Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  Üstün Zekalılar Enstitüsü
 Google Grupları Giriş
   
Hizmetlerimiz    
   
                                                                            Çocuklara Yönelik Eğitim Programlarımız
         
           Programımız üstün zekalı,dahi çocukların zeka,ilgi,yetenek alanlarının belirlenerek gruplama ve zenginleştirme modelleri ile geliştirilmesini ve desteklenmesini amaçlamaktadır.
          Tanımlama aşamasında öğrencilerin ön kaydı yapılarak bir aylık oryantasyon programına alınır.Çocukların gelişim,zeka ilgi,yetenek alanları,öğrenme,anlama stilleri,yaratıcılık ve akademik başarı düzeyleri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan testler ve ölçeklerle belirlenir.Çocukların ayrıntılı bir profili çıkartılır.İlk 1 ay sonunda Enstitünün kabul şartlarına uyan öğrenciler cumartesi günleri Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde gerçekleşecek eğitim programına kabul edilir.Eğitim 9 ay boyunca haftada 1 gün 3 saat 4 ders olarak işlenir.Ayrıca eğitim dönemi sonunda 1 aylık üstün zekalılar yaz okulu eğitim programı düzenlenir Eğitim programımızın hedef kitlesi 2009-2010 eğitim-öğretim yılı için 4-11 yaş grubu çocukları  kapsamaktadır.Eğitim programı içerisinde aşağıdaki dersler verilir.Enstitüde değerlendirilmesi yapılan öğrenciler her ay başında programa kabul edilmektedir.
Program ücreti KDV dahil aylık 400 TL dir.
 
      Enstitüye Kabul Şartları
       
         Ülkemizde standardizasyonu yapılmış olan zeka testlerine ve enstitümüzün yapacağı değerlendirmelere göre üstün zeka grubuna giren öğrenciler programa alınmaktadır.

                                                                                               Eğitimciler

Şükrü Murat Cebeci


25 nisan 1974 yılında Dünya'ya gelen Şükrü Murat Cebeci Lisans Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji mühendisliğinde tamamladı. Master eğitimini Fatih üniversitesi Fizik bölümünde tamamlayan Cebeci, doktora eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümünde devam etmektedir. Boğaziçi üniversitesindeki asistanlık görevini bırakarak üstün zekalılar eğitimine yönelen Şükrü Bey Dünya'da yüz binden fazla üyesi olan Dünya Üstün Zekalılar Kulübü Mensa'nın Türkiye'deki bir kaç üyesinden biridir. Dünya'da üstün zekalılar eğitiminde teorikte ve pratikte en çok çalışma yapılan Connecticut Üniversitesinde üstün zekalılar eğitmeni sertifikasını almaya hak kazandı. Patent başvuruları da bulunan Cebeci, geliştirdiği zeka oyunu ile Uluslar arası tasarım yarışmasında 1.oldu. Dünya Üstün Zekalılar birliğinin vermiş olduğu sertifika eğitim programlarına katıldı. İlgi alanları arasında Fizik, Kozmoloji, yapay zeka, bulanık mantık, genetik algoritmalar, yapay sinir ağları, nümerik simülasyonlar, kaos teorisi ve fraktal geometri yer almaktadır. Dünya'da Üstün zekalılar eğitimini en iyi veren ülke olan İsrail'e giderek eğitim modellerini araştıran Şükrü Murat Cebeci evli ve 3 tane üstün zekalı çocuk babasıdır.

Süleyman Kahraman

Boğaziçi üniversitesi Psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olduktan sonra bir müddet Amerika’da kalarak Amerikan Ulusal üstün zekalılar birliğinin ve üniversitelerin vermiş olduğu eğitimlere katıldı. Amerika’da bir çok üstün zekalılar okulu gezerek eğitim programlarını ve modellerini inceledi.Kitap ve program çevirileri yaptı. Dünya üstün zekalılar birliğinin vermiş olduğu sertifika eğitim programlarına katılarak sertifikalar aldı. 4 yıldır üstün zekalı çocuklara bireysel danışmanlık yapan ve bu alanda aktif çalışan Süleyman Kahraman'ın yayınlanmış 2 adet kitabı bulunmaktadır.
 
Yaratıcılık ve Mucitlik Dersi
          Yaratıcılık ve mucitlik dersi kapsamında aşağıdaki konular üstün zekalıların eğitimi konusunda dünyaca ünlü Creative Learning Press,Critical Thinking Co,E.Paul Torrance,Tin Man Pres gibi yayınevlerinin kaynakları kullanılarak işlenir.
 • Akıcı Düşünme
 • Esnek Düşünme
 • Orijinal Düşünme
 • Zenginleştirme
 • Eleştirel Düşünme
 • Yaratıcı Problem Çözme
 • Gelecek Problemleri Çözme
 • Gelecek Tasarımcılığı
 • Beyin Fırtınası Çalışmaları
 • Yaratıcı Yazın
 • Belgesel Gösterimleri
 
Düşünce Becerilerini Geliştirme Dersi
            Düşünce Becerileri dersi kapsamında aşağıdaki konular üstün zekalıların eğitimi konusunda dünyaca ünlü Creative Learning Press,Critical Thinking Co,E.Paul Torrance,Tin Man Pres gibi yayınevleri kaynakları kullanılarak işlenir.
 
 • Ne
 • Ne Zaman
 • Nasıl
 • Ne Kadar
 • Kelime Oyunları
 • Bulmacalar
 • Alışılmadık Sorular
 • Benzerlikler
 • Zıtlıklar
 • Farklılıklar
 • Eşleştirmeler
 • Dizilimler
 • Gruplama
 • Çizim
 • Tanımlamalar
 • Görsel,İşitsel Zeka Çalışmaları
 • Belgesel Gösterimleri
 
Zeka Oyunları Dersi
          Bu ders kapsamında Dünya Üstün zekalılar kulübü MENSA ve uluslararası zeka oyunu üreticilerinin ödüllendirdiği zeka oyunları kullanılacaktır.
 
 • Matematik Oyunları
 • Fen Bilimleri Oyunları
 • Yaratıcılık Oyunları
 • Düşünce Becerileri Oyunları
 • Beyin Fırtınası Oyunları
 • Tasarım Oyunları
 • Magnetik Oyunlar
 • Puzzlelar
 • Kelime Oyunları
 • Strateji Oyunları
 • Dikkat Oyunları
 • Ahşap Oyunlar
 
           Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi
           Astronomi ve uzay bilimleri dersleri aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde interaktif ortamda görsel materyallerle desteklenmiş bir şekilde verilecektir.
 
 • Dünyanın Oluşumu
 • Yıldızlar
 • Gezegenler
 • Güneş Sistemi
 • Uzay Teleskopları
 • Plateneriumlar
 • Sanal Geziler
 • Nasa Çalışmaları
 • Belgesel Gösterimleri

                                                                                RENZULLI LEARNING SYSTEM 
            Renzulli öğrenme sistemi Connecticut üniversitesi eğitim araştırma biriminde Prof. Dr. Joseph Renzulli ve eşi Prof. Dr. Sally Reis Renzulli tarafından geliştirilmiş olan yaklaşık 32 yıllık bir araştırmanın ürünü,web tabanlı yeni bir sistemdir.Araştırmanın temel konusu çocukların zeka ve yetenek alanlarını nasıl geliştirebiliriz,var olan potansiyellerini en yüksek seviyeye nasıl çıkartabiliriz.Araştırma sonucuna göre öğrencilerin ilgi alanları,yetenek alanları,öğrenme stilleri,kendini ifade etme stilleri tespit edilip ayrıntılı profil oluşturup, profile uygun aktiviteler sunulduğunda öğrencilerin zeka ve yetenek alanlarının geliştiği,okul başarısının arttığı görülmüştür.Enstitümüzde sistemi kullanarak öğrencilerinin ilgi alanlarını,yetenek alanlarını,öğrenme stillerini,anlama ve kendilerini ifade etme stillerini belirleyerek ayrıntılı profil çıkartılacaktır.Sistem içerisinde yer alan ellibin aktiviteden öğrencilerin profillerine uygun olanları sistem otomatik olarak seçip öğrencilerin kullanımına sunmaktadır.Sistem okul öncesinden başlayıp lise sona kadar devam etmektedir.Sistem enstitümüzde öğrencilerimize uygulanacaktır.
Resim Yok
 
          Farklı seviyedeki akademik başarılar karşısında öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını sağlamak için, bir çok öğretmen sınıf içi farklı yapıda çeşitli stratejiler benimsemişlerdir.Renzulli öğrenme sistemi öğretmenlere az masraf ve zaman dahilinde,farklı seviyedeki bütün öğrencilerin ihtiyacı olan aktiviteleri sağlayarak öğretmenlere ,anne babalara, öğrencilere ve yöneticilere yardımcı olur.
Resim Yok
 
 
                                                                             Anne Baba Eğitim Programlarımız
          Üstün zekalı bireylerin erken dönemde tespit edilmesi, normal çocuklardan farklılaşan ihtiyaçları konusunda gerekli desteğin ve ilginin verilmesi, böylelikle de üstün zekalı bireyin uyumsuz, problemli, yararsız biri yerine, kapasitesini kullanan ve geliştiren biri olabilmesi büyük oranda anne-babanın bilinçli ve bilgili olmasına bağlıdır. Bu nedenle enstitümüz öğrencilerin eğitimi kadar anne baba eğitimlerine de çok büyük önem vermektedir ve yıl boyunca anne-babalara yönelik üstün zekalı çocuklarla ilgili farklı konularda eğitim seminerleri düzenlenecektir.Enstitümüzde eğitim alan öğrencilerin aileleri bu eğitimlere ücretsiz katılacaklardır.
 
ANNE BABA EĞİTİM SEMİNERİ KONULARI
 
 • Zeka,Yetenek ,Üstün Zekalıların Tanımlanması
 • Üstün Zekalıların Özellikleri
 • Üstün Zekalılarda Duygusal ve Sosyal Gelişim
 • Üstün Zekalılarda Düşünce Becerileri ve Yaratıcılık Eğitimi
 • Üstün Zekalı Yetenekli Çocuklarda Gelişim ve Davranış Sorunları
 • Üstün Zekalılarda Başarı ve Motivasyon Düşüklüğü
 • Üstün Zekalılarda Aile İçi İletişim
 • Üstün Zekalı Yetenekli Çocuklara Yönelik Mesleki Planlamalar,Mentorlar,
 • Dünya Ülkelerinde Üstün Zekalılar Yetenekliler Eğitimi
 • Üstün Zekalılarda Beyin ve Öğrenme
 • Üstün Zekalılarda Hafıza Teknikleri
 
 
                                                                               Eğitimci Eğitimi Programlarımız
          Her çocuk gibi üstün zekalı bireylerin eğitime olan bakışlarında ve sevgilerinde öğretmenin etkisi büyüktür. Üstün zekalı bireyleri tanıyan öğretmenler onların kapasitelerini en üst düzeye çıkartarak hayata adapte olmalarını sağlamaktadırlar.Bu gerçeğin farkında olan enstitümüz eğitimcilere özel olarak üstün zekalı çocukları çok farklı yönlerden tanıyabilecekleri ve onlara uygun davranış kalıpları geliştirebilecekleri bir eğitim programı sunmaktadır.
 
EĞİTİMCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ KONULARI
 
 • Zeka,Yetenek ,Üstün Zekalıların Tanımlanması
 • Üstün Zekalıların Özellikleri
 • Üstün Zekalılarda Duygusal ve Sosyal gelişim
 • Üstün Zekalılarda Müfredatın Farklılaştırılması,Zenginleştirilmesi
 • Üstün Zekalılarda Düşünce Becerileri ve Yaratıcılık Eğitimi
 • Üstün Zekalılarda Fen ve Matematik Eğitimi
 • Üstün Zekalı Yetenekli Çocuklarda Gelişim ve Davranış Sorunları
 • Üstün Zekalı Yetenekli Çocuklara Yönelik Mesleki Planlamalar
 • Dünya Ülkelerinde Üstün Zekalılar Yetenekliler Eğitimi
 • Üstün zekalılarda ADHD ve Öğrenme Güçlüğü
 • Beyin ve Öğrenme
 • Hafıza Teknikleri
 
                                                                             Kurumsal Danışmanlık Hizmetlerimiz
          Üstün zekalı bireyler büyümek isteyen kurumların en önemli ve alternatifsiz kaynaklarından bir tanesidir. Dolayısıyla şirketlerin ve eğitim kurumlarının bünyelerindeki üstün zekalıları tespit edebilme ve en üst düzeyde değerlendirebilmeleri yönünde ihtiyaç duydukları her türlü desteği enstitümüz kurumsal danışmanlık çerçevesinde sunmaktadır.

ÜSTÜN ZEKALILAR PROGRAMININ YAPILANDIRILMASI
 
 • Üstün Zekalıların Tanımlanması Ölçme Araç ve Gereçlerinin Uygulanması
 • Programa Kabul Kriterlerinin Tespiti
 • Kurumdaki Üstün Zekalı Çocukların Belirlenmesi
 • Uygulanacak Programın Çerçevesinin Çizilmesi
 • Program İçeriğinin Belirlenmesi
 • Eğitimde kullanılacak kaynak materyallerin geliştirilmesi
 • Eğitimci Eğitiminin Yapılması
 • Anne Baba Eğitimlerinin Yapılması
 • Program Değerlendirme
 
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
 
 • Dünya Üstün Zekalılar Birliği
 • Bahçeşehir Üniversitesi
 • Uluslararası Eğitim ve Yaratıcılık Birliği ( ICIE )
 • Connecticut Üniversitesi
 • Renzulli Learning System ( Dünyada Zeka ve Yeteneği En İyi Geliştiren Sistem )
 • Dünya Üstün Zekalılar Kulübü Mensa
 • Amerika Üstün Zekalılar Birliği ( NAGC )
 • SIG Gifted Summer School
 • Critical Thinking Co
 • Creative learning Press
 • Scholasting Testing Services ( Usa )
 • Mind Games
 • Zome tool
 • Think Fun
 • Set Enterprises
 • Educational Insight
 • Gamewright
 • 24 game
 • Kapla
 • Fun Again
 • Corwin Press
 • Prufrock Press
 • Gifted Child Quality
 
  Sürüm: 
Bu sayfa hakkında son 3 iletileri (toplam 14) - tartışmanın tamamını görüntüle
13 Eylül 2009; yazan: şenay pasinlioğlu
 
Görüştüğümüz birkaç özel okul, rehberlik öğretmenleri eşliğinde oğlumla
biraz sohbet ettiler. Daha doğrusu tanımaya çalıştılar. 1. sınıfta en fazla
%50 burs verebiliyorlarmış tabii yemek+servis hariç. 2. sınıftan itibaren de
çocuğun performansına gore bu oranı arttıracaklarını söylediler. Bazıları 4.
12 Eylül 2009; yazan: bozican
 
arkadaşlar ben kendi tecrübeme dayanarak naçizane bir tavsiyede bulunacağım.
özel okullar bu işe ticari gözle bakıyorlar.velileri belli bir standarta alıştırıp bir iki yıl sonra para istemeye başlıyorlar.tanıdığım bir sürü insan var.
 
okulları dolaşıp başarılı öğrencileri burs vaadiye alıyorlar  daha sonra para istiyorlar vs.
11 Eylül 2009; yazan: özgür ŞEKER
 
Bu işi nasıl başardığınızı merak ediyorum çünkü ben başarılı olamadım
pazartesi başlayacak okula

11 Eylül 2009 18:23 tarihinde şenay pasinlioğlu <pasinliogl@gmail.com>yazdı:
11 yeni ileti »


gelincikk
06-03-06, 12:40
Dünyanın en yüksek IQ'lu insanlarının toplandığı Mensa adlı cemiyetin 40 Türk üyesi var. Daha 4 yaşında okuma yazmayı söken Murat Şükrü Cebeci de 160'ı aşan IQ'su ile bu kulübe üye Türk'lerden biri.


Hepsi Türk olmak şartıyla, bir yönetici, bir mimar ve bir fizikçi, birlikte bir bara gitmişler. Yok bara gitmemişler, ıssız bir adaya düşmüşler. Yoksa birlikte bir uçağa mı binmişlerdi? Hah hatırladık dünya üzerinde 100 binden fazla üyesi olan bir üstün zekalı insanlar topluluğuna kabul edilmişlerdi

Size anlatmak üzere olduğumuz organizasyon; ne bir tarikat, ne dini ne siyasi ne de etnik bir grup. Üyelerine yıl içinde sunduğu hizmetlerin masraflarını karşılayabilmek için aldığı yıllık aidatların dışında hiçbir maddi talebi de yok. Yani şu anda fotoğraflarına baktığınız ve hikayelerini okuyacağınız adamların da çok zeki olmaktan başka hiçbir günahı yok. Kesinlikle Amerikan emperyalizmi de yapmıyorlar, misyonerlik de. Onların tek derdi zekayla, hem de fazla zekayla! Mesela Murat Şükrü Cebeci'ye bakın. Dokuz aylıkken, konuşup yürüyebilen, dört yaşında kendi kendine okumayı söken ve ilkokula başlarken Orhun, Arap ve Latin alfabelerini okuyabilen bir adam o. Üstüne bir de büyüyüp nükleer enerji mühendisi olmakla kalmamış, mastırla yetinmemiş Boğaziçi Üniversitesi'nde doktorasını yaparak hayatına devam ediyor. Üstelik bu kadar da değil onun hakkında söylenebilecekler ama konumuz, onun ne kadar zeki ya da başarılı olduğu değil. Konumuz onun gibi üstün zekalı 100 bin kişinin üyesi olduğu bir topluluk ve de tabii ki bu topluluktaki diğer Türkler.

Bahsi geçen topluluğun adı Mensa. 1946'da iki İngiliz, Roland Berrill ve Lance Ware tarafından kurulmuş. Amacıysa, parlak zekalı insanları bir araya getirmek ve aynı parlaklıkta fikir üretebilmeleri için ortam sağlamak. Zeka öyle büyükannenizden miras kalabilecek bir şey olmadığı için her ailesi tarafından 'Bizim çocuk çok zekidir' diye pohpohlananlar Mensa'ya üye olamıyor. Üye olabilmeleri için tek belirleyici var o da IQ. Bunun dışında Mensa'nın hiçbir din, dil, ırk veya politik amacı yok. Kısaca tamamen 'zararsız' bir yapı. Üstelik Isaac Asimov gibi pek çok ünlü bilim insanının üye olduğu, tüm dünyada da saygı duyulan türden. Ama maalesef ki, dünya üzerindeki 100 bin Mensalı'nın sadece 40'ı Türk. Sakın yanlış anlaşılmasın bu durumun nedeni kesinlikle Türkiye'de zeki insanların az oluşu değil 'zeka'ya yeterince önem verilmeyip ona hak ettiği ilginin gösterilmemesinden.

YÜZDE 2 İÇİNDELER

Ama korkmayın bu sonsuza kadar böyle kalmaz. Bu durumu değiştirmek için Türkiye'deki Mensa için çalışmalar yapan bireyler var. Murat Şükrü Cebeci, Dr. Ahmet Çetinbudaklar ve Arda Işık gibi ülkemizin ilk Mensalılar'ı sayılabilecek üstün zekalar bunlardan birkaçı. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Araştırma Görevlisi olan Murat Şükrü Cebeci'den az da olsa girişte bahsetmiştik. Biraz da Dr. Ahmet Çetinbudaklar'ı tanıtmamız gerekirse, işe onun Mensa'yla nasıl tanıştığını anlatmakla başlayalım. Çetinbudaklar grupla, kazandığı karşılıksız bursla kimya mühendisi olmak için gittiği, dünyanın ve İngiltere'nin en ünlü üniversitelerinden biri olan Imperial College of University'de tanışmış. Çocukluğundan beri zeka oyunları ilgi alanına giren ve en büyük sevdası uygulamalı matematik olan biri için Mensa tabii ki es geçilemeyecek bir fırsat olmuş. 1960'lı yıllardan beri Mensalı olan Çetinbudaklar aynı zamanda da Mopak Kağıt Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yönetim kurulu üyelerinden. İzmir'de yaşıyor.

Bir diğer Türk Mensalı, ODTÜ Mimarlığı dereceyle bitiren, ve doktorasını almak için İzmir'de eğitimine devam ederken de XLarchitecture adında uluslararası bir mimarlık firması kuran mimar Arda Işık. O da, Mensa'ya kendi alanlarına ilgi duyan ve duyarlılığının yüksek olduğunu tahmin ettiği başka Mensalılar'la fikirlerini tartışabilmek için katılmış.

Nasıl Mensalı olunur ve ne işe yarar diye meraklanmaya başlayanlar için hemen konuya girelim. Mensalı olmak için izlemeniz gereken birkaç küçük adım var. Bu adımlar grubun web sitesine girip online formu doldurarak başlıyor. Sonrasında yetkili Mensalar size IQ'nuzun ölçüleceği Mensa Testi'ni uygulaması için yaşadığınız ülkede bir Mensalı buluyorlar. Son olarak da ufak bir ücret karşılığı (30 dolar) mini bir zeka testine tabi tutuluyorsunuz. Eğer sonuç olarak IQ'nuz, bulunduğunuz ülke nüfusunun yüzde 98'inden yüksek çıkarsa, tebrikleri kabul etmeye başlayabilirsiniz. Çünkü bu artık sizin de, uluslararası geçerliliği olan saygın topluluk Mensa'nın bir üyesi olduğunuz anlamına geliyor. Sonra mı? Sonrası tamamen size kalmış. İster bu özelliğinizle her satır arasında övünün ama onun hiçbir getirisinden yararlanmayın, isterseniz de birbirinden farklı kültürlerdeki binlerce üstün zekalı insanı tanıyın ya da Mensalılar'a özel düzenlenen konferans ve bilgi bankalarına ulaşın. O da yetmezse ilgilendiğiniz alanda sıradışı fikirlere ulaşın. Hangi dinden, ırktan, kültürden olursanız olun, eğer zeka bakımından belirlenen standardın üzerindeyseniz Mensa size bu avantajınızı keşfetme, kullanma ve geliştirme imkanı vaat ediyor. Bunu da yüzlerce farklı Special Interest Groups (SIG) adını verdikleri özel ilgi alanı gruplarıyla başarıyor. Mensalılar birbirinden bağımsız kültürlerden geldikleri için bu gruplar arasında da oldukça ilginç uçurumlar oluşmuş. Star Trek'i sevenler grubundan kedi severler grubuna, uzay matematiğinden yapay zekaya ilgi duyanlar grubuna kadar birbirinden alakasız yüzlerce grup var. Ama bu ilgi gruplarının her birinin içinde bambaşka bir dünya yaşandığını da söylemek gerek. Çünkü fikirlerin 'önemli' olduğu bir ortamda hiçbir açıdan birbirine benzemeyen yüzlerce Mensalı çok faydalı ve eğlenceli tartışmalar sürdürüyor, konuyla ilgili araştırmalar yapıyor veya ilginç makaleleri bulup bunları diğer Mensalılar'la paylaşıyor. Dünyadaki tüm Mensalılar'ın üye olduğu ortak alanda en çok konuşulan ve tartışılan konu zekanın yapısı ve zeka testlerinin güvenilirliği. Çetinbudaklar'a göre IQ testlerinin ne kadar gerçeği yansıttığı incelenmeli. Murat Cebeci'ye göreyse bu testler bir kriter değil. Zaten üç Mensalı da, bu gruba katılmak için çok üstün zekalı olmak gerektiğine inanmıyor. Çetinbudaklar, 'Zeka testleri, kültürü veya bilgiyi ölçmemeli, daha çok analitik zekaya yönelik olmalı' diyor. Zaten Uluslararası Mensa testleri de daha çok bu yönde. Bu sayede Mensa'nın 3 yaşından 90 yaşına, profesöründen hiç eğitim görmemişine kadar çok uç noktalara kadar ulaşan üyeleri var.

MENSA KARDEŞLİĞİ

Bunun dışında 'Mensalılar'ın pilav günü' diyebileceğimiz buluşmalar var. Bu buluşmalar ya sosyal amaçlı (gezi ve özel eğlenceler gibi) ya da özel bir gündem etrafında (önemli bir konu hakkında sempozyumlar gibi) düzenleniyor. Bazen de internette tanışan Mensalılar birbirlerini ziyaret ediyor.

Peki Türkiye'deki durum nasıl? Bizdeki durumun da aynen böyle olduğunu söyleyerek sizi kandırmak istemeyiz. Çünkü maalesef ki bizdeki durum şu anda buna yakın bile sayılmaz. Her ne kadar birbirlerinden haberdar olmaya başlayan çok çeşitli zevklere sahip ilk Türk Mensalılar, tanışır tanışmaz, değişik konular hakkında saatlerce 'aşırı zevkli' muhabbetlere girişmiş olsa da Türkiye Mensa'nın bir türlü organize olamaması bu heyecanın sönmeye başlamasına neden olmuş. Bu duruma gönülleri el vermeyen zekilerimiz, giriştikleri üye arttırma çalışmalarının sonunda çok ilginç ve trajikomik olaylarla karşılaşmış. Mesela Mensa'yı duyup Arda Işık'a ulaşan büyükannelerin çoğu, 'süper zekalı' olduğunu düşündüğü çocuklarının 'süper güçleri'ni herkese göstermek istiyormuş. Ahmet Çetinbudaklar'ı arayan bir grupsa Mensa'nın ne olduğunu tam anlayamamış olacaklar ki; ondan çocukları için burs istemeye başlamışlar. Ama tüm bunların arasında en ilginç telefon konuşmasını Murat Cebeci gerçekleştirmiş. Hattın öbür ucundaki Bursalı bir anne, hararetle Cebeci'ye çocuğunun üstün zekalı olduğunu anlatmaya başlamış. Cebeci'nin gerçekten de üstün zekalı olduğuna inandığı çocuk, iki yaşında olmasına rağmen kendi kendine okumayı ve çarpmayı öğrenmiş. Bu açıklamayı duyunca çok heyecanlanan Türk Mensalı, kadının, 'Bana yardım edin ben bu çocukla ne yapacağım, bu çocuk bizim gibi değil' feryadını duyunca ne diyeceğini şaşırmış. Üstelik Cebeci'nin karşılaştığı tek garip telefon konuşması da bu olmamış. Kimi irticacılıkla suçlamış, kimiyse emperyalistlikle Mensalılar'ı. Buna rağmen bazı insanların da gerçek anlamda ve ciddi olarak ilgilenmesi karşısında hem Çetinbudaklar hem Cebeci hem de Işık, doğru tanıtımla Türkiye'deki cevherin ortaya çıkabileceğine inanmaya başlamış. İstatistiksel olarak 120 milyon kişinin Mensa için yeterli zekaya sahip olduğu ileri sürülüyor ama Mensa'nın şu andaki üye sayısı ortalama 100 bin. Bunun yaklaşık 1.5 milyonunun Türkiye'den çıkması bekleniyorsa demek ki ülkemizde henüz keşfedilmemiş pek çok Murat Cebeci, Arda Işık veya Ahmet Çetinbudaklar var.

Türk Mensalılar ve Isaac Asimov

Türk zekilere, 'Fırsatınız olsa gelmiş geçmiş Mensa üyelerinden hangisiyle tanışmak ve hangi konuyu tartışmak isterdiniz' diye sorduk. Mimar Arda Işık, aslında zaten tanıdığı ama uzun zamandır göremediği Ahmet Çetinbudaklar'la buluşmak isteyeceğini söyledi. Ama ünlü bir isim istersek bunun Isaac Asimov olacağını da ekledi. Işık ondan üniversitedeyken gerçekleştirdiği Asimov'un bir öyküsünün parodisi olan mekansal ve kurgusal çalışmayı değerlendirmesini ve onunla birlikte ortak metne bağlı başka çalışmalar yapabilmeyi istermiş...

Murat Cebeci de Arda Işık gibi fırsatı olsa Isaac Asimov'la tanışabilmeyi istermiş. Ama Asimov'un şu anda hayatta olmadığını göz önüne alarak Dilbert çizgi serilerinin çizeri ve yaratıcısı Scott Adams'ı da tanımak isteyeceğini söylüyor. Asimov'a 'Sizi bilim kurgu yazmaya iten neydi,' Adams'a ise 'Bunca hastalığına rağmen çizmeye devam edecek gücü nereden bulduğunu' sormak istermiş.

Ahmet Çetinbudaklar ise Mensa'nın duayeni ve kurucusu Victor Serebriakof ile tanışabilmeyi istermiş. Onunla üstün zekalıları nasıl ayırıp yetiştirebilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunmayı ve zeka testlerinin sağlıklılığı konusunu tartışma fırsatını yakalamayı arzu edermiş..

Mensa GERÇEKLERİ

Mensa Latince'de masa anlamına geliyor. Mensalılar için bu masa yuvarlak. Yani aynı Kral Arthur'un şövalyeleri gibi Mensalılar'ın da hepsi eşit. Ama işin en ilginç kısmı Latin Amerika'nın bazı kısımlarında kullanılan 'menso' kelimesinin dişisi mensa, 'pislik' anlamına geliyor. İspanyollar ise 'mensa'yı argoda 'aptal' anlamında kullanıyor. Ama 'mensa' İspanyolca masa anlamına gelen 'mesa'ya çok yakın olduğu için İspanyol Mensalılar bu durumu pek de umursamıyor.

14 Şubat 2005'te Mensa zamanın en genç Mensa üyesini kabul etti. Mensalı olduğunda üç yaşında olan İngiliz Mikhail Ali'nin IQ'su 137 olarak belirlendi. Şu anda dört yaşında olan Mikhail hala Mensa'nın en genç üyesi. Üstelik şu anda Mensa'da 10 yaşın altında toplam 30 Mensalı var. Mikhail Ali, şu anda Mensa'nın en genç üyesi olabilir ama bugüne kadar Mensa'ya kabul edilen en küçük yaştaki üye, iki yıl on aylık (1990'da) olan Ben Woods'du.

Mensa üyeleri arasında tanıdık isimler de var. Rus Asıllı Amerikan yazar ve biyokimyacı Isaac Asimov, Amerikalı yazar Jean Marie Auel, Amerikalı ünlü porno yıldızı Asia Carrera, aktris Geena Davis, viyola sanatçısı Viacheslav Dinerchtein, Dilbert karikatür serisinin yaratıcısı Scott Adams, dünyaca ünlü çizgi dizi The Simpsons'taki Lisa Simpson da Mensa üyesidir.

DÜNYANIN en zeki kadını olduğu iddia edilen Bulgar Daniela Simidçieva da bir Mensa üyesi. Üç farklı üniversiteyi bitirerek; endüstri mühendisi, İngilizce öğretmeni ve elektronik mühendisi olan Simidçieva'nın IQ'su 200.

DÜNYADA pek çok şeyin olduğu gibi MENSA'nın da karşıtları var. Tabii konu zekayla ilgili olunca eleştirileri de zekice oluyor. Bir avuç Amerikalı bilim adamı tarafından kurulan Mensa karşıtı örgüt 'Densa' sadece IQ'su bulundukları ülkenin yüzde 98'ininkinden daha düşük olanları aralarına kabul ediyorlar.

100 binin üzerindeki Mensalılar, Mensa Bülten adı verilen aylık dergiyle birbirlerine ulaşıyor grup. Bu dergide testler, tartışma konuları, konuk yazarlar, karikatürler ve gündem konuları yer alıyor. Dergiyi düzenli okuyan Mensa üyelerinin yüzde 48.5'i Bülten'deki bir makaleyi aralarında tartıştığını, yüzde 28.2'si bu makalelerden alıntı yaptığını veya referans gösterdiğini söylemişler.

Mensalılar'ın yüzde 73.1'inin evinde kendi bilgisayarları var. Mensa üyelerinin yüzde 47.9'unun tek bir, yüzde 16.8'inin iki, yüzde 5.4'ünün üç, yüzde 3'ünün de evlerinde dörtten fazla bilgisayarı var.

Mensalılar'ın yüzde 62.9'u bir haftada çalıştıkları saatler dışında kalan zamanlarının 10 saat ve fazlasını okuyarak geçiriyor. Bu rakamın yüzde 21.2'si bir haftada ortalama 11-19 saati, yüzde 17.4'ü ortalama 20-29 saati okuyarak geçiriyor. Yüzde 99'unun abone olduğu en az bir dergi, yüzde 78'ininse bir gazete var.

Asosyal oldukları iddia edilen Mensalılar'ın yüzde 88.2'si düzenli olarak kitap okuyor, yüzde 56.7'si bahçecilikle uğraşıyor, yüzde 53.9'u canlı konser izliyor, yüzde 50'si müzeleri ziyaret ediyor, yüzde 47.9'u canlı bir dans performansı veya tiyatro eseri izliyor, yüzde 46.7'si eğlence için yemek pişiriyor ve yüzde 40.8'i canlı spor etkinliklerine katılıyor.

2005 Mensa üyelerinin yüzde 62.8'i erkek, 37.2'siyse kadın.

Mensa üyelerinin yüzde 22,6'i hiç evlenmemiş, yüzde 55'i evli ve yüzde 22.4'ü boşanmış.

Mensalılar'ın yüzde 81.5'inin bir işi var. Kalan 18.5'lik yüzdeyse; öğrencileri, emeklileri, sakat ve işsizleri içeriyor.

Mensalılar'ın yüzde 12.3'ü üretim, 9.2'si eğitim, 8.8 sağlık, 8.4'ü ticaret sektöründe çalışıyor. Bunlardan yüzde 16'sı çalıştıkları firmanın CEO, başkan, başkan yardımcısı veya genel müdürü gibi üst düzey yöneticiler.

Eğitim hayatını tamamlayan Mensalılar'ın yüzde 95'i üniversite mezunu. Bunların yüzde 75'i dört yıllık bir lisans programını bitirmiş, yüzde 20'den fazlasının mastır derecesi, neredeyse 10'unun da doktorası var.

Üstün zekalı çocukların ortak özellikleri

Mensa'nın özel yetenekli çocuklar için kaynak programı bulunuyor. Bu programla 3-25 yaş arasındaki genç Mensalılar'a akıl hocaları, diğer Mensalı çocuklarla iletişim kurma hatta buluşma imkanı, Mensa'nın görsel ve işitsel tüm arşivinden yararlanma fırsatı, burs programları, sempozyumlar, yetenekli çocuklara özel okullarla bağlantı kurma konusunda yardım sunuyor.

Dünya üzerindeki öğrencilerin yüzde 10 ile 15'i arasındaki bir kısmının üstün zekalı olduğu tahmin ediliyor. Dünyada 1.2 milyarın üstünde öğrenci olduğu düşünülürse dışarıda bir yerlerde keşfedilmeyi bekleyen oldukça çok üstün zeka var. Kim bilir belki bir tanesi de sizin evinizdedir. İşte özellikleri:

Üstün mantıklı düşünme ve fikirlerle başa çıkabilme yeteneğine sahip olma.

Israrlı entelektüel merak

İstekli okuma

Üstün yazılı veya sözlü kelime haznesine sahip olma

Geniş ilgi alanları, genellikle birden fazlasına aşırı ilgi

Çabuk ve kolay öğrenme ve öğrendiklerini unutmama yeteneği

Çok fazla dikkat ve matematiksel bilgiye sahip olmayı gerektirecek aritmetik problemleri rahatça kavrama ve çözme

Sanata karşı yaratıcı ve hayal gücü kuvvetli olma

Uzun zaman periyotları boyunca konsantrasyonunu kaybetmeme

Yüksek standartlara ve özeleştiriye sahip olma

Zeka gerektiren işlerde orijinal ve yeni fikirler üretme yeteneğine sahip olma

Yeni fikirlere karşı keskin gözlem yapma ve akılcı tepkiler verme yeteneğine sahip olma

Kendine aşırı güven ve yetişkinlerle çok rahat iletişim kurma kabiliyetine sahip olma

Aklı zorlayan çelişkilere aşırı ilgi duyma ve konulara yeni bakış açıları getirme isteğine sahip olma
 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1920438 ziyaretçi (4203955 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol