Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  EMIN ÜSTÜN HABİBULLAH ÜSTÜN. HACI KEMALETTIN. HACI EMIN ÜSTÜN
 


OCAK 2019   


Gerede’de Habibullah Üstün
Kız İmam Hatip Lisesinin
karne töreninde abim
Emin Üstün’e teşekkür konuşması yapan
kızımızın yazısını paylaşıyorum,

tabi ki burada dikkat çekmek istediğim
teşekkür değil,
yazının muhtevası ve bu okulların verdiği ruh...
Elhamdulillah..
Başlangıç için atılan adımlar gür bir ses çıkarıyor.
Tüm insanlığın duyması için
bütün gücüyle basıyorlar zemine.

Bir amaç için
birçok şeyden fedakârlık yapmak gerekiyor.

Boyut fark etmiyor,
bedelse ödenmesi gereken şey
büyük küçük demeden yutuyor.
Ve bazı insanlar
bu bedeli ödemek için geçmişlerini ortaya koyuyor.

Kim olduğunu unutmak acı vermiyor.
Nedeni ise
kim olacağına odaklanmış durumda olmaları.

Hayalleri yalnızca kendi için olmayınca
başarı kaçınılmaz oluyor.

İnsanlık için atılan bir adımın yanında
birçok adım sesi yükseliyor arşa.

İyilik,
yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir.

Asıl iyilik,
o kimsenin yaptığıdır ki,

Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır.
(Allah’ın rızasını gözeterek)
yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere
sevdiği maldan harcar,
namaz kılar, zekât verir.

Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir.
Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında
sabreder.
İşte doğru olanlar,
bu vasıfları taşıyanlardır.
Müttakîler ancak onlardır!”
(el-Bakara, 177)

o insanlar,
yaşamını bu temeller üzerine koyarak
hayattaki amacını meşrulaşmaktan kurtarmakla kalmıyor,

başka insanlara umut oluyor.
Bir hastanede
ölümden dönen küçük çocuğun yaşamına
vesile olan doktor,
yardım zamanında
el uzatan kişi sayesinde
doktor olabiliyor mesela.

Yaptırılan okullarda
bilinçli bireylerin oluşu dâhilinde
başarı kaçınılmaz oluyor.

Ve her yenilik geçmişten geliyor.

"Allah için size sığınan kimseye sığınak olun.

Allah için isteyen kimseye verin.

Sizi davet edene icabet edin,

size bir iyilik yapana karşılığını verin.

Eğer onun karşılığını verecek
bir şey bulamazsanız,
karşılıkta bulunduğunuzu
kanaat getirinceye kadar
ona dua edin."
(Ebu Dâvud, Zekat, 38)

Yardımlaşma olmadan
ne kalabilir ki ayakta sağlamlıkla.

Zamanında feda edilmedi mi
vatan için binlerce insan hayatı.

Tek bir kan doldurmadı al bayrağı.

Şimdi yapılan her yardım
uzaktan gülümsüyor.

Yıllar sonra ise
kocaman harflerle yazılmış
güzel yaşamlar
o yardım vesilesine sığınıyor.

Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur:

İnsanoğlu öldüğü zaman
bütün amellerinin sevabı da sona erer.

Şu üç şey bundan müstesnadır.

Sadaka-i cariye,

istifade edilen ilim,

kendisine dua eden hayırlı evlat.


Sizler
Rahmetli Habibullah Üstün Beyefendinin
evlatları olarak

üçünden de nasipleneceksiniz
inşallah.

Çünkü siz sadaka-i cariye olarak,

Müslüman gençlerin yararlanması için
bu güzel okulu yaptırdınız.

Ardınızdan dua edecek gençlerin
gönüllerini fethettiniz.

Bizler;
sizin, yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin ve
ailelerimizin
bize verdiği
değer ve kıymetin farkındayız.

Bizlere umut ışığı olduğunuz için
teşekkür ederiz.

Gayret bizden,
inayet Allah’tan.

Gerede'mizdeki
"Habibullah Üstün Kız İmam-Hatip Okulu"nun

açılışını bütün gönlümüzle alkışlıyor ve
tebrîk ediyoruz.

Gerede'miz târihi boyunca
ilim ve irfânda
bir ulu çınar olarak bilinir
ve hatırlanır.

Son devir Osmanlı ulemâsından

ve Emin Üstün âbîmizin dedesi

Hacı Kemâleddin Efendi'nin

"yedinci batından dedem"

dediği 15. asır büyük âlim,

mutasavvıf ve şâirlerinden

Kemâl Ümmî Hazretleri ile

bölgede başlayan ilim-irfân harekâtı

altın silsile hâlinde

güzîde talebeleri vâsıtasıyle
hep devâm etti.

Bizler,
Hacı Kemâleddin Efendi'nin
babası büyük âlim ve velî

Hacı Emin Efendi de dâhil
hepsinin kemâlât ve kerâmâtını dinleyerek
kendimizi bulmaya çalıştık.

Hacı Kemâleddin Efendinin oğlu ve
Emin Üstün âbimizin babası

Merhûm Habibullah Üstün Hocamızın adına
hayırlı evlâdı tarafından
böyle bir ilim yuvasının tesisi

bölge insanlarımızı bahtiyâr etmiştir.

Rabbim
bu ilim-irfan yuvasını ve
onu bu ümmete kazandıran

Emin Üstün âbimizi,
âile efrâdını,
kardeşlerini ve
çalışanlarını

ilâ yevmi'l kıyâme
pâyidâr eylesin.
 

Abdurrahim BARIN   Emin ÜSTÜN  Prof Dr Ümit Doğay ARINÇ

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1919638 ziyaretçi (4202814 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol