Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  TÜRKİYEDEKİ, DÜNYANIN EN İYİ ADAMI-İSMAİL TOPKAR
 

               
                AB - ICFTU EVRENSEL İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU
********


NEDEN  DÜNYANIN EN İYİ ADAMI ;

55 YILDA   ÇALIŞANLARINA 


-        -- 68860  KONUT   ÜRETİP --;-AÇ    V ARKEN  TOK YATAMAM  -

DÜŞÜNCESİYLE ;

--HALEN KİRADA    OTURMAYA DEVAM  EDEN

   EŞŞSİZ -    FEDAKAR 

KOCA  BİR   YÜREK

********* 

******
TÜRKİYEDE İLK,   60  YIL ÖNCE,


ZEMİN ETÜDLÜ    YÜKSEK KATLI BİNA YAPAN.


*******

  TÜRKİYEDE   İLK;

  GECEKONDUCULARIN RIZALARI İLE

  KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ   GERÇEKLEŞTİREN

*****

  TÜRKİYENİN   ABD WISKONSIN ÜNİVERSİTESİNCE 

  HÜR SENDİKACILIK-KOOPERATİFÇİLİK ALANINDA

  ÖDÜLLÜ    TEK    TÜRK

******

LAHEY   Adalet Divanında

38 yıl Uluslar arası İş uyuşmazlığı 5 kişilik hakem heyetinede  başkanlık yapmış 

TEK TÜRK.               
                AB - ICFTU EVRENSEL İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU

     ANA SAYFA  -   GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE  -  FOTO ALBÜM  -  ULAŞ-İŞ SENDİKASI - İLETİŞİM

 

 
 
 
 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan bütün
hususlara riayetle,
Ciddiyet
Deneyim
İş Ahlakı
Bilim
Teknik
Çağdaşlık
Adalet
Eşitlik
Dürüstlük
 ve
Güven
 
Kavramların bütünü = Ulusal Kooperatifçiliğimizde 
Reform
 
ADRES& TELEFON

Doktor Rıfat Paşa Sokak
Sema Apt. No: 21/4
GÖZTEPE-İSTANBUL
 Tel:+90 216 355 42 65
Fax: 0212 227 24 14
GSM:
0506-391 25 85 - 0532 233 28 79
 
Dürüstçe ve Evrenselce düşünür ve doğru söylemek gerekirse;

“Ne iyi olurdu insan, doğru bildiğinde alim, bilmediğinde ise  cahilim diyebilse ne iyi olurdu.” diyebilmeliyiz.
“AR-GE’siz sivil toplum, sivil toplumsuz demokrasi olamaz.”

“Tek Rehberimiz Evrensel Hukuktur.”

Bilimin ışığından hiçbir zaman ayrılmamaya,
Çok çalışmaya,  Dürüst,  Adil ve  Beşeri ilişkilerde, Irk,  Din, Mezhep ve Cinsiyet farkı gözetmeden hareket etmeyi, Dünya Uluslarının kardeşliği adına, Ekmek Barış, Özgürlükte bütünleşmeye davet ediyoruz.
Sanayi Devriminden bu yana, Türk ve Dünya İşçi Hareketi içinde ve 117 ülkede araştırma ve incelemeler yapmış, İLO, AB, ICFTU, IFPCW örgütlerinde Diplomatik Pasaportla İLO’da İlk Türk Sendika Temsilcisi olarak 65 Yıl boyunca Deneyim kazanmış,  Dünya Emekçileri adına, teşkilatlanma, Toplu Pazarlık ve Grev haklarını dürüstçe kullanarak, iş teminatı başta olmak üzere, kötü iş şartlarını iyileştirme, yılda 12 maaşa ilaveten 9 maaş ilave ikramiye ve 18 çeşit sosyal hak temin etmiş, fiziki ve fikri, emek arzı sureti ile çalışanlarımızı Ulusal düzeyde örgütleyerek Akılcı çizgide ve Bilimsel verilere dayanarak, Emekçilerimize güven veren, İş Teminatı sağlayan, Dünyanın en mükemmel Toplu İş Sözleşmelerini Ulusal ve Uluslararası alanda akdederek, Dünya çapındaki Çok Uluslu Şirketlerle, ( Mobil Oil, BP, Shell, Koç, Sabancı, Eczacıbaşı vb.) akitler yapmış, bu nedenle ABD’de Hür Sendika ve Kooperatifçilik alanında, dünya çapında Wisconsin Üniversitesindeaçılan yarışmada, birincilik ödülü ve takdirname almış, bir Türk Sendikacısıolmaktan Ulusumuz adına Onur ve Gurur duyuyorum.
 
 
 

 designed by dizayndeniz

        

.

       Ismailtopkar    << TıklaSN.İSMAİL TOPKARIN SÖZ VE YEMİNİ .
İSMAİL TOPKAR SÖZÜ ve YEMİNİ

Toplumlara karşı sorumluluklarımızın gereği, "HAK VERİLMEZ ALINIR" inancı ve azmi ile, Adaleti, Eşitliği, Güveni, Her türlü Haksızlıklara ve Adaletsizliklere karşı, çok çalışmayı, ciddi araştırmalar yapmayı rehber edinerek, Irk, Din Mezhep ve Cinsiyet farkı gözetmeksizin iyi, dürüst ve temiz kalpli olarak,Herkese karşı, Demokratça ve hakça hareket etmeyi, şaşmaz prensiplerimiz arasında kabul ederek, Toplumumuza karşı, ciddi bir şekilde sorumluluk taşımayı, bir toplumda sefalet ve refah farklılıklarının adaletsizce büyümesinin doğuracağı acımasız sonuçların bilincinde olarak, 65 yıllık Ulusal ve Uluslararası deneyimimle, Bilimin ışığında ve hakkın tecellisi adına 18 Kasım 1946 tarihinde Zonguldak’ta yaptığım imzalı yemine sadık kalarak, Hayatımızı yüce tanrımızın herkese takdir ettiği ömrümüzü şereflice ve haysiyetlice kullanacağıma, ne ticarete ve ne de siyasete girmeksizin dürüstçe halkımızın yararına bir sosyal siyasetçi olarak çalışacağıma, Dünya insanlığına karşı söz veriyor ve taahhütte bulunuyorum.

İsmail TOPKAR

ILO-AB-ICFTU

Evrensel İnsan Hakları Savunucusu
KİMDİR :


İ S M A İ L T O P K A R


Görele, Gülef-Çavuşlu Beldesi Sızdağı Yaylasında 30 Mart (1922-1927)yılında Dünyaya geldi.


İlkokulu Çavuşlu beldesinde bitirdi.


Orta, Lise, Zonguldak Çelikel Lisesinde ikmal etti.


Yüksekokul Zonguldak Kara elmas Üniversitesi (Makine-Ocak içi Emniyeti,Zemin Etüdü ve Grozo Emiyeti, karbondioksit ve karbonmonoksit gazı ve insan sağlığı emniyeti bölümünden mezun oldu.


1949 ABD-AFL, CIO Yüksek Hür Sendikacılık Kolejini bitirdi.


Almanya’da sendika kolejinde Hür Sendikacılıkta ( Örgütlenme ve grev stratejicisi eğitimi aldı.)


İlk Türk Teşkilatlanma komitesi başkanı ve İlk Türk-İş Temsilcisi ve Petrol-İş Genel Sekreteri ve IFPCW Dünya Petrol Ve kimya Federasyonu Başkanlığı yaptı.


1946 Zonguldak’ta ağır koşullarda, deniz seviyesinden 640m derinlikte günde 16 saat ve mecburi maden mükellefi olarak çalışan, çok zor ve gayri sıhhi şartlarda, çok çile çeken ve ezilen ve maden emekçilerinin çok ezildiğini gören İsmail TOPKAR 18 Kasım 1946 ilk sendika kurma mücadelesini ekip halinde başlattı, (ön planda görev aldı.)


1950 Petrol-İş Sendikası 1952 Türk-iş kuruldu, (Türkiye 6 bölgeye ayrıldı ve ilk defa sanayi hinterlandı olan Türk-İşin Zonguldak, Bolu, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul Bölge Başkanı seçildi.)


IFPCW, Hür Dünya petrol ve kimya federasyonu genel başkan vekili olarak 117 ülkede teşkilatlanma dairesi başkanlığı toplu sözleşme stratejisi uzmanlığı yaptı Petrol –İş Sendikasında Genel Sekreter ve Genel Başkan olarak 27 yıl çalıştı ve Türk İşçi Hareketinin Dünyaya açılması için ekip halinde ulusal düzeyde çok çetin mücadeleler verdi..


ICFTU Hür Dünya İşçileri Konfederasyonu genel kurulunda Batı Berlin’de 1963 Türk-İş’i temsil etti. Ve utanç duvarı tel örgü ile ikiye bölünen Berlin’de İnsan Hakları Savunucusu seçildi.


Yurt içinde ve dışında ilk resmi Türk-İş temsilcisi ünvanını kazandı. Devlet Anayasamızın çok ağır ve Emekçiyi ezme döneminde Rahmetliler Seyfi DEMİRSOY ve Halil TUNÇ’la birlikte işçi hareketinin en zor döneminde vatan sathında yeni bir teşkilatlanma modeli geliştirildi, 3 lü ve kolektif tarzda akılcı çizgide mücadele verdiler.


Ulusal düzeyde 31 Aralık 1960 tarihinde, 1946–1960 ihtilali döneminden önce CHP-DP yönetimine karşı tarihi Saraçhane başı mitingi (HÜR SENDİKA, TOPLU PAZARLIK, GREV haklarının) 1961 Anayasasına yazılması mücadelesine önderlik yapan liderlerin ön safhalarında yer aldı.


Türk iş olarak Türkiye’yi 6 bölgeye ayırarak sorumlu sendika hareketinin bilimsel doğrultusunda örgütlenmesini başlattı. İlk defa sanayinin yoğun olduğu bölgede İstanbul, Zonguldak, Bolu, Adapazarı, Kocaeli, Bursa, Edirne, Kırkalareli, Tekirdağ ve İstanbul Bölgesi I.Bölge Temsilcisi seçildi. Ulusal düzeyde 2 600 000 üyeye ulaşıldı. I.Bölgede 1 780 000 Emekçiyi temsil etti.


Toplu sözleşme düzeni 24 Temmuz 1963’de başlatıldı. 274–275 sayılı yasalar Anayasa gereği mecburen yasallaştı. Mobil Oil, Shell, BP, Koç, Eczacıbaşı gibi Ulusal ve çok Uluslu Şirketlerde, iş güvencesi başta olmak üzere, çok büyük mücadeleler vererek, beyaz ve mavi yakalıları fiziki ve fikri emek arzı suretiyle çalışanları örgütleyerek, genel ve yerel olmak üzere, 3 ü genel olmak üzere 378 grev yaptı ve dünya işçi hareketi içinde emekçiler için en kuvvetli ve güçlü iş teminatı sağlayan sözleşmeler akdetti. Emekçilere, 9 maaş ikramiye, ( 18 çeşit ) sosyal hak, iş teminatı verilmesini sağladı.


1980–2000 yılları arasında (İdeal Birlik) (kooperatifler birliği) kurarak, petrol ve kimya alanındaki fiziki ve fikri Emek arzı suretinle çalışan emekçilerimize Batman, İzmir, Mersin-Samsun arasında İstanbul başta olmak üzere, Petrol-İş üyeleri için 68.860 depreme dayanıklı (zemin etütlü) 3 Prof.Dr.la işbirliği yaparak bilimsel konut üretti.


ABD’de Wiskonsin Üniversitesinden ilk takdirname alan, ilk Türk sendikacısı ve Kooperatifçisi Emekçi Duayeni Sendikacı seçildi. (T.C.Kurucu Önderi, M.Kemal ATATÜRK’ÜN Demokratik kooperatif hareketi için söylediği şu veciz ifadelere, daima sadık kalarak, "KOOPERATİF YAPMAK, MADDİ VE MANEVİ KUVVETLERİ ZEKÂ VE MAHARETLERİ BİRLEŞTİRMEKTİR." sözlerinin daima özüne dayanmıştır. İsmail TOPKAR’da, böylece Demokratik kooperatif hareketi ile bir ülkenin daha hızlı kalkınabileceği inancı her zaman fikri hakim olmuştur. (AÇIKLIK POLİTİKASI UYGULAMAK) (Daima ilerici, yenilikçi, Demokrat ve Devrimci) nitelikleri olmak ve her fikrin içindeki gerçek paylarına önem vermek gibi Evrensel hasletleri bünyesinde taşımaktadır. Hedefi sosyal adalet içinde bir barış dünyasına erişmekdir.


117 ülkede araştırma ve inceleme yaparak geniş tecrübe birikimi elde etti.


Kesinlikle Ticarete ve Siyasete bulaşmaksızın emekçilerden yana, Sosyal Siyasetçi kalmayı prensip edinmiştir.


Uluslararası Mobil Oil, BP, Shell, Koç, Sabancı, Eczacıbaşı gibi ünlü firmalara, ülkemizde 378 yerel, 3 genel grev yaptı. ”İş teminatı” sağladı.


İLO Milletlerarası Mesleklerin tasnifi uzmanı (İLO’da)uzmanlaştı.


Türk-İş-TİSK ve Hükümet 3 lüsünden oluşan teşkilatlanma komisyonunda milletlerarası mesleklere göre teşkilatlanmada (46) kişilik 274-275 sayılı komisyonda tek kalan İSMAİL TOPKAR, ILO kriterlerine tamamen aykırı ve siyasi nitelikte ve bilimsel kavrama ters düşen 3 lü karara itiraz ederek Türk-İş, Hükümet ve İşveren konfederasyonunun bu bilimsel kriterlere ters olan siyasi kararını dava açarak iptal ettiren TOPKAR, 3 lü kurulu haksız kararlarından dolayı mahkum ederek, ilk Türk Teşkilatlanma içtihadı (Bu içtihadın olabilmesi için devlete Gemlik Viskos sanayinde, Sabancı Holding'e Adana Sasa'da ve Yalova Raif Dinçkök’e dava açarak) ortaya çıkarmıştır.


Hak için mücadele azmi ile doludur. " HAK VERİLMEZ, ALINIR" inancı daima hakim olmuştur.ÇÖZÜLEMEZLERİ ÇÖZEN,

BENZERİNE RASTLAYAMAYACAĞINIZ

HAKKI GASPEDİLENLERİN EZİLELERİN

GERÇEK GÖNÜLLÜ SÜ.SN. İSMAİL TOPKARDAN


PROJE 1

TOPKAR SİTESİGECEKONDULARINI KENDİLERİ YIKARAK,

YAPILAN SİTEYE TOPAR İSMİNİ VERENLERİN

VEFA PROJESİ.


SN. İSMAİL TOPKAR dan

PROJE 2 AYAZAĞA
Ayazağa'da insan onuruna yakışmayacak şekilde oturan 88 gecekondu sakininin, AB'ne şikayette bulunmasıyla İSMAİL TOPKAR harekete geçerek, bu alanı Milli Savunmadan çıkartıp 26196m2 olarak, depreme dayanıklı, zemin etüdlü, çağdaş uygarlığa yakışacak biçimde; ODTÜ Şehir ve Bölge Planlamacısı Hayri Eriş ve ekibi ile birlikte Türkiye'nin ve dünyanın en çağdaş ve modern projesi olarak, azim ve kararlılıkla hayata geçirilmiştir. 1.500.000 m2 (Ayazağa'nın bütünü) muassır medeniyete uygun olarak ele alınmıştır.
Bu proje, Ayazağa'dan başlayarak Ülkemiz geneline bir mastır plan halinde yayma azim ve gayreti ile çalışılmaktadır.


Gündem

40 yıllık arazi mücadelesinin galibi gecekonducular oldu


İlk gecekondunun 1940 yılında yapıldığı Ayazağa'da 320 bin metrekarelik bir arsa bulunuyor. Arazide 88 hane var.

Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz hafta ilginç bir ihale gerçekleştirdi. Şişli Ayazağa'da 3. Kolordu Komutanlığı sınırları içerisinde yer alan 26 bin metrekarelik arazi, İstanbul Defterdarlığı tarafından satıldı. İhaleye sadece Yeşil Maslak Kooperatifi girdi.
Yaklaşık 70 yıldır arazi üzerinde yaşayan gecekondu sahiplerinin kurduğu kooperatif, 10,5 milyon YTL bedelle ihaleyi kazandı. Böylece 40 yıldır askerî alan üzerindeki evleri için tapu mücadelesi veren gecekonducular amacına ulaştı. Satış gelirinin Milli Savunma Bakanlığı'na aktarılacağı ihalenin arkasında önemli bir inşaat grubunun olduğu belirtiliyor. İstanbul'da lüks siteler yapan firma ile kooperatif arasındaki anlaşmaya göre, bedelin bir kısmını gecekondu sahipleri, geri kalanını da inşaat şirketi ödeyecek. Konutlardan kooperatif üyelerine daire verilecek.

Ayazağa Hadım Koru mevkiine ilk gecekondunun 1940'lı yılların başında yapıldığı tahmin ediliyor. Şu an söz konusu alanda 88 hane var. Bu arazinin de içinde bulunduğu 320 bin metrekarelik alan, 1969 yılında 3. Kolordu Komutanlığı'na tahsis edilmişti. Arazide, gecekonduların yanı sıra bir de mezarlık bulunuyor. Tahsis tarihinden bu yana işgalcilerle askeriye arasında birçok temas kuruldu. Kendilerinin Kolordu Komutanlığı'ndan önce araziye yerleştiğini savunan gecekonducular, hak talebinde bulundu. Sorun yıllarca çözülemedi. Şişli Belediyesi uzun süre bu arazi için proje geliştirmesine rağmen muvaffak olamadı. Gecekondu sahipleri 2001 yılında S.S. Yeşil Maslak Koru Konut Yapı Kooperatifi'ni kurdu. 2005 yılında, sendika ve kooperatifçiliğin duayeni İsmail Topkar'ı (86) kooperatif müdürlüğüne getirerek yetkili kıldı. 1946'dan beri sayısız grev ve toplu sözleşme yapan Topkar, kooperatif yetkilisi olarak birçok girişimde bulundu. Yapılan çalışmalar sonuç verdi ve Milli Savunma Bakanlığı, 31 Mart 2006 tarihinde askerî tahsisi kaldırdı. 14 Mayıs 2007'de İstanbul Defterdarlığı tarafından yapılan ihaleyi kazanan kooperatif, mücadelesinde mutlu sona ulaştı.

Arazi, imar planlarında halen 'askerî alan' olarak görülüyor. Maliye Bakanlığı ihaleyi onayladı. Şimdi belediye meclisinin imar tadilatı yapması bekleniyor. Çıkacak imar planına göre, araziye büyük çaplı bir proje düşünülüyor. Kooperatif yöneticilerinden alınan bilgiye göre, her hane sahibi 30 bin, inşaat firması ise yaklaşık 8 milyon YTL ödeyecek. Yapılacak proje için şimdiden bir ad konulmuş: 'Yoksuldan Yana Zihniyet Devrimi Projesi'. Proje ile gecekonduların yıkılacağı ve yerine büyük bir toplu konut sitesi yapılacağı belirtiliyor. Kooperatif Başkanı Ahmet Kargidenoğlu, "Yıllardır mücadele ediyoruz. Askerden defalarca istedik, Milli Emlak'tan istedik. Parasını ödeyip tapusunu almak istedik. Çok şükür ihaleyi kazandık. Artık yüzüp yüzüp kuyruğuna geldik. Bir aksilik çıkmasını istemiyoruz." diye konuşuyor. ZAMAN

04 Haziran 2007, PazartesiMaslak Ayazağa askeri alan<<TIKLASN.İSMAİL TOPKAR dan

PROJE : 3ÇOK YAKINDA;

2000 ALINTERİ SAHİBİ YURT DIŞI ÇALIŞANIMIZIN
, 40 YILLIK BÜROKRASİNİN DURDURDURDUĞU

570 000 M2 ARAZİSİNİN,
HAYATA GEÇİRİLME PROJESİNİ

GÖRECEKSİNİZ.
-ALLAH İZİN VERİRSE.


İSMAİL TOPKAR
BAHÇEŞEHİR  MEDENİYET PROJESİ
<script type="text/javascript">
 
  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-35901013-1']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);
 
  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();
 
</script>


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1956348 ziyaretçi (4269905 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol