Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Oyak Sayıştay Deneetimine Alınıyor
 


Sayıştay TSK'yı denetleyecek; OYAK sona erecek!
Sayıştay TSK yı denetleyecek; OYAK sona erecek!
 
Işık Koşaner'in ses kayıtlarında, Sayıştay'ın TSK'yı denetleyeceği ve OYAK'ın kamu kurumu kabul edilmesi durumunda emekli ikramiyelerinin düşeceği dile getiriliyordu.
 
29 Ağustos 2011 Pazartesi 08:33
Yürürlüğe giren yeni Sayıştay Yasası'yla TSK dâhil tüm kurumların mali denetimleri yapılacak. OYAK'ın da Danıştay'ın kararının ardından kamu ihale mevzuatına göre hareket etmesi gerektiği bir kez daha tescillendi.Işık Koşaner'in ses kayıtlarında Sayıştay denetimi ve OYAK'la ilgili açıklamalar dikkat çekti. Koşaner, "Sayıştay Kanunu değişti. Çok dikkat ediniz. Para işleri bundan sonra çok ciddiye bindi." diyerek subayları uyarıyor.
Ayrıca, OYAK'ın kamu kurumu kabul edilmesi durumunda emekli olduktan sonra alacakları paranın yüzde 15 düşebileceğini belirtiyor ve ekliyor: "Bunun için mücadele ediyoruz." Koşaner'in üzerinde durduğu iki konuda da son dönemde önemli gelişmeler yaşandı. Yürürlüğe giren yeni Sayıştay Yasası'yla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dâhil tüm kurumların mali denetimleri yapılacak.
Sayıştay, devlete ait ordunun elindeki silah ve bina gibi tüm malların sayımını yapacak ve denetleyecek. Dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un emriyle emekli paşalar için Fenerbahçe Orduevi arazisine lüks konutlar yapıldığı iddialarını incelemek isteyen Sayıştay denetçileri daha önce engellenmişti. Askerî yetkililer 'yönetmelik' olmadığı gerekçesiyle denetçileri içeri almamıştı. Yeni kanunla birlikte tüm imtiyazlar ve muğlâklıklar ortadan kalktı. Sayıştay, MİT ve Emniyet'i de denetleyecek. Söz konusu kurumlar hakkında hazırlanan raporlar Meclis'e sunulacak.
Savunma, güvenlik ve istihbarat ile ilgili kamu idarelerinin ellerinde bulunan devlet mallarının denetimi sonucunda hazırlanacak raporların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin hususlar; ilgili kamu idarelerinin görüşleri alınarak Sayıştay tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulu'nca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecek. Yasadaki bu madde çeşitli eleştirilere neden olmuştu. Bu raporların hiçbir zaman kamuoyuyla paylaşılmayacağı savunulmuştu. Üst düzey Sayıştay yetkilileri, dünyanın her yerinde milli güvenliği ilgilendiren bilgilerin gizli tutulduğunun altını çiziyor. Fakat her raporun 'gizlilik' yüzünden kamuoyundan saklanması gibi bir keyfi durumun ortaya çıkmaması için de gerekli tedbirlerin alınacağını ifade ediyor.
Işık Koşaner'in ses kaydında dert yandığı bir başka husus ise OYAK'ın kamu kurumu statüsünde kabul edilme ihtimali. Devlet İhale Kanunu'nun yerine 1 Ocak 2003'te 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte OYAK için tartışmalı süreç başladı. Kanun kapsamındaki kuruluşların mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için mevzuata uygun ihale açması gerekiyor.
Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı tüzel kişilik olarak kurulan OYAK ise eski kanuna göre imtiyazlıydı ve özel şirket gibi davranabiliyordu. Yeni kanunla imtiyazı ortadan kalkmasına rağmen 8 yıldır İhale Kanunu'na tabi değilmiş gibi hareket ediyordu. Ancak bir ihale sebebiyle yapılan şikâyet bu durumu değiştirdi. Kamu İhale Kurumu, OYAK'ın yarıdan fazla hissesine sahip olduğu Bolu Çimento'nun ilgili kanun kapsamında bulunup bulunmadığını belirlemek için toplandı. Kurum, OYAK ve yarıdan fazla hissesine sahip olduğu tüm iştiraklerinin kanun kapsamında olduğuna hükmetti.
OYAK, imtiyazlarını kaybetmemek için çeşitli yollar denedi. Önce KİK'in kararının iptali için Ankara 7. Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Fakat buradan istediği karar çıkmadı. Ardından Meclis'te kulis faaliyetleri başladı. Meclis'te kabul edilen 'torba yasa'ya bir madde ekleyerek, KİK mevzuatından çıkmayı hedefleyen OYAK, yine istediğini alamadı. Kurum yöneticilerinin Meclis'te kulis yaparak KİK mevzuatı dışına çıkma çabaları, geçmişte hukuksuz işlem yaptıklarının itirafı olarak değerlendirildi. Son çare olarak Danıştay'ın kapısını çaldı. Yürütmenin durdurulması için başvuruda bulundu. Fakat Danıştay 13. Dairesi '2011-990' sayılı kararla yürütmenin durdurulması isteğini reddetti. Danıştay'ın kararının ardından OYAK'ın kamu ihale mevzuatına göre hareket etmesi gerektiği bir kez daha tescillenmiş oldu. Danıştay, şimdi davayı esastan görüşecek.
Emre Soncan/Zaman

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1284716 ziyaretçi (2920595 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol