Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  GIDA FİATLARI DÜNYADA DÜŞER TÜRKİYEDE ÇIKAR
 


Gıda Fiyatı Dünyada Düşüyor, Türkiye'de Artıyor


VARLIK İÇİNDE YOKLUK MU ÇKİYORUZ

 Dün­ya­da gı­da fi­yat­la­rı

sü­rek­li dü­şer­ken,

Tür­ki­ye­’de hız­la ar­tı­yor. “Avrupa’da çiftçiler kooperatife üyeler.

Kooperatifler üreticiden aldığı ürünleri

direk tüketiciye satıyor
.
Böylece fiyatlar yükselmiyor.


Türkiye’de ise

*aracılar yüzünden

gıda fiyatları 4-5 kat artıyor.


Çiftçi ürününü ucuza satıyor

fakat tüketici pahalı yiyor.

Burada üretici de

tüketici de zarar görüyor.”


*Kazanan Aracı


 
Gıda Fiyatı Dünyada Düşüyor, Türkiye'de Artıyor

Gıda fiyatı dünyada dip yaparken Türkiye’de artmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın tespitlerine göre enflasyon hedeflerinin şaşmasına sebep olan gıda zamları, vatandaşında cebini yakıyor.

Tür­ki­ye­’de gı­da zam­la­rı tar­tış­ma­sı bit­mi­yor. Dün­ya­da gı­da fi­yat­la­rı sü­rek­li dü­şer­ken, Tür­ki­ye­’de hız­la ar­tı­yor. Bu ar­tış­la­ra gös­te­ri­len ‘ku­rak­lı­k’ açık­la­ma­sı, ar­tık bu zam­la­rı izah et­me­ye yet­mi­yor.

Dün­ya Gı­da Ör­gü­tü (FA­O) ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan “Gı­da Fi­yat En­dek­si” ve­ri­le­ri­ne gö­re, Ka­sım ayın­da En­deks ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 6.4 ge­ri­le­ye­rek 192,6 pu­an ol­du. Tür­ki­ye­’de ise bu ra­kam 272 se­vi­ye­si­ne fır­la­dı. Ra­kam­la­ra gö­re, son 11 yıl­da dün­ya­da gı­da fi­yat­la­rı yüz­de 92 ora­nın­da ar­tar­ken, ay­nı za­man di­li­min­de Tür­ki­ye­’de yüz­de 172 ora­nın­da art­tı.

Süt ürün­le­ri yüz­de 26 art­tı

FA­O’­nun ve­ri­le­ri­ne gö­re, son bir yıl­lık dö­ne­me ba­kıl­dı­ğın­da ise dün­ya­da gı­da fi­yat­la­rı dip ya­par­ken, Tür­ki­ye­’de enf­las­yo­nu zıp­la­ta­cak oran­lar­da ar­tış gös­ter­di. Me­se­la bu dö­nem­de dün­ya­da süt ve süt ürün­le­ri yüz­de 29 ora­nın­da dü­şer­ken, Tür­ki­ye­’de yüz­de 26 art­tı. Dün­ya­da bit­ki­sel yağ fi­yat­la­rı yüz­de 17 aza­lır­ken, Tür­ki­ye­’de zey­tin­ya­ğı bir yıl­da yüz­de 18, Ay­çi­çek ya­ğı ise yüz­de 5 zam­lan­dı.

Yi­ne dün­ya­da şe­ker fi­yat­la­rı yüz­de 8 iner­ken, Tür­ki­ye­’de yüz­de 10 zam­lan­dı. FA­O’­nun ve­ri­le­ri­ne gö­re dün­ya­da hu­bu­bat yüz­de 6 ora­nın­da dü­şer­ken, Tür­ki­ye­’de pi­rinç yüz­de 37, no­hut yüz­de 21, fa­sul­ye yüz­de 32 zam­lan­dı.

Rekor fındıkta!

Dünyada gıda fiyatları bu kadar düşmüşken Türkiye’de ise, enflasyonu yükselten en büyük neden gıda fiyatları oldu. Son bir yılda fiyatı en çok artan ürünler başında yüzde 133 ile fındık olurken, bu sıralamayı yüzde 127 ile kuru kayısı, yüzde 61 ile kuru incir, yüzde 48 ile Antep fıstığı izledi.

Üretici birlikleri fiyatları düşürsün

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Başkanı İbrahim Yetkin ise, aracılar nedeniyle gıda fiyatlarının arttığını vurgulayarak, üretici birliklerine ‘Fiyatları düşürün’ diye seslendi. İbrahim Yetkin, şunları söyledi: “Avrupa’da çiftçiler kooperatife üyeler. Kooperatifler üreticiden aldığı ürünleri direk tüketiciye satıyor. Böylece fiyatlar yükselmiyor. Türkiye’de ise aracılar yüzünden gıda fiyatları 4-5 kat artıyor. Çiftçi ürününü ucuza satıyor fakat tüketici pahalı yiyor. Burada üretici de tüketici de zarar görüyor.”

Aracılar fiyatları speküle ediyor

Şemsi Bay­rak­tar, “Tar­la­da, bah­çe­de ol­duk­ça dü­şük fi­yat­lar­da sey­re­den ürün­ler, mar­ket­te 4-5 ka­ta va­ran oran­lar­da sa­tı­lı­yor. Üre­ti­ci­nin ye­ri­ni pi­ya­sa ak­tör­le­ri­nin al­ma­sı, fi­yat­la­rı spe­kü­las­yo­na açık ha­le ge­tir­mek­te­dir”dedi.

Ürün arzında sıkıntı var

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar dünyada gıda üretiminde artış yaşanırken, Türkiye’de doğal afetler nedeniyle gıda arzında bir sıkıntı yaşandığını bu nedenle Türkiye’de gıda fiyatlarının giderek arttığını söyledi. TZOB Başkanı Bayraktar, Türkiye’de gıda fiyatlarının artmasının nedenlerini şöyle sıraladı: “Çiftçi başına düşen üretimin küçük miktarda olması, üreticinin güçlü ekonomik örgütlenmemesi, taşıma ve depolama sistemlerinin yeterince gelişmemiş olması gibi nedenler fiyatları artırıyor.”

Sümeyra Kırca, BUGÜN

Haberin Tamamı İçin: http://ekonomi.bugun.com.tr/akil-sir-erm...

Zeytinyağını Avrupa'dan iki kat pahalı yiyoruz

22 11 2015


 


Yeni sezonla birlikte zeytinyağı fiyatlarında düşüş bekleyen üreticiler düş kırıklığına uğradı. Kasımda üretici fiyatı 18-20 lira olan altın sıvının litresi, markette 30 lirayı buldu. Avrupa'da ise fiyatlar düşüş eğiliminde.

Zeytinyağında yeni hasat sezonu başlamasına rağmen fiyatlar halen yüksek. Son bir yılda ikiye katlanan fiyatı, yeni sezon ürünü bile frenleyemedi. Kasım ayında başlayan yeni sezonla birlikte fiyatlarda düşüş beklenirken tam tersi oluyor. En büyük zeytinyağı üreticisi ülkeler İspanya ve İtalya'daki yüksek rekolte beklentisi de iç piyasadaki fiyatları gevşetmeye yetmedi. Geçen sezon üreticiden çıkış fiyatı 12-15 lira olan sızma zeytinyağı, perakende 20-25 lira arasında seyretmişti. Kasım itibarıyla başlayan yeni sezonda üretici fiyatı 18-20 lira olan altın sıvı, market raflarında 30 lirayı buldu.

Avrupa'da ise rekolte artışıyla birlikte fiyatlar düşüş trendine girdi. Geçen sezon iklim şartlarından dolayı zeytinyağı üretimi yarı yarıya azalan İspanya'da, yüksek rekolte beklentisiyle fiyatlar düşüşe geçti. İtalya ve Yunanistan'da da fiyatların seyri aşağı yönlü. İspanya'da ağustos ayında litresi 4,19 Euro olan sızma, ekim sonu itibarıyla 3,73 Euro'ya kadar geriledi. İtalya'da 5,53 Euro'dan 4,38 Euro'ya, Yunanistan'da ise 3,54 Euro'dan 3,29 Euro'ya düştü. Bu sezon üretimi yarı yarıya azalan Tunus'ta da fiyatlar düşüş eğiliminde. Ağustosta 4,13 Euro olan zeytinyağı eylülde 3,98, ekimde ise 3,78 Euro'ya düştü. Türkiye'de ise aynı dönemde, 7 Euro'dan 10 Euro'ya kadar çıktı.

Uluslararası Zeytinyağı Konseyi (IOC) verilerine göre geçen sezon 2,2 milyon ton olan dünya zeytinyağı rekoltesinin, yeni sezonda 2,5 milyon tonu aşması bekleniyor. Türkiye ve Tunus dışında üretici ülkelerde rekolte artışı bekleniyor. Dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda olan İspanya'da, yaklaşık yüzde 40 artış bekleniyor. İspanya'nın zeytinyağı rekoltesinin, 837 binden 1,2 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor. Geçen sezon iklim şartlarından kaynaklanan sebeplerden dolayı İspanya'nın üretimi, 1,6 milyondan 800 bin tona kadar gerilemişti. Diğer üretici ülkelerden İtalya'nın rekoltesinin 222 bin tondan 350 bin tona, Yunanistan'ın 300 bin tondan 320 bin tona, Portekiz'in 61 bin tondan 92 bin tona, Fas'ın 120 bin tondan 130 bin tona, Suriye'nin 105 bin tondan 215 bin tona, Cezayir'in ise 69 bin tondan 73 bin 500 tona çıkması bekleniyor. Türkiye'nin rekoltesinin 170 bin tondan 143 bin tona, Tunus'un 295 bin tondan 140 bin tona gerileceği tahmin ediliyor.

Rekolte artışına bağlı olarak Avrupa'da zeytinyağı fiyatlarında, geçen ağustos ayından beri düşüş eğilimini sürdürüyor. Türkiye'de ise kasım itibarıyla başlayan yeni sezona rağmen fiyatlar hâlâ yüksek seyrediyor. Üretici zeytinyağını 18-20 liraya satıyor, perakendede ise fiyat 25-30 lira arasında seyrediyor.

‘Bu fiyatlarla ihracat yapmak hayal'

Zeytinyağında yüksek fiyat, ihracatçıyı da zor durumda bırakıyor. “Bu fiyatlarla ihracat yapmak hayal.” diyen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Emre Uygun, fiyat konusunda ciddi sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Geçen sezon bazı ihracatçı firmaların, pazarını kaybetmemek için başka ülkelerin yağını alıp satmak zorunda kaldığını vurgulayan Uygun, bu sene de aynı durumun söz konusu olabileceğini dile getirdi. Ürün eksikliğinden dolayı ihracatın geçen yıldan daha da kötü olacağına dikkat çekerek, “İhracatçı, fiyat konusunda ciddi sıkıntı içinde. Kimse ihracat yapamaz; ya kapanacak ya da yurtdışında firma kurup başkasının yağını pazarlayacak. Şu anda Türkiye'deki fiyatlar, dünya ortalamasının üzerinde. İhracat için ürün bulmak bile zor. Pazarlarımızı kaybetmekle karşı karşıya kalabiliriz.” diye konuştu. Poyraz Zeytinyağları Genel Müdürü Soykan Yanya da yüksek fiyatlardan dolayı ihracatın yavaşladığını kaydetti. Yanya, şöyle konuştu: “Umuyoruz ki yeni hasatla beraber tekrar rekabet edebilir fiyatlara kavuşuruz. Rivyera zeytinyağı fiyatlarıyla rekabet edilebiliyoruz ancak sızma zeytinyağı fiyatlarımız yüksek kalıyor. Şu anda en büyük rakiplerimizden biri olan İspanyollar, sızma zeytinyağında daha avantajlı fiyatlarla piyasada yer alıyor.”


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1956271 ziyaretçi (4269590 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol