Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Oyakın Meclisten İmtiyaz Devamı İsteği
 

 
OYAK'a Meclisten KIYAK !
 
21 Temmuz 2010 Çarşamba 15:03
 
Meclisde bugün son dakika teklifiyle OYAKa çok büyük bir kıyak yapılacak. İşin en kritik yanı ise sessiz sedasız yapılacak bu girişimin perde arkasını AK Parti dahil hiçbir siyasi partinin Grup BaşkanTürk Silahlı Kuvvetleri mensupları için yardımlaşma ve emeklilik fonu olarak kurulan, ancak vergi muafiyetleri nedeniyle On Milyarlarca Dolarlık bir deve dönüşen, yasası nedeniyle bunun memlekete vergi dönüşü de olmayan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) bugün çok kritik bir dönemeçte.

OYAK, 50 yıldır sürdürdüğü mali ayrıcalığı kaybetmekle karşı karşıya.
Kamu İhale Kurumu (KİK), OYAK iştiraklerinin Kamu İhale Kanunu başta olmak üzere, diğer kamu kurumlarının mevzuatına uymak zorunda olduğuna karar verdi. Bu karar OYAK’ı adeta çıldırttı
 
üzerine OYAK, Ankara 7'nci Bölge İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davası açtı. Ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Yürütmeyi durdurmayı talebinde Bölge İdare Mahkemesi’ne toslayan OYAK, rotayı Meclis’e çevirdi.

23 Temmuz’da gireceği Tatil nedeniyle son günlerde çok yoğun çalışan ve onlarca yasayı aynı anda görüşen TBMM’den, OYAK tereyağından kıl çeker gibi bir yasal düzenlemeyi “son dakika teklifiyle” geçirecek.

AK PARTİ ANLAMADAN İKNA OLDU

Bugün, TBMM’de Torba Yasa görüşmeleri sırasında verilecek bir teklifle OYAK’ın iştiraklerinin Kamu İhale Kanunu’nun dışında kalmasını sağlayacak yasal değişiklik yapılacak.

OYAK yetkilileri, durumu bilmeyen ve yasal mevzuata hakim olmayan Partilerin Meclis Grup Başkanvekilleri’ni son günlerde ablukaya aldı. Ve bütün partilerin grup başkanvekilleri ikna oldu ve OYAK’ın istediği değişikliği Meclis’ten geçirme kararı aldılar.

AK Partili Nurettin Canikli, “OYAK’IN İŞTİRAKLERİNİN KAMU İHALE KANUNU’NUN DIŞINDA KALMASI İÇİN YARIN MECLİS’TE TEKLİF VERİLECEK, ANLAŞTIK GEÇİRECEĞİZ” dedi.

Onlarca düzenlemenin aynı anda yapılacağı Torba Yasa görüşmeleri sırasında Milletvekilleri, ne getirip ne götürdüklerini bile bilmeden bu kanunla ilgili oylamayı geçirme tehlikeleri bulunuyor.

Kanun geçerse, özel sektörle çok büyük haksız rekabet oluşacak ve “Büyük Ekonomik Güç” olarak TSK’nın elinde bulundurduğu ve emekli olan bütün generallerin çok yüksek maaşlarla istihdam edildikleri OYAK çok büyük yeni bir imtiyaz daha kazanacak.

Kamu İhale Kanunu’nun dışına çıkacak olan OYAK, istediği ihaleyi istediği fiyattan istediğine verebilecek.

İŞİNE GELİNCE “KAMU” İŞİNE GELMEYİNCE “ÖZEL”

İhale vermede Kamu İhale Kanunu dışında olmak isteyen yani “kamu” değil “özel” şirket gibi davranmak isteyen OYAK; vergi vermeye gelince ise tam tersini savunuyor ve “kamu” statüsünde olduğunu savunup korkunç vergi muafiyetlerinden yararlanıyor.

DARBENİN EN KRİTİK MEYVESİ

OYAK, 27 Mayıs darbesini yapan Milli Birlik Komitesi tarafından 3 Ocak 1961 tarihli 205 sayılı kanun ile kuruldu. OYAK'ın kuruluş gerekçesi, TSK mensuplarının istikbal endişesinden kurtarmaktı. Kanun gerekçesinde bu durum şöyle ifade edildi: "... ordu mensuplarının kendi içlerinde ve kendi malî imkânlarıyla bir dayanışma suretiyle istikbal endişesinden kurtularak maddî ve manevî huzura kavuşmalarını temin maksadıyla Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanun Tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır." Darbeyle kurulan OYAK, bugün 60'tan fazla şirket ve iştiraki, oluşturduğu değer ile büyük bir holding haline geldi. Hemen hemen her sektörde faaliyet gösteren iştirakleri, vergi muafiyeti sayesinde özel sektörü kısa sürede solladı. Emekli Korgeneral Yıldırım Türker'in başında bulunduğu OYAK'ın, 241.048 üyesi, 9,640,5 milyar TL'lik nakit varlığı bulunuyor.

OYAK ayrıca TSK mensuplarından para da kesiyor. OYAK'ın TSK mensuplarından yapılan kesintiler ile iştiraklerden elde edilen kârlarla mal varlığı dudak uçuklatıyor. Yedek subaylardan yapılan kesintilerin akıbetinin belirsizliği ise en çok eleştirilen konuların başında geliyor.

OYAK, 205 sayılı kanunundan kaynaklanan pek çok 'malî imtiyaza' sahip.
 
OYAK'a neden göz yumuluyor
21 Temmuz 2010 Çarşamba 15:08
Askeri oligarşinin kirli yüzü olarak adlandırılan OYAK'ın dokunulmazlığı tartışma konusu olurken TESEV şok bir rapor yayınladı
Kaynak: Yeni Şafak
Son yıllarda güvenlik sektörünün demokratik denetimi konusunda çalışmalar yayınlayan TESEV'in son raporu "Türkiye'de Askeri-İktisadi Yapı: Durum, sorunlar, çözümler" adını taşıyor.
Çalışma, bir dış güvenlik kurumu olan ordunun, bu alanın dışına çıkarak kendini iktisadi ve mali açıdan özerkleştirmesini ve demokratik denetimin dışında durmasının yarattığı sorunları ele alıyor. Raporda ayrıca Türkiye'de militarizmin merkezindeki aktör olarak ordunun iktisadi alan ve süreçlerdeki yerini odağına alan bu raporda, askeri-iktisadi yapının çözümlemesi de yapılmıştır.
Rapora göre, Türkiye'deki askeri-iktisadi yapı üç ayak üzerinde yükseliyor. İlk ayak, Türkiye'de ordunun doğrudan bir iktisadi aktör olarak varlığının ifadesi olan askerlerin holdingi OYAK'tır. İkinci ayak, Türkiye'de ordunun neredeyse mutlak kontrolü altında olan yüksek askeri harcamalar ve son ayakta ise Türkiye'de hızla geliştirilen ve sanayinin militarizasyonuna yol açan askeri sanayidir. Askeri, iktisadi olarak özerk bir kuruma dönüştüren her üç alanın da hızla denetim altına alınması gerektiği ifade edildi.
AYRICALIKLARI SONLANDIRILSIN
Askeri bir holding olarak OYAK'ın varlığının orduların dış güvenlikle sınırlı kendi asli işlevlerinin dışındaki alanlarda bir güç olarak var olmaları, çağdaş demokrasinin asgari gerekliliklerine aykırı olduğu ifade edilen raporda, kısa vadede gerekli yasal düzenlemelerle OYAK'ın her türlü yasal ayrıcalığına son verilmesi önerildi. Kamu yararı değil zümre yararı olduğu vurgulanan OYAK'ın, anayasal özgürlüklere aykırı olması nedeniyle, orta vadede tasfiye edilmesi ve ordunun iktisadi aktör olarak varlığına son verilmesi gerektiğine dikkat çekildi.
Türkiye'nin iktisadi ve sosyal kalkınmışlık düzeyi ve kamu kaynakları dikkate alındığında askeri harcamaların yüksekliğine dikkati çeken rapor; bu harcamalarda tek söz sahibi asker olduğunu ancak bu harcamaların mutlaka demokratik denetime tabi olması gerektiği vurgulandı.
 
Askeri harcamada kısıtlamaya gidilmeli
 
TESEV'in raporunda, Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması ve bakanlık kadrolarının sivilleşmesi, ordu-siyaset, ordu-ekonomi gibi ilişki alanlarında eğitimden geçirilmesi önerildi.
 
Raporda, "Tüm siyasi partiler, başta milletvekilleri için olmak üzere, askeri harcamalar konusunda demokratik toplum kuruluşlarıyla ilişki içinde eğitim programları hazırlamalı, özel birimler kurmalı ve parlamenter denetimin tüm mekanizmalarını kullanmak üzere siyasi irade sergilemelidirler" denildi.
 
 Türkiye'de askeri sanayinin hızla büyüdüğü ve büyük kamu kaynaklarını harcadığı ifade edilen raporda; bu durumun sanayinin militarizasyonu olarak tanımlandı. Bu harcamaların başka alanlarda kullanılmasının daha uygun olduğu ifade edildi.
 
Bu konuda, "Askeri harcamalar kısılmalı ve ekonomik kaynakların iktisadi ve sosyal açıdan verimsiz askeri sanayiye akmasına son verilmelidir. Savunma Sanayii Müsteşarlığı projeleri de dahil silah ve teçhizat alım ve üretim projeleri bu doğrultuda yapılandırılmalı. Askeri sanayi içinde yer alan şirketlerin kendilerini dönüştürmelidir" önerileri getirildi.
 


----
kimden Abdurrahim Barın <tugra113@gmail.com>
kime bulentarinc@akparti.org.tr
tarih 21 Temmuz 2010 02:04
konu Sayın Bülent ARINÇ Devlet Bakanı.Başbakan Yardımcısı
gönderen gmail.com


 
ayrıntıları gizle 21 Tem (7 gün önce)
 
Muhterem Başkanım.

OYAK ın,kağıt üzerinde Üyesi,gerçekte  mağduru i olarak ,
Oyakın mali imtiyazlarını kaybetmeme
KULİS çalışmalarının
mecliste gündeme getirileceği bu günlerde
birkaç şey söylemek isterim.

Adalet için,
Sesi kestirilmiş mağdurlar adına;

 Bu İmtiyazların  devamı yasalarına

*DUR *

deyiniz.


 Parası alınıp,ortağımsın denip,
zorlu doğu-terör şartlarında ter ve kan döktükten
 sonra kapı önüne konan,
bu haksızlık diyenleri,hukuki,mali
dayatmalarla susturulan,
dünyada eşi benzeri olmayan ,
ekonomikve milli gerçeklerle örtüşmeyen,
kuruluş Kanunun amacından sapmış
atanmış küçük bir azınlığa hizmet eden
 bu azınlıkça ,
kapalı kapılar ardında ,imtiyazlı birkaç kişi-şirketle yönetilen,
evsiz barksız,yoksul emeklilerini,Avrupa mahkemelerinde süründüren,
mağdur dava açan emeklilerine,siz kahvede anılarınızı konuşun diyen,

Bu gurubun İmtiyaz isteklerine
Adalet adına
susturulmuş Mağdur yüzbinler  adına
Dur deyiniz.

Saygılarımla.Abdurrahim .BARIN
E.Ask.
Ilgaz/Çankırı


Oyağın;
Yedi yılı
güneydoğuda
bu toprakları korumak için
mücadele etmiş,
fakat
ORTAĞI Oyaktan
ev alamamış
-kırk-türk lirası- oyak
aylıklı ,üyesi. 
Analiz - 24 Temmuz 2010 13:37
OYAK KİK Kavgasının Kazananı
Aktifhaberin gündeme getirdiği, ticari rekabeti yerle bir eden OYAK'a imtiyaz sağlayacak düzenleme, Meclise getirilemedi.. 'Torba yasa'dan OYAK'a kıyak çıkmadı..

İlk kez Aktifhaber'in,  'AKP'den OYAK'a Kıyak' başlıklı haberiyle gündeme getirdiği, OYAK'a özel imtiyazları kanunlaştırma girişimi, diğer basın organlarınında katkısıyla boşa çıktı... Haberde, "Meclis’de bugün son dakika teklifiyle OYAK’a çok büyük bir kıyak yapılacak. İşin en kritik yanı ise sessiz sedasız yapılacak bu girişimin perde arkasını AK Parti dahil hiçbir siyasi partinin Grup Başkanvekillerinin anlamamış olması", uyarısıyla verdiğimiz haber hedefine ulaştı. Torba yasadan OYAK'a  kıyak çıkmadı...

OYAK İLE KİK ARASINDAKİ KAVGA NASIL BAŞLADI?

Kamu İhale Kurumu (KİK) OYAK'ın Kamu İhale Kanunu başta olmak üzere, diğer kamu kurumlarının mevzuatına uymak çorunda olduğuna kara verdi.

Bu karar OYAK'ı adeta çıldırttı.

Bunun üzerine Oyak Ankara 7'nci Bölge İdare Mahkemesi'ne yürütmeye durdurma davası açtı. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. OYAK, bu sefer rotayı Meclis'e çevirdi.

Özellikle AKP içinde kulisler yapan OYAK, KİK kapsamından çıkmak için son dakikada bir önerge verilmesi için uğraştı. Hatta AKP'li Nurettin Canikli "Anlaştık, önergeyi vereceğiz. OYAK'ı KİK dışına çıkaracağız" dedi. Ancak OYAK ile ilgili bir önerge verilmeyince torba tasarı da OYAK'sız olarak kanunlaştı...

 


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1284701 ziyaretçi (2920541 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol