Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  Ölüler Dirilirmi
  
Ölüler diriliyor
Demir ölüdür, yani cansız. Demir paslanır, demir oksit olur. Yani demir çürür, toprağa karışır. Kökler, demir elementini topraktan alır. Canlılar da demiri bitkilerden alır.

Doktor, hastasında "demir noksanlığı var" demişse, demirli vitaminle onu tedavi etmelidir. Böylece cansız olan demir canlıların vücudunda canlanmıştır. Latincede vita "hayat" demektir. Vitamin de onlara göre "hayat veren". Hayat, Allah'ın sıfatıdır. Her şeye hayat veren Allah'tır. Cansız cisim olsa da hayatsız cisim yoktur. Bu sebepten her şey ölüp ölüp dirilmektedir. Ölen insanın cesedi ölse de ruhu diridir. Ölmek dünya hayatından ahiret hayatına geçmektir. Ölüm tebdili vücuttur, tebdili hayattır. Ölen, dünya hayatından ahiret hayatına geçer, hayatı devam eder. Kış mevsiminde ölen canlıları ilkbaharda dirilten Allah (cc), ölüleri de diriltir. Ölü gıdaları yiyip diri diri gezen insan, öldükten sonra dirileceğine de inanmalı. Ahiret inancı dünya hayatını tanzim eder. Müspet ilimlerle her şeyi ispatlı öğrenen insan, imanın esaslarını da ispatlı öğrenmek ister.

"Alın dünyalar sizin olsun, alın

Türbeler söyleyin sermayenizi

Orada toprağa dokunan alın

Burada karınca içer denizi"

Bizi bu dünyaya getiren Allah, yaşlandıkça bizi ahirete götürüyor. İnsanlar akın akın ahirete giderken, iyi insanlar da kötü insanlar da nehir gibi akar. Mademki bu dünyada birbirine zıt iki nehir var. Her nehir kendisine uygun bir yere akacaktır. Dünyada gerçek adalet tecelli etmiyor. Günahların cezası ve iyiliklerin mükâfatı için herkes dirilecektir. Allah'ın adalet sıfatı tecelli edecek, hak yerini bulacaktır. Ölülerin dirildiği bu âlemde, ölen insanın dirilmeyeceğini düşünmek ilme ve akla aykırıdır. Bazı felsefe cereyanlarının ölümü ve ahireti inkâr etmesi, onları bunalımlara sokmaktadır. Ahiret inancı pek çok kötülüğü önler. İnsanlar ebediyeti ister. Mademki istetmiş öyleyse verecektir. Herkes dikkatle bakmalı, iyice düşünmelidir. Ölüp de dirilmeyen hiçbir şey yoktur. Ölmüş gıdaları midemizde dirilten Allah, ölmüş insanları da diriltir. Ölü gıdalar yiyoruz, diri diri geziyoruz. Fotoğraflarımız ölmüş devirlerimizin resmidir. Vücudumuzdaki hücrelerin altı ayda bir yenilenmesi her an ölüp ölüp dirildiğimizi gösterir. Öyleyse on sene evvel çektirdiğim resim, on sene evvelki bana ait. O günler geçip gittiği gibi on senede hücrelerim biyolojik yönden defalarca öldü ve tekrar dirildiler. Şimdi tıp, hastanın kalbini çıkarıyor, yerine alet takıyor. Kalpsiz hasta bir bakıma ölmüştür. Fakat tedavi tamamlanıyor, hasta kalkıp geziyor. Nasıl ki İsa (as) mucizesiyle ölüleri diriltmiş, ilimdeki mucizeler devam ederken kalbi alınan hasta da tekrar hayata dönüyor. Organ nakillerini de buna ilave ederseniz, insan hayatında da ölüp dirilmelerin devam ettiği açıkça görülecektir. Ebeveynler ölü gıda yerken onların çocukları dünyaya dipdiri geliyor. Her an meydana gelen ölümler ve yeniden dirilmeler bu dünyadan sonra başka bir âlemin kurulacağını ve ölümden sonra tekrar dirileceğimizi apaçık gösterir. 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1282368 ziyaretçi (2914542 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol