Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Yasin
 


Yasin BASAYEV
Yasin BASAYEV
Yahudiler Hakkında Ayetler
04 Haziran 2010, 15:49
(BAKARA suresi 75. ayet) Şimdi siz bunların size inanmalarını mı umuyorsunuz? Bunların içlerinden bir fırka vardı ki, Allah'ın kelamını dinliyorlar, sonra onu, kavramalarının ardından, bilip durdukları halde tahrif ediyorlardı.

(BAKARA suresi 76. ayet) İnanmış olanlarla karşılaştıklarında, "İnandık" derler. Baş başa kaldıklarında ise şöyle konuşurlar: "Allah'ın size açtığını, Rabb'iniz katında sizinle tartışmada kanıt yapsınlar diye onlara söylüyor musunuz? Aklınızı işletmeyecek misiniz?"

(BAKARA suresi 79. ayet) Yazıklar olsun o kişilere ki, Kitap'ı kendi elleriyle yazarlar da sonra onunla basit bir karşılık satın alsınlar diye, "İşte bu, Allah katındandır!" derler. Vay haline onların, ellerinin yazdıkları yüzünden! Vay haline onların, kazanıp durdukları yüzünden!

(BAKARA suresi 80. ayet) Dediler ki: "Sayılı birkaç gün dışında ateş bize asla dokunmayacaktır." De ki: "Allah'tan bir ahit mi aldınız! Allah, ahdine asla ters düşmez. Yoksa siz Allah'a isnat ederek, bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?"

(BAKARA suresi 88. ayet) "Kalplerimiz kabuk tutmuştur." dediler. Hayır öyle değil. Küfürleri yüzünden Allah onları lanetlemiştir de çok az bir kısmı iman eder.

(BAKARA suresi 89. ayet) Yanlarındakini doğrulamak üzere kendilerine Allah katından bir kitap geldiğinde, daha önce inkâr edenlere karşı zafer isteyip durdukları halde, tanıyıp bildikleri kendilerine gelince, onu inkâr ettiler. Küfre sapanların üstüne olsun Allah'ın laneti!...

(BAKARA suresi 90. ayet) Allah'ın, kullarından dilediğine lütfunun eseri olarak indirdiğini zalimce kıskanarak, Allah'ın vahyettiğini inkar etmeleri uğruna öz benliklerini sattıkları şey ne çirkindir! Bu yüzdendir ki gazap üzerine gazaba çarpıldılar. Gerçeği örtenler için rezil edici bir azap vardır.

(BAKARA suresi 93. ayet) Hani kesin söz almıştık sizden de Tûr'u üzerinize kaldırmıştık. "Size verdiğimizi kuvvetlice tutun ve dinleyin." demiştik. Şöyle demişlerdi: "Dinledik ve isyan ettik." İnkârları yüzünden gönüllerine buzağı içirildi. De ki: "Eğer inanan kişilerseniz, ne kötü şeydir size imanınızın emretmekte olduğu..."

(BAKARA suresi 100. ayet) Bir ahitle söz verdikleri her seferinde, içlerinden bir fırka ahdi kaldırıp atmadı mı? Doğrusu şu ki, onların çokları iman etmezler.

(BAKARA suresi 101. ayet) Allah katından kendilerine, ellerinde bulunanı tasdikleyici bir resul geldiğinde, kitap verilenlerden bir fırka, Allah'ın Kitabı'nı hiç bilmiyorlarmış gibi kaldırıp arkalarına attılar.

(BAKARA suresi 102. ayet) Süleyman'ın mülk ve saltanatı konusunda onlar, şeytanların okuyup durduklarına uydular. Halbuki Süleyman küfre sapmamıştı. Ancak şeytanlar küfre sapmıştı; insanlara büyüyü öğretiyorlardı. Ve Babil'de Hârût ve Mârût adlı iki melek üzerine indirileni öğretiyorlardı. Oysa ki o iki melek, "Biz bir imtihan aracıyız, sakın küfre sapma!" demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. İnsanlar onlardan erkekle eşinin arasını açacakları şeyi öğreniyorlardı. Ne var ki, onlar onunla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine zarar vereni, yarar vermeyeni öğreniyorlardı. Yemin olsun ki, onu satın alanın âhırette hiç bir nasibi olmayacağını açıkça bilmişlerdir. Öz benliklerini sattıkları şey ne kötüdür! Bir bilebilselerdi...

(BAKARA suresi 111. ayet) "Yahudi yahut Hıristiyan olandan başkası cennete asla giremeyecek." dediler. Bu, onların hayalleri, kuruntularıdır. De ki onlara: "Eğer doğru sözlü iseniz hadi getirin susturucu kanıtınızı!"

(BAKARA suresi 120. ayet) Sen onların öz milletlerine uymadıkça Yahudiler de Hıristiyanlar da senden asla hoşnut olmazlar. De ki: "Allah'ın kılavuzluğu erdirici kılavuzluğun ta kendisidir." İlimden sana ulaşan nasipten sonra bunların boş ve iğreti arzularına uyarsan, Allah katından ne bir Velî'n olur ne de bir yardımcın.

(BAKARA suresi 146. ayet) Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Bununla birlikte, içlerinden bir zümre, bilip durdukları halde gerçeği gizliyorlar.

(BAKARA suresi 159. ayet) İndirdiğimiz açık-seçik delillerle, kılavuz mesajı; biz onu Kitap'ta insanlara ayan-beyan gösterdikten sonra gizleyenlere, işte onlara, hem Allah lanet eder hem de diğer lanet okuyanlar lanet eder.
(BAKARA suresi 174. ayet) Allah'ın Kitap'tan indirdiği şeyi gizleyip onu basit bir ücret karşılığı satanlar, karınlarında ateşten başka bir şey yemiş olmazlar, Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacaktır, onları arındırmayacaktır da... Onlar için korkunç bir azap vardır.

(ÂLİ IMRÂN suresi 21. ayet) Allah'ın ayetlerini inkâr edip haksız yere peygamberleri öldürenler ve insanlar içinden adaletle emredenlerin canına kıyanlar var ya, işte onlara korkunç bir azabı muştula.

(ÂLİ IMRÂN suresi 77. ayet) Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini basit bir bedel karşılığı satanlar var ya, işte onlar için âhirette hiçbir nasip yoktur. Allah onlarla konuşmayacaktır, kıyamet günü onlara bakmayacaktır, onları temizleyip arıtmayacaktır. Onlar için korkunç bir azap vardır.

(NİSA suresi 46. ayet) Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydırırlar; din içinde sövgüler üreterek, dillerini eğip-bükerek: "Dinledik, isyan ettik; dinle, dinlenmez olası, davar güder gibi güt bizi" derler. Eğer onlar, "Dinledik, boyun eğdik, dinle, bak bize!" demiş olsalardı, kendileri için daha hayırlı ve daha yerinde olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden onlara lanet etmiştir. Çok az bir kısmı hariç, iman etmezler.

(NİSA suresi 155. ayet) Başlarına gelenler; ahitlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve "kalplerimiz kılıflıdır" demeleri yüzündendir. Doğrusu, Allah küfürleri yüzünden kalpleri üzerine mühür basmıştır da pek azı müstesna, iman etmezler.

(MÂİDE suresi 41. ayet) Ey resul! Kalpleri inanmamış olduğu halde ağızlarıyla "inandık" diyenlerin küfürde yarışırcasına koşanları seni üzmesin. Yahudilerden bazıları yalancılık etmek için dinlerler; huzuruna çıkmamış olan başka bir topluluk için dinlerler. Yerlerine oturmuş kelimeleri, yapılarını bozup değiştirirler. "Size şu verilirse alın, eğer o verilmezse çekinin." derler. Allah birini fitneye çarptırmak isterse sen onun için Allah karşısında hiçbir şey yapamazsın. Bunlar o kişilerdir ki, Allah kalplerini temizlemek istemiyor. Dünyada bir rezillik vardır onlar için; âhirette de büyük bir azap var onlara.

(MÂİDE suresi 42. ayet) Yalana iyice kulak verirler, haramı tıka-basa yerler. Sana geldiklerinde ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Ama aralarında hükmedersen, adaletle hükmet. Allah, adaletle hükmedenleri/adaleti ayakta tutanları sever.

(MÂİDE suresi 51. ayet) Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları gönül dostları edinmeyin. Onlar birbirlerinin gönül dostlarıdır. Sizden kim onları gönül dostu edinirse o, onlardandır. Allah, zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.

(MÂİDE suresi 62. ayet) Onların birçoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemede yarıştıklarını görürsün. Ne kötüdür o yapmakta oldukları!

(MÂİDE suresi 63. ayet) Ruhbanları ve hahamları onları, günah oluşturan sözlerinden, haram yemekten alıkoysalardı olmaz mıydı? Ne kötüdür onların sınaat/teknoloji olarak üretmekte oldukları.

(MÂİDE suresi 64. ayet) Yahudiler dediler ki: "Allah'ın eli bağlıdır." Kendi elleri bağlandı/elleri bağlanasıcalar! Söylemiş oldukları yüzünden lanetlendiler. Söylediklerinin aksine, Allah'ın iki eli de alabildiğine açıktır; dilediği gibi bağışta bulunur. İnan olsun ki, Rabbinden sana indirilen, küfür ve taşkınlık yönünden onları iyice azdıracaktır. Onların arasına, ta kıyamet gününe kadar düşmanlık ve nefret atmışızdır. Ne zaman savaş için bir ateş yaksalar, Allah onu söndürür de onlar yeryüzünde yine bozgunculuğa koşarlar. Ama Allah, bozguncuları sevmez.

(EN'ÂM suresi 146. ayet) Yahudilere tüm tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara ayrıca sığır ve koyunun yağlarını da haram kıldık. Sığır ve koyunun sırtlarının ve bağırsaklarının taşıdığı yağlarla, kemiklerle karışan yağlar bunun dışındadır. Bunu onlara azgınlıkları yüzünden bir ceza olarak yaptık. Biz elbette sözünde duranlarız.

(A'RAF suresi 159. ayet) Musa kavminden bir topluluk vardır ki, hakka kılavuzluk/hak ile kılavuzluk eder ve yalnız hakka dayanarak adaleti gözetir.

(A'RAF suresi 160. ayet) Biz onları, oniki torun kabileye ayırdık. Toplumu kendisinden su istediğinde de Musa'ya, "asanı taşa vur" diye vahyettik. Taştan, oniki göze fışkırdı. Her oymak, su içeceği yeri belledi. Onların üzerlerine bulutları gölgelik yaptık, kendilerine kudret helvası ve bıldırcın indirdik. "Yiyiniz size verdiğimiz rızıkların temizlerinden!" onlar bize zulmetmediler, ama öz benliklerine zulmediyorlardı.

(A'RAF suresi 161. ayet) Onlara şöyle denildi: Şu kentte oturun, orada istediğiniz yerden yiyin. 'Affet' diye yalvarın; kapıdan da secde ederek girin ki, hatalarınızı bağışlayalım. Güzel düşünüp güzel iş yapanlara daha fazlasını da vereceğiz.

(A'RAF suresi 162. ayet) Onların zulme sapanları, sözü, kendilerine söylenenin dışında bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine biz de üzerlerine gökten bir pislik azabı saldık; çünkü zulmediyorlardı.

(A'RAF suresi 165. ayet) Kendilerine verilen öğüdü unuttuklarında, kötülükten alıkoyanları kurtarıp zulme sapanları, yoldan çıkmalarından ötürü, acı bir azapla yakalayıverdik.

(A'RAF suresi 166. ayet) Ne zaman ki, yasaklandıkları şeylerden ötürü öfkelenip başka aşırılıklar yapmaya başladılar, onlara şöyle dedik: "Aşağılık, maskara maymunlar olun!"

(A'RAF suresi 169. ayet) Arkalarından, yerlerini alan halefler geldi. Bunlar, Kitap'a varis olmuşlardı. Şu basit dünyanın geçici menfaatini esas alıyorlar ve şöyle diyorlardı: "Biz zaten bağışlanacağız!" Kendilerine, bir menfaat daha gelse onu da alıyorlardı. Bunlardan, Allah hakkında, gerçek dışında birşey söylememelerine ilişkin Kitap misakı alınmamış mıydı? O Kitap'ın içindekileri okuyup incelemediler mi? Ahiret yurdu, takvaya sarılanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı işletmeyecek misiniz?

(TEVBE suresi 30. ayet) Yahudiler: "Uzeyr, Allah'ın oğludur." dediler; Hıristiyanlar da: "Mesih, Allah'ın oğludur." dediler. Kendi ağızlarının sözüdür bu. Kendilerinden önce inkâr edenlerine sözlerine benzetme yapıyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da yüz geri çevriliyorlar!

(TEVBE suresi 31. ayet) Allah'ın yanında hahamlarını ve ruhbanlarını da rabler edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine, tek olan Allah'tan başkasına ibadet/kulluk etmemeleri emredilmişti. İlah yok o tek Allah'tan başka. Onların ortak koştuklarından arınmıştır O.

(TEVBE suresi 34. ayet) Ey iman sahipleri! Şu bir gerçek ki, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yollarla tıkabasa yerler ve Allah'ın yolundan geri çevirirler. Altını ve gümüşü depolayıp da onları Allah yolunda harcamayanlara korkunç bir azap muştula.

Yasin BASAYEV
Yasin BASAYEV
Unutulan Diyarlar
11 Haziran 2010, 15:03
Selamu Aleyküm kardeşim sizlere Batı güçlerinin (haçlı ordusu) zulmu altında inim inim inleyen müslüman kardeşlerimizden bahsedicem inşaAllah.
 
   İslam topraklarını, bunlara saldıran veya işgal edenlerden kurtarmak Cihaddır. Bunlar İslam düşmanlarıdır. Bu Cihad kesin bir yükümlülüktür ve kutsal bir görevdir ve öncelikle o toprakların insanları üzerinedir. Eğer o topraklardaki Müslümanlar yeterli direniş yapamazlarsa, komşu ülkelerin Müslümanlarının yardım etmesi gerekir. Eğer bu da yeterli olmazsa, dünyadaki bütün Müslümanların yardım etmesi gerekir.
                                           
                                                    FİLİSTİN

Bildiğimiz üzere kardeşlerim 
Filistin, Müslümanların ilk Kıblesinin bulunduğu topraklardadır, İsra ve Miracın gerçekleştiği yerdir, El-Aksa’nın ve kutsal toprakların bulunduğu yerdir. İşgalciler, inananlara karşı en fazla düşmanlığı besleyen kimselerdir ve dünyadaki en güçlü devlet tarafından desteklenmektedirler – ABD -  ve aynı zamanda dünya Yahudi lobisi tarafından da destekleniyorlar.

                                                  ÇEÇENİSTAN

Kafkasya direnişi, her zaman İslami mücadelenin tetikleyici unsurlarından birisi oldu. İmam Şamil’den Şamil Basayev’e, Aslan maşadov’dan Salman Raduyev’e ve elbette Cevher Dudayev’e kadar gerçekten büyük komutanların kahramanlıkları ve Çeçen marşları ile büyüdü çeçen çocukları. Fakat bugün Çeçenya, kelimenin tam anlamı ile mahzun. Dağlarda binlerce mücahit, hem Ruslara hem de işbirlikçilerine karşı direniyor. Yine destansı bir mücadele var ve yine Çeçen halkı atalarına layık bir şekilde direniyor.

                                                               IRAK

Irak müslüman ülkeler arasında  en mazlum olanıdır. Zira binlerce kadına tecavüz edilmiş binlercesi öldürülmüş binlercesinin organları çalınmış binlercesi işkencelerde ölmüş şehid olmuştur. Direniş olarak Irak İslam Devleti olarak adlandırılan örgüt çalışmalarını sürdürmektedir. Bu arada Irak direniçileri nin bildirisinde Celal Talabani ve Mesut Barzaniye seslenerek'' Allah'ın düşmanları olan bu hainlere hiçbir güvenimiz ve merhametimizde yoktur''diyorlar yani Abd her müslüman ülkede yaptığını burayada yapmış halkın görüşü farklı dindarların görüşü farklı hükümetin görüşü apayrı... İşte kardeşlerim bu projenin ismi ' Böl-Parçala-Yok et' diye adlandırılıyor.

                                                AFGANİSTAN

Afganistan tam anlamıyla çıkmaza girmiş bir müslüman ülke Abd Almanya İtalya Rusya Danimarka bir yandan Hamid Karzai bir yandan Taliban , El Fetih çok karışık bir hal içinde ilerliyor. Abd den öncede Sovyet Rusya işgale kalkışmıştı fakat Kafkasya da çıkmaza girmesi orada aldığı hezimetleri buraya yüklemek istememiş ve geri çekilmişti... Afganistan mücadelesini başını usama bin ladin isimli şahıs vardır.. Fakat bunun abd kuklası olduğu yönünde bir çok haber çıkmıştır. Bu haberlerden en dikkat çekici olanı ise Pakistan Hükümetinin açıklamasıdır : ''Biz usama bin ladini yakaladık ve Abd askerlerine teslim ettik. Onlar ise geri serbest bıraktılar''   Bu nedenle oradaki örgütler İslam dinine hizmet etmemektedirler. Çünkü ameli istişehade diye adlandırdıkları intihar bombacıları İslam dininde yoktur... Ve masum insanın canına kıymak çok büyük günahtır. Afganistan da bu çalkantılar ile mücadelesini işkencesini masum halkın çabasını sadece izliyor   Yukarıda zikrettiğimiz Filistin, Çeçenistan, Irak, Afganistan ülkeleri hala savaşlarını sürdürmektedirler. Ne yazıkkı kimsenin haberi olmamakla beraber tüm insanlık unutmuş bu ülkelere sırtını dönmüştür. Bu ülkelerden yanı sıra Somali, Cezayir, Eritre, Patani, Doğu Türkistan vs. gibi ülkelerde vardır. Buradan pay çıkarılması gereken düşünce Müslümanlar bu ülkeleri unutmuş oradakileri yalnız bırakmıştır. Peygamber Efendimiz sav. bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur'''' Bir müslümanın ayağına diken battığı zaman başka bir müslüman bunu hissetmiyorsa hakiki iman etmiş olamaz''''
  bizde inş bir nebze hatırlattıysak ne mutlu bizlereGökhan UMAROV
Gökhan UMAROV
Kafkasya
02 Haziran 2010, 20:12
Tarih boyunca destan yazan Fatih torunları Osmanlı torunları olan Türk hükümeti neden bit kadar olan israile karşı sessiz kalıyorsunuz.
 
Gerekirse biz Kafkasyadaki Mücahidler olarak israili 1 saat de ele geçiririz. Tıpkı Çeçenistan'ın başkenti Grozni'yi Ruslardan 1 saatte geri aldığımız gibi...
 
Türkiye Cumhuriyeti siz büyük bir millet ve devletsiniz sizin namınız tüm dünyayı sarmış. Tıpkı İmam Şeyh ŞAMİL gibi bende bir ahıska Türk'üyüm ve bağımsız Çeçenya için cihad ediyoruz.
 
Filistin içinde Türkiye içinde cihad edilir bu bizim için büyük bir şerefdir...
 
Saygılarımla...


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1190262 ziyaretçi (2633740 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol