Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  GALATASARAY LİSESİ CAMİİ
 
Mehmet Şevket Eygi · 8.773 kişi bunu beğendi
23 saat önce · 
 • Mehmet Şevket Eygi - Galatasaray Lisesinin Camii

  İnternette, Galatasaray Lisesi camiinin eski bir fotoğrafını buldum. (forumkapsam.com/Galatasaray lisesi camii). Bendeniz beş sene Galatasaray’ın Ortaköy’deki ilk kısmında okuduktan sonra 1945’te Beyoğlu’ndaki orta ve lise kısmına geçmiş ve orada da yedi sene tahsil gördükten sonra 1952’de mezun olmuştum.
  Lisenin büyük konferans salonunun altında, kapısında Debboy=Depo yazan büyük mekan eski camiydi. Son sınıfta iken bu depo boşaltılmış, voleybol salonu yapılmıştı. O zaman girip bakmıştım. Çini mihrap ve duvarlardaki yine çiniden ism-i Celal, ism-i Nebi ve Hulefa-i Râşidîn levhaları duruyordu. Fotoğrafta görünen minber yoktu…
  Galatasaray Sultanisinde, açıldığı 1868 senesinden itibaren okulun Müslüman öğrencileri için beş vakit namaz kılmak mecburî idi.
  Devlet okula resmî bir imam tayin ederdi ve bütün Müslüman talebeler hep birlikte camide toplanırlar ve imamın ardında cemaatle namaz kılarlardı.
  Merhum gazeteci üstad Ziyad Ebüzziya ( 1911-1994) beyefendi Galatasaray Tarihçesi adlı kitabında bu konuda mufassal=ayrıntılı bilgi vermektedir. Sultan İkinci Abdülhamid Han hazretleri tahttan indirilince namazda biraz gevşeme olmuştu ama 1924’de kadar okulun camii açık kalmış ve kadrolu resmî imamı bulunmuştu. 1924’te, iki sene önce Büyük Millet Meclisi tarafından tayin edilen son Halife Abdülmecid Efendi ve Hanedan-ı Âl-i Osman yurttan sürülmüş, din hürriyetine, millî kimliğe, insan haklarına, millî kültüre, hukuka aykırı birtakım baskılar ve zorlamalar yapılmış, hattâ zalimane idamlar, sürgünler olmuştur.
  Sultan Abdülhamid zamanında Galatasaray Sultanisinin bütün Müslüman talebelerinin namaz kılması zamanımızda bazılarını rahatsız ediyor ve şöyle diyorlar: Evet namaz mecburî idi ama bazı öğrenciler abdestsiz namaz kılıyordu…
  Bu dedikleri doğrudur, lakin bu abdestsiz namaz kılanların büyük kısmı Müslüman değildi. Onlar, dıştan Müslüman görünen ama içten Yahudiliğin Sabataycılar sektine mensup bulunan Avdetîler veya Dönmelerdi.
  Bugün Galatasarayda beş vakit namaz kılan dindar öğrenci var mıdır?
  Bir rivayete göre bin kişiye yakın öğrenci içinde beş kişi varmış, onlar da, okulda namaz kılacak küçücük de olsa bir yer bulunmadığı için zorlukla ibadet ediyormuş.
  Nereden nereye!...
  Bundan yüz sene önce okulun beş yüz kişilik camii dolu olarak, resmî imamın ardında bütün Müslüman öğrenciler, birlikte namaz kılıyor, bugün ise namaz kılınacak küçük bir odaya sahip olmayan beş dindar çocuğumuz var…
  Şimdi birileri irtica, laiklik, lisede mescid mi olurmuş diye yaygara kopartacaklar. Lütfen sakin olsunlar, medenî olsunlar, toleranslı olsunlar ve bendenizi dinlesinler:
  İngilterenin büyük kısmında 1944’te çıkartılan bir kanunla, bütün liselerde, dersler başlamadan önce her sabah lisenin kilisesinde ayin ve ibadet etmek mecburidir. Bundan muaf olabilmek için velilerin yazılı müracaatı gerekmektedir.
  Galatasaray Sultanisi, İngilterenin 1440’ta kurulmuş olan Eton kolejine benziyordu. Eton koleji, muazzam kilisesiyle aynen ayakta duruyor ama bizim Galatasarayın camisi spor salonu yapılmış… (Eton kolejini de, Osmanlının Enderun Mektebine benzetebiliriz…)
  Eton kolejinin kilisesi spor salonu yapılsın diyen biri çıksa ona öfkeyle ve tahkirle gülmezler mi?
  Galatasaray Lisesi müdürü (müdiresi) hanımefendiden rica ediyorum:
  Bütün okullarda olduğu gibi Galatasarayda da mecburî din dersi okutulmaktadır.
  Namaz kılan birkaç dindar çocuğumuza küçük ve mütevazı da olsa, bir mescid açmak bir insanlık borcudur.
  Şu hususu da belirtmek isterim ki, Galatasaray’a birtakım fanatik, militan, holigan sektlerin sızmasını istemem.
  Birtakım agresif dinsizlerin, iki kimliklilerin okula hakim olmasından ve terör estirmesinden de elbette bir Müslüman olarak hoşlanmam.
  Dindar Galatasaraylıların bilgide, ilim ve irfanda, ahlak ve fazilette, efendilik ve nezakette, centilmenlikte, hayırlı hizmetlerde yarışmalarını ve başarılı olmalarını arzularım.
  (İkinci yazı)
  Resmî İdeolojiyi Özelleştirmek
  Almanya Nazizmi geri bıraktı, tarihe gömdü.
  İtalya Faşizmi terk etti.
  İspanya Frankizmi.
  Portekiz Salazarizmi.
  Yugoslavya yok artık, Titoculuk da yok.
  Sovyetler Birliği dağıldı, Marks Lenin Stalin dini battı.
  Hür ve medenî dünyada birkaç istisna dışında artık resmî ideoloji sistemleri, putlaştırılan diktatörler yok.
  Onların yerine âdil hukuk var, insan hakları var, din inanç ve fikir hürriyeti var.
  Resmî ideolojili devlet hiç yok mu?.. Birkaç adet var: Kuzey Kore, Çin, Küba…
  Türkiyenin resmî ideoloji konusunda durumu nedir?
  Hâlâ resmi ideolojili bir sisteme sahibiz.
  Resmî ideoloji sistemlerinde kurtarıcılar vardır.
  Bütün vatandaşlar resmî ideoloji mitolojisini din gibi benimsemek zorundadır.
  Okullarda resmî ideoloji eğitimi vardır.
  Türkiyede resmî ideolojiyi yumuşak ve demokratik şekilde özelleştirmek gerekir. İspanyada olduğu gibi…
  İnanan inansın, inanmayan inanmasın, zorlama ve zulüm yapılmasın.
  Dinde zorlama yoktur, ideolojide de olmasın.
  Resmî ideolojinin yerine ne konulsun?
  (1) Evrensel insan hakları ve hürriyetleri konulsun… (2) Âdil hukuk konulsun… (3) Olumlu olmak şartıyla çoğulculuk ve çeşitlilik… (4) Millî kimlik… (5) Millî kültür… (6) Barış ve mutabakat… (7) İngilterede olduğu gibi ve kadar din, inanç, inandığı gibi yaşamak serbestliği… (8) Tarihî devamlılığı korumak, tarihî ârıza ve kazalara karşı olmak.
  Bizdeki resmî ideoloji hayranlarının ve bağımlılarının parti kurma hürriyeti vardır. Kursunlar partilerini ve kazanırlarsa ülkeyi, yukarıdaki sekiz şartı ihlal etmeksizin idare etsinler. 
  Yakın tarihimizde ülkemizde çoğunluğu oluşturan Müslümanlar resmî ideolojinin büyük zulümlerine uğradılar, çok acılar çektiler. Artık bu resmî ideoloji devri kapanmalıdır.
  Şu hususu da belirtmeliyim ki, bizdeki Kemalizm ideolojisinin M. Kemal Paşa ile yakın ilişkisi yoktur. Paşanın vefatından sonra, millî kimlik ve kültüre düşman iki kimlikliler, gizli ve derin egemen azınlık faşistleri tarafından çıkartılmıştır. Temeli: Çoğunluktaki Müslümanlara baskı yapmak ve ülkeyi bir auto-colonie olarak idare etmektir.
  03.09.2013

  Salı, Eylül 3, 2013
  http://www.milligazete.com.tr/koseyazisi/Galatasaray_Lisesinin_Camii/16406

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1955585 ziyaretçi (4268159 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol