Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  MÜRŞIT .KUTUP. GAVS ..SEYYİT .HAZRET. SIRATI MÜSTAKIM. DOĞRU YOL .
 
=> BIZIM BIR MÜRŞIDIMIZ VAR <= Bizim bir mürşidimiz var. Ama bizim mürşidimiz –diğer mürşidler gibi- olağanüstü özelliklere sahip değil. Tıpkı bizim gibi bir beşer (18/110,25/). Bizim gibi yemek yer, bizim gibi çarşı pazar dolaşır (25/7). Gaybı bilmez (6/50). İnsanların kalbini okuyamaz (9/101, 63/4). Ahirette bize torpil yapamaz. Bizi azap meleklerinin elinden kurtaramaz (7/188,72/21-23). Hatta ahirette bize ve kendisine ne yapılacağını bile bilmez. (46/9). Ölülere işittiremez, kabirdekilerle sohbet edemez (30/92,35/22). Eceli gelince ölümünü erteleyemez (39/30). Yani Azraili geri gönderemez. Kimseyi çarpamaz (72/21). Allah’ın dilemesi dışında bize de kendisine de bir fayda sağlayamaz (7/188). Değil bize geleni, kendisine gelen zararı bile savamaz.(72/21). Havada uçamaz, denizde yürüyemez , aynı anda birkaç yerde görünemez, ölüleri diriltemez . Bizim mürşidimizin böyle mucizeleri-kerametleri yoktur (17/59,29/50-51). Silsilesi , İsa, Musa, İbrahim as gibi Nebilerden Adem as’a kadar uzanır ama Allah’tan başka -gavs, kutub vs gibi- sığınacağı kimsesi yoktur (72/22). Darda kalınca da normalde de yalnızca Allahtan yardım ister (1/3,72/20). Çünkü başka yardım isteyecek kimsesi yoktur. Üstelik -diğer mürşidler gibi- günahsız! değildir. Öyle yada böyle bazı günahları olmuş ve bunlar için Allah’tan af dilenmiştir ( 40/55,47/19). Bu günahlarının affedilmesi için -araya koyabileceği- kimsesi de yoktur . Bu yüzden direkt ve yalnızca Allah’tan af dilenmiştir (41/6). Yani bizim mürşidimiz diğerleri gibi değil . Oldukça mütevazidir (25/63). Bize efendilik taslamaz. O, bizim sıkıntıya düşmemizi istemez. Bize karşı çok merhametli ve yumuşak huyludur (3/159,9/128) . Her sorunumuzu O’na götürebiliriz. Erkek veya kadın dileyen herkes O’nunla görüşebilir. Ve hatta tartışabilir bile (58/1,12). O, -Allah’ın hüküm koymadığı hususlarda - arkadaşlarıyla istişare eder ve de çoğunluğun kararına uyar (3/159). Yani ‘benim dediğimi yapmak zorundasınız’ demez. O’nun ‘ "ğassalin önündeki meyyit gibi ona teslim olacaksınız’ diye telkinlerde bulunan müritleri de yoktur. Konuşmaları kapalı ve gizemli değildir. Herkesin anlayabileceği şekilde ve apaçıktır (29/50,67/26). Arkadaşlarını evinde ağırlar (33/53). Onlara ikramda bulunur . Rahatsız olduğu halde, ikramdan sonra koyu sohbete dalarak gereğinden fazla kalan arkadaşlarını ikaz edemeyecek kadar naiftir. Misafirlerine ‘efendi hazretleri artık istirahate çekilecek, buyurun’ diyerek kapıyı gösterecek ‘adamları’ da yoktur . Dolayısıyla bizler de bu olanları –o akşam mübarek evlerinde şöyle şöyle haller zuhur etti diyerek anlatan müritlerinden değil- Allah’tan öğreniriz (33/53). İşte bizim mürşidimiz böyle bir beşerdir. O’nun türlü türlü mucizeleri yoktur (17/53,29/50). Ama O’nun öyle bir Kitabı vardır ki, o Kitabı Onu alemlere rahmet yapmıştır (21/107). Kuran O’nun yegane ve en büyük mucizesidir (29/50,51;17/59), mürşidimiz Muhammed as’ da bu Kuranı bize getiren Elçidir; Allah’ın kulu (17/1,25/1) ve Nebi-Resul Muhammed (23/40). O, Kuranı Allahtan alıp bize tebliğ edendir (5/92,24/54). Bizi Kuran ile uyaran (6/19), Kuran ile hüküm veren (4/105), aramızdaki ihtilafları Kuran ile çözen (16/64) ve insanlığı Kuran ile karanlıklardan aydınlığa çıkarandır (14/2). O, -başka bir şeye değil- yalnızca Kurana uydu (6/50,7/203). Çünkü O, Kurandan başka bir Kitap bilmiyordu (42/52). O’nun bütün bilgi (ders) kaynağı Kurandı (6/105). O, bize öğrettiği her şeyi Kuran ile öğretti (2/151). Bize ders/vird/zikir olarak sadece Kuranı öğütledi. Çünkü kendisi için de bizim için de yegane öğüt/zikir – ahirette hepimizin hesaba çekileceği tek kitap olan- Kurandı; Sen, sana vahyedilen (Kur’an’a) sımsıkı sarıl. Çünkü sen doğru yol (sırat-ı müstakim) üzerindesin. Ve şüphesiz ki o (sana vahyedilen Kur'an) hem senin için hem de kavmin için bir öğüttür. Ve hepiniz ileride ondan sorumlu tutulacaksınız (Zuhruf 43,44). İşte Rabbimizin ‘sırat-ı mustakim’ dediği ‘tarikat-ı Muhammediye’ budur... Hamd âlemlerin rabbi olan ALLAH'a Selam hidayete tabi olana...
 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1990744 ziyaretçi (4340131 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol