Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  İSMEP-İstanbul Resmi Makamları Çalışması
 Güçlendirme Yapılacak Okullarda Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Sosyal Rehberlik Çalışmaları 2010

Projeler / Eğitim Projeleri / Güçlendirme Yapılacak Okullarda Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Sosyal Rehberlik Çalışmaları 2010

I. Etap

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından uygulanan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında olası bir depreme karşı güçlendirme yapılacak okullarda bilgilendirme, bilinçlendirme ve sosyal rehberlik çalışması yürütülmektedir.

Amaç:

İSMEP'in amaç ve faaliyetleri; projeji gerçekleştirlen kurumlar, okullarda yapılacak çalışmalar, çalışmaların süresi ve işleyişi, tarafların görev ve sorumlulukları ile toplumun afetlere karşı hazırlık kapasitesinin geliştirilmesi yönünde farkındalık çalışmaları başlatmak; amacıyla güçlendirme çalışmalarından doğrudan etkilenecek olan tüm tarafları (okul yöneticileri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler) bilgilendirmektir.

Hedef Kitle:

İSMEP projesi kapsamında 118 okulda yürütülen bilgilendirme, bilinçlendirme ve sosyal rehberlik çalışmalarının birinci basamağında düzenlenen seminerlerle;

 • 90 okul yöneticisi
 • 4011 öğretmen ve okul aile birliği (ilköğretim ve lise)
 • 16.279 veli
 • 64.922 öğrenciye ulaşılmıştır.

Faaliyetler:

 • İPKB (İstanbul Proje Koordinasyon Birimi) ve İl Milli Eğitim yetkilileri ile birlikte güçlendirme yapılacak 118 okulun idarecilerine yönelik bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi;
 • Güçlendirme yapılacak okullarda öğretmenlere, okul aile birliği üyelerine, velilere ve öğrencilere yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi;
 • “Geleceğimizi Güçlendiriyoruz” Broşürü ve “Tehlike Avı” çizgi filminden oluşan  bilgilendirme materyallerinin öğretmen, öğrenci ve velilere dağıtılması;
 • İzleme, değerlendirme ve raporlama

Yayınlar:

ISMEP kapsamında yapılan güçlendirme çalışmalarında okullarda yaşanan sıkıntıların ve bilgi eksikliklerinin giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen Bilgilendirme Bilinçlendirme ve Sosyal Rehberlik Çalışması, sosyal paydaşların gerçekleştirilen çalışmalar ve süreç hakkında bilgi sahibi olması açısından ve temel afet kavramları hakkındaki bilgilerin kavranarak afetlere hazırlığın öneminin vurgulanması  açısından faydalı bir çalışma olarak tamamlanmıştır.

II. Etap

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından uygulanan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında olası bir depreme karşı güçlendirme yapılacak okullara ev sahipliği yapan okullarda da bilgilendirme, bilinçlendirme ve sosyal rehberlik çalışması yürütülmektedir.

Amaç

Önceki dönemlerde gerçekleştirilen etki değerleme çalışmalarının sonuçları doğrultusunda süreç içerisinde yaşanan sıkıntıları en aza indirmek amacıyla; İSMEP’in amaç ve faaliyetleri; okullarda yapılacak çalışmalar, süreç içerisinde tarafların görev ve sorumlulukları ile toplumun afetlere karşı hazırlık kapasitesinin geliştirilmesi yönünde farkındalık çalışmaları başlatmak.

Hedef Kitle

İSMEP projesi kapsamında yürütülen bilgilendirme, bilinçlendirme ve sosyal rehberlik çalışmalarının ikinci basamağında;

 • Okul yöneticisi (ilköğretim ve lise)
 • Okul aile birliği üyeleri (ilköğretim ve lise)
 • Sınıf ve branş öğretmenlerinin  (ilköğretim ve lise) tümüne yönelik olarak seminerler düzenlenmiştir.

Faaliyetler

 • Ev sahibi okulların okul yöneticileri,  öğretmen ve  okul aile birliği üyelerine  yönelik bilgilendirme seminerlerinin düzenlenmesi;
 • “Güçlendirme Broşürü”, “İlk 72 Saat” kitabı ve “Tehlike Avı” çizgi romanı ve çizgi filminin öğretmen, okul aile birliği, öğrenci ve velilere dağıtılması;
 • İzleme, değerlendirme ve raporlama

Yayınlar

İSMEP güçlendirme çalışmaları kapsamında ev sahibi okullarda yürütülen Bilgilendirme Bilinçlendirme ve Sosyal Rehberlik Çalışması, sosyal paydaşların gerçekleştirilen çalışmalar ve süreç hakkında bilgi sahibi olması,  temel afet kavramları hakkındaki bilgilerin kavranarak afetlere hazırlığın öneminin vurgulanması ve ISMEP kapsamında yapılan çalışmaların paylaşılması açısından faydalı bir çalışma olarak sürdürülmektedir. 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1215948 ziyaretçi (2707409 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol