Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Enerjide Yeni Fikir.Dr.M.Cihat TUNA
 Enerjide devrimci buluş

Hidroelektrik Santrallere ilave edilecek bir takım tesisler yardımıyla, santralin enerji üretme kapasitesi %30-35 artırılabilecek. Sistem hayata geçirildiğinde, ülkemiz enerji üretimine katkısı yapımı sürekli gündemde olan nükleer santral kadar olaca

Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Dr. M. Cihat TUNA, `Geri Dönüşümlü Hidroelektrik Santral` isimli buluşunun uluslar arası patent işlemlerinin TÜBİTAK`ın teşvikiyle devam ettiğini ve bu buluşun hidroelektrik santraller için devrim niteliğinde olduğunu söyledi.
Sistem sayesinde depolamalı olmayan hidroelektrik tesislere pik güç faydası kazandırılmasının yanında ülkemiz birincil enerji üretimi neredeyse iki katı çıkarılmış oluyor. Böylelikle güvenilir enerji üretim miktarı artırılan ülkemizin, enerji projeksiyonundaki negatif görünümü de önemli ölçüde düzeltilmiş olacak. Ülkemiz enerji kaynaklarının daha verimli ve poroaktif olarak kullanılması da projenin önemli bir diğer avantajı olarak ön plana çıkıyor.
NÜKLEER SANTRAL KADAR GÜÇ
Ekonomik olarak yapılabilir Hidroelektrik kurulu gücümüzün 35-40 bin megavat civarında olduğu Türkiye`de, sistemin hayata geçirilmesiyle 5-6 bin megavat firm güç takviyesi mümkün olabilecek. Uzmanlar, bu rakamın yapılması düşünülen nükleer santralin gücüne neredeyse eşit olduğunu ve sistemin ülkemiz enerji kaynakları için oldukça önemli olduğunu belirttiler.
Geliştirilen proje ile Hidroelektrik santrallerde suyun daha verimli kullanılması amaçlanıyor. Buna göre santralden çıkan su yeni inşaa edilecek olan bir havuza alınıyor. Buraya da rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan pompalar kuruluyor. Bunlar vasıtasıyla santralden çıkan suyun bir miktarı santralin üst kısmında, tribünlere gelecek olan suyu barındıran yükleme havuzuna tekrar basılıyor. Burada su sürekli döngü hareketi yaparak tribünlere geliyor. Böylece aynı suyu iki kez kullanmış oluyoruz. Bu kısım sürekli bir devri daim hareketi yaparak enerji artırılmış oluyor. Kullandığımız çıkıp giden suyun bir kısmını yenilebilir enerji kullanarak tekrar tribünlere gelmesini sağlıyoruz. Bu döngü işlemi için gerekli enerji, rüzgar türbini ve güneş pilleri tarafından karşılandığından ilave bir enerji masrafı olmadan santralde türbinlenen su miktarı ve dolayısıyla üretilen enerji miktarı da artırılacaktır. Tesisin zaten ürettiği enerjinin yanında ek ve sürekli bir enerji tesise kazandırılmış oluyor. Sistemin, HES`in kendi maliyetine göre daha küçük bir yatırımla eklenmesiyle bütün tesisin karlılığın artarak kısa sürede hem kendisini hem de HES`in amorti etme süresini oldukça kısaltmaktadırç. Ayrıca yeni sistem yenilenebilir enerji kaynaklı olduğu için çevresel değeri vardır.
SİSTEM ÇEVRE DOSTU VE YENİLENEBİLİR
Dr. Cihat TUNA, `Sistemin tamamen çevre dostu yenilenebilir enerjiyle çalıştığını ve doğaya herhangi bir CO2 salınımı yapmadığını, aksine sistem hayat geçirildiğinde fosil yakıt tüketen doğalgaz çevrim ve termik santrallere olan ihtiyacımızın azalacağını belirterek, ilkesel olarak benimsediğimiz fakat mevcut koşullar yüzünden imzalayamadığımız Kyoto protokolü için olumlu bir adım olacağını söyledi.
CARİ AÇIK PROBLEMİNİ AZALTIYOR
Dr. Tuna` Elektrik üretimimizin neredeyse yarısı, % 98 oranında dışa bağımlı olduğumuz doğalgaz tüketilerek sağlanıyor. Buda ülkemiz ekonomisin en ciddi problemi olarak gösterilen cari açığın sebeplerinin başında gelmekle birlikte, bu yıl için öngörülen rakam 12 Milyar dolar. Son yıllarda yapılan yatırımlarla, hidroelektrik enerji üretimi payını, toplamda %10 dan %34`e çıkarmayı başaran Enerji Bakanlığı`nın da buradaki problemi çözmek için büyük gayret sarf ettiğini ve son üç yılda devreye giren hidroelektrik tesislerin cari açığı 3 Milyar dolar azalttığını söyledi. Geri dönüşümlü Hidroelektrik Santral projesi ile Hes`lerin üretim kapasitesinin artacağını ifade eden Tuna, bunun sonucunda cari açığın azalmasına büyük faydası olacaktır. dedi


Dr. M. Cihat TUNA’dan çılgın proje Van gölünden enerji üretimi
Daha önce yaptığı “Geri Dönüşümlü Hidroelektrik Santral” isimli buluşuna enerji dünyası ve medyada geniş yer verilen Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Elemanı Dr. M. Cihat TUNA “Van Gölünden Enerji Üretimi” adını verdiği yeni bir projesini daha çeşitli enerji platformlarında tanıttı.
09 Ekim 2011 Pazar 22:26
Dr. M. Cihat TUNA’dan çılgın proje Van gölünden enerji üretimi
 Daha önce yaptığı “Geri Dönüşümlü Hidroelektrik Santral” isimli buluşuna enerji dünyası ve medyada geniş yer verilen Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Elemanı Dr. M. Cihat TUNA “Van Gölünden Enerji Üretimi” adını verdiği yeni bir projesini daha çeşitli enerji platformlarında tanıttı.

Dr. Tuna yaptığı açıklamada “Dünyanın en büyük göllerinden biri olan Van Gölü 3700 km2 yüzey alanına ve denizden 1648 m yüksekliğe sahiptir. Tarih boyunca göl seviyesi mevsimsel etkilere bağlı olarak yıllık ortalama 30~60 cm' lik dalgalanmalar göstermiştir. Van Gölü su kotu 1995 yılında 1650m’ye ulaşınca konunun önemi ve ciddiyeti Merkezi yönetim tarafından anlaşılmış olup bölgenin afet bölgesi olarak ilan edilmesi önerisi ve bir takım koruyucu tedbirler alınması gündeme gelmiştir. Elimizdeki tarihi veriler incelendiğinde gölün çok ciddi seviye artış potansiyeli olduğu bilinmektedir” dedi.
Dr. Cihat TUNA, Van Gölünden alınacak bir miktar suyun 1239 m kotundaki Bitlis Çayı’na düşürülmesiyle çok ciddi bir enerji üretimi yapılabileceğini hatta alınan bu sudan ülkemiz sınırlarını terk edinceye kadar enerji kademeleri şeklinde faydalanıldığı düşünülürse üretilebilecek elektrik enerjisinin neredeyse Ülkemizin en büyük barajlarından biri olan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali  kadar olabileceğini söyledi.
“Buraya yapılacak uygun bir enerji tesisi ile gölün yükselerek Van İli yerleşim bölgelerini ve 100.Yıl Üniversitesi Kampus sahasını su altında bırakma tehlikesi kontrol altına alınacak, ayrıca  ülke bütçesine yaklaşık 500 Milyon $(Amerikan doları) katkı sağlanması mümkün olacaktır. Bu ekonomik kaynağın bölge için kullanılması bölgenin gelişimi içinde olukça önemlidir” diyen Dr. Cihat TUNA, “Ekim başında açıklanan verilere ülkemiz enerji talebi %10 artış gösterdi,gelecek yıllarda elektrik sıkıntısı yaşamamak için sahip olduğumuz bu potansiyelleri bir an önce hayata geçirmeli ve milletimizin istifadesine sunmalıyız” diyerek sözlerine son verdi


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1958154 ziyaretçi (4274167 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol