Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Horlama - İbrahim USLU
 BİTKİSEL EKSTRELER İÇEREN
HORLAMAYI TEDAVİ EDİCİ 
SOLÜSYON ÜRETİM YÖNTEMİ

 
İbrahim USLU
 
Giriş
 
Ağız ve burun arkasındaki hava yolunda darlık olduğunda ortaya çıkan
gürültü biçimindeki sese horlama denir. Horlama problemi en sık şişman
erkeklerde görülür ve yaşla birlikte her geçen gün artar.
   Bu patent çalışması Türk Patent Enstitüsü 2010/10399 başvuru numarası
ile kayıt altına alınmış olup bu çalışmada bitkisel ekstreler içeren horlamayı
tedavi edici solüsyon üretim yöntemi sunulmaktadır.
   Bu buluşun amacı bitkisel ekstreler içeren horlamayı tedavi edici solüsyon
üretimidir.
 
Buluşun Amacı
Genel Bilgi
 
Ağız ve burun arkasındaki hava yolunda darlık olduğunda ortaya çıkan
gürültü biçimindeki sese horlama denir. Normal erişkin insanların yarısı zaman
zaman horlamakta, dörtte biri ise sürekli olarak horlamaktadır. Horlama problemi
en sık şişman erkeklerde görülür ve yaşla birlikte her geçen gün artar. Horlamak
oldukça tehlikeli bir problemdir. Aşırı horlayan kişilerde yüksek tansiyon,
horlamayan kişilere göre daha sık görülür. Dinlenmeden geçirilen gecenin
gündüzü uykulu, yorgun ve verimsiz geçecektir. Araba kullanırken ya da iş
başında uyuklamalar görülecektir. Horlayan kişilerde kalp şikayetleri ve yüksek
tansiyon, aşırı ve hızlı kilo alma, cinsel isteksizlik, konsantrasyon güçlüğü,
uykuda aşırı terleme, sık idrara çıkma, gündüz uyuklama, solunum güçlüğü ile
uyanma, ağız kuruluğu ve boğaz ağrısı ile uyanma en sık görülen önemli
sorunlardır.
Horlamanın en sık nedeni yumuşak damak ve küçük dilin normalden fazla
büyümesi ve sarkması ve bu kasların gerginliklerini kaybederek uyku sırasında
solunum yolunu tıkaması ve küçük dilin titreşmesidir Bütün horlamalar hava
yolundaki daralmanın göstergesidir. Eğer daralma çok ciddi ise, hava yolu
tamamen kapanabilir. Bu da uykuda solunum duraklaması ile sonuçlanır.
Şu anda piyasada horlamayı önleyici bazı cihaz ve aygıtlar bulunmasına
rağmen bunların hemen hiçbirisinin tedavi edici özelliği bulunmamaktadır.
Horlamayı önlemek gibi geçici yöntemler yerine tedavi etmeye yönelik kalıcı
yöntemler birtakım ilaç veya bitkisel kompozisyonların boğaza uygulanması
sonucu yapılır. Horlamak iki aşamalı bir olaydır: ilki, burun tıkanıklığı ya da
benzeri sebeplerden dolayı nazal yoldan alınan hava miktarı azalması sonucu
kişinin ağızdan hava almaya yönlenir. İkincisi, havanın türbülant akışının oral
yoldan geçmesi sonucu damak etinde titreşim ve ses meydana gelir.
Bitkisel ekstreler içeren horlamayı tedavi edici solüsyon dokuların yüzeyi
sertleştirilmesi, ağız içi dokuları rahatlatması, mukus, balgam vb. maddelerin
boğaz ve gırtlaktan uzaklaştırılması ve solunum sırasında hava sürtünme sonucu
oluşan horlamanın önüne geçilmesi özelliklerinden dolayı horlama tedavisinde
kullanılır. Bu buluş aynı zamanda antibakteriyel, antiseptik, ağız kokularını
giderme, aft gibi ağızda oluşabilen yaraları tedavi edebilme özelliğine de
sahiptir. Bu sebepten bu buluşun horlamayı gidermenin yanı sıra ağız sağlığı
için de ciddi yararlar sağlayacağı açıktır.
Bitkisel Ekstreler İçeren Horlamayı Tedavi Edici 
Solüsyonun Kullanım Alanları ve Avantajları  
 
Deneysel yöntem
Karıştırıcı
 
     Bu buluşta kullanılacak olan başta nar kabuğu ektresi olmak üzere
maddeler tercihen suda ya da diğer çözücülerde çözülmek suretiyle
solüsyon hazırlanın. Hazırlanan solüsyon homojenliğin sağlanması için
karıştırıcılarda karıştırılır.
 
Sonuç
 
Bu buluş oral yolla, ağız içi dokuları nar kabuğu ekstresi ile sıkılaştırıp, 
çoğu bitkisel kökenli doğal maddelerin etkileriyle de dokuların 
rahatlatılması ve kayganlaştırılmasını sağlayarak, hava akışı engelleyici 
maddeleri incelterek, horlamayı tedavi etmek üzere hazırlanan gargara ya 
da sprey formunda solüsyonun üretim yöntemi ile ilgilidir.
Bu buluşta da bu dört yaklaşım göz önüne alınarak horlamanın tedavisi
amaçlanmaktadır. Birincisi, astringent yani doku sıkılaştırıcılar ile söz
konusu dokuların yüzeyi sertleştirilmesi, ikincisi ağız içi dokular
rahatlatılarak, dokuların titreşimleri sonucu oluşan yara ve tahrişler
hafifletilmesi, üçüncüsü çeşitli nedenlerden dolayı ağız içinde oluşan
mukus, balgam ve benzeri maddelerin balgam sökücü ajanlarla boğaz ve
gırtlaktan uzaklaştırılarak, bu bölgedeki hava akışının rahatlatılması.
Dördüncü olarak da, ağız içi dokularının yüzeyi kayganlaştırılarak ve
biyoadhesif ajanlar kullanarak bu kayganlaşmayı daha etkin kılıp, böylece
solunum sırasında hava sürtünme sonucu oluşan horlamanın önüne
geçilmesi.
Bu buluşta kullanılan bitkisel uçucu yağlar ve diğer kimyasal 
maddelerin çoğu aynı zamanda antibakteriyel, antiseptik, ağız kokularını 
gideren, aft gibi ağızda oluşabilen yaraları tedavi edebilme özelliğine de 
sahiptir. Bu yüzden horlamayı gidermenin yanı sıra kullanıcıların ağız ve 
diş sağlığına da ciddi yararlar sağlayacağı açıktır

Horlama_poster.pdf Horlama_poster.pdf
848K   Görüntüle   İndir 
POLİMERİK PREKURSÖRLER YARDIMIYLA
BOR KARBÜR 
SENTEZLEME YÖNTEMİ
 
İbrahim USLU, Fatma Özge GÖKMEN, Arda AYTİMUR
 
Giriş
 
Bor karbür elmastan sonra gelen en sert malzemelerdendir. Bu
özelliğinden dolayı başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda
kullanım potansiyeli olan stratejik malzemelerden biridir.
   Bu patent çalışması Türk Patent Enstitüsü 2012/11636 başvuru numarası
ile kayıt altına alınmış olup çalışmada polimerik prekursörler (öncül madde)
kullanılarak düşük sıcaklıklarda bor karbür sentezleme yöntemi
anlatılmaktadır.
Bu patent polimerik prekursörler yardımıyla, tercihen borik asit vb bir bor
bileşiği ya da elementel bor kullanarak düşük sıcaklıklarda bor karbür üretim
yöntemi ile ilgilidir.
 
Buluşun Amacı
Buluşun en önemli üstünlüğü
Buluşumuzla bor karbür düşük sıcaklıklarda
üretilmektedir. Böylece üretim son derece
ekonomik koşullarda gerçekleştirilmektedir. Bunu
yanı sıra üretimde kullanılan maddeler hem zehirli
olmayan ve kolaylıkla temin edilebilir maddeler
olup hem de fiyatları oldukça ucuz
hammaddelerdir.
Bor karbür askeri araçlarda zırh plakaları, uzay mekiklerinde ve
kimyasal korozif ortamlarda dış yüzey koruyucu, regülasyon, kontrol
ve zırhlama amacıyla nükleer reaktörlerde, nükleer sanayinde nötron
absorblayıcı, serbest partiküllü aşındırıcılar, kumlama nozulleri, tel
hadde lokmaları, ekstrüder memeleri, otomatik havanlar, tekstilde
iplik yönlendiriciler, filtreler, bujiler, tesviye aksamları, yüzey polisaj
pastaları, transformatörlerde silisli saç yerine, kesme ekipman
bileyicileri, endüstriyel yataklar, çok yüksek sıcaklıklarda korozyon
ve oksitlenme direnci gerektiren ekipmanlar, refrakter malzeme olarak
çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır.
Bor Karbürün Kullanım Alanları  
 
Deneysel yöntem
 
Nano elyafların SEM görüntüleri
     Bu buluşta polyvinil Alkol sulu çözeltisi ile uygun
koşullarda borik asit karıştırılarak hazırlanan hibrit polimer
çözeltisi jel haline getirilerek, jel şeklindeki polimerin
kurutulması için 70-200 °C civarında ısıl işleme tabi tutulması
söz konusudur. Mikro dalgada taş gibi sertleşmiş olan hibrit
polimer uygun kaplara alındıktan sonra 400-700 °C’da
kalsinasyon işlemine tabi tutulmaktadır. Tercihan 600 derece iki
saat bekletilen fırında bekletilen polimer soğutulduktan sonra
öğütülmektedir. Bu öğütme sırasında çok iyi kalitede ve teorik
yoğunluğa yakın bir bor karbür elde edilmesi arzulanırsa
öğütüle sonrası ürüne elementel bor katılabilmektedir.
Öğütülmüş ve karıştırılmış ürün daha sonra 4-10 atm basınç
arasında tercihan 5 atm altında peletlendikten sonra oksijensiz
ortamda saf argon gazı kullanarak sinterleme işlemine geçilir.
Sinterleme sıcaklığı 1000-1600 °C arasında olabilir.
Malzemenin gerekli süre de sinterlenmemesi ya da sinterleme
sonrası soğutulma işlemi sırasında fırının çabuk soğutulması
rombik yapıdaki bor karbür kristallerinin oluşumunu
engellemekte ve küçük kristal yapılar hatta amorf yapıların
oluşumuna neden olmaktadır.
 
Sonuç
 
Bu patent tercihen PVA, PEG, PPG gibi polimerik prekursör ve tercihen
borik asit vb bir bor bileşiği belirli oranlarda karıştırıp reaksiyon ürünü
hibrit polimeri 400-700 °C kalsinasyon ve 1000-1600 °C sinterleme
işlemine tabi tutarak bor karbür üretim yöntemi ile ilgilidir. Bu yöntemin
en büyük özelliği ısıl işlem sırasında isteğe bağlı olarak mikro dalga fırın
kullanarak enerjiden ve zamandan büyük tasarruf edilmesini sağlamasıdır.
Ayrıca bu yöntemle kalsinasyon sonrası öğütme işleminden sonra pelet
aşamasında sinterlenecek malzemeye tercihen elementel bor ya da borik
asit katarak bor karbürün borca daha zengin olması veya tercihen
alüminyum ya da magnezyum katarak değişik bor karbür alaşımlarının
hazırlanması mümkün olabilmektedir.
Profile of Serhat Kocyigit
Position: M.S. Student
Affiliation: Gazi University
Department:
Advanced Technologies (Master)
Address: Gazimahallesi Cakir sk. ipek apt. no:24/1 Yenimahalle-ANKARA-TURKEY
Turkey
Phone: +905516038829
Email: visible to members only
Homepage:
http://www.researcherid.com/rid/F-8950-2012http://gazi.academia.edu/SerhatKO%C3%87Y%C4%B0%C4%9E%C4%B0T/Papers
 
Biography
Research Interests
Nanotechnology, Nanocomposites, Nanoceramics, XRD, FTIR, Scherrer equation, SEM
Research Projects
Publications
1) Magnesia stabilized zirconia doped with boron, ceria and gadolinia, Ceramics International 38 (2012) 3851-3856
2)Synthesis and characterization of neodymium doped ceria nanocrystalline ceramic structures, Ceram. Int. 38 (2012) 4943-4951
3) Synthesis and characterization of boron doped bismuth-calcium-cobalt oxide nanoceramic powders via polymeric precursor technique, Ceram. Int. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.07.005
4) Temperature dependent conductivity and structural properties of sol-gel prepared holmium doped Bi2O3 nanoceramic powder, Ceram Int. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.05.022

 

BOR_KARBUR_POSTER.pdf BOR_KARBUR_POSTER.pdf
764K   Görüntüle   İndir  
bor_tribromur_poster_Son.pdf bor_tribromur_poster_Son.pdf
711K   Görüntüle   İndir  
Ce_poster_son.pdf Ce_poster_son.pdf
963K   Görüntüle   İndir  
lantan_poster.pdf lantan_poster.pdf
1555K   Görüntüle   İndir  
Poster_zirconia_son.pdf Poster_zirconia_son.pdf
859K   Görüntüle   İndir  
PVA-PAA_son.pdf PVA-PAA_son.pdf
866K   Görüntüle   İndir  
termoelektrik_malzeme_uretimi.pdf termoelektrik_malzeme_uretimi.pdf
1554K   Görüntüle   İndir   
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1282457 ziyaretçi (2914976 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol