Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Internatıonal women of Istanbul
 
2- [ Bu sayfanın çevirisini yap ]
www.iwi-tr.org/ - ÖnbellekBenzer
The International Women of Istanbul (IWI) is a social organization that brings together international women of all ages and cultures in Istanbul. ...

Soldan sağa: Evelyne Luneace, Claire Leondocidis, Maria Rose Koro.
 
  •  
Rahime Sezgin - 09.07.2011
Onlar Türkiye'de yaşayan yüzlerce yabancı kadından sadece üçü. Farklı vesilelerle geldikleri İstanbul'da sıkıntıları da beğenileri de ortak. Çocuklar için sosyal alan ve ortamların yokluğundan yakınıyorlar, ama şehrin bolluğundan ve insanların pratikliğinden memnunlar.
Bir site: 'Internatıonal women of İstanbul', İstanbul'da yaşayan yabancı kadınların ortak buluşma noktası. Kalabalık şehrin içinde kaybolmamak isteyen birçok kadın buradan birbiriyle iletişime geçiyor. Bir başka amaç da İstanbul'da yaşayan farklı etnik grupların kültürel ve sosyolojik gerçeklerini es geçmeden çalışmalar yapmak. Rahmeti kadar zahmeti de çok olan bu şehirde tek başına olma duygusunu yok etmek, ortak sorunları birlikte aşmak, güzelliklere birlikte tanıklık etmek. Cihangir'de yine böyle bir buluşma. Kahveler içiliyor, Boğaz'ın eşsiz manzarasını izlerken koyu bir sohbet başlıyor. Masanın etrafında üç Fransız kadın: Maria Rose Koro, Evelyne Luneace, Claire Leondocidis. Kimi eşinin işi dolayısıyla kimiyse bu şehrin cazibesine kapılıp gelmiş. 'Rüya şehir' olarak tanımladıkları İstanbul'da yaşama dair söylediklerine kulak kesiliyoruz.
Maria Rose Koro, dört yıldır İstanbul'da. Türkiye'de çoğunluğu yabancı olan kadınlara yaşam koçluğu yapıyor. Evelyne Luneace, iki yıldır İstanbul'da, çeşitli Fransız derneklerinde görevli. Claire Leondocidis ise henüz on aydır Türkiye'de. Eşinin işi dolayısıyla geldiği İstanbul'da kendi ifadesiyle bir ev hanımı olarak bulunuyor. Türkiye, onlar için gelmeden önce bilgi ve yargılarının olmadığı bir ülke. İstanbul'da yaşadıkları için kendilerini mutlu azınlık olarak tanımlıyorlar. Hepsinin ortak sıkıntısı Türkçeye hakim olamamak. Dil bilmemek onları genellikle sınırlı bir çevreye mahkûm ediyor. Türkçe öğrenmek onlara göre zor olamasa da yetişkinler için çok kolay bir şey değil. Maria dört yılda az buçuk da olsa Türkçe olarak kendini ifade etmeyi başarıyor. Evelyne ve Claire henüz dil konusunda aşama kaydedebilmiş değil. Şehre dair gördükleri en büyük eksiklik çocuklara yönelik sosyal ortamların yeteri kadar olmaması. Maria, bir annenin burada çocuğunu teslim edebileceği doğru adres bulmanın zorluğunu anlatırken Türkiye'ye ilk geldiği dönemde çocuğuna bakmak zorunda olduğu için işe ara verdiğini söylüyor.
Fransız kadınlar mutfakta esnektir
Şehrin güzelliği kadar insanların sıcaklığı da onlar için yaşadıkları şehri güzelleştiren bir unsur. Üçü de ağız birliği yapmış gibi "Burada insanlar çok canlı ve pratik." diyor. Bir sorun karşısında Türk insanının çabuk çözüm üretmesini Fransızlardan farklı görüyorlar ve bunu hayatı kolaylaştıran bir unsur olarak değerlendiriyorlar. Evelyne, "Türk insanının hayatın tadına vararak yaşamasını, tek tip olmamasını seviyorum." diyor. Onlara göre İstanbul'da hayatı kolay kılan şeylerden biri de gerektiğinde bir tesisatçıya çok kolay ulaşabilmek. Bizim için çok sıradan ve normal olan bu durum onlar için büyük bir konforun habercisi! Claire, bu durumu "Bu şehirde her şeyi bulabilirsin, sahip olabilirsin ve hızlı yapabilirsin." diye özetliyor.
Çarşı-pazara çıktıkları an envai çeşit sebze-meyveye ulaşmalarını da buna bir örnek olarak gösteriyorlar. Çeşidin çok olması onların zengin Türk mutfağını da içine alan farklı menüleri mutfaklarında pişirmelerine imkân veriyor. Maria, "Fransız kadınları mutfak noktasında çok esnektir." diyor ve mutfağında Türk yemekleri dahil birçok şeyi pişirdiğini söylüyor. Özellikle etlerin çok kaliteli olduğunu belirtiyor. Claire ise bütün dünya mutfağına açık olduğunu ve farklı birçok şeyi bu kadar bolluk içinde pişirmekte zorluk çekmediğini söylüyor.
İstanbul'un güzelliği, hareketliliği, bolluğu onlar için bu şehrin güzellikleri. Ama bir de trafiği olmasa! Saatlerce trafikte kilitli kalmak bu şehirdeki herkes kadar onların da en büyük yakınma konularından biri. Vapur seyahati ise hepsinin vazgeçemediği en güzel şey. Onlara göre otobüsler uzak durulması gereken toplu taşıma aracıyken tramvaylar cazip bir seçenek. Ama en önemlisi, bütün çıkmazlarıyla, güzellikleriyle bu şehir bağımlılık yapan bir şey. Hele bir de Boğaz'a karşı içilen kahveler var ya onlar için bu şehir vazgeçilmez dedirten bir şey.Hayır
OUR PROJECTS PROJELERİMİZ
images/our1.jpg
The IWI is a non-profit organization and although primarily a social group, for many years we have been active in several charities within the Istanbul community. IWI kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan ve öncelikle bir sosyal grup olmasına rağmen, uzun yıllar İstanbul toplum içinde çeşitli yardım kuruluşları aktif olmuştur. We actively support a number of charities each year in a variety of ways; some of our members volunteer at the charities, organise fund-raisers and support specific projects and help out wherever we can. Biz aktif olarak çeşitli şekillerde, her yıl çok sayıda hayır kurumları desteklemek, bazı üyelerimizin, hayır kurumlarına gönüllü kuruluşları için finansman düzenlemek ve özel projelere destek ve her yerde biz yardım. All the women who work at the IWI are volunteers and give their time and expertise generously throughout the year. IWI çalışan tüm kadınların gönüllü ve cömert bir yıl boyunca zaman ve uzmanlıkları vermek.
We have 2 main fund-raising events each year. Her yıl 2 ana fon olaylar var. The Christmas Bazaar is held each year in the Hilton Hotel in late November/early December and the Spring Ball is held at a different location in Istanbul each year in early May. Noel Çarşısı geç Kasım / Aralık ayı başlarında her yıl Hilton Oteli'nde düzenlenen ve Bahar Ball her yıl Mayıs ayı başlarında İstanbul'da farklı bir yerde tutulur. We work closely with several groups to help and support them throughout the year. Biz yıl boyunca yardımcı olmak ve onları desteklemek için çeşitli gruplar ile yakından çalışır.
Some of the charities that the IWI support are Bazı yardım kuruluşları IWI destek olduğunu
LOSEV Foundation for Children with Leukemia , provides complimentary treatment and education opportunities to more than 5000 children from all around Turkey, while also providing financial and psychological support to their families totally free of charge. Tamamen ücretsizdir ailelerine maddi ve psikolojik destek sağlarken için LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 5.000 'den fazla çocuğa ücretsiz tedavi ve eğitim olanakları sağlar.
TOHUM Autism Foundation is a health and education foundation for children with autism and prevalent development disorders TOHUM Otizm Vakfı, otizm ve yaygın gelişim bozukluğu olan çocuklar için bir sağlık ve eğitim vakfı
YÖRET Vakfı is a counselling organization which trains educators in over 600 public schools in communication skills, conflict resolution, crisis prevention and intervention. YÖRET Vakfı, iletişim becerileri, çatışma çözme, kriz önleme ve müdahale, 600'ün üzerinde kamu okullarında eğitimcilerin trenler bir danışmanlık organizasyonu.
MAVI KALEM is an educational organization in the Fener-Balat area dealing with women's health and healthcare issues. MAVİ KALEM, Fener-Balat alan kadın sağlığı ve sağlık sorunları ile ilgili bir eğitim kurumu .
MorCati Women's shelter for abused women and their children who come from all over Turkey seeking both shelter and psychological and physical help. MorCati Kadın sığınak, barınak ve psikolojik ve fiziksel yardım isteyen tüm Türkiye'nin dört bir yanından gelen şiddete uğrayan kadınların ve çocukları için .
SSK Okmeydan Hospital The "Pink Angels" volunteer twice a week to look after and play with the children at the pediatric oncology unit suffering from Leukemia. SSK Okmeydan Hastanesi "Pembe Melekler" bakmak ve Lösemi muzdarip pediatrik onkoloji ünitesi çocuklarla oynamak için haftada iki kez gönüllü.
Bomonti Fransiz Fakirhanesi , administered by the Little Sisters of the Poor is a home for the elderly of Istanbul. Bomonti Fransiz Fakirhanesi, Little Sisters of the Poor tarafından yönetilen İstanbul yaşlılar için bir ev.
Europa Donna is the European breast cancer coalition association. Europa Donna Avrupa meme kanseri koalisyon dernektir. The coalition works closely with the Turkish breast foundation. Koalisyon Türk meme temeli ile yakından çalışır.
Veysal Vardal is a school for the Blind. Veysal Vardal Görme Engelliler için bir okul.
Aziz Nesin Vakfı takes care of disadvantaged children between the ages of 6 and18 years of age and assumes total responsibility for their welfare. Aziz Nesin Vakfı yaşı 6 and18 yıl yaşları arasında dezavantajlı çocukların ilgilenir ve onların refahı için sorumluluk kabul etmez.
IZEV is the Istanbul Foundation for the Education and Cooperation for the mentally retarded IZEV zihinsel geriliği olan Eğitim ve İşbirliği Vakfı İstanbul
SED is fully dedicated to the care and welfare of street animals. SED tamamen sokak hayvanlarının bakım ve refahına adamıştır.
Wheelchair Tennis is an organisation that helps empower disabled people through sport Tekerlekli sandalye Tenisi spor yoluyla engelliler güçlendirmek yardımcı olan bir kuruluş.

 İSTANBULDAKİ    ÇEŞİTLİ  DERNEKLER


 Snatseverler İstanbul
ALl is an informal group for artists, art collectors and all art lovers living in Istanbul. İstanbul'da yaşayan sanatçı, sanat koleksiyoncusu ve tüm sanat severler için gayri resmi bir grup. It is open for any English speaker who enjoys the arts. Bu sanat sahiptir herhangi bir İngiliz bir konuşmacı için açıktır. We hold monthly meetings to share our ideas and talents. Biz fikir ve yeteneklerini paylaşmak için aylık toplantılar. We meet to create and inspire! Biz oluşturmak ve ilham buluşuyor! For more information visit www.artloversofistanbul.com or artloversofistanbul@hotmail.com Daha fazla bilgi için www.artloversofistanbul.com veya artloversofistanbul@hotmail.com

ARIT (American Research Institute of Turkey) ARIT (Türkiye Amerikan Araştırma Enstitüsü)
The Friends of ARIT Istanbul, with branches in North America and Ankara, was established to support the ARIT in Turkey and carry out its scholarly activities. Kuzey Amerika ve Ankara şubeleri ile ARIT İstanbul Arkadaşlar, Türkiye'de ARIT destek ve bilimsel faaliyetler yürütmek üzere kurulmuştur. The Istanbul Friends run a year-round program of tours and lectures for members and guests. İstanbul turları ve konferanslar üyeleri ve misafirler için bir yıl boyunca bir program. Çalıştırın. Membership is open to all interested residents of Istanbul. Üyelik İstanbul ilgilenen tüm sakinlerine açıktır. For further information: 0212 257 81 11. Daha fazla bilgi için: 0212 257 81 11.

Updated! Güncellendi! Australians, New Zealanders and South Africans Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar ve Güney Afrikalılar
An informal network of any Aussies, Kiwis and Springboks. Bizi Gözetliyor, Kiwis ve Springboks gayri resmi bir ağ. To get on the mailing list or if you are interested in organizing a get together contact: saoznz@hotmail.com : E-posta listesine almak için ya da bir araya gelerek iletişim organize ilgilenen saoznz@hotmail.com

AWl (American Women of Istanbul) AWL (İstanbul Amerikan Kadınları)
The AWl is a social network open to Americans, Canadians and spouses of US or Canadian citizens living in Istanbul. AWL Amerikalılar, Kanadalılar ABD veya Kanada vatandaşları İstanbul'da yaşayan eşleri ve açık bir sosyal ağ. The AWl provides social programs ranging from special interest groups to charities. AWL, hayır kurumları, özel ilgi grupları arasında değişen sosyal programlar sağlar. If you're a newcomer to Istanbul please contact our newcomers committee so you can start to feel at home in your new country. İstanbul'a yeni yeni gelenler komite irtibata geçiniz böylece yeni bir ülke evinde hissetmeye başlar. Contact Sharon Lewis email: sharonl1951@gmail.com İletişim Sharon Lewis e- posta : sharonl1951@gmail.com

British Community Council İngiliz Topluluk Konseyi
The British Community council (founded 1942) supports ten pensioners and local charities by its fundraising events. İngiliz Topluluk konseyi (1942 yılında kurulmuş) tarafından on emekliler ve yerel yardım kuruluşları, bağış toplama etkinlikleri desteklemektedir. Helpers and new members of the BCC always welcome. www.bccistanbul.org , email: chairman©bccistanbul.org or phone 0212 293 59 22 or 0533 217 12 45. Yardımcıları ve her zaman BCC yeni üyelerimize hoş geldiniz diyoruz. www.bccistanbul.org , e-posta: başkan © bccistanbul.org veya telefon 0212 293 59 22 veya 0533 217 12 45

Boy Scouts I Cub Scouts Boy I Cub İzciler İzciler
The Boy Scouts and Cub Scouts of America is a youth program of character development and values-based leadership training. İzci ve Amerika Cub İzciler, karakter gelişimi ve değerlere dayalı liderlik eğitimi bir gençlik programıdır. All boys in grades I - 5 (ages 6 -10) holding a foreign passport are welcome to join Cub Scouts. Ben notları - 5 (yaşları 6 -10) yabancı pasaport taşıyan tüm erkek yavru İzciler aramıza katılmalarını bekliyoruz. Older boys (ages II - 18), with foreign passports are welcome to join Boy Scouts. Yaşlı erkek (yaş II - 18), yabancı pasaportu ile İzcileri katılmak için açığız. Activities include hiking and camping. Etkinlikler yürüyüş ve kamp sayılabilir. Contact: Patricia Lasonde 0216 539 0682, email: plasonde@superonline.com or Vicki Gunay 0216 371 00 71, email: vgunay@superonline.com or mekumcu©superonline.com . www.scouting.org İletişim: Patricia Lasonde 0216 539 0682, e-posta: plasonde@superonline.com veya Vicki Günay 0216 371 00 71, e-posta: vgunay@superonline.com veya mekumcu © superonline.com . www.scouting.org

Bridge Group - All Levels Köprü Grubu - Tüm Seviyeler
Our bridge group meets on Fridays at 11a.m. Bizim köprü grubu 11:00 cuma günü toplanıyor All levels of bridge players are welcome. Briç oyuncularından Tüm seviyeler açıktır. Please contact Sandra at (212) 257-9781 or 0532-483--5319 5319 - Sandra az (212) 257-9781 veya 0532-483 başvurun

CHICAS -Spanish Speaking Women of Istanbul İstanbul CHICAS-İspanyolca konuşan Kadın
A group open to all ladies who speak our language, or would like to practice it. Bizim dilimizi konuşan, ya da tüm bayanlara açık bir grup uygulama istiyoruz. We have lots of fun, hilarious Latin parties, and last but not least, cultural venues. Biz, eğlenceli, komik Latin partiler, ve en son değil, kültürel mekânlar var. Come on, jump on in, you won't regret it! De üzerine atlamak, Hadi, pişman olmayacaksınız! Contact: Ninoska Gutierrez Sierra 0533 651 35 81 , Norma Maranges 0532 314 29 34, Lorena Martinez 0533 388 63 09 e-mail: chicasestambul@yahoo.com.mx It has also an own blog: http://chicasestambul.blogspot.com / and it's in Facebook under “Chicas Estambul” İletişim:: Ninoska Gutierrez Sierra 0533 651 35 81, Norma 0532 314 29 34, Lorena Martinez 0533 388 63 09 e-posta Maranges chicasestambul@yahoo.com.mx Aynı zamanda kendi blogu var: http://chicasestambul.blogspot.com / ve "Chicas Estambul" altında Facebook

Corona Corona
Corona Istanbul welcomes you to the city! Corona İstanbul şehir hoşgeldiniz! We are an informal group who want to help each other to settle into the city, explore Istanbul and make the most of our time here. Biz gayri resmi bir grup, şehre yerleşmek İstanbul keşfetmek ve çağımızın en iyi şekilde birbirlerine yardım etmek istiyorum. We are open to English speaking ladies from any country who are looking to make new friends and who would like to discover new interests and activities or continue old interests in a new setting. Biz, yeni arkadaşlar ve yeni ilgi alanları ve aktiviteler keşfetmek ya da yeni bir ayar eski çıkarlarını devam etmek istiyorum yapmak isteyen herhangi bir ülkede İngilizce konuşan bayanlar açık. Contact email: coronaistanbul@hotmail.com İletişim e-posta: coronaistanbul@hotmail.com

Comunita Italiana Comunita Italiana
For information contact: Armanda Campaner armandacampaner@ttnet.net.tr (0212) 232 13 51, Beatrice Ghianda 05322118033 or Paola Maresia 05322118033 Armanda Campaner'in: bilgi için armandacampaner@ttnet.net.tr (0212) 232 13 51, Beatrice Ghianda 05322118033 veya Paola Maresia 05322118033

Die Bruecke Die Bruecke
DIE BRUCKE (“THE BRIDGE”) is a platform for the German speaking community. Die Brücke ("KÖPRÜ"), Almanca konuşan topluluk için bir platformdur. It was founded in 1989 to serve the needs of a steadily growing community. Bu giderek büyüyen bir toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1989 yılında kurulmuştur. It is not a German club; it is open for everybody who speaks German. Bu bir Alman kulübü değildir; Almanca bilen herkes için açıktır. DIE BRÜCKE issues a monthly newsletter. Brücke konularda aylık bir bülten DIE. Different gatherings, charities, information concerning everyday life, bi-national education, help with bureaucracy and immigration laws in Turkey are covered as well as assistance to newcomers. Farklı toplantıları, yardım kuruluşları, gündelik yaşam, iki milli eğitim, bürokrasi ve Türkiye'de göç yasaları ile yardım ile ilgili bilgi yanı sıra yeni başlayanlar için yardım kaplıdır. Contact:. İletişim:. Tel. Tel. +90 212 458 9850. +90 212 458 9850. Web-page: www.bruecke-istanbul.org , email: info@bruecke-istanbul.org Web sayfası: www.bruecke-istanbul.org , e-posta: info@bruecke-istanbul.org

NVI- Dutch speaking people in Istanbul İstanbul'da İN-Hollandaca konuşan insanlar
A group of people who like to keep typical Dutch festivities alive, for people who have some sort of connection to Holland, who like to meet up with Dutch speaking people. Hollanda, Hollanda konuşan insanlar ile tanışmak ister bağlantı çeşit insanlar için tipik Hollanda festivaller canlı tutmak gibi insanlar bir grup. On a monthly basis we organize a get together. Aylık bazda bir araya gelip düzenliyoruz. Amongst the festivities we do the typical celebrations like Sinterklaas (5th of December) and Koninginnedag (queensday). Festivaller arasındadır Sinterklaas (5 Aralık) ve Koninginnedag (Queensday) gibi tipik kutlamaları. For further information and details check our website www.nv-istanbul.org or contact: secretariaat@nv-istanbul.org Alice de Baar 0536 205 68 81 Daha fazla bilgi ve ayrıntılı bilgi için web sitemizi kontrol www.nv-istanbul.org veya iletişim secretariaat@nv-istanbul.org Alice de Baar 0536 205 68 81

Fransız Fakirhanesi - Little Sisters of the Poor Etek Fakirhanesi - Poor Little Sisters
Contact: Mother Philomena 0212 296 46 08. İletişim: Anne Philomena 0212 296 46 08.

FOCI (Friends of Contemporary Istanbul) Odakları (Contemporary İstanbul Dostları)
Working with the international community in promoting the growth and development of contemporary art, the Friends of Contemporary Istanbul aim to enrich the rising art scent in Turkey and to contribute to the cultural life of Istanbul. Dostları Contemporary İstanbul amacı, çağdaş sanatın büyüme ve gelişimi teşvik uluslararası toplumla birlikte çalışarak, Türkiye'nin yükselen sanat kokusu zenginleştirmek ve İstanbul'un kültürel yaşamına katkıda bulunmak. For further information, please contact jasmine.taranto@gmail.com TeI:+90 532 687 78 99 Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz jasmine.taranto @ gmail.com TEI: +90 532 687 78 99

Friends of India Hindistan Dostları
Contact: Geetali Bajpai 0542 292 92 34 or Sonica Purl 0544711 01 23 İletişim: Geetali Bajpai 0542 292 92 34 veya 0.544.711 01 23 Sonica şırıltı

Girls Scouts I Brownies I Daises Kız İzciler I Brownies I daises
The Girls Scouts of the USA is the world's largest organization dedicated to helping all girls everywhere build character and gain skills for success in the real world. ABD Kız İzciler, kızlar her yerde, gerçek dünyadaki başarı için karakter ve kazanç becerileri inşa yardımcı olmaya adamış dünyanın en büyük organizasyonu. In an accepting and nurturing environment, and in partnership with committed adult volunteers, girls develop strong values, leadership skills, social conscience and conviction about their own potential and self-worth. Kabul etmek ve besleyici bir ortamda ve taahhüt yetişkin gönüllüler ile işbirliği içinde, kızlar, güçlü değerleri, liderlik becerileri, sosyal vicdanı ve kendi potansiyelini ve öz-değer hakkında mahkumiyet gelişir. Daisies (ages 5 - 6), Brownies (ages 6-8) and Juniors (ages 8 and above). Papatyalar (yaş 5-6), Brownies (6-8 yaş) ve Gençler (8 yaş ve üzeri). THE IWI IS LOOKING FOR INFORMATION REGARDING THIS GROUP – please email esbie@iwi-tr.org to update this group. IWI BU GRUP İLE ​​İLGİLİ BİLGİ İÇİN BAKMAK - lütfen e- posta esbie@iwi-tr.org Bu grup güncellemek için .

Golf Group Golf Grup
Come and join us! Gelin ve bize katılın! We are a social group of non-professionals who play for enjoyment and exercise. Biz keyfi ve egzersiz için oynamak, profesyonel olmayan bir sosyal gruptur. We play every Thursday morning at Maslak Golf Club at 9:30 AM (weather permitting). Perşembe sabahı 9:30 AM (hava izin verdiği ölçüde) Maslak Golf Club'da her oynamaktadır. You do not need to be a member of the club to play and a special rate has been negotiated for group members. Oynamak için kulüp üyesi ve grup üyeleri için özel bir oranı müzakere edilmiş olması gerekmez. We stay for tea/lunch after the game. Biz, oyundan sonra çay / öğle yemeği için muaftır. Contact: Norge Reichenbach 0533 657 78 79 or email: nrbach@hotrnail.com İletişim: Norge Reichenbach 0533 657 78 79 veya e-posta: nrbach@hotrnail.com

NEW! YENİ! InterNations InterNations
is the first international online community for people who live and work abroad. yaşamak ve yurtdışında çalışmak insanlar için ilk uluslararası online topluluk. Our network is represented by more than 230 local communities all over the world. Ağımız, tüm dünyada 230 den fazla yerel topluluklar tarafından temsil edilmektedir. InterNations users can exchange reliable information on expat-specific topics, both on a global and a local level. InterNations kullanıcılar, hem küresel ve yerel düzeyde yabancı özel konular hakkında güvenilir bilgi alışverişi yapabilirsiniz. The members of InterNations Istanbul meet every month at different locations. InterNations İstanbul üyeleri, her ay farklı yerlerde buluşuyor. Please contact Gundula Strittmatter for information and to join our Istanbul community: gstrittmatter@internations.org , 0538 6948728 www.internations.org Lütfen gstrittmatter@internations.org : Gundula Strittmatter bilgi için başvurun ve İstanbul topluluğuna katılmak için , 0538 6948728 www.internations.org

International Inner Wheel, Rotary District 242 Uluslararası Inner Wheel, Rotary Bölge 242
Contact Mrs. Ulkü Somer 0212 249 517, Fax: 0212 249 1502 or İletişim Bayan Ülkü Somer, 0212 249 517, Faks: 0212 249 1502 veya
e-mail: selcuksomer@Superonline.com e-posta: selcuksomer@Superonline.com

Istanbul Accueil İstanbul Accueil
Welcomes French speaking newcomers in Istanbul. İstanbul'da Fransızca konuşan yeni gelenler ağırlamaktadır. We publish a monthly newsletter with many activity groups (scrabble, bridge, baby groups, cooking, etc.) Our common language is French and all French speaking women are welcome! www.istanbulaccueil.org , e-mail: istaccueil@gmail.com Biz birçok faaliyet grupları ile ortak dili Fransızca ve Fransızca konuşan kadınlar açıktır aylık bir bülten yayınlamak (scrabble, köprü, bebek grupları, yemek, vb.) ! www.istanbulaccueil.org, e-posta : istaccueil@gmail.com

Luso Brasileiro Luso Brasileiro
Portuguese speaking group. Portekizce konuşan grup. Contact : lsabel ponte Gulpan 0212 669 4943 or 0532 274 1653. İletişim: lsabel ponte Gulpan 0212 669 4943 ya da 0532 274 1653.

The Istanbul Ottomans Rugby Club İstanbul Osmanlılar Rugby Kulübü
Practice every Saturday afternoon at the Dikilitaş Spor Klubu in Beşiktaş Players of all ages (14+) and levels of fitness welcome. Dikilitaş Spor Klubü (14 +), her yaştan ve fitness seviyelerini karşılama Beşiktaş Oyuncular her cumartesi öğleden sonra uygulayın. Please contact Emre Sapci, the President of Istanbul Ottomans Rugby Club at +90 532 236 7047 or e-mail esapci@tarsu.com Lütfen +90 532 236 7047 veya e-posta Emre Sapci, İstanbul Osmanlılar Rugby Kulübü Başkanı esapci@tarsu.com

Patchwork Group Patchwork Grubu
Contact Cynthia Royce 0536 348 4086, cynthroyce@hotmail.com İletişim Cynthia Royce 0536 348 4086, cynthroyce@hotmail.com

PAWI PAWI
The Professional American Women of Istanbul, is a network of American/Canadian women and spouses of Americans/Canadians living in Istanbul. İstanbul Amerikan Profesyonel Kadın, Amerika / Kanada kadın ve İstanbul'da yaşayan Amerikalılar / Kanadalılar eşleri bir ağdır. PAWI strives to empower and support members by promoting professional and personal growth. PAWI üyelerinin mesleki ve kişisel gelişimi teşvik ederek güçlendirmek ve desteklemek için çaba göstermektedir. Members inspire each other to achieve and share success. Üyeler, başarıya ulaşmak ve paylaşmak için birbirini. PAWI meetings are held the second Saturday of each month. PAWI toplantıları her ayın ikinci Cumartesi yapılmaktadır. Each meeting features a guest speaker, and locations alternate between the European and Asian sides. Her toplantı, konuk konuşmacı, Asya ve Avrupa yakaları arasında alternatif konumlara sahiptir. Contact info@pawistanbul.com or visit www.pawistanbul.com İletişim info@pawistanbul.com veya ziyaret www.pawistanbul.com

PCIIW PCIIW
(Photography Club of Istanbul International Women) PCIIW is a group of international women with an interest in photography at all levels. (İstanbul Uluslararası Kadın Fotoğrafçılık Kulübü) PCIIW her seviyede fotoğrafçılık alanında bir ilgi ile uluslararası kadın bir grup. We hold monthly meetings, go on monthly photo treks around Istanbul, and organize photography classes, all of which help us to discover Istanbul, make new friends, and become better photographers. Biz aylık toplantılar, İstanbul çevresinde aylık fotoğraf yürüyüşler ve yeni arkadaşlar edinme, bize İstanbul keşfetmek için yardım ve bütün bunlar daha iyi fotoğrafçılar haline fotoğrafçılık dersleri düzenlemek. Over the years we have had several exhibits. Yıl boyunca çeşitli sergiler oldu. For more information contact Linda Caldwell ( linda@delikiz.com ) or Elaine Graham ( e.graham2809@gmail.com ). Daha fazla bilgi Linda Caldwell ( linda@delikiz.com ) veya Elaine Graham ( e.graham2809 @ gmail.com ). .and for the calendar of events for the groups and associations. Ve gruplar ve dernekler için etkinlikler takvimi. October 6, 2009, Photo Club Meeting at 10:00. 6 Ekim 2009, saat 10:00 'da Fotoğraf Kulübü Toplantısı. For information ,contact Linda Caldwell ( linda@delikiz.com ) or Elaine Graham( e.graham2809@gmail.com ). Bilgi için, iletişim Linda Caldwell ( linda@delikiz.com ) veya Elaine Graham ( e.graham2809 @ gmail.com ).

RWG RWG
The Russian Speaking Group provides friendship, social contact and support for Russian speaking-women from Russia, Eastern Europe and Central Asia. Rusça konuşan Grup dostluk, sosyal temas ve Rusya, Doğu Avrupa ve Orta Asya'dan gelen Rusça konuşan kadınlar için destek sağlar. All women with an interest in Slavic culture are welcomed. Tüm kadınlar Slav kültürünün bir ilgi ile karşılandı. Large social events are organized to commemorate the Russian holiday calendar, while smaller gatherings including a mother's group (for mothers with children 0 - 4 years old) and a dance group are held on a regular basis. Büyük sosyal etkinlikler ve dans grubu düzenli olarak yapılmaktadır ederken, Rus tatil takvimi anmak için bir annenin grup (4 yaşından küçük çocuklarda 0 ile anneler için) de dahil olmak üzere küçük toplantılar düzenlenmektedir. Particular attention is given to developing and maintaining a warm, friendly and helpful atmosphere at all occasions. Özellikle dikkat, gelişmekte olan ve her fırsatta, sıcak, cana yakın ve yardımsever bir atmosferi korumak için verilir. A contact network enables Russian-speaking women in Istanbul to offer advice based on local knowledge and experience. Bir kontak ağı, İstanbul'da Rusça konuşan kadınlar, yerel bilgi ve deneyime dayalı tavsiye sağlar. Contact Ludmina Kalimulina 0532 648 7814, meloditurkes@superonline.com or Natalia Zaporozhets, 0533 484 4513, nati@efdilokulu.com . İletişim Ludmina Kalimulina 0532 648 7814, meloditurkes@superonline.com veya Natalia Zaporozhets, 0533 484 4513, nati@efdilokulu.com .

Scrabble Group Scrabble Grup
The scrabble Group has been meeting fortnightly on Tuesday's for the past 25 years. Scrabble Grubu, 25 yıldır Salı günü iki haftada bir toplantı olmuştur. Members take turns at hosting events at their home, providing light refreshments for the group. Üye grubu için hafif yiyecekler sunan, kendi evinde barındıran olaylar sırayla. Newcomers are welcome. Yeni gelenler hoş geldiniz. No specific knowledge or skill is required, besides an interest in the game and in meeting new people. Hiçbir özel bilgi ya da beceri oyunu bir ilgi yanında ve yeni insanlarla tanışmak gereklidir. Contact Waltraud Erkut 0212 265 0700for all things Turkey. Waltraud Erkut 0212 265 0700for her şeyi Türkiye'de başvurun. Here you can find a lively group of people who discuss everything about Turkey, network and organize social events. Burada Türkiye, ağ ile ilgili her şeyi tartışmak ve sosyal etkinlikler düzenlemek insanların canlı bir grup bulabilirsiniz. Over a 1000 members and still growing... 1000 den fazla üyesi ve hala büyüyen ...
www.sublimeportal.com www.sublimeportal.com

SED SED
(Society for the Education of Social Responsibilites) (Sosyal Sorumluluklar Eğitim Derneği)
SED was founded 2001 to make a change in the way animals are treated in Turkey. SED hayvanlar Türkiye'de tedavi edilir şekilde değişiklik yapmak için 2001 kuruldu. SED's mission is the enlightenment of humans for the protection of other lMng beings. SED misyonu diğer lMng varlıkların korunması için insanların aydınlanma. SED has been a pioneer in Turkey in developing a program for the adoption of Street animals and cooperates with municipalities in order to promote humane treatment of animals. SED Sokak hayvanları benimsenmesi için bir program geliştirmek, Türkiye'nin öncü ve hayvanlara insancıl muamele teşvik etmek amacıyla, belediyeler ile işbirliği. Contact Big Dog Yuli 0532 3148238, Kit Kat Rob 0542 423 0633, or Cat Lady Leyla 0555 404 3113; email: sahiplenelim@sed-tr.org or on the web at www.sed-tr org İletişim: E-posta; Big Dog Yuli 0532 3148238, Kit Kat Rob 0542 423 0633 ya da Cat Lady Leyla 0555 404 3113 sahiplenelim@sed-tr.org ya da web üzerinde www.sed-tr org

Speech Bubbles Konuşma Bubbles
Is an international group aiming to perform high-quality Is an international group aiming to perform high-quality musical theater and donating the income to NGO's supporting children and education. Yüksek kalitede gerçekleştirmek için amaçlayan uluslararası bir grup, yüksek kaliteli müzikal tiyatro gerçekleştirmek için hedefliyor ve sivil toplum kuruluşları çocuk eğitim ve gelir bağış uluslararası bir grup var. Speech Bubbles is composed of amateur and professional dancers, singers and musicians from II countries. Konuşma Bubbles, amatör ve profesyonel dansçılar, şarkıcılar ve müzisyenler II ülkeleri oluşmaktadır. Contact Tom Godfrey 0532 736 7702; İletişim Tom Godfrey 0532 736 7702;
www.speechbubbles.org www.speechbubbles.org

Support Group for Parents of Children with Special Needs Özel Gereksinimi Olan Çocuklar anne-babaları için Destek Grubu
Looking for the support of other parents of children with special needs and additional resources for your child? Çocuğunuz için özel ihtiyaçları olan çocuklar ve ek kaynaklar diğer ebeveynlere destek mi arıyorsunuz?
Please contact Debbie L Sainte-Rose for more information at 05317691368 05317691368 Debbie L Sainte-Rose Daha fazla bilgi için irtibata geçiniz
or debbiesainterose@yahoo.com veya debbiesainterose@yahoo.com

SWEA SWEA
(Swedish Women Educational Association) (İsveççe Kadın Eğitim Derneği)
A world-wide network for Swedish or Swedish-speaking A world-wide network for Swedish or Swedish-speaking women with a chapter in Istanbul. İstanbul'da bir bölüm ile İsveç ya da İsveççe konuşan kadınlar için İsveç ya da İsveççe konuşan dünya çapında bir ağ için, dünya çapında ağ. Contact birgitta©turk.net İletişim Birgitta © turk.net

IWI Tennis Club IWI Tenis Kulübü
Our IWI Tennis Group meets every Monday at Enka Spor Kulubu in Istinye. Bizim IWI Tenisi Grup İstinye Enka Spor Kulubu her Pazartesi karşılamaktadır. Our tennis season begins in October and ends in May with a very popular friendly tournament. Bizim tenis sezonunun Ekim ayında başlar ve çok popüler bir dostu bir turnuva ile Mayıs ayında sona eriyor. During the cold months we are lucky to be able to play on covered and indoor courts. Soğuk ayları boyunca kapalı ve kapalı mahkemeleri oynamak mümkün şanslı. We welcome all players from beginners to intermediate, to advanced players. Biz gelişmiş oyuncular tüm oyuncular, yeni başlayanlardan orta edilir. We generally have about eight teams made-up of five members. Biz genellikle yapılan beş üyeden yaklaşık sekiz takım var. Teams are formed based on skill level. Takımlar beceri düzeyine göre oluşturulmaktadır. If you are interested in some great and fun tennis please contact our IWI Tennis Coordinator Sydney at Sydney@iwi-tr.org Bazı büyük ve eğlenceli bir tenis ilgilenen varsa bizim IWI Tenis Koordinatörü Sydney irtibata geçiniz Sydney@iwi-tr.org

Toastmasters International-Istanbul Chapter Toastmasters Uluslararası İstanbul Şubesi
Toastmasters is an international group whose members are interested in developing their public speaking and communications skills, It is open English speakers and the group meet approximately twice a month, usually weeknights. Toastmasters üyeleri kamu konuşma ve iletişim becerilerini geliştirmek isteyen uluslararası bir grup, açık İngilizce konuşanlar ve grup, ayda iki kez, genellikle haftasonu yaklaşık karşılamak. For information, call Jennifer Eaton Gokmen 0533 468 8477, jgokmen@expatharem.com or Mats Krause mattkrause I 969@yahoo.com Bilgi için, Jennifer Eaton Gökmen 0533 468 8477 çağrı jgokmen@expatharem.com veya Mats Krause mattkrause 969@yahoo.com

Turkish-American University Association Türk-Amerikan Üniversiteler Birliği
For information call 0212 2472188. Bilgi için 0212 2472188 arayınız.

Union Church of Istanbul İstanbul Union Church
Is an international, inter-denominational church that offers services in English. İngilizce hizmet sunan uluslararası bir inter-mezhepsel kilise var. Please contact Elaine Van Rensburg Elaine Van Rensburg irtibata geçiniz
0212 244 5763. 0212 244 5763.

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1958150 ziyaretçi (4274146 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol