Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  BAŞBAKANLIĞI DİNLEMEYEN BANKA
 


Faiz ağına bu kez de balıkçılar yakalandı


 
 
İSTANBUL 

Banka Başbakan’ı bile dinlemedi

Bir başka mağdur balıkçı Sarıyer’den Sinan Çınar (52). Çınar’ın bankadan parça parça aldığı krediler 170 bin lirayı bulmuş. Her kredi çekişte ayrı ayrı masraf tahsil edilmiş. Masraf ve sigortalar 20 bin liraya ulaşmış. Önce tekne, kredi gereği banka tarafından 8 bin 100 liraya sigortalanmış. Ertesi sene sigortanın risk kapsamına doğal afetler de dâhil edilerek 14 bin 300 liraya çıkmış. Ayrıca bu sigorta için 970 lira eksper parası ödenmiş. Çınar, ayrıca tekne için 2 bin 500 lira da ferdi sigorta ödemiş. Çınar’ın ifadesine göre ilk 2 sene 6 ayda bir 5 bin 500 lira faiz ödemesi varmış. Faizli kısmı ödedikten sonra Çınar anaparayı vadesinde ödeyememiş. Bankaya giderek tekne yerine dairesini ipotek etmek istemiş. Bu daire için de kendisinden ayrıca 3 bin 500 lira eksper ücreti istenmiş. Bunu da karşılayan balıkçı, bankanın tutumu karşısında şoke olmuş. Çünkü gittiği şubede teknenin ipoteğini, daireye aktarmak için 250 lira istenmiş. O gün istenen parayı bulamayan Çınar daha sonra bu bedeli temin ettiğinde de banka ‘temerrüde düşmene az kaldı’ diyerek kabul etmemiş.Çınar son çare Başbakan ÇıErdoğan’a mektup yazmış,

Başbakanlık

gerekli kolaylığın yapılması için

ilgili bankayı uyarmış. 

***  Ancak uyarı da işe yaramamış.***


Banka

‘prosedür dışına çıkamayacakları’

cevabını vermiş.

Av yasağının başlamasına daha iki hafta varken ağlarını toplayıp teknelerini limana çeken balıkçılar, kan ağlıyor. Dertleri sadece yeni av yasakları değil. Bankaların uyguladığı yüksek ve esnek kredi faizleri, sigorta, komisyon ve eksper gibi bedeller bellerini bükmüş durumda. Borçlarını ödeyemeyen balıkçılar, bir bir teknelerini satıyor.

 “Türkiye’de 18 bin balıkçı teknesi var. Bunlardan bini profesyonel. Balıkçılığı meslek haline getirenlerden yaklaşık 500’ü kredi ödeme zorluğu çekiyor. Yaşanan sıkıntıda yeni av yasaklarının, yüksek kredi faizlerinin ve sigorta, komisyon, eksper gibi bedellerin etkisi büyük. Senede 500 bin ila 3 milyon lira ciro yapan büyük balıkçıların giderleri bazen gelirleri aşıyor. Borçlarını ödeyemeyen balıkçılar mecbur teknelerini satıyor.” Bu sözler, İstanbul Deniz Ürünleri ve Üreticileri Birliği Başkanı Murat Kul’a ait. Anlattıkları, av yasağına daha 14 gün varken teknelerini limana çekip borç ödeme derdine düşen balıkçıların halini resmediyor. İşte o balıkçıların hazin öykülerinden birkaçı.

Marmara Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Aytunç Toker’in dede mesleği balıkçılık. 25 kişi istihdam ediyor. 26 metrelik gırgır teknesi işletiyor. Teknolojiye uyum sağlamak isteyen Aytunç Reis, 2010’da halat sarma makinesi, radar gibi cihazlar almak için bankadan yüzde 7 faiz ve 2 sene vadeyle 250 bin lira kredi kullanmış. Şartlara göre ilk iki sene yaklaşık 20’şerden 40 bin lira aldığı kredinin evvela faizini ödedikten sonra vade gelince anaparayı ödeyecekmiş. Ancak faizi ödedikten sonra anaparayı çıkaramamış. Devamını Toker’den dinleyelim: “Banka teknenin bağlanacağını söyledi. 6 aylık erteleme karşılığında paranın faizine sayılan 33 bin lirayı yatırdım. Faiz oranı yaklaşık yüzde 17’ye fırladı. Sezon içinde de 70 bin lira daha ödedim. Masraf ve sigortalar düşüldükten sonra elime geçen 240 liraya karşı toplamda 143 bin lira civarında ödemem oldu. Yani kalan borcum 107 bin lira olması lazım. Ama bugün itibarıyla banka, 210 bin lira borcum kaldığını söylüyor.”

Şileli balıkçı Âdem Yılmaz (51) da tayfa olarak çalıştığı 40 senenin semeresi olan 235 bin lirayla 100 bin lira kredi almış. Kredi, 6 bin lira sigorta ücreti kesildikten sonra ödenmiş. Tahsilât planı da öncelikle faizin ödemesine dayalı imiş. Yılmaz işler yolunda gitseydi 6 ayda bir 3 bin 500’er yüz olmak üzere ilk 2 sene 14 bin lira faiz ödeyecek akabinde anapara ödemesinde bulunacaktı. Ancak ödemeleri yapamayınca hacze uğramış, mazot verilmemiş. Liman Başkanlığı da tekneye çıkış yasağı koymuş. Bankadan istediği ek süre de kabul edilmemiş. 


İstanbul'daki balıkçıların merkezi konumunda bulunan Kumkapı Balıkçılar Hali esnafının peşpeşe gelen şikayetlerini değerlendiren polis, çoğu Ermeni kökenli 13 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şahısların 2 yıllık süre içinde esnaflara faiz karşılığı borç para verdikleri, vadesinde ödenmeyen borçlara karşılık iş yerlerine el koydukları iddia edildi. Bu kişilerin kısa süre içinde 34 Milyon Lira'nın üzerinde haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.
2009-07-27
 
 

Sanayi şirketleri faiz altında eziliyor

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesindeki şirketlerin de faiz altında ezildiği ortaya çıktı. Rapor kapsamındaki şirketlerin ödedikleri faizlerin net katma değer içindeki payı 2001 yılında yüzde 28’den yüzde 78’e çıktı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu kapsamındaki özel sektör kuruluşlarının ödedikleri faizlerin, net katma değer içindeki payının yüzde 28,1’den yüzde 78,2’ye çıktığını ve milli gelir anlamındaki karın yüzde 67,7 oranında negatif olduğunu belirterek, “İşletmeler, ellerindeki varlıkları satarak üretimlerini devam ettirmeye çalışmışlardır.” dedi.

İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunu izleyen İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu açıklandı. İstanbul Çorap San. AŞ, 27 trilyon 799 milyar 5 milyon liralık üretimden satış hasılatıyla, ilk sırayı alırken, Yörsan Gıda Mamulleri San. ve Tic. AŞ 27 trilyon 734 milyar 11 milyon ile ikinci, Durak Fındık San. ve Tic. AŞ 27 trilyon 684 milyar 759 milyar lira ile 3. oldu.

İSO Başkanı Tanıl Küçük, yaptığı yazılı değerlendirmede, Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunu izleyen ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu çalışmasının sonuçlarının da, 2001 yılı krizinin Türk ekonomisi ve sanayii üzerindeki ağır etkilerini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye’nin 1.000 büyük sanayi kuruluşunun üretim faaliyetlerini olumsuz etkileyen temel faktörlerin, finansman giderlerinin yüksekliği, iç talebin çöküşü ve kur farkları olduğunu kaydeden Küçük, 1.000 büyük sanayi kuruluşunun satış gelirlerinin toplamının 2001 yılında reel olarak 1997 yılının altında kaldığını, satış gelirleri içinde ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunun payının ise yüzde 12,5 düzeyinde bulunduğunu bildirdi.

Geçen yıl ekonominin yüzde 9,4 küçülmesi, iç pazarın daralması nedeniyle işletmelerin ihracat arayışlarını yoğunlaştırdığının altını çizen Küçük, 1.000 büyük sanayi kuruluşunun toplam satış gelirleri içinde ihracatın payı 1997’de yüzde 17 iken, 2001’de yüzde 26’ya çıktığına dikkat çekti. İkinci 500 kuruluş kapsamındaki 485 özel sektör işletmesinden 145’i zarar bildirirken, 2000 yılı sonuçlarında 474 özel kuruluşta zarar açıklayan kuruluşların sayısının 75 olduğunu hatırlatan Küçük, 2001 yılında ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu içindeki özel kuruluşların net zararının 151,1 trilyon lira olduğunu duyurdu. Kâr edemeyen kuruluşların yatırıma yönelmeleri, üretimlerini artırmaları ve varlıklarını sürdürmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Küçük, ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu 2001 yılı sonuçlarında ilk kez özel sektör kuruluşlarının satış kârlılığının negatif olduğunun görüldüğüne dikkat çekti.

Tanıl Küçük, “2001 yılında ilk 500 büyük kuruluş sıralamasında yer alan özel kuruluşlarda satış karlılığı yüzde 1,3’e indi, kârlılık oranı ikinci 500 kuruluş için eksi yüzde 1,55 oldu.” dedi.

Satış kârlılığı düşerken, aktif devir hızının da gerilediğini kaydeden Küçük, şu görüşleri dile getirdi: “2001 yılında, finansman ihtiyacının karşılanmasındaki güçlükler, kredi faizlerindeki artış ve kur farkları, ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu kapsamındaki işletmelerde ciddi sıkıntılar yaşatmıştır. Satışlar gerilerken, borçlar ve faiz ödemeleri artmıştır. İkinci 500 kuruluşun ödediği faizlerin satışlara oranı 2000 yılında yüzde 5 iken, 2001 yılında yüzde 8,2’ye yükselmiştir. Bunun sonucunda sanayi kuruluşları borç faizlerini dahi ödeyemez duruma düşüp, özkaynaklarını da önemli boyutta yitirmişlerdir.”

Türkiye’nin en büyük ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunun 2001 yılındaki üretimden satış hasılatı, 8 katrilyon 777,2 milyar liraya ulaştı. 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren söz konusu sanayi kuruluşları, 149 bin 869 kişiye istihdam sağladı. İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunu izleyen İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu’na göre, bir önceki yıla göre reel olarak üretimden satışlar yüzde 4,3, net satış hasılatı yüzde 6,2 oranında artarken, yaratılan net katma değer yüzde 35,8 oranında azaldı. Çalışan sayısı yüzde 1,5 ve dışsatım dolar bazında yüzde 7,8 oranında yükseldi. Bir önceki yıl 83,7 trilyon lira olan dönem net kârı, 2001 yılında 363,3 trilyon lira zarara dönüştü.

Ekonomi Servisi

 

28.08.200


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1950141 ziyaretçi (4258035 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol