Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Prof.Dr. Zekai ŞEN -SU VAKFI
 
Zekai SENE-mail: zsen@itu.edu.tr

Tel :  +90 212 285 3442

Fax: +90 212 285 31 39
Address Istanbul Teknik Universitesi, Ucak ve Uzay Bilimleri Fakultesi, Meteoroloji Muhendisligi Bolumu

AKADEMİK TERFİLER

  • 1971 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi, Betonarme ve Yüksek Mukavemet
  Kürsüsünden Yüksek Mühendis derecesi
  • 1972 yılında İngiltere Imperial College of Scien
  ce, Medicine and Technology'de DIC (Diploma of Imperial College) derecesi
  • 1972 yılında İngiltere Imperial College of Science, Medicine and Technology'den
  M. Sc. (Master) derecesi
  • 1974 yılında İngiltere University of London'dan Ph. D
  . (Doktora) derecesi
  • 1979 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik ve Su Kuvvetleri Kürsüsünde doçent
  derecesi
  • 1983 yılında Suudi Arabistan, King Abdulaziz University, Faculty of Earth Sciences'dan hidrojeoloji konusunda profesörlük derecesi almıştır.

BAŞLICA ÖDÜLLER

  • 1978 TÜBİTAK Teşvik ödülü (Otoran isimli yöntemi için)
  • 1981 King Abdulaziz University, İdari görev başarısı ödülü
  • 1983 Aynı üniversite'nin Yer Bilimleri Fakültesi bilim plaketi
 • 1984 İTÜ İnşaat Fakültesi plaketi
  • 1985 İTÜ Rektörlüğü plaketi
 • 1986 American Institute of Hydrology mühürü
  • 1993 TÜBİTAK Bilim ödülü
 • 1998 YILIN ADAMI (Man of year 1998) - American Biographical Institute.

BAŞLICA ESERLER

  • Türkçe, İngilizce, Arapça ve Almanca dillerinde eserler vermiş olup yaklaşık olarak değişik konularda 500'den fazla sayıda makale yazmıştır.
  • Türkiye, Suudi Arabiatan ve Amerika Birleşik Devletlerinde basılmış kitapları bulunmaktadır.

İLGİLENDİĞİ KONULAR

  • Su bilimleri (hidroloji, hidrolik); Yer bilimleri (hidrojeoloji, kaya mekaniği, mühendislik jeolojisi); Atmosfer bilimleri (hidrometeoroloji, temiz enerji, klimatoloji); Matematik-İstatistik (Stokastik süreçler, kaotik davranışlar, fraktal geometrisi, Jeoistatistik, Kriging yöntemleri, bulantılı mantık); Bilim (tarihi, felsefesi, psikolojisi, sosyolojisi, yöntemleri).
  • 1993 yılı Ağustos ayından beri İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümünde çalışmaktadırYorumlarınız 3 yorum ¬ Keşke her hoca böyle olsa [Kasım Demir/16-Haziran-2008] Hocamız şu an İTÜ'de görevinin başında. Derslerini büyük bir ilgi ile takip ettiğim hocamız ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları ve bulanık mantık konularında da çalışıyor... Gerçekten eşsiz bir bilim adamı. ¬ Değerini anlarlar [Mehmet GÜNGÖR/10-Şubat-2008] Sizin gibi insanlar dünyaya 500 yılda bir geliyor. Türkiye'de de yararlı işler yapacağınıza inanıyoruz. Baştaki yetkililerde sizi en kısa zamanda bir göreve getirip Türkiye için çalışmanızı sağlarlar. ¬ selam [Ahmet Bişkin/12-Nisan-2004] Bütün islam alemi için hayırlı çalışmaların başlangıcı olur inşaallah. Yabancı hayranlığının bizlere nelere mal olduğunu daha ne zaman öğreneceğiz. { Yorumlarınızı Paylaşın } Zemzem suyu, imanını artırdı Mekke'de zemzem suyu hakkında araştırmalar yapan Prof. Zekai Şen, ''Bilimin açıklayamadığı çok şey var. Arabistan'ın en kurak vadisinde bu bollukta çkması mucize'' diyor. 10 Nisan 2005 08:10 Müslümanlarca kutsal sayılan ve asırlardır milyonlarca metreküp su çekilmesine rağmen kaynağı hâlâ tespit edilemeyen zemzem kuyusu hakkında bilimsel çalışma yapılıyor. Yer altı suları konusunda sahasında birkaç isimden biri olan Prof. Dr. Zekai Şen, zemzem kuyusunun şeklinin ve suyun özelliklerinin kendisini şaşırttığını belirtiyor. Şen, Suud Kralı’nın ısrarlı daveti ile Zemzem Araştırmaları ve Geliştirmeleri Enstitüsü’nde yöneticilik yapıyor. Görevine Kur’an’a el basarak ve stratejik bilgileri anlatmamak üzere yemin ederek başlayan Prof. Dr. Şen, “Zemzemi araştırdıkça imanım arttı. Zira bilimin açıklayamadığı çok şey var. Bu noktada iman devreye giriyor.” diyor. Arap Yarımadası’nın en kurak vadisinde bu kalitede ve bollukta bir suyun 1,5 metre çapında çıkmasını mucize olarak değerlendiren Şen, zemzemin kaynağını araştırdıklarını; ancak gelinen noktanın tahminden öteye geçemediğini belirtiyor. Manevî sularda kimyevî araştırmalar Su, başlı başına azizdir. Bir de ‘zemzem’ gibi özel bir su olursa, azizliği kat kat artar. Müslümanlar için kutsal olan zemzem kuyusunun yaklaşık 4 bin yıllık bir geçmişi var. Her yıl hacı olmaya gelen milyonlarca Müslüman’ın ülkelerine taşıdığı milyonlarca metreküp zemzem suyunun ne özelliği var da bu kadar önemli? Kutsal olmasının sebebi ne? Bilimsel olarak incelendiğinde zemzem kuyusu ve suyu hakkında ne gibi bilgilere ulaşıldı? Suudi Arabistan’da 35 yıl önce kurulan Zemzem Araştırmaları Enstitüsü’nün başında şu anda bir Türk profesör bulunuyor. Prof. Dr. Zekeriya Şen’le zemzem kuyusu ve suyu hakkında görüştük. Emredene güvenmese bırakır mıydı körpe bir çocukla, savunmasız, gözü yaşlı bir kadını neresi olduğunu bilmediği bir çölün ortasındaki kurak bir vadiye? Ama biliyordu ki bunu isteyenin bir amacı vardı ve ona itaat etmesi gerekiyordu. Çocuğunun babasına sonsuz itimadı olan genç kadın ise, Yaratan’ın böyle istediğini öğrenince, dünyada oğlundan başka tek varlığı olan kocasının hüzünlü gidişini izledi ağlamaklı bir teslimiyetle. “Seni ve İsmail’i Allah’a emanet ediyorum.” demişti ya, yüreği ferahlamıştı genç annenin. Tek üzüntüsü ondan ayrı kalmak ve sonunun ne olacağını bilmemekti. Sabretti, suyu ve birkaç lokma yemeği bitene kadar. Kuru bir ağacın altında kendi aç, küçük oğlu aç, bekledi kaderini. Tâ ki ana yüreği küçük İsmail’in açlıktan kıvrandığını görene kadar. Çaresiz, yalnız ve çileli Hacer “Medet Ya Rab!” nidalarıyla şimdilerde Safa ve Merve olarak adlandırılan iki tepe arasında defalarca koşarak gidip geldi... Çocuğunun halini görmek için yanına geri geldiğinde sahibini göremediği bir ses işitti. Korku değil çaresizlik ağır bastı. Seslenenin, beklediği kaderi olduğunu düşündü ve, “Ey ses sahibi, sesini duyurdun! Eğer sen bize yardım etme kudretine sahip isen, bize yardım et!” diye dua etti. İşte şimdi zemzem kuyusu olan yerde Cebrail’i gördü. Melek bulunduğu yeri kazmaya başlayınca berrak bir su çıktı. Hacer, hemen suyu havuz gibi yaptı, kana kana içti, kırbasını doldurdu. O doldurdukça su kaynamaya devam etti, içtikçe de hem susuzluğu hem de açlığı gitti. Suyun başında kaç gün, kaç ay geçti bilinmez; ama Şam’dan dönen Yemenli Cürhüm kabilesi, yolu üzerindeki, daha önceden su ve hiçbir canlının bulunmadığını bildikleri vadiden geçerken, Hacer’i ve oğlunu, içi su kaynayan bir kuyu yanında gördüler. Hayrette kaldılar, sonra da Hacer’in de izniyle oraya yerleşme kararı aldılar. Kaynaklar, zemzem kuyusunun hikayesini böyle anlatıyor ve bir not düşüyorlar hikayenin sonuna: “İbrahim (as)’ın duası, Hacer’in teslimiyeti ve henüz küçük bir bebek olan İsmail (as)’ın hatırı için, Yüce Allah, zemzemi böyle ortaya çıkardı.” Rivayet odur ki zemzem kuyusu ve Hz. İbrahim-oğlu Hz. İsmail yapımı Kâbe’nin olduğu mübarek topraklarda Allah’ın emir ve yasakları yaşanmaz olup, Cürhüm kabilesi Allah’a isyan edince zemzem suyu kurur. Tâ ki Hz. Muhammed’in dedesi Abdülmuttalip rüyasında zemzem kuyusunun yerini görene dek. Abdülmuttalip rüyasında gördüğü yeri kazar ve zemzem suyu tekrar çıkar. O günden beri Mekke’ye ziyarete giden hacılar bu sudan kana kana içer ve bu mukaddes sudan memleketlerine götürüp yakınlarına da ikram eder. Bu sebepledir ki yaklaşık 4 bin yıllık bir geçmişe sahip olan zemzem kuyusunun suyu dünyanın dört bir tarafına ulaşan tek su kaynağı olma özelliğini korur. Şimdi, zemzem kuyusu modern bir kent görüntüsünde olan Mekke’de, Kâbe’nin Hacer-ül Esved taşının bulunduğu köşeden on dört buçuk metre uzakta, yer altında bir odada bulunuyor. Hac farizasını yapmak için Kâbe’yi ziyarete gelen Müslümanlar sebebiyle kuyudan her yıl bir milyon metreküp su çekiliyor. Bilim adamlarını hayrete düşürüyor Buraya kadar olanlar dinî termonolojide zemzem kuyusu ve suyu, hakkında anlatılanlar. Peki kutsal sayılan zemzem kuyusu ve suyunun özellikleri ne? Bilim zemzem suyu ve kuyusu için ne diyor? Zemzem kuyusu hakkında bilimsel araştırmalar yapması için 35 yıl önce bir enstitü kuruldu. Bu süre zarfında kuyunun ve suyun özelliklerini araştıran enstitü, Müslüman olmayan bilim adamları tarafından yönetilmiş. Ama Mescid-i Harâm’a Müslümanların girmesi yasak olduğu için görmedikleri kuyudan gelen suya yabancılar su hakkında polemik üretmişler. Ancak son iki yıldır dünyanın sayılı yeraltı suları uzmanlarından birisi olan Prof. Dr. Zekai Şen, Zemzem Araştırmaları ve Geliştirmeleri Enstitüsü’nün yöneticiliğini yapıyor. Şen, 500 kişilik bir ekiple, ilk tarihinden bu güne zemzem kuyusu ve suyunun kalitesi ve özelliklerini araştırıyor. Enstitüdeki görevine Kur’an’a el basıp, stratejik bilgileri ve araştırmaların detaylarını anlatmamak üzerine yemin ederek başlayan Şen, “İmanlı bir insandım. Zemzem kuyusu hakkında araştırmalar yaptıkça imanım daha da arttı. Zira bilimin açıklayamadığı çok fazla şey var. Bilimin açıklayamadığı noktada iman devreye giriyor.” diyor. Dünyanın en kurak bölgelerinden birisi olan Arap Yarımadası’nın da en kurak vadisinde bu kalitede ve bollukta bir suyun 1,5 metre çapındaki bir kuyudan çıkmasının mucizevi bir olay olduğunu dile getiren Şen, zaman zaman içindeki mineral oranları değişse ve debisi kısmen azalsa da zemzem kuyusunun yüzyıllardır su vermeye devam ettiğini söylüyor. Çok büyük motorlarla hac dönemlerinde yılda bir milyon metreküpten fazla su çekilmesine rağmen suyun bitmediğine ve çok fazla azalmadığına dikkat çeken Şen, zemzem kuyusunun kaynağı hakkında bilgi toplamaya çalıştıklarını anlatıyor. Üç ana hattan zemzem kuyusuna su geldiğini tahmin ettiklerini; ama tam olarak kaynağının neresi olduğunu bilemediklerini açıklayan Şen, suyun kaynağı hakkında yaptıkları araştırmada yüksekliği iki bin metreyi bulan Taif’e kadar gittiklerini, bu dağın her gün yağmur aldığını ve kuyunun kaynaklarından birisinin burası olabileceğini tahmin ettiklerini söylüyor. Dünyada çok az sayıda bilim adamının yeraltı suları hakkında Şen kadar bilgisi ve birikimi var. Şen aynı zamanda Türk Su Vakfı’nın da başkanlığını yapıyor, su ve yeraltı suları hakkında uluslararası birliklerin yönetim kadrosunda bulunuyor. Bunun yanında dünyada bulunan yeraltı kuyularını inceleme yetkisine sahip çok az bilim adamından birisi. Bu kadar yetkin bir birikime sahip olan Şen, zemzem kuyusunun şeklinin kendisini çok şaşırttığını belirtiyor. Hiçbir kuyuda böyle bir şekille karşılaşmadığını, kabaca huniye benzeyen Zemzem kuyusunun bu şeklinin bile bir hikmeti olduğunu anlatıyor. Çünkü bu şekli suyun debisini düzenliyor. Artık büyük bir metropol olan Mekke’deki kanalizasyon ve su şebekesinin zemzem kuyusunu etkilememesi için devletin özel tedbirler aldığına değinen Şen, kuyunun 25-50 yıl sonrasına dair tahminler yapıldığını ve şimdiden buna göre planlar hazırlandığını aktarıyor. Zemzem binlerce yıllık bir mucize 1,5 metre genişliğinde olan Zemzem kuyusundan binlerce yıldır milyonlarca metreküp su çekiliyor, kaynağının ise hala tam olarak bilinmemesi mucize olarak değerlendiriliyor. Zemzem kuyusunun yakınlarında irili ufaklı (birisinin adı Davut) birçok kuyu var. Ama bölgenin jeolojik yapısı gereği bu sular ya çok aşırı mineralli ya da tuzlu. Hiçbiri zemzem kadar mineral oranı dengeli ve kaliteli değil. Prof. Dr. Zekai Şen’e göre bu kuyular birbirine bu kadar yakın olmasına rağmen, hiçbirinin zemzemin normal değerlerine yaklaşamamasının bile bir mucize. Zemzem suyunun son yıllarda artan hacı sayısı sebebiyle bitme tehlikesi geçirdiğine dair söylentiler çıkmasına ise Şen, “Uzun süreyi kapsayan bilimsel öngörülerimize göre bitme ihtimali yok. Tabiri caizse kuyu derya gibi. Daha kaynağını bile tam bilmiyoruz; ama çok iyi miktarda su gelmeye de- vam ediyor. Ne kadar çekiyorsak kuyu o kadar su veriyor.” diyor. (Gülizar Baki / Zaman)
About İstanbul

Su Vakfı Hakkında PDF Yazdır e-Posta

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki yerini ve önemini insanımıza kavratmak, suyun en verimli şekilde ve tasarrufa riayet edilerek kullanılması bilincini geliştirmek, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir. Vakfımızın her yıl 22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle düzenlediği konferanslar büyük ilgi görmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle başlatılan "Mavi Damla" projesi çerçevesinde çok sayıda kitapçık ve broşür okullara dağıtılmakta, ilk ve orta dereceli okullarda su ve temiz enerji konularında seminerler verilmektedir.
Geçmişten geleceğe bir köprü görevi üstlenen bütün kültür varlıklarımız gibi İstanbul'un her tarafını süsleyen zarif çeşme ve sebillerimiz zaman içinde adeta bir yok oluşa mahkum edilmiştir. Su medeniyetinin yeniden yaşatılmasını gaye edinen SU VAKFI, öncelikle tarihi çeşmelerin tespitiyle işe başlamıştır.

Bugüne kadar 900'e yakın çeşmenin isim tespiti yapılmış, inşa tarihleri ve banileri belirlenmiş, mimari özellikleri incelenmiş, fotoğrafları çekilmiş, bugünkü durumları tespit edilmiş, adresleri cadde ve sokak olarak belirtilmiştir.

Devrinin özelliği ve refah seviyesine gore farklılıklar gösteren musluklar da çeşmeye ayrı bir ihtişam kazandırmaktadır. Vakfımız 1000 adet musluk döktürmüş ve çeşmelere ve şadırvanlara takmıştır. Kültür varlıklarımızın içinde önemli bir yeri olan çeşmelerimizin tarihi, mimari, estetik değerlerini ve şehir içindeki müstesna yerlerini görmezlikten gelemeyiz. Bu sebeple ecdat yadigarı çeşmelerimizi yaşatmayı gaye edinen SU VAKFI, kapalı bulunan çeşmelerimizi peyderpey açarak gelecek kuşaklara bu kültür mirasımızı devretmeyi kendisine hedef edinmiştir.

 
 
 

Vakfımız bünyesinde bulunan WERDEC - Water Engineering Research and Development Center (Su Mühendisliği AR-GE Merkezi) ve RERDEC - Renewable Energy Research and Development Center (Yenilenebilir Enerji AR-GE Merkezi) her yıl uluslararası kısa kurslar düzenleyerek Türk ve yabancı bilim adamlarının buluşmasını sağlamaktadır.

Vakfımız www.suvakfi.org.tr, www.turkwater.org, www.werdec.org, www.rerdec.org ve www.dunyasugunu.org adlı web siteleriyle su konusunda kamuoyunu bilgilendirmekte ve faaliyetlerini geniş kitlelere duyurmaktadır.


Vakfımız ayrıca yayımladığı kitaplarla da bilim dünyasına yeni eserler kazandırmaya devam etmektedir.

  
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1215986 ziyaretçi (2707559 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol