Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Diyalog Avrasya
 




Terörden Evrensel Etiğe: Dinler ve Barış PDF Yazdır

 200 kişiden fazla katılımcıyla Moskova'da düzenlenen 'Terörden Evrensel Etiğe Dinler ve Barış' konulu uluslararası konferansta, dünyanın önde gelen ruhani liderleri bir araya geldi.
Moskovalı çocuklar her dinin kendine has renklerini simgeleyen elbiseleriyle bütün dünyayı barışa çağırdılar. Sahneye konan dünya küresine bir zeytin ağacı dikildi ve ruhani liderlerin geldikleri ülkelerden getirilen topraklarla dolduruldu. Ağacın sırasıyla her bir dini simgeleyen çocukların başka bir küreden elleriyle taşıdıkları suyla sulanması Huntington’un “medeniyetler çatışması” tezine alternatif bir tez olarak sunuldu.

Konferansın düzenlendiği “Koloniy Zal” (Sütunlu Salon) bu zamana kadar birçok tarihi olaya da ev sahipliği yapmış olmasıyla ünlü. Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nün de ev sahipliği yaptığı konferans yerli ve yabancı birçok gazeteci tarafından ilgiyle izlendi.


Cindoruk konuşma yaptı
TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un açılış konuşmasındaki “Biz politikacıların yapmak isteyip de yapamadıklarını görüyorum ki, dünya ruhani liderleri bir araya gelerek yaptılar” ifadesi, politikanın dünyaya barış getirme konusundaki tıkanlığına işaret ediyordu.
 
Konferans katılımcıları arasında Diyalog Avrasya Platformu Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü'nden Prof. Dr. Rostislav Ribakov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Kurtuluş Taşkent, ünlü yazarlar Cengiz Aytmatov ve Anar, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Endonezya Parlamento Başkanı Dr. Hidayet Nurvahit'in yaptıkları açılış konuşmalarının ardından, ruhani liderler ve din temsilcileri platforma çıktı. Bu dini temsilciler arasında İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Türkiye Hahambaşısı İshak Haleva, Rus Ortodoks Patriği II. Aleks'in temsilcisi, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrop II ve Fener Rum Patriği Bartholemous'nun temsilcileri, Türkiye Süryani Kadim Metropoliti Yusuf Çetin, Türkiye Süryani Katolik Cemaati Patrik Vekili Yusuf  Sağ, Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı Damir Gizlatullin, Hindistan'dan Shri Ravi Shankar, G. Kore'den, Tayvan'dan Budist rahipler de vardı.
 
Rus Ortodoks Patriği II. Aleks’in kutlama mesajında ifade ettiği “Bundan kısa bir zaman önce yaşadığımız gibi suçsuz kişilere, özellikle çocuklara el kaldırarak bir suç işlemektedir. Bu gibi olayları gerçekleştirme hiçbir şekilde savunulamaz. Terör bir öldürme ve intihar günahıdır. Terör, gerçekleştirdiği o karanlık emelinde fiziksel olarak ölmese bile manevi yönden ölmektedir. Tanrıyla arasındaki bağı koparmaktadır. Zira, Kutsal Kitapta ‘Tanrı, kibirli gözlerden, yalan söyleyen dilden, suçsuzların kanını akıtan ellerden, kötü emel besleyen kalpten, kötülüğe doğru koşan ayaklardan nefret eder...’ (Prits: 6.16-18) der. Ortodoks Kilisesi buna inanıyor ve bunu öğretiyor. Diğer evrensel dinlerin de buna inandıklarını biliyorum.” fikirler, Rusya’nın terörü iyi tanımladığı ve birlikte yaşama tecrübesine dayanarak bunları aşmaya kararlı olduğunu gösteriyor.  Bunu destekler mahiyetteki bir açıklamayı Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kafkasya Bölgesi Danışmanı Aslanbeg Aslahanov da şu cümlelerle yaptı: 'Son dönemde İslam ile terörizmi bağdaştırmak moda haline geldi. Bunlar Müslümanları incitiyor. Rus Ortodoks Kilisesi Patriği II. Aleksi'nin, 'Bize İslam terör, terör İslamdır dedirtemezsiniz' diye bir sözü var. Putin de bu söze destek veriyor.'

Türkiye’den Katılan bazı isimler?
İlber Ortaylı, Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay, Prof. Dr Süleyman Seyfi Öğün, Avni Özgürel, Cüneyt Ülsever, Prof. Dr. Doğu Ergil, Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Hüseyin Gülerce, Doç. Dr. Deniz Ülkü Arıboğan, Nevval Sevindi, Ali Bulaç, Prof. Dr. Ümit Meriç, Gündüz Aktan,  Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Prof. Dr. Mithat Melen, Prof. Dr. Niyazi Öktem, Prof. Dr. Ömer Faruk Harman
 
 
“Terörden Evrensel Etiğe. Dinler ve Barış” Uluslararası Forumu Sonuç Değerlendirmesi
Beş yıl önce İstanbul'da kurulan Diyalog Avrasya Platformu, 7-8 Haziran 2005 tarihinde Moskova'da uluslararası 'Terörden Evrensel Etiğe: Dinler ve Barış' forumunu düzenledi. Rusya Halkla İlişkiler Birliği ile Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü tarafından desteklenen, Koloniy Zal'da gerçekleştirilen foruma, dünyanın beş kıtasındaki 26 ülkeden 200'ün üzerinde katılımcı iştirak etti. Hıristiyanlık, İslam, Yahudilik, Budizm, Hinduizm ve Konfüçyanizm gibi altı dine mensup din adamı, akademisyen ve entellektüelin katıldığı sempozyumda, terörizme karşı tavır alınırken, dinlerin ortak değerleri ve barış dolu bir dünya kurma isteği ittifakla vurguladı.

Toplantıda farklı konuşmacılar tarafından altı çizilen önemli noktalar şunlardı:
1) Dinler barışı öngörür, savaşı ve şiddeti değil. Terör hiç bir dinle özdeşleştirilemez.
2) Dinlerin ve inançların özü Tanrı'ya yakınlık ve güzel ahlaktır.
3) Dinlerde adil savaş kavramı olsa da, bu hiç bir zaman terörizme, yani sivil insanlara karşı uygulanan şiddete cevaz vermez.
4) Bütün inanç sistemlerinde ortak ahlaki değerler mevcuttur. Çatışma, ortak değerlerin göz ardı edilip, farklılıkların siyasi amaçlarla istismar edilmesinden doğmaktadır.
5) Terörü lanetlerken, bunun sosyal ve kültürel sebeplerini de anlamaya çalışmak ve çözüm yolları üzerinde çalışmak gerekir.
6) Sosyal ve kültürel barışın olduğu yerde terör barınamaz.
7) Bireysel şiddet, kollektif şiddet ve devlet şiddeti birbirini besler.
8) Medya terör olaylarını aktarırken sorumlu davranmaya, terörün propagandasına hiç bir şekilde alet olmamaya özen göstermelidir.
9) Herkes kendi kimliğini koruyarak, ötekini anlama ve onunla birlikte yaşama için çaba göstermelidir.
10) Hoşgörüsüzlük cehaletten ve kibirden kaynaklanır; genç kuşaklara hoşgörü kültürü eğitimi verilmelidir.
11) Toplumların barış içinde yaşayabilmesi için, dinlerin temel değerlerinin yeniden ele alınması gerekir. Dünya şartları ve hayatın kendisi din ve barış arasındaki ilişki üzerinde kafa yormaya bizi zorlamaktadır.
12) Dinler, dünyadaki sorunların çözümünün bir parçası olmalıdırlar; aksi halde sorunların bir parçası olarak algılanırlar.
13) Modern dünyanın ekonomik büyüme amacı, insana kalıcı bir mutluluk kazandırmamaktadır; çünkü insanlık adalet, merhamet ve sevgiden uzaklaştı. Yaşamı sadece üretim ve tüketimden ibaret gören maddeci anlayışın yerine, ahlak odaklı bir bakışa ihtiyaç var.
14) Modern insanın mutsuzluğunun temelinde, madde ve ruh ayrımı ve maddenin yüceltilmesi yatmaktadır. Oysa bilimin ulaştığı yeni nokta, madde ve ruhun bütünlüğünü göstermektedir. Bu, yeni bir ahlak için önemli bir perspektif sunmaktadır.
15) Zenginlik üretenler, onun erdemli bir amaç için kullanılması gerektiği üzerinde de durmalıdırlar.
16) Hepimiz dünyadaki farklı din, inanç ve fikirler arasında barışın sağlanması için seferber olmalıyız.

 
  
  
 
“Terörden Evrensel Etiğe. Dinler ve Barış” Uluslararası Forum Katılımcı Listesi
Abdul Munir Mulkhan Muhammediye Cemaati lideri Endonezya
Abdulfettah Seripov Cumhurbaşkanı Basın sekreteri Tacikistan
Abdulhamit Bilici Zaman gazetesi muhabiri Türkiye
Abdullah Pektaş PASİAD Derneği üyesi Endonezya
Abdumalik Nısanbayev Sosyal Bilimler Akademisi Başkanı, Felsefe ve Siyasi Bilimler Enstitüsü Müdürü Kazakistan
Abdurrahman Wahid Eski Devlet Başkanı  Endonezya
Achamd Ramzy Tadjoedin Endonezya Üniversitesi Ortadoğu Uzmanı Endonezya
Achmad Husen Adiwisastra Devlet Başkanı Sekreteri Endonezya
Ad’l El Fellah   Dinler İşleri Bakan Yrd. Kuveyt
Adnan Arslan (Doç. Dr.) İSAM, araştırmacı Türkiye
Ağarıza Rüstemov (Prof.) Akademisyen Azerbaycan
Ahmad ‘Abd al Waliyy Vincenzo (Prof.) Napoli Federiko II Üniversitesi, Teoloji ve  Vaizlik Enstitüsü İtalya
Ahmad Khwaja Din adamı Hindistan
Ahmet Kaplan “Harmony Dialogue” Vakfı Başkanı  Hindistan
Ait Choeriah Machdali Akademisyen Endonezya
Aleksandr Diçek Uluslararası Teröre Karşı Cemiyeti
Aleksandr Rosça Bilimler Akademisi Felsefe Bolumu Başkanı Moldova
Aleksandr Yakovlev Uluslararası Demokrasi Vakfı Rusya
Aleksandra Comme “Kapur Foundation” Vakfı temsilcisi  Hindistan
Aleksey Safonov “Mir Novostey“, muhabir Rusya
Ali Bayram  İş adamı Türkiye
Ali Bulaç Zaman Gazetesi yazarı Türkiye
Ali Çelikbaş Diyalog Avrasya Platformu Kazakistan Temsilcisi Kazakistan
Ali Katırcıoğlu  İş adamı Türkiye
Ali Tokul Da Dergisi Genel Koordinatörü Türkiye
Ali Yaşar Sarıbay (Prof. Dr.) Uludağ Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Türkiye
Ali Yurtsever, Dr. Georgetown Üniversitesi, araştırma görevlisi ABD
Amanbek Mukaşev Dini İşler Sekreterliği Başkanı Kazakistan
Anar Rzayev Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Azerbaycan
Andrey Golubov “Tass-Tsentr“ dergisi yayın yönetmeni Rusya
Arhimandrit Sioniy Sofya St. Ivan Rilski Ruhban Okulu Rektörü Bulgaristan
Armen Urihanyan  “Politiçeskiy Vestnik“  dergisi muhabiri  Rusya
Arun Suri Din adamı Hindistan
Aşraf Geybatov Sanatçı Almanya
Atilla Aydınlı ATV, muhabiri Türkiye
Avni Özgürel Radikal Gazetesi Yazarı Türkiye
Beni Soesetijo Katolik Cemaati Temsilcisi   Endonezya
Bhatt Maulıkkumar Rajendrkumar Din adamı Hindistan
Bingkiy Irawan Konfüçyüs Dini Lideri Endonezya
Boris Marian “Moldova“ Dergisi genel yayın yönetmeni Moldova
Brad Hirschfield “CLAL” Yahudi Kuruluşunun Başkanı ABD
Bünyamin Prim İş adamı Türkiye
Büşra Ersanlı (Prof. Dr.) Marmara Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi, Uluslar arası İlişkiler Bölümü Türkiye
Byung Do Min Budist Cemaati Temsilcisi  Güney Kore
Cemal Uşak Kültürlerarası Diyalog Platformu Genel Sekreteri Türkiye
Cengiz Aytmatov Yazar, Kırgızistan Beniluxe Büyükelçisi Belçika
Cernicenko Stanislav (Prof.Dr) Uluslararası Rusya Derneği Başkanı, Dışişleri Bakanlığı  Akademisi üyesi  Rusya
Cüneyt Ülsever  Hürriyet Gazetesi Yazarı Türkiye
Damir İshakov (Prof. Dr.) Tarih Bilim. Doktoru Dünya Tatar Kongresi Başkan Yardımcısı  Rusya Federasyonu
Darwin Tjoawanta Budist Din adamı Endonezya
David Rosen Amerika Yahudileri Milletler ve Dinler arası Anlayışı Enstitüsü Direktörü  İsrail
Demir TIMURTAS (Dr.)  PASİAD (Pasifik İş Adamları Derneği) Temsilcisi Endonezya
Deniz Ülke Arıboğan (Prof. Dr.) Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öğretim görevlisi  Türkiye
Dimitriy Kitsikis, (Prof. Dr.)  Ottowa Tarih Üniversitesi Kanada
Dmitriy Petrov “So-obçeniye” dergisi, genel yayın yönetmeni Rusya
Doğu Ergil (Prof. Dr.) Toplum Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı Türkiye
Edip Tahincioğlu Süryani Kadim Metropolit yardımcısı Türkiye
Emiyra Yılmaz CNN Türk  Türkiye
Emmanuil Adamakis Rum-Ortodoks Patrikhanesi Temsilcisi Paris Metropoliti Fransa
Enes Cansever  Da Azerbaycan Temsilcisi  Azerbaycan
Enis Tayman TEMPO dergisi Türkiye
Enver Ozeren  CAG Öğretim Şirketi Başkanı, DA Platformu üyesi Azerbaycan
Erkam Tufan Aytav Diyalog Avrasya Platformu Genel Sekreteri Türkiye
Faris Kaya (Prof. Dr.) İstanbul Kültür ve İlim Vakfı Başkanı Türkiye
Faruk Erbilgin Emekli Albay Türkiye
Faruk Kaya İş adamı Ukrayna
Fatima Rais Tadjoedin İslam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Endonezya
Fedor Angheli Eski Büyükelçi, yazar Moldova
Fevzi Tapan NTV Türkiye
Fuat Galimullin Tataristan Yazarlar Birliği Başkanı Rusya
Garev Mahmut  Harp Akademisi Başkanı   Rusya
Giuli Alasaniya (Prof.Dr.) Uluslararası Karadeniz Üniversitesi Rektör Yrd. Gürcistan
Gosman İshakov Tataristan Cumhuriyeti Müftüsü Rusya
Gülnar Bektasova İçişleri Bakanlığı Akademisi Bölüm Başkanı Kazakistan
Gündüz Aktan  ASAM Başkanı/ Emekli Büyükelçi  Türkiye
Halis Turhan İşadamı Türkiye
Harun Tokak Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Türkiye
Hasan Arı  İş adamı Türkiye
Hassan Hanafi (Prof. Dr.) Kahire Üniversitesi, Felsefe profesörü Mısır
Hazra Vikram Din adamı Hindistan
Herve Legrand Paris Katolik Üniversitesi prof.  Fransa
Hildegard Warnink Leuven Üniversitesi, Hukuk Fakültesi prof. Belçika
Shri Shri Ravi Shankar  Art of Living (Yaşama Sanatı) Vakfı kurucusu Hindistan
Homayon Hemati (Prof. Dr.) Tahran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi   İran
Hudai Nazar Asozode (Prof. Dr.) Pedagoji Üniversitesi Rektörü Tacikistan
Hüsamettin Cındoruk TBMM Eski Başkanı Türkiye
Hüseyin Gülerce Zaman Gazetesi Yazarı Türkiye
Hüseyin Yılmaz CNN Türk / Haber Bölümü Türkiye
Imam Nur Azis Başbakanlık Özel Kalem Endonezya
İhsan Çomak (Dr.) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı uzmanı  Türkiye
İlber Ortaylı (Prof. Dr.) Diyalog Avrasya Platformu Başkanı  Türkiye
İrina Bayanova  Üst Duma Basın Servisi Danışmanı Rusya
İsa Habibbeyli  Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü, milletvekili Azerbaycan
İshak Garelik  Tataristan Hahambaşısı Rusya
İshak Haleva Türkiye Musevileri Hahambaşısı Türkiye
J. C. Kapur Uluslararası İlişkiler Dergisi Gen. Yayın Yönetmeni Hindistan
Jerald Whitehouse “Day Adventist” Kilisesinin Müslümanlarla Diyalog Merkezi Başkanı ABD
Joyo Kusumo Sumyandono Parlamenter Endonezya
Kaan Gökgöz CNN Türk Türkiye
Kamil Demirkaya Zaman Bulgaristan Temsilcisi  Bulgaristan
Kamran Mofid (Dr.) Akademisyen İngiltere
Kemal Ayyıldız Sunucu, STV Türkiye
Kenan Gürsoy (Prof. Dr.) Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Türkiye
Komaruddin Hidayat (Prof. Dr.) Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Endonezya
Kudraşeva Irina (Doç. Dr.) Karşılaştırmalı Siyaset Bilimleri Bölümü, Uluslar arası İlişkiler Enstitüsü Rusya
Leonid Sukiyanen (Prof. Dr.)  RF Bilimler Akademisi Devletçilik ve Hukuk Üniversitesi İslam Fıkhı profesörü Rusya
Ludmila Pankova (.Prof.Dr.)  Sosyal Bilimler Akademisi öğretim görevlisi  Rusya
Lübava Moreva (Dr.)  UNESCO Moskova Bürosu Kültür Programları Koordinatörü Rusya
M. Ertugrul Incekul Rusya Federasyonu ile Dostluk Derneği Genel Sekreteri Türkiye
M.Mesut Ata Şelale Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tacikistan
Mahsun Kırmızıgül  Sanatçı  Türkiye
Maksim Timoşenko Avrupa Üniversitesi temsilcisi Ukrayna
Mamay Mamaev   Parlamento Savunma Komitesi Başkan yrd. Rusya
Maria Gutsalo  MAE Haberleşme ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Ukrayna
Marko Todorov (Prof.) Ruse Üniversitesi Rektörü Bulgaristan
Mehmet Gündem Milliyet Gazetesi  Türkiye
Mehmet Sağlam (Prof. Dr.) TBMM Etik Konseyi Başkanı Türkiye
Mehmet Yılmaz Aksiyon  Türkiye
Mehmet Zor Kaya DA Moldova Temsilcisi Moldova
Melih Sarıarslan Rusya Federasyonu ile Dostluk Derneği Halkla İlişkiler Sorumlusu Türkiye
Memetşo İllolov Tacikistan Bilimler Akademisi Başkanı  Tacikistan
Metropolit Vladimir Taşkent ve Orta Asya Rus Ortodoks Kilisesi Metropoliti  Özbekistan
Mihman Bahti  Yazarlar Birliği Başkanı Tacikistan
Mine Şenocaklı Vatan gazetesi Türkiye
Mithat Melen (Prof. Dr.) İstanbul Üniversitesi Türkiye
Mohamad Amin Abdullah (Prof. Dr.) İslam Üniversitesi Rektörü Endonezya
Mohamad Soeratno (Drs.) Gadjahmadah Üniversitesi Öğretim Görevlisi Endonezya
Mohammad Razikunno Başbakanlık, Özel kalem Endonezya
Mohammad Sirajudin Syamsudin Ulema Meclisinin Genel Sekreteri Endonezya
Muammer Türk  Zaman Eğitim Öğretim şirketi yönetim kurulu başkanı Azerbaycan
Muhammad Hidayat Nur Wahid (Dr.), MA Endonezya Meclis Başkanı  Endonezya
Muhammad Lütfi Endonezya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Endonezya
Mumin Kanatov  Yazarlar Birliği başkan yardımcısı Tacikistan
Murat Bilhan SAM (T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmaları Merkezi) Başkanı, Büyükelçi Türkiye
Musa Ömür PASİAD üyesi Endonezya
Mustafa Akyol Referans Gazetesi Yazarı, Gazeteciler ve yazarlar Vakfı Dış İlişkiler Koordinatörü Türkiye
Mustafa Bağ CİHAN Haber Ajansı Türkiye
Mustafa Çağrıcı (Prof. Dr.) İstanbul müftüsü Türkiye
Mustafa Kenel, S. Sos PASİAD üyesi Endonezya
Mustafa Sönmez Emekli Albay Türkiye
Naci Tosun STV TV Genel Koordinatörü Türkiye
Nagehan Alçı Akşam gazetesi Türkiye
Nail Savran STV  Türkiye
Nasaruddin Umar (Prof. Dr.) “Nahdatul” Ulemalar Cemaati Genel Sekreteri Endonezya
Nazmiye Yılmaz Kanal 7, Haber bölümü müdürü  Türkiye
Necil Nedimoğlu TC Dışişleri Bakanı vekili  Türkiye
Nevin Sungurlu NTV , muhabir Türkiye
Nevval Sevindi Da Dergisi Yayın Editörü Türkiye
Niyazi Öktem (Prof. Dr.) Kültürlerarası Diyalog Platformu Başkanı Türkiye
Nizami Ceferov  Atatürk Merkezi Başkanı, milletvekili  Da Milli Komite Başkanı Azerbaycan
Nuri Eken Zaman Bulgaristan Yayın Yönetmeni Bulgaristan
Nusirevan Mehheremov   Azerbaycan  Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı Azerbaycan
Ozan Pezek ATV, muhabir Türkiye
Ömer Dermenci Da Dergisi Ukrayna Temsilcisi  Ukrayna
Ömer Ekinci “Ertuğrulgazi” LTD Genel Müdürü Rusya
Ömer Faruk Harman (Prof. Dr.) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  Türkiye
Ümit Meriç Yazan (Prof. Dr.) Yazar Türkiye
Rasim Husnutdinov Tataristan DA Temsilcisi  Rusya
Rastislav Rıbakov (Prof. Dr.) RF Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Müdürü Rusya
Raşit Mingazov “Vatanım Tataristan” Gazetesi muhabiri Rusya
Razil Valeyev Tataristan Cum. Devlet Komisyonu Başanı. Rusya
Refik Muhametşin (Prof. Dr.)   Tataristan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü İslam Dini Ana Bilim Dalı Başkanı  Rusya
Reşit Ahmetov “Zvezda Povoljya” Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rusya
Rıfat Öden PASİAD Derneği üyesi Endonezya
Rik Torfs (Prof. Dr.) Leuven Üniversitesi Hukuk Fakültesi Belçika
Rinat Nebiyev (Prof. Dr.) Tataristan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Diyanet İşleri Komisyonu Başkanı Rusya
Saim Orhan STV Türkiye
Selahattin Küçük İşadamı Türkiye
Selçuk Tepeli Aktüel dergisi Türkiye
Sergey Lazarev UNESCO Tolerans Departmanı Başkanı Rusya
Sergey Reşetilo Antiterör uzmanı Ukrayna
Serhiy Voznivskiy Avrupa Üniversitesi temsilcisi Ukrayna
Serkan Emekçi CNN Türk / Haber Bölümü  Türkiye
Seyitkazı Mateev Gazeteciler Cemiyeti Başkanı  Kazakistan
Shobichatul Aminah Endonezya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Endonezya
Siti Chamamah Soeratno (Prof. Dr.) “Ayşe” Kadınlar Birliği Başkanı Endonezya
Soronbay Beykanov Aytmatov Vakfı Rusya Şubesi Müdürü Rusya
Suat Gözütok Beyazıt camii imamı Türkiye
Süleyman Okumuş  Nahcıvan Zaman Gazetesi ve DA temsilcisi  Nahçıvan
Süleyman Seyfi Öğün (Prof. Dr.) Uludağ Üniversitesi, Kamu Yönetimi Fakültesi Türkiye
Svetan Teofanov (Prof.) Sofya Üniversitesi Şarkiyat Uzmanı Bulgaristan
Sahaq Maşalyan Ermeni Patrik Yrd. Türkiye
Şahin Alpay  Zaman Gazetesi Yazarı Türkiye
Şerif Ali Tekalan (Prof. Dr.) Fatih Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Türkiye
Tato Lashışvil “Svobodnaya Gruziya” gazetesi sahibi ve Gen. Yayın Yönet. Gürcistan
Tije Giok Sang Budist Din Adamı Endonezya
Tjahyadi Nugroho Damaris Protestan Dini Lideri Endonezya
Turgut Engin Zaman gazetesi Türkiye
Umit Babahanov “Asiaplus” Medya Grup Başkanı Tacikistan
Umit Mavlanov  Da Tacikistan Temsilcisi  Tacikistan
Urmilla Kapur “Kapur Foundation” Temsilcisi Hindistan
Usman Chatib Warsa (Prof. Dr.) Endonezya Üniversitesi Rektörü Endonezya
Vadim Cheibas (Prof.) Rus Ortodoks Kilisesi Kişinev Metropoliti Genel Sekreteri Moldova
Vagit Alekperov  “Lukoil” Başkanı Rusya
Valeri Kononov Ekonomi Ticaret Geliştirme Bakanlığı Türkiye Müşaviri Rusya
Veli Hüseyinov (Prof.)   Üniversite Eğitim Görevlisi Azerbaycan
Veyis Neo Toprak  Televizyon Prodüktörü Güney Kore
Viktor Sevcenko (Prof. Dr. ) Güvenlik, Hukuk ve Savunma Akademisi Başkanı Rusya
Pim Valkenberg (Prof. Dr.)  Radbaud Üniversitesi, Teoloji Fakültesi Hollanda
Wolf D.A. Aries Bielefeld üniversitesi öğretim üyesi Almanya
Yuan Jian (Dr.) CIIS (Çin Stratejik Araştırmaları Enstitüsü) Başkan yrd. Çin
Yusuf Altıntaş Türkiye Musevileri Hahambaşılık Genel Sekreteri Türkiye
Yusuf Çetin Süryani Kadim Metropoliti  Türkiye
Yusuf Sağ Süryani Katolik  Cemaati Patrik Vekili Türkiye
Yüksel Durgut CİHAN Haber Ajansı Türkiye
Zinoviy Kogan Rusya Yahudileri Cemiyetleri ve Kuruluşları Birliği Başkanı, haham Rusya
 
 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1282455 ziyaretçi (2914920 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol