Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  KISIRLIK .ÇEPNİ.İ
 


Mükemmel Spermin Profili Çıkarıldı! 
Mükemmel Spermin Profili Çıkarıldı!Tüp bebek tedavisi gören çiftlerdeki temel sorunlardan biri, yeterli miktarda ya da kalitede sperm olmaması. Mükemmel olmayan spermler, üreme kapasitesini düşmesine neden oluyor. Bilimsel araştırmalara göre, spermin mükemmel olması için bazı kriterler söz konusu. Baş kısmının kuyruk ve boyun kısmına oranı, baş kısmının uzunluk ve eni arasındaki oran, baş kısmında dölleme özelliğinin yer aldığı akrozom denilen alanın büyüklüğü gibi bir çok kriter, spermin mükemmel olmasını sağlıyor.

Evli çiftlerin bir kısmını etkileyen kısırlık, “bir yıldan fazla süreyle hiçbir korunma yöntemi kullanılmamasına rağmen çocuk sahibi olamamak” olarak tanımlanıyor. Günümüzde çiftlerin % 10-15´inin kısırlık nedeni ile doktora başvurduğu biliniyor. Bu çiftlerde görülen kısırlık sorununun yaklaşık % 50´sinin nedeni, erkekler. Erkeklerde görülen üreme kapasitesindeki sorunlar, kısırlık sorunun önemli bir nedeni. Tüp bebek tedavisi için gelen erkeklerde, üreme kapasitesinin durumunu ölçmek için sperm analizi yapılıyor.

Spermlerin hareketliliğinin ve kalitesinin çocuk sahibi olmayı etkilediğini söyleyen International Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. İsmail Çepni, yapılan bilimsel çalışmaların sonucunda “mükemmel spermin” tarifinin yapıldığını belirtiyor. Mükemmel spermin bilimsel tarifi, baş kısmının kuyruk ve boyun kısmına oranı, baş kısmının uzunluk ve eni arasındaki oran, baş kısmında dölleme özelliğinin yer aldığı akrozom denilen alanın büyüklüğü gibi birçok kriterle açıklanıyor.

Uygun bir meni tahlili yapılabilmesi için erkeğin 2-5 gün cinsel perhiz yapması, verilen meninin de en kısa sürede incelenmesi gerekiyor. Prof. İsmail Çepni, son yıllarda sperm yapısının tüm detaylarıyla ortaya çıkartıldığını ve normal sperm kavramının kesin kriterlerle belirlendiğini belirterek şu bilgileri veriyor:

Kruger kriterleri denilen bu sınıflamaya göre, spermlerin %4’ünden daha az normal yapıya sahip olanların doğal yollar ile çocuk yapma olasılığı yüzde 8 oranında. 
Bir erkekte normal sperm oranı %4’ün üzerindeyse doğal yollarla çocuk sahibi olma oranı %64´e çıkıyor. 
Bir erkekte  %14’ün üzerinde normal yapıya sahip sperm varsa sperm sayımı iyi kabul ediliyor. Bu oran %4–14 arasına arasında kalıyorsa sınırda kabul ediliyor. 
Ancak normal sperm sayımı sonuçları, erkeğin kesin olarak çocuk sahibi olacağını göstermiyor. Bunun tersi de doğru. Erkekte anormal spermiogram sonucu çıktıysa bu da kişinin çocuğu olamayacağı anlamına gelmiyor, sonuç anormal da olsa çocuk sahibi olabiliyor. 
İnsan spermi fizyolojik ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebiliyor. Sperm oranlarında değişkinlikler olabiliyor. Bu nedenle incelemenin iki defa yapılması gerekiyor.  
Viral enfeksiyonlar, fiziksel veya psikolojik stresleri bulunan hastaların 3 ay ara ile sperm analizi yaptırması önem taşıyor. 
ERKEKLER NEDEN KISIR OLUYOR?

Sigara ve alkol spermi azaltıyor
 Sigara içmek sperm sayısını belirgin olarak düşürüyor. Kişi üç ay sigarayı bırakınca sperm sayısında inanılmaz artışlar olabiliyor. Sadece sigara bırakarak çocuk sahibi olan çiftler var. Uyuşturucu kullanımı, yoğun alkol alımı da spermi ciddi derecede bozuyor. Sperm hücresi 2,5–3 ayda olgunlaşabildiği için (72 gün), sigara bırakıldıktan sonra sperm üzerindeki etkileri de 3 ayda ortadan kalkıyor.

Kronik ilaç kullanınca zarar görüyor


En başta radyoterapi veya kemoterapi gibi kanser tedavileri sperm üretimini çoğunlukla kalıcı olarak etkiliyor. 
Depresyon ilaçları 
Sakinleştiriciler 
Narkotik ilaçlar 
Bazı mide ilaçları 
Nikotin 
Kas geliştirmede kullanılan steroid türü ilaçlar üremeyi bozuyor. 
Miktarın azaltılması, alternatif ilaçlarla değiştirilmesi üreme fonksiyonunu düzeltiyor. 
Tarımda kullanılan bazı böcek öldürücü ilaçları, çalışma ortamındaki uçucu gazlar (boya, mobilya, akü sanayi), radyasyona maruz kalma sperm üretimini bozuyor.     
Doğal denilen ürünler sperme zarar verebiliyor  
Üreme sorunu yaşayan çiftler sık sık “doğal ürünlerle çocuk sahibi olabilir miyiz?” diye soruyor. Piyasada ve internet üzerinden satılan içeriği belli olmayan maddelerin kullanılması oldukça yanlış. Hastaların önce hekime danışmasında yarar var. Aksi takdirde bu ürünler zarar verebiliyor.

Testisteki sorunlar olumsuz etkiliyor


Erkekte inmemiş testis sorununun bulunması 
Testisin kendi etrafında dönerek dolaşımının bozulması olarak tanımlanan ‘torsiyon’ problemi 
Testise alınan darbe ile yaralanma 
Testiste gelişen kanserler 
Bazı enfeksiyon hastalıkları (üreme organlarını etkileyerek testislerde sperm yapımını bozabilir) 
Ergenlik çağından sonra geçirilen kabakulak hastalığının %25 oranında kısırlığa sebep olması en iyi bilinen örnektir. 
Hormonal eksiklikler de kısırlık yapıyor 
Sperm yapımını sağlayan FSH ve LH hormonlarındaki düzensizlikler, en sık görülen şeklidir. Bu hormonların eksikliği de kısırlığa neden olabiliyor.

Bağışıklık sistemi bozulunca sperm de nasibini alıyor 
Bazı erkekler, kendi spermlerine karşı antikorlar oluşturarak, sperm hareketlerinin bozulmasına veya aglütinasyonlara (spermlerin başlarından veya kuyruklarından yapışarak hareket yeteneğini kaybetmesi) neden olabiliyor.   

Testis damarındaki varisleşme erkeğin düşmanı 
Testisler skrotum (haya) adı verilen torba yapıları içinde bulunuyor. Buradaki damarların varisleşmesi (varikosel) de sperm kalitesini bozabiliyor. Varikosel, erkek hastalarda %21–41 oranında görülüyor. Varikosel ancak çok ileri derecede belirti verdiğinde örneğin ağrı da yaptığı durumlarda spermi etkiliyor. Sadece ultrasonda belirlenen varikosellerde ameliyat başarı getirmiyor.

Genetik olarak bazı erkeklerin Y kromozomunda bulunan gen değişiklikleri sperm hücrelerinin azlığı veya yokluğuna neden olabiliyor.                                                                                                                   

Sperm kanallarında tıkandıysa 
Sperm kanallarındaki tıkanıklıklar, spermin geçişine kısmen veya tamamen (oligospermi, azospermi) engel olabilir. Bu durum doğuştan olabileceği gibi daha sonra oluşan enfeksiyonlara ve ameliyat yan etkilerine bağlı olarak da ortaya çıkabilir.     

Cinsel ilişkiye ait problemler
Empotans (sertleşme problemleri) veya erken boşalma, bu grupta yer alan sebeplerdir.

ERKEK KISIRLIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİYOR? 
“Doğuştan hormon eksikliği” (Hipogonadotropik Hipogonadizm) ilaçlarla tedavisi mümkün olan nadir erkek infertilitesi nedenleri arasında yer alıyor. Ancak bu tedavi kısa süreli olarak yapılmıyor. İlaçların düzenli kullanan hastalarda 6 aydan önce az oranda hastada sperm çıkışı görülmekle birlikte 12. ayda %70-80 oranında sperm çıkışı görülüyor.

Mikro-TESE ile biyopsi yapılıyor, daha çok sperm bulunuyor

 “Mikroskobik TESE” veya “mikroskobik testis biyopsisi” olarak adlandırılan yöntem, daha önce kullanılan klasik testis biyopsisi yöntemine göre daha yüksek oranda sperm hücresi bulma şansı veriyor. 
Azoospermik kişilerde Klinefelter´s Sendromu olarak adlandırılan ve toplumda ortalama doğan 500 erkeğin birinde tespit edilen genetik hastalıkta; testis boyutlarının normalin altında oluşu (2-3 ml hacimde), testosteron (erkeklik hormonu) düzeyi düşüklüğü ve menide spermin bulunmaması (azoospermia) sonucu kısırlık mevcuttur. 
Bu erkeklerde, inmemiş testis, çok az sayıda spermi çıkan erkeklerde, kabakulak hastalığı sonrasında azoospermi gelişmiş olan erkeklerde mikro TESE operasyonu ile sperm araştırılması dondurma olanağı bulunan tüp bebek merkezlerinde yapılmalıdır. 
Sperm dondurma işlemi başarılı oluyor 
Özellikle erken yaşlarda kanser ya da farklı hastalıklar nedeniyle radyoterapi ya da kemoterapi alanlar için ileride çocuk sahibi olma şanslarını korumak için mutlaka önerilmelidir. Mikro-TESE de elde edilen spermlerin kullanılmayanları da dondurulmalıdır. Sperm dondurma işlemi, çok başarılı olarak uygulanmaktadır.

Nasıl tedavi edeceğiz?
Günümüzde kabul gören görüş erkeği tedavi etmek değil mevcut spermini kullanmak şeklindedir.

Eğer kendiliğinden gebeliğe olanak tanıyan bir sperm analizi varsa, kadının yaşı genç ve evlilik süresi kısa ise bir süre daha beklenebilir. 
Toplam hareketli sperm sayısı 10 milyonun üzerinde ise aşılama yapılabilir. 
Uygulama başına gebelik oranı %5-10 civarında olup aşılamaya başlayan her 10 çiftten 2-3 tanesi 3 deneme sonunda gebe kalabilir. 
Aşılama toplamda 3 defadan fazla yapılmamalıdır. Gebe kalamayan kadınlarda daha fazla tekrar edilmesinin yararı yoktur. 
Erkek kısırlığında en etkin tedavi tüp bebek ve mikroenjeksiyondur. 
Kadının da genç olduğu ve yumurtalık kapasitesinin iyi olduğu durumlarda başarı çok yüksektir. Başarı böyle çiftlerde %50’lere kadar çıkmaktadır. 
ERKEKLERE SPERMLERİ KORUMA ÖNERİLERİ

Yaşam tarzında değişiklikler ile stresin azaltılması 
Aşırı kilo var ise verilmesi 
Düzenli spor yapılması 
Sigara ve alkolden uzak durulması 
Çevresel zararlı atıklardan kaçınılması 
Dar giysiler giyilmemesi 
Sauna/sıcak banyonun tercih edilmemesi 
Dizüstü bilgisayarların uzun süreli kullanılmaması 
Tüm gün oturarak çalışmaması 
Online Randevu:  Prof. Dr. İsmail Çepni

Prof. Dr İsmail Çepni Kimdir?
1960 yılında RİZE- İkizdere’de doğan İsmail ÇEPNİ, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1984-1987 yılları arasında Erzincan İli Merkez Verem Savaşı Dispanseri’nde mecburi hizmet yaptı. 1987-1992 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda ihtisasını yaptı. Almanya Münih LMU üniversitesi Grosshadern Kliniği’nde Tüp bebek öğrendi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda 1999 yılında doçent, 2005 yılında da profesör oldu. Konu ile ilgili birçok meslek odası üyesi. Yerli ve yabancı çok sayıda yayını bulunan Çepni, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi. Histeroskopi ve laparoskopik cerrahi, kadın üreme endokrinolojisi ilgi alanları arasında. Kadın hastalıkları ile ilgili iyi huylu nedenlere bağlı sorunlarda özellikle organ koruyucu ameliyatlarda da deneyimli. Aynı zamanda Tüp Bebek Merkezi’nde çalışıyor.

Bilimsel Yayınlar

 
Kongre ve Sempozyum Bildiri Listesi
 
Kongre, Sempozyum ve Kurs Sunuları
 
Yönetilen Tezler
 
II. ULUSAL DERGİLERDEKİ YAYINLAR

1. Kılıç Aydınlı,Haluk Işıloğlu,Fuat Demirkıran;Ömer Kılavuz,İsmail ÇEPNİ. Postpartum histerektomi. KliniköGelişim. 4(836-838) 1990.

2. Fuat Demirkıran,Engin Oral, İsmail Çepni, Vildan Ocak. Over hiperstimülasyon sendromu: Tromboemboli gelişen bir olgu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 5; 177-182,1991.

3. Fuat Demirkıran, Cihat Şen, İsmail Çepni, Tamer Erel, Vildan Ocak, Necati Tolun. İkiz gebeliklerde doğum yönetimi. Kadın Doğum dergisi . 7( 3 ) 161-165, 1991.

4. Umur Çolgar, Fuat Demirkıran, Zeki Soysal,  Kılıç Aydınlı, İsmail Çepni. Bilateral ooferektominin erken postoperatif dönemde lipid metabolizması üzerine etkileri. Kadın Doğum dergisi. 8(3) 172-175, 1992.

5. Madazlı R, Mutlu H, Çepni İ, İdil M . Ağır over hiperstimülasyon sendromu ( iki olgu sunumu ). Türk İnfertilite Dergisi. 2 ; 136-142, 1994.     

6. İdil M, Madazlı R, Çepni İ, Mutlu H, Yedigöz V, Aksu MF. İnfertilitede Histerosalpingografi Ve Laparoskopi Bulgularının KarşılaştırılmasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi . 4; 199-204,1995.  Dr.Fahri Atabey Anısına Düzenlenen XII. Jineko-Patoloji Kongresi- İnfertilite ve Endoskopi, 25-27 Mayıs 1995 İstanbul’da: “Laparoskopi ve Histerosalpingografi bulgularının karşılaştırılması”  adı ilesunulmuştur.

7. Aksu MF, Madazlı R, Yedigöz V, Demir F, Çepni İ, Benian A .  Genital Organ Gelişim Anomalilerinin Operatif Tedavisi ( Girişimli Sağaltımı ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi., 1; 17-23,1996.

8. Ahangari Ş, Çepni İ, Öçal P, İdil M, Aksu MF . Yardımlı üreme teknolojisi ile polikistik ovaryum sendromunda kontrollü ovaryum hiperstimülasyonu protokollerinin değerlendirilmesi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi., 3; 159-166, 1996.

9. Çepni İ, Öçal P, İdil M, Öz AU, Duran A, Elibol F, Şenol H, Yaldır F, İrez T, Aksu MF .  Standart IVF-ET ‘de Sperm Parametrelerinin değerlendirilmesi ve Fertilizasyon Üzerine Olan Etkileri. (3 no’lu yurt dışı yayının  yurtiçinde yayınlanmış olanıdır.)  Türk İnfertilite Dergisi., 4; 362-368,1996.

10. Çepni İ, Beşe T, Kavuzlu C, Öçal P, İdil M, Aksu MF .  Erken Gebelikte Sekonder Yolk Kesesinin Transvaginal Ultrasonografi ile   Ölçülmesi ve Ayırıcı Tanıdaki Önemi .  Kadın-Doğum Dergisi . 2; 75-79,1996.

11. Çepni İ, Beşe T, Çetinkaya M, Gezer A, Altınok T , Aksu F . Kadın doğum kliniğine başvuran gebelerde hepatit-B yüzey antijeninin görülme sıklığı . Viral Hepatit Dergisi. 2: 80-83, 1996.

12. Semih Kaleli, İsmail Çepni, Tugan Beşe, Engin Oral, Filiz Topuz, Feridun Aksu. Jinekolojik Girişimlerden Sonra Febril Morbiditeyi Etkileyen Faktörlerin Çokdeğişkenli Lojistik Regresyon Analizi İle değerlendirilmesi : Girişim Öncesi Anemi Risk Faktörü Sayılmalıdır. Kadın Doğum Dergisi . 4: 203-209, 1997 11.Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM ) Kongresi. 2-6 Haziran 1996 Kuşadası : “Jinekolojik Operasyonlarda Ampisilin Sulbaktam ve Sefazolinin Proflaktik Kullanımı Ve İnfeksiyoz Morbidite İle İlişkisi” adı ile sunulmuştur.

13. Beşe T, Çepni İ, Kaleli S, Öçer Fİ , İdil M, Aksu MF. Gebelik sırasında cinsel ilişki erken doğum tehdidi veya erken membran rüptürü riskini artırır mı ? Jinekoloji Obstetrik  Pediatri Dergisi . 5 : 11-15,1997.

14. Aksu MF, Çepni İ. Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri. ( Assisted Reproductive Techniques -ART ). İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. I;5-16,1997 .

15. M.Feridun Aksu, Rıza Madazlı, Utku Öz, İsmail Çepni, Vildan Ocak. Cerrahpaşa Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin 1986-1995 arasındaki sezaryen oranları ve endikasyonlarının dağılımı. Sezaryen. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 1;43-47,1997.

16. İsmail Çepni, Altay Gezer, T.Tugan Beşe, M.Feridun Aksu. Ekstragenital Endometriyozis: Olgu sunumu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 1; 53-56,1997.

17.İsmail Çepni, Fuat Demirkıran, Semih Kaleli, Ali Benian, Tugan Beşe, Macit Arvas, Derin Kösebay. Adneksiyal Kistik Kitleler : Ultrasonografik ve patolojik özellikleri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 11;36-40,1997.

18.İsmail Çepni Banu Kılıçoğlu, Nadide Korkut, Altay Gezer, Tarık Altınok, Mehmet H. İdil, M.Feridun Aksu. Pelvik operasyonlara appendektomi eklemenin yararları ve riskleri. Zeynep - Kamil Tıp Bülteni, Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri. 1; 21-25,1997.

19.İsmail Çepni, Altay Gezer, Rıza Madazlı, Tarık Altınok. Gebelikte Hemoglobinopatiler. Zeynep - Kamil Tıp Bülteni, Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri. 1; 87-97,1997.

20.Tülay İrez, Emre Akkuş, Cem Fıçıcıoğlu, İsmail Çepni, Hamdi Özkara, Feridun Aksu. Fertil ve İnfertil Erkek Spermlerinde Hipoosmotik Şişme Testi Alt Gruplarının Değerlendirilmesi. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 1: 75-78,1997.

21. İsmail Çepni, Altay Gezer, Rıza Madazlı, Tarık Altınok, H.Mehmet İdil, M.Feridun Aksu. Gebelik ve Anemi: Kesitsel Bir Çalışma . İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 2: 88-92,1997.SCI:2

       a-Ulukol B,Tezcan S,Akar N et Al. Evaluation of erythropoiesis by serum transferrin receptor and ferritin in infants aged 0-6 months.Pediatr Hemat Oncol 21 ( 4 9 293-305 ,2004

       b- Arvas A,Elgormus Y,Gur E, et all. Iron status in breast –fed full-terms infants.Turkısh J Pediatr 42 ( 1 ) : 22-26,2000.

22. İsmail Çepni, Semih Kaleli , Altay Gezer ,Rıza Madazlı , Tarık Altınok, M.Feridun Aksu. Doğum Esnasındaki Maternal Hematolojik Parametrelerin Bebek Kordon Kan Gazı Değerlerine Etkileri. .  İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi.  3:173-177,1997.

23. Gökhan Gökler, İsmail Çepni, Aydın İşçimen, Ethem Mercan . Vulver Lichen Sklero-Atrofik Zemininde Gelişen Bir Epidermoid Karsinoma Olgusu. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi.31 ; 26-29,1997.

24.İsmet Şahinler, İsmail Çepni, Kimia Ghassemzadeh, Fuat Demirkıran, Gülyüz Atkovar, Derin Kösebay, Sait Okkan. Evre III B Serviks Kanseri Ve Gebelik ( Olgu Sunumu ).  Kanser Gündemi . 3, 82-85,1997.

25.Ismail Çepni, Mehmet İdil .Gebelikte ve emzirme döneminde antibiyotik kullanımı. Hipokrat . 62 ; 53. 1997 .

26. Ismail Çepni, H.Işıloğlu, Mehmet İdil, M.F.Aksu . Kronik Uterus İnversiyonu sonrası Gebelik ve Doğum. .  İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 4:248-249,1997.

27. Tülay İrez, Ayla Cerid, Sibel Akyol,Pelin Öçal,Fahri Öçer, Bülent Alıcı, Levent Şentürk, İsmail Çepni,Emre Akkuş And Feridun Aksu. Leukocyte Subpopulations and relationshipwith sperm fonktions. Turk J Immunol . 2: 17-20,1997.

28. Ayhan Yücel, İsmail Çepni,Erdal Polat,Hacer İpek,Yavuz Aydın,Altay Gezer, M.Feridun Aksu. Üreme yollarındaki şikayetleri ile başvuran 480 kadının vagina akıntısında bulduğumuz kandida türleri. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 1997, 21 ( 4) : 395-398,1997.

29. Ayhan Yücel,Erdal Polat,İsmail Çepni, Hacer İpek,Yavuz Aydın,Altay Gezer, M.Feridun Aksu. Vagina akıntısında Tricomanas vaginalisin araştırılmasında Mikroskop muayenesi ve kültürün önemi. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 21 ( 4) : 369-371,1997.

30.Ayhan Yücel, Erdal Polat, Müfide Kahraman, İsmail Çepni, Özcan Öztaş, Çetin Tırak , Hasan Kayım, Nezihe Baltalı. Poliklinik hastalarıyla hayat kadınlarından alınan vagina akıntısı örneklerinde candida türü mantarların mikroskop ve kültür sonuçları. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 22 ( 2 ) : 204-207,1998.

31. Ayhan Yücel, Erdal Polat, Müfide Kahraman, İsmail Çepni, Özcan Öztaş, Çetin Tırak , Hasan Kayım, Nezihe Baltalı. Poliklinik hastalarıyla hayat kadınlarından alınan vagina akıntısı örneklerinde Trichomanas vaginalisin mikroskopta ve kültürdeki incelenmesinden çıkan sonuçlar. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 22 ( 2 ) :129-132,1998.

32. Pelin Öçal, İsmail Çepni, Mehmet İdil, Tülay İrez, Hülya Şenol, Fatma yaldır, Feyhan elibol, Feridun Aksu. İstanbul Üniversitesi Tüp bebek Araştırma ve Uygulama Merkezi  1996 İn Vitro Fertilizasyon ( İVF )  Sonuçları. Cerrahpaşa Tıp Dergisi. 29( 3 ) ;137-140, 1998.

33. Pelin Öçal, İsmail Çepni, Mehmet İdil, Tülay İrez, , Feridun Aksu. Oosit aspirasyonunda infeksiyon morbiditesi : olgu sunumu. .  İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 2:73-75,1998.

34. Derin Kösebay, İsmail Çepni. Jinekolojik  Kanserlerde Tümör Markerleri . Türk Jinekoloji Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi .3 (1) ; 79-85. 1999

35. Öçal P., Çepni İ., İdil M, İrez T.,Aksu F. Embryo Transferinde Uygulanan Değişik Usullerin Gebelik Oranlarını İyileştirmesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik  Dergisi, 3,183-186,1999

36. Öçal P., Çepni İ., İdil M., Çağatay P., Şenol H., Elibol F., Yaldır F., İrez T.,Aksu F. “Yardımla üreme tekniklerinde GnRH agonisti  ile uyarılmış sikluslarda 3, gün  hormonlarının over rezervini belirlemedeki değeri ”.Jinekoloji ve obstetrik  Dergisi, 14, 249-253,2000.

37. Öçal P., Çepni İ., Özdemir S.,Salihoğlu F., Barbaros M., İdil M . “Tekiz gebelikte spontan over hiperstimülasyon sendromu lgu sunumu ” Türk Fertilite Dergisi ,2, 180-185,2001.

38. Çepni İ., Uludağ S., Vural A., Öçal P., İdil M.,Aksu MF. “Makroprolaktinoma ve gebelikte  klinik yaklaşım” Jinekoloji ve Obstetrik dergisi,15, 59-61,(2001).

39. Öçal P., Özdemir S., Çepni İ., İdil M. “Erken gebelik ve gonadotropin serbestleştirici hormon agonist kullanımı ”Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi ,15, 53-55,2001.

40. Öçal P, Çepni İ,İdil M, Şenol H, Elibol F,Yaldır F,İrez T, Aksu MF. “Üremeye yardımcı tekniklerde (ÜYT) luteal fazda serum östradiol , progesteron  seviyeleri ve endometriyum kalınlığının gebeliği belirlemedeki değeri ”.Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi ,16, 160-164, 2002.

41. Öçal P.,Çepni İ.,İdil M.,Akbaş F.,Aksu F. “Oosit  toplanması sırasında duyulan ağrının Petidin veya Piroksikam ile analjezisi : karşılaştırmalı çalışma . ”Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 16, 230-233,2002.

42. Özlem Balcı Ekmekçi, Orkide Donma, İsmail Çepni Pre-eklempside Plazma Anjiotensin Converting Anzyme ( ACE ) Aktivitesi ile Plazma ve Eritrosit Çinko ( ZN ) düzeyleri.Endokrinolojide Yönelişler. 12:1, 8-10, 2003.

43. Özlem Balcı Ekmekçi, Orkide Donma, Metin Nurluoğlu, İsmail Çepni. Gebelikte Hipertansiyon, Mineraller ve Elektrolitler. Endokrinolojide Yönelişler. 12:2, 54-56, 2003

( B3 )44. Öçal P, Salihoğlu F, Çepni İ, Barbaros M, İdil M. “Boş folikül sendromu ve ikiz gebelik : olgu sunumu” Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi ,17, 57-59, 2003

( B3 )45. Fararjhe C., Gezer A., Çepni İ., Benian A., Öçal P., Kösebay D.Postpartum kanama profilaksisinde misoprostol kullanımının etkinliği . Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi , 17:218-223, 2003

( B3 )46. Öztürk E, Atış A,Öçal P, İsmail Çepni, Madazlı R. “Idiopatik trombositopenide doğum şekli : 3 olgu sunumu ”.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 34:90-92, 2003.

( B3 )47.Öçal P.,Salihoglu F.,Çepni İ.,Koşcağız İ.,Gezer A.,Demirkıran F.  “Adneksiyel kitlelerin ayırıcı tanısında nadir bir durum : Leiomyoma metastazı : olgu  sunumu ”Türk Jinekoloji Onkoloji Dergisi , 6, 66-68 ( 2003)

( B3 )48. Öçal P.,Çepni İ.,Yılmaz Z.,İdil M. Cerrahpaşa tüp bebek ünitesi ağır over hiperstimülasyon sendromlu vakaların analizi .Türkiye Klinikleri Jinekol Obst .13:419-424,2003

( B3 )49. Çepni  İ., Öçal P., Benian  A., İdil  M. “Yardımla üreme teknikleri ve heterotropik gebelik ; bilateral tubal ve intraüterin gebelik : olgu sunumu  ”.Perinatoloji Dergisi , 12:1, 50-53,2004.

( B3 )50 Öçal P., Albayrak M.,Çepni İ.,Şenol H .,Yaldır F.,Elibol F. İVF ‘te  Hipoosmotik şişme testinin ve sperm parametrelerinin fertilizasyon başarısızlığını belirliyiciliği . Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi .18:98-100,2004.

( B4 )51.İsmail Çepni. Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri. Aktüel Tıp Dergisi.5:9-20,2004.

( B3 )52.Öçal P.,Cansever İ, Salihoglu F.,Nazım T.,Çepni İ.” Instrumental extraction of a foreign  body in a child with persistant vaginal discharge : A case report” Gynecology  Obstetrics  Reproductive Medicine  .10:225-227,2004

( B3 )53.Pelin Öçal .,İrem Cansever , Funda Salihoglu ,İsmail Çepni ,Haluk Işıloğlu. Cerrahpaşa Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde Kontraseptif Kullanımı. Klinik Gelişim.17:37-41,2004.

( B3 )54. Pelin Öcal, Nurhan kahraman, İsmail Çepni, sanlı Erkan. Operatif Histeroskopide Komplikasyon: Olgu Sunumu. Endoskopik Laparoskopik& Minimal İnvaziv cerrahi Dergisi. 11:112-115,2004

( B3 )55.Cüneyt Tetikkurt,İsmail Çepni,Pelin Öcal,Orçun Koçak,Merve Barbaros. Nadir Bir Plevral Efüzyon Nedeni: Over Hiperstimülasyon sendromu Cerrahpaşa Tıp dergisi. 35:202-204,2005

( B4 )56. İsmail Çepni. Polikistik Over Sendromlu ve . Polikistik Over Belirlenen İnfertilite  Hastalarında Üremeye Yardımcı Tedaviler. Aktüel Tıp Dergisi.2:34-37,2005. 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1923224 ziyaretçi (4211484 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol