Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  Engelli Yasemin -Akın Kardeşlerle 2001 den Buüne
 Yasemin ;

12 yaşına gelince,yürüyemez hale gelen

Frederik Ataksi hastası olur,

Kardeşi Akında;

- Acaba bende 12 yaşımda

ablam gibimi olacağım

diye aklından geçirirdi.

Beklenen olur aynı rahatsılık

ondada gerçekleşir.


Ama en küçük Cemilede olmaz.

Kardeşlerin ağrılarıda vardır.

Ağrıları için Sarıyer belediyesine

cihaza giderler hergün.

1 ay sonra belediye desteği keser.

Maltepe Bel.Bşk.Bahtiyar Beye ilettim

bir süre daha gittiler.


Etilerde özel bir hast.den

Bu cihazı,yardım toplayarak

İyi niyetli Dr.un da yardımıyla evlerine aldık.


Hergün 20 Dak. gerekiyor ağrılara.


Raporları aldım,Cerrahpaşada

raporları yazan Prof.larla

görüştüm.

Gittikçe güç kaybı olacağını söylediler.

Prof.Yunus Seymen,.

Ağrı Buluş Sahibi

Çetin Gürses hocamda

aynı şeyleri belirtti.Cerrahpaşadan Genetik Bölüm Bşk. Prof.

Genetik araştırmasında yardımcı

.Dr.Şaban Bey vasıtasıyla.


Baba Zabit,Annesi,ve çocuklara süreki,

Ümitsiz olmayın dedim hep.

Almanyadan gelen

Yürüme cihazlarını

Maslak kasırlar md.ile gönderdim.

Birkaç yıl,kırılıncaya kadar kullandılar.


Birgün Cemile,Yaseminle Akına

Akülü sandalye istedi.

Rahmetli Sakıp sabancının

mevlüdünde tanıştığımız,Türkan

hanıma,Dilek Sabancı Lisesi

mezuniyet gününde,

Sakıp Beyle irtibatımızı Sağlayan

Özel Kalem ve Meslekdaşım Ali haydar Beyle

durumu açıkladım.

Hemen ilgilendi.

Aslında,


Mevlütte, hep beraber ,Van dan

ve Rahmetli Sakıp beyle mektuplaşma


ve kitap alışverişimizle ilgili,zaman darlığı

nedeniyle yarım kalan,zevkli ama

hüzünlü anıları görüşmek üzere;

Kartını vererek,davet eden,

kendiside yürüme engelli olan


Dilek Hanıma bildirmeyi düşündüm.


Nedenini nedense çözemediğim


yardımcısı Leyla hanım görüşmeyi engelledi.

Şöför Mehmet bey İzmirdeki fabrikaya 2 adedinin

parasını yatırdı(6milyar)

Aletler,kargoyla eve teslim edildi.


Cemile Kardeşleri adına bir teşekkür mektubu

yazdılar.Beylerbeyine eve bıraktım.

Diğer mezuniyet Töreninde Türkan hanıma;

- Akülü arabalara teşekkür için,

çocukların kendisini;

evlerine davetlerini ilettim.

Emirganada yakındı.

Kendileri butür hastalara karşı

çok üzüldüğü için,

hasas olması nedeniyle gidemediğini

belirttiler.Doğru


Cemile Yük Ok. İç mimarlık kazandı.

Deniz.Fen. İbrahim Bey vasıtasıyla Burs aldık.


Bir yıl sonra Okulu dondurdu ,

annesi belden ameliyat olduğu için,

kardeşlerine bakmak için.
Baba Zabit beye,İnşaat kalfalığı için,iş aradık.

Ayazağa ışık lisesinde;

Arabasının anahtarını bulup verdiğim için

takdir dolu bir not veren,

Sn.Kıvrıkoğlu paşanın kızı,

iş konusunda yardımcı oldu.

Kiptaşta İsmet Beyde yardımcı oldu.

Veysel hocamda Ankaraya gitmesine rağmen

Hep yardımcı olmaya gayret etmiştir.Zabit Usta,Bilecike Rusyaya çalışmaya gitti.

Engin Berker ,Egun Şenlik ,Tahsin yazan,

Prof.Nejat Veziroğlu vasıtasıyla tanıdığımTekfen

Nihat beylere iş konusunda başvurduk.

Sağolsunlar ilgilendiler.


Cemile ,kardeşlerinin

sık sık ümitsizliğe kapıldıklarını

anlatıyordu telefonlarında.


Bende sürekli,

Allahdan ümit kesmemek gerektiğini

Belirtiyordum.


Moral olarak rahatlıyorlardı.


7 Yıl böyle geçti.

Birgün bizim aile,i


nternetten onları gördüler.Onlar ise ısrarla Bizi görmek istiyorlardı.

-Ben onları ,evlerini ,Sokağını,Çocukları biliyor


görüyordum...
***OYSA ONLAR BENİ HİÇ GÖRMEMİŞLERDİ.***


,
Yasemin KORKMAZ ın
Abdurrahim BARIN vasıtasıyla için ,
Türkan SABANCI tarafından alınan Akülü sandalyeler için Hanımefendiye gönderdiği
Teşekkür mektubu.
11.jpg 11.jpg
483K Görüntüle İndir
12.jpg 12.jpg
433K Görüntüle İndir

Abdurrahim BARIN ın,
Yasemi KORKMAZIN
Mektubunu Sn.Türkan
Hanımefendiye göndermesi


 YASEMİNİN KİTAP DENEMESİ  

 

 

 
 
SAĞLIK EN BÜYÜK ZENGİNLİK

BEN YASEMÝN SOYADIM SÖYLEMEME GEREK DUYMUYORUM SEBEBÝ BENDE BÝR ÇOK ENGELLÝDEN BÝRÝYÝM BU YAZIMI HEPÝMÝZ ÝÇÝN YAZIYORUM YAZMAYA KARDEÞÝMÝN TAVSÝYESÝYLE BAÞLADIM. YAZMALISIN YASEMÝN HEM ENGELLÝ BÝREYLERÝ HEM DE KENDÝ YAÞADIKLARINI ANLATMALISIN ANLATMALISIN KÝ SAÐLIÐININ KIYMETÝNÝ BÝLMEYEN ENGELÝSZ YAÞAYAN ÝNSANLARA SAÐLIÐIN DEÐERLÝ OLDUÐUNU FARKETTÝRESÝN MAALESEF ÝNSANLAR O KADAR BANA BÝÞEY OLMAZ DÜÞÜNCESÝNE ÝNANMIÞLARKÝ BAÞINA GELMEDEN ANLAMIYCAKLAR AMA BEN ÝSTEDÝM KÝ BAÞINA GELEMEDEN ANLASINLAR VE ENGELÝN ÝNSANLARIN HAYATINI NELERÝ ÇALDIÐINI YOK ETTÝÐÝNÝ BÝTÝRDÝÐÝNÝ DÜÞÜNÜP ENGELLÝ OLAN ÝNSANLARA NASIL DAVRANILMASI GEREKTÝÐÝNÝ EMPATÝ YAPARAK ÖÐRENEBÝLSÝN . ASLINDA YAZIM ANLATACAKLARIM BÜTÜN BÝREYLERE ANLAMAK ÝSTEYEN HERKESE MUTLAKA ANLAR YETER KÝ ANLAYALIM. SAÐLIKLI EN AZINDAN ENGELLÝ OLMAYAN ÝNSANLAR BENÝ ÇOK ÞAÞIRTIYOR ÝSYANLARIYLA DOYUMSUZLUKLARIYLA NANKÖRLÜKLERÝYLE TABÝ BÜTÜN ENGELSÝZLERÝ KATMIYORUM BU SÖYLEDÝKLERÝME AMA MAALESEF ÇOÐUNLUK BÖYLE DÜÞÜNÜYOR DAVRANIYOR BU DURUM TEK BENÝ DEÐÝL BENÝM ENGELLÝ BÜTÜN ARKADASLARIMI ÜZÜYOR ASIL ENGEL ÝNSANIN BEYNÝNDEKÝ ENGEL BUNUDA BÝLÝYORUM AMA SAÐLIK EN BÜYÜK SERVET BU YÜZDEN ÝNSAN SAÐLIÐIN ENGELMESÝNÝ KOLAY KABUL EDEMÝYOR. BU YÜZDEN BÝZ ENGELLÝLER BAÞTA HAZÝNEMÝZÝN ZENGÝNLÝÐÝMÝZÝN BÖYLE YAVAS YAVAS TÜKENMESÝNE ÝNANMAK KABULLENMEK ÝSTEMEDÝK FARKINA VARAMADIK ENGELÝMÝZÝN DEÐÝLDE DÜÞÜNÇELERÝMÝZN BÝZE ENGEL OLACAÐINI AMA ZAMAN BÝZE ÖÐRETTÝ ACI CEKTÝK AÐLADIK YERÝ GELDÝ ÝSYAN ETTÝK AMA AKRABLARIMIZ DOST ARKADAS BÝLDÝKLERÝMÝZ TEK TEK DAR GÜNÜMÜZDE ENGELÝMÝZDEN DOLAYI YOLLARINI AYIRINCA BÝZLERÝ KADERLERÝMÝZE TERK EDÝNCE DURDUK DÜÞÜNDÜK ÝNSANIN NE YAPARSA KENDÝNE YAPAR DURUMUNU FARKETTÝK ÖNCE BÝZÝ YARADANA VE KENDÝMÝZE GÜVENDÝK SONRA ÝRADE VE AZMÝN BÝZE ARKADAS DOST OLACAÐINI DÜÞÜNDÜK ÝNANDIK ZAMAN ENGELLERÝMÝZ BÝZE ENGEL OLMASINI ÝZÝN VERMEMELÝYDÝK ÖNCE FARKINDA OLMAMIZ GEREKTÝÐÝNÝ SONRA NE OLURSA OLSUN MÜCADELE ETMEMÝZ GEREKTÝÐÝNÝ ÖÐRENDÝK GÖZ YAÞININ ÝSYANIN BÝZÝ DAHA KÖTÜ GÖTÜRMEKTEN BAÞKA ÝÞE YARAMIYCAÐINI ANLADIK VE ÜÇ YOL ARKADAÞIMIZI ARKAMIZDAN ÇAÐIRDIK ÝNANÇ,AZÝM,ÝRADE BU ÜÇLÜ YANIMIZDA OLAMIYDI VE TABÝKÝ SABIR ENBÜYÜK ERDEMDÝ UNUDA ALDIK YANIMIZA DÜÞE KALKA AÐLAYA GÜLE YOL ALDIK AMA PES ETMEDÝK AMACIMIZDANVE KARAR VERDÝK  ENGELÝMÝZDEN KURTULAMASAKTA ENGELÝSÝZ YAÞAYIP HALÝNE ÞÜKRETMEDEN YAÞAYAN ÝNSANLARA ÖRNEK OLUCAK SABRIMIZLA,ÝNAÇCIMIZLA,AZMÝMÝZLE,ÝRADEMÝZLE ÝÞTE BÝZ, BÝZ BU HALDE BU ZORLUKTA BU ÞARTLARDA BÖYLE OLABÝLÝYORSAK SÝZ KESÝNLÝKLE BÝZDEN DAHA YUKARDA OLMALISINIZ YÜKSEÐE ÇIKIP AKLINIZI KULLANIP ENGELLERÝ AÞMALISINIZ UNUTMAYIN KÝ EN KIYMETLÝ ÞEY AKILDIR ZAMANINIZ AKLINIZI ÇALIÞTIRMAYA ÝCATLAR BULUÞLAR YAPMAYA ÇARESÝ OLMAYAN HASTALIKLARIN ÇARESÝ OLMAYA ENGELLERÝ KALDIRMAYA DAVET EDÝYORUZ  SÝZ ENGELSÝZ YAÞAYAN BÝRÝYLER KALKIN SÝLKELENÝN KENDÝNÝZE ACIMAYIN ZAMAN HEMÝZÝN ÝYÝ KULANMAZSAK ALEHÝMÝZE GEÇER AMA AKLIMIZLA ZAMANI LEHÝMÝZE ÇEVÝREBÝLÝRÝZ BÝZ ENGELLÝLERÝ VE YARIN ENGELÝ OLABÝLÝCEK ENGELÝSÝZ BÝRÝYLERÝN GELECEÐÝ HEPÝMÝZÝN  AKLINDA BEKLÝYOR HADI BOÞA GEÇEN ZAMAN GEÇTÝ ARTIK DOLU GEÇÝRME ZAMANI ENGELLER KALKMALI VE BÝR DAHA KONULMAMALI BÝZ ENGELLERÝMÝZLE BAÞARICAZ SÝZDE ENGELSÝZ BAÞARIN KÝMSE KÝMSEDEN  YARDIM BEKLEMÝSÝN AMA TEK ÞARTIMIZ OLMALI ENGELSÝZ YAÞAMAK OLMALI HEDEFÝMÝZ UNUTMAYIN BOÞ DÜÞÜNCELER SADECE ZAMANIMIZI BOÞA GÖTÜRÜR ZAMAN YETERÝNCE BOÞA GÝTTÝ HADÝ ÇABALIYIN AKLINIZIN BAS TUTMADAN ÇALIÞTIRIN ÝKÝNCÝ SAYFAMDA GÖRÜÞMEK ÜZERE YASEMÝN...

merhaba sevgili ukuyucularým kitap yazmak çok güzel bir duygu yanlýz þunuda belirtmek isterim ben amatör olarak yazabiliyorum keþke bir yazar gibi yazabilsem lakin bu konuda yeteneðim olmadý ama yeteneðim yok diye kitap yazmaktan vazgeçmek doðrumu bence deðil insan içinden geleni yapmalý hayatta sadece zamaný geri çeviremeyiz yazmak istedim yaþadýklarýmý , sýkýntýlarýmý engelli insanlarýn duygularýný bir nebzede olsa anlatmak istedim maalesef engelli vatandasýmýzýn sayýsý gün geçtikçe artýyor sebebini anlamýyorum týp ilerliyor geliþiyor deniyor teknolojide çýðýr açýldý dendi ama nedense engelleri kaldýrmak yerine engelle nasýl daha rahat yaþanýr durumu izlemekteyim yeni geliþen teknolijide týpta halbuki engellerin istedikleri rahat yaþamak deðil engelinden kurtulmak istiyorlar muhtaç mecbur yaþamak istemiyorlar yoksa yaþadýðýn engelli ne kadar rahatlaþtýrýlýrsa rahatlaþtýrýlsýn engel kalkmadan rahat yaþamasýnýn bir anlamýda yoktur maalesef bunuda yanlýzca engelli bireylerin anlýycaðý bir durum oldu empati kursak hepimiz karþýmýzdaki insaný anlamak için bir dakikalýðýna kendimizi onun yerine koysak ozaman az da olsa anlayabiliriz ama engelsiz insanlar empati yapmayý deðilde engeli nasýl daha rahat yaþatýrýz derdinde þunu anlamanýzý istiyorum engelsiz bireyler engeller aþýlmadan engeli yok sayamayýz rahat yaþamak daha iyi olmak yok engelinden kurtulmadan en rahat yaþam engelli insanlarýmýz için yani benim gibi engelli biriyler için yaþanmaz hale gelebiliyor biz engellilere engellerimiz çok þey öðretti öncellikle sabrýn en büyük erdem olduðunu ve kendi kendinin dokturu olman gerektiðini kesinlikle ilerlememiz gerekitiðini ve asla özellikle kendimize acýmamamýzý, ve en çok kendimize güvenmemiz gerektiðini ve engellerimiz ne olursa olsun kendimizden baþaka kimseye muhtaç olmadan yaþamýz gerektiðini öðretti ve önemlisi saðlýðýn en büyük zenginlik olduðu gösterdi. gerçek sevginin herkeste olmadýðýný acýma dugusuyla merhamet duygusunun birbirinden çok farklý olduðunu anlattý kesinlikle ama kesinlikle engelimizden kurtulmamýz gerektiðini söyledi ve bütün engeliler için hepimiz engelleri ortadan kaldýrmamýz gerektiðini anladýk ve baþarýcaz mutlaka baþarmalýyýz umut hiç tükenmiycek en büyük yoldaþýmýz olucak bu yolda umudumuz ümidimiz bizim dostumuz yoldaþýmýz o yüzden korkmamalýyýz baþarmak hedefizmiz egelliyi deðil engelleri ortadan kaldýrmak ve yapýcaz hadi herkes birlik versin engelli ve engelsiz bireyler yürekler kapler birleþsin zaman alehizime iþlemesin lehimize dönebilir evet zorda olsa hepimizin elinde ben yapýcaðýmýza inanýyorum. ben çok duygusal biriyim hastalýðým yüzünden asabiyimde istemeden sevdiklerimi sevenlerimi üzebiliyorum ama þuda bir gerçek ki kimse hastalýk psikolojinden anlayamýyor anlasa herkes birbirini hayatý daha pratik hale getirebiliriz anlamak bir yana dursun kimse kimsenin yüzüne bile bakmýyor dinlemiyor saygý sevgi çok yýllar öncesinde kalmýþ gibi nereye gidiyoruz neler bekliyor dünyayý bilmiyorum ama insan tahmin edebiliyor yaþanan onca þey yaþacaklarýmýzý az cok gözümüzün önüne getirmiyormu korkutucu ürkütücü bir manzara geliyor benim gözümün önüne eskiden cok eskiden belkide insanlar birbirine ne kadar beðlýymýþ saygýlý sevgili bütün insaný duygular aðýr basarmýþ maddiyat çok sonradan gelirmiþ yokluk varmýs yok lar çok muþ ama güzel deðerlerimiz örfümüz adetimiz sevgimiz saygýmýz bir baskaymýþ ozaman þimdi yazmak bile istemiyorum herþey var her anlamda varlarýmýz çoðaldý ama saygýmýz sevgimiz güzel deðerlerimiz kayboluyor yok olmaya baþladý bu beni çok üzüyor eminim benim gibi üzülen çok insanda vardýr bu durumu ama neye yarar kaderi mizi geleceðimizi üzüntü deðiþtiremez ama herkes üstüne düþeni yaparsa çok güzel þeyler olabilir mesala; bir kere saygý herkeste olamalý herkes saygýlý olmalý sonra sevmeli insan iyi olan güzel olan herþeyi sevmeli can yakmamalý saðlýða çok önem vermeli güzelliklerin iyiliklerin kýymetini bilmeli buluþ yapmalý icatlar çýkarmalý araþtýrmalý okumalý öðrenmeli zamanýný boþa geçirmemeli aslýnda þunu kimse unutmamalý hayat kýsa nezaman gitme vaktinin geldiðini bilemeyiz anamýzýn farkýna varalým sevdiklerimizin kýymetini bilelim saðlýk için yaþayalým . üçüncü sayfamýzda görüþürüz.

HAYAT ÇOK GÜZEL ÇOK GÜZELLÝKLER VAR HAYATIN ÝÇÝNDE BAZI GÜZELLÝKLER GÖRÜLÜR BAZILARI DUYULUR BAZILARI HÝSSEDÝLER LAKÝN BU GÜZELLÝKLERÝ ANLAMAK ÝÇÝN GÜZELLÝKLERE AÇIK OLMALIYIZ DÜNYAYI CENNETE CEVÝRMEKTE BÝZÝM ELÝMÝZDE CEHENNEME ÇEVÝRMEKTE BÝZÝM ELÝMÝZDE O YÜZDEN NE ÝSTEDÝÐÝMÝZ ÇOK ÖNEMLÝDÝR ÝYÝ GÜZELÝ ÝSTERSEK O OLUR TAM TERSÝNÝ ÝSTERSEK ODA OLUR AMA HANGÝSÝ BÝZÝ MUTLU EDER GERÇEKTEN HANGÝSÝ HAYIRLI ÖNCE ÝSTEDÝÐÝMÝZ ÞEYÝN HAYALÝNÝ KURALIM O ANI YAÞATALIM EÐER MUTLULUK VERÝYOR ÝSTEDÝÐÝNÝZ ÞEY GERÇEÐÝNE ÇEVÝRMEKTEN KORKMAYIN YOK MUTSUZ EDECEÐÝNE ÝNANIYORSANIZ SADECE HAYALÝNÝ KURUN HAYAL ÝSTEDEMEDÝÐÝMÝZ SÜRECE GERÇEÐE DÖNEMEZ BUNU UNUTMAYALIM BÝRDE ÞUNU SÖYLEMEK ÝSTÝYORUM ANI YAÞAYIN ANIN KIYMETÝNÝ BÝLÝN YARINI UNUTMAYIN DÜNÜDE HATIRLAYIN AMA NE ANINIZDA NEDE DÜNÜNÜZDE NEDE YARININIZDAN KORKMAYIN DÜÞÜNÜN HEP DÜÞÜNÜN HER ÞERDE BÝR HAYIR HER HAYIR DA BÝR ÞER OLDUÐU BÝLÝN VE ÞERDEN KORKMAYIN HAYIRDANDA ÇOK UMUTLANMAYIN SEVÝN SEVMEK ÇOK GÜZEL ÇOK KONUÞMAYIN TARTILSIN ÖNCE SÖZLERÝNÝZ AKLINIZDA SONRA HESABI TUTULSUN PÝÞMAN OLMAYACAÐINIZ SÖZLERSE EÐER KEFEDEKÝLER SÖZLERÝNÝZÝ ÇEKÝNMEDEN ÇIKARIN DAÐITIN ARTIK SEÇÝLDÝ SÖZLERÝNÝZ AYIKLANDI SÝZÝ PÝÞMAN EDEMEZ RAHAT OLUN BEN ÖYLE YAPIYORUM HERZAMAN YANÝ GENELLÝKLE AZ ÖZ KONUÞURUM ÇOK DÜÞÜNÜRÜM EMPATÝ KURARIM HAYAL ÇOK KURARIM ÖNCE ÝNANIRIM SONRA ÝSTERÝM SONRA GÜVENÝRÝM BU ÜÇLÜ BÝZDE SIRADADIR ÖYLE SIRASI HEP DURUR ÝNSAN KENDÝNÝ BÝLMELÝ MEVLANIMIZIN BÝR GÜZEL SÖZLERÝNDEN BÝRÝNÝ SÖYLEMEK ÝSTÝYORUM ELÝNE , DÝLÝNE, BELÝNE SAHÝP OL NE GÜZEL SÖYLEMÝÞ HZ. MEVLANA BU ÜÇÜ ÝNSANIN KENDÝNÝ BÝLMESÝ ÝÇÝN BÝR YOLDUR KÝMÝSÝNE KURAL DIR AMA KESÝNLÝKLE AKLA KAZILACAK VE ÝCRATA GECÝRÝLÝCEK SÖZLERDÝR.BUNU DÝLE GETÝRMEK ÝSTERÝM BÝZ ÝNSANLAR NEDENSE HER KONUDA AYRIM YAPARIZ ÝSTÝSNALAR VAR TABÝ AMA ÇOGUNLUK BENCE AYRIMCI KONUSU DURUMU OLAYI FARKLIDA OLSA AYRIM YAPIYORUZ BU DURUM CANIMI COK SIKIYOR CÜNKÜ SEBEBÝ NE OLURSA OLSUN AYRIMCILIK DOGRU DEÐÝLDÝR .

MESALA DÝN MESHEP IRK DÝL ENGELLÝ ENGELSÝZ FAKÝR ZENGÝN GÜZEL ÇÝRKÝN KISA UZUN ZAYIF ÞÝÞMAN V.S DAHA ÇOK VAR SÝZDE AKLINIZDAN GEÇÝRDÝNÝZ GERÝLERÝNÝ EMÝNÝM ÇÜNKÜ MAALESEF BU  DURUM ÝNSANLARDA ÇOK VAR SADECE SEVMEK SAYMAK ANLAMAK ÝNANMAK YETER GERÝSÝ OLMAMASI GEREKEN DURUMLARDIR ÇAÐ YENÝLENÝYOR HERÞEY DEÐÝÞÝYOR GELÝÞÝYOR AMA BU ZÝHNÝYET DEÐÝÞMÝYOR AKSÝNE DAHA KÖRELÝYOR ÖYLE HALE GELDÝK KÝ NERDEYSE SELAM VERENÝ BÝLE DÖVECEKLER HASTA OLDUN DÝYE ÖLDÜRÜCEKLER BAÞARDIN DÝYE HUYLUYCAKLAR DAHA KÝMÝLÝR NELER YAPICAKLAR HALBUKÝ ÖNCELLÝKLE SAÐLIKTA ENGELLERÝ KALDIRSAK ÇABALASAK SONRA ÝÞSÝZ ÝNSANLARI EÐÝTÝP GELÝÞTÝRÝP YETEÐÝNÝ KEÞFEDÝP DEÐERLENDÝRSEK SAVAÞTAN KURTULSAK KÖTÜ DÜÞÜNCELERDEN ARINCAK SAYSAK SEVSEK ERDEMLÝ OLMAK ÝÇÝN YAÞASAK DAH ÇOK SAYACAKLARIM AMA YAZMAMLA DÜZELSE HEPSÝNÝ YAZARIM AMA ÝÇÝMDE KALMASIN DÝYE ÖRNEKLEMEK ÝSTEDÝM ENGELLÝ OLMAK ÇOK ZOR ÖZELLÝKLER ENGELLÝ PSÝKOLOJÝNDEN ANLAMAYAN ENGELSÝZ ÝNSANLAR ENGELLÝ YAÞAMAK DAHA DA ZOR HATTA ZOR KELÝMESÝ AZ KALIR ÞÖYLE ANLATIM MESALA KENDÝMDEN ÖRNEK VERÝM BEN MAALESEF DESTEKSÝZ YÜRÜYEMÝYORUM DESTEKLEDE ZOR YÜRÜYEBÝLÝYORUM ÝYÝ DUYAMIYORUM KONUÞMAMDA PEK ÝYÝ SAYILMAZ ELLERÝMÝDE ÝYÝ KULLANAMIYORUM BU BENDEKÝ HASTALIK DOKTORLARIN SÖYLEDÝÐÝNE GÖRE GENETÝK BÝR HASTALIK YAVAS YAVAS TA OLSA ÝLERLÝYOR YANIMDAKÝ CAN DEDÝÐÝM ÝNSANLAR BÝLE BENÝ ANLAMIYOR HASTALIK YÜZÜNDEN COK TA SÝNÝRLÝ OLABÝLÝYORUM HERÞEYE AÐLIYOR KIZABÝLÝYORUM ÜZÜLÜYORUM ÇOK ÜZÜLÜYORUM YÜRÜMEK ÝSTÝYORUM HER ENGELLÝ GÝBÝ ENGELÝMDEN KURTULMAK ÝSTÝYORUM BENÝM GÝBÝ ENGELLÝ OLAN ERKEK KARDEÞÝM KADER DERT ORTAÐIMI DA BU HASTALIKTAN KURTARMAK ÝSTÝYORUM KÝMSENÝN YARIMI OLMADAN YAÞAMAK ÝSTÝYORUM MUHTAÇIKTAN MECBURÝYETTEN KURTULMAK KURTARMAK ÝSTEMÝYORUM AMA BUNLARI SADECE ÝSTÝYORUM BASKA BÝRÞEY ELÝMDEN MAALESEF GELMÝYOR AÝLEM ANLAMIYOR AÐLAMA YASEMÝN ÜZÜLME YASEMÝN SAKÝN OL YASEMÝN DÝYORLAR AMA BENÝM YERÝMDE OLSALAR ACABA BU DEDÝKLERÝNÝ KENDÝLERÝ YAPABÝLÝRLER MÝ ONUDA HÝÇ DÜÞÜNÜYORLAR MI BEN ÇOK KÝTAP OKUDUM ÇOK TV SEYRETTÝM GEZMEDÝM AMA GEZMÝÞ GÝBÝ BÝLÝYORUM ÇOÐU ÞEYÝ ZOR KONUÞUYORUM DERDÝMÝ GEC ANLATABÝLÝYORUM AMA ANLATACAK SÖYLECEK COK SEYÝ VAR O YÜZDEN KÝTAP YAZMAM GEREKTÝÐÝNE KARAR VERDÝM MADEM KONUSAMIYOR DERTLESEMÝYORDUM KÝTABIMA KONUSUCAKTIM BENÝ SÝZ OKUYUCULARIM DÝNLÝYCEKSÝNÝZ BÜYÜK BÝR SABIRLA ERDEMLE KONUSURKEN ZORLUK CEKTÝÐÝM ÝÇÝN GEC KONUSUYORDUM BÝR KELÝMEYÝ ON DAKÝKADA SÖYLEDÝÐÝM OLUYORDU AÝLEM SABREDEMÝYORLARDI NE DÝYORSUN YASEMÝN CABUL OL AMA NASIL OLABÝLÝRDÝM ELÝMDE DEÐÝLDÝKÝ AMA ÞÝMDÝ YAZICAM KÝMSE DEMÝYCEK CABUK OL YASEMÝN BELKÝ BU  KÝTABIM ÝKÝ AYDA BELKÝ DAHA FAZLA ZAMANDA BÝTÝCEKTÝ AMA BÝTÝRÝCEKTÝM BENÝM ENGELLÝ ARKADASLARIM KARDEÞLERÝM ÝÇÝN YAZICAKTIM ONLARINDA SESÝ OLUCAKTIM SAÐLIKLI ARKADAÞLAR SÝZE SÖYLÜYORUM SAÐLIK EN BÜYÜK ZENGÝNLÝK BU ZENGÝNLÝÐÝN KIYMETÝNÝ BÝLÝN GÝTTÝNMÝ BU ZENGÝNLÝK BÝR DAHA HÝÇ BÝRÞEY YERÝNÝ DOLDURAMAZ NE KADAR ÞANSLISINIZ EN BÜYÜK ZENGÝNLÝÐE SAHÝPSÝNÝZ YARADAN NELER YARATMIS BÝZ ÝNSANOÐLU ÝÇÝN VE ÞUNUDA UNUTMAYIN SAÐLIKLI OLURSAN TANIDINI ALIRSIN AMA SAÐLIÐIN OLMAZSA ANLAMAZSIN TADAMAZSIN HÝÇ GÜZELLÝÐÝ BÝZ ENGELLÝLER SÝZLERÝN YERÝNDE OLAMAK ÝÇÝN NELER VERMEZDÝK SÝZ COGUNLUGUNUZ COK ÝSYANKARSINIZ SAÐLIÐINIZIN KIYMETÝNÝ HÝÇ BÝLMÝYORSUNUZ KÝMÝNÝZ BU YÜZDEN CEZAEVLERÝNDE KÝMÝNÝZ HASTA KÖÞELERÝNDE KÝMÝNÝZ YANLIZ KALMAK ZORUNDA KÝMÝNÝZ VÝCDAN AZABIYLA YASAMAK ZORUNDA KÝMÝNÝZ HAZÝNESÝNÝ SAÐLIÐINI KENDÝ ELÝYLE YOK ETMEK ÜZERE YAPMAYIN LÜTFEN HER NE OLURSA ASLA SAÐLIÐINIZDAN HÝÇ BÝR SEBEPTEN VAZGEÇEMEYÝN ÇOK DEÐERLÝ SAÐLIK KIYMETLÝ ÖNEMLÝ SAÐLIK HUZUR BU ÝKÝSÝ OLMADAN CEHENNEMDÝR BU DÜNYA DÜNYA CENNETE CEVÝRMEK ZORDA OLSA SENÝN ELÝNDE ÝNSANIN ÝKÝ DÜÞMANI VARDIR KENDÝ NEFSÝ KENDÝ ÝRADESÝZLÝÐÝ VE ASLINDA EN BÜYÜK DÜÞMANI KENDÝSÝDÝR ÝNSANIN BÝRDE ÝÞÝN TUAFI EN ÝYÝ DOSTUDA ÝNSANIN YÝNE KENDÝSÝDÝR KENDÝNE DOST OLMAK TA SENÝN ELÝNDE DÜÞMAN OLMAK TA EVET ZOR DÝYORSUN KOLAY MI DÝYORSUN ZOR BELKÝ KOLAY DEÐÝLDÝR AMA ÝMKANSIZDA DEÐÝLDÝR ÝSTERSEN ÝNANIRSAN GÜVENÝRSEN KESÝNLÝKLE KENDÝNE VE HERKESE DOST OLURSUN KENDÝNE ÝSTEDÝKLERÝNE CENNETÝ VERÝRSÝN GÖRMEK NE GÜZEL GÜNEÞ DOÐUYOR GÖRÜYORSUN YAÐMUR YAÐIYOR DUYORSUN SENÝ SEÝVYOR DÝYEBÝLÝYORSUN KOÞUP BAHARIN ÇÝÇEKLERÝNÝ TOPLAYABÝLÝYORSUN ELLERÝNLE NELER BAÞARIYORUN NE GÜZEL SANA YA YAPAMAYANLAR MAALESEF GÖNÜÞÜDE GÖREMEYEN VAR YAÐMURUDA DUYAMAYAN VAR KOÞAMAYANDA YÜRÜYEMEYENDE ELLERÝNÝ KULLANAMAYANDA VAR ENGELLÝER ÇOK MAALESEF AMA ONLARIN YAPILABÝLECEKTE ÇOK ÞEY VAR ENGELSÝZ BÝREYLER AKLINIZ BÝZ ENGELLÝLER ÝÇÝN KULLANIN BÝZÝ KURTARIN ALLAHIN ÝZNÝYLE YAPABÝLÝRSÝNÝZ SÝZÝN GÝBÝ GÖRMEK ÝSTEYENLERÝ , DUYMAK ÝSTEYENLERÝ , YÜREMEK , KOÞMAK ÝSTEYENLERÝ , KONUÞMAK , ELLERÝNÝ KULANABÝLMEK ÝSTEYENLERÝ UNUTMAYIN ONLARIN YERÝNE KOYUN KENDÝNÝZÝ KURTARIN BÝZÝ BÝZ PES ETMÝYORUZ DAYANIYORUZ AMA SÝZDE BÝZÝ KURTARMAK ÝÇÝN ÇABALAYIN HEP BERABER ÇARESÝ  YOK DENÝLER ÇARESÝZLÝKLERÝ ELÝMDE BAZEN SÝHÝRLÝ BÝR DEYNEK OLSUN ÝSTÝYORUM BU DEYNEKLE ÖNCELLÝKLE ÇARESÝZ UMUTSUZ ÝNSANLARA ÇARE OLMAK UMUT OLMAK ÝSTÝYORUM SONRA BÜTÜN ÇARESÝZLERÝN ÇARESÝ OLMAK ÝSTÝYORUM EVET BÖYLE DEYNEK YOK DÝYORSUNUZ BENCE VAR ÝÞTE O SÝHÝRLÝ DEYNEK ÝNSAN AKLIDIR AKIL BAÞARAMAM YAPAMAM DEDÝÐÝNÝ HERÞEYÝ ÝSTERSE YAPABÝLÝRÝME ÝNANIRSA BAÞARABÝLÝRÝME ÇEVÝREBÝLÝR HADÝ SÝZDEKÝ SÝHÝRLERÝ DEYNEKLERÝ KULLANIN YANÝ AKILLARINIZI ACELE EDÝN DEYNEK PAS TUTMADAN SADECE ENGELLER NASIL KALKAR BUNA ODAKLANIN ÇARE NASIL BULUNUR NASIL ÇARE OLUNUR BUNU HEDEFLEYÝN VE ONÝKÝDEN VURUN VURMAYA ÇALIÞMAYIN VURUN BENCE ÝNSAN AKLI HERÞEYÝ ÇÖZER AMA HERÞEYÝ TABÝ YARADININ ÝZNÝYLE GÜZLE GÜNLER AKLIMIZLA GELÝCEK MUTLU UMUTLU YARINLAR BÝZLERÝN OLUCAK DÖRDÜNCE SAYFAMADA FÝKÝRLERÝM EKLENSÝN ..

 
 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1200354 ziyaretçi (2655138 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol