Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  MÜKERREM ŞAHİN YRD.DOÇ.DR. HİDROJEN ENERJİSİ VE ÜLKESİNE HİZMETE ADAMIŞ KOCA YÜREKLİ BİLİM İNSANIMIZ
 


Image result for mükerrem şahin

Image result for mükerrem şahin
Image result for mükerrem şahin

Image result for mükerrem şahin

www.octamin.com.tr
 
KARADENİZDE I00 YIL YETECEK HİDROJEN. green gas -yeşil gaz-YRD.DOÇ.MÜKERREM ŞAHİN
 
 
"Hidrojen"in önemi tüm dünya tarafından kabul edilmekte ve

üzerinde ciddi araştırmalar yapılıyor. 

Burada sevindirici bir haber ise ülkemizden 
geliyor:
karadeniz de 100 yillik enerji var 550x286 Hidrojen sahne alıyor
Hidrojen enerjileri üzerine ar-ge çalışmaları yürüten Dr. Mükerrem Şahin ve ekibi,

tamamen Türk araştırmacılarla Karadeniz dip sularında yoğun olarak bulunan

 
hidrojen-sülfürlü suyu geliştirdiği bir katalizör sistemi üzerinden geçirerek

ekonomik koşullarda hidrojen gazı elde etmeyi başardı.


Dr. Şahin, yaklaşık 5 yıl süren araştırmaları sonunda,

Karadeniz dip sularında yoğun olarak bulunan hidrojen sülfürden hidrojenin ayrıştırılarak 

bir enerji üretimine yönelik ar-ge çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.
Şahin, araştırmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:
"Çalışmamız, enerjiden kaynaklanan cari açığın yüksek değerlerde olduğu veönemli bir sorun olarak tartışıldığı bu günlerde 

yerli bir kaynağın kullanılabileceği husunda ümitlerimizi arttırdı. 

Hidrojen sülfürlü suyu, geliştirdiğimiz bir katalizör sistemi üzerinden geçirerekekonomik koşullarda hidrojen gazı elde etmeyi başardık.


Projemizde, Karadeniz'in 40 metre altında bulunan kaynağın değerlendirilmesi ve

ülke ekonomisine katılması hususunda ilk ciddi sonuçlara ulaşıldı.

Şimdiye kadar Karadeniz'deki rezerv tespitleri için yalnızca

Rusya, Gürcistan, Ukranya, Romanya gibi ülkelerde çalışmalar yapılmıştı. 

Ülkemizin de bu konuda eş zamanlı çalışması lazım."
hydrogensulfide.jpg Hidrojen sahne alıyor
Şahin, yaptıkları fizibilite çalışmalarında,mevcut potansiyelin

Karadeniz bölgesinin 100 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini gösterdiğini bildirdi.


Hidrojen-sülfürden ayrıştırılan hidrojenin, 

sudan hidrojen üretiminden 

çok daha ekonomik olduğuna işaret eden Şahin,"Elde ettiğimiz hidrojen yanabiliyor, 

termik santralde kullanılabiliyor. Ayrıca elde edilen yakıt, araçlarda da kullanılabiliyor" dedi.


Literatürde kendilerinin yaptığı boyutta hidrojen ve sülfür ayrıştırmasını yapan ve

bunu uygulamaya koyan bir araştırmaya rastlamadıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:


"Hidrojen-sülfür,

denizin altındaki basınç sebebiyle suda çözünmüş olarak olarak bulunuyor. 

Oraya herhangi bir boru indirdiğinizde ve suyu yüzeye çektiğinizde, 

hidrojen-sülfür sudan ayrışmaya başlıyor. Zaten bu kaynak, 

20-30 yıl içinde enerji olarak kullanılmazsa,

bütün bölgeyi zehirleyeceğine dair araştırma raporları var. 
Hidrojen-sülfür, denizin dibinde bakteriler üretiyor. 

Buradaki hidrojenin ayrıştırılmasıyla 

denizin dibi temizlenecek ve bununla kalınmayıp 

enerji de üretilecek."
SinNature Hidrojen sahne alıyor
Karadeniz dip sularından hidrojenin elde edilmesini sağlayacak

prototip çalışmalarını da tamamladıklarını bildiren Şahin, 

"Türkiye, bu çalışmayı nasıl işlevsel hale getireceği konusunda yoğunlaşmalı.

Bölgeye pilot tesislerin kurulması içinKaradeniz sahillerindeki en uygun bölgeleri de fizibilite çalışmalarımızda tespit ettik" diye konuştu.
Şahin, hidrojen-sülfürden hidrojen üretiminin yüksek seviyelere çıkmasıyla,aynı zamanda ekonomik değeri bulunan sülfür de denilen kükürtün açığa çıktığını kaydetti.


Sülfürün 

kauçuk endüstrisinin 

temel kimyasalı olduğunu vurgulayan Şahin,

"Hidrojen-sülfürden hidrojeni enerji olarak aldığınızda, oluşan sülfür miktarı da ekonomik olarak bir katkı oluşturuyor.Böylece hidrojen üretimi neredeyse bedavaya geliyor" diye konuştu.


Şahin, çalışmalarının her türlü maliyet ve fizibilite çalışmalarının tamamlanmasıyla,

bölgeye Karadeniz'den doğrudan beslenen enerji santrallerinin kurulmasının "hayal olmaktan çıkacağını" söyledi.


Black Sea map tr 550x419 Hidrojen sahne alıyor
Özellikle Karadeniz'e kıyısı olan ülke araştırmalarının

bu kaynağın değerlendirilmesi için yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirten Şahin,"Litaratürü inceleyenler görecekler. 

Biz de istiyoruz ki 

Türkiye de bu konuda çalışma başlatılsın. 

Petrol azaldığında, 

yerine alternatif enerjiler kullanılmaya başlandığında

bizim yanıbaşmızdaki kaynağı değerlendirir potansiyele sahip olalım. Aksi halde 20 sene sonra çok geç kalınmış olunacağından hazır teknolojiler almaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Mükerrem Şahin'in çalışmalarını yakından takip eden ve halen ABD'de yaşayan 
Dünya Hidrojen Enerjisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Nejat Veziroğlu da

konuya ilişkin soruları yanıtladı.
Hidrojenin çeşitli yöntemlerle üretilebileceğine işaret eden Veziroğlu, 

bu enerji kaynağının Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarından,

rüzgar, 

güneş, 

su ve 

jeotermal gibi enerji kaynaklarından elde edilebileceği gibi Karadeniz'in dip sularındaki hidrojen sülfürden de elde edilebileceğini belirtti.
Hidrojen üretiminde uygun maliyetlerle üretim yapmanın önemini vurgulayan Veziroğlu, "Türkiye eğer bu alana yatırım yapar ve düşük maliyetle hidrojen üretimini yapabilirse, 

enerji bağımlılığından kurtulur. Ayrıca ticaret açığımız tamamen kapanır.

Bu çok mühim bir konu" dedi.


Dr. Mükerrem Şahin'in yaptığı buluşun da bu açıdan

çok mühim olduğunu vurgulayan Veziroğlu,

"Tabii bunu ticari hale getirmek için büyük çaplı deneyler yapmak lazım. 

Bunların da desteklenmesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.


Karadeniz'deki bu potansiyelin değerlendirilmesi konusunda

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi araştırmacıları ile 

Karadeniz'e kıyısı bulunan ülke araştırmacılarının çalıştığını dile getiren Veziroğlu, "Ancak bu çalışmalar hala araştırma aşamasında.Henüz ticari hale gelmedi.

Bu araştırmalar arasında hidrojeni en ekonomik şekilde üretecek sistemin bulunması lazım" dedi.


Uzun yıllar hidrojen ve bor teknolojileri üzerine çalışmalar yürüten ve çok sayıda uluslararası yayım yapan 

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. 
Mehmet Levent Aksu da konuya ilişkin görüşlerini aktarırken,

geçen yüzyılın bilim çevrelerinde 

"atom çağı" olarak adlandırıldığını, bu yüzyılın da "hidrojen çağı" olduğunu belirtti. Aksu, hidrojenin kainatta en çok bulunan element olarak çok büyük bir enerji kaynağı olduğuna dikkati çekti.
Hidrojenin genellikle suyun elektrolizinden elde edilebildiğini anlatan Aksu,

iki hidrojen ve bir oksijen elementinden oluşan sudan hidrojenin ayrıştırılması için

çok yüksek elektrik enerji gerektiğinden bu çalışmaların çok zahmetli ve zor olduğunu belirtti.


Hidrojen-sülfürlü suda 

bu zahmetlerin çoğunun bulunmadığını söyleyen Aksu, 

Mükerrem Şahin'in yürüttüğü projenin 

özellikle bu açıdan çok önemli olduğunu vurguladı. 

Çalışmada, hidrojeni sülfürden ayırmak için özel katalizörler kullanıldığını anlatan Aksu, şu bilgileri verdi:


"Hidrojen günümüzde çok önemli bir yakıt. Bildiğimiz tüm roket yakıtları hidrojenden yapılıyor.

Çağımıza adını veren de hidrojen.

Hidrojen, bilinen en etkili yakıt. Petrolün veya benzinin veriminin

10 bin katı kadar yüksek bir verim sağlıyor.Fakat, sıvılaştırılması sorunu belli katalizörlerle, 

depolanması sorunu da büyük ölçüde halledildi."


Hidrojenle çalışan arabaların yapılmaya başladığını,

ABD'de de çok sayıda hidrojen dolum merkezinin bulunduğunu dile getiren Aksu, "Hidrojen sülfürden hidrojeni elde etmek mevcut tüm yöntemlerden daha kolay" dedi.
Detaylı bilgi edinmek için ilgili üniversitenin 2007 yılında hazırladığı  eğitim programındaki dokümanları inceleyebilirsiniz.
 


Petrole alternatif yeni yakıt geliştirildi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde 
benzinli ve dizel araçlarda doğrudan kullanılabilecek
bor ve hidrojen içeren yeni bir sıvı yakıt geliştirildi.

12 Temmuz 2015 Pazar 13:59
 
 

 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mükerrem Şahin başkanlığındaki ekip tarafından,
benzinli ve dizel araçlarda doğrudan kullanılabilecek formda 
bor ve hidrojen içeren sıvı yakıt geliştirildi.
 
 
 
 
 
Alevi yeşil renkteki
"green gas" 
adındaki sıvı yakıt, karbon emisyonlarını azalttığından 
çevreye duyarlı özelliğiyle dikkati çekiyor. 

Sıvı yakıtın
her depoda 
benzine ya da dizele doğrudan katkı olarak karıştırılarak
ya da ek bir yakıt tankıyla kullanımı öngörülüyor. 

Yakıtın, uzun menzilli roketlerde de kullanımı hedefleniyor.
 
 
 
 
 
Yrd. Doç. Dr. Mükerrem Şahin, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
üniversite ile özel sektör işbirliğinde,
yapısında hidrojen ve bor bulundurabilen
yeni bir yakıt sentezlediklerini bildirdi.
 
 
 
 
 
Geliştirilen yerli ürünün 
başlangıçta benzin ve dizel yakıt katkısı olarak
ya da tümüyle yakıt olarak kullanılabileceğini belirten Şahin,
motorlu taşıtlarda yakıta eklendiğinde 

yüzde 20-25 oranında 
yakıt tasarrufu sağladığını,

yarış arabalarında ise tümüyle tercih edilebileceğini söyledi. 
Şahin, 
"Proje, gelecek yakıt teknolojilerinde
içten yanmalı motorlarda borun ve hidrojenin doğrudan 
yakıt olarak kullanılabilmesine olanak sağlayacak" dedi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yakıt konseptinde özgün yer edinme potansiyeli sağlayacak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geliştirdikleri yakıt için patent başvurusu yaptıklarını bildiren Şahin, 
şöyle devam etti:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Geliştirilen yerli yakıt için yalnızca ülkemizdeki kaynakların kullanılmış olması,
dışa bağımlılığın azaltılması için oldukça önemli. 

Yeni yakıt, doğrudan petrole bağımlı olmadan,
yerli imkanlarla sentezlenebiliyor.

Elde edilen yakıt,
hidrojen depolama kapasitesi,
en yüksek yüzde 19,1 olan aminoboran bileşiği içeriyor ve

birim hacminin enerji değeri oldukça yüksek.
Bu tür bileşiklerin üretilmesi ileri teknoloji gerektiriyor. 
Proje, ülkemizin bor teknolojileri konusunda 
yüksek teknolojiye sahip olmasını sağlayacağı gibi,
gelecek yakıt konseptinde özgün bir yer edinme potansiyelini taşıyor."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savunma sanayinde rekabet gücünü artıracak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şahin, geliştirilen yakıtın 
uzun menzilli sıvı yakıtlı roketlerde ve içten yanmalı motora sahip
insansız hava araçlarında da etkin olarak kullanılabileceğini söyledi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sıvı yakıtın, bu araçların havada kalma süresini artırdığından
ülkenin savunma sanayi rekabet gücünü de artıracağını ifade eden Şahin,
"Yüksek enerjili yakıtlar, 
normal hava, kara ve savunma araçlarında kullanıldığında
havada kalma süresini arttırır. 
Aynı yakıtla daha uzun yol almak önemli bir avantaj sağlar. 

Bu teknolojinin bu yönüyle 
savunma sanayinde de karşılık bulacağını bekliyoruz. 
Yalnızca yüzde 2-3 oranında katkı ile bile insansız hava araçlarının 
yüzde 20 oranında havada kalma süresini artırdığı tespit edildi" bilgisini verdi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projenin diğer bir çıktısının da 
sıvı yakıtın gerektiğinde 
LPG ve CNG sistemlerine de 
gazlaştırılıp verilebilmesi olduğunu bildiren Şahin, 
"Test sonuçlarına göre, yeni yakıt kullanıldığında, 
kuru yakıt olarak kabul edilen CNG ve LPG'nin
motorda meydana getirdiği 
yüksek hararet ve aşırı sürtünme gibi
olumsuz etkilerinin azaldığı, 
motor gücü ve performanslarının arttığı ve
yakıt tüketim değerlerinin azaldığı belirlenmiştir" ifadesini kullandı.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mükerrem Şahin, 
yakıtın kullanılması için arabalara LPG tanklarına benzer şekilde 
ikinci bir yakıt tankı modifikasyonun yapılması gerektiğini,
tank modeli için de bir Avusturya firması ile ortak çalıştıklarını ifade etti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petrol şirketleriyle görüşmeler sürüyor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yakıtın içinde karbonmonoksit oranının çok düşük seviyelere indiğini belirten Şahin,
"O nedenle yakıtımızın isminin
'green gas' 
olarak piyasaya çıkmasını bekliyoruz.
Çünkü alevi de yeşil, 
kendisi de yeşil bir yakıt" dedi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratuvar ölçeğinden çıkardıkları yakıtı
, endüstriyel ölçekte 
reaktörlerde üretmeye başladıklarını kaydeden Şahin,

"Büyük çaplı talepleri karşılamak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 
Altyapımız hazır. 
Petrol şirketleriyle
yakıtın büyük ölçekte üretimi ve ticarileştirilmesi hususunda 
görüşmeler devam ediyor" diye konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dünya genelinde yapılan 
yakıt katkısı çalışmalarında 
pahalı bileşenler kullanılmadığını dile getiren Şahin, 

geliştirdikleri bileşiği, 
kolay ve ucuz bir yöntemle yaptıklarından
büyük avantajlı konuma geldiklerini söyledi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şahin, yöntemleriyle ilgili 
patent başvurusunu yaptıklarını belirterek, 
sıvı yakıtı piyasaya sunmak için
hazırlık içinde olduklarını sözlerine ekledi.
 
 


DETAYLAR


100 yıllık elektrik 

Karadeniz'den çıkacak!

Tamamen Türk araştırmacılardan oluşan ekip,

Karadeniz dip sularında yoğun olarak bulunan

hidrojen-sülfürlü suyu kullanarak...


100 yıllık elektrik Karadeniz'den çıkacak!
Hidrojen enerjileri üzerine ar-ge çalışmaları yürüten Dr. Mükerrem Şahin ve ekibi, tamamen Türk araştırmacılarla Karadeniz dip sularında yoğun olarak bulunan hidrojen-sülfürlü suyu geliştirdiği bir katalizör sistemi üzerinden geçirerek ekonomik koşullarda hidrojen gazı elde etmeyi başardı.

Araştırmacıların yaptığı fizibilite raporları, Karadeniz’deki mevcut potansiyelin, bölgenin 100 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini gösteriyor.

AA muhabirine bilgi veren Dr. Mükerrem Şahin, Karadeniz’de hidrojen-sülfür oluşumunun jeolojik oluşumların etkisiyle sürekli olarak arttığının gözlendiğini belirtti.

Son yapılan araştırma sonuçlarının, Karadeniz’de hidrojen-sülfür oluşumunun giderek yükseldiğini gösterdiğini aktaran Şahin, ayrıca bu kaynaklara Karadeniz’in 30-40 metre altında bile rastlandığını belirtti.

Dr. Şahin, yaklaşık 5 yıl süren araştırmaları sonunda, Karadeniz dip sularında yoğun olarak bulunan hidrojen sülfürden hidrojenin ayrıştırılarak bir enerji üretimine yönelik ar-ge çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Şahin, araştırmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Çalışmamız, enerjiden kaynaklanan cari açığın yüksek değerlerde olduğu ve önemli bir sorun olarak tartışıldığı bu günlerde yerli bir kaynağın kullanılabileceği husunda ümitlerimizi arttırdı. Hidrojen sülfürlü suyu, geliştirdiğimiz bir katalizör sistemi üzerinden geçirerek ekonomik koşullarda hidrojen gazı elde etmeyi başardık.

Projemizde, Karadeniz’in 40 metre altında bulunan kaynağın değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine katılması hususunda ilk ciddi sonuçlara ulaşıldı. Şimdiye kadar Karadeniz’deki rezerv tespitleri için yalnızca Rusya, Gürcistan, Ukranya, Romanya gibi ülkelerde çalışmalar yapılmıştı. Ülkemizin de bu konuda eş zamanlı çalışması lazım." Şahin, yaptıkları fizibilite çalışmalarında, mevcut potansiyelin Karadeniz bölgesinin 100 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini gösterdiğini bildirdi.

Konu hakkında bir dizi konferanslar verip üniversite öğrencilerinin ilgisini bu konuya çekmeye çalıştıklarını dile getiren Şahin, "Bunun bir devlet politika haline gelmesi ve pilot tesislerin kurulup bu potansiyelin değerlendirilmesi için çalışmaların yapılması gerekiyor" dedi.

Hidrojen-sülfürden ayrıştırılan hidrojenin, sudan hidrojen üretiminden çok daha ekonomik olduğuna işaret eden Şahin, "Elde ettiğimiz hidrojen yanabiliyor, termik santralde kullanılabiliyor. Ayrıca elde edilen yakıt, araçlarda da kullanılabiliyor" dedi.

20-30 YIL İÇİNDE KULLANILMAZSA BÖLGE ZEHİRLENECEK İDDİASI
Literatürde kendilerinin yaptığı boyutta hidrojen ve sülfür ayrıştırmasını yapan ve bunu uygulamaya koyan bir araştırmaya rastlamadıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu: "Hidrojen-sülfür, denizin altındaki basınç sebebiyle suda çözünmüş olarak olarak bulunuyor. Oraya herhangi bir boru indirdiğinizde ve suyu yüzeye çektiğinizde, hidrojen-sülfür sudan ayrışmaya başlıyor. Zaten bu kaynak, 20-30 yıl içinde enerji olarak kullanılmazsa, bütün bölgeyi zehirleyeceğine dair araştırma raporları var. Hidrojen-sülfür, denizin dibinde bakteriler üretiyor.

Buradaki hidrojenin ayrıştırılmasıyla denizin dibi temizlenecek ve bununla kalınmayıp enerji de üretilecek." Karadeniz dip sularından hidrojenin elde edilmesini sağlayacak prototip çalışmalarını da tamamladıklarını bildiren Şahin, "Türkiye, bu çalışmayı nasıl işlevsel hale getireceği konusunda yoğunlaşmalı. Bölgeye pilot tesislerin kurulması için Karadeniz sahillerindeki en uygun bölgeleri de fizibilite çalışmalarımızda tespit ettik" diye konuştu.

"KAUÇUK ve KİMYA ENDÜSTRİSİNE DE HAMMADDE VERECEK"
Şahin, hidrojen-sülfürden hidrojen üretiminin yüksek seviyelere çıkmasıyla, aynı zamanda ekonomik değeri bulunan sülfür de denilen kükürtün açığa çıktığını kaydetti.

Sülfürün kauçuk endüstrisinin temel kimyasalı olduğunu vurgulayan Şahin, "Hidrojen-sülfürden hidrojeni enerji olarak aldığınızda, oluşan sülfür miktarı da ekonomik olarak bir katkı oluşturuyor. Böylece hidrojen üretimi neredeyse bedavaya geliyor" diye konuştu.

"KARADENİZ’DEN BESLENEN BİR SANTRAL HAYAL DEĞİL"
Şahin, çalışmalarının her türlü maliyet ve fizibilite çalışmalarının tamamlanmasıyla, bölgeye Karadeniz’den doğrudan beslenen enerji santrallerinin kurulmasının "hayal olmaktan çıkacağını" söyledi.

Özellikle Karadeniz’e kıyısı olan ülke araştırmalarının bu kaynağın değerlendirilmesi için yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirten Şahin, "Litaratürü inceleyenler görecekler. Biz de istiyoruz ki Türkiye de bu konuda çalışma başlatılsın. Petrol azaldığında, yerine alternatif enerjiler kullanılmaya başlandığında bizim yanıbaşmızdaki kaynağı değerlendirir potansiyele sahip olalım. Aksi halde 20 sene sonra çok geç kalınmış olunacağından hazır teknolojiler almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Projelerinde hidrojen enerjileri üzerine adını duyuran bilim insanlarıyla da ortak çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Şahin, ayrıca İstanbul’daki Milletlerarası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi’nin Kurucu Direktörlüğünü yapan ve ardından 
ABD’ye dönen Prof. Dr. Nejat Veziroğlu’ndan da çalışmaları konusunda büyük destek aldıklarını söyledi.

PROF. DR. VEZİROĞLU:"MALİYET ANALİZLERİ GEREKİYOR"
Mükerrem Şahin’in çalışmalarını yakından takip eden ve halen ABD’de yaşayan Dünya Hidrojen Enerjisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Nejat Veziroğlu da konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Veziroğlu, halen ABD’de Miami’de dünyanın çeşitli bölgelerindeki hidrojen araştırmaları konusundaki çalışmaları izliyor ve dünyanın bu enerjiye dikkatini çekmesi için konferanslar düzenliyor.

Hidrojenin çeşitli yöntemlerle üretilebileceğine işaret eden Veziroğlu, bu enerji kaynağının Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarından, rüzgar, güneş, su ve jeotermal gibi enerji kaynaklarından elde edilebileceği gibi Karadeniz’in dip sularındaki hidrojen sülfürden de elde edilebileceğini belirtti.

Hidrojen üretiminde uygun maliyetlerle üretim yapmanın önemini vurgulayan Veziroğlu, "Türkiye eğer bu alana yatırım yapar ve düşük maliyetle hidrojen üretimini yapabilirse, enerji bağımlılığından kurtulur. Ayrıca ticaret açığımız tamamen kapanır. Bu çok mühim bir konu" dedi.

Dr Mükerrem Şahin’in yaptığı buluşun da bu açıdan çok mühim olduğunu vurgulayan Veziroğlu, "Tabii bunu ticari hale getirmek için büyük çaplı deneyler yapmak lazım. Bunların da desteklenmesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Karadeniz’deki bu potansiyelin değerlendirilmesi konusunda Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi araştırmacıları ile Karadeniz’e kıyısı bulunan ülke araştırmacılarının çalıştığını dile getiren Veziroğlu, "Ancak bu çalışmalar hala araştırma aşamasında. Henüz ticari hale gelmedi. Bu araştırmalar arasında hidrojeni en ekonomik şekilde üretecek sistemin bulunması lazım" dedi.

Bu araştırmaların büyük çaplı yapılabilmesi için desteklenmesi gerektiğini ifade eden Veziroğlu, "Büyük çaptaki deneylerde ticari olarak ne şekilde hidrojenin üretilebileceğinin projesinin hazırlanmış olması gerekiyor.

Mükerrem Şahin’in çalışmasında hidrojen, kalalizör yöntemiyle elde ediliyor.

Diğer çalışmalarda ise başka yöntemler kullanılıyor. Burada mühim olan hangi yöntemin hidrojeni daha ucuz üretilebileceği. En ucuz yöntem piyasayı tutacaktır.

Bu anlamda Şahin’in çalışması çok mühim.

Bu çalışmanın ticari olarak üretilebilmesi için daha büyük çapta üretim yapılması ve maliyet hesaplarının yapılması lazım. Bu yöntemle ilk etapta hidrojen üretilirse, maliyet ne olacaktır? Bunun gösterilmesi lazım. Eğer 
doğalgazdan daha ucuza üretilebilirse, Türkiye’de doğalgazın, petrolün ve kömürün yerini alır ve dışarıdan doğalgaz, petrol ve kömür ithal etmemize gerek kalmaz." Veziroğlu, Şahin’in çalışmasının Dünya Hidrojen Enerjisi Derneği’nin çıkardığı Uluslararası Hidrojen Enerjisi Dergisi’ne gönderildiğini ve burada çeşitli araştırmacılar tarafından tetkik edilip yayınına karar verileceğini söyledi.

BU ÇAĞIN ADI "HİDROJEN" ÇAĞI
 Uzun yıllar hidrojen ve bor teknolojileri üzerine çalışmalar yürüten ve çok sayıda uluslararası yayım yapan Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Levent Aksu da konuya ilişkin görüşlerini aktarırken, geçen yüzyılın bilim çevrelerinde "atom çağı" olarak adlandırıldığını, bu yüzyılın da "hidrojen çağı" olduğunu belirtti. Aksu, hidrojenin kainatta en çok bulunan element olarak çok büyük bir enerji kaynağı olduğuna dikkati çekti.

Hidrojenin genellikle suyun elektrolizinden elde edilebildiğini anlatan Aksu, iki hidrojen ve bir oksijen elementinden oluşan sudan hidrojenin ayrıştırılması için çok yüksek elektrik enerji gerektiğinden bu çalışmaların çok zahmetli ve zor olduğunu belirtti.

Hidrojen-sülfürlü suda bu zahmetlerin çoğunun bulunmadığını söyleyen Aksu, Mükerrem Şahin’in yürüttüğü projenin özellikle bu açıdan çok önemli olduğunu vurguladı. Çalışmada, hidrojeni sülfürden ayırmak için özel katalizörler kullanıldığını anlatan Aksu, şu bilgileri verdi: "Hidrojen günümüzde çok önemli bir yakıt. Bildiğimiz tüm roket yakıtları hidrojenden yapılıyor. Çağımıza adını veren de hidrojen. Hidrojen, bilinen en etkili yakıt. Petrolün veya benzinin veriminin 10 bin katı kadar yüksek bir verim sağlıyor. Fakat, sıvılaştırılması sorunu belli katalizörlerle, depolanması sorunu da büyük ölçüde halledildi." Hidrojenle çalışan arabaların yapılmaya başladığını, ABD’de de çok sayıda hidrojen dolum merkezinin bulunduğunu dile getiren Aksu, "Hidrojen sülfürden hidrojeni elde etmek mevcut tüm yöntemlerden daha kolay" dedi.

Karadeniz dip sularına yönelik projenin son derece önemli bir proje olduğunu ifade eden Aksu, şu görüşlerini bildirdi: "Hidrojen sülfür Karadeniz’in dip sularında çok fazla bulunan bir bileşik. Bunun içinden hidrojenin alınması konusunda yapılan fizibilite çalışması da son derece uygun. Daha yapılması gereken çok çalışma var. Bu çalışma, hidrojen araştırmalarında bir mihenk taşı diyebilirim. Türkiye’de uygun bir şekilde petrolden daha ucuza mal edilebileceğini düşünüyorum. Bunun için fiyat ve fizibilite araştırmasının yapılması lazım. Sanıyorum ki petrolden daha ucuza mal olacaktır."


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1993237 ziyaretçi (4346863 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol