Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Tatil Mağduru Ne Yapmalı
 


Tatil tüketicileri mağdur olduğunda neler yapmalı?


Tatilvitrini.com dan tatil satın alarak mağdur olanların sıkça sorduğu sorular; ne yapmalıyız, kime başvurmalıyız şeklinde. İşte yapılması gerekenler....
   
     
     

   
15 Ağustos 2009 Cumartesi - Temmuz ayında turizmhaberleri.com tarafından gündeme taşınan,tatilvitrini.com mağduriyetleri ile ilgili yayınlanan haberlerimize yorum ve şikayet mailleri yağmaya devam ediyor.

Tatilvitrini.com dan tatil satın alarak, rezervasyon bedeli ödenmediği için otele giremeyen,2.kez konaklama ücreti ödeyen, tatil yapamadığı halde ödemesi devam edenler kime başvuracaklarını bilemiyorlar. Ortada birden fazla firma (Alban Turizm, Anis Tur, Twins Tur, PlatoTurizm, Hibiscus Tur) var ve aynı firmaların farklı isimlerde web siteleri mevcut. Alban Turizm in İzmir deki ofismühürlendi.

Bir de İpekyolu Turizm in tatilvitrini.com u devir alması, mağduriyetleri gidereceğini açıklaması muhatap karmaşası yaratıyor. Tüm bunlara karşın TÜRSAB yetkililerinden yapılan herhangi bir yazılı açıklama da henüz yok.

TÜSAD - Tüm Seyahat Acentaları Derneği Danışmanı Emel Yetkin, tatilvitrini.com mağdurlarına nasıl bir yol izleyeceklerini sırasıyla dilekçe örneklerine kadar hazırladı.

İŞTE İZLENMESİ TAVSİYE EDİLEN YOL:

1. Kredi kartı ile taksitli ödeme yapılmışsa mail order talimatınızın iptali ve ödemelerin durdurulması için bankanıza “yapılan harcama karşılığı hizmet alamama durumuna itiraz '' dilekçesi ile derhal başvurun.

2. Otel rezervasyonu ile ilgili sözleşmede ismi bulunan acenta/şirketlerin sözleşmede yazılı adreslerine “ iadeli taahhütlü “ dilekçe gönderiniz ( Ek : 1 turizmhaberleri.com/dosya/EK_1.doc )

3. TÜRSAB a acentayı şikayet eden dilekçe gönderiniz ( EK . 2 turizmhaberleri.com/dosya/EK_2.doc )

4. İadesini talep ettiğiniz tutar 936,97-TL nin altında ise İllerde bulunan Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ne ; ilçelerde Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ne başvurunuz (EK. 3 turizmhaberleri.com/dosya/EK_3.doc )

5. İadesini talep ettiğiniz tutar 936,97-TL ve üzerinde ise doğrudan Tüketici Mahkemesi ne başvurunuz ( Ek 4 turizmhaberleri.com/dosya/EK_4.doc )

6. Bankanız talebinize rağmen kredi kartınızdan ödemeleri yapmaya devam ediyorsa Tüketici Mahkemesi ne başvurunuz ( Ek: 5 turizmhaberleri.com/dosya/EK_5.doc )

7. Tüketici Sorunları Hakem Heyetinden aleyhinize karar çıkmışsa Tüketici Mahkemesi ne başvurunuz ( Ek. 6 turizmhaberleri.com/dosya/EK_6.doc )

8. Tüketic i Mahkemesinden aleyhinize karar çıkmışsa Yargıtay Başkanlığı na başvurunuz ( Ek :7 turizmhaberleri.com/dosya/EK_7.doc )

9. Tatilvitrini.com sitesini devir aldığını söyleyen İPEKYOLU Turizm Seyahat Acentasına başvurunuz ( Ek 8 turizmhaberleri.com/dosya/EK_8.doc ) – bu dilekçeyi mahkemeye ya da hakem heyetine ve TÜRSAB a başvurmadan önce gönderiniz ve diğer başvurularınıza bu dilekçenizin kopyasını da ekleyin ve firmanın iş ve ev adresine iadeli taahhütlü olarak gönderin.

10. Tatilvitrini.com sitesinin kapatılması için www.tuketici.gov.tr adresinden başvuruda bulunun tuketici.gov.tr/source.cms4/index.snet?wapp=36FD0FE4-82BB-4720-AFDF-B5D2A1FF0CF4

11. Bankanızla yaşadığınız diğer uyuşmazlıklara ilişkin ise gerekli idari işlemlerin yapılması için Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ne başvurabilirsiniz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 7.Km Kat.3 06520 ANKARA- Telefon :0312 219 65 00 Faks: 0312 219 68 90- e-mail : tuketici@sanayi.gov.tr

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ İLE TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE NASIL BAŞVURULUR

Tüketicilerin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun dan kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözüm yerleri; tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleridir.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri illerde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde Kaymakamlık bünyesinde oluşturulmuştur

Tüketici Mahkemeleri ise Ankara, İstanbul, İzmir Adana, Antalya, Bursa, Samsun, Konya, Mersin ve Kayseri illerinde kurulmuştur. Bu iller dışındaki il ve ilçelerde başvurular Tüketici Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemesi ne yapılmalıdır. Bu mahkemelerde açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. 2009 yılı için değeri 936,97-TL nin altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulması zorunludur. Bu heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

2009 yılı için değeri 936,97-TL. ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulabileceği gibi doğrudan Tüketici Mahkemesine de başvurulabilir. Bu değer ve üzerindeki uyuşmazlıklar için Hakem Heyetinin vereceği karar bağlayıcı olmayıp delil niteliği taşıdığından, taraflarca benimsenmemesi halinde yine Tüketici Mahkemesine başvurulması gerekecektir.

Hakem Heyetleri illerde Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır.
81 İl Müdürlüğü ile 851 ilçede Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri bulunmaktadır.

Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçenin Adliye binalarında bulunmaktadır. Tüketici Hakem Heyetlerinin iletişim bilgilerini www.sanayi.gov.tr sitesinden bulabilirsiniz ( linki ) sanayi.gov.tr/webedit/HakemHeyAdBilgisi.aspx

Hakem heyetinin lehinize verdiği karara satıcı veya sağlayıcının uymaması durumunda İcra Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz. Hakem heyeti kararı, aleyhinize çıktıysa 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.
Şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) bizzat veya posta yolu ile başvurabilirsiniz.

Yazılı dilekçenizde,
• Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini,
• Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini,
• Ne kadar para ödediğinizi,
• Sorunun ne olduğunu,
• Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu,
• Ne yapılmasını istediğinizi anlatın.

BAŞVURULARDAN ÜCRET ALINMAZ
Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır.

Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketiciler tarafından açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır
Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 3 ay içinde karara bağlanır.
Kararlar, alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.

Hakem Heyeti kararlarının taraf ve sonuçlarını gösterir listeler, İllerde İl Müdürlükleri, İlçelerde Kaymakamlıklarda duyuru panolarında aylık olarak ilan edilir.

Dilekçelerinize elinizde bu konudaki her türlü belgeyi ( örneğin sözleşme, ödeme dekontu, kart ekstresi, mail order formu, bankaya ödemeye itiraz dilekçesi, acentaya ve Türsab a yazılan dilekçe, kimlik kopyanız v.s. ) ekleyiniz.109

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1884470 ziyaretçi (4125992 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol