Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Mimar Muharrem Hilmi ŞENTOP
 
Tokyo Camii içinde Misafir odası

Namaz Hall Tokyo Camii
JaponyaTOKYO TÜRK CAMİİ HASSA SUBARİŞİİİ
Japon dilinde muhteşem anlamına geliyor.
Hilmi Şenalp: “Gelenek ve modernlik arasındaki estetik müştereklikle, iltisak ve temas noktaları aranırken, medeniyetler çatışması değil, insan olmanın haysiyet ve şerefinin icabı olarak, medeniyetlerin birbirinden ne alıp verebileceği öne çıkmalıdır.”
Dünyanın bir ucundan diğer ucuna inşa ettiği yapılarla adını literatüre altın harflerle kazıyan Hassa Mimarlık, Japonya’dan Türkmenistan’a kadar farklı ya da benzer kültürlerin, insan olmanın güzelliği ile harmanlanmasına katkıda bulunuyor. Hassa Mimarlık firmasının kurucusu Yüksek Mimar Hilmi Şenalp büyüleyici üslubuyla sanatının inceliklerini anlatırken mimarinin tarihsel evrimine de değiniyor.
Firmanızın kuruluşundan ve mimariye bakış açınızdan söz edebilir miyiz?
Hassa Mimarlık 1984 yılında, İstanbul’da kuruldu. Günümüze kadar Türkiye ve yurtdışında mimari proje ve inşaat alanlarında hizmet veren Hassa Mimarlık, 25 yıllık tecrübesi ve deneyimli kadrosuyla çalışmalarını sürdürmektedir. Şirket olarak mimariye bakışımızın temelini; köklü yapı geleneğimizin fikrî, fizikî ve estetik unsurlarını günümüz ihtiyaçlarını gözeterek ve gelişen teknolojiyi kullanarak geleceğe taşıma anlayışıyla tasarlama ve inşa etme çabası oluşturur.
Japonya’da mimarı olduğunuz Tokyo-Türk Camii ve Kültür Merkezi’nin yapımı ile ilgili bilgi verir misiniz?
Caminin inşaatına 30 Haziran 1998’de başlandı ve iki yılda tamamlanarak 30 Haziran 2000 tarihinde açılışı yapıldı. Cami ve Kültür Merkezi’nin kaba inşaatı, Japonya’nın beş büyük firmasından biri olan Kajima Corporation tarafından, ince yapı işleri ise, Türk usta ve sanatkârların marifetiyle yapılmıştır. Taş, ahşap, mermer, kurşun, alçı, kapı, pencere, alem gibi bütün mâmul ve yarı mâmul malzemeyi, Türkiye’de imâl edip ölçülendirdik ve yekûnu yaklaşık 3000 tonu bulan bu malzemeleri gemilerle Tokyo’ya gönderdik. Japonya tarafında proje koordinasyonu Sumio ITO ve Akira WAKABAYASHI, kaba inşaat şantiye şefliği Tsuruki FURUKAWA tarafından, Türkiye tarafında koordinasyon Sami GÖREN, Şantiye Şefliği ise Mustafa İSKENDER tarafından yapılmıştır. Türkiye’den 9550 km. uzakta, çok zor şartlarda gerçekleştirilmiş, projesi bütünüyle ancak 1200 ada paftada tamamlanabilmiş bir sanat yapısıdır.
Proje yapılırken hangi kriterlere dikkat ettiniz?
Japonya köklü geçmişi, hâlâ yaşatılan geleneksel sanatları ve yüksek teknolojisi ile gelenek - modernite dualitesine iyi bir örnektir. Bu projeyi yaparken orada, şahsiyetiyle farkedilecek bir yapı olmasına dikkat ettik. Farklı bir medeniyete, yine farklı bir kültür ürünü götürüyorduk. Japonya ile aynı serencâmı farklı yaşayan, köklü bir medeniyete sahip bir milletiz.
Gelenek ve modernlik arasındaki estetik müştereklikle, iltisak ve temas noktaları aranırken, medeniyetler çatışması değil, insan olmanın haysiyet ve şerefinin icabı olarak, medeniyetlerin birbirinden ne alıp verebileceği öne çıkmalıdır. Bugün bu dualite billurlaşmadan, sanatın herhangi bir kolunda yapılacak her teşebbüs unutulmaya mahkumdur. Biz de sahip olduğumuz değerleri unutulmayacak şekilde takdim etmeye çalıştık. Tokyo Türk Camii ve Kültür Merkezi; İslam Medeniyetinde, dinî mimarînin zirvesini teşkil eden, Osmanlı Türk mimarî üslûbunda, gelenekten geleceğe uzanan ve gelenekle teknolojiyi bütünleştiren, bugünün inşaat teknolojisi ile Osmanlı üslûbunu meczeden bir yapıdır. Bu suretle kültürümüzün gelenek zincirine orijinal bir yeni halka ilâve etmeye çalıştık.
Her noktası ve detayı çözülmeye çalışılmış, üslûp bütünlüğü açısından, hiçbir imalât, tasarımının yanında, imalât sırasında da doğrudan usta ve sanâtkarın görüşüne bırakılmamıştır. Mimarlık tarihimizdeki 250 senelik kültürel kırılmadan sonra, özellikle 50 senedir, bir yapının temelden bacaya, halısından kapı koluna kadar bütünlük arzetmesi geleneğinden maalesef koptuk. Unutulan bu üslûp ve zevk bütünlüğünü bu binada yeniden yakalamaya çalıştık.
Bu caminin Türk mimarlık tarihindeki yeri nedir? Yapının sanatsal ve teknik özelliklerinden bahseder misiniz?
Çin Filozofu Tao-Te’nin tarifiyle “mimariden maksat binanın cidârı içindeki boşluktur”, yani mekândır. Fenâ ve bekâ, varlık ve yoklukla alâkalı ontolojik temelinin ötesinde mekân; insana yaptığı tesir ve ihsaslarla, göz zevkiyle beraber ruhi dengeyi temin eder. Bizim mimarlık ve sanat tarihimizde tercüme kokan, kendi kültürüne yabancılaşmış hemen bütün yorumlar, mimarinin bir telif ve terkib sanatı olduğu gerçeğinden değil de, oryantalistlerin bakış açısıyla yapıldığından taklid ve tekrarın ne olduğu da maalesef doğru olarak irdelenmemiştir. Meselâ Şehzâde Camii, Sultan Ahmet Camii, Yeni Cami ve yanlışlarıyla Kocatepe Camii de dâhil hepsi kare planlı ve merkezî dört yarım kubbelidir, yani aynı plan şemasına sahiptirler. Ama iç ve dış mekân tesiri olarak bambaşka binalardır. Her insanın bütün uzuvları aynıdır, ama hiç bir insan birbirine benzemez. Benzese dahî şahsiyetleri ve ruhları farklı farklıdır.
 

Üsküdar'ın yeni ve "modern" nikah salonu hizmete açıldı. Mimarı,
"modern" İDO iskelelerinden tanıdığımız Hilmi Şenalp.


 


MUHARREM  HİLMİ  ŞENALP

1957 yılında Konya’da doğdu.  İlk, orta ve lise tahsilini Konya’da tamamladı.1981’de  İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversite’sinde Yapı Sistemi, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Mimarlık Tarihi ve Restorasyon  mastırı yaptı.

 Boğaziçi Üniversitesi’nde 4 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı.  1984’ den itibaren serbest mimar – müteahhit olarak faaliyet göstermektedir.  Aşkabad Ertuğrul Gazi Camii ve Türk Kültür Merkezi, Tokyo Camii ve Türk Kültür Merkezi, Küçük Çamlıca Köşkleri ve Çevre Düzenlemesi, Berlin Şehitlik Camii ve Türk Kültür Merkezi, Rusya-Yekaterinburg Pishma Camii, New Castle’da Metrocenter’da Mağaza Dekorasyonu, Beşiktaş’ta Plaş Plastik A.Ş. Büro Binası, Lüleburgaz’da Plaş Plastik A.Ş. Fabrika Binası, Karaköy’de Nordstern Sigorta Binası Restorasyonu, İstanbul-Üsküdar Marmaray Metrosu Yeraltı Meydanı ve Raylı Sistemler Entegrasyonu, Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Koruma İmar Planı, ,  Expo 2005 Aichi – Japan fuarında Türkiye Pavyonu, İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi gibi  proje ve uygulamaları bulunmaktadır.  2007 senesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin hazırlattığı Kudüs Raporu’nda Türk Heyeti Başkanlığı’nı yaptı.Bunlardan başka, batılılaşma öncesi Osmanlı-Türk sivil mimarisi uslûbunu gerek sadeleşmiş mimari olarak, stilize edilmiş ve gerekse stilistik rekompozisyon tarzında, yeniden uyguladığı muhtelif konut ve sivil mimari yapıları bulunmaktadır. Hemen bütün gelenekli İslâm sanatlarının üslûb ve imalatı konularında araştırmalar yapmış, musıkiye olan merakı ile tanbur, rebab ve ney sazları icrasının yanında, Bestekâr Cahid Gözkân  ve Sabahaddin Volkan Beyler’den istifade ederek  klasik uslûb ve tavır meşketmiştir. 2000 yılında bitirdiği Tokyo Camii ve Türk Kültür Merkezi, 2002 yılında Japon Mimarlık ve Bina Bilimi Mimari Enstitüsü tarafından Japon Mimarisine renk katan 40 elit eserin içine seçilmiş, National firmasından "Seçkin Aydınlatma Ödülü" almıştır. Expo 2005 Türkiye Pavyonu ile, 121 ülkenin katıldığı, Expo 2005 Aichi Japan fuarında temaya uygunluk ve tasarım açısından " Nature’s Wisdom Award – Doğanın Bilgeliği"  altın ödülü almıştır.

 Halen, Türk Musiki’si Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Organizasyonu’nda Danışma Kurulu üyeliği yapıyor. 2007’de Türkiye’nin hazırlattığı Kudüs Raporu’nda Türk Heyeti Başkanlığı yaptı. Çeşitli yayın organlarında makale ve röportajları bulunmaktadır.
Başbakan'ın sürpriz projesi bu mu?

...
5 Eki 2010 – Muharrem Hilmi Şenalp tarafından hazırlanan proje için, Selimiye Camii'nden esinlenildi. Selimiye'nin bire bir kopyası olarak düşünülse de ...


SATILIK BİZANS SARAYI !
 
Milattan önce 337 ve 324 yılları arasında Bizans İmparatoru Birinci Konstantin’in elçileri kabul edip, toplantılar düzenlediği Magnaura Sarayı, 12 milyon Euro’ya satışa çıkarıldı. Saraya, özel müze, turistik tesis ve düğün salonu olarak kullanmak isteyenler ilgi gösteriyor. ...
Devamı için tıklayınız!


 

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1920409 ziyaretçi (4203872 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol