Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  UHK. 2006 Kongresi
 


UHK 2006 Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. T. Nejat VEZİROĞLU UHK 2006 Konuşması

Günümüzde dünya ekonomisinin enerji ihtiyacının yaklaşık %80’i fosil yakıtlar tarafından karşılanmaktadır. Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmiş ülkeleri yakalamaya çalışırken enerji tüketimlerini arttırmaları sonucunda, fosil yakıt kaynakları daha da hızla tükenmektedir. Arz sınırlı iken talep giderek arttığı için fosil yakıt fiyatları da yükselmektedir. İki yıl önce petrolün bir varili 18.00 dolar iken bugün 70.00 dolardır, ve bu rakamın artmaya devam etmesi beklenmektedir.

Bugün dünyada kişi başına düşen ortalama gelir 7,000 dolar civarındadır. Bu rakkam 1860 yılında endüstri devrimi başladığı zaman iki haneliydi. Bu hızlı gelir artışını fosil yakıtlara borçluyuz. Her ilacın yan etkisi olduğu gibi, fosil yakıtların da yan etkisi bulunmaktadır. Fosil yakıt kullanımı hava kirliliği, asit yağmurları, küresel ısınma, iklim değişikliği, ozon tabakasının delinmesi, ve benzeri çevre sorunlarına sebep olmaktadır. Buzullar erimeye başladı, okyanuslardaki sular ve Hint ve Pasifik Okyanusları’ndaki ada ülkelerinin etrafındaki deniz suları yükseliyor; bu yüzyılın ortasında bu ülkelerin tamamen sular altında kalmaları bekleniyor. Fosil yakıtların yol açtığı yıllık küresel hasar 5 trilyon dolar civarındadır, ve bu rakkam fosil yakıt tüketimiyle doğru orantılı olarak artmaktadır.

Hidrojen Ekonomisi - bu kongrenin konusu - yukarıda belirtilen, birbiriyle bağlantılı enerji ve çevre sorunlarını çözecektir. Hidrojen Enerji Sistemi bizi sürekli, yenilenebilir, sürdürülebilir, ve tamamen çevreyle uyumlu bir enerji sistemiyle tanıştıracaktır. Hidrojen temiz ve verimli bir enerji taşıyıcısıdır; hava kirliliğine yol açan zehirli maddeler, asit yağmuru meydana getiren kimyasal maddeler, sera gazları, ve ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeler üretmez. Hidrojen, evrende hayata elverişli olarak bilinen tek gezegen olan Dünya’yı hakettiği enerji sistemine kavuşturacaktır.

Hidrojen Enerjisi Türkiye’nin kalkınmasında çok mühim bir rol oynayacaktır. Türkiye bugünkü enerjisinin %75’ini petrol, doğal gaz ve kömür olarak ithal etmektedir. Halbuki Türkiye kendi birincil enerji kaynaklarını (su, rüzgar, jeotermal, güneş, vb.) kullanarak ihtiyacı olan yakıtı, yani hidrojeni, üretebilir, ve fazlasını da Avrupa’ya ihraç edip döviz kazanabilir. Bu şekilde Hidrojen hem enerji için sarfettiğimiz döviz çıkışını azaltacak, neticede sıfırlayacak, ve ilerde, 30 ila 40 yılda, Türkiye’yi enerji ihraç eden bir ülke haline getirecektir. Bu da Türkiye’nin yaklaşmakta olan enerji krizini atlatarak kalkınmasını hızlandıracaktır.

III. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi`nde uzmanlar Hidrojen üretimi, depolanması, dağıtılması, kullanılması, çevre sorunlarının çözümü, ve ekonomiye katkısı üzerine etraflı konuşmalar yapacaklar ve bilgi vereceklerdir. Ayrıca genç bilim insanları ve mühendisler Hidrojen Enerjisi ile ilgili ar-ge çalışmalarını tebliğler halinde sunacaklardır. Kongrede sunulacak tebliğ ve konuşmaları kapsayan bu Kongre Kitabı Hidrojen Enerjisinin tahakkuku yolunda mühim bir belge oluşturmaktadır.

III. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi’nin katılımcılar için ve memleketimiz için başarılı olmasını dilerim.
Prof. Dr. T. Nejat VEZİROĞLU
Milletlerarası Hidrojen Enerjisi Derneği Başkanı
UHK 2006 Kongre Onursal Başkanı

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1923987 ziyaretçi (4213560 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol