Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  Prof Dr KerimGüney.Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektör'ü
 

Rektör'ün Mesajı
 

 

 

İnsanlık tarım toplumundan endüstri toplumuna, endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçmiştir. Eskiden üretim emek ve sermayenin bir fonksiyonu iken, bugün bilgi üretmenin, teknoloji geliştirmenin ve yenilik yapmanın (inovasyon) bir fonksiyonu olmuştur. Bilgi çağında, ülkelerin ekonomik olarak gelişmelerindeki en önemli katkı eğitimli insanın beyin gücüdür. Eğitilmiş insan bilinçlidir ve daha kaliteli ürünleri daha yüksek verimle üreterek ekonominin büyümesini ve refahın artmasını sağlar. Üniversiteler uygarlık yarışında bir ülkenin öncü kurumlarındandır. Üniversitelerin temel görevleri, ülkenin gereksinim duyduğu bilgili, eğitilmiş, nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve bilimsel araştırmalar sonucu üretilen bilgiyi, tüm insanlığın yararına sunmaktır. 

Bilim, araştırma ve teknoloji bir bütünün parçalarıdır. Bilimsel bilgi, teknolojik gelişmenin temelidir. Bir ülkenin güçlü bir ekonomiye sahip olmasının ve toplumsal refahı yakalamasının yolu, teknoloji geliştirme ve inovasyon yoluyla teknolojik olarak üstün özelliklere sahip, kaliteli, dünya standartlarında, katma değeri yüksek ürünler üreten sanayi ve bilişim sektörlerine sahip olmasından geçmektedir. Bu sebeple, teknoloji geliştirme ve inovasyon, yüksek nitelikli iş gücünü doğururken işsizliği en aza indirir; yaşam standardını yükseltir. Bu gerçeğin bilincindeki Üniversitemiz, teknoloji geliştirme ve inovasyonu sürdürülebilir ekonomik büyüme, sağlıklı ve iyi eğitilmiş toplum, temiz ve ekolojik dengeleri korunmuş bir çevrenin oluşturulması için en önemli şart olarak görmekte ve politikalarını bu yönde oluşturmaktadır. 

Dünya standartlarında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile Üniversitemizin temel hedefi, çağdaş eğitim metotları uygulayarak piyasanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere sahip, mesleki açıdan yetkin, analitik düşünme yeteneği gelişmiş, mesleğine saygı ve sevgi duyan, paylaşımcı, yapıcı, araştırmacı, girişimci, özgür, eleştirel düşünen, üretken, ekip çalışmasında başarılı, sorunlara çözüm üretebilen, teknolojik gelişmeleri izleyip bundan faydalanabilen, bakış açısı geniş, çevre koruma bilinci taşıyan, toplumsal ve etik değerlere saygılı, kendine güvenen, kendi kültürünü iyi bilen ve özümseyen, bu kültürü koruyarak evrensel değerleri benimseyen, düşünceye saygılı ve hoşgörülü olan, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, insanı her türlü değerin üzerinde tutan, bilgi ve tecrübesini yeni ve gerçek hayat problemlerine uygulayabilecek kapasiteye sahip, sosyal ve kültürel yönü güçlü, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş bireyler yetiştirmektir. Üniversitemizin öncelikli hedeflerinden birisi mezunlarımızın iş arayan değil, iş kuran ve istihdam yaratan girişimciler olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Üniversite-sanayi işbirliği her bakımdan ve özellikle de ulusal ekonomik kalkınma ve bu yolla toplumsal verimlilik artışına bağlı refah düzeyinin yükseltilmesi için çok önemli bir ihtiyaçtır. Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, aktif öğretme sistemi (araştır+öğren+uygula) uygulanarak Üniversitemizde tekno-girişimci bireyler yetiştirilecektir. Tekno-girişimci, öngörü ve sezme yeteneği ile pazar oluşturma ve geliştirme becerisine sahip, teknoloji geliştirebilen ve inovasyon yönetimine hakim girişimcidir. Üniversitemiz pazar odaklı olacak ve inovasyon ve işbirliği kültürünü özendirici ve geliştirici şekilde organizasyon yaklaşımını benimseyecektir.

Üniversitemiz, başarılı öğrencilere vereceği burslar ve sağlayacağı sosyal, kültürel imkanlarla, pek çok öğrencinin tercih edebileceği barışın ve huzurun hakim olduğu modern bir kampüse sahip olacak ve modern donanımlı laboratuarları ve kütüphanesi, nitelikli akademik kadrosu, canlı, hareketli, renkli ve samimi kampus ortamı, ulaşım ve yurt imkanları, bahar şenlikleri, konserler, geziler, ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslar ile öğrencilerimize kültür, sanat, sosyal ve spor alanlarında kendilerini geliştirebilecek imkanlar sunacaktır.

Değerli öğretim üyeleri ve öğrenciler, tarihin en eski zamanlarından beri pek çok uygarlığa beşiklik eden ülkemizin kültür, sanat, bilim, sanayi ve turizm merkezlerinden biri olan Kayseri'de, Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından kurulan Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin bir üyesi olmaya sizleri davet ediyorum.

Saygı ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Kerim GÜNEY 
Rektör


PROF. DR. KERİM GÜNEY'İN ÖZGEÇMİŞİ

Rektör'ün Özgeçmişi
1. Adı Soyadı: Kerim GÜNEY

2. Doğum Yeri ve Tarihi: Gelendost, 28 Şubat 1962

3. E-Posta: rektorluk@nny.edu.tr

4 . Ünvanı:
 Prof. Dr.

5 . Öğrenim Durumu:

Lise: Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz (ŞAİK) Lisesi, 1979, (Takdirname derecesiile mezun oldu).
Lisans: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Bölümü, 1983,(Dönem birincisi olarak mezun oldu).
Y. Lisans: İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Mühendisliği AnabilimDalı, 1988, (Üstün başarı derecesi ile mezun oldu).
Doktora: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 1991.
 
6. Akademik Ünvanlar

Arş. Gör.: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Bölümü,1983-1991.
Yrd. Doç.: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Bölümü,1991-1995.
Doçent: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Bölümü,1995-2001 
(Telekomünikasyon Anabilim Dalının Antenler Bilim Kolundan Doçentlik ünvanı almıştır).
Profesör: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Bölümü, 2001-Devam Ediyor (Telekomünikasyon Anabilim Dalından Profesörlük ünvanı almıştır).
 

 


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1214327 ziyaretçi (2700659 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol