Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  YAYIN YASAĞI- RÜTÜK-REYHANLI.
 


 

 
T.C. Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesinin Yayın Yasağı Kararı

 


 
BASIN BİLDİRİSİ
 
 
 
 
17420072.621.03/ 182                                                                                               11 Mayıs 2013 
 
 
 
 
                                  
T.C. Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesinin Yayın Yasağı Kararı
 
 
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, T.C. Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yayın yasağı getirilmiştir. Mahkemenin 11/05/2013 tarihli ve 2013/584 D.İş sayılı sayılı kararı aşağıda yer almaktadır.
Yayın kuruluşların dikkatine önemle sunulur.
 
T.C. Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesinin Yayın Yasağı Kararı
DEĞİŞİK İŞ NO: 2013/584 D.İş.
HAKİM: NURDAN ARSLAN 120699
KATİP: HANİFİ ULUÇ 154416
 
TALEP: Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı 11/05/2013 tarih ve 2013/1597 soruşturma sayılı yazısı ile;
11.05.2013 tarihinde Reyhanlı ilçesinde meydana gelen ve pek çok kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili yürütülen soruşturmaya esas olmak üzere;
Görsel, yazılı ve internet yayın organlarında olaya ilişkin delil niteliğinde bulunan olay yerinin ayrıntılı görüntüleri ve olayda yaralanan ve ölenlere ilişkin görüntülerin yayınlandığı tespit edildi.
    Ceza Muhakemesi Kanununun tüm hükümleri, Ceza Muhakemesi Hukuku genel ilkeleri, CMK md. 153 Kalem Yönetmeliği md. 45 (Değişik R.G. 24/12/2010-27795) (5371 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek şartıyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir) hükmü ve Basın Kanunu md.3 vd hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, hazırlık soruşturmasının gizliliği izahtan vareste olduğu,
Hazırlık soruşturmasının gizliliğinden amaç ise soruşturmaya ilişkin delil kapsamında olan her bilgi ve görüntüdür. Bu kapsamda yasanın ve CMK madde 153’ün amacı soruşturmanın gizliliğini korumaktır. Bu gizliliğin müdafiye karşı korunmasının yanında müdafi dışındaki kişi ve kurumlara karşı da korumanın esas alındığı,
     Ayrıca soruşturmaya ilişkin patlama olayıyla ilgili olarak yazılı ve görsel medyada yayınlanan olay yerinin ayrıntılı görüntüleri, olayda ölen ve yaralananlara ilişkin görüntüler ve bilgiler de olay soruşturmasına ilişkin ve soruşturma kapsamındaki bilgi ve görüntüler olup bunların görsel ve yazılı medyada yayınlanması da soruşturmanın gizliliğine zarar verecek ve soruşturmanın geleceğini tehlikeye düşürecek hususlardan olduğu,
Tüm bu nedenlerle söz konusu soruşturmaya ilişkin ve dosya ve soruşturma kapsamı içinde kalan olay yerine ve olayda ölen ve yaralananlara ilişkin ve olay içeriğine ilişkin her türlü sesli ve görüntülü yazılı ve görsel medyadaki yayınlar ile internet ortamındaki bu kapsamdaki bilgilerin CMK madde 153 vd maddeleri gereğince YAYINLANMASININ VE GÖSTERİLMESİNİN YASAKLANMASINA karar verilmesi kamu adına talep ve mütaala edilmiş olmakla,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
 
1-     Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığının TALEBİNİN KABULÜ İLE; 11.05.2013 tarihinde Reyhanlı ilçesinde meydana gelen ve pek çok kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan patlama ile ilgili söz konusu soruşturmaya ilişkin ve dosya ve soruşturma kapsamı içinde kalan olay yerine ve olayda ölen ve yaralananlara ilişkin ve olay içeriğine ilişkin her türlü sesli ve görüntülü, yazılı ve görsel medyadaki yayınlar ile internet ortamındaki bu kapsamdaki bilgilerin CMK md. 153 vd maddeleri gereğince YAYINLANMASININ VE GÖSTERİLMESİNİN YASAKLANMASINA,
2-     Hazırlık evrakının gereği için Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine dair evrak üzerinden yapılan inceleme sonunda CMK’nın 35/1, 231/1 maddesi uyarınca 232/6 maddesine uygun CMK’nun 267-268 ve devamı maddeleri uyarınca kararın öğrenildiği günden itibaren yedi gün içerisinde tutanağa geçirilmek şartıyla zabıt katibine beyanla mahkememize verilecek dilekçe ile mahkememizce değerlendirildikten sonra gerektiğinde reddi halinde Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine resen gönderilecek evrakta itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar fıkrası tutanağa geçirildi. Gerekçesi ana çizgileri ile açıklanarak ilgililerin karardan bir örnek alabileceği bildirildi. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 11/05/2013
 
 
 

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1923954 ziyaretçi (4213384 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol