Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  AR-GE /İNOVASYON
 
  

                     AR  -  GE

İNOVASYON 

 
 
 

FARKLILIK YARATAN KAZANIYOR 
 

 • Yeni bir fikir tüm üretim, satış, yönetim süreçlerini kökünden değiştirebilmektedir..
 • Herkesin yapmadığı farklı, yeni, yaratıcı bir çalışma sizi rakiplerinizden bir adım öne geçirebilmektedir.
 • Pazarlama konusunda günümüz Türkiye’sinde yenilikçilikten daha önemli bir konu yoktur çünkü, teknolojik ve ticari sınırlar kalkarken, coğrafi ve demografik, sosyal ve politik sınırlar da her geçen gün farklılaşmaktadır.
 • Dünyanın en büyük şirketlerinin birçoğu geride bıraktığımız yüzyılın sonlarında kurulmuş, üründe, hizmette ve işte farklı düşünmeleri, fark yaratmaları onları kısa sürede zirveye çıkarmıştır.
 • Yeni dünya düzeninde zirveye çıkmak için artık gelenekselden ayrılmak gereklidir.
 
 
 
 
 • Farklılaşmak için büyük firma olmak kesinlikle gerekli değildir. Büyük ya da küçük her firma, a) ürün ve hizmetlerini yeniden tanımlamak ve bunun ardından yeniden konumlamak ve b) yeni talep alanları keşfedip, yaptıkları işi yeniden tanımlamak suretiyle farklılaştırabilmektedir.
 • Reklam ve tanıtım farklılaştırma çabalarını önemli miktarda desteklemektedir ancak işi farklılaştırmak için tek ya da önemli yol, reklam ve tanıtım değildir.
 • İş hayatında asıl amaç sürüden ayrılmaktır. Farklı olmak, çarpıcı olmak, şok edici olmaktır. Dikkat çekmektir.
 • Yurtdışında başarılı olmak da sizi Türkiye’de farklılaştırmaktadır. Türk insanı bugün hala uluslararası başarıya özlem doludur.
 • En olmayacak gibi görünen sektörlerde bile farklılaşma fırsatları bulunmaktadır.
 
 
 
 
 • Farklılaşma önce düşüncede başlar. Herkesin düşündüğünü düşünmek sizi farklılaştırmaz.
 • Sürüden ayrılmak için öncelikle her şeye, herkesin baktığı gözlükle bakmamak gerekmektedir. Mesele gözlüğü değiştirme meselesidir.
 • Müşterinizin rekabet gücünü artırıyorsanız, o zaman tercih edilme şansınız artmaktadır. Eğer müşterinizin rekabet gücüne, onun işini ve ürünlerini farklılaştırmasına katkıda bulunmak yolu ile yardımcı olursanız, o zaman müşterinizin gözünde vazgeçilmez olursunuz.
 • Tavsiye yolu ile karar verme, hemen hemen her toplumda giderek daha yaygın hale gelmektedir. Reklamlar, bu tavsiye sürecini başlatmaya yardım ettikleri sürece, bugünün pazarlama gereklerine hizmet etmektedirler.
 • Konuşulmak elzemdir. Ama ancak sıradışı olanlar konuşulmaktadır.
 
 
 
 

İNOVASYON NEDİR? 

 • İnovasyon Latince kökenli bir sözcük olan ”innovatus”tan gelmektedir.
 • Kelime anlamı olarak toplumsal, kültürel ve idari anlamda yeni yöntemlerin kullanılmasıdır.
 • Merriam-Webster ise inovasyonu “yeni bir şeyler ortaya koymak” olarak olarak tanımlamaktadır.
 • Aynı kavramı ifade etmek için innovasyon, yenilikçilik, yenilik, yenişim gibi pek çok kelime ortaya atılmıştır.
 • Ulusal İnovasyon Girişimi Koordinatörlüğü, toplumda genel kabul görmüş bir Türkçe karşılık bulununcaya kadar “inovasyon” kelimesinin kullanımını doğru bulmuştur.
 
 
 
 
 • İnovasyonun, “yenilik” ve “farklılık” gibi sözcüklerin içine sığdırılması mümkün değildir.
 • İnovasyondan beklenen yeni fikrin yeni bir katma değere dönüşmesidir. Yani para kazandıran yaratıcılık ya da yenilikçiliktir.
 • AB’nin inovasyon ile ilgili el kitabı niteliğindeki, 2005 tarihli Oslo El Kitabı ise inovasyonu, herhangi bir yeni fikrin ürün, hizmet ve süreçlere ya da yönetim, pazarlama ve dış ilişkiler süreçlerine uygulaması olarak tanımlamaktadır.
 • İnovasyon, geçmişte bir dahinin tek başına bir şey icat etmesi veya birisinin bir fikri alıp ticari bir faydaya dönüştürmesi olarak değerlendirilmekteydi. Yani inovasyon için akıllı bir beyin, biraz tesadüf biraz da şans yeterliydi.
 • Günümüzde inovasyon tek seferlik değil, tekrarlanabilir, sistemleştirilebilir ve şirketlerin yapısına yerleştirilebilir bir süreci ifade etmektedir. Bu nedenle şirketler “öğrenme”ye oldukça önem vermekte ve kaynak ayırmaktadırlar.
 
 
 
 

İNOVASYON NEDEN ÖNEMLİDİR? 

 • IBM’in dünya çapında 765 CEO ile gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, inovasyon şirketlerin en önemli konusu haline gelmiştir.
 • Mart 2006’da yayınlanmış Global McKinsey raporuna göre, bugünün iş dünyasında değişime etki eden en önemli faktörün inovasyon olduğu belirtilmiştir.
 • Davos’ta yapılmış 2006 Dünya Ekonomik Forumu toplantılarının ana teması da inovasyon olmuştur.
 • Prof.Dr. Arman Kırım’a göre İNOVASYON, UCUZA SATMAMAK YA DA UCUZA SATMAK ZORUNDA KALMAMAK İÇİN GEREKLİDİR. Yani para kazanmak için gereklidir.
 
 
 
 
 • General Electric CEO’su Jeff Immelt, aynı ürünler, aynı hizmetler ve azalan karlılıklar ile devam eden rekabet batağından tek çıkış yolunun, sürekli fark yaratma yeteneğine kavuşabilmek olarak göstermektedir. Bu yeteneğe kavuşmanın tek yolu da inovasyondan geçmektedir.
 • Artık kalite/maliyet ekseninde yapılan rekabetin bir önemi kalmamıştır. Markaların aynılaşması tehlikesi büyüktür.
 • Son birkaç yıldır her sanayicinin her ekonomistin dilinde olan inovasyon, kalkınmanın temel koşullarından birisi olarak işaret edilmekte, büyümek ve zenginleşmek için şart koşulmaktadır.
 
 
 
 

İNOVASYON ÖRNEKLERİ 

 • 3M firması, yaratıcı ürünleri ile tanınmaktadır. En bilinen ürünü “post-it”tir. Post-it kadar yaratıcı bir başka ürünü ise “Scotch Brite” mutfak süngerleri ve bezleridir. 3M, 1902’den bu yana yara bantlarından dijital tanıma teknolojisine kadar 50 000’den fazla inovasyon örneği oluşturmuş durumdadır.
 • Sony 1946’da radyo tamir şirketi olarak kurulmuştur. Transistörlü radyo, renkli video kaydedici gibi ilklere imza atan şirket 1979’da en önemli inovasyonlarından biri olan Walkman’i geliştirmiştir.
 • 1937 yılında Amerikalı Sylvan Goldman, bugün marketlerde kullanılan sepetli arabaları geliştirip bir anda rakibi olmayan bir pazarın sahibi olmuştur.
 • Robert Plath 1989’da tekerlekli bavulu icat ederek 1 yılda 50 milyon dolar kazandırmıştır.
 
 
 
 
 • Türkiye’den birkaç örnek verilecek olursa;
  • Sultans of the Dance dans grubu
  • Tike Restoranları kebapçı zincirleri
  • Laila “food-court” mekanları
  • Biletix, bilet alma işini kolaylaştıran sistem
  • Zeki Triko sürekli inovasyon üretip kendisinden bahsettiren tekstil firması
  • Dünya Göz Hastanesi, bir organ üzerinde uzmanlaşıp, tüm alt branşları tek bir çatı altında toplayan bir hastane
  • Kemer Country konut projesi
 • Tarih sıradışı olayların, sıradışı ülkelerin ve sıradışı kişilerin öykülerini anlatmaktadır. Zira ilginç olan onlardır. Ders çıkarılacak olanlar onlardır.
 • Sıradan olanlar kimsenin dikkatini çekmemektedir. Bu karmaşanın arasında görülebilmek, sıradışı olabilmekle mümkündür.
 • Her alanda, her işte, her sektörde sıradışı olabilmek için pek çok fırsat mevcuttur.Önemli olan bunları bulabilmek, çıkarabilmek ve farklılıkları yaratabilmektir.
 
 
 
 

DÜNYANIN EN İNOVATİF ŞİRKETLERİ 

 • Business Week dergisinin yayımladığı “Dünyanın En İnovatif Şirketleri” listesinin ilk üç sırasında Apple, Google ve 3M yer almaktadır.
 • Google ve 3M, çalışanlarına serbest zamanlar kullandırarak inovatif fikirlerin oluşmasına destek olmaktadırlar. İş saatlerinin % 10 kadar bir bölümünü kendi seçtikleri, üzerinde çalışmak istedikleri projelere ayıran çalışanların, şirkette inovatif getirileri ise çoğu zaman milyon dolarlık cirolarla ölçülmektedir.
 • Listede yer alan 25 şirketin çoğunu hamurunda inovatif bir başlangıç olduğu görülmektedir. Apple, Microsoft, Google gibi şirketlerin kurucularının zekaları herkesçe bilinmekteyken, Amazon, Starbucks, eBay gibi şirketler yıllardır var olan ürünlerden yola çıkarak yeni pazarlama inovasyonu gerçekleştirmişlerdir.
 
 
 
 
 • IKEA ve Wal-Mart, iş modellerinde sürdürdükleri inovasyonla sektörlerinde dünya devi olmuşlardır.
 • Beyaz eşya devlerinden Whirlpool, 80 yıllık geleneksel yönetim şeklinde radikal bir karar alarak tüm çalışanlarının inovasyon sürecine katılımını sağlamıştır. Tüm çalışanları 61000 kişiyi bulmaktadır. Büyük şirketlerde çalışanların tamamının inovasyon sürecine katılması çok önemli bir etkendir. Whirlpool’un o dönemdeki CEO’su ancak herkesin katılımıyla şirket kültürünü değiştirebildiklerini, aksi taktirde inovasyonu yakalayamayacaklarını ifade etmiştir.
 
 
 
 

İNOVASYON KÜLTÜRÜ NE DEMEKTİR? 

 • İnovasyon, şirketler için farklı bir kültür ve anlayışı gerektirmektedir. Bu kültür ve anlayış ise geniş bir vizyona sahip, değişime ve gelişmeye açık yöneticiler ve çalışanlarla oluşturulabilmektedir. İnovasyon kültürünün ölçütleri bulunmaktadır:
  • İlk ölçüt farklılaşmaktır. Bunun için farklı görmeyi öğrenmek gereklidir. Farklı görmek ise dünyayı, işimizi, yetkinliklerimizi ve rekabet avantajlarına bakışımızı sorgulamak demektir. Farklı görmek, rakiplerin yakalayamadığı fırsatları yakalamamız ve şartları lehimize çevirmemizi sağlamaktadır.
  • İkinci ölçüt risk almaktır. İnovasyon tanım gereği yeniliklere açık olmayı ve bu nedenle de doğal olarak risk almayı gerektirmektedir. Başarı kadar, başarısızlık da inovasyonun bir parçasıdır. Başarısızlık öğrenmek ve gelişmek için bir fırsat olarak görülmelidir.
  • Üçüncü ölçüt yaratıcılıktır. İnovasyon yeni bir fikirle başlamaktadır. IBM’in 2006 Global CEO Araştırması’na göre, inovatif fikirlerin %41’i çalışanlardan gelmektedir. Önemli olan bir çalışanın aklına parlak bir fikir geldiği zaman bunu sisteme sokacak mekanizmaların olmasıdır.
 
 
 
 
  • Dördüncü ölçüt müşteri odaklı olmaktır. İnovasyonun nihai hedefi müşteridir. Müşterilerle sürekli etkileşim halinde olmak ve onların gereksinimlerini doğru anlamak, inovasyonun gerçekleştirilmesi içi en etkili yoldur.
  • Beşinci ölçüt sorgulama kabiliyetidir. İnovasyon çoğu zaman meraktan doğmaktadır. Şirket içerisinde “neden” “nasıl” ve “neden olmasın” soruları sık sık sorulmalıdır ki verilen cevaplarla farklılaşılsın.
  • Altıncı ölçüt başarısızlıkları hoş görebilme becerisidir. Ortalama 1 500 fikirden yalnızca birisi başarılı olabilmektedir.İnovasyon sürecinde yaşanan hataların ve başarısızlıkların olağan olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.
  • Yedinci ölçüt açık bir iletişim ağına sahip olmaktır. Bilgi, deneyim ve fikir paylaşım ortamı inovasyon için vazgeçilmezdir. Tüm kademelerdeki yönetici ve çalışanların birbiriyle açık bir iletişim halinde olması, inovasyon sürecinde yaşanan aksaklıkların çoğunu daha hata oluşmadan engelleyebilmektedir.
  • Sekizinci ölçüt işbirliğidir. İnovasyon fikri tek bir kişiden çıksa bile, gerçekleştirmek için bir ekibe ihtiyaç duyulmaktadır. Etkileşimi kısıtlayıcı yaklaşımlar ve sadece kişisel çabaları ödüllendiren teşvik sistemleri bu işbirliğini dolayısı ile inovasyonu baltalamaktadır.
 
 
 
 

ÖRNEKLERLE İNOVASYON TÜRLERİ 

 • Ünlü yönetim danışmanı Geoffrey Moore’un kategorize ettiği inovasyon türleri şunlarıdır:
  • Düzen bozucu stratejik inovasyonlar: Sıfırdan Pazar yaratmak olarak özetlenebilecek olan bu inovasyonlar içerisinde silikon vadisi buluşlarından Pokemon oyuncaklarına kadar çok geniş bir yelpazede örnek verilebilmektedir. Düzen bozucu inovasyonlar mevcut şartlarda tüketme imkanı olmayan kitleleri hedeflemektedir. Sony’nin “walkman”i düzen bozucu inovasyona iyi bir örnektir, Sony kasetçalar teknolojisinin mucidi olmadığı gibi, asıl hedef kitlesi müzik seti almaya gücü yetmeyen gençlerdir.
  • Uygulama inovasyonları: Mevcut teknolojiler kullanılarak yepyeni bir pazar yaratılan inovasyonlardır. Bu kategoriye ilk kez ABD ordusu için geliştirilen GPS (Global Yer Belirleme) cihazlarının günlük yaşamda kullanılan arabalara entegre edilmesi veya doğa sporları ile uğraşanlara yönelik olarak değişik versiyonlarının pazara sunulması örnek olarak verilebilmektedir. Procter&Gamble’ın diş beyazlatıcı bantları “WhiteStrips” o kadar tutulmuştur ki firmaya 200 milyon dolarlık bir ciro sağlamıştır. Bantlara hidrojen peroksit uygulanarak beyazlama etkisi sağlanmıştır.
 
 
 
 
  • Ürün inovasyonu: Mevcut ürünün geliştirilerek üst sınıf bir ürün ortaya çıkarılmasıdır. Intel’in yeni bir işlemciyi piyasaya sürmesi ya da sürekli yenilenen cep telefonları bu kategoriyi en iyi anlatacak örneklerdir. Burada önemli olan unsur, müşterinin yeni özellikler talep ediyor olmasıdır.
  • Süreç inovasyonu: Mevcut ürün ve sistemlerin çok daha verimli ve etkin bir sistemle piyasaya sunulmasıdır. Dell firmasının uyguladığı “PC tedarik zinciri” ya da Wal-Mart’ın stok yönetimini bağımsız şirketlere yönettirmesi bu kategorinin örnekleridir. Türk şirketlerinin rekabet edebilirliği açısından çok önemli bir inovasyon kategorisidir.
  • Deneyim inovasyonu: Müşterilerin mevcut ürün ve hizmetleri kullanma deneyimlerini geliştirmek olarak özetlenebilmektedir. Koton’un eşleri alışveriş yaparken beylerin sıkılmaması için geliştirdiği ücretsiz Ameriken Bar fikri ya da Starbucks’ın zengin kahve menüsü, ki menü içeriği ile 19 000 farklı kahve seçeneği oluşturmak mümkündür ve bu kategorinin en başarılı örnekleri arasında gösterilmektedir.
  • Pazarlama inovasyonu: Geleneksel pazarlama stratejisinin yenilenmesi ve bu şekilde pazarı artırmaya yönelik bir inovasyon sürecidir. Bu kategori için T-box örneği çok ilginçtir. Artık aynılaşmış bir sektörde, sıkıştırılmış paketleme ile, hatta paranın üstünü de pakete ilave ederek çok başarılı bir pazarlama inovasyonu gerçekleştirilmiştir.
 
 
 
 
  • İş modeli inovasyonu:İş modeli şirketinizin işi nasıl yaptığının kısa bir anlatımıdır. UPS şirketi buna örnek verilebilir. Örneğin X şehrinden A marka bir bilgisayarı alır ve Y şehrindeki deposunda A markası adına, yine A markası tarafından eğitilmiş kendi elemanlarına tamir ettirir. Ya da yine X sitesinde satılan bir malı kendi deposunda stoklar ve sipariş verildiği anda  deposundan alarak müşteriye teslim eder. Bu nedenle X sitesi de, A markası da UPS’i tercih etmektedir. Yapısal inovasyon, bir şirketin mevcut iş modelini kökten değiştirerek başka bir iş modeline dönüştürmesidir. Sıfır kar durumundaki ya da çöküş içerisindeki sektörlere önerilmektedir.
 
 
 
 

İNOVASYON İLE AR-GE İLİŞKİSİ 

 • Ar-Ge inovasyonun olmazsa olmaz aşamasıdır. Ancak Ar-Ge’nin inovasyona dönüştürülmesi için bazı şartların sağlanmış olması gerekmektedir.
 • AR-GE YAPANLARIN GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİ YOKSA BURADA BİR İNOVASYONDAN SÖZ EDİLEMEZ
 • Sadece Ar-Ge için kaynak yaratarak ve disiplinli bir şekilde Ar-Ge faaliyetlerine devam ederek inovasyon yaratılmaz. Tüm şirketin dünyaya bakışını değiştirmek, “çevreyle ilgili”, teknolojik gelişimlerin önemini anlamış olmak ve girişimci olmak gerekmektedir.
 • Yeni teknolojileri kullanarak kendi içinde yenilikler yaratmak da inovasyondur, yeni teknolojiler üreterek ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmek de inovasyondur.
 
 
 
 
 • İnovasyon bir üretim süreci içinde fazladan bir maliyet getirebilmektedir. Ancak sonuçta üretilen ürün, piyasada rekabet edebilecek ve hatta çok başarılı olduğunda piyasayı ele geçirebilecek durumda olduğundan her zaman kuruluşun yararınadır.
 • Ayrıca bir malı daha ucuz/kaliteli üretmek, daha kısa zamanda üretmek gibi Ar-Ge çalışmalarıyla ortaya çıkan inovasyon süreçleri rekabet gücünü daha da artırmaktadır.
 
 
 
 

ULUSAL İNOVASYON GİRİŞİMİ (UİG) 

 • TÜSİAD ve Sabancı Üniversitesi tarafından 2003 yılında, üniversite-işletme işbirliğine hizmet etmek amacıyla Rekabet Forumu kurulmuştur.
 • Rekabet Forumu, Ulusal İnovasyon Girişimi (UİG)’nin Haziran 2005’te kurulmasına ön ayak olmuştur. 21 kurucu üyeden oluşan ve 2 yıllık bir proje olarak planlanan girişim, 109 uzmanın da katılımıyla 130 kişilik bir ekip oluşturarak 5 çalışma grubuna bölünmüştür.
 • Çalışma grupları şunlardır:
  • 2023 Türkiye’si ve İnovasyon
  • İnovasyonun Finansmanı
  • İnsan Kaynağı ve Yetenekler
  • Ortam ve Altyapı
  • Kamuda İnovasyon
 
 
 
 
 • Çalışma grupları 200 sayfalık bir raporhazırlamış ve yurtdışından 12 uzmana yollanıp görüşleri alınarak UİG Çerçeve Raporu 18-Ekim-2006’da kamuya açıklanmıştır.
 • UİG Çerçeve Raporu, inovasyonun toplumsal refah ve rekabet için bir kültür olarak benimsenmesi gerektiğini bildirmektedir.
 • Raporda 2007-2013 için 66 proje önerilmektedir. Bu projeler toplumsal mutabakat, bölgesellik, kadın işgücünün öneminin anlaşılması, bilimin desteklenmesi, girişimciliğin daha kapsamlı ele alınması ve farkındalık yaratılması gibi 6 temel öneriye dayanmaktadır.
 • Ulusal İnovasyon Girişiminin başarılı olması için toplumsal mutabakatın şart olduğu belirtilmiştir. İnovasyon için toplumsal mutabakat İsviçre’de, Finlandiya’da, ABD’de sağlanmıştır. Bu nedenle proje, TÜBİTAK, DPT, YÖK ve AKP ile paylaşılmış, CHP ile de bir toplantı yapılması kararlaştırılmıştır.
 
 
 
 
 • Ulusal İnovasyon Girişiminin amacı, Türkiye’de inovasyon politikalarını oluşturulması ve uygulanması aşamalarında özel sektör, üniversite ve sivil toplum işbirliğini pekiştirmek ve yönlendirmek, siyasi irade ve kamu kurumlarıyla diyaloğu geliştirip görüş ve öneriler hazırlayarak inovasyon politikaları oluşturma sürecine katkıda bulunmak ve inovasyon konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmak şeklinde özetlenebilmektedir.
 • Ulusal İnovasyon Girişimi ile inovasyon alanındaki eksikliklerin giderilmesi, Türkiye’nin güçlü olduğu yanların pekiştirilmesi, fırsatların iyi kollanması, tehditlerin ise mümkün olduğu ölçüde bir fırsat kimliğine büründürülmesi hedeflenmektedir.
 
 
 
 
 

SONUÇ 

 • Farklı olun
 • En yakın rakibinizle aranızdaki farkı sürekli olarak arttırın
 • Arayı açın
 • Eğer herhangi bir rakibin siz alanınızı istila edebileceği bir alanda iş yapıyorsanız, önce sizin onu istila edip edemeyeceğinizi yoklayın, aksi halde orayı boşaltın
 • Aynı mekanda yaşamayı gerektiren iş alanlarından kaçınmaya çalışın.
 • Farklılığı yaratabilmek için müşterinizin arzu ettiği ya da edebileceği ama rakiplerinizin yapmadığı veya yapmayacağı “şeyleri” belirlemeye çalışın ve bunlar üzerine bir sistem inşa edin
 • Önemli olan insanları hayran bırakmaktır, çarpıcı olmaktır. Farklı olup, düşünülmeyeni ve çok arzu edileni keşfetmektir.
 
 
 
 
 

              


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1224990 ziyaretçi (2735193 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol