Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  İsmail TOPKAR Samimiyet İyilik Abidesi
 
               
                AB - ICFTU EVRENSEL İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU

www.ismailtopkar.com.

SN.İSMAİL TOPKARIN  SÖZ VE YEMİNİ .

     


İSMAİL TOPKAR SÖZÜ ve YEMİNİ

 
 

Toplumlara karşı sorumluluklarımızın gereği, "HAK VERİLMEZ ALINIR" inancı ve azmi ile, Adaleti, Eşitliği, Güveni, Her türlü Haksızlıklara ve Adaletsizliklere karşı, çok çalışmayı, ciddi araştırmalar yapmayı rehber edinerek, Irk, Din Mezhep ve Cinsiyet farkı gözetmeksizin iyi, dürüst ve temiz kalpli olarak,

 

Herkese karşı, Demokratça ve hakça hareket etmeyi, şaşmaz prensiplerimiz arasında kabul ederek, Toplumumuza karşı, ciddi bir şekilde sorumluluk taşımayı, bir toplumda sefalet ve refah farklılıklarının adaletsizce büyümesinin doğuracağı acımasız sonuçların bilincinde olarak, 65 yıllık Ulusal ve Uluslararası deneyimimle, Bilimin ışığında ve hakkın tecellisi adına 18 Kasım 1946 tarihinde Zonguldak’ta yaptığım imzalı yemine sadık kalarak, Hayatımızı yüce tanrımızın herkese takdir ettiği ömrümüzü şereflice ve haysiyetlice kullanacağıma, ne ticarete ve ne de siyasete girmeksizin dürüstçe halkımızın yararına bir sosyal siyasetçi olarak çalışacağıma, Dünya insanlığına karşı söz veriyor ve taahhütte bulunuyorum.

 
 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                   İsmail TOPKAR

                                                                   ILO-AB-ICFTU

                                                                   Evrensel İnsan Hakları Savunucusu

 
 


KİMDİR   :


      İ S M A İ L  T O P K A R
 
 • Görele, Gülef-Çavuşlu Beldesi Sızdağı Yaylasında 30 Mart (1922-1927)yılında Dünyaya geldi.
   

 • İlkokulu Çavuşlu beldesinde bitirdi.
   

 • Orta, Lise, Zonguldak Çelikel Lisesinde ikmal etti.
   

 • Yüksekokul Zonguldak Kara elmas Üniversitesi (Makine-Ocak içi Emniyeti,Zemin Etüdü ve Grozo Emiyeti, karbondioksit ve karbonmonoksit gazı ve insan sağlığı emniyeti bölümünden mezun oldu.
   

 • 1949 ABD-AFL, CIO Yüksek Hür Sendikacılık Kolejini bitirdi.
   

 • Almanya’da sendika kolejinde Hür Sendikacılıkta ( Örgütlenme ve grev  stratejicisi eğitimi aldı.)
   

 • İlk Türk Teşkilatlanma komitesi başkanı ve İlk Türk-İş Temsilcisi ve Petrol-İş Genel Sekreteri ve IFPCW Dünya Petrol Ve kimya Federasyonu Başkanlığı yaptı.
   

 • 1946 Zonguldak’ta ağır koşullarda, deniz seviyesinden 640m derinlikte günde 16 saat  ve mecburi maden mükellefi olarak çalışan, çok zor ve gayri sıhhi şartlarda, çok çile çeken ve ezilen ve maden emekçilerinin çok ezildiğini gören İsmail TOPKAR 18 Kasım 1946 ilk sendika kurma mücadelesini ekip halinde başlattı, (ön planda görev aldı.)
   

 • 1950 Petrol-İş Sendikası 1952 Türk-iş kuruldu, (Türkiye 6 bölgeye ayrıldı ve ilk defa sanayi hinterlandı olan Türk-İşin Zonguldak, Bolu, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul Bölge Başkanı seçildi.)
   

 • IFPCW, Hür Dünya petrol ve kimya federasyonu genel başkan vekili olarak 117 ülkede teşkilatlanma dairesi başkanlığı toplu sözleşme stratejisi uzmanlığı yaptı Petrol –İş Sendikasında Genel Sekreter ve Genel Başkan olarak 27 yıl çalıştı ve Türk İşçi Hareketinin Dünyaya açılması için ekip halinde ulusal düzeyde çok çetin mücadeleler verdi..
   

 • ICFTU Hür Dünya İşçileri Konfederasyonu genel kurulunda Batı Berlin’de 1963 Türk-İş’i temsil etti. Ve utanç duvarı tel örgü ile ikiye bölünen Berlin’de İnsan Hakları Savunucusu seçildi.
   

 • Yurt içinde ve dışında ilk resmi Türk-İş temsilcisi ünvanını kazandı. Devlet Anayasamızın çok ağır ve Emekçiyi ezme döneminde Rahmetliler Seyfi DEMİRSOY ve Halil TUNÇ’la birlikte işçi hareketinin en zor döneminde vatan sathında yeni bir teşkilatlanma modeli geliştirildi, 3 lü ve kolektif tarzda akılcı çizgide mücadele verdiler.
   

 • Ulusal düzeyde 31 Aralık 1960 tarihinde, 1946–1960 ihtilali döneminden önce CHP-DP yönetimine karşı tarihi Saraçhane başı mitingi (HÜR SENDİKA, TOPLU PAZARLIK, GREV haklarının) 1961 Anayasasına yazılması mücadelesine önderlik yapan liderlerin ön safhalarında yer aldı.
   

 • Türk iş olarak Türkiye’yi 6 bölgeye ayırarak sorumlu sendika hareketinin bilimsel doğrultusunda örgütlenmesini başlattı. İlk defa sanayinin yoğun olduğu bölgede İstanbul, Zonguldak, Bolu, Adapazarı, Kocaeli, Bursa, Edirne, Kırkalareli, Tekirdağ ve İstanbul Bölgesi I.Bölge Temsilcisi seçildi. Ulusal düzeyde 2 600 000 üyeye ulaşıldı. I.Bölgede 1 780 000 Emekçiyi temsil etti.
   

 • Toplu sözleşme düzeni 24 Temmuz 1963’de başlatıldı. 274–275 sayılı yasalar Anayasa gereği mecburen yasallaştı. Mobil Oil, Shell, BP, Koç, Eczacıbaşı gibi Ulusal ve çok Uluslu Şirketlerde, iş güvencesi başta olmak üzere, çok büyük mücadeleler vererek, beyaz ve mavi yakalıları fiziki ve fikri emek arzı suretiyle çalışanları örgütleyerek, genel ve yerel olmak üzere, 3 ü genel olmak üzere 378 grev yaptı ve dünya işçi hareketi içinde emekçiler için en kuvvetli ve güçlü iş teminatı sağlayan sözleşmeler akdetti. Emekçilere, 9 maaş ikramiye, ( 18 çeşit ) sosyal hak, iş teminatı verilmesini sağladı.
   

  ***
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 1980–2000 yılları arasında (İdeal Birlik) (kooperatifler birliği) kurarak, petrol ve kimya alanındaki fiziki ve fikri Emek arzı suretinle çalışan emekçilerimize
  Batman,
  İzmir,
  Mersin-
  Samsun
  arasında İstanbul
  başta olmak üzere,
  Petrol-İş üyeleri için

  *68.860 depreme dayanıklı (zemin etütlü)

  ****-A.BARIN ın Notu=  SN.TOPKAR  HALEN KİRADA OTURUR
                                  TAPULU EVİ OLMAMIŞTIR,*** 
  -----------------------------------------------------------------


  3 Prof.Dr.la işbirliği yaparak bilimsel  konut üretti.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ABD’de Wiskonsin Üniversitesinden ilk takdirname alan, ilk Türk sendikacısı ve Kooperatifçisi Emekçi Duayeni Sendikacı seçildi. (T.C.Kurucu Önderi, M.Kemal ATATÜRK’ÜN Demokratik kooperatif hareketi için söylediği şu veciz ifadelere, daima sadık kalarak, "KOOPERATİF YAPMAK, MADDİ VE MANEVİ KUVVETLERİ ZEKÂ VE MAHARETLERİ BİRLEŞTİRMEKTİR." sözlerinin daima özüne dayanmıştır. İsmail TOPKAR’da, böylece Demokratik kooperatif hareketi ile bir ülkenin daha hızlı kalkınabileceği inancı her zaman fikri hakim olmuştur. (AÇIKLIK POLİTİKASI UYGULAMAK) (Daima ilerici, yenilikçi, Demokrat ve Devrimci) nitelikleri olmak ve her fikrin içindeki gerçek paylarına önem vermek gibi Evrensel hasletleri bünyesinde taşımaktadır. Hedefi sosyal adalet içinde bir barış dünyasına erişmekdir.
   

 • 117 ülkede araştırma ve inceleme yaparak geniş tecrübe birikimi elde etti.
   

 • Kesinlikle Ticarete ve Siyasete bulaşmaksızın emekçilerden yana, Sosyal Siyasetçi kalmayı prensip edinmiştir.
   

 • Uluslararası Mobil Oil, BP, Shell, Koç, Sabancı, Eczacıbaşı gibi ünlü firmalara, ülkemizde 378 yerel, 3 genel grev yaptı. ”İş teminatı” sağladı.
   

 • İLO Milletlerarası Mesleklerin tasnifi uzmanı (İLO’da)uzmanlaştı.
   

 • Türk-İş-TİSK ve Hükümet 3 lüsünden oluşan teşkilatlanma komisyonunda milletlerarası mesleklere göre teşkilatlanmada (46) kişilik 274-275 sayılı komisyonda tek kalan İSMAİL TOPKAR, ILO kriterlerine tamamen aykırı ve siyasi nitelikte ve bilimsel kavrama ters düşen 3 lü karara itiraz ederek Türk-İş, Hükümet ve İşveren konfederasyonunun bu bilimsel kriterlere ters olan siyasi kararını dava açarak iptal ettiren TOPKAR, 3 lü kurulu haksız kararlarından dolayı mahkum ederek, ilk Türk Teşkilatlanma içtihadı (Bu içtihadın olabilmesi için devlete Gemlik Viskos sanayinde, Sabancı Holding'e Adana Sasa'da ve Yalova Raif Dinçkök’e dava açarak) ortaya çıkarmıştır.
   

 • Hak için mücadele azmi ile doludur. " HAK VERİLMEZ, ALINIR" inancı daima hakim olmuştur.

  
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1215847 ziyaretçi (2706751 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol