Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  Bozcaada Hidrojen Enerji Pilot Bölge.Kemal Kerem TUNÇER
 
Temiz Enerji Hidrojen ve Bozcaada

Birleşmiş Milletler'e bağlı UNIDO kuruluşunun, Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi (ICHET) tarafından, 2005 yılında planlanmaya başlanan ve çeşitli kurumsal nedenlerle uygulamaya geçilmesi geciken BOZCAADA HİDROJEN ADASI PİLOT PROJESİ, 7 Aralık 2008'de Kaymakamlık Binası çatısına, 14 adet PhotoVoltaik (Güneş Pili) panelin montajı ile başlamış oldu.
3000 W kurulu gücü bulunan güneş pili panellerinin ürettiği enerji, doğrudan Kaymakamlık binasının elektrik sistemine verilmeye başlandı.
Sistem, tümüyle otomatik olarak, güneşten ürettiği doğru akım elektrik enerjisini alternatif akıma çevirerek şebekeye vermektedir. Kaymakamlık binası girişinde bulunan ve dışardan görülebilen ışıklı pano,
o gün güneş pillerinin ürettiği enerjiyi,
sistemin kurulduğu günden itibaren ne kadar enerji üretildiğini,
bu sistem sayesinde çevreyi kirleten ve küresel ısınmaya neden olan CO2 gazından kaç kilogram önlendiğini
göstermektedir.
Projenin 28 aylık bir dönemde tamamlanması planan bu ilk uygulama aşamasında, Güneş Pili grubuna ilave olarak,
Kaymakamlık binası arazisinin güneydoğu köşesine 20 kW kurulu güçte bir rüzgar türbini tesis edilmesi ve şebekeye bağlanması,
Rüzgar türbini kaidesinin yanına, pilot ölçekte Hidrojen üretimi ve depolaması yapacak bir tesisin kurulması,
Hidrojen ile çalışan bir minibüsün Ada'ya kazandırılması,
Bu minibüs kullanılarak, düzenli saatlarde feribot iskelesinden kalkışla, Kaymakamlık'taki güneş ve rüzgardan üretilen elektrikle hidrojen üretimi ve depolaması yapan tesisi tanıtma gezilerinin yaptırılması,
Kaymakamlık veya Belediye binası içinde tesis edilecek bir salonda, Ada halkına ve sezonda Ada'yı ziyaret eden konuklara temiz enerji kaynaklarını tanımalarını sağlayacak deneysel, görsel tanıtım düzeneklerinin kurulması,
Feribot iskelesinde bilet satış gişesi binasına yerleştirilecek bir tanıtım panosunda, tüm konukların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesini sağlamak üzere, Bozcaada'nın temiz enerji çalışmalarındaki konumu anlatılacak. Ada'da bu kapsamda gezilip, görülebilecek yerler belirtilecek ve broşür almaları sağlanacaktır.
Kurulan tesisler ve halka açık bilgilendirme olanakları itibarı ile Türkiye'de ilk ve tek uygulama olan bu uygulamalar, Ada'mızın hem temiz enerji alanında hem de turistik alanda yeni bir cazibe merkezi olmasını sağlayacaktır.
Proje bütçeleri, Birleşmiş Milletler ve T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kabul görmüş ve tahsis edilmiştir. Hidojen üretim tesisinin kurulmasını takiben bürokratik bir açılış yapılması da planlanmaktadır.
Yukarıda bahsedilen süreçlerin başarı ile tamamlanmasını takiben, Bozcaada'nın gelecekte sadece temiz enerjiler kullanan bir ada olmasını sağlamak üzere daha büyük ölçekte tesisler planlanacaktır. Bu projelerin uygulanmaya başlanması ile Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünya üzerinde tanımlanmaya çalışılan 51 temiz adadan biri Bozcaada olacaktır.
Projenin Bozcaada'mıza kazandırılması konusunda çaba harcayan ve uygulama konusunda her türlü kolaylığı gösteren tüm bürokrasimize, Kaymakamımız Sayın İbrahim Çenet'e teşekkür ederiz.

Kemal Kerem Tunçer
Makina Yük. Mühendisi
UNIDO - ICHET Bozcaada Proje Sorumlusu
Bozcaada Kaymakamlık 10 Şubat'ta Halk Eğitim Çok Amaçlı Salonunda ada halka için ''Bozcaada Hidrojen Adası Pilot Projesi'' hakkında bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Bozcaada Kaymakamı İbrahim Çenet açılış konuşmasında dünyada kullandığımız Fosil Yakıt Kaynaklarının geride bıraktığımız 130 yıl içinde yarısının tüketildiği ve artan enerji talebine parelel olarak gelecek 30 yılda özellikle Petrol rezervlerinin biteceğinin belirti. Kaymakam Çenet yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına özellikle gelişmekte olan bir ülke olarak şiddetle ihtiyaç duyduğumuzu vurgulamıştır.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)


28- Kemal Kerem TUNCER Uzman Yard. Hasırcıbaşı cad. Halil Etem Sok. No: 1/1 Kadıköy/İSTANBUL

29- Hayati EKREN Mühendis Beşevler Sok. No:15/9 Kartal Maltepe/İSTANBUL

30- Cemal DEMİR Yük Müh. Hava Harp Okulu Yeşilköy Loj. Uçaner 2 Daire 3 Yeşilköy/İSTANBUL

31- Yük.Müh. Haluk SOMER Yönetim Kur. Bşk. Mektep Sok. 15/5 Moda 81300 Kadıköy/İSTANBUL

32- Yücel ERDALLI Yük.Müh. Kayışdağı Cad. Mithat Süev Sok. No:12/5 Erenköy/İSTANBUL

 Bozcaada ilçesi, hidrojen enerjisi üretiminde pilot uygulama merkezi olarak belirlendi.

  07 Şubat 2009  

bozcaada Bozcaada ilçesi, hidrojen enerjisi üretiminde pilot uygulama merkezi olarak belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Kaymakamlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler (BM) Hidrojen Enerjisi Teknolojisi Merkezi Türkiye Direktörlüğü (UNIDO-ICHET) tarafından ortak gerçekleştirilen proje kapsamında enerji üretilmeye başlandı. Kaymakamlık binasının çatısına yerleştirilen paneller yardımıyla elde edilen enerji, invertör aracılığıyla mevcut şebekeye aktarılıp, binanın elektrik ihtiyacı karşılandı. Bozcaada Kaymakamı İbrahim Çenet, daha önce adaya rüzgar türbinleri kurulup enerji elde edildiğini, şimdi ise hidrojen enerjisinde yeni bir adım atıldığını ifade etti.

ozcaada’da Rüzgar, Güneş Ve Hidrojen Enerji Proje Toplantısı Yapıldı
 
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde rüzgar, güneş ve hidrojen enerji proje tanıtım toplantısı yapıldı.Uluslararası Hidrojen Enerjisi uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda fosil yakıtların çevre kirliliğine sebep olduğu ve ısınmayla dünyayı tehdit ettiği belirtilerek, önümüzdeki 30 yıllık bir dönemde fosil yakıtların özellikle petrolün tükeneceği, bu yüzden temiz, güvenilir ve yenilenebilir rüzgar, güneş ve hidrojen enerjilerinden istifade edilmesinin zorunluluğu vurgulandı. Projenin ilk aşamasında pilot uyulama olarak Bozcaada Hükümet Konağının enerji ihtiyacının giderilmesi amacıyla çalışma başlatıldığını belirten UNIDO-ICHET (Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Merkezi) Yönetim Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu, bundan başarIlı sonuçlar alındığını belirtti. Birleşmiş Milletler Hidrojen Enerjisi uzmanı ve ICHET Projeler Müdürü Nicolas Lymberopoulos ise hidrojen enerjisinin daha önceden pilot olarak uygulandığı ülkeler hakkında bilgiler verdi. ICHET Proje Müdürü Gülbahar Tabakoğlu da Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Merkezi’nin Türkiye'de bir enerji kaynağı olarak hidrojenin kullanılarak yürütülen projelerden yakıt pille çalışan otobüsler, özel otomobilller ve balıkçı botlarından bahsederek örnekler verdi.Toplantıda bir konuşma yapan Bozcaada Kaymakamı İbrahim Çenet ise dünyada kullanılan fosil yakıt kaynaklarının geride bıraktığımız 130 yıl içinde yarısının tüketildiği iFade ederek, “Artan enerji talebine paralel olarak gelecek 30 yılda özellikle petrol rezervleri bitecek. Bu sebeple yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına özellikle gelişmekte olan bir ülke olarak şiddetle ihtiyaç duymaktayız” dedi.
 
 : 13.10.2009

Yazar: Engin Ayçiçek
Ünvan: Öğretim görevlisi -
Yazı Tarihi: 17.04.2009
Gelecekte Doğalgaz Borularından Hidrojen mi Akacak?

Son günlerde yaşanan siyasi gelişmelere bakıldığında uluslararası düzeyde konu ne olursa olsun, bir ülkenin masada elinin kuvvetli olması için mutlaka enerji konusunda güçlü durumda olması gerekmektedir. Türkiye’nin milli gelirinin dünya ortalamasının altında olmasının nedeni enerjiyi ithal etmemizdir. Gelişen sanayinin ve güçlenen ekonominin üç ana kaynağı; bilgi, hammadde ve enerjidir. Ülkemizde enerji alanında son yıllarda toplumsal bir bilinçlenme mevcuttur ve yapılmaya başlanan yatırımlar memnuniyet vericidir. Ancak enerji konusu çok daha koordinasyonlu bir şekilde yürütülmeli ve planlanmalıdır. Enerji kaynaklarımızın çeşitliliğini mutlaka daha tatmin edici seviyelere getirmek artık bizim için bir zorunluluktur. Bir önceki yazımda bu kaynaklardan biri olan hidrojen enerjisine giriş yapıp AR-GE çalışmaları hakkında bilgiler vermiştim. Bu yazımda da 2003 yılında İstanbul'da kurulan BM’e bağlı Uluslararası Hidrojen Enerjisi Araştırma Merkezi (UNIDO-ICHET) hakkında bilgi verip, hidrojenin Dünyada ve Türkiye’de kullanımına yönelik örnekler vermeye çalışacağım. Aşağıdaki tabloda yer alan Dünyada yakıt pilli araç sayısı gelişmeleri ayrıntıları olarak vermektedir.

Hidrojen Enerjisinin Dünyadaki Durumu

Dünyada çeşitli ülkelerde hidrojen enerji araştırmaları yapılmaktadır. Brezilya ve Güney Amerika'da en büyük hidrogüç tesisi Haipu'dur. Burada elektrolitik hidrojen üretilir. Üretilen hidrojen gazdır. Japonya'da WE-NET (World Energy Network) projesi ile Tokyo metropolitan bölgesinde hidrojen kullanımı ile oluşacak azot oksit emisyonundaki azalma potansiyeli araştırılmaktadır. WE-NET Programı Japonya'nın Uluslar arası Ticaret ve Endüstri Bakanlığınca desteklenmektedir. Bu programda Japonya hidrojen enerji sisteminde ilerleme sağlamak üzere 2020 yılına kadar 4 milyar$ harcamayı planlamaktadır. Gelecekte de Pasifik denizinin ekvator bölgesinde yapay bir adada solar radyasyon kullanarak deniz suyundan elektrolizle hidrojen üretmeyi planlamaktadırlar.


 

 

 

 

 

 

 

 

Dünyada Yakıt Pilli Araç Sayısı (Kaynak:Full Cell Today)

Almanya’da ise Neurenburg yakınlarında mini bir hidrojen enerji sisteminin kurulduğu bir program yürütülmektedir. Solar-Wasserstoff-Bayern burada solar hidrojen tesisi, depolama sistemi ve hidrojen kullanma sistemleri kurmuştur. Almanya ayrıca Suudi Arabistan ile ortak yürüttüğü Hysolar programı ile Suudi Arabistan'in Riyad yakınında solar hidrojen üretim tesisi kurulması planlanmaktadır. Suudi Arabistan ayrıca solar hidrojeni sürekli ihraç etmeyi planlamaktadır. Diğer uluslararası başarılı program Avrupa ve Kanada arasındaki Euro-Quebec'tir. Bu programda nispeten ucuz olan hidro güçten üretilerek Kanada'dan Avrupa'ya ithal edilecek sıvı hidrojenin deniz aşırı taşınması, depolanması ve kullanım alanları araştırılmaktadır. İzlanda da ise hükümet, üniversiteler, taşıma şirketleri, fabrikalar ve çok uluslu araba ve petrol şirketler birliği oluşturmuş ve 2030 yılına kadar İzlanda'nın tamamen hidrojen ekonomisine geçmesini planlamışlardır (Ümran Tezcan Ün). Son yıllarda hidrojenin kara taşıtlarında kullanımına yönelik olarak hidrojen yakıtını kullanan araçlar gösterime girmiştir. Yolcu araçlarında BMW (LH2), Renault (LH2) ve ZEVCO(CGH2); kamyonet tipi araçlarda Daimler-Benz (CGH2), Hamburg Hidrojen Derneği (CGH2), PSA (CGH2) ve ZEVCO (CGH2),  şehir otobüslerinde ise Ansaldo (LH2), Daimler-Benz (CGH2), Hidrojen sistemleri (LH2), MAN (LH2 ve CGH2), Neoplan (CGH2) firmaları hidrojen ile çalışan araçlarını gösterime sokmuşlardır. Bunlara ek olarak araçların %65'inin skoter (küçük motosiklet)
olduğu Tayvan’da yakıt hücreli skoter kullanımı desteklenmektedir.
 
Hidrojen Enerjisinin Türkiye’deki Seyri

Ülkemiz hidrojen enerjisinden hangi zamanlarda ne şekilde faydalanacağını planlamalıdır. Eğer Türkiye hidrojen enerjisi konusundaki gelişmeleri uzaktan izlerse gelecekte büyük bedeller ödemek zorunda kalır. Yakıt pilleri ile ilgili olarak ve özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmek üzere bu konulardaki teknolojik yenilikleri uygulamak ve geliştirmek için AR-GE çalışmaları yapmalıdır. Bu bağlamda 2003 yılında İstanbul'da kurulan BM’e bağlı Uluslararası Hidrojen Enerjisi Araştırma Merkezi (UNIDO-ICHET) ülkemizde kurulmuştur. Buranın kuruluşun amacı hidrojen enerjisinin kullanılabilirliğini dünyaya göstermektir.

ICHET Hakkında

ICHET, D.G. Magariños ve Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Güler tarafından, 21 Ekim 2003’te imzalanan anlaşma ile İstanbul’da kuruldu. UNIDO-ICHET faaliyetlerine 19 Mayıs 2004 tarihinde başlamıştır. ICHET, hidrojen enerjisi teknolojilerinin gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaştırılması amacıyla yurt içi ve yurt dışında çeşitli pilot ve bilimsel uygulamalı projeler başlattı. 2009 yılı ICHET’in Türkiye’de hidrojen teknolojileri alanındaki projelerinin gösterime sunulduğu önemli bir yıldır. ICHET-Çumitaş ortaklığındaki yakıt pilli forklift projesi ve ICHET’in diğer 3 projesi; yenilenebilir enerji-hidrojen mobil ev projesi, hidrojen scooter, golf-cart projeleri mevcuttur.  ICHET’in, Bozcaada’nın kısmi hidrojen adasına dönüştürülmesi ile ilgili yenilenebilir enerji-hidrojen enerjisi projesi, hidrojenli otobüs, hidrojenli gemi, hidrojen dolum istasyonu, deniz suyunun elektrolizi ile elektrik üretimi gibi Türkiye’de devam etmekte olan projeleri de bulunmaktadır. ICHET’in gelişmekte olan ülkelerdeki projeleri arasında en çok dikkat çekeni, 2010 yılında Yeni Delhi’de gösterimi başlayacak olan 3 tekerlekli hidrojen-içten yanmalı motorlu araç projesidir. ICHET ayrıca gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen hidrojen teknolojileri ön fizibilite çalışmalarına finansman sağlamaktadır. Genel olarak yapılan çalışmalar şöyle sıralanabilir.

• Bozcaada Hidrojen Adası Projesi
• Yeni Delhi üç tekerlekli hidrojenli yolcu taşıtı projesi
• Gezici hidrojen evi projesi
• Hidrojen yakıt pilli forklift projesi
• İDO yakıt pilli kesintisiz güç kaynağı projesi
• Yakıt pilli hibrid skooter
• Yakıt pilli yolcu taşıma aracı

Sonuç olarak ülkemiz açısından hidrojen enerjisi geleceği iyi planlanmalı ve dünyada söz sahibi olabilecek potansiyelimiz kullanılmalıdır. Hidrojen enerjisinin Türkiye’ye faydaları şöyle özetlenebilir.

• Öz enerji kaynaklarımızı kullanarak yakıtımızı (hidrojeni) kendimiz üreteceğiz
• Petrol, doğalgaz ve kömür için harcadığımız döviz azalacak ve sonucunda sıfırlanacaktır. (30-40 yıl sonunda)
• İhtiyaç fazlası hidrojeni ihraç edip döviz kazanacağız
• Hidrojen üretim tesisleri; hidrojen depolama dağıtma ve kullanma endüstrileri yeni istihdam oluşturacaktır.
• Türkiye ithalatını azaltıp, ihracatını arttırarak kalkınmasını hızlandıracaktır.

Yani gerekli hamleleri zamanında yapabilirsek, sonuçta Türkiye ekonomik istiklaline kavuşacaktır. Gelecek yazımızda görüşmek üzere…

engin.aycicek@elektrikport.com 

« : 02 Nisan 2009, 12:39:52 »
 

Türkiye’nin ilk pratik uygulaması olan ve  İDO’nun Yenikapı Merkez Binası’na kurulan temiz enerji teknolojisi sayesinde, elektrik kesintilerinde hidrojen ile çalışan yakıt pilli kesintisiz güç kaynağı anında devreye giriyor.

Yolcularını her geçen gün yeni hizmetlerle tanıştıran İDO ve dünyada tek olan Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi (ICHET), Türkiye’nin hidrojen ve yakıt pili teknolojilerinin kullanıldığı ilk pratik uygulamayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Hilmi Güler ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımlarıyla düzenlenen bir törenle tanıttı.

2008 yılının Mayıs ayında ICHET’in finansmanı ve IDO’nun ortaklığıyla başlatılan ve Türkiye’de ilk pratik uygulamasının İDO’nun Yenikapı merkez binasında yapıldığı proje sayesinde, elektrik kesintilerinde 5 kW’lık yakıt pilli kesintisiz güç kaynağı devreye girerek  turnikeler, sesli duyuru sistemi, ve bilgisayarlara elektrik sağlıyor.

Yakıt pili teknolojileri geleceğin temiz enerji sistemi olacak

İDO Yenikapı İskelesine kurulan yakıt pilli kesintisiz güç kaynağı sistemi, yakıt pili ünitesi, hidrojen silindirleri ve DC/AC invertörden oluşuyor. Yakıt pili, hidrojenin kimyasal enerjisini direkt olarak elektrik enerjisine çeviren elektrokimyasal bir enerji dönüşüm cihazıdir. Yakıt piline beslenen hidrojenin elektrokimyasal reaksiyonu sonucunda, sistem doğru akım elektrik üretiyor. Pozitif hidrojen iyonları daha sonra havanın oksijeni ile birleşerek su açığa çıkıyor. Sistemde çevreyi kirleten ve zarar veren herhangi bir gaz üretilmediği ve aynı görevi yapan bir dizel jeneratör gibi döner herhangibir mekanizma olmadığı için, hidrojen yakıt pili teknolojisi; temiz, gürültüsüz ve çevre dostu bir teknolojidir.

Proje sayesinde potansiyel yerli üreticiler de hidrojen teknolojileri hakkında deneyim kazanacak

Türkiye’de bir ilk olan bu proje kapsamında, Türk firmalarıyla bağlantıya geçilerek bu yeni teknoloji hakkında yerli firmaların deneyim kazanmasına ve projede yer alan yabancı üreticilerle işbirliği ve bilgi akışı sağlanmasına imkan verildi. Kesintisiz güç kaynağındaki yakıt pilinden üretilen doğru akımı alternatif akıma çeviren invertör Türk firmalarından satın alındı.

ICHET Hakkında
Dünyada tek olan ICHET, T.C. Enerji Bakanlığı ve UNIDO teşkilatı arasında 2003’te imzalanan anlaşma ile İstanbul’da kuruldu. ICHET, hidrojen enerjisi teknolojilerinin gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaştırılması amacıyla yurt içi ve yurt dışında çeşitli pilot ve bilimsel uygulamalı projeler başlattı.

2009 yılı ICHET’in Türkiye’de hidrojen teknolojileri alanındaki projelerinin gösterime sunulduğu önemli bir yıldır. ICHET-Çumitaş ortaklığındaki yakıt pilli forklift projesi, ve ICHET’in diğer 3 projesi; yenilenebilir enerji-hidrojen mobil ev projesi, hidrojen scooter, golf-cart projeleri de IDO Yenikapı’da düzenlenen törende gösterime sunulmuştur.

ICHET’in, Bozcaada’nın kısmi hidrojen adasına dönüştürülmesi ile ilgili yenilenebilir enerji-hidrojen enerjisi projesi, hidrojenli otobüs, hidrojenli gemi, hidrojen dolum istasyonu, deniz suyunun elektrolizi ile elektrik üretimi gibi Türkiye’de devam etmekte olan projeleri de bulunmaktadır. ICHET’in gelişmekte olan ülkelerdeki projeleri arasında en çok dikkat çekeni, 2010 yılında Yeni Delhi’de gösterimi başlayacak olan 3 tekerlekli hidrojen-içten yanmalı motorlu araç projesidir. ICHET ayrıca gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen hidrojen teknolojileri ön fizibilite çalışmalarına finansman sağlamaktadır.
Hidrojen Projeleri Açılış Töreni Programı

Tarih : 02.04.09
Zaman : 12.00-15:00
Yer : İDO Ana Feribot Terminali / İDO Main Ferry Terminal, Yenikapı, İstanbul

İDO UNIDO-ICHET
General Manager Managing Director
Dr.Ahmet Paksoy Dr.Mustafa Hatipoglu

PROGRAM

12:00-12:10 Dr. Mustafa Hatipoğlu Genel Direktör- UNIDO-ICHET

12:15-12:25 Mustafa Yapıcı Genel Müdür- Çukurova Holding

12:25-12:35 Dr. Ahmet Paksoy Genel Müdür- İstanbul Deniz Otobüsleri

12:35-12:45 Dr. Kadir Topbaş Başkan- İstanbul Büyükşehir Belediyesi

12:45-12:55 Dr. Hilmi Güler Bakan-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

PROJELERİMİZ

* Hidrojen Yakıt Pilli Kesintisiz Güç Kaynağı ICHET&İDO
* Hidrojen Yakıt Pilli Forklift ICHET&Çukurova Holding
* Yenilebilir Enerji + Hidrojen Mobil Ev ICHET
* Hidrojen Yakıt Pilli Yolcu Aracı ICHET
* Hidrojen Yakıt Pilli Scooter ICHET
* Bozcaada Yenilebilir Enerji + Hidrojen Projesi ICHET
* Üç-Tekerlekli Hidrojen İçten Yanmalı Motorlu Araç ICHET& M&M &IIT&AP
 
 www.me.boun.edu.tr/hidromobil 

 

 


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1923941 ziyaretçi (4213329 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol