Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  PATRIKHANE KIN KAPISI
 


  

Yunanistan Anayasası’ndaki 3. Madde'de,
ülkenin merkezini İstanbul olarak ve
Bizans dönemindeki adıyla gösterilmesi
çok önemlidir...

İSTANBUL PATRİGİNIN ARAÇ PLAKALARI

 34 TS 144734 

1447 bir anlamda siyasi bağımsızlık anlamı taşımaktadır.(Detaylı bilgi için tıklayınız)


harf grubu 'Patrik Konstantinapolis Bartholomeos' kelimelerinin baş harfleri. 60 ise Aziz Pavlos'un, Hıristiyanlığı Yahudilik'ten ayırarak bir ruhani din haline getirdiği tarih. 

34 EPB 12
EPB 'Ekümenik Patrik Bartholomeos'u simgeliyor. 12, patrikhanenin Sen Sinod Meclisi'nde yer alan metropolit sayısı.


 

198 YILDIR AÇILMAYAN KAPI - YouTubePATRAS VAKASI VE İHANET MEKTUBU

Osmanlı Devleti'nin hoşgörüsünden faydalanıp,
400 yıldır huzur içinde yaşayan, ticaretle zenginleşen Rumlar,
Avrupa'nın da kışkırtması ile Etniki Eterya adında gizli bir teşkilat kurarlar...

Rumlar arasında isyan fikrini yayan Etniki Eterya'nın beyni
İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesidir...

Etniki Eterya'nın gayesi,
İstanbul'u ele geçirip,
Fatih Sultan Mehmet Han'ın yıktığı Bizans'ı yeniden kurmaktır.

Bu maksatla Rumlar teşkilatlandırılıp silahlandırılır....

Yıl 1821,
Mora Yarımadası'nda bulunan
Patras Başpiskoposu Germanos:

"Ey Yunan Milleti artık uyanım,
Türkleri öldürün"
diyerek 25 Mart'ta İsyan başlatır...

Rumlar, bölgedeki 50.000 Müslüman Türk'ü hunharca katleder,
bebekler ana karnında süngülenir, kadınlar-kızlar daha kaldırılır...

Bu hadiseler karşısında Avrupa basını Rumlar'a tam destek verir...

Osman Sultanı II. Mahmut Han,
tahkikat yaptırır.
Patriğin evine yapılan baskında ihanet delilleri ele geçirilir.

Patrik V. Gregorius'un isyanın baş planlayıcısı,
Patrikhanenin de "Gerilla Merkezi" olarak çalıştığı tespit edilir.
Patrik Gregorius, halkı isyana teşvik etmek ve
Devlet-i Osman-ı Âli'ye ihanet suçundan idama mahkum edilir...
Patriğin boynuna idam fermanı asılır: ...
böyle bir devlete ihanetin cezası, elbette idam olmak lazım gelir...

"Patrik Gregorius'un İdam sehpasındaki son sözleri:
"Vazifemi yaptım!..." olur...

Gregorius, Patrikhanenin ana giriş kapısının önünde infaz edilir...

Papazlar, Gregorius'un İdamından sonra:

"Türk büyüklerinden biri aynı yerde asılmadıkça
yahut İstanbul tekrar Rumlar'ın eline geçmedikçe

Patrikhanenin ana kapısı asla açılmayacaktır" diye yemin ederler...

Patrik Gregorius'un asılması üzerine Avrupa basını adeta kudurur...
Osmanlı Devleti ve Türkler aleyhine çok şiddetli bir propagandaya başlar...

Lord Byron,
Victor Hugo,
Beethoven ve daha nice yazar, şair, bestekar, ressam, gazeteci

Osmanlı aleyhine eserler yayımlayarak
Avrupa basın ve kamuoyunda
Türk düşmanlığı yaparlar...

Osmanlı Payitahtı'nda Rus Sefiri olarak uzun yıllar bulunan General Ignatiyef,
hatıralarında Patrik Gregorius'un asılmadan önce

amansız Osmanlı düşmanı Rus Çar'ı II.Aleksander'a ulaştırmak üzere
kendisine verdiği mektubu açıklar...

Bu "İhanet Mektubu" Patrik Gregorius'un

bizi çok iyi analiz ederek
yaptığı direktifler istikametinde

Batı'nın 200 yıldır
bizim aleyhimizde
nasıl sistematik ve kararlı bir şekilde çalışıp
neticeye ulaştıklarını göstermesi açısından
oldukça dikkate şayan,
bir o kadar da ibret vericidir...

Patrik V. Gregorius'un Rus Çar'ı II. Aleksander'a yazdığı "İhanet Mektubunda" özetle:

"Türkler'i maddeten ezmek ve yıkmak mümkün değildir.

Çünkü Türkler çok sabırlı, mukavemetli, gayet mağrur ve izzet-i nefis sahibidir.

Bu hasletleri de dinlerine bağlılıklarından, kadere rıza göstermelerinden,

ananelerinin kuvvetinden,

devlet başkanlarına, kumandanlarına, büyüklerine olan itaatlerinden gelmektedir...

Türkler zekidirler ve

kendilerini müspet yolda sevk ve idare edecek liderlere sahip oldukları müddetce de
çalışkandırlar.

Gayet kanaatkârdırlar.

Onların bütün meziyetleri, ahlaklarının sağlamlığından gelmektedir...

Osmanlı Devleti'ni tasfiye için harp meydanındaki zaferler kafi değildir
ve hatta sadece bu yolda yürümek,

Türkler'in haysiyet ve vakarını tahrik edeceğinden,
hakikatlere nüfuz edebilmelerine sebep olabilir...

Bu nedenle:
Bir yolunu bulup Türkler'in dini inançlarını zaafa uğratın...
Manevi bağlarını yok edin...
Devlet başkanlarına karşı itaat duygusunu kırın...
Âlimlere bağlılığı ortadan kaldırın...
Aile bağlarını yok edin...

Bunun da en kısa yolu,
milli ve manevi ananelerine uymayan
harici fikirler ve davranışlara
onları alıştırmaktır...

Maneviyatları sarsıldığı gün,
Türkler'i kendilerinden şeklen
çok kuvvetli, kalabalık ve
zahiren hakim kuvvetler önünde
zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak
ve maddi vasıtaların üstünlüğü ile
yıkmak mümkün olabilecektir...

Yapılacak olan
Türkler'e hissettirmeden
bünyelerindeki bu tahribi tamamlamaktır...


" Patrikhane'nin orta kapısı

Gregorius'un idamından bu yana
199 yıldır kapalıdır

ve işte bu yüzden
"İntikam Kapısı" denmektedir.


Rumlar'ın 25 Mart 1821 yılında
Mora Yarımadası'nda başlattıkları isyan,

1829 yılında
Yunanistan'ın bağımsızlık kazanması ile neticelenir.

Mora, Yunan Devleti'nin kurulduğu yerdir.

Bu nedenle isyanın başladığı gün olan
25 Mart Yunanistan'da resmi tatil olup
milli bağımsızlık günü olarak kutlanır...


27 Mayıs 1996'da
bir televizyon kanalına çıkan Patrik Bartolomeus'a sorulur:

"Önünde bir Türk büyüğü asılmadıkça
asla açılmayacağı söylenen bu kapıyı,

Türk Halkı'na karşı bir jest olması
ve bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını gösterme adına

sembolik de olsa
birkaç dakikalığına
şöyle bir aralayamaz mısınız?"

Patriğin cevabı çok kesin ve keskin olur:

"Bunu benden önceki patrikler yapmadıkları gibi,

ben dahi yapamam.

Böyle bir şey asla söz konusu olamaz...


" El âlem kinini de dinini de olduğu gibi yaşıyor...

Biz ise Batı'nın istediği surette

din,dil, tarih ve kültürümüzden
uzaklaşıp/uzaklaştırılıp
Batı'nın kültür, dil, örf, adet ve
ahlaksızlıklarını taklit ettik
ve ediyoruz...

Bir ağaç, kökünden sökülünce ölür...
Biz de köklerimizden sökülünce
manevi anlamda öldük...

Neticede kendi değerlerine yabancı,
vatanını, milletini kötülemeyi, aşağılamayı,
düşmanlık yapmayı vazife edinen insanlar türedi...

Batı, aleyhimizdeki bu faaliyetlerinde yalnız değildi...
İçimizdekilerden bazıları, bilerek ve isteyerek...
birçoğu da gaflet ve dalaletinden dolayı bunlara taşeronluk yaparak...

200 yıldır Patrik Gregorius'un talimatları doğrultusunda
Batı ile paralel şekilde hareket edip neticeye ulaştılar

ve bu işbirlikleri halen devam etmektedir...
ttps://mail.google.com/mail/u/1/s/?view=att&th=16dc083209880a74&attid=0.9&disp=attd&safe=1&zw

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1990813 ziyaretçi (4340363 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol