Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  İCRA TAKİBİNE HEMEN BAŞLANAMAYACAK RAKAM 3 300 TL
 
Antalya, 18.12.2015

‘‘Tüketiciler 3300 TL’nin altındaki adi icra takiplerine muhakkak itiraz etmeliler’’Tüketicilerin aleyhine işleyen icra takiplerinde şirketlerin artık yasal olarak ellerinin bağlandığına dikkat çekerek konuyu değerlendiren 

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Üyesi ve

Kaza Mağdurları Sosyal Güvenlik ve Tüketici Hakları Derneği (KazaMağdurDer)

Genel Başkanı Ali Körükçü; 

“en çok


telekomünikasyon, enerji ve bankacılık

sektörlerinde tüketicinin aleyhine işleyen

icra takiplerinde 

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin aldığı içtihat değişikliği kararıyla


 şirketler artık

3 bin 300 TL'nin altındaki borçlar için

hemen icra takibi başlatamayacak’’dedi.

Şirketler ile tüketiciler arasındaki bütün alacak-borç ilişkisini yeniden düzenleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 2015/10571 esas sayılı 2015/8738 karar sayılı 18.03.2015 tarihli kararında;“şirketler ile tüketiciler arasındaki fatura, kredi ve benzeri nedenlerden kaynaklanan alacaklar açısından doğrudan icra takibi yoluna gitmeyi hukuken kabul edilemez’’ bulmuştur. Böyleceşirketlerin öncelikle Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak alacakları hakkında karar verilmesini istemeleri ve Tüketici Hakem Heyeti'nden çıkan kararı icra takibine konu edebilecekleri esastır.

Şirketlerin bu müracaat ve talebi ise asgari 3 ile 6 ay arasında karara bağlanacak olmakla birlikte artan müracaatlardan dolayı süre bazı il ve ilçelerde 1 yıla kadar çıkmaktadır. Bu süre zarfında datüketici herhangi bir ekstra vekâlet ücreti ve masraf yükümlülüğü ile karşılaşmayacaktır.

Tüketiciler, borçlarından kaynaklanan alacak taleplerinde Tüketici Hakem Heyetlerindeki geçen bu uzun süreyi alacaklı şirket ile sulh açısından iyi değerlendirerek karar verebileceklerdir. Fakat 3300 TL’nin altında borçlu olan tüketiciler bu sürede de borcunu ödemezse elbette alacaklı şirket Tüketici Hakem Heyetinden aldığı karar ile icra takibine geçerek masraf ve vekâlet ücreti isteme hakkına sahip olacaktır.

Tüketicilerin, ikamet ettikleri veya tüketici işleminin yapıldığı çevredeki il veya ilçe tüketici hakem heyetlerinin görev sınırına giren bir uyuşmazlıkla ilgili olarak kendilerine bir adi(ilamsız)takip yapıldığında süresi içinde (7 gün) ilgili icra dairelerine başvurarak borca itiraz etmeleri;

bu şekilde takip kesinleşmeden takibi durdurmalarını gerekmektedir.

Ayrıca ‘‘6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde’’belirtilen parasal sınırlar her takvim yılından itibaren yeniden değerleme artırılarak tesbit ve ilan edilmekte olup tüketicilerin artış oranlarını takip etmeleri ve dikkate almaları da menfaatlerine olacaktır.Ali KÖRÜKÇÜ

Genel Başkan 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1919644 ziyaretçi (4202854 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol