Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Nuri DEMİRAĞ.Nasıl Geri Bırakılıyoruz 1.
  
 
Nuri DEMİRAĞ Kimdir ?
1886 yılında Sivas'ın Divriği kasabasında doğdu. Bu kasabanın eşrafından Mühürdarzade Ömer Bey'in oğludur, annesinin adı Ayşe Hanımdır. Babasını henüz üç yaşında iken kaybetmiş, annesinin himaye ve teşvik kanadı altında otodidakt olarak yetişmiştir. Rüşdiye tahsilini memleketinde yapmış ve aynı rüşdiyeye muallim tayin edilmiş, Ziraat Bankasının açtığı bir müsabaka imtihanını kazanarak, bu bankanın önce Kangal, sonra Koçkiri şubelerinde çalışmıştır. Maliye Bakanlığının açtığı bir imtihanı da kazanarak, bankacılıktan maliye hizmetine geçmiş,
Devamı »
Tarihi Belgeler Arşivi
            
Haberler
Beşiktaş'ta bir Tayyare Fabrikası Belgeseli
Sinema Televizyon Film�in yapımcılığını, Savaş Güvezne�nin yönetmenliğini üstlendiği "Beşiktaş�ta Bir Tayyare Fabrikası" adlı belgesel çok yakında vizyona çıkacaktır
Devamı »
 
Türk Yolu Dergisinde Çıkan Demirağ Makalesi
1884 senesinde Divriği�de doğdu. Çalışkan dürüst, milliyetçi, memleketini seven bir iş adamı idi. Müteahhit olarak TBMM binasını,1930 senesinde Karabük Demir çelik tesislerini (1930), Sivas-Erzurum demiryolunu (1938�1939) yaptı. Atatürk meçlişte �Bir Türk Firması Sivas-Erzurum demir yolu ihalesine girerek kazandı� diyerek sevincini belirtti.
Devamı »
 
"Nuri Demirağ Havaalanı" Meselesi
Geçen cumartesi günü, Sivas Havaalanı'nda yapılan pist genişletme çalışmalarının kutlama töreni yapıldı. Törene, projenin sahibi ve yürütücüsü sıfatıyla Ulaştırma Bakanı ve müsteşarına ilaveten Tarım Bakanı Mehdi Eker ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener de katıldı.
Devamı »
 
 
 
 
 
 
 
 
�Bu memlekette millet hizmeti yolunda emek sarfedenlere reva gördüğümüz muammele ve ayırabildiğimiz şeref payı bu oldukça, davalarımızı hal yolunda ortaya atılan değerli evlatlarımızın sayısı gittikçe sıfıra inecektir.� (Nuri Demirağ Hayat ve Mücadeleleri, sayfa 52, Basım Yılı: 1954)

                     Nuri Demirağ  © 2009  Web Tasarım : NewDizayn


Nuri DEMİRAĞ<<TIKLANuri Demirağ diye biri…

Nuri Demirağ ismini pek hatırlayan çıkmaz. Halbuki Türkiye’nin dört yanına demiryolu hattı inşa ettiği için Atatürk kendisine ‘Demirağ’ soyadını verdi.

Demiryollarından hızını alamayan Demirağ, ilk uçak fabrikamızı kurup üretime geçti; ancak Inönü’nün gazabına uğradı. Böylece Türkiye kendi içinden bir ‘Boeing’ çıkarma şansını kaybetti.

Yeşilköy Hava Limanı’nın bir bölümü özel uçaklarla doludur. Ülkede nam salmış bütün işadamlarının tercihen Chessna tipi uçakları ortalıkta arz-ı endam eder. Gövdelerinde de uçağı satın alan hatırı sayılır işadamlarının isimleri yazılıdır. Ne var ki bu jetlerin hiçbiri, uçağı kullanan işadamlarının kendi fabrikalarında, kendi teknisyenleri ile sıfırdan imal edilmedi.

Gelelim Nuri Demirağ’ın hikâyesine; Nuri Bey 1886 yılı Sivas doğumlu. Babasını küçük yaşta kaybetmesinden dolayı iş hayatına 17 yaşındayken atılarak Ziraat Bankası’nda memur olarak göreve başlamış. Ardından maliye şubeleri müfettişi olarak memurluk hayatına devam eden Demirağ’ın hayatı ticarete atılıp ‘Türk Zaferi’ adlı sigara kâğıdı üretimine geçmesiyle birdenbire değişmiş. Sigara kâğıdı işinden üç buçuk senede hatırı sayılır bir servet edinmiş. Ancak ticari hayatındaki büyük sıçramayı Samsun-Sivas demiryolu hattının ihalesini almasıyla gerçekleştirmiş. Bu başarısı ona Samsun-Erzurum, Sivas-Erzurum, Afyon-Dinar arasındaki demiryolu hatlarının da yapımını kazandırmış ki bu sebepten dolayı Soyadı Kanunu’nun çıkmasıyla birlikte Atatürk, Nuri Bey’e ‘Demirağ’ soyadını bizzat kendisi uygun görmüş.

Sonunu getiren uçak imalatı meselesi ise Türk Teyyare Cemiyeti’nin Reisi Cevat Abbas’ın uçak almak için halktan bağış kampanyası açmasıyla başlamış. 1935 yılında 10 bin lira bağışta bulunarak hava savunmasının önemine dikkat çeken Atatürk’ü, 5 bin lira ile Ankara’nın en zengin işadamı Vehbi Koç izlemiş. Kardeşi Naci Demirağ’ın katkısı 120 bin lira olurken Nuri Bey’in kampanyaya tepkisi şöyle olmuş: “Mademki bir millet teyyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfünden beklememeliyiz. Ben bu açık fabrikasını yapmaya talibim.” Bu arada Nuri Demirağ’ın aynı yıllarda devletin 212 milyonluk devlet bütçesine mukabil 11 milyonluk şahsi serveti ile Türkiye’nin en zengin işadamı olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Hem yolcu hem bombardıman uçağı

Böylelikle Almanya, Çekoslovakya ve Ingiltere’deki uçak fabrikalarını mühendisleri ile birlikte gezmek üzere yola koyulmuş. 1936’da bir Çekoslovak firması ile anlaşarak Beşiktaş’ta proje atölyesini kurmuş. Iş büyüdükçe, atölyeler yetmeyerek uçakların testleri için bir piste ihtiyaç hasıl olmuş ve bunun Yeşilköy’de bugün Atatürk Hava Limanı olarak kullanılan Elmas Paşa Çiftliği satın alınmış. Burada geleceğin pilotlarının yetişmesi için Nuri Demirağ Gök Okulu, uçak tamir atölyesi ve hangarlar inşa edilmiş. Tarihin garip cilvesi Yeşilköy’deki Gök Okulu’nun ilk öğrencileri arasında zamanın cumhurbaşkanı Ismet Inönü’nün oğulları Ömer ve Erdal Inönü de var. Ancak her ne oldu ise bir hafta sonra Inönü kardeşler okulu terk etmiş.

Türk Hava Kurumu (THK) Nuri Demirağ’a 10 adet eğitim uçağı ile 65 adet planör siparişi vermiş. Demirağ ve ekibi, bir yandan bu siparişleri yetiştirirken, bir yandan da Nu.D.38 ismi verilen altı kişilik, çift motorlu ve gövdesi alüminyum kaplı yeni bir model geliştirmiş. Demirağ’ın bu başarısı, Türkiye’de olduğu kadar yurtdışında da büyük yankılar uyandırmış. Son teknoloji ile donatılan ‘Nu.D.38’in yapılması, dünya uçak sanayicilerinin dikkatini ilk uçak fabrikamızın üzerine çekmiş doğal olarak. Ve çok geçmeden dünya havacılığında A sınıfı yolcu uçağı kategorisine alınmış. Ayrıca yolcu uçağı olarak tasarlanan ‘Nu.D.38’, savaşta mükemmel bir bombardıman uçağı olarak hizmet verebilmesi meselenin farklı bir boyutu. Ilginç olan hiçbir zaman Demirağ’ın bu uçağının THK tarafından kabul görmemiş olması. Bu uçağın Türkiye içinde ve hatta yurtdışı seferleri yapıyor olması bile anlaşılan THK’nın fikrini değiştirmeye yetmemiş. Verilen siparişlerin iptali ve THK ile yıllarca süren mahkemeleri sonucu Demirağ, fabrikayı kapatmak zorunda kalmış.

Böylelikle daha sinemanın esamisinin okunmadığı 1930’larda ülkenin dört bir yanındaki salonlarda uçaklarının tanıtımını yapan Demirağ’ın havacılık serüveni THK ve devrin Milli Şefi Ismet Inönü’nün gayretleri ile son bulmuş. Hikâyenin geri kalan kısmında da Inönü’ye kafa tutmak isteyen Demirağ’ın Türkiye’de ilk muhalefet partisi Milli Kalkınma Partisi’ni kurması var. Demirağ’ın havacılık serüveninde devrin kudretli ismi Inönü’nün takoz koyduğunu ve dolayısıyla uçak sanayimizi baltaladığını söylemek yanlış olmaz; ancak eksik bir bilgidir. Işin aslı Demirağ, o dönemin tek mağduru da değildir. Nuri Demirağ, Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Killigil’in de yakın arkadaşı. Nuri Killigil Paşa ise Türkiye’nin ilk silah ve patlayıcı imal eden fabrikatörüydü. Ordunun bazı siparişlerini üstlenen Paşa’nın Sütlüce’deki fabrikası -Nuri Demirağ’ın uçak imalatı serüveni ile tarih benzerliğine dikkat- 1949 yılında esrarengiz şekilde infilak etti. Nuri Paşa’nın cesedi bile bulunamadı. Nuri Paşa’nın Israil’le savaş halinde olan Mısır’dan yüklüce bir cephane siparişi aldığı için fabrikasının sabotaj sonucu infilak ettiği iddia edildi.Prof. Onaral�an �enilikçi Yaşam�konferansı

OSTİM tarafından planlanan ve Prof. Banu Onaral�n katkıları ile düzenlenecek, �ünya nasıl kalkınıyor? Ulusal ve bölgesel kalkınmanın küresel dinamikleri nelerdir?�sorularına yanıtların aranacağı, �amanı Yakalamak ve Zamanı Aşmak: Yenilikçi Yaşam�konulu konferans 29 Aralık�a Türk Patent Enstitüsü Başkanlığında yapılacak.

Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) birkaç yıl öne kurulan Türk Amerikan Bilim İnsanları ve Akademisyenler Derneği (TASSA) ve Drexel Üniversitesi Biomedikal Mühendislik ve Sağlık Okulu Başkanı Prof. Dr. Banu Onaral, ekonomi ve teknoloji dünyası ile ulusal ve bölgesel kalkınma konusunda sorumlu ve yetkili makamda bulunan karar vericilere hitap edecek.

�eyin göçü yok, beyin gücü var�br>Kalkınma, teknoloji, inovasyon ve bilim şehirleri kurulması konularında araştırmalar yapan; konferanslar veren Prof. Onaral, bilim iklimine engel mevzuatların yenilenmesi ile beyin göçünün tersine döneceğini vurguluyor.


***Ünlü Türk girişimci Nuri Demirağ�n ***


torunu olan bilim insanı Prof. Dr. Onaral, �BD�e beyin göçü yok, beyin gücü var. Bu bilim adamları sürekli Türkiye için uğraşıyorlar. Beyin gücümüz var. Maddi ve manevi sermayemiz var. Belki bölük pörçük, ama birlikte yeterince yatırım gücümüz var. Artık konuşmaya gerek yok; yapmaya başlayalım. Hatalar yapıp öğreneceğiz. Denemeliyiz artık. Biz bu beyin gücünün hem Türkiye'deki toplumsal dönüşümde nasıl değerlendirilebileceği sorusuna, hem de evrensel bilime nasıl katkıda bulunacağına odaklanmış durumdayız. Bizim için asıl olan insan ve gelecek nesil... Ve bu nesli verimli kılacak ortamların biran evvel yaratılması'' diyor.

Tarih 29 Aralık 2009, konu �enilikçi Yaşam�br>29 Aralık 2009, Salı, Saat 16.00 Ankara�a, Türk Patent Enstitüsü Konferans Salonunda başlayacak olan konferansta, açılış konuşmalarının ardından �enilikçi yaşam�konulu sunum yapılacak. Konferansta Prof. Dr. Onaral, �amu, Akademik, Sivil ve Özel Sektör Yenileşim Güçbirliği, Bilgi ve bilimin toplumsal yarar ve ekonomik değere dönüşümü, Türkiye�in Fırsat Pencereleri, İki ülke arasında sürdürülebilir bir eğitim, bilim ve teknoloji köprüsü: TASSA, Bilgi, Bilim ve Teknoloji Ekosistemleri, Kalkınma Ekosistemi, Dünyada yankı getiren özgün örnekler, İnova Yaşam ve Nereden Başlamalı�temalı sunumunu gerçekleştirecek.

Yoğun katılım bekleniyor
Konferansa bakan ve parlamenterin, vali ve bürokratların, üniversite ve yüksek okul yöneticilerinin, bilim adamalarının, teknokent yöneticilerinin, bölgesel kalkınma ajansı yöneticilerinin, araştırma kuruluşları temsilcilerinin, OSBÜK üyelerinin, TTGV yöneticilerinin, KOSGEB ve TÜBİTAK yöneticilerinin, Üniversite Sanayi İşbirliği kuruluş temsilcilerinin, Meslek odası yöneticilerinin, Yerel Yöneticilerin, İhracatçı Birlikleri yöneticilerinin, Sektörel Küme üyelerinin, planlamacıların ve çok sayıda basın mensubunun davet edildiği bildirildi.
 http://www.nuridemirag.com/ <<< TIKLA

Nuri Demirağ<< TIKLA

GörünümYouTube - Türkiye'nin İlk Uçağını Üreten Nuri Demirağ

5,0 üzerinden 5,0 olarak değerlendirilmiştir

- 3 dakika - 4 Mar 2007

http://www.logisticsclub.com Türkiye'nin ilk uçağının uçuş görüntüsü ve Mehmet KUM'un, Nuri DEMİRAĞ hakkındaki yorumu.
www.y

NURİ DEMİRAĞ HAKKINDA MEHMET KUM'UN ANLATTIKLAR

Türkiye'nin Harcanan Dâhîleri" başlığı altında bir seri başlatmayı düşünüyorum. Bu serî Nuri Demirağ ile başlayacak, Dr. Behçet Uz, Nuri Kıllıgil ve Vecihi Hürkuş'la sürecektir. Sizlerin de katkılarıyla daha geniş bir serî yapabiliriz. Aklınıza gelen "harcanmış" ve unutulmuş dâhîlerimizi bize tanıtınız.

NURİ DEMİRAĞ

Hayâtı

1886 yılında Divriği'de doğdu. Babası Mühürzâde Ömer Beğ, annesi ise Ayşe Hanım'dır. 3 yaşındayken babasını kaybetti, annesinin de yardımlarıyla kendi kendini yetiştirdi. Divriği Rüşdiyesi'ni dereceyle bitirdi ve aynı okulda öğretmenliğe başladıktan bir süre sonra Zira'ât Bankası'nın sınavını kazanarak Kangal ve Koçgiri şûbelerinde çalıştı. Daha sonra Mâliye Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak mâliye müfettişliği yapmak üzere İstanbul Beşiktaş'a yerleşti.


Nuri Demirağ
"Millî haysiyet ve şerefi, üç buçuk palikaryanın ayakları altında çiğnenen bir hükûmete me'mûrluk edemem." diyerek istifâ etti ve 252 lira sermâyeyle sigara kâğıdı üretimine başladı. Komprador azınlıkların tekelinde olan bu sektörde hızla büyüdü. "Türk zaferi" adını verdiği sigara kâğıdı tüm Türkiye'de çok tutulmuştu ve 3 sene içinde 84000 lira gibi bir servet kazandı. O, bu parayı kendi parası olarak görmüyor, milletin parası olarak gördüğü için millete harcamayı düşünüyordu.

Cumhûriyet döneminde açılan tren yolu ihâlelerinde en düşük fiyat ve en yüksek indirimlerle hep o kazandı. Fevzipaşa-Diyarbakır, Afyon-Antalya, Sivas-Erzurum, Irmak-Filyos hatlarını yaptı. Toplamda 1012 km ray döşemişti. Bu başarısının üzerine Atatürk, kendisine Demirağ soyadını verdi.

Bu sırada diğer inşa'ât işleriyle de ilgilenen Demirağ, Bursa'da Sümerbank'in Merinos, Karabük'te Demir ve Çelik, İzmit'te Selüloz, Sivas'ta Çimento fabrikalarıyla, Istanbul'da Hal binasını ve Eceâbâd-Havza şosesini de yapti. Bu eserlerinin önüne ve çevresine hayrât çeşmeleri yaptırması da ilginç ve takdîre şâyân bir özelliğidir. Bu çeşmeler 48 adettir.

Dışarıdan uçak almak için devlet, ülkenin zenginlerine, bu arada Nuri Demirağ'a da, bağış yapmaları için başvurmuştur. Demirağ, "Siz ne diyorsunuz? Benden bu millet için bir şey istiyorsanız, en
mükemmelini istemelisiniz. Mâdem ki bir millet, tayyâresiz yaşayamaz, öyle ise bu yaşama vâsıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz. Ben bu uçakların fabrikasını yapmaya tâlibim." diyerek 10 yıllık bir plan hazırlar. Önce Beşiktaş'ta uçak fabrikası kurar ve burada bir prototip yapılır. Uçakların denenmesi için bir piste gereksin,im vardır ve bunun için Yeşilköy'de Elmas Paşa Çiftliği satın alınarak buraya havaalanı yapılır. Bu havaalanı, daha sonra kamulaştırılarak bugünkü Atatürk Havalimanı olacaktır.

Dışarıdaki lisanslı uçakları montajlamayı doğru bulmayan demirağ, "Avrupa'dan, Amerika'dan lisanslar alıp tayyâre yapmak kopyacılıktan ibârettir. Demode tipler için lisans verilmektedir. Yeni i'câd edilenler ise bir sır gibi, büyük bir kıskançlıkla saklanmaktadır. Binâenaleyh kopyacılıkla devâm edilirse, demode şeylerle beyhûde yere vakit geçirilecektir. Şu halde Avrupa ve Amerika'nın son sistem teyyârelerine mukâbil, yepyeni bir Türk tipi vücûda getirilmelidir." sözleriyle AR-GE'nin önemini kavradığını gösteriyordu.


NUD 38

1937-1938 yılı içinde Türk Hava Kurumu 10 okul uçağı ve 65 planör sipârişinde bulundu. İstanbul fabrikalarında yapılan ilk yerli Türk uçağı, 1941 yılı ağustosunda Nuri Beğ'in doğduğu yer olan Divriği'ye uçarak gidip gelmişti. Halkı da heyecanlandıran bu tür gösterilerin yararlı olduğunu düşünen Nuri Beğ, Eylül ayında 12 uçaklık bir filoyu, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Konya, Adana, Elazığ ve Malatya rotasında uçurarak halka kendi uçaklarımızla göklerimizi kendimizin koruyabileceğini göstermek ve onlara inanç vermek istemiştir. Nu.D.38 tipi yolcu ucağı, tamamen Türk mühendis ve işçilerinin ortaya çıkardıkları Türk tipi bir uçaktır. 6 kişilik yolcu uçağının çift pilot kumandası bulunmaktadır. Gövdesi alüminyum kaplama olan bu uçak, barışta yolcu uçağı, savaşta ise bobardman uçağı olarak kullanılabilmektedir. Saatte 325 kilometre hız yapabilmekte ve 1000 km uçabilmektedir. Türk Hava Kurumu, Nuri Demirağ'ın fabrikalarına sipariş vermiş olduğu bu uçakları almaktan -nedense-* vazgeçmiştir. İlginçtir ki, bu uçaklar yıllarca kullanılmış ve tek bir kazâ yapmamıştır.


5 NUD 36 gösteri sırasında
Bunun üzerine, bu uçakları kendi kurduğu yatılı pilot okulunda kullanma kararı alır. "Gök Okulu" adını verdiği bu okulda öğrencilerden para almamakta, onların tüm masraflarını karşılamakta ve ayda 150 lira burs vermektedir. Bu okulda çok değerli pilotlar yetişmiştir. ilk 9 me'zûn şunlardır: Galip Demirağ, Mehmet Kum, Osman Doğan, İbrahim Uras, Mustafa Turman, Sabri Mağara, İhsan Anıl, Mustafa Engül, Hüseyin Danacı. Erdal ve Ömer İnönü de bu okula kaydolmuşlar ama bitirmeğe muvaffak olamamışlardır.

Gök Okulu'nun Me'zûniyet Yemîni 21.8.1937 Nu.D üzerinde:

"Bu altı kanatta yazılı altı nevi fenalığı (İşret,kumar, iffetsizlik, eğrilik, tembellik, zulümkârlık) havada, denizde ve karada yapmayacağımıza, yapanları gücümün yettiği, dilimin döndüğü kadar uğraşarak yaptırmamaya çalışacağıma, nâmusum, vicdânım, şerefim, varlığım, benliğim hulâsâ vatanım ve öz Türklüğüm nâmına and içiyorum.
Ömrüm boyunca bu sayılı fenâlıklardan herhangi birini işlersem, ve başkalarının fenâlıklarını da usanmadan asla fütûr getirmeden telkîn ve men'e çalışmazsam gökler başıma yıkılsın, yerler beni yutsun, ırmaklar ve denizler beni boğsun. Hâsılı her türlü felâket beni yok etsin."İstanbul'daki fabrikasını kapatmak zorunda kalması, İstanbul'a yaptırmayı plânladığı hastânenin, Ahırkapı-Salacak arasında yapmayı plânladığı Boğaz Köprüsü girişimlerinin, yaptığ köy plânının ve daha birçok plânının engellenmesi üzerine siyâsete atılır ve 1945 yılında Millî Kalkınma Partisi'ni kurar. Seçimlerde başarılı olamaz ve 1954 yılında DP listesinden Sivas milletvekîli olur. Ölene kadar bu görevini sürdürür.


MKP'nin mitinginden bir görüntü


1957 yılında şeker komasından ölen Demirağ'ın Mesude Demirağ ile olan evliliğinden Galip ve Kayı Alp adlı iki oğlu, Mefkure, Şukufe, Süveyda, Suheyla, Gülbahar ve Turan Melek adlarında kızları vardır.


Demirağ 'Â'ilesi

İlkleri ve Başarıları

- 1936 Yılında Seri Üretim Olarak İlk Türk Uçağını Yaptı. (Nu.D 36)
- Ankara'nın doğusuna ilk demiryolunu yaptı.
- İlk yerli paraşütü yaptı.
- 1922'de ilk Türk sigara kâğıdını (Türk Zaferi) üretti.
- Bursa'da Sümerbank'ın Merinos fabrikasını kurdu.
- İstanbul Boğazı'na özel köprü yaptırmayı projelendirdi. Yap-İşlet-Devret modelini ortaya attı.
- İlk şehir ve köy plânlarını hazırladı.
- 1942'de "Keban'a baraj yapılmalı." dedi.
- Karabük'te Demir ve Çelik fabrikasını kurdu.
- İzmit'te Selüloz fabrikasını kurdu.
- Sivas'ta Çimento fabrikalarını kurdu.
- İstanbul'daki büyük hal binâsını yaptı.

Hayır İşleri

- Divriği'de Gök Ortaokulu'nu yaptırdı ve orada okuyan öğrencilere burs verdi.
- Her yapıtına hayrât çeşmesi ekledi.
- Gök Okulu'nda ücret almadan pilot yetiştirdi.

Vecîzeleri

“Hesaplı hareket ettiğini zanneden ve onunla iftihâr eyleyen dar kafalar; kurtulmağa, yükselmeğe elverişli hiç bir eser vücûda getirmezler. Kurtuluş ve yükselişi, ancak varlığına dayanan ve mülkü milletin gizli kapalı hazînelerini verimli hâle getirmesini bilen, şahsî menfa'âtini millet menfa'âti uğruna fedâ eden, rûhu idealist, dimağı realist şahsiyetlerde aramalıdır.” 1947

“Türk; insân kudretinin yaratabileceği her faydalı şeyi memleket için düşünmeye, düşündüğünü yapmağa ve başarmağa kadîrdir. Yapamamak 'yapamadım, yapamam' demek; 'benliğimden, varlığımdan geçtim... aczi, zaafı kabul ettim' demektir.” 1938

“Vaktiyle ecdâdımız yirmi bin, otuz bin atlı ile Macar ovalarını alt üst ederler, büyük zaferlerini bu akıncılarla ihrâz eylerlermiş. Bugünün akıncıları da, tayyârelerdir. Acabâ yirmi otuz bin Türk atlısıyla, târîhin en şanlı zaferlerini kazanmış olan Türk ordusunu kanatlandırmak mümkün değil mi? Mümkün, hem de çok mümkün.” 1938

"Hayâtımda fuzûlî masraflardan dâimâ kaçındım. Çünkü, kazandığım parayı, Türk milletinin bir vedîâsı olarak muhafazaya mecbûr olduğumu unutmadım. Türk milletinin müşterek servetini isrâf ve sefâhâtin batağına gömmeğe benim ne hakkım var? Yanımda çalışanlar da, bu dusturu ezber edecek kadar bellemişlerdir.” 1947

“Her şahsî servet, milletin fert elindeki bir emânettir. Her emânet gibi bunu da suistimâl bir cürümdür.” 1942

“Büyük eserler; lüks hayattan, büyük masraflardan ictinâb sÂyesinde yapılan tasarruflardan meydana gelir. Şahsi servetler, Türk milletinin hey'et-i mecmuâsınındır. Vatanın nef’ine her zaman hazır ve tahsîse âmâde fertler elinde emânettir. Bunu kimsenin bol bol ve sefâhâte sarfetmeye, israfa, suiistimâle hakkı yoktur.” 1947

“Büyük teşebbüslerde muvaffakiyet, ancak şahsî kusûrlardan münezzeh olmakla mümkündür.” 1942

İsmet İnönü'ye Fabrikasının Kapanması Üzerine Yazdığı Mektup
".....göklerine hâkim olamayan milletlerin yerlerde sürüneceğine, daha dogrusu yerin dibinde çürüyeceğine inandıgım için 3,5 sene evvel bütün personel ve araç gereci öz kaynağımızdan olmak üzere, memleketin ihtiyaçlarına tamamen cevap verecek büyük bir uçak endüstrisi kurmak istedim. Ve bu düşüncemi Mareşal Fevzi Çakmak'a arz ettim ... beni büyük bir aşkla tebrik etti. Bunun üzerine dünyânın en mükemmel tayyâre ve teferrûâtını yapan memleketlere mütehassıslarımla birçok kereler seyahat ettim. Tetkikât yaptım, yaptırttım. Ecnebî memleketlerde müteaddit kıymetli Türk gençleri ve işçileri okuttum, yetiştirdim ve yetiştirmekteyim. Fabrikalarımı san'ât mekteplerinden yetişen en kıymetli Türk işçileriyle, en yeni ve modern makinelerle tezyîn ederek buna müteallik muhtelif san'âti şubelerinde kurslar açmak, bilgilerini amelî, nazarî genişletmek sûretiyle de elemanlar hazırladım.

Beşiktaş'ta kurduğum tayyâre atölyesiyle Yeşilköy'de yapmakta olduğum modern uçuş meydanı, tamir atölyesi ve hangara ait plan-planlar ve bu maksatla satın alınan 1500 dönümlük arazi ve mâden taharrî ruhsatnâmesi ve su kuvvetlerinden elektrik istihsâli için değirmen ve baraj mahalli krokileri ve bu maksada hizmet emeliyle yaptırdığım 250 mevcutlu orta mektebe âit fotoğraflardan bir takımları ektedir.

Geçenlerde Beşiktaş'taki atölyemin senevi imalat kabiliyetinin tâyini istendi. 300 mektep veyâ 150 antrenman yâhut 50 avcı tayyâresi yapılabileceği cevâben bildirildi. Zamân zamân takdîrler ve teşekkürlerle maddî ve mânevî yardımlar yapılacağı ve sipârişler verileceği
Hava Kuvvetleri'nden tahrîren ve şifâhen bildirildi. Şimdiye kadar âsâr-ı fiîliyesi görülemedi. Bu bâbdaki emirlerin ve takdîrnâmelerin sûretleri ektedir. Hava Kuvvetleri'nin bir çok yüksek tayyâre mühendislerinden mürekkep teknik komisyonu tarafından ilk Türk tipi olarak belirttiğim bu tayyareye ait sandıklar dolusu yüzlerce aerodinamik ve statik resimleri ve hesapları mezkûr komisyonca aylarca tetkik ve performans tecrübeleri yapılarak mükemmel, normal mektep tayyaresi olduğundan Hava Kurumu'na teblig ve uçuş müsaâdesini verdiği hâlde Türk Kuşu, memlekette yegâne salâhiyettir bu fen komisyonun kararını dinlemeyerek tayyâreleri kabûlden imtinâ etmekte ve kazâ hâdisesi yüzünden vukû'a gelen teahhûru nazar-i îtibâra almayarak tayyâreleri almamakta ısrar ve te'minât mektubu muhteviyâtı olan 14,000 liranın, zapt ve avans verdikleri 40,000 lirayı istirdât etmişlerdir.

İşçilerim ve fabrika personelleri işsiz kalmıştır. EsÂsen şimdiye kadar tam ve kâmil bir mesaj sahası da bulamamışlardır. Bu müessese memleket müdafaâsı için faydalı bulunuyorsa, derhâl sipariş verilerek yaşatılmasının te'min-i ricasını havi Mareşal Hazretleri'ne çekilen ve şimdiye kadar cevabı alınamayan telgraf sureti ilişiktedir. Bu uğurda şimdiye kadar
harcanan 1,5 milyon lira ile -hoş, karakterim buna müsâit degil ya- farz-ı muhâl 15-20 adet han, apartman yapardım, senede 150-200 bin lira kirâ alarak istediğim yerde gezer, tozardım.
Hülâsâ, Türk'e ecdâdından mîras ve dünyâya numune-i imtisâl olmuş olan sipâhiliğin, süvâriliğin, serden geçtiliğin bugünkü şekli de tayyâreciliktir.

Gece gündüz, kış yaz, yağmur çamur, kar, bora, fırtına mâniAlarını bertaraf edecek, vatanın her bucağında şimdilik en az 60-70 yerinde modern uçuş meydanları ve yanıbaşında tâmir atölyeleri, hangadarı, müteaddit sınıf ve derecelerde mektepleri ve birkaç yerde tayyâre ve
motor fabrikaları yaparak havacılığımıza yüzlerce, binlerce,onbinlerce,ihtiyat yapıcı, uçucu, yaratıcı elemanlar ve vesâit yetiştirmek iktidârındayız. .

Tayyâre sür'âdîdir. Mütemâdiyen de sür'âtleniyor. Havacılık işlerinin bu sür'ate ayarlanması için hepsi aynı rütbede ayrı ayrı nokta-i nazar taşayan hava komutanlarının başlarına tepeden tırnağa, başından sonuna kadar mes'ûliyeti nefsinde toplayan "üzerine toz kondurulmamış"
yırtıcı yaratıcı bir şahsiyetin (her memlekette oldugu gibi) bu mühim ve hayâtî işin başına geçirilmesi sûretiyle tevsîini ve mahdût çerçeve dâhilinde bırakılmamasını, vatanın yegâne kurtarıcısı siz aziz büyük millî şefimden yalvararak kemâl-i hürmetle arz ve niyâz ederim."

Kaynakça
1. Nuri Demirağ
2. Nuri DemiraÄŸ - Vikipedi
3. itü sözlük
4. Endüstrileşmemizin engelleri ve Demirağ olayı** (Dünya Gazetesi** 03/07/2004)
5. Semih İnceöz, "Nuri Demirağ", Aksiyon 80. Sayı, 15.06.1996
6. biyografi.net:*Nuri*Demirağ .... www.secimturk.net i ziyaret ettiniz mi?
7. Ziya Şakir, "Nuri Demirağ Kimdir?", Kenan Matbaası, 1947
8. M. Necmettin Deliorman, "Nuri Demirağ Hayat ve Mücadeleleri", Nu.D Matbaası , 1957
Yeşilköy Havaalanı'nda her yıl düzenlediği Gök Bayramı'ndan bir görüntü

__________________________________________________ ___________

* Görünürdeki gerekçe, uçak tasarımında görev alan ve iyi bir pilot olmamasına rağmen Eskişehir'deki denemeye getiren uçak mühendisi Sebahattin Alan'ın, hava alanı etrâfındaki hendeğin varlığını bilmemesi üzerine yaptığı kazâ ve bu kazânın ardından uçağın dayanıksızlığına hükmedilmesidir. Demirağ, bunun üzerine THK'ya dâvâ açar ama dâvâyı kaybedince fabrikasını kapatmak durumunda kalır. Oysa ki uçaklar sağlamdır ve yıllarca kazâ yapmadan uçmuştur. O dönemde Fransa'dan alınan Henrio'lar kısa bir süre içinde hurdaya çıkar. İhâlenin iptâlinin altında, Amerikan Uçak Üreticileri Birliği Başkanı Todd'un Türkiye ziyâretinin yattığı düşünülmektedir. Çünkü, ileride çok büyük bir pazar olması öngörülen Türkiye'nin rekâbet gücü yüksek uçaklar üreterek pazar olmaktan çıkması, hattâ diğer pazarlarda etkin olması kimsenin işine gelmemektedir.
d!n@m!t kişi çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1884761 ziyaretçi (4126732 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol