
Ayça Güçlüten
Basit Antremanlarla Beyin Sıfırlama Formülleri
Ayça Güçlüten


 
 
Basit Antremanlarla Beyin Sıfırlama Formülleri

Basit Antremanlarla Beyin Sıfırlama Formülleri
Ayça Güçlüten

Ayça Güçlüten
 
Kafamızın içinde, kırk tilkiyi kuyruklarını birbirine dolandırmadan dolaştırabilmek, 21. yüzyılda başarının yeni anahtarı. Sadece bu da değil Daha hızlı düşünmeniz ve kitap yığınları arasında kaybolmadan belleğinizi kuvvetlendirmeniz de gerekiyor. İşte, bunları başarmanız ve sıfır bir beyin için doğal formüller…
İlerleyen yaşınıza rağmen performansından bir şey kaybetmemiş bir beyin ve güçlü bir zihin.... Sizce hayal mi? Doksanlı yılların başlarına dek bilim adamları da bu konuda bir seçme şansı bulunduğunu düşünmüyorlardı. Şu gerçeği zaten biliyorlardı: İnsanoğlu doğarken 100 milyar beyin hücresine sahip, ancak her gün bunların 100 bini ölüyor.
Yakın geçmişte Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılmış olan bir çalışmadan alınan sonuçlara göre, Sağlıklı bir beyin kendini yenileyebiliyor. Bizim beynimiz için yapabileceğimiz, yapmakla yükümlü olduğumuz şeyler de var. Beyninizin yaşlanmasını durdurmanın dışında, hasarları tamir edebilirsiniz. Kognitif nitelikli çalışmalarda bulunan ve "Kişinin Beyni İçin El Kitabı (The Owner's Manual for the Brain)" isimli kitabın yazarı Prof. Dr. Pierce J.Howard, "Aklımızı geliştirmek daha güçlü bir hafızaya sahip olmak için beden ve zihin sağlığımızı korumamız gerekiyor" diyerek sağlıklı bir yaşam tarzının önemine dikkat çekiyor. Yani beyin geliştiren oyunlar ve zihni besleyen besinlerle yaşlanan ve yavaşlamaya mahkum olan beyninizi yeniden harekete geçirebilirsiniz, tıpkı eski günlerdeki gibi.
Akıllı Stratejiler
“Beyin Ömrü (Brian Longevity)” ismili Kitabın yazarı ve Amerikan Alzheimer Önleme Vakfı (Alzheimer's Prevention Foundation) Başkanı Dharma Singh Khalsa; doğru ve dengeli   beslenerek,   stresi   hayatımızdan uzaklaştırarak ve zihnimizi daima aktif tutarak beyin kimyasallarım düzenleyebileceğimizi belirtiyor. Uzmanlarsa bu kapsamda çeşitli önerilerde bulunuyor.
Sağlam bir beyne ve iyi bir hafızaya sahip olmak için kitaplara muhtaç değilsiniz. Yapmamz gereken tek şey, önerdiğimiz doğal ve pratik metodları hay ata geçirmek.
Aşağıdaki stratejileri sağlıklı yaşam alışkanlıkları olarak benimsediğiniz taktirde, beyninizin performanısını geliştirebilir ve güçlü bir belleğe sahip olabilirsiniz:
 
Yoga, meditasyon
Kronik stres, beyinde sorun yaratan bir numaralı zanlı. Bu konuda McGill Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sonia Lupien şunları söylüyor:
"Kortizol adı verilen stres hormonunun üst sınırlarda seyretmesi, zaman içinde beynin bellek merkezi hipokamp'ın büzülmesine yol açabiliyor." Dharma Khalsa da böylelikle kısa dönemli hafıza sistemi bozularak beyin hücrelerinin yaşlanma sürecinin hızlandığına                                                                                                    dikkat çekiyor. Uzmanlar bu sorunun çözüm anahtarının gevşemeyi (rahatlamayı) öğrenmek olduğunu ifade ediyor. Khalsa'nın araştırması günden güne stresi azaltarak belleğin geliştirileceğini ortaya koyuyor. Bu şekilde IQ'nuzla birlikte moraliniz de yükseliyor.
Bunu yapın: Sabahları stres seviyesi dorukta olduğundan uzmanlar, güne 10- 20 dakika kadar uygulanabilecek yoga, meditasyon ve derin nefes alıp verme teknikleriyle başlamayı öneriyorlar.
En az 8 saat uyku
Bir araştırmanın sonuçlarına göre uyku, uçup gidebilecek anıları garanti altına alıyor. Yakın geçmişte bu hususla ilgili olarak Amerika'da yayınlanan 'Nature Neuroscience' isimli bilimsel gazetede Harvard Tıp Okulu'ndan Psikiyatrist Prof. Dr. Robert Stickgold bazı bildirilerde bulundu. Buna göre, yeni bir şey öğrendikten sonra gece boyunca ayakta uyanık kalanlar dinlenme ve uyku süreçlerim tamamlayanlara zıt olarak, öğrendiklerini kalıcı bilgiye dönüştüremiyorlar.
Bunu yapın: Geceleri 8 saat uyumaya özen gösterin. Uygun zaman ve mekanlarda şekerleme yapın.
Aerobik Egzersizleri
Zihin sağlığı için aerobik egzersizleri adeta 'gençlik çeşmesi'... Uzmanlara göre bu tür sporlar stresi azaltıyor; beyne daha çok oksijen gitmesini sağlıyor ve sinir dokusundaki hücrelerin üretimini artırıyor. İllionis Üniversitesi'nin bilim ve teknoloji çalışmaları yapan birimi Beckman Enstitüsü'nün araştırmacıları, haftada 3 kez 45'er dakikadan aerobik yapanlar üzerinde 6 ay boyunca çalıştılar. Ve sonuçta bu kişilerin zihinsel performanslarmda yüzde 25 artış olduğunu kaydettiler.
Bunu yapın: Beyin hücrelerini aktif ve tetikte tutmak adına, haftada en az 5 kez 20'şer dakikalık aerobik türü egzersizler yapmalısınız.
Klasik müzik
Uzmanlar, Mozart gibi klasik müzik bestecilerinin eserlerini günde en az bir kere sakin bir ortamda dinlemek gerektiğim söylüyorlar. Bu yöntemle özellikle 'zihinde imaj canlandırma' konusunda başarılı olabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra, matematik problemlerim çözmekte, satrançta, müzik enstrümanlarım çalmak da kreatif bir proje kurmada ustalaşıyorsunuz. Kaliforniya Üniversitesi uzmanları bunu 'Mozart Etkisi' olarak netilendiriyor. Ayrıca klasik müziğin zihni açtığı ve gevşemeye yardımcı olduğu görüşünde birleşiyorlar.
Bunu yapın: Zekanızı yoğun olarak kullanmak durumunda olduğunuz zamanlarda klasik müzik dinleyin. Bunun için fanatik bir klasik müzik dinleyicisi olmanız gerekmiyor, aynı formda başka türde eserleri de seçebilirsiniz.
Hafızaya Ginkgo Biloba desteği
Bu bitki, yeryüzündeki geçmişi 150 - 200 milyon yıl olan Gingkgo Biloba ağacından elde ediliyor.
Sayısız yararı nedeniyle Çinliler tarafından kutsal bitki olarak kabul ediliyor.
 Uzmanlara göre eşsiz bir antioksidan. Başta beyin fonksiyonları olmak üzere vücudun genel sağlığı için önemli bir destek Beyin kuvvetlendirici olarak da tanımlanıyor. Çünkü belleği güçlendiriyor. Ayrıca, yine beyindeki oksijen seviyelerini artırıyor.
Ayrıca yaşlanma etkilerini ve ruhsal yorgunluğu azaltıyor ve nörolojik bozukluklara iyi geliyor.
Ginkgo Biloba'yı kuru yapraklar halinde satın alabiliyorsunuz. Ayrıca, bugün birçok vitamin ilacında da kullanılıyor.
Beyni Yapılandıran Oyunlar
Prof. Dr. Howard da, stratejiye dayalı tüm oyunların problem çözmede ve kritik düşünme yeteneğini geliştirmede yararlı olabileceğini belirtiyor. Kelimelerden veya resimlerden oluşan yap - bozlar veya bilmeceler büyüseniz de ev ödeviniz olabilir.
Net'teki oyunları keşfedin
Pittsburgh Üniversitesi'nden Psikolog Prof. Dr. Jonathan Schooler, "Sadece tek perspektiften düşünmeye başladığımız zaman rutinleşmişiz demektir" diyor. Öğrenme Araştırma ve Geliştirme üzerine de çeşitli çalışmalarda bulunan Schooler, bunun yaklaşımlarımızı da olumsuzlaştırabileceğini vurguluyor. Peki çözüm nedir?
Bir web sitesi yazarı olan Prof. Dr. Paul Grobstein, yukarda sözü edilen türden oyunların beynimizi daha esnek kılarak, daha zinde kalmamızı sağladığım söylüyor. Bu konseptteki oyunları net'te de interaktif ortamda oynayabilirsiniz. Mesela, www.serendip.brynmawr.edu binlerce interaktif web sitesinden sadece biri.
Tetris ya da Car Jam oynayın
Beyniniz 'ful mü çekiyor'? Demek ki bellek merkeziniz hippokamp'ta birkaç odacık daha açmanız icap ediyor. Uzmanlar, objeleri ilgili boşluklara yerleştirmeye ilişkin oyunların, çağrışım yeteneğini hayli geliştirdiği kanaatinde.
Örneğin, Tetris (tetris.com) bu oyunlardan birisi. Bu oyunda geometrik şekilleri birbirine uygun olarak konumlandırmanız gerekiyor. Car Jam (smartgames.com) adlı oyun da bu tip bir konsepte sahip; çok kısıtlı bir alanda mümkün olduğunca az manevrada bulunarak arabayı park etmeniz şart.
Bulmaca çözün
Çapraz bulmacalar kelime haznemizi geliştirmenin en yararlı yöntemlerinden birisi. Uzmanlar, birkaç hafta önce yeni öğrendiğimiz bir kelimeyle yeniden karşılaştığımız da bu Tekrarlamanın hatırlamamıza yarcımcı olduğunu belirtiyor. Yani bulmacalara vakit ayırmamız gerekiyor. www.gamesville.com'un 'classic games' linkinde ise çapraz bulmaca keyfi yaşayabilirsiniz.
Sihirli Hafıza Hileleri
Beyinlerimiz ne yazık ki karbon kağıdı değil ki gelen bilgiler kalıcı olsun! Burada bize biraz iş düşüyor. Hafızayı kuvvetlendirme teknikleri olan 'Mnemonik Oyunları' veya hafıza tekniklerinden yararlanabilirsiniz.
Kategorize ederek düşünün
Bilim adamlarının ortaya koyduğu bir gerçek var: Birçok kişi yedi (artı veya eksi 2'de olabilir kimi zaman) ile sınırlı bir hafıza yetisine sahip. Bunun için en güzel örnek, kuşkusuz 7 basamaklı telefon numaralarının kolaylıkla anımsanabilmesi. Uzmanlar, 7, baz alınarak yapılan çalışmalar sonucunda hafıza mekanizmasının daha da geliştirilebileceği görüşünde.
Bunu yapın: Alışverişe çıkarken bir akıl listesi oluşturup bunu kategorize ederek işe başlayabilirsiniz. Örneğin; sütlü besinler, et türleri ve meyveler olarak sınıflandırma yapabilirsiniz. Böylelikle sosları veya makarnayı otomatik olarak daha kolay hatırlayacaksınız. Çünkü beyninizde bunlar için odacık kalmış olacak.
İsim etiketleri yaratın!
Herhangi bir yüze bir 'ad' takabilir misiniz? Yapılan bilimsel araştırmaların sonuçları, görsel imajların, isimler gibi özel adları anımsatmada eşsiz araçlar olduğunu defalarca ortaya koydu.
Bunu yapın: Bu kez yeni tanıştığınız kişinin ismini duyduğunuzda, beyninizde istediğiniz bir cümle kurun ve bu isim, özne olsun. Cümleyi bir kaç kez içinizden tekrar edin. Örneğin; "Can, buzdolabının yanında duruyor". Bu cümleyi bir kaç kez tekrar ettiğiniz taktirde, zamanla 'Buzdolabı Can'a dönüşecektir. Can'ı lakabıyla anımsamanız artık kesinlikle daha kolay olacaktırUNUTMAK
Emel Özdemir
 
Hangimizin Başına Gelmiyor;
Doğum günlerini, vurgulamak istediğimiz bir cümleyi veya çok önemli bir ismi unutuyoruz. Peki, hafızamızın bizi yarı yolda bırakmasının istisnalar dışında yaşadığımız günlük streslerle ilgili olduğunu ve basit yöntemlerle sorunun üstesinden gelinebileceğini biliyor musunuz?

UZUN SÜRE evli kalmış çiftlerin sıklıkla karşılaştıklan bir sorun vardır. Evlilik yıldönümünde kadın tarafından evde güzel bir masa ve hoş bir ortam hazırlanır. Hatta özenle seçilen bir hediye bile konur masanın üzerine. Akşam eve gelen eş, gördüğü manzara karşısında donup kalır. Eşinin bu ince düşüncesi karşısında sevinsin mi, kendi unutkanlığına dövün-sün mü? Kafası allak bııllak olur. Çünkü bu önemli gün tamamen akıldan çıkmış ve eve eli boş gelmiştir... Tabii ardından küçük tatsızlıklar yaşarnr. Peki, böyle bir durumda erkek ne kadar hatalı? Yoğun bir tempoyla geçen günlerimizde hangi birimiz kafamızı toparlayıp, hatırlamamız gereken şeyleri beynimizin bir köşesine not edebiliyoruz?..
Mükemmel Hafız yoktur.
Stres altında çalışan herkes mutlaka zaman zaman unutkanlık yaşıyor. Bu çok dogal bir olay. Fakat çogumuz böyle durumları belirgin yaşadığında, hemen "Acaba hafızamda bir sorun mu var?" endişesine kapılıyoruz. Oysa gerçek olan; bazı ender rahatsızlıklar dışında, unutkanlığın yaşanılan günlük stresten kaynaklandığı. Buna şöyle bir örnek verebiliriz; hafızalarına çok güvenen kişiler bile zaman zaman telefon numaralarını unutabiliyor.
Hiç kimse mükemmel bir hafızaya sahip degil. Fakat unutkanlıgımızı bazı küçük alıştırmalarla giderebiliriz. Beyin fonksiyonlarını araştıran bilim adamları, beynin çok ileri yaşlara kadar ögrenmeye açık oldugunu belirtiyor. Beyin yeni koşullara çok kolay uyum gösteren bir organ. Uzmanlar, beynin tahmin edildiğinden çok daha esnek bir kapasiteye sahip olduğunu vurguluyor. Bu noktadan hareket edersek, uzmanların da dediği gibi, beyin kapasitesi düzenli alıştirmalarla kolaylıkla artırılabiliyor.
Sayfamızda size 10 değişik alıştır-ma öneriyoruz. Bu yöntemleri çeşitli zamanlarda, çeşitli ortamlarda uygulayabilir ve düzenli yaptiğınızda, çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Kısacası, bu alıştırmalarla unutkanlığınızı unutbilirsiniz!
Unutkanlığınızı Alıştırmalarla Yenin
1 . Devrim alıştırması
Kulağa biraz çılgın gibi gelse de, bu aslında çok etkili bir yöntem. Bunun için günlük rutin alışkanlıklarınızda biraz değişiklikler yapmalısınız. Örneğin; sağ elinizi kullanıyorsanız, biraz da sol elinizi çalıştırmaya başlayın. Saçlarınızı sol elinizle tarayın veva kahve fincanını alışık olmadığınız elinizle tutun ya da çayınızı kaşıkla alışık oldugunuz yönün tersine karıştırın. Kalemi ters elinizle tutun. Biraz yaratıcılığınızı kullanın ve daha neleri tersten yapabileceğinizi bulun. Tabii bulduklarınızı da hemen deneyin. Sonuç olarak rutin alışkanlıklannızı kırar ve beyninizin kullanmadığımz diğer yarısını da harekete geçirmiş olursunuz.
2. Çocuk Oyunu Alıştırması
Işe ya da alışverişe giderken tıpkı bir çocuk gibi merak içinde bütün duyularınızı harekete geçirin: Bakın, dokunun, dinleyin, koklayın! Çiçek açan agacın kokusunu keşfetmeye çalışm. Fırında satılan taze ekmeklerin kokularını algılamaya çalışın. Yürüdüğünüz zeminin özelliklerini hissedin. Bunun sizde nasıl duygular yarattığını anlamaya çalışın. Caddede duyduğunuz sesleri ayrıştırın. Yanınızdan geçen insanların tek tek konuşmalarını dinleyin. Evinizde gözlerinizi kapatarak bir yerlere ulaşmaya çalışın. Kısacası duyularınızı alışık olmadıgımz tarzda kullanın! Bu şekilde çok ender yaptığınız bağlantıları canlandırır, beyninizin kapasitesini artırırsınız. Eğer bu yaptıklarınızdan zevk alır ve insan veya olayları detaylı algılamayı sürdürürseniz, hafızanız her zaman canlı kalmaya devam eder. Duyu organlarmızın ne kadar fazlasını kullanırsanız, unutmak istemedikleriniz o kadar saglam kalır.
3. Harf Alıştırması
Elinize bir gazete ve bir fosforlu kalem alın. Sırasıyla paragrafları pkuyun ve çift yazılmış harflerin üzerini çizin. Orneğin;
her çift "t"nin, her çift "m"nin üzerini işaretleyin. Bir sonraki aşamada kelime içinde birden fazla geçen harflerin üzerini çizin. Alıştırmayı yaparken, kelimelerin üzerinde fazla düşünmeyin ve hemen işaretleyin. Böylelikle konsantrasyon gücünüzün ne kadar uyarıldığını hemen hissedeceksiniz. Başarılı olma isteğiniz ve aldığınız zevk zihnin canlanmasını artırır.
4. Polisiye Alıştırması
 "Dün akşam şu saatte ne yaptim?", "Neredeydim?", "Iki saat önce ne yaptım?" gibi, genellikle polisiye romanlarında veya filmlerinde sorulan sorulan kendinize yöneltin. Ve tabi cevaplamaya da çalışın. Bu alıştırma sonucunda yaptıklarınıza karşı dikkatinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca kısa hafızanızı da harekete geçirmiş olursunuz.
5.Yürüyüş Alıştırması
Asker yürüyüşü gibi oldugunuz yerde hareket edin. Sol bacagmızı her kaldırdıgınızda, önce sag elinizle, sonra sol elinizle dizinize dokunun. Bu esnada o kadar esnek hareket edin ki, bacagınızı indirirken kolunuz başınızın üzerine gelecek kadar yükselmeli. Bu hareketleri birkaç kez tekrarlayın. Bunu yaparken sadece kan dolaşımınız hızlanmaz, aynı zamanda koordinasyon yeteneğiniz de artar. Böyle çaprazlama hareketlerle beyninizin her iki tarafını kullanmış olursunuz.

6.Ressam Alıştırması
 Burnunuzun ucunda bir fırça oldugunu hayal edin. Bununla havaya en sevdiginiz renkte yatay bir sekiz çizin. Bu hareketi gevşek ve dengeli yapın. Kendinizi Leonardo da Vinci veya sevdiginiz bir başka ressamın yerine koyun. Bu çizim ha-reketleri   yorgun   zihninizi   hemen canlandırır. Aynı zamanda beyni bloke eden stresi etkili bir biçimde yok eder.
7.Ajan Alıştırması
Bu alıştırmayı daha çok sokakta yapacaksınız. Çevrenizde bulunan arabaların plakalanna bakın ve plakada bulunan harflerden kelimeler, hatta cümleler türetmeye çalışm. Böylece sadece sıkışık trafigin eglenerek çabuk geçmesini saglamaz, aynı zamanda kelime haznenizi geliştirir ve beyninizi canlandırırsınız. Bu alıştırma acil plaka ezberlemeniz gerektigi durumlarda çok işinize yarayabilir.
8.Resim alıştırması
Bu alıştırmayla alışveriş listelerini çok kolay ezberleyebilir, hafızanızı güçlendirebilirsiniz. Bunun için kalem kağıt alın ve kagıdın üzerine bir tane mum, bir kugu, üç kollu bir kaktüs, üç yapraklı bir yonca, beş parmaklı bir el, hortumunu yukarı kaldırmış bir fil, sola dalgalanan bir bayrak, saatli bir yumurta, sapının üzerinde duran bir pipo, davul yanında duran bir adam, iki deniz feneri ve bir saat çizin. Her resim bir sayıyı sembolize ediyor. Ardından sembolleri  sayılara göre ezberleyin. Örnegin; mum biri, kugu ikiyi, kaktüs üçü ifade ediyor. Bu sıralamaya hakim oldugunuzda, sembollere aklınızda tutmanız gereken bir listeyi koyabilirsiniz. Eger bu bir alışveriş listesiyse, mumun süt şişesinin üzerinde dur-dugunu, kugunun boynunda portakal filesinin asılı oldugunu hayal edebilirsiniz. Bu alıştırmayla zihninizde listeler oluşturmayı daha kolay başarırsınız.
9. Otobiyografi Alıştırması
Düşünün ki hayat hikayenizi tekrar yazmanız gerekiyor. Burada işe gittiginiz ilkokuldan başlayabilirsiniz. Bunun için en yakın arkadaşınızın kim, tipinin nasıl oldugunu hatırlamanız gerekiyor. Tabii sınıfınızın düzenini, görüntüsünü de... Ayrıca sınıfınızın penceresinden neler göründügünüzü de hayalinizde canlandır-maya çalışın. Bu alıştırmayla kişilerle ilgili hafızanızı harekete geçirirsiniz.
10. Hipnoz Alıştırması
 Özellikle stresli anlarınızda veya kaygıya kapıldıgımızda olumlu sözcüklerden destek almaya bakın. Bunlarla olumsuz düşüncelerinizi yok eder, hedeflerinize daha kolay ulaşmanızı saglarsınıız. Eğer önemli bir görüşmeden önce, hafızanızın sizi yarı yolda bırakacağından korkuyorsanız, her gün gözlerinizi kapatarak kendi kendinize tekrarlayacagınız bir cümle belirleyin. Örnegin; "Benim için gerekli olan her şeyi biliyorum ve çok sakinim" cümlesini tekrarlayabilirsiniz. Bu alıştırmada önemli olan, bunu her gün uygulamanız.

BEYNİMİZ
Beynimiz
Beynimiz

Aklımdan Geçenleri Oku
Amigdala: Duygu Repertuarı

Balık ile Beslenme Beynin Yaşlanmasını Yavaşlatıyor
Beyin
Beyin II
Beyin III
Beyinsel İşlevler

Beyin; Evrimsel Süreçte Yapılan En Büyük Yatırım
Beyindeki Gölge Oyunu

Beyinde Yolculuk
Beynin Gelişimi ve Özellikleri

Beyin "sevilenin" de acısını hissediyor !..

Beyin tümörlerinin gelişiminde bir gen rol oynuyor
Yalan, beyinde görüntülenebiliyor
Belleği Düzenlemek
Bellek
Bellek Gelişimi
Bellek Kayıpları
Beyin Fonksiyonları Üzerinde Etkili Besinler
Beyin Sıfırlama
Bütün Beyinlerden Daha Eski Öğrenme 'Beyinsiz Öğrenme'
Bilinç Beynin Kuklası

Düşünceyle Uzaktan Kumanda
Düşünce Şemaları...
Din ve Beyin
Eller Hafızanın Yardımcısı
Hafıza Molekülü

Hafıza geliştirici haplar geliyor
Hafızanızı Test Edin
Hipofiz Hormonları ve Hipotalamusun Görevleri
Farklı Bilinç Halleri

Multipl Skleroz
Multipl Skleroz II
Refleks
Stres Beyni Küçültüyor,
Unutmak
Unutkanlık ve Alzheimer

Yalan Söylemek Artık İmkansızlaşıyor
Zeka Nakli

Beyinde Nanoteknoloji ile Onarım
Beyin enerjimizi nasıl kullanabiliriz
Beyin Kendini Nasıl Yeniden Yapılandırıyor
Beyinler Arası Kablosuz Düşünce Bağlantısı Bulundu!


 

TIP YAZILARI
Ağız Kokusu (Halitozis)
Ağrısız Doğum
Alzheimer
Akdeniz Diyeti

Akne Vulgaris
Aknitik Keratozlar
Amigdala: Duygu Repertuarı

Andropoz
Arpacık
Aşırı Kıllanma

Aşırı Kilo, Başlıca İdrar kaçırma Nedeni!
Aynı Anda Bir Çok Psikoterapi Yöntemi
Aids
Aids de Başlangıç Bulguları
Bahar Nezlesi
Bahar Yorgunluğu

Bahar Alerji ile Vuruyor
Burun Kanamaları

Bayram Sonrası Rejiminizde Yardımcı Tablolar
Bebeklerde Ateşle Gelen Havale
Bebeklerde Uyku Düzeni
Bebekte Otistik Bozukluk
Beslenme ve Oruç
Beyin
Beyin -2-
Beyin -3-

Beyinsel İşlevler
Bilim Dini Etkiliyor

Bilgisayar Kullanımına Bağlı Göz Yorgunluğu
Brozlaşma
Bronzlaşmak Üstüne

Böbrek Taşları ve Tedavi
Carpal Tunnel Sendromu
Check-up
Cerrahlar Artık Daha Az Kesiyor
Cinsellik ve Gen

Cinsel İşlev Bozuklukları
Çocuklarda İdrar Yolu enfeksiyonları
Çocukta Terbiye ve "Hayır"
Çocukta İşitme Kaybı
Çocuklarda Bel Ağrısına Dikkat!
Çoğul Gebelik
Çocuğunuz Aşırı Hareketli mi?

Çocuk Sağlığında El Yıkamanın Önemi
Darwin ve Evrim Teorisi
Denge
Depresyonun İlacı

Derinin Yüzeysel Mantar Hastalıkları
DNA (Deoksiribonükleikasit) Molekülü
Depresyonunun Farkında Olmayan Depresyonlular
Diş Sağlığı Üstüne
Diş Sağlığı Üstüne ll

Doğumsal Kalça Çıkığı
Dokunma
Doktorunuz Diyor ki?

Doktor Önerisinde Beslenme ve Diet
Duyma
El Yıkamak ve Çocuk Bakımı
Eudipus Fenomeni
En büyük Tedavi Dokunmak
Enurezis Nocturna (Çocuklarda Gece İşemesi)
Ergenlik Dönemi
Evren ve Gen
Fazla Vitamin Zarar Verir mi?
Genlerin Örtülmesi
Geni Yenemezsin
Gluten Enteropatisi ve Diet
Gripten Korunmada Aşı Zamanı
Göz ve Görmek
Gözlerde Uçuşma ve Işık Çakmaları
Göz Yaralanmalarına Karşı Korunma ve İlk Yardım
Güzellik Uykusu

Gözün Yapısı ve Çalışması
Günah mı? Değil mi?

Hafıza Molekülü
Hepatit B
Hepatit A
Hipertroidi
Hipertansiyon (Kan Basıncı Yüksekliği)
Hipokrat Yemini

Hz. Resûlullah'ın Beslenme Yöntemi
Homeopati
Horlama
Horlamaya  Karşı Radyo Dalgası
Huzursuz Bacak Sendromu
İç saatimiz
İdeal Tansiyon Ölçümü

İnternetten Tıp Haberleri

İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -1
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -2
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -3
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -4
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -5
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -6
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -7
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -8
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -9
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -10
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -11
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -12
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -13
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -14

İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -15
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -16
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -17
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -18
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -19

İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -20
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -21

İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -22
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -23
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -24
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -25
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -26
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -27
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -28
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -29
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -30

İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -31
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -32
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -33
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -34
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -35

İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -36
İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -37

İnternetten Tıp Dünyasından Yeni Haberler -38
 
İnsan Kopyalamaya Doğru
İnsan Gelişiminde Basamaklar, Bebeklikten Bilgeliğe Giden Yol
İki Uçlu Duygulanım - Mani -
İkiz Gebelik
Kanın Son Hali
Kalp Yetmezliği
Kalp Ritminin Düzenlenmesi
Kansızlık (Anemi)
Kan Kolestrolünü Etkileyen Risk Faktörleri
Kanser Nedir?
Kanseri Önlemek Mümkün mü?
Katarakt
Kaygı ve Evham Sizi Esir Ediyorsa
Kaygı Sıkıntı ve Gerilimi Azaltmak İçin...
Kan Verme İşleminde Kurallar
Kekemelik
Kimyasal Peeling
Kontak Lensler
Koku Alma
Kuş Gribi : Avian Virüsü
Kulak Zarının Delinmesi

Konstipasyon (Kabızlık)

Korkular ve Sıkıntılar
Kriyobiyoloji

Laparoskopik Tedavi ile Fıtık
Mastit
Mastit (Meme İltihabı)
Mantık ve Sevgi Birlikteliği
Mesane
Mendel Yasaları 1. Bölüm
Mendel Yasaları 2. Bölüm
Merak Edilen Sağlık  Soruları

Migren ve Yaratıcılık
Mide Yanması
Misvaktan Diş Fırçasına

Mitolojide Hypnos ve Günümüzde Hipnozun Kullanımı
Mitolojide Kadının Yaratılışı
Migren (Baş Ağrısı)
Modern Sağlık Anlayışı; Sağlık Sadece
Korunmamalı, İyileştirilmeli...

Omurilik, Omurilik Soğanı ve Beyincik
Oral İmplantoloji ve İmplant
Oruç ve Tıp
Oruçlulara Diet ve Sağlık Önerileri
Oruç Tutan ve Aç Bırakılan Ülserliler...
Obesite
Oyuncaklardan Bulaşabilecek Hastalıkların Ölüm
Önlenebilmesi
Organ Naklinde Son Dakika
Öfke ve Kontrolü
Ötanazi Tartışması
Özet Dolaşım Sistemi

Paraziter Hastalıklar (Barsak Parazitleri)
Panik Atak
Prostat Kanseri
Psikoloji Nedir?
Psikiatride Mitolojik Hikayeler

Psikokütan Dermatozlar
Panik Atak/Panik
Paranoid Bozukluk (Sanrısal Bozkluk)
PPA (feniipropanolamin)  Olayı Nedir?
Psikokütan Dermatozlar - 2.Bölüm
Sars; Akut Solunum Yolu Yetersizliği Sendromu
Sağlıklı ve Uzun Yaşamın Sırları
Selüloit
Sigarayı Bırakabilmek

Sigaradan Kurtulma
Sıcak Cinneti
Somatizasyon Bozukluğu
Sosyal Fobi
Spastik Kolon
Stresin Getirdiklerinden Biri "BRUKSİZM(Diş Gıcırdatma)"

Şarbon
Şaşılık
Şeker ve tatlandırıcılar
Şişmanlık ve Şişmanlığın İlaçla Tedavisi

Şişmanlığın Sınırı
Şizofreni
Tat Alma
Tansiyon Nedir?
Taşikardi Fizyopatalojisi
Tiroid Hastalıkları

Tifo ve Paratifo
Tıpta Duanın Gücü
Toplum Sağlığına Adanmış Bir Yaşam
Transandan'ın ve Yaratıcılığın Psikolojisi, Psikobiyolojisi & Psikiyatrisi - 1.Bölüm
Transandan'ın ve Yaratıcılığın Psikolojisi, Psikobiyolojisi & Psikiyatrisi - 2.Bölüm
Vitamin Eksiklikleri

Vucut Ritmi
Yaz Hastalıkları
Yapay Organlar
Yenidoğanda Sarılık

Yükseklik Hastalığı
Yutma Güçlüğü (Disfaji)
Zayıflık (Şişmanlamak istiyorum...)
Zihinsel Dengelerin Korunması 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1955968 ziyaretçi (4269051 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol