Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Yabani Meyveler
 


ARAŞTIRMA

Cem BALTACIOĞLU
A.Ü. Ziraat Fakültesi
Gıda Müh. Bölümü

Prof. Dr. Sedat VELİOĞLU
A.Ü. Ziraat Fakültesi
Gıda müh. Bölümü

 
 

Yabani Meyveler

Anadolu, bitki örtüsünün zenginliği açısından dünyanın en önemli bölgelerinden birisidir. Bu bölgede bir çok yabani meyve doğal olarak varlığını korumaktadır. Bu meyveler çoğunlukla taze olarak tüketilmekle birlikte reçel ve marmelat gibi gıdalara da işlenmektedir. Bu meyveler ve bunlardan üretilen gıdalar dış pazarda da ilgi bulmaktadır. Beslenmede meyve ve sebzeler esas olarak vitamin, mineral madde ve gıda posası kaynağı olarak önem taşırlar. Bu maddeler insan vücudu için büyük önem taşıyan maddelerdir ve mutlaka diyetle alınmalıdır (Kökosmanlı ve Keleş 2000). Günümüzde insanlar, pestisit, yapay gübre vb. uygulanmaksızın doğal koşullarda yetiştirilen ve organik gıdalar olarak adlandırılan gıdalara daha fazla ilgi göstermekte ve bunlara çok daha fazla para ödemektedirler. Özellikle yabani meyvelerin yapısında bulunan bazı maddelerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin ortaya konulmasından sonra bu maddeler giderek daha fazla ilgi çekmektedir ve bu ilginin de giderek artacağı düşünülmektedir.
Bu makalede, ülkemizde genelde doğal olarak yetişen, ancak zaman zaman kültüre de alınarak da yetiştirilen bazı meyveler hakkında genel bilgiler sunulmuş, bunların başlıca bileşim ögeleri ise toplu halde çizelgede verilmiştir.

Ahududu
Üzümsü meyveler içerisinde yer alan, böğürtlene benzeyen, çalı görünümünde bir bitki olan ahududu ilk defa eski Yunanlılar tarafından bulunmuştur. Latincesi Rubus idaeus olan ahududuya bir çok batı dilinde İda dağı böğürtleni denilmektedir. Meyvesi çileğe benzediğinden bazı yörelerimizde ağaç çileği olarak adlandırılmaktadır. Ahududu çiçek sapçığına yapışık bir çiçekliğin taşıdığı 30-80 küçük tekil meyvenin oluşturduğu koni biçiminde yada yuvarlak dut irisi bir meyve olup sistematikte Rosaceae familyasının Rubus idaeobatus alt cinsine dahil edilmektedir.
Alıç
Nisan- Mayıs ayları arasında pembemsi beyaz renkli ve kokulu çiçekler açan 2-4 m yüksekliğinde çalımsı bir ağaç veya ağaççıktır. Orman, koru, çit ve dere kenarlarında karşılaşılır. İstanbul, Uludağ, İzmit, Bolu, Zonguldak, Sinop, Ankara, Erzincan, Gaziantep, Adana, İskenderun illerinde yaygın olarak bulunmaktadır (Baytop 1963). Alıçlar Rosaceae familyası, Maloidae alt familyası, Crataegeae bölümü ve Crataegus cinsine dahildirler. Yaklaşık olarak dünyada 200 ve ülkemizde ise 17 civarında alıç türü bulunmaktadır. Meyveleri türlere göre farklılık gösteren; beyazımtırak açık sarıdan, sarıya, turuncuya; kırmızıdan morumsu siyaha kadar değişen, farklı renk varyasyonları göstermektedir. Değişik görünüm ve irilikte bulunan meyvenin unlu bir meyve eti vardır. Meyveler sonbaharda olgunlaşmaktadır. Alıç meyvelerinin kalp hastalıklarında, kalp atışlarını düzenleyici, yatıştırıcı, spazm azaltıcı ve aynı zamanda tansiyon düşürücü etkisinin yanı sıra kabız önleyici, idrar arttırıcı ve anti tümör etkiye sahip olduğu bildirilmiştir (Gazioğlu 2000).

Böğürtlen
Türkiye'de yaygın bulunan ve yabani olarak yetişen meyvelerden biri olan böğürtlen, Rosaceae familyasının Rubus L. cinsine girmektedir. Rubus cinsi de İdeaobatus focke ve Euabatus focke olmak üzere 2 alt cinse ayrılmaktadır. Böğürtlen bunlardan Euabatus alt cinsine girmektedir. Euabatus alt cinsi, taksonomistler tarafından çok farklı sınıflara ayrılmaktadır. Çok karmaşık bu sınıflandırma içinde böğürtlenlerin genel tanımlanmasında Rubus fructicosus kullanılmaktadır (Tosun ve Artık 1998). Böğürtlenlerde antosiyanin adı verilen ve sağlık açısından önemli olumlu etkileri bulunan bileşikler oldukça fazla bulunmaktadır.
Çay Üzümü
Ericaceae (Fundagiller) familyasına ait Vaccinium arctostaphylos, kışın yapraklarını döken veya dökmeyen çalı veya ağaççık halinde bitkilerdir. Meyvelerinde organik asitler, pektin, fenolik maddeler ve renk maddeleri bulunmaktadır. Yaprak ve meyveleri eczacılıkta kabızlık önleyici, antiseptik, kuvvet verici, idrar söktürücü etkisinden dolayı üriner sistem hastalıklarında ve ayrıca şeker hastalığına karşı kullanılır. Meyveleri küçük, yuvarlak, mavimsi-siyah renktedir. Meyveler taşıdığı pektin, şeker ve organik asitler nedeniyle reçel üretimine oldukça elverişlidir (Özer 1989).
Dut
Dut, Moraceae takımında yer almaktadır. Siyah (Morus nigra), beyaz (M. alba) ve mor (M. rubra) çeşitleri bulunmaktadır. Asya'da yaygın şekilde yetiştirilen yalnızca taze veya kuru olarak değil aynı zamanda şurup, pekmez ve pestil olarak da tüketilen bir meyvedir. Pakistan'ın kuzey bölgelerinde dut ve kayısıdan sonra yetişen ikinci önemli meyvedir. Dut meyvesinin yaygın olarak siyah ve beyaz olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Siyah dut kış mevsiminde tüketim amacıyla güneş ışığında kurutulmaktadır, fakat beyaz çeşitleri güneş ışığında kurutulmak için uygun değildir ve genellikle taze olarak tüketilmektedir. Ağaçlardan toplanan beyaz dutların %60'dan fazlası koruma tekniklerinin yeterli olarak bilinmemesinde dolayı ziyan olmaktadır.

Gilaburu
Dispacales (Rubiales) takımının Caprifoliaceae (Hanımeli) familyasından olan gilaburu bitkisi (Vibirnum opulus), Crampbark, Guelder Rose, European Cranberrybush gibi ismlerle de anılmaktadır. İnce kabuklu, tek çekirdekli, karın yarığı bulunmayan küre şeklindeki meyvelerden yaklaşık 30-40 tanesi bir salkımı oluşturmaktadır. İnce ve düz yapıdaki kabuk meyveye yapışık olarak bulunmaktadır. Bu meyveye ilişkin olarak Cine-Tarım Nisan 2003 sayısında detaylı bilgi bulunabilir.

Kızılcık
Kızılcık, Cornus mas L. türüne ait oval biçimli, 10-15 mm uzunluğunda, olgun kırmızı renkli, ekşi tada sahip meyvelerdir. Kızılcığın anavatanı Anadolu, Kafkasya ve Avrupa olup, yurdumuzda Kuzey Anadolu ormanlarında, çalılıklarda doğal olarak yetişmektedir. Kızılcık, fazla ekşi ve buruk lezzetinden dolayı taze meyve olarak pek tüketilmemekte daha çok nektara işlenmektedir. Yetiştiği yörelerde beslenme ve sağlık açısından halkın değer verdiği bir meyve olan kızılcığın tazesi ve kurutulmuşu, başta ishal tedavisi olmak üzere değişik rahatsızlıklarda halk ilacı olarak yüzyıllardır kullanılmaktadır.

Kızamık
Kızamık (Berberis vulgaris) meyveleri pembe renkte, yaklaşık 10 mm uzunluğundadır. Bitki uzun ve kırmızı renkli bir çalıdır. Dünyada bulunduğu 5-6 ülkeden biri Türkiye'dir. Yapısında berbamin, berberin, berberubin gibi alkoloidler yer alır. Özellikle idrar yolları rahatsızlıklarında olumlu etkilerinin olduğu bilinmektedir. Ayrıca antioksidan, antitümör, antibakteriyal etkileri de vardır.

Kuşburnu
Ülkemizde çeşitli yörelerde doğal ve yaygın olarak yetişen kuşburnu, gerek vitamin ve gerekse mineral madde içeriği yönünden zengin bir meyvedir. Meyve içi tüylü olup çok sayıda çekirdek içermektedir. Rosaceae familyasının Rosodleae alt familyası kapsamına giren kuşburnu, çok yıllık bir bitkidir. Genellikle 1-2 metre yükseklikte olup, ışık alan yörelerde ve açık alanlarda yetişmektedir. Çoğunlukla kızılcığı andıran meyve şekline sahiptir. Ülkemizde genellikle her yörede yetişir. Özellikle Orta ve Kuzeydoğu Anadolu'da geniş bir yayılma alanı gösterir (Yamankaradeniz 1983, Nergiz et al. 1999). Kuşburnu bitkisinin başlıca önemi içerdiği C ve P vitaminlerinden kaynaklanmaktadır. C vitamini açısından dünyada bilinen en zengin meyve olan kuşburnunda portakaldan yaklaşık 8-20 kat daha fazla C vitamini bulunmaktadır. Bazı araştırıcılar ise bu meyvenin P vitaminin, vitamin C' den daha önemli olduğu görüşündedir. Dünya halk hekimliğinde kuşburnunun mide yanması, böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde ve çeşitli kuvvet şuruplarının hazırlanmasında kullanıldığı belirtilmektedir. Kuşburnu bitkisi içerdiği C ve P vitaminlerinin yanı sıra K, E ve B2 vitaminlerini de ve provitamin A'yı geniş ölçüde içermektedir (Velioğlu ve Poyrazoğlu 1988). Bu meyve hakkında daha detaylı bilgi Cine-Tarım Haziran 2003 sayısında bulunabilir.

Mürver
Ülkemizde Sambucus (Caprifoliceae) cinsine ait iki tür (S. ebulus ve S. nigra) yetişmektedir;. Her iki tür de halk arasında mürver adı ile tanınmakta; kök, kabuk, yaprak, çiçek ve meyveleri çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Köklerinde iridoid heterozitleri olarak adlandırılan bileşikler; yapraklarında C vitamini; çiçeklerinde tanen, uçucu yağ; meyvelerinde tanen, pektin, antosiyaninler, C vitamini ve organik asitler bulunmaktadır. S. ebulus'un olgun meyveleri de yukarıda öneminden söz edilen antosiyaninler açısından zengin bir kaynaktır (Çoknaz 1989).

Üvez
Anavatanı Finlandiya olup Rosaceae familyasına ait yabani bir meyvedir (Hakkinken et al. 1999). Ülkemizde Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yetiştirilmektedir. Ağustos ve Eylül aylarında hasat edilen meyvenin Türkiye'de 11 türü bulunmaktadır. Olgunlaşmamış meyveleri küçük kırmızı taneler şeklinde salkımlar üzerinde bulunmaktadır. Üvez ( Sorbus aucuparia ) meyvesi, hasat edildiğinde yapısındaki yüksek düzeydeki fenolik bileşikler nedeniyle tüketilemeyecek kadar buruk bir tada sahiptir. Bu meyvelerde olgunlaşma ile fenolik madde yapısında bazı değişiklikler olmakta meyve zaman içinde yenilebilir bir hale gelmektedir. Meyve, yapısındaki yüksek orandaki fenolik maddelerin yanı sıra önemli düzeylerde şeker, karotenoid bileşikler ve C vitamini de içermektedir (Hakinken et al. 1999).

Yaban Mersini
Yaban mersini (Vaccinium myrtillus), ormanda ağaç altında yetişen ve yüksekliği 25 cm dolayında bir çalıdır. Ülkemizde murt olarak da adlandırılmaktadır. Meyvesi koyu mor-beyaz alacalı renkte ve yuvarlaktır (Ekşi ve Artık 1988). Akdeniz havzasının tipik doğal bitkilerinden olan yaban mersini, Türkiye'de Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinin sahil şeridi boyunca ormanlık ve makilik arazide yaygın olarak bulunur. Meyveleri önce siyah-lacivert, sonra kırmızımsı-beyaz pembe renkli ve etlidir. Özellikle beyaz renkli büyük meyveler taze olarak, morlarsa kurutularak bazı yörelerde tüketilmektedir (Özcan ve Akbulut 1998).

Yemişen
Crataegus monogyna Jacq olarak isimlendirilmektedir. Yüksekliği 10 metreye kadar çıkabilen bir ağaçtır. Meyveleri 6-10 mm çapındadır ve rengi kırmızı veya kırmızı-kahvedir. Çiçek ve meyvesinin tansiyon düşürücü etkisi olduğu ve kalp ilacı üretiminde hammadde olarak kullanıldığı bildirilmektedir.

KAYNAKLAR

Baltacıoğlu, C. 2003. Yüksek lisans tezi öndenemeleri (Basılmamış). Ankara Üniversitesi. Ankara.
Baytop, T. 1963. Türkiye'nin Tıbbi ve Zehirli Bitkileri. İstanbul Üniversitesi Yayınları: 1039, 551 s., İstanbul.
Çoknaz, U. 1989. Memleketimizde yaygın olarak bulunan Sambucus ebulus (Caprifoliceae) çiçek ve meyvelerin farmakope analizleri ile rutozit ve antosiyanozit içeriği açısından değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi. Ankara.
Ekici, L. ve Velioğlu, S. 2003. Gilaburu bitkisi ve sağlık açısından önemi. Cinetarım. 6(46); 38.
Ekşi, A. ve Artık, N. 1998. Bazı yabani meyvelerin (kuşburnu, yemişen, alıç, yaban mersini, kızamık) kimyasal bileşimi üzerine araştırma. Gıda Sanayi 9; 33-34.
Gazioğlu, R.İ. 2000. Van yöresinde yetişen alıçlar. Yüksek lisans tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
Görtay, Ş., Kılıç, O. ve Özler, N. 1997. Bursa yöresinde yetişen ahududu meyvesinin bileşimi ve bu meyveden üretilen marmelatların özellikleri üzerinde araştırmalar. Gıda. 22(2); 117-122.
Hakkinen, S., Heironen, M., Karenlampi, S., Mykkanen, H., Ruuskanen, J. and Törrönen, R. 1999. Screening of selected flavonoids and phenolic acids in 19 berries. Food Resarch International. 32;345-353.
Karkacıer, M., Poyrazoğlu, E.S., Artık, N. ve Velioğlu, S. 2000. Kuru dut (Morus alba) ekstraksiyonunun kinetiği. Gıda 25(5); 343-348.
Kökosmanlı, M. ve Keleş, F. 2000. Erzurum'da yetiştirilen kızılcık meyvesinin marmelat ve pulpa işlenerek değerlendirilmesi. Gıda. 25(4); 289-298.
Nergiz, C., Kadakal, Ç. ve Gürsoy, O. 1999. Gümüşhane yöresinde doğal olarak yetişen kuşburnu (Rosa canina L.) bitkisinin meyve ve çekirdeğinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. Gıda Bilimi ve Teknolojisi. 4(4); 34-41.
Özcan, M. ve Akbulut, M. 1998. Mersin (Myrtus communis L.) meyvesinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. Gıda. 23(2); 121-123.
Özer, I. 1989. Vaccinium Arctostaphylos L. (çay üzümü) meyvelerinin anatomisi, antosiyanozit ve tanen içeriği üzerinde araştırmalar. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi. Ankara.
Schobinger, U. 1987. Meyve ve Sebze Suyu Üretim Teknolojisi.Hacettepe Üniversitesi, s.22, Ankara .
Tosun, İ. ve Artık, N. 1998. Böğürtlenin (Rubus L.) kimyasal bileşimi üzerine araştırma. Gıda 23(6); 403-413.
Usui, M., Kakuda Y. and Kevan P.G. 1994. Composition and energy values of wild from the boreal forest of northen Ontario. Canadian Journal of Plant Science 74; 581-587.
Velioğlu, S. ve Poyrazoğlu, E.S. 1988. Kuşburnu bitkisinin insan beslenmesi ve sağlığı açısından önemi. Tarım Orman Köy Dergisi Ekim;36-37.
Yamankaradeniz, R. 1983. Farklı oluşum aşamalarındaki kuşburnunun (Rosa sp.) fiziksel ve kimyasal nitelikleri. Gıda 8(4);151-156.

 devamı

Sofralarınızdan eksik etmediğiniz, sağlığınız açısından çok önemli olan meyveler, içerdiği besin değerleri ile metabolizmanızı düzene sokarken bir çok hastalığınıza da iyi gelir. İşte meyveler ve sağlığınıza yararları.

Karpuz: Serinletici ve tatlı tadı nedeniyle; yazın en sevilen ve en sık tüketilen meyvelerinden biridir. Pembe-kırmızı rengi ile sofralarımızda yaz aylarının misafiri olan karpuz, oldukça yararlı bir meyvedir.

Kabakgiller ailesinden gelen karpuz, %95’i sudan oluşan, oldukça düşük kalorili bir meyvedir. 100 gramı 26 kalori içerir. Protein ve yağı yok denecek kadar az orandadır. Yüksek su içeren karpuzun, vücudunuzdaki toksinleri temizleyici etkisi vardır. İçerdiği yüksek potasyum sayesinde, kalp fonksiyonlarınızı da düzenlemede önemli bir rol oynar. Laykopen ve karoten içeriği ile antioksidan etki gösterir ve bazı kanser türlerinin ortaya çıkmasını engeller.

Kiraz: Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biridir. Bordo rengi ve tatlı tadıyla birçoğumuzun sevdiği kiraz, çocuk oyunlarında yer aldığı için de çocukların severek tükettiği meyvelerden biridir.

100 gramı, 70 kalori içerir. Birçok vitamin ve minerali içinde bulundurur, fakat en önemli olan lif içeriğidir. Yoğun lif içeriği nedeni ile bağırsak temizleyici özelliğe sahip kiraz, aynı zamanda potasyum içeriği sayesinde ter ile kaybettiğiniz potasyumun, vücudunuza geri alınmasında önemli bir rol oynar. Kirazda sağlık açısından birçok yararı olan pigmentler yer alır. İçerisinde bulunan flavonoidler sayesinde antioksidan etki göstererek, vücudunuzun yaşlanmasını engeller. Aynı zamanda serbest radikallerin vereceği zararı önleyerek, kanser riskinizi azaltır.

Kirazın yoğun kırmızı rengi, içerisinde yer alan antosiyanidin pigmentlerinden ileri gelir. Antosiyanidinler, vücudunuzdaki hücrelerin iltihaplanmasını engeller ve aynı zamanda ağrı kesici etki gösterir. Kiraz yiyerek uykunuzu düzene sokabilirsiniz. Diyetisyen Gizem Şeber: “İçerdiği melatonin maddesi sayesinde, kiraz tüketenlerin daha rahat uykuya daldığı çalışmalarda saptanmıştır.” diyor.

Böğürtlen: Çok aşina olmadığınız ve yeni yeni tanımaya başladığınız böğürtlen, yaz aylarına özgü güzel bir meyvedir. A, C, E, folik asit vitaminlerinden, kalsiyum ve selenyum minerallerinden zengindir. İçerdiği beta-sitosterol, antosiyanidin ve kuarsetin gibi pigmentler ve flavanoidler nedeni ile sağlığınız açısından oldukça yararlıdır. Böğürtlen, içerdiği bu aktif öğeler sayesinde başta karaciğer olmak üzere, yemek borusu, kalın bağırsak ve deri kanserine karşı koruyucu etki gösterir. Kalp sağlığınızı koruyucu etkileri olan böğürtlen, aynı zamanda vücudunuzdaki iltihaplanmayı azaltır. İçerdiği posa sayesinde bağırsak hareketlerinizi hızlandırarak kabızlığınızı engeller. Bütün bu etkilerinden yararlanmak için böğürtleni sofranızdan eksik etmeyin.

Kavun: Hoş kokusu ve tatlı tadı ile yaz mevsiminde sıklıkla tükettiğiniz bir meyvedir. Kavun, yoğun beta karoten ve C vitamini içeriği ile oldukça sağlıklıdır. %95’i su olan kavun, idrar söktürücü özelliği ile böbrek fonksiyonlarınızın sağlıklı olmasını sağlar.

100 gramı 33 kaloridir. Düşük kalorili olması nedeni ile zayıflama diyetlerinde de tercih edilebileceğiniz bir meyvedir. Potasyum mineralinden zengin olması, yaz aylarında terle kaybettiğiniz potasyumun karşılanması açısından yararlıdır. Kavunun içinde bulunan aktif öğelerin, sinir ve uykusuzluğunuza iyi geldiğini bilmelisiniz. Sarı bir meyve olan kavun, içerdiği beta karoten ile cilt ve göz sağlığınız açısından da önemli bir besindir. Antioksidan özelliğine sahip olan kavun, cilt kanseri başta olmak üzere bazı kanser türlerine karşı korunmanızı sağlar.

Çilek: En sevdiğiniz meyvelerden biri olan çilek, hoş kokusu ve tadı ile yaz mevsimi boyunca sofralarınıza renk katar. Çocuk, genç, yaşlı herkesin sevgilisi olan bu yaz meyvesi yararları ile de gözünüzü doldurur. Kilo almak istemiyorsanız, düşük kaloriye sahip olan çileği, tercih edebilirsiniz.

100 gramında 37 kalori vardır. Besleyici değeri yüksek bir meyve olan çilek, özellikle C vitamininden zengindir. Bu nedenle bağışıklık sisteminizi güçlendirdiği düşünülür. Vücudunuzdan zararlı etkileri olan toksinlerin yok edilmesinde, fitokimyasal ve antioksidan içeriği ile destek olur. Çilek aynı zamanda B5, B6 ve K vitaminlerinden de zengindir. İçerdiği potasyum nedeni ile yaz aylarında tüketmeyi tercih edebilirsiniz, çünkü kaybettiğiniz potasyumun geri almanızda etkilidir. Çilek, vücudunuzda birçok görevi olan magnezyum ve bakır minerallerinin de iyi birer kaynağıdır.

Dut: Küçük gözleri ile çevreyi yaz mevsimi boyunca süzen dut, sağlığınız açısından çok yararlı bir meyvedir. Beyaz ve kara olarak iki çeşidi olan dutun, renklere göre sağladığı faydalar da değişir. Dut, düşük enerjili, iyi bir karbonhidrat ve vitamin kaynağıdır. Özellikle, B ve C vitaminlerinden zengindir. Karadut beyazına nazaran daha fazla sağlığa yararlı biyoaktif madde içerir.

Dut, sindirim sisteminiz açısından oldukça yararlı bir yaz meyvesidir. Dut suyunun mide yanması problemlerinize ve diğer sindirim sistemi sorunlarınıza iyi geldiğini bilmelisiniz.

Üzüm: Salkım salkım güzelliği ile evlerinize yaz mevsimi boyunca konuk olan üzüm sağınız açısından oldukça yararlı bir meyvedir. Üzüm taneleri çeşidine göre farklı boyutta ve farklı renkte olur. Besin içeriği çeşidine göre pek değişmese de farklı renklerdeki üzümün sağlığa değişik yararları olduğunu bilmelisiniz.

Üzüm vücudunuz için karbonhidrat ve potasyum kaynağıdır. Vücudunuza enerji sağlar ve ter ile atılan potasyumun karşılanmasını sağlar. İçerdiği C vitamini ile vücudunuzun direncini çoğaltır.

Yüksek antioksidan özelliği olan üzüm sağlığınız açısından çok yararlıdır. İçerdiği flavonoidler sayesinde kötü huylu kolesterol olarak bilinen LDL’yi azaltmanızda ve kalp sağlığınızı korumanızda olumlu etkiye sahiptir. Üzümün kendisi kadar çekirdeği de antioksidan özelliktedir. Koyu renkli üzümlerin antioksidan içeriği, açık renklilere nazaran daha yüksektir. 100 gramında 67 kalori vardır. Üzümün bir porsiyonu 15 iri adetten oluşur.

Şeftali: Tüylü yüzü ve tatlı tadı ile yaz sofralarının en çok tercih edilen meyvelerinden biridir. İyi bir karbonhidrat kaynağı olan şeftali, posadan, A vitamini ve potasyum mineralinden de zengindir. Sindirim kolaylığı nedeni ile yaşlı beslenmesinde de rahatça yer alabilir. Sıcaklarda ter ile atılan potasyumun karşılanmasına yardımcı olur. İdrar atımınızı artırdığı için kanınızın temizlemesine sağlar. Posa içeriği ile kabızlıktan korur. Böbrek ve sindirim sistemi iltihaplanmalarınızda ya da kolitte püre yapılarak rahatlıkla tüketilebilir.

A vitamini öncüsü olan beta-karotenden zengin olması nedeni ile antioksidan özellik gösterir. Ayrıca cilt ve kalp sağlığınız içinde önemlidir. 100 gramı 38 kalori içeren şeftalinin 1 orta boyu 1 porsiyon olarak kabul edilir.

Vişne: Yazın sonlarına doğru bizlerle buluşan vişne, ekşi tadı ile birçoğunuzun beklediği bir meyvedir. Görüntüsü gibi besin değeri de kiraza benzer, fakat küçük taneli yapısı ve şeker içeriğinin daha düşük olması nedeniyle enerji içeriği kiraza göre daha azdır.

İyi bir karbonhidrat, potasyum ve A vitamini kaynağıdır. Zengin potasyum içeriği ile yaz mevsiminde terle kaybettiğiniz potasyum ihtiyacınızı karşılar. Beta-karotenlerden zengin olması nedeni ile antioksidan etki gösterir.

03.09.2008
  • Benzer Yazılar >>>
 • Parlak bir Cilt için ne yapmalısınız ?...
 • Benzer Yazılar >>>
 • Diyet Türleri - Çalışan Diyeti...
 • Benzer Yazılar >>>
 • Diyet Türleri - Zone Diyeti...
 • Benzer Yazılar >>>
 • Diyet Türleri - Şeker Diyeti...
 • Benzer Yazılar >>>
 • Diyet Türleri - Sebze Diyeti...
 • Benzer Yazılar >>>
 • Ağlamak güzeldir...
 • Benzer Yazılar >>>
 • Diyet Türleri - Lahana Diyeti...
 • Benzer Yazılar >>>
 • Çocuğun okul başarısı için beslenme çok önemli...
 • Benzer Yazılar >>>
 • Diyet Türleri - Havuç Diyeti...
 • Benzer Yazılar >>>
 • Eurovision’da “Hadise” var!...
 • Benzer Yazılar >>>
 • Diyet Türleri - Çin Diyeti...
 • Benzer Yazılar >>>
 • Kış boyunca ışıldamak için birkaç basit öneri...
 • Benzer Yazılar >>>
 • Diyet Türleri -7- Hızlı incelme diyeti...
 • Benzer Yazılar >>>
 • Diyet Türleri - Aile Diyeti...
 • Benzer Yazılar >>>
 • Diyet Türleri - Mutluluk Diyeti...
 • Benzer Yazılar >>>
 • Diyet Türleri - Türk Usulü Diyet...
 • Benzer Yazılar >>>
 • Diyet Türleri - Giritli Diyeti...
 • Benzer Yazılar >>>
 • Mide problemleriniz yaşam kalitenizi bozmasın REFLÜ...
 • Benzer Yazılar >>>
 • Dünyayı bekleyen yeni tehlike !...
 • Benzer Yazılar >>>
 • Bölgesel yağlanmaya bitkisel çözüm...

   
    *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1927065 ziyaretçi (4220191 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
   
  haberler haberler


  Google Arama
  Sitemde Arama
  Yaşam ve İnsanlar

  İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
  Namaz Kılan Minik ile burakesc
  GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
  Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
  ‹cretsiz kaydol