Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Yahudilik-Siyonistlik Aynımı-Farklımı?
 


Yahudiler ile Siyonistler acaba aynı kavramlar mıdırlar? Eğer bu ikisi birbirinden farklıysa peki aralarındaki fark nedir? Konuyla ilgili sayısız sorunun cevabını aşağıda bulacaksınız.

Soru : Yahudiler ve Siyonist arasındaki farklar nelerdir?

Cevap : Yahudilik HZ. Musa (a.s)’in getirdiği bir dindir.
Yahudilere göre, HZ. Musa’nın şeriatı en mükemmel şeriattır. Onlar kendilerini Allah’ın seçkin kavmi biliyor, kurtuluş ve saadetin sadece Yahudilere ait olduğunu savunuyor ve diğerlerine bu dine katılma izni vermiyor. Aslında Yahudilik bir kavim çerçevesinde sınırlı kalan bir dindir ve sadece Anne babadan miras kalan bir din sayılıyor. Bunun aksine İslam diğer insanlara İslamiyet’e katılma çağrısında bulunuyor ve kesin bir mantıkla dünyanın tüm insanlarına hür ve özgürce düşünerek en kamil ve son ilahi din sayılan İslamiyet’i seçme çağrısında bulunuyor.
Beni İsrail’in Mısır’dan ayrılmasından üç ay sonra Allah HZ. Musa’ya 10 önemli emir verdi. Bunlar şöyle :
Benden başkasını ilah edinmeyin. Putlara secde etmeyin.
Yalan üzerine Allah’a ant içmeyin.Cumartesi gününe hürmet gösterin.Anne ve babaya saygı gösterin.Kimseyi öldürmeyin.
Zina etmeyin. Hırsızlık yapmayın. Komşulara yalan üzerine tanıklık yapmayın.Komşuların malı ve namusuna göz dikmeyin.
Bu emirler beni İsrail kavmi arasında tebliğ edildi ve daha sonra Yahudilik dininin alimleri Ahdi Atik kitaplarından yararlanarak Yahudi diyanetine bazı ilkeler tedvin ettiler. Bunların en önemlisi Musa bin Şem’un tarafından 1204 yılında açıklanan 13 ilkeydi. Bu ilkelerde Allah’ın vahdaniyeti, HZ. Musa (AS)’in peygamberliği ve Tevrat’ın semavi kitap olduğu vurgulanıyor.
Bu arada Yahudilerin Kenan bölgesinde Allah’ın emirlerine uymadıkları, HZ. Musa’nın ve Tevrat’ın emirlerine aykırı davrandıkları bu yüzden yıllarca avare kaldıkları belirtilmelidir. Tabii bu arada bazı Yahudilerin dinlerinin emirlerine uydukları ve bunlara değer verdikleri unutulmamalıdır.


-Siyonistler görünüşte Yahudiliğin ilke ve inançlarına bağlı olduklarını iddia eden bir gruptur.

-Lakin gerçekte bu grup Musa (A.S)’in öğretileri ve Yahudilikten gayet uzak olan bir gruptur

-. Onlar yapay bir gruptur ve ilahi dinlerin öğretileriyle onların inançları arasında hiçbir benzerlik mevcut değil.
-Siyonizm aşırılık yanlısı bir siyasi harekettir ve Yahudiliği bir araç olarak kullanıyor.

-*Siyonizm,

*Yahudiliğin örtüsü altında dünyanın diğer halkaları sulta altına almayı planlıyor.

-*Onlar kendilerini

Yahudilerin kurtarıcısı

ve diğer halklar ve dinlerden üstün görüyor.

-*Siyonistler

*diğer insanların

-*insani haklara sahip olduklarını kabul etmiyor.

  -*Siyonizm’in elebaşlarına göre,


-----------------------------------------------------------------------
**Yahudi olmayanlar

    ***bu kavme hizmet etmek için yaratılan hayvanlardır,

****ve hayvanlar gibi onlara hizmet etmelidir.

--------------------------------------------------------------------------
Birinci dünya savaşından önce, 1895 yılında Avusturyalı gazeteci Teodor Hertzel adlı bir gazeteci tarafından kaleme alınan Yahudi devleti adlı kitapta Yahudilerin bağımsız bir devlet kurmalarının gerekli olduğu belirtildi. Siyonizm partisinin İsviçre’nin Bal kentinde düzenlenen ilk kongresinde Siyonist rejimin kurulması kararlaştırıldı. Nihayet uzun müddet devam eden müzakerelerin ardından İngiltere’nin o dönemdeki dış işleri bakanı Balfor, 2 kasım 1917 yılında Yahudi devletinin kurulmasını vaat etti ve Yahudiler 1948 yılında Amerika ve İngiltere’nin nezareti altında Siyonist rejimi kurdular.
Siyonist rejim, Amerika ve İngiltere gibi sömürgeci ülkelerin desteğiyle kuruldu. Bu rejimin kurulmasının amacı Filistin’in işgal edilmesi ve İslam dünyasının merkezinde sömürgecilere bağlı bir rejimin kurulmasıydı. Binlerce Filistinli kadın, erkek ve çocuğu katliam eden ve Filistin halkının evsiz barksız kalmasına sebep olan Siyonist rejim dünyanın özgür halkları nefret ve öfkesini körüklemiştir. Tabii dünyanın bazı Yahudileri ve Yahudiliğin alimleri Siyonistlerin cinayetlerine karşı çıkıyor . onlar Siyonistlerin düşünceleri ve işledikleri cinayetleri sert bir dille kınıyorlar.
Haham David Feltmen şöyle diyor : Biz Siyonistlerin girişimlerine ciddi bir şekilde karşıyız. Biz Allah’ın Affını kazanma umuduyla dünyaya dağılmalıyız. Biz bir devlet ve rejim kurmamalıyız. Biz barış istiyor ve savaş ve insanları öldürmekten nefret duyuyoruz. Biz Filistin halkının katliam edilmesinden esef duyuyor ve Siyonist rejimin girişimlerini kınıyoruz. 

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1316714 ziyaretçi (3002385 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol