Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Cem Nedir -
      ***İSLAMI DOĞRU BİLMEK***

       Bize düşen görev,

      bütün inanç ve ibadet tercihlerine

      saygı göstermektir.

Alevilik kavram itibarıyle, Muhammed Ali’nin ev ailesine (Ehl-i Beyt) bağlı inanç kesimidir. Böylelikle bu değerlere daha doğru biçimde sahiptir ve hiçbir sapma saplantıya uğramamıştır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV), “Ümmetim yetmiş üç fıkraya bölünecektir, tek doğru olan Ehl-i Beyt’imdir. Ona sarılın, onu takip edin” demiştir.

Dünya Ehl-i Beyt Vakfı -
World
Ahlul Bayt Foundation

UYARI: YUKARIDA  ANLATILAN CEM İBADETİ ' NDE MÜSAHİPLİK ERKANI YOKTUR, BURADA ANLATILAN CEM İBADETİ, "İRŞAT" YANİ BİRLİK VE ÖĞRETİ CEMİDİR.
BURADA BÜYÜK ŞEHİRLERDEKİ UYGULAMA VE TEMEL BİLGİ VERİLMİŞTİR.
CEMLERİMİZ KÖYLERİMİZDE GÜNLERCE SÜRMEKTEDİR. ANCAK BÜYÜK ŞEHİRLERDE BU İMKAN (HENÜZ) YOKTUR.
SEMAHLARIMIZDA CEMLERİMİZDE YÖREDEN YÖREYE ŞEHİRDEN ŞEHİRE FARKLILIKLAR OLABİLMEKTEDİR... YÖRESEL FARKLILIKLAR BULUNMAKTADIR. 
BURADAKİ BİLGİ TAMAMEN TEMEL VE CEM HAKKINDA BİLGİSİ OLMAYAN KİŞİLERİ BİLGİLENDİRME AMACINDADIR
 
 
Bu yazının hazırlanmasında kaynak Cemvakfı'dır


“Mutluluğun elde edilmesi
ibadetin devam etmesine bağlıdır.”
 

Hz. İmam Ali

CEM iBADETi NEDiR ?
NASIL YAPILIR ?
 
“Bilmeyenler öğrenmekten çekinmesinler.
Çünkü insanın değeri bilgisi ölçüsünde olur”
Hz. İmam Ali

 
 
Sevgili Canlar!
Bizler, Türkiye’mizin değişik yörelerinden geldik, düne kadar birbirimizi tanımıyorduk. İnanç mekanlarımız olan Cem evlerimiz bizim birliğimize, dostluğumuza, kardeşliğimize vesile oldu. Gün geldi yoksullarımıza aş evi, gün geldi muhabbet yeri, gün geldi okul, bilim ve ilim yuvası oldu.

Hünkâr Hacı Bektaş Veli buyurur ki: “Çerağ gibi doğru durmak, fitil gibi yanmak, yağ gibi erimek, ışık gibi nur saçmaktır.”

Çerağ, bilgidir, bilginin, ışığı da aydınlanmadır, ilahi ışıktan feyz almadır.

Hz. Mevlana’da der ki, “Bir mum eriyip gideceğini bildiği halde etrafına ışık saçmaktan geri durmaz. Ey insan! Sen ki yaratanın kudretiyle dopdolu iken neden geri durasın.” Bu sesleniş tüm insanlığadır.

Yüce kitabımızın ilk emri de “oku” der.
 
“Seni bir sudan, sevgi ve ilgiden yaratanın adına oku!”
 
Hz. Muhammed, “İlim Çinde bile olsa gidiniz” diye buyuruyor.
 
Hz. Ali ‘de; “Cehalet öyle kuvvetli düşmandır ki, onu ancak ilim silahı yener” diyor.
 
Demek ki aydınlığa açılan pencere ilimdir, ilmi bilmektir, kendini tanımaktır. İnsan-ı Kamil olmaktır.

İşte bunun içindir ki bu sembollerle cemlerde mum uyandırılır. (yakılır)
 
Geçmişten günümüze kadar, Aleviliğin İslam inancını çocuklarımıza öğretecek kurumlarımız olmadı. Bu güne kadar, Alevi İslam inancı hep nakil yoluyla geldi. Bu nedenle yüz yıllardan beri kendimizi ifade edemedik.
 
Nasıl ki, öğretmensiz okul, doktorsuz hastane olamayacağı gibi, dedesiz Alevilik de olmaz. Aleviliğin gerçek inancını temsil eden, bu günlere taşıyan gerçek inanç önderleridir.
 
Değerli Canlar!
 
Aleviliğin İslam anlayışında, “Din araçtır, amaçta insan olmaktır.”
 
Anadolu aydınlanmasının büyük önderleri; Hünkâr Hacı Bektaş  Velilerin, Mevlanaların, Yunusların ve Pir Sultanların ve ismini sayamadığımız daha nicelerinin sevgi ve ışığı sonsuza dek yaşayacak ve yaşatılacaktır.

CEME HAZIRLIK
Alevi dinsel törenine “Cem” denir. Cem; Alevilerin temel ibadet şeklidir.
Cem ibadetinde; “ölmeden önce ölmek, hesaba çekilmeden önce hesabını vermek, ulu divana alnı açık yüzü ak olarak, kul hakkıyla gitmemektir.
Kul kuldan razı olursa Allah da kuldan razı olur.” Ve “döktüğünüz varsa doldurun, ağlattığınız varsa güldürün” ilkesi gereğince; nefsi için ailesini boşayanlar, yalancı şahitlik edenler, hırsızlık yapanlar, haram kazanç sağlayanlar, vatan borcunu ödemeyenler, atasına evlatlık görevi yapmayanlar, komşusuna zarar verenler, kısaca zararlı kişiler ceme alınmazlar.

Ceme gelen can, en güzel giysilerini giyer ve ceme temiz ve pak bir şekilde gelir. Evi ve komşuları ile barışık olmalı, can incitmemelidir. Küskünlükler varsa barışılmalıdır ve ceme girmeden bu yapılmalıdır.
Bedenin abdesti su ile, nefsin abdesti gözyaşı ile, aklın abdesti ilim ile, ruhun abdesti aşk ve muhabbet iledir.
Canlar helal kazancından lokma yapar ya da ceme götüreceği bir yiyecek alır. Ve aile efradı ile ceme gelir, lokmasını lokmacıya, ayakkabılarını İznikçiye teslim eder.
İçeri girerken de meydana niyaz eder, diz üstü oturur ve cümlenin niyazı yapılır. Cemde konuşulmaz, edep erkana uyulur. Ta ki dedenin destur verdiği cemin bitişine kadar..

Dedelerimiz derdi ki; Oturun izzet ile, dinleyin hürmet ile, söyleyin edep ile. İbadetlerimizin kabulünün niyazıyla.
 
Kısaca Cemdeki hizmetlerin tanımlarına gelince
 
DARA DURMAK

Dar Yüce Yaratıcının huzurunda durduğunu kabul ederek özünü, benliğini ortaya koyup, teslim olmanın adıdır. Yaratanın huzurunda Gizlilik, saklılık yoktur. O her şeyi bilen ve görendir. Bilineni bilenden saklamanın bir anlamı da yoktur. Bu darda “ölmezden önce ölünür ve yaşamı sorgulanarak, pak insan olunur.” Ruhumuzu da arındırmamız lazım. Din, ruh fezasında yükselmenin adıdır. Öyleyse “Beytullah” dediğimiz öz, yani vicdani öz, kendini sorgulamalıdır
Aklı temizlemenin adıdır dar..
 
RAZILIK ALMAK
 
Razılık, bireye mahsustur, arınmaktır. Gönül kırdıysa özür dileyici olup, kırdığı gönlü onarmak, ağlattığını güldürmek, zarar verdiklerinin zararlarını ödemek yani, kul hakkını sahibine yaşıyorken vermektir..
Kur’an; “Şu bir gerçektir ki, müminler sadece kardeştirler. O halde kardeşleriniz arasında barışı sağlayın”, diye buyuruyor.
İnsanlar kendi gönlündeki huzuru yakalarsa, herkesle uzlaşırsa, dünya barışına giden yolun kapısını açar. Tüm yaratılmışla dost olur.
Kur’an;” Ey can! Razı etmiş ve edilmiş olarak sevgiyle dön Rabbine.”(Fecir; 27-28) der. Öyleyse birbirimizle barış içinde olmalıyız.

 
 
BİSMİŞAH (ŞAHIN ADIYLA)
 
Hz. Mevlana’nın Mesnevisi de “BİŞNEV” yani “İŞİT” sözüyle başlar. Allah aşkı ile dolu olan bir Veli neden Besmele ile başlamamıştır?

Tasavvufçular araştırmışlardır. “Bişnev” sözü; B ile başlamaktadır. Bu besmelenin yerini tutabilir. Çünkü, Velilerin sözleri, sembollerledir. B Hz. Muhammed, noktası İmam Ali’dir.
 
Hz. İmam Ali:” Kur’an’da ne varsa Fatiha’da, Fatiha’da ne varsa Besmele’de, Besmele’de ne varsa başında ki B harfindedir. Ve ben de B’ nin altındaki noktayım. “İlim noktadır, cahiller onu çoğaltmıştır.” Diye buyurmuş ve bu şekilde açıklamıştır. Yani “Bismişah” besmeledir.
 
 
 
ALLAH - ALLAH
 
Allah kelimesi bir zikirdir. Bu zikir, her insanın haline uygun en ideal zikirdir. Çünkü Allah lafzı ilahı isim ve sıfatların tek kelimeyle özeti olup, onunla zikreden muhtaç olduğu tecelli neyse ona ulaşır.Kula düşen, yaratanın bütün isimlerini bünyesinde toplayan ALLAH lafzına sığınmaktır. ALLAH, Cenabı Hakk’ın zatını, sıfatlarını, fiillerini hep birden ifade eder. Bütün Kemal sıfatları ondadır. Bizler cemlerimizde Amin yerine ALLAH ALLAH deriz. Amin kelimesi Öyle olsun, kabul ettik anlamındadır. Kim nasıl zikrederse Allah kabul eylesin. Biz aleviler Amin yerine ALLAH ALLAH deriz.
 
 
 
SU DAĞITMAK (SAKİ)
 
“Bütün canlıları sudan yarattık” (Enbiya 30)
“Ve Rableri onlara en temiz içeceklerden ikram edecek” (insan 21)
Su, can verendir, diriltendir. Su paklıktır, arılıktır. Alak suresindeki sudan yaratılışa ve mazlum Kerbela şehitlerinin anısına binaen su dağıtırız.
 
 
 
 
ÇERAĞ YAKMAK
 
Nur suresinin 35 ve 36. ayetleri gereğince 3 mum yakarız.
Allah’ın, Nübüvvetin, Velayetin nurunu temsilen.
Nur, ışıktır. Kandil nasıl ışık verip, karanlığı aydınlatıyorsa, bizlerde çerağ gibi ışık vermeliyiz. Bilimle donanmalıyız. İnsanlığa yararlı olmalıyız.
 
 
 
TÖVBE (TEVBE) ERKANI
 
Kul hakkının tövbesi olmaz. Kul hakkı da “Hakkı sahibine ödemekle”  olur. Kur’an, ibadetle ilgili bir yaptırımdan söz etmez, ancak insan haklarının ihlaline maddi yaptırım öngörür.
 
Bir hakkı bağışlamak veya ondan vazgeçmek yetkisi yalnız o hakkın sahibine aittir. Kur’an; “Allah’tan af dileyin” diye buyurur. İnsan, yaratıcı karşısında sürekli bir biçimde noksanlığını görmeli ve ondan yeterince olgunlaşamadığı için af dilemelidir. Sürekli boyut değiştiren benlik, bir önceki halindeki eksikliğe af diler.
 
Hz. Ali; “Tövbe, insanın kalbiyle pişmanlık duyması, diliyle bağış dilemesi, bedeniyle günahları bırakması ve bu günahları tekrarlamayacağına dair içtenlikle karar vermesi demektir.”
 
 
 
SECDE ETMEK
 
Secde, kulluğun en güzel göstergesi ve ibadetin de simgesidir. Teslimiyetin en güzel ifadesidir.Tevhid dininde ibadetin omurgasıdır. Yüce kitabımız da; ”SECDE ET VE YAKLAŞ” diye buyurur.
Secde, bir üst varlığa boyun büküştür. Hz. Ali; “Beden ve gönül secdesin den bahseder. Beden secdesi yedi şerefli azanın toprağa tekabülü, gönül secdesi ise dünyalıktan uzaklaşmaktır.
Hz. Mevlana da: “Nereye baş koyarsam koyayım secde edilen o’dur; Altı yönde de tapılacak o’dur. Altı yönden dışarıda da bağ-bahçe gül, bülbül, sema, güzel… Bunların tümü de bahane, maksat hep o’dur O”
Öyleyse secde, o büyük tek varlığa aczini ve teslimiyetini ifade etmenin adıdır. Secde, ibadetin özüdür.
 
 
SÜPÜRGE HİZMETİ
 
Hacı Veli şöyle buyurur;
Söyle inanlara; Gönül evlerini alçak gönüllülük aşıklık süpürgesiyle süpürsünler. Hırsı, nasılı, niçini, münafıklılığı, hainliği, çekememezliği, dedikoduyu süpürüp atsınlar. Süpürge, manevi iç temizliğimizin sembolüdür. İnanç, bir iç dünya olayıdır.
 
 
MERSİYE
 
Cemimizde hep birlikte ayağa kalkarak mersiye okuruz. Birlikte ayağa kalkış uyanan enerjiyi sembolize eder. Şehitlere sevgi, insanlığın vefa borcudur. Yüce Kitabımız: “Allah yolunda öldürülmüşleri ölüler sanmayın onlar diridirler. Rablerinin katında rızıklandırılıyorlar.” Bizlerde Kur’an’ın sevmeyi bizlere farz kıldığı Alemlerin Rahmeti Muhammed’in ailesi Ehlibeyt’e mersiye okuruz.
Allah’a muhabbet arttımı, hüzünde artar. Gözyaşı ile içiniz yıkanır, temizlenir. Hüzün bizi Allah’a yaklaştırır.
Bir bilge şöyle der; “Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olmazsa, kişide acı çekmeden olgunlaşamaz .” O acı da Muhammed evlatlarının acısı olursa, İmam Hüseyin acısı olursa içinde insan sevgisi olan herkes gözyaşı döker.
 
 
 
CEM DEKİ SIRALAMA
 
Cemdeki sıralama şöyledir;
Dede Ceme girer, ayakta (darda) olan halka dar duasını verir.
 
Sohbet eder. (Güncel konularda veya tarihi konularda, aydınlatıcı konuşmalar yapar. Ceme katılanların her türlü sorularını yanıtlar)

Dede cemaatten razılık ister. Sorunlar varsa çözer. (Küskünleri, dargınları barıştırır.)

Edep erkâna dâvet eder.
Sâlat ve selam verilir.
On iki hizmet görev deyişi okunur. (zakir)
On iki hizmet sahiplerine dede toplu dua verir.
Post serilir ve duaları verilir.
Tezekkâr hizmetleri ve duaları verilir.
Çerağ uyandırılır ve duaları verilir.
Süpürgeci hizmeti ve duaları verilir.
Gözcü hizmeti ve duası verilir.
Tövbe duası okunur.
Secde duası (gülbank) verilir.
Duvazimam okunur.
Secde duası verilir.
Tevhid edilir.
Secde duası verilir.
Tevhid edilir.
Secde duası verilir.
Mir’ac’lama okunur ve Kırklar Semahı yapılır.
İstek semahları yapılır.
Saki suyu dağıtılır ve duaları verilir.
Mersiyeler okunur.
Secde duası verilir.
Süpürge (Farraş) hizmeti ve duaları verilir.
Lokma hizmeti ve duaları verilir.
Çerağ söndürülür.
Post kaldırılır.
On iki hizmet yapanların toplu duası verilir.
Dağılma (Gidene - Durana) duası verilir.
 
 
CEM İBADETİ
 
CEMLERİMİZ GENELLİKLE EN AZ 2-3 SAAT SÜRER VE BU SÜRENİN ÇOK BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ ALLAH'A PEYGAMVERLERİNE EHLİBEYTİNE DUA VE  TEVHİTLERLE GEÇER. KISA BİR BÖLÜMÜ SEMAHLARLA GEÇER. YANİ BİZİM CEM İBADETİMİZDE SEMAH SADECE BİR BÖLÜMDÜR. CEM İBADETİMİZİN ÇOK BÜYÜK BÖLÜMÜ ALLAH'A PEYGAMVERLERİNE EHLİBEYTİNE DUA VE  TEVHİTLERLE GEÇER.
 
Alevi cemleri Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece yapılır.
Cem evinde cemaat (halk) toplanmıştır. Bütün hizmetliler yerini almıştır. Gözcü, cemaatin hazır olduğunu dedeye duyurur.
 
Bunun üzerine Dede (pir) ceme girer. Cemaat ayakta dardadır. Dede meydana gelir, niyazını yapar ve dardaki cemaatin karşısında dara durarak şu duayı okur:
 
 
Bismişah Allah Allah!
 
Geldiğiniz Yoldan, Durduğunuz Dardan, Çağırdığınız Pirden Şefâat Göresiniz.

Darlarınız, divanlarınız kabul ola. Muratlarınız hasıl ola.
 
Dergâh-ı izzetine yazılmış ola.
Darına durduk, Yâ Allah... yâ Allah... yâ Allah...
Divanına durduk, Yâ Muhammed... yâ Muhammed... yâ Muhammed…
Keremine sığındık, Yâ Ali... Yâ Ali... Yâ Ali…
 
İnâyet eyleyin, Yâ Oniki İmamlar.
Yol gösterin, Yâ On Dört Masumu Paklar.
Yardım eyleyin, Yâ On Yedi Kemerbestler.
Ceminize alın, Yâ Kırklar.
Bağışlanma, senin yüzü suyu hürmetine olsun, Yâ Pirim Hünkâr Hacı Bektaş Veli.
Yâ Rabbi! darlarımızı, divanlarımızı dergâh-ı izzetinde Kabul Eyle!
Gerçeğe Hû!
 
Dede, postuna niyaz eder ve makamına oturur. Cemaatin rahat oturmasını sağlar. Aydınlatıcı konuşmalarını (Güncel konularda veya tarihi konularda, aydınlatıcı konuşmalar yapar. Ceme katılanların her türlü sorularını yanıtlar) sonra ceme başlayacağını söyler ve cemaatten razılık ister.
Şöyle hitap eder:
Canlar! yolumuz, rıza yoludur. Biz, sizi size teslim edeceğiz. Sizin özünüze, özünüzdeki Hakk’a teslim edeceğiz. Özünüzdeki Hak’la dar ve didar olacaksınız.
Aranızda dargın ve küskün olanlar, üzerinde kul hakkı olanlar varsa, bilerek veya bilmeyerek hata ve günah işledi iseniz lütfen hakk meydanına çıkınız ve özünüzü dara çekiniz. Yok ise “Allah Eyvallah” deyiniz.
Birbirinizden razı mısınız?...
Birbirlerinize haklarınızı helâl ediyor musunuz?...
Helal ediyorsanız “edeb erkân, sükutu lisan, mü’mine nişan” (Düzgün oturun, konuşmayın ve barışık olduğunuza dair niyazlaşın anlamındadır).
 
CEM BAŞLAR
Dede:
Fahri Kainat, Alemlere rahmet Verelim Muhammed Mustafa ve Ehlibeyt’ine Salâvât.”
“Allahümme Salli Âlâ Seyyidinâ Muhammed’in Ve’l Ala Ali Muhammed ve Ehlibeyt.”
İhlas Suresi
Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın adıyla.
Söyle ki gündüz gece
Tanrı tek. Tanrı Yüce.
O doğmaz, doğurmaz, Kimse ona denk olmaz.
Fatiha Suresi
Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın adıyla.
Hamd evrenler sahibi yüce Allah içindir.
Allah ki acıyandır, koruyandır, sevendir.
Günü gelince ancak,
O’dur hesap soracak.
Tek sana tapan, senden medet umanlarız biz.
Sapıtmışların yoluna düşmekten koru bizi.
Doğru yoldan ayırma bizi.
 
Aman Rabbimiz!
Salavat ve Selamlama
 
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ Resulullah.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Ya Aliyyül Veliyullah.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Ya Hatice-i Kübra, Fatima-i Zehra.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Hasan-ı Müçteba.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Hüseyin-i Deşti Kerbela.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Zeynel Âba.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Muhammed Bakır-ı Bekâ.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Cafer-i Sıtkı Sefâ.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Musa-i Kâzım-ı Cismi Pak.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Ali Rıza Şah-ı Horasan.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Muhammed Taki.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Şah Ali’yyel Naki.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Hasan Askeri Gazi.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Mehdi-i Sahibi Zaman
 
“Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâhil Ali’yyül Âzim. Sadak Allahül Aliyyül Aziym.”  (Evirip çeviren, kuvvet, kudret sahibi olan ancak Allah’tır.)
 
On iki hizmet görev deyişi (zakir tarafından) okunur:
Hakk’tan bize nida geldi
Pirim sana haber olsun
Şahtan bize name geldi
Rehberime haber olsun
Hak kuluna eyler nazar
Dört kalıptan adem dizer
Kalleş gelmiş cemi bozar
Gözcü sana haber olsun.
Bu yola giden hacılar
Kırklar güruh-u Naciler
Cem kilidi kapıcılar
Kapıcıya haber olsun.
Mümin yolun yakın ister
Münkirlerden sakın ister
Delil yanmaz yağın ister
Çerağcıya haber olsun.
Mümini çekti meydana
Münkiri sürdü zindana
Tekbir verildi kurbana
Kurbancıya haber olsun.
Mümini çektiler dara
Münkiri sürerler nara
Hizmet verildi Selman’a
Süpürgeciye haber olsun.
 
Gelin gidelim tarikata
Kulak verin marifete
Tâlip girmiş hakikate
Tarıkçıya haber olsun.
Mümini çektiler dara
Münkiri sürdüler zindana
Hizmet geldi tezekkâra
Tezekkâra haber olsun.
Bu yola giden hacılar
Kırklar güruh-u Naciler
Müminler Müslim bacılar
Peyik sana haber olsun
Yola gider haslar hası
Giymiş hakikat libası
Doldur ver bir engür tası
Sakkacıya haber olsun.
Zakirin zikri saz ile
Kuran okur avaz ile
Mümin müslim niyaz ile
Zakir sana haber olsun.
Şah Hatayi’m varı geldi
Varı geldi varı geçti
Sefil bülbül zara düştü
İznikçiye haber olsun.
 
 
Zakirin dâvetiyle Oniki hizmet meydanda dardadır. Dede duasını verir:
 
 
Bismişah Allah Allah!
 
Hizmetleriniz kabul ola. Muratlarınız hasıl ola.
Vakitler hayrola, Hayırlar fethola, Şerrler defola.
Hazır gaip, zahir, batın cem erenlerinin nur cemalları aşk ola.
Yüce Allah cümlemizi Ehlibeyt’e nail eyleye.
Hizmet sahiplerinin hüsnü himmetleri üzerinizde hazır ve nazır ola.
Hak - Muhammed - Ali utandırmaya.
Cehennem narına yandırmaya.
Oniki İmamlar yardımcınız ola.
Niyet ettik vaktin hayrına, girdik Oniki imam yolunda İmam Cafer kavline.
Kıblegâhımız Muhammed, secdegâhımız Ali,
Pirimiz, üstâdımız Hünkâr Hacı Bektaş Veli.
Gerçekler demine, evliya keremine, gönüller birliğiyle Hû diyelim. Hû...
Oniki hizmet sahipleri rükuya eğilirler; duası verilir. Dede:
Tecellanız, temennanız kabul,
Yüzünüz ak, gönlünüz pak ola.
Yüce Allah da cümlemizin yardımcısı ola.
Gerçeğe Hû.
 
 
Secde yapıp niyaz olunur. Oniki hizmet sahipleri görevlerine başlarlar. Post serilir. Görevli duasını yapar:
 
Bismişah Allah Allah!
 
Cem birliğine, sohbet sırlığına, evliya keremine, uğur açıklığına, dest post eyvallah Pirim.
 
Dede duasını verir:
Bismişah Allah Allah!
 
Erenler postu geldi.
Hizmetler yerin aldı.
Mümin müslim ikrar verdi.
İkrarınızda daim olasınız.
Hakk didarın göresiniz.
Post sahiplerinin himmet ve hidayetleri üzerinizde hazır ve nazır ola.
Gerçeğe Hû.
 
Görevli meydana postunu serer ve niyazını yapar yerine oturur. Tezekkar (İbriktar) görevini yapmaya başlar
(Bir bacı omuzunda havlusu, bir erkek elinde suyu ve leğeni meydandadırlar)
 
“Bismişah Allah Allah!
Mânayı marifet, sırrı hakikat, geldi hizmeti Muhammed. Sükut et ey cemaat.”
(Üç kere tekrarlar ve her söyleyişte “Allah - Muhammed - Ya Ali” diyerek leğene üç kere su damlatır.)
 
Dedenin önüne kadar gelerek dara durur ve görevli şu duayı okur:
Bismişah Alah Allah!
Ben Gulâm-ı Kamberiyem.
Etmezem Adülerden hayf.
Pirimiz, Üstadımız Kırklar Meydanında Selman-ı Pak. Ber Cemali Muhammed, Kemal-i İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Ali’yi Pir Bilip Verelim Muhammed Mustafa ve Ehlibeyt’ine Salavat.
 
Cemaat hep birlikte salavat verir.
 
“Allahümme Salli Âlâ Seyyidinâ Muhammed’in Ve’l Ala Ali Muhammed ve Ehlibeyt.”
 
 
Tezekkârlar hizmette görev alanların ellerine üç kere
Allah - Muhammed - Ya Ali diyerek sırayla su dökerler.
Hizmet bittikten sonra, görevli tezakkâr duasını dara durarak tekrar verir:
 
 
Bismişah Allah Allah!
 
Haydar’ın Râhında tenim oldu pak.
Yüzüm sürüp dergâhına eyledim hak.
Kırklar Meydanında Pirimiz, Üstâdımız İbriktar Selman-ı Pak. Şeyenlillah, Allah Eyvallah nefes pirdedir.
Dede dardaki tezekkâr hizmetlilerin duasını verir:
 
Bismişah Allah Allah!
 
Hüda Hakk’ın kabul et, hizmetin ey Şah. Bi hakkı Murtaza ve Ali Dergâh,
Hüseyni Kerbela nuru Hakk’ı için, bu dergâhtan ayırma ey Gani Şah.
Erenlerden haklı hayırlı himmet, şeyenlillah Allah Eyvallah, Gerçeğe Hû.
 
 
 
Sıra çerağların yakılmasındadır (uyandırılması). (mum yakmak)

Çerağ hizmetlisi gelir, meydanda hazır olan mumların yakılması için önüne diz üstü oturur.
 
Nur suresinin 35 ve 36. Ayetleri okunur.
Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın Adıyla.
 
Tanrı, göklerin, yerin ışıklar verenidir. Bu nur; içi çerağlı kandil nuru gibidir. Bu çerağ, bir billurun içindedir. Bu billur, parıldayan bir yıldız gibi balkıyıp durur. Yakılır; doğuluda olmayan- batılıda olmayan, mübarek kutsallaşmış zeytin ağacından. Onun yağı bir ateş, ona değmese de pek, ona dokunmasa da sanki ışık verecek. nur üstüne nurdur O. Tanrım pek iyi bilir. Kimi dilerse onu bu nuruna iletir. Hakk çalap insanlara mesel getirir durur. Her şeyi bilen odur. Her şeyi bilen odur.” (Nur, 35)
 
“Bu ışık Allah’ın yüksek tutulmasına ve içlerinde adının anılmasına izin verildiği evlerde yakılır. Onlar buralarda sabah akşam onu tesbih Ederler.” (Nur, 36)
 
Çerağcı duasına devam eder.
 
Çerağı ruşen,
Fahri dervişan,
Zuhuru iman,
Himmeti piran,
Piri Horasan,
Küşad-ı meydan,
Kuvve-i Abdalan,
Kanuni evliya,
Verelim Muhammed Mustafa ve Ehlibeyt’ine Salavat.
 
“Allahümme Salli Âlâ Seyyidinâ Muhammed’in Ve’l Ala Ali Muhammed ve Ehlibeyt.”
(Salavatı bütün cemaat verir.)

 
Mumlar (3 adet) şu dua ile birlikte yakılır;
 
Bismillâhirrahmanirrahim.
Lâ Feta İllâ Ali, Lâ Seyfe İllâ Zülfikar.
Yaratanın nuru aşkına; Ya Allah... Ya Allah... Ya Allah.
Peygamberliğin nuru aşkına; Ya Muhammed... Ya Muhammed... Ya Muhammed.
Velayetin nuru aşkına; Ya Ali... Ya Ali... Ya Ali.
 
Üç mum da yakılmıştır. Hizmetli ayakta dardadır. Devamla şu duayı okur:
 
Çün Çerağı uyandırdık Fahr Hüdanın aşkına.
Seyyid-ül Kevneyn Muhammed Mustafa’nın aşkına.
Saki-i Kevser Ali’yyül Murtaza’nın aşkına.
Hem Hatice-i Fatima Hayrün Nisanın aşkına.
Şah Hasan, Hulki Rıza, Hem Şah Hüseyn-i Kerbela.
Ol İmam-ı Etkıya Zeynel Abanın aşkına.
Hem Muhammed Bakır Ol Kim Nesli Pak-i Murtaza.
Cafer-üs Sadık İmam-ı Rehmüna’nın aşkına.
Musa-i Kâzım Serfiraz-ı Ehl-i Hak.
Hem Ali Musa Rızayı Sabiran’ın aşkına.
Şah Taki ve Bâ Naki Hem Hasan-ül Askeri,
Ol Muhammed Mehdi-i Sahibi Liva’nın aşkına.
Pirimiz, Üstadımız Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin aşkına.
Haşredek yanan yakılan Aşıkanın aşkına.
 
Allah Eyvallah, Hû...
 
 
Çerağı yakan hizmetli oturur. Bütün hizmetler yapılırken hizmetlinin yanında gözcü de darda olacaktır.Zakir sazı ile başlar:
 
Hata ettim Hüda yaktı delili
Muhammed Mustafa yaktı delili
Ol Ali Abâ’dan Haydar-ı Kerrar
Ali’yyül Murtaza yaktı delili
Hatice-Tül Kübra Fatima Zehra
Ol Hayrün Nisa yaktı delili
Hasan’ın aşkına girdim meydana
Hüseyn-i Kerbela yaktı delili
İmam Zeynel, İmam Bakır-ı Cafer
Kâzım Musa Rıza yaktı delili
Muhammed Taki’den hem Ali Naki
Hasan-ül Askeri yaktı delili
Muhammed Mehdiyi Ol Sahib-zaman
Eşiğinde Ayet yaktı delili
Bilirim Günahım hadden aşubdur
Hünkâr-ı Evliya yaktı delili
Oniki İmamdır bu nur Hatayi
Şir-i Yezdan Ali yaktı delili
 
 
 
Çerağ hizmetlisi dardadır.
 
Dede (pir) duasına başlar:
 
Bismişah Allah Allah!
Allah’tan bize ulaşan çerağımız sonsuza dek kılavuzumuz olsun!
Çerağımız yansın yakılsın, Allah’ın nuru aşkına!
Çerağımız yansın yakılsın, Peygamberliğin nuru aşkına!
Çerağımız yansın yakılsın, velâyetin nuru aşkına!
Çerağımız yansın yakılsın, Ehlibeyt’in nuru aşkına!
Çerağımız yansın yakılsın, Pir Hünkâr Hacı Bektaş Veli Aşkına!
Çerağımız yansın yakılsın, yolumuz, birliğimiz, dirliğimiz ve ülkemizin aydınlığı aşkına!
 
 
Allah Allah!
 
Yarab! Bizleri ilâhi nurundan feyz alan kullarından eyle.
Peygamberlerin, Ehlibeyt’in, velilerin ilmini yol göstericimiz eyle.
Çerağ gibi ışık vermemizi, nurundan nasiplenmemizi mazhar eyle.
Mum gibi Hakk aşkına eriyip insanlığa ışık saçanlardan eyle.
Yoluna hizmet edenleri himmetlerinden mahrum eyleme.
Sonsuza dek bu çerağ yolumuzun ve yaşantımızın ışığı ola.
Yüce Allah da cümlenizin yardımcısı ola.
Gerçeğe Hû.
 
 
 
Süpürgeciler meydandadır. (Üç bacı) hizmet dualarını verirler;
 
Bismişah Allah Allah!
Üç bacı idik, Gürüh-u Naci idik, Kırklar Ceminde süpürgeci idik. Süpürgeyi süpürdü Selman, körolsun Yezidi Mervan, zuhura gelsin Mehdiyi sahibi zaman.
Allah Eyvallah, nefes pirimdedir.
 
 
Dede süpürgecilere duasını verir:
 
Bismişah Allah Allah!
Sahibi Selman, Mülkü Süleyman, Cennette Rıdvan, Carımıza Yetişsin Şah-ı Merdan.
Hayır hizmetleriniz kabul, muratlarınız hasıl ola.
İsteğinizi dileğinizi Hakk - Muhammed - Ali vere. Gerçeğe Hû!
 
 
Süpürgeciler niyaz ederek yerlerine otururlar. Sıra gözcü hizmetine gelmiştir.
 
Gözcü dara durur ve duasını yapar:
 
Bismişah Allah Allah!
 
Allah’tan ola hidâyet.
Muhammed Mustafa’dan ola şefaat.
Ali’yyel Murtaza’dan ola himmet.
Pirimiz, üstâdımız Gözcü Karaca Ahmet.
Allah Eyvallah, nefes pirdedir.
 
Dede gözcü hizmetlisinin duasını verir:
Bismişah Allah Allah!
 
Hizmetiniz kabul, muradınız hasıl ola.
İsteğinizi, dileğinizi Hakk - Muhammed - Ali vere.
Gözcü Karaca Ahmet Sultanin himmetleri üzerinizde Hazır ve nazır ola. Gerçeğe Hû!.
 
 
Dede Tövbe Duasına başlar:
Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın Adıyla. ,
“Ey iman edenler! etkili öğüt veren bir tövbe İle Allah’a yönelin. Umulur ki Rabbiniz, çirkinliklerinizi ve günahlarınızı örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirir.O gün Allah, peygamberi ve onunla birlikte inananları utandırmayacaktır. Onların ışığı önlerinden ve sağ yanlarından koşup gelir. Şöyle derler; “Ey Rabbimiz! ışığımızı tamamla ve bizi bağışla! sen her şeye kadirsin. her şeye gücün yeter.” (Tahrim, Ayet
Eksikliklerimize tövbeler olsun; Tövbe Günahlarımıza
Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah.
Allahümme Yarabbi! Benlikten, yaramazlıktan, kibri hasetten, gönlümüzle, gözümüzle, kalbimizle, dilimizle, cemi azalarımızla yapmış olduğumuz günahların cümlesine, tövbe günahlarımıza estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah.
Tövbe ettik, pişman olduk, döndük senin ululuğuna, yüceliğine, rahmetine ve birliğine sığındık. Her türlü gazayı, belayı, acıyı, afeti, tufanı, gamı, gaseveti def etmeye, günahları affetmeye kadirsin. Af eyle ey Yüce Allah’ım.
Merhametin sonsuzluğuna sığınarak, kul beşerdir hata işler, sultan olan da bağışlar niyetiyle, özümüzü dara çekip, tövbe edip sana yalvarıyoruz.
Tövbe günahlarımıza
estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Bismişah Allah Allah!

 
Gece gündüz hata etmektir işimiz.
Tövbe günahlarımıza estağfirullah (3 kez hep birlikte)
Muhammed Ali’ye bağlıdır başımız.
Tövbe günahlarımıza estağfirullah. (3 kez hep birlikte)
 
 
Hasan Hüseyin sır içinde sır ise,
İmam Zeynel nur içinde nur ise,
Özümüzde kibir benlik var ise,
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.
 
Muhammed Bakır’ın izinden çıkma,
Yükün Cafer’den tut gayriye bakma,
Hatıra değip gönüller yıkma,
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.
 
Benim sevdiceğim Musa-i Kâzım,
İmam Rıza’ya bağlıdır özüm,
Eksiklik noksanlık hep kusur bizim,
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.
 
Muhammed Taki İle varalım şaha,
Ali Naki emeğimizi vermeye zaya,
Ettiğimiz kem işlere bed huya,
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.
 
Hasan Askerinin gülleri bite,
Mehdi gönlümüzün gamını ata,
Ettiğimiz yalan gova gıybete,
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.
 
Şah Hatayi’m eder Bağdat Basra,
Kaldık zamaneye böyle asra,
Yâ Ali Kerem kânisin kalma kusura,
Tövbe günahlarımıza estağfirullah.
 
 
NAD-İ ALİ
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim..
Nad-ı Ali’yyen mazharul acaib
teciduhu avnen leke fin nevaib
li külli hemmin ve gammın seyenceli
Ve bi nuru azametike
Yâ Allah..Yâ Allah..Yâ Allah..
Ve bi nuru nübüvvetike
Yâ Muhammed... Yâ Muhammed.. Yâ Muhammed..
Ve bi nuru velâyetike
Yâ Ali.. Yâ Ali.. Yâ Ali..
 
Edrikni Yâ Fatima.. Yâ Fatıma.. Yâ Fatıma
Edrikni Yâ Hasan.. Yâ Hasan.. Yâ Hasan..
Edrikni Yâ Hüseyin.. Yâ Hüseyin.. Yâ Hüseyin..
Edrikni.. Edrikni.. Edrikni..
Lâ feta illâ Ali. Lâ seyfe illâ Zülfikar..
Lâ gaza illâ gaza, el murtaza bil iktidar
her gaza ve bela nerden gelirse defeyle yâ perverdigâr.
Münkirin boynundan gitmesin tığ ile teber.
Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikar..
 
 
 
Cem birliğiyle tüm cemaat secdeye eğilirler.
Dede secde (Gülbank) duasını verir;
 
 
İlahi Yarabbi!
 
Sevgileri ve yücelikleri üzerimize vacip olan Muhammed ,Ali hürmetine cümle insanlığa yardım eyle…
 
İlahi Yarabbi!
 
Bu okunan Nâd-i Ali duasının azameti, fazileti, mucizatı, kerameti, hikmeti ve hürmeti hakkı için; şu anda başını secdeye koymuş ve teslim olmuş canların, dualarını kabul eyle.
Bizlerin de gönüllerimizi ve düşüncelerimizi nurlandırıp, aydınlatarak ilahi nurundan feyz almamızı nasip eyle.
Zor ve sıkıntılı anlarımızda, o olağanüstü hallerin sahibi ve hakk’ın kudret sırrı, İmam Ali’nin Velayeti hakkı hürmeti için dualarımızı kabul eyle.
 
 
Bismişah Allah Allah!
 
Vakitler hayrola. Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler şad ola.
Hakk - Muhammed - Ali gözcümüz, yardımcımız, bekçimiz ola.
Oniki İmamlar, On Dört Masumu Paklar, On Yedi Kemerbest efendilerimiz katarından, didarından ayırmaya. Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırkların ve Rica-ül Gayp Erenlerinin, Kutb-ül Aktab Efendilerimizin hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazır ola.
Yüce Allah dertlerimize dermen, hastalarımıza Şifa ihsan eyleye. Bizleri dermansız dertlerden, görünür, görünmez afetlerden saklayıp koruya.
Geçmişlerimize râhmet eyleye.
Yüce Allah yurdumuzu, ulusumuzu, varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyleye. Ordumuzun kılıcını keskin, sözünü üstün eyleye.
Dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabul eyleye.
 
Duası bizden, kabulü Allah’tan ola.
 
Gerçeğe Hû.
 
 
 
Secde bitmiştir. Zakirler düvazimam söylemeye başlarlar.
(Bilinen herhangi bir düvazimam söylenebilir. Üç düvaz söylenmesi usuldendir ama iki düvaz yeterlidir..)
 
Birinci Düvazimam
Muhammed Mustafa Ey Şah-ı Merdan
Ali’yyel Murtaza sana sığındım.
Hatice Fatıma, Hasan Mücteba
Hüseyin’i Kerbela sana sığındım.
İmam Zeynel İle Muhammed Bakır
Cennet Bahçesinde Bülbüller Şakır
Cafer’i Sadık’a Erdik Çok Şükür
Kâzım, Musa, Rıza Sana Sığındım.
Muhammed Taki’ye Ver Bir Salavat
Ali’yyel Naki’den Umarız İmdat
Hasan Al Asker’i Elaman Mürvet
Mehdi Sahip Liva Sana Sığındım.
On Dört Masumu Pak Güruhu Naci
On Yedi Kemerbest derdim İlacı
Pirim Hacı Serimin Tacı
Hünkâr’ı Evliya Sana Sığındım.
Virdi Derviş Senin Kulun Kurbanın
Yarın Arasatta Ulu Divanın
Senin Mücrimlere Çoktur İhsanın
Pirim Süca Baba Sana Sığındım.
 
 
 
İkinci Düvazimam
 
Medet Allah, ya Muhammed, yâ Ali!
Bizi dergâhından mahrum eyleme
Pirim Hünkâr Hacı -ı Veli
Bizi dergâhından mahrum eyleme.
Ademi Safiyullah atam hakkı için
Muhammed Mustafa Hatem hakkı için
Eyyüb’e Verdiğin sitem hakkı için
Bizi dergâhından mahrum eyleme.
Hasan’ın aşkına çekelim zarı
Şah Hüseyin dinimizin serveri
Âlemin nurusun Cenab-ı bari
Bizi dergâhından mahrum eyleme.
Zeynel’in canına kıldılar ceza
Muhammed Bakır’dır sırrı Murtaza
İmam Cafer, Kâzım, Musa-i Rıza
Bizi dergâhından mahrum eyleme.
Derviş Muhammed’im Ey Gani Kadir!
Taki, Naki, Asker Rehnumanımdır,
Muhammed Mehdiye niyazım budur
Bizi dergâhından mahrum eyleme.
 
 
Secde (tüm cemaat secdededir) Dede duasını (gülbankını) verir:
 
 
Bismişah Allah Allah!
 
 
Hayırlar tümden feth olsun.
Günahlar hepten def olsun.
Ya Rabbim! bağışla bizi.
Bezm-i elest ikrarına bağışla.
Künt-ü Kenzine bağışla bizi.
Ulu Divan hakkı için bağışla.
Nimetin vahdetin için bağışla.
Kudretinle rahmetinle bağışla.
Kemaline, cemaline bağışla.
Resul, Nebi, Veli hakkı için bağışla.
Ahmet’i Muhtar için bağışla.
Ali’yyül Murtaza için bağışla.
Ehlibeyt ve nesli için bağışla.
Üçler, Beşler, Yediler hakkı için bağışla.
Onikiler, Kırklar hakkı için bağışla.
Masum-u Pak hürmetine bağışla.
On Yedi Kemerbest hakkı için bağışla.
Hüseyn-i Kerbela acısına bağışla.
Şüheda Hakkı İçin Bağışla.
Katarın Didarın hakkı için bağışla.
Mürşit, Pir, Rehber hakkı için bağışla.
Hızır Aşkına, hazır aşkına bağışla.
Aşk İçin, muhabbet için bağışla.
Hikmet için, hizmet için bağışla.
Dua, şükür, kerem aşkına bağışla.
Kuran hakkı derman için bağışla.
Ber Cemalı Muhammed Mustafa için bağışla.
Ber Kemalı İmam Hasan, İmam Hüseyin için bağışla. .
 
Gerçeğin demi için bağışla.
Duası bizden, kabulü Allah’tan ola. Gerçeğe Hû.
 
 
 
Zakir “tevhid”e başlar, nakaratları (Allah Allah) cemaat hep birlikte dillendirir.
 
 
TEVHİD 1
 
 
Medet Ey Allah’ım medet
Gel dertlere derman eyle
Yetiş Yâ Ali Muhammed
Gel dertlere derman eyle.
 
Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!
 
Hasan, Hüseyin aşkına
Yardım ederler düşküne
İmam Zeynel’in aşkına
Gel dertlere derman eyle.
 
Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!
 
İmam Bakır’ın katına
Cafer’in ilmi zatına
Musa, Rıza hürmetine
Gel dertlere derman eyle.
 
Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!
 
Şah Taki’nin hem Naki’nin
İmam Hasan-ül Askeri’nin
Yargılamak senin şanın
Gel dertlere derman eyle.
 
Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!
 
Gelip Hak’tan dilek dile
Mehdi sahip zaman gele
Dedemoğlu secde kıla
Gel dertlere derman eyle.
 
 
TEVHİD 2
 
Muhammed’i candan sev ki,
Ali’ye Selman olasın.
Ehlibeyt’e gönül ver ki
Ali’ye Selman olasın.
 
Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!
Muhammed’i hazır bil ki
Canı Hakk’a nazır bil ki
Her gördüğün Hızır bil ki
Ali’ye Selman olasın.
Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!
Muhammed’e gönül kat ki
Ceht edip rehbere yet ki
Bir gerçekten etek tut ki
Ali’ye Selman olasın.
Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!
 
Hasan ile girdim ceme
Hüseyin sırrını deme
Musahipsiz lokma yeme
Ali’ye Selman olasın.
Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!
Zeynel Bakır, Cafer, Kâzım
Rıza’ya bağlıdır özüm
Hatırın kırma şahbazın
Ali’ye Selman olasın.
 
Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!
Taki’ye, Naki’ye eriş
Askeri’de biter her iş
Mehdi’nin sırrına karış
Ali’ye Selman olasın.
 
Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!
Şah Hatayi’m özün ırma
Gerçekler gönlünü kırma
Her Ademe sırrın verme
Ali’ye Selman olasın.
 
Allah Allah, Allah Allah!
Allah Allah, Allah Allah!
 
 
 
Secdeye varılır ve dede secde (Gülbang) duasını verir;
 
 
Ey ilahi! Ey Evvellerin evveli, ahirlerin ahiri!
İlahi yarab, ilah sensin, mabut sensin, Aliyy sensin, cömertlerin cömerdi, yücelerin yücesisin..
Azimsin, kerimsin… Senden başka tapılacak mabut yoktur.
Bin bir ismin yüzü suyu hürmeti hakkı için yardımlarını bizlerden esirgeme ya Rabbi!
Bedbahtlıklara yol açan hatalarımızı iyiliğe çevir ya Rabbi!
Bereket ve nimetlerinle bizleri ödüllendir ya Rabbi!
Alemlerin rahmeti Hz. Muhammed Mustafa’nın ve Ehlibeyt’inin şefaatlerine bizleri nail eyle ya Rabbi'
Veballerimizi ve eksikliklerimizi Muhammed Ali dergâhında sırrı Kerbela hakkı için bağışla ya Rabbi!
Analar anası cennet seyyidesi Hz. Fatima-tüz Zehranın, güzellikler ve iyilikler abideleri olan evlatları İmam Hasan, İmam Hüseyin ve Kerbela’nın yüz akı Hz. Zeynep’in yüzü suyu hürmetine bizleri onların dostlarından ve izleyicilerinden eyle ya Rabbi!
Bizlerin hayat ve yaşantılarını Hüseyn-i hayat eyle ya Rabbi!
Şuanda yüzümüz yerde, özümüz darda, Allah- Allah diyen dillerin, mesrur olan gönüllerin hakkı hürmetine cümle alemlere yardım eyle ya Rabbi!
Dualarımızı ve ibadetlerimizi tüm insanlığın huzuru, mutluluğu ve esenliği için vesile kıldık kabul eyle ya Rabbi!
Duası Bizden Kabulü Allah’tan Ola. Gerçeğe Hû.
 
 
 
(Secdeden sonra zakir 2. tevhidi cemaatle birlikte söyler.)
 
TEVHİD 3
Şu aleme nur doğdu / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah
Yeşil kandilden nur indi / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah
Hak Lâ İlâhe İllâllah
İllâllâh Şah İllâllah
Lâ İlâhe İllâllah
İllâllah Şah İllâllah
Sen Ali’msin Güzel Şah
Şahım Eyvallah Eyvallah.
Huri kızların hepisi / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed dinin tapusu / Lâ İlâhe İllâllah
Açıldı cennet kapısı / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah
Hak Lâ İlâhe İllâllah
İllâllâh Şah İllâllah
Lâ İlâhe İllâllah
İllâllah Şah İllâllah
Sen Ali’msin Güzel Şah
Şahım Eyvallah Eyvallah.
Muhammed anadan düştü / Lâ İlâhe İllâllah
Kafirlerin aklı şaştı / Lâ İlâhe İllâllah
Bin bir putlar yere geçti / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah
Hak Lâ İlâhe İllâllah
İllâllâh Şah İllâllah
Lâ İlâhe İllâllah
İllâllah Şah İllâllah
Sen Ali’msin Güzel Şah
Şahım Eyvallah Eyvallah.
Huri kızları geldiler / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed dinin sordular / Lâ İlâhe İllâllah
Nurdan kundağa sardılar / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah
Hak Lâ İlâhe İllâllah
İllâllâh Şah İllâllah
Lâ İlâhe İllâllah
İllâllah Şah İllâllah
Sen Ali’msin Güzel Şah
Şahım Eyvallah Eyvallah.
Muhammed kalktı oturdu / Lâ İlâhe İllâllah
Alemi nura batırdı / Lâ İlâhe İllâllah
Yer gök salavat getirdi / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah
Hak Lâ İlâhe İllâllah
İllâllâh Şah İllâllah
Lâ İlâhe İllâllah
İllâllah Şah İllâllah
Sen Ali’msin Güzel Şah
Şahım Eyvallah Eyvallah.
Şah Hatayi’m ey kardaşlar / Lâ İlâhe İllâllah
Güzel olur hep bu işler / Lâ İlâhe İllâllah
Secdeye indi hep başlar / Lâ İlâhe İllâllah
Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah
 
 
Dede, Secde gülbankını verir:
 
Bismişah Allah Allah.
 
İlahi Yâ rabbi!
Varlığın, birliğin, kadirliğin, kadimliğin, lütfun, keremin, ihsanın, faziletin, şefkatın, rahmetin, doksan dokuz Esma’ül- Hüsna’nın hürmeti hakkı için, secdeye başını koyup, varlığını varlığında yok eden canları rahmetin ve kereminle lütfuna mazhar eyle.
 
İlahi Yâ rabbi!
Arş yüzünde olan cümle meleklerin ve onların ulularının ettikleri ibadetler ve yapmış oldukları hizmetlerin hakkı hürmetine bizlere, ailemize, ülkemize ve tüm insanlığa yardımlarını esirgeme.
 
İlâhi Yâ rabbi!
Peygamberlerin evveli Adem (A. S) ve keremler sahibi Hz. Muhammed Mustafa arasında geçen yüz yirmi dört bin peygamberin, cümle nebilerin, cümle velilerin, cümle evliyaların, Kerbela’da şehit olan 73 şühedanın, aşıkların, sadıkların, erenlerin kerametleri, ta’at ve ibadetleri, gözyaşları Hakk’ı hürmetine gönüllerimiz deki muratlarımıza vasıl eyle.
 
İlâhi Yâ rabbi!
Tevhidimiz oldu tamam, yardımcımız Oniki İmam. ibadetlerimiz kabul, muratlarımız hasıl ola. Yüce Allah, zikirlerimizi dünyada dilimizden kesmeye, Ehlibeyt’in katarından ayırmaya. Duası bizden, inayet imam Ali’den, şefaat Muhammed Mustafa’dan, kabulü de Allah’tan ola.
Gerçeğe Hû!
 
 
Zakir “Mir’ac”lamayı okumaya başlar.
 
Mir’açlama
 
Geldi çağırdı Cebrail
Hak Muhammed Mustafa’ya
Hak seni Mirac’a okur
Dâvete Kadir Hüdaya.
Evvel emânet budur ki
Piri, rehberi tutasın
Kadim erkâna yatasın
Tariki müstakiyme.
Muhamed sükuta vardı
Vardı Hakk’ı zikreyledi
Şimdi senden el tutayım (Cemaat el tutuşur)
Hak buyurdu vedduha.
Muhammedin belin bağladı (Cemaat iki elini kenetler)
Anda ahir Cebrail
İki gönül bir oluben
Hep yürüdüler dergâha.
Vardı dergâh kapısına
Gördü orda bir arslan yatar
Arslan anda hamle kıldı
Korktu Muhammed Mustafa.
Buyurdu Sırr-ı Kâinat
Korkma Yâ Habibim dedi
Hatemi ağzına ver ki
Arslan ister bir nişane.
Hatemi ağzına verdi
Arslan orda oldu sakin
Muhammed’e yol veruben
Arslan gitti nihaneye.
Vardı Hakk’ı tavaf etti
Evvela bunu söyledi
Ne heybetli şirin varmış
Hayli cevreyledi bize.
Gördü bir biçare derviş
Hemen yutmak diledi
Ali yanımda olaydı
Dayanırdım ol Şahıma.
Gel benim sırr-ı devletlim
Sana tabiyim ey habibim
Eğiliben secde kıldı
Eşiği kıblegâhına.
Kudretten üç hon geldi
Sütü elma baldan aldı
Muhammed destini sundu
Nuş Etti Azametullaha.
Doksan bin kelam danıştı
İki cihan dostu dostuna
Tevhidi armağan verdi
Yeryüzündeki insana.
 
Muhammed ayağa kalktı (Tüm cemaat ayağa kalkar)
Hep ümmetini diledi
Ümmetine rahmet olsun (Üç kere tekrar edilir)
Anda dedi kibriya.
Eğiliben secde kıldı (Secde kılınır)
Hoşkal sultanım dedi
Kalkıp evine giderken
Yol uğrattı kırklara. (bu dörtlük iki kere okunur)
Vardı kırklar makamına
Oturuben oldu sakin (Edeb - Erkân oturulu)
Cümleside secde kıldı (Secde kılınır)
Hazreti Emrullaha.
Muhammed sürdü yüzünü (Secde kılınır)
Hakka teslim etti özünü
Cebrail getirdi üzümü
Hasan Hüseyin ol Şaha.
Canım size kimler derler
Şahım bize Kırklar derler
Cümleden ulu yolumuz
Eldedir külli varımız.
Madem size Kırklar derler
Niçin noksandır biriniz
Selman şeydullaha gitti
Ondandır eksik birimiz.
 
Cümleden ulu yolumuz
Eldedir külli varımız
Birimize neşter vursan
Bir yere akar kanımız.
 
Selman şeydullahtan geldi
Hü deyip içeri girdi
Bir üzüm tanesini koydu
Selmanın keşkullahına.
 
Kudretten bir el geldi
Ezdi bir engür eyledi
Hatemi parmakta gördü
Uğradı bir müşkül hale.
( S e m a h a    k a l k ı l ı r )
 
Ol şerbetten biri içti
Cümlesi de oldu hayran
Mümin müslüm üryan büryan
Hep girdiler semaha.
 
Cümlesi de el çırpıben
Dediler ki Allah Allah
Muhammed bile girdi
Kırklar ile semaha.
 
Muhammed’im coşa geldi
Tacı başından düştü
Kemeri kırk pare oldu
Hepsi Sardı Kırklara.
 
Muhabbetler galip oldu
Yol erkân yerini aldı
Muhammed’e yol göründü
Hatırları oldu sefa.
 
Muhammed evine gitti
Ali Hakkı tavaf etti
Hatemi önüne koydu
Dedi saddaksın Yâ Ali!
 
Evveli sen ahiri sen
Zahiri sen bâtını sen
Cümle sırlar sana ayan
Dedi Şah-ı Evliya
 
Şah Hatayi’m vakıf oldum
Ben bu sırrın ötesine
Hakkı inandıramadım
Özü çürük ervaha
 
 
Semah eden canlar dardadırlar.
 
Gözcü her hizmette olduğu gibi yanlarında o da dardadır.
 
Dede duasına başlar:
 
Bismişah Allah Allah!
Semahlar saf ola. Günahlar af ola. Döndüğünüz çarkı pervazlar Hakk için ola. Hakk için ola, seyir için olmaya. Yardımcınız On iki İmamlar ola. İsteğinizi, dileğinizi
 
Hakk - Muhammed - Ali vere. Semahınız kırklar semahı ola. Semahı bizlere bağışlayan Muhammed Mustafa’nın şefaatı üzerimizde hazır ve nazır ola.
Gerçeğe Hû!
 
 
Semahçılar rükuya durur. Dede duasına devam eder:
 
Bismişah Allah Allah!
 
Tecellanız, temannanız kabul ola. Hakk’ın dergâhına yazıla. Yüzünüz ak, gönlünüz pak ola. Yüce Allah da cümlenizin yardımcısı ola.
Gerçeğe Hû...
Semahçılar yerine otururlar. Gözcü meydandadır. Yere niyaz olur ve diz üstü oturarak şu duayı verir:
 
Allah - Muhammed - Yâ Ali.
 
 
Dar çeken, didar göre. Didar gören cehennem narı görmeye. Sofular safaya vara.
 
Tüm cemaat hep birlikte rahat otururlar. Yörelere göre istek olursa değişik yörelerden semahlar dönülür. Günümüzde söylenen çok semah örnekleri vardır. 
 
 
İstek semahından sonra saki suyu gelir.
 
Sular temiz sürahilere konulmuştur. Saki bir elinde bardaklar, diğer elinde sürahisi dara durur ve duasına başlar:
 
Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın adıyla
Bütün canlıları sudan yarattık. (Enbiya 30)
Allah her istediğine şifa verir. (Hadis)
Selamullah Alâ İmam Hüseyin.
Evlâd-ı İmam Hüseyin.
Lütfuna muhtacız eyle ihsan yâ Hüseyin.
Derdimize senden derman eyle derman yâ Hüseyin.
Gayri’ye muhtaç eyleme sevenleri el-aman.
Sen Medet kıl bizlere her vakit yâ Hüseyin.
Sed hezaren lânet olsun ol güruhu dalâle.
Ahd-i bozup şehit kıldılar, onlar seni yâ Hüseyin.
İsmi pakın aşkı için zikredeni koyma zulmette hergiz.
Bermurad et dide-i giryan ile ağlayanı yâ Hüseyin.
İznin ile su tapşırdım aşkına vermek için.
Aşkınla içenlere kıl ab-i hayat yâ Hüseyin.
Ber Cemal-i Muhammed, Ber Kemal-i İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Ali’yi pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya ve Ehlibeyt’ine salavat.
“Allahümme Salli Âlâ Seyyidinâ Muhammed’in Ve’l Ala Ali Muhammed ve Ehlibeyt.”
 
 
Dede darda duran sakilere ve cemaata duasını verir:
 
Bismişah Allah Allah!
Erenler şemile pervana geldim
Baş açık yalın ayak ben divana durdum
Şerha şerha kattım ol tez iktidarım
Derem derem bir yudum su ver
Kerbela’ da Mervanlar elinde şehit olan imamlar aşkına
Saki İmam Hüseyin, cennet mekânı İmam Hüseyin
Oniki İmamlar Hak’ın Sevgili Yâri
Onlar Birlemiştir Haliki Perverdigârı
Susuz Şehit Ettiler Ali Evlâd-ı Ol Hanedânı
Derem Derem Bir Yudum Su Ver
Kerbela’ da Mervanlar elinde şehit olan imamlar aşkına
Saki İmam Hüseyin, cennet mekânı İmam Hüseyin
Onlar Çok Çektiler Mihnet İle Belâyı
Onlara Nasip Eyle Bu Kevser Sülâleyi
Susuz Şehit Ettiler Ali Evlâdı Ol Hanedanı
Derem Derem Bir Yudum Su Ver
Kerbela’ da Mervanlar elinde şehit olan imamlar aşkına
Saki İmam Hüseyin, cennet mekânı İmam Hüseyin
Şah Muhammed Şah Ali’dir Şahımız
Şah Hüseyin’e Kurban Olsun Canımız
Erenler Dergâhı Bizim Dergâhımız
Derem Derem Bir Yudum Su Ver
Kerbela’ da Mervanlar elinde şehit olan imamlar aşkına
Saki İmam Hüseyin, cennet mekânı İmam Hüseyin
Şah Hatayi’m Yana Yana Yürek Döndü Bir Yana
Lânet Okuyalım Yezit Oğlu Bir Mervan’a
Bir Yudum Su Vermediler Ali Oğlu Ol Hanedâna
Derem Derem Bir Yudum Su Ver
Kerbela’ da Mervanlar elinde şehit olan imamlar aşkına
Saki İmam Hüseyin, cennet mekânı İmam Hüseyin
 
 
Devamla:
 
Selâmullah Yâ Hüseyin, Selâmullah Yâ Hüseyin, Selâmullah Yâ Hüseyin.
Ahmet’i Muhtar Aşkına
Sadık’ı Sıtkı Selman-ı Pak Aşkına
İmam Ali’yyel Murtaza Aşkına
İmam Hüseyn-i Kerbela Aşkına
Sakkahüm Yâ İmam Hasan, Sakkahüm Yâ İmam Hüseyin
Kıl Şefaat Katresi Düşene Yâ Hüseyin
Yardım Eyle Allah Allah Diyene Yâ Hüseyin
Selamullah Yâ Hüseyin, Selâmullah Yâ Hüseyin, Selamullah Yâ Hüseyin
 
Nur Ola Allah
Sır Ola Allah
İçenler Şifa Bula Allah
Derdimize Derman, Hastamıza Şifa Senden Ola Allah
Hazreti İmam Hüseyin’den Gelen Engür Suyu Ola Allah
 
Gerçeğe Hû...
 
 
Sakiler suyu cemaata dağıtırlar. Allah’tan Şifa olsun diye içilir. Görevliler dara durur.
 
Dede Görevlilere duasını verir:
Bismişah Allah Allah!
 
Aşk olsun içene
Rahmet olsun göçene
Hazreti İmam Ali ve İmam Hasan’a
Hazreti İmam Hüseyin’i Veliye
Gittiği yer dert görmeye
Erenler kerem eyleye
Şeyen Lillâh Allah Eyvallah
 
Gerçeğe Hû...
 
 
Sakiler niyaz ederek yerlerine otururlar. Sıra mersiyelere gelmiştir. Bütün cemaat ayağa kalkarak el ele tutuşurlar ve mersiyeyi hep birlikte aşk ve huşu ile söylerler.
 
 
(Şah Hatayi’nin mersiyesi kısaltılarak örnek olarak verilmiştir.)
 
 
MERSİYE
Bu gün matem günü geldi
Ah Hasan’ım vah Hüseyin’im
Senin derdim bağrım deldi
Ah Hasan’ım vah Hüseyin’im
Şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im
Bizimle gelenler gelsin
Serini meydana koysun
Hüseyin’le şehit olsun
Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im
Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im
Kerbela’nın yazıları
Şehit düştü gazileri
Fatma Ana kuzuları
Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im
Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im
Kerbela’nın önü düzdür
Geceler bana gündüzdür
Şah Kerbela’da yalnızdır
Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im
Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im
 
Gökte yıldız paralandı
Şehribanu karalandı
Şah Hüseyin yaralandı
Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im
Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im
Bir su verin masum cana
Zalim içti kana kana
Fatma Ana yana yana
Ah Hasan’ım vah Hüseyin’im
Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im
Boz bulanık puslu dağlar
Virandır bahçeler bağlar
Şah Hatayi’m durmaz ağlar
Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im
Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im
Cemaat hep birlikte el ele tutuşarak bu mersiyeyi söylemiştir.
Peşinden zakir kısa olarak Kerbela’yı anan bir mersiye daha okur.
 
 
 
MERSİYE (Örnek)
 
Durdum divanına ellerim bağlı
Yetiş imdadımıza imam Hüseyin
Bu aşkın elinden ciğerim dağlı
Yetiş imdadımıza imam Hüseyin
Macerayı Kerbela’nın bir günü
Mülkümüz şu dünyada fanidir fani
Yetiş Hızır yetiş car günün bugün
Yetiş imdadımıza İmam Hüseyin
Demanı der Kuran Hak Kur’anullah
Sevenin gönlünde gitmiyor billah
Cümlemizin muradın ver Allah Allah
Yetiş imdadımıza İmam Hüseyin
 
 
Cemaat ayakta iken oturur ve zakir ara vermeden salavatlara geçer:
 
Yâ İmam-ı Müttakin Server Muhammed Mustafa’nın Aşkına verelim salavat.
Allah’ümme Salli Âlâ Seyyidina Muhammed’in ve Âlâ Ali Muhammmed ve Ehlibeyt.
(Salavat cemaatla birlikte verilir.)
 
 
 
Zakir devamla:
 
Çekelim aşkın yayın
Ceme girmesin hayın
Tevhid kararın buldu
Yol erkân yerin aldı
Müminler ah çekip ağladı
Ah Hasan’ım, vah Hüseyin, şah Hüseyin.
Evveli Hû diyelim, Ahırı Hû diyelim
Lanet zalimin canına
Gerçeğe Hû diyelim, Hû...
Hatayi’yim handan gelir
Cesetler de candan gelir
Bu yola meyil verenler
Serin verir serden gelir.
Hatayim uluya gider
Ululardan uluya gider
Gafil olmayın gaziler
Bu yol Şah-ı Merdan’a gider.
 
 
Alemlere Rahmet verelim Muhammed Mustafa’ya ve Ehlibeyt’ine salavat.
“Allahümme Salli Âlâ Seyyidinâ Muhammed’in Ve’l Ala Ali Muhammed ve Ehlibeyt.”
(Zakirle birlikte tüm cemaat salavat verir.)
 
(Tamamını yazmadık, iki kıta okumak yeterlidir.)
 
Cemaat secdededir. Secde duasını Dede verir;
 
 
 
Bismişah Allah Allah!
Yârabbi! Ellerimizi Açtık, Boynumuzu Büktük, Başımızı Secdeye Koyup Sana Yalvarıyoruz. Dualarımızı Dergâh-ı İzzetinde Kabul Eyle Yârabbi.
Sana Açılan Ellerimizi Boş Çevirme Yârabbi!
Ey Yüce Allah’ım!
Sana hamd olsun ki bizleri sana kul, habibin Muhammed Mustafa’ya ümmet, veli ve vasi olan Ali’yyül Murtaza’ya talip ve soyuna taraf kıldın
Yarabbi!
Hatice-i Kübra ve cennet Seyyidesi Fatıma-i Zehra’nın hürmetine, râhmetini bizlerden esirgeme
Yarabbi!
Rahman ve rahim olan adın yüzü suyu hürmetine, İmam Hasan ve şehitler Şahı İmam Hüseyin’in sevgisi ile gönüllerimizi nurlandır Yarabbi!
Hüseyin ve Zeynep’in Hakkı hürmetine, bizleri onların dostlarından ve izleyicilerinden eyle
Yarabbi!
 
Bizlerin hayat ve yaşantısını Hüseyni hayat eyle
Yarabbi!
Yakınlarım deyip salatı ve sevmeyi bizlere farz kıldığın Ehlibeyt’in ve Oniki İmamların yüzü suyu hürmetine yardımlarını bizlerden esirgeme
Yarabbi!
 
Bereket ve nimetlerinle bizleri ödüllendir
Yarabbi!
Merhametinin sonsuzluğuna sığınarak, kul beşerdir hata işler, sultan olan da bağışlar niyetiyle, özümüzü dara çekip, tövbe edip, sana yalvarıyoruz, hatalarımızı Affeyle
Yarabbi!
Dualarımızı kabul eyle
Yarabbi!
Esma-i Hüsnaların yüzü suyu hürmetine sana sığınanları her türlü kazalardan, belalardan, görünür görünmez afetlerden, acılardan emin Eyle Yarabbi!
Yarabbi, sen evvelsin, ahirsin, zahir ve batınsın, dua edenin duasını kabul edensin.
Alemlere rahmet olarak yarattığın Muhammed Mustafa’nın, masum ve pak olduğuna şahadet ettiğin Ehlibeyt’in yüzü suyu hürmetine, yurdumuzu, ulusumuzu, varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyle
Yarabbi!
Ordumuzu denizde, havada, karada muzaffer eyle
Yarabbi!
Ülkemizin iç ve dış düşmanlarına fırsat verme
Yarabbi!
Hastalarımıza, yolculuk edenlerimize, darda, zorda olan cümle insanlarımıza yardım senden olsun
Yarabbi!
Aramızda olmayıp da gönülleri ile aramızda olanların da niyetlerini ve dualarını kabul eyle Yarabbi!
 
Duası bizden kabulü Allah’tan ola.
Gerçeğe Hû…
 
 
 
Süpürgeciler meydandadır. Dualarını verirler:
 
Bismişah Allah Allah!
Hüseyni Kerbela için gözlerim yaştır.
Zalimlerin bağrı kara taştır.
Erenler yolunda Ali’yyül Murtaza Baştır
Kırklar meydanı’nda pirimiz üstadımız Seyyidül Farraştır.
Eyvallah Pirim. Nefes Pirimdedir.
 
Dede süpürgecilerin duasını verir:
 
Bismişah Allah Allah!
 
Hayır hizmetleriniz kabul ola.
Muradınız hasıl ola.
İsteğinizi, dileğinizi Hakk Muhammed Ali vere.
Hizmetlerinizden de şefaat bulasınız. Gerçeğe Hû...
Lokmacılar meydandadır. Elinde lokma dara durarak
duasını verir:
 
Bismişah Allah Allah!
 
Evvel Allah diyelim. Kadim Allah diyelim.
Geldi Hakk sofrası, Hakk versin biz yiyelim.
Demine Hû diyelim. Allah eyvallah. Nefes pirdedir.
 
Dede lokma duasını verir:
 
Bismişah Allah Allah!
Niyazınız nur ola. Şah zuhur Ola. Yiyene helal, yedirene delil ola. Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa Allah’tan ola. Erenler kerem eyleye. Lokmalarınız Hakk dergâhında kabul ola.
Şey’en lillah, Allah eyvallah. Gerçeğe Hû…
 
 
Lokmalar eşit olarak herkese dağıtılır. Hizmet (Dağıtım) bittikten sonra hizmetli razılık ister:
Canlar; “Göz nizam el terazi / Herkes oldu mu hakkına razı?”
(Üç kez tekrar eder.)
 
Cemaat: Biz razıyız, Hakk da senden razı olsun.
Lokmacı: Allah da sizlerden razı olsun.
 
 
Çerağcı çerağları (mumları) sır eder (Söndürür) ve şu duayı okur:
 
Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın Adıyla
Yaratanın nuru aşkına; Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Allah.
Peygamberliğin nuru aşkına; Yâ Muhammed, Yâ Muhammed, Yâ Muhammed.
Velayetin nuru aşkına; Yâ Ali, Yâ Ali, Yâ Ali.
 
 
Dede duasını verir:
 
Bismişah Allah Allah!
 
Batın oldu çerağı nur-u Ahmet
Zahir oldu şems-i mah-ı Muhammed.
Allah Eyvallah. Hû Dost…
 
 
Posta kaldırılır. Dede duasını verir:
 
Bismişah Allah Allah!
Post kadim ola. İnkar yok ola.
Burada sorulan ahirette sorulmaya.
Müminler abâd, münâfıklar ıslah ola.
Gerçeğe Hü…
 
 
Oniki hizmette görev alanların tümü dardadır. (Oniki hizmet sahiplerine toplu dua verilir.) Dede duasını verir:
 
Bismişah Allah Allah!
 
Hamdülillah vâsıl-ı didar-ı Hakk olduk bugün.
Külli müşkil hâl olup esrar-ı Hakk olduk bugün.
Bade-i aşk-ı ilâhi şükür nûş kıldık bugün.
Mâsivadan el çekip mest-i ebed olduk bugün.
 
 
Ey Yüce Allah’ım!
Senin rızan için yaptığımız ibadetleri, okuduğumuz duvazları, tevhidleri, verdiğimiz gülbankları, döndüğü-müz semahları ve getirilen lokmaları dergâh-ı izzetinde kabul eyle. Bizleri sevgin ve rahmetinle ödüllendir.
 
Allah’ım!
Sen, bizleri senden, Hakk - Muhammed - Ali yolundan ve Hakk kitabından, Hakk Resulun Muhammed Mustafa’dan ve onun temiz ve masum Ehlibeyt’inden ayırma.
Bizlere Hakk erenlerinin izinden yürümeyi nasip eyle.
İbadetlerimizi sırrı Kerbela Hakkı için kabul eyle.
Hakk - Muhammed - Ali yoluna hizmet edenlerin de hizmetlerini kabul eyle.
Hizmet sahiplerinin keşfi kerâmetlerini üzerimizde hazır ve nazır eyle.
Erenlerden haklı, hayırlı himmet, şey’enlillah, Allah eyvallah.
Gerçeğe Hû…
 
 
 
Cem bitmiştir. Dağılma duasını dede verir:
 
Oturan, duran, kovsuz, gıybetsiz, sırrı sır ederek evine varana,
Hakk - Muhammed - Ali yardımcısı, gözcüsü olsun. Gerçeğe Hû...
 
 
 
Cemaat meydana niyaz ederek edebince ayrılır. Cem bitmiştir.
 
Musahiplik erkânının olmadığı yukarıda anlatılan bu cemler irşâd (Birlik ve öğreti) cemleridir.
 
Kişi irşât cemlerinde olgunlaşacak, yetişecek, ikrarlığın gerçek boyutunu öğrenecek ve sonrada ikrar verip musahip olacaktır.
 
Ulular ulusu yüce Allah, cümlemize Cem ibadetleri nasip eylesin.


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1920422 ziyaretçi (4203910 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol