Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  web site sahipleri - Anlaşmları dikkatli okuyun
 

Ziyaretçisi çok olan siteler,

ve  taraflar,

ilerde sıkıntıya düşmemek için

şartları DİKKATLİ OKUMALI

Aşağıda örnek bir sözleşme  vardır.Hüküm ve Şartlarıİş bu Sözleşme �a ait olan Yayıncı Programına ilişkin katılım ve kullanım için yerine getirilmesi gereken Hüküm ve Şartları düzenlemek ve Sözleşmenin taraflarının yükümlülüklerini belirlemek amacıyla akdedilmiştir. Sözleşmeyi lütfen dikkatlice okuyunuz.
Yayıncı Programını�na katılmak ve bu programı kullanmak için Sözleşmenin Hüküm ve Şartlarını kabul etmek ve bunlara uygun olarak davranmak gerekmektedir. Yayıncı Kayıt sayfasındaki �Bu kutuyu işaretleyerek, tüm şartları okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim. � sekmesini seçerek Hüküm ve Şartları kabul etmiş olacaksınız.
İşbu Sözleşmenin hükümlerini kabul edilmesi Yayıncı Programı�na katılmak ve bu programı kullanmak için ön şart teşkil etmektedir. Hüküm ve Şartları kabul etmeniz halinde, Hüküm ve Şartlardan doğan hak ve yükümlülükleri tamamen anlamış kabul edileceksiniz.
Hüküm ve Şartlar Yayıncı ile  veya  tarafından ya da adına akdedilen bütün sözleşmelere ve düzenlemelere uygulanacaktır. Hüküm ve Şartlardan vazgeçme ancak yazılı bir sözleşme ile mümkündür.
Madde 1� Tanımlar
Aşağıda yer alan terimler aşağıda açıklanan anlamları taşırlar.
Şirket Adı;
  cad. Sokak İ.Apt No: D:1 L..., 34.. İstanbul adresinde mukim Reklam Tanıtım İletişim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi�ni ifade etmektedir.
Tacir:
Bir kullanıcının ürün ve/veya hizmet satın alabileceği, satın alınmış ürün ve/veya hizmetler için, ve/veya internet sitesine kayıt olan ve kendisiyle     ın, müşteriye sunulan hizmetlerin karşılığı (taahhüt edilmesi ve düzenlenmesi) için sözleşme akdettiği her kullanıcı için hizmet bedelinin Yayıncı internet sitesine karşı muaccel olacağı, veya müşterinin, tarafından sağlanmış veya sağlanacak mal ve hizmetler için üçüncü kişiler ve ayrıca müşteriler namına sözleşme akdettiği veya akdetmiş olduğu, link veya diğer bir elektronik bağlantı kanalı ile Yayıncı siteleri üzerinden kullanıcılara kendisine ait internet sitesine erişim sağlayan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade etmektedir.
Yayıncı:
Kullanıcılara kendi internet sitesinden ya da alıcılardan aldığı izinle eposta gönderimi yaptığı eposta gönderimlerinden Tacirin internet sitesine link veya elektronik bağlantı ile erişim sağlayan ve/veya diğer şekillerde promosyon yaparak Tacir için işlem sağlayan, işbu şart ve hükümleri kabul eden ve Proad tarafından Yayıncı olarak kabul edilen her gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.
MaxGelir.com:
ın sahibi olduğu www..com ve alt alan adreslerindeki internet sitelerini ifade etmektedir.
Tıklama:
  tarafından sağlanan link vasıtasıyla Tacire ulaşan kullanıcıyı ifade etmektedir.
Kayıt:
Tacirin internet sitesine Yayıncı aracılığı ile bağlanmış ve Tacirin internet sitesinde kullanıcı olarak kayıt olmak gibi belli bir eylemde bulunmuş kullanıcıyı ifade etmektedir.
İşlem:
İşlem, Tacirin internet sitesinde kullanıcı tarafından veya kullanıcının komutları uyarınca gerçekleştirilen satın alma, oturum açma, ve Tacirin programında tanımlanmış diğer eylemlerdir.
Trafik:
Geçerli tıklama, Kayıtlar ve işlemler için kullanılan ortak terimi ifade etmektedir.
Yapay trafik:
Otomatik açılmalar(pop-up), spider�lar, robotlar, izinsiz email veritabanı, chat odaları, script yaratıcılar, belirtilenler dışındaki diğer internet sitelerine linklerin koyulması ve internet tarayıcısı tarafından sağlanmayan tıklamalar, belirli bir internet sitesine ulaşmak isteyen kullanıcının aktif eylemi sonucu olmayan tıklamalar meydana getiren, geçerli olmayan tıklama, Kayıtlar ve işlemler için kullanılan ortak terimi ifade etmektedir.
Kullanıcı:
Yayıncı internet sitesi ile Tacirin internet sitesine giden her internet kullanıcısını ifade etmektedir.
Yayıncı İnternet Sitesi:
Yayıncı Programının Tacire yönlendirilmiş linkleri koyduğu Yayıncıya ait internet sitesini ifade etmektedir.
Yayıncı Programı:
Proad tarafından sahip olunan ve işbu Sözleşmenin konusu hizmetin sağlanması amacıyla kullanılan programı ifade etmektedir.
Sözleşme:
    ile Yayıncı arasında ve Yayıncı Programı ile ilgili olarak akdedilen sözleşmeyi ifade etmektedir.
Madde 2 � Oturum Açma ve Kabul
2.1 İnternet sayfası olan ve/veya sosyal ağ, arama motoru reklamları gibi reklam kanalları kullanarak ilgili trafik ve kullanıcı yönlendirebilecek özel ve tüzel kişiler Yayıncı olmak için başvuruda bulunabilirler. Internet sitesi sahibi özel ya da tüzel kişiler de Tacir olarak seçilmek için başvuruda bulunabilir. Yayıncının gerçek kişi olması için en az 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Yayıncının 18 yaşında olmaması halinde Yayıncı Programına kabul edilebilmesi için öncelikle velisinin rızası gerekmektedir. 18 yaşından küçük bir Yayıncının velisinin izni olmaksızın kabul edilmesi hükümsüzdür veya hükümsüz kılınabilir.
2.2 Yayıncı olarak seçilmek Yayıncının hüküm ve şartları kabul etmiş olduğunu ve bunlara uygun olarak davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ettiğini ifade eder.
2.3�a ait olan Yayıncı Programına Yayıncı olarak katılabilmek için aşağıdaki şartların tamamen yerine getirilmesi gerekmektdir:
Kayıt formunu tamamen ve doğru olarak doldurmuş olmak,
Hüküm ve şartları anlamış ve kabul etmiş olduğunu teyit etmek,
  tarafından Yayıncı olmak isteyen kimsenin başvurusunun kabul edilmiş olunması,
Bir veya daha fazla Tacir tarafından kabul edilmiş olmak.
2.4 Tacir ve/veya , Yayıncı Programını kullanmak için gerekli olan bilgileri içeren bir teyit e-postası ile bir kişiyi Yayıncı olarak kabul edebilir.
2.5 Yayıncı, �a kendi hakkında ve internet sitesi hakkında ve ilgili trafik yönlendirme şekli hakkında verdiği bilgilerin doğru ve tam olduğunu ve bu bilgilerin mevcut duruma uygun olduğunu garanti eder.
2.6 Yayıncı kendisi ve/veya internet sitesi hakkındaki bilgilerle ilgili herhangi bir değişikliğin meydana gelmesi halinde, bilgilerini yer aldığı   .com sitesini güncelleyerek derhalı bilgilendirmek zorundadır. Yayıncının bir tüzel kişi olması halinde ise Vergi numarasını ve vergi dairesinide a bildirilmesi zorunludur.
2.7     Yayıncı olmak için başvuranları, hiçbir sebep göstermeden reddetme hakkına sahiptir.
Madde 3 � Kullanım
3.1 Yayıncı�nın kendisi için üretilmiş olan ve yayıncı programı platformunda yer alan bağlantıları,    da kayıtlı olan ve Yayıncı Programı kapsamında bulunan internet sitelerine yerleştirmesi mümkündür.
3.2 Yayıncı, Yayıncı yerine mal ve/veya hizmet tedarik eden bir Tacir olduğunu ilişkin bir yanlış anlamanın ve/veya anlaşmazlığın bulunması halinde bunu derhal     a bildirecektir.
3.3 Yayıncı, Yayıncı Programı�nın amaçlarına yönelik olarak, Tacirin zaman zaman belirteceği şekilde ve Tacirin talimatlarına uygun olarak, sadece Tacir ve/veya tarafından özel olarak sağlanan promosyon materyalini kullanmalıdır. Yayıncı promosyon/görsel/tanıtıcı materyallerine ilişkin olarak herhangi bir değişiklik yapmamalı, bunların kullanımında yanıltıcı ve Tacire zarar verici olarak hareket etmemelidir.
3.4 Madde 3.3�de yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, Yayıncı Tacirlerin ve üçüncü kişilerin telif haklarına, ticari marka haklarına ve diğer münhasır haklarına uygun olarak hareket edecektir.
3.5 Yayıncı, promosyon/görsel/tanıtıcı materyallerini sadece Yayıncı Programının amaçlarına yönelik olarak kullanacaktır, bunlarda herhangi bir değişiklik yapmayacaktır.
3.6 Tacirin internet sitesindeki mal ve/veya hizmetler düzenli olarak değişebilir. Yayıncı kendi internet sitesinde ve/veya promosyon amacıyla elinde bulunan mal ve/veya hizmetlere ilişkin hüküm ve şartların, Tacirin internet sitesinde zaman zaman belirtilen mal ve/veya hizmetlere uygun olmasını her zaman temin etmek zorundadır.
3.7 Yayıncı sağlanan promosyon materyallerini Sözleşmenin Hüküm ve Şartlarına ve yürürlükteki hukuka aykırı olarak kullanamazlar. Aşağıdakiler ile sınırlı olmamak üzere, promosyon materyallerinin aykırı kullanımı şu hareket ve/veya tutumları içerir:
Büyük sayılarda, benzer içerikte istenmeyen ve izinsiz e-postalar göndermek,
Telif hakkı ile korunan eserlerin telif haklarını ihlal etmek veya üçüncü kişilere ait fikri hakları ihlal etmek,
Üçüncü kişileri yanıltmak,
Tacire ait yazıları, logoyu veya bilgileri amacı dışında kullanmak ve/veya suistimal etmek,
Tacirin açık rızası olmaksızın müşterilere Tacirler ile işlem yapmaları için doğrudan bir bedel teklif etmek.
3.8 Bunlara ilave olarak, Yayıncı internet sitesi ve/veya dijital tanıtım faaliyetleri aşağıda sayılanlara doğrudan ve/veya dolaylı olarak yer veremez:
Hukuka aykırı durum, eylem, içerik ve beyanları bulundurmak veya hukuka aykırı eylemlerde bulunmak üzere insanları doğrudan veya dolaylı olarak desteklemek veya teşvik etmek;
Proad ile çalışan Tacirlerin ve/veya Proad�ın isim ve itibarına zarar verici durum, eylem, içerik ve beyanlara yer vermek;
Tacir veya herhangi bir üçüncü kişiye ait olan telif haklarını, ticari marka ve diğer hakları ihlal etmek;
Erotik, pornografik, şiddet içerikli, bölücü faaliyet ve diğer kanundışı durum, eylem, içerik ve beyanlara yer vermek;
Irk, din, tabiiyet, cinsiyet, siyasi görüş ve/veya benzeri konular temelinde ayrımcılık yapmak.
3.9 Yayıncı kendisine ait internet sitesinde yer alan bilgilere ve üretimlere ilişkin hakların sahibi olduğunu veya kendi internet sitesinde yer alan bilgilere ve üretimlere ilişkin hakların sahibinin, bu bilgi ve üretimlerin Yayıncı internet sitesinde yayımlanmasına açık olarak rıza göstermiş olduğunu beyan ve taahhüt ve garanti eder. Yayıncı ayrıca Yayıncı internet sitesinde yer alan bilgi ve üretimlerin üçüncü kişilerin, fikri haklar dahil olmak üzere, haklarını ihlal etmediğini ve bilgi ve üretimlerin herhangi bir şekilde rahatsız edici, yasaklanmış ve/veya şüphe uyandırıcı olmadığını beyan, taahhüt ve garanti eder.
3.10 Yayıncının komisyon ücreti aldığı Yayıncı internet sitesi ve/veya ilgili linklerin bulunduğu internet sitesinin içeriği Türkçe ve/veya farklı bir dilde olabilir ve ayrıca her kullanıcının erişimine açık olmalıdır.
3.11 Tacirin kendisiyle ilgili bir link�in bir Yayıncı tarafından tesis edilmesini ve kullanılmasını arzu etmediğini beyan etmesi halinde, söz konusu link�i herhangi bir ihtarda bulunmadan bloke etme hakkını saklı tutar.
3.12 Tacirin ve/veya  ın talep etmesi halinde, Yayıncı link�i Yayıncı internet sitesinden ve diğer ilgili internet sitelerinden kaldırmayı taahhüt ve kabul eder.
3.13 Yayıncı, Yayıncı Programı�nın Proad tarafından her zaman değiştirilebileceğini, sona erdirebileceğini ve bunun ile ilgili herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yayıncı Programı ile ilgili bilgiler       com�da yer alacaktır. Özelikle kayıtlı bir internet sitesinin Yayıncı Programını sona erdirmesi veya Yayıncı Programına ilişkin komisyon ücreti ile ilgili hüküm ve şartların değişmesi halleri başta olmak üzere, Yayıncı, Yayıncı Programları ile ilgili olası değişiklikler hakkında bilgisini her zaman güncel tutmak zorundadır.
3.14 Yayıncı Tacir için veya Tacir adına herhangi bir söz veremez ve/veya taahhütte bulunamaz.
3.15 Yayıncı hiç bir şekilde komisyon ücreti kazandığı link ile bağlantılı olan sitelere doğrudan ve/veya dolaylı olarak yapay trafik yaratmaz, yaratmaya teşebbüs edemez. Yayıncı, kendisine ait olan ve/veya    .com tarafından kendisine atanan linkleri ve/veya Yayıncı Programının herhangi bir biçimde anlaşılmayan veya şüpheli ya da yanlış bütün kullanımlarını      a bildirmek zorundadır. Proad, başta yapay trafik yaratmak ve/veya buna iştirak etmek, Yayıncı Programını işbu Hüküm ve Şartlar çerçevesi dışında kullanmak üzere her türlü hukuka aykırı eylemlere karşı yasal işlemleri başlatma hakkını saklı tutar.
3.16      önceden yazılı ve açık olarak izin vermedikçe Yayıncı         ile yaptığı sözleşme ve anlaşmalardan doğan hak ve/veya yükümlülüklerini üçüncü bir kişi lehine, tamamen veya kısmen temlik ve/veya devir edemez veya üzerinde rehin hakkı veya kısıtlayıcı herhangi bir hak tesis edemez. Bununla ilgili gerekli izin      tarafından öngörülen hüküm ve şartlara tabidir.
3.17        işbu sözleşmeden doğan hak, borç, yükümlülük, iddia, talepleri dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın taraflık sıfatını külliyen veya kısmen devretme hakkını saklı tutar. Yayıncı      ın işbu Sözleşme uyarınca sahip olduğu taraf sıfatının başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredilmesine önceden koşulsuz ve şartsız olarak muvafakat eder ve bununla ilgili olarak başta tazminat olmak üzere herhangi bir talep ve iddiada bulunmayacağını önceden kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.18 Yayıncı, Tacirin erişimine açık olmak üzere kendisine ait kayıtlı bilgilerin       com'da yayımlanmasına koşulsuz ve şartsız olarak kabul eder.
Madde 4 � Hizmet Bedeli
4.1 Yayıncı aşağıdaki şartların tamamen ve tacirin teklif ettiği komisyon eylemelerinin gerçekleşmesi halinde komisyon ücreti talep edebilir:
       ın Yayıncı internet sitesinde yapay trafik olmayan bir tıklama kaydetmesi ve hizmet bedelinin her tıklama için işbu Hüküm ve Şartlar çerçevesinde ödenebilir olması halinde;
Bir kullanıcının Tacire ait olan bir veya birden çok internet sitesindeki ürün ve/veya hizmetleri satın almış ve bunların Yayıncı internet sitesi üzerinden link vasıtasıyla kayıtlı olması ve hizmet bedelinin işbu Hüküm ve Şartlar çerçevesinde ödenebilir olması halinde.
4.2 Yayıncı'ya sadece Tacirin işlemleri onaylaması halinde ve onaylanan işlemlerin ödemelerinin      a yapılması halinde ödeme yapılacaktır. İşlemlerin onaylanması Tacirin takdirine ve kendisi tarafından önceden belirlenmiş ölçütlere tabidir.
4.3 Kullanıcının hizmet veya ürünü iade etmesi ve/veya bunlara ilişkin işlemi iptal etmesi halinde, Yayıncı ilgili komisyon ücretini talep edemez. Bu durumda Yayıncı herhangi bir komisyon ücreti almayacaktır.
4.4 Tüzel kişiliğe sahip iştirakler ay sonunda karşılıklı mutabakat ile ilgili komisyon tutarına %18 (yüzde onsekiz) KDV ekleyerek kesebilecektir. Ödemenin, Tüzel Kişi dışında fatura kesme imkanı olmayan bir kişiye yapılması durumunda, hakedişten %20 (yüzde yirmi) oranında stopaj vergisi kesilecektir. Türk vergi hukukunda ilerki tarihlerde olabilecek KDV ve Stopaj vergisi oran değişiklikleri aynen yansıtılıcaktır.
4.5 Yayıncı programı internet sitesinde (www    .com) sunulan tıklama ve işlemlere ilişkin veri ve kayıtlar ve ayrıca      a ait ticari defter ve kayıtlar Yayıncı açısından kesin delil niteliğinde bağlayıcı olacaktır.
4.6 Yayıncının      ile çalışan bir Tacirden gelen promosyon materyaline bir internet sitesinde, e-postada veya diğer bir dijital iletişim vasıtasında yer vermesi ile birlikte Yayıncı Tacir tarafından belirlenen hizmet bedelini ve bu programın süresini bildiğini ve buna onay vermiş olduğunu beyan eder.
4.7 Geçerli trafiği sağlamış olmak ve Tacir tarafından    a tamamen ödeme yapılmış olması halinde komisyon ücreti Yayıncı tarafından belirtilen banka hesap numarasına ödenecektir. 50 TL�den az olan komisyon ücretleri ödenmeyecektir. Bir aylık komisyon ücretinin 00 TL�den az olması durumunda, söz konusu ayda ödeme yapılmayacak, komisyon ücreti birikimli olarak toplanacaktır. Komisyon ücretlerinin 00 TL�ye veya daha fazlasına ulaştığı ayda komisyon ücretlerine ilişkin ödeme yapılacaktır. İlgili ayın hakedişleri her ayın sonunda yapılacak mutabakat sonrası 30 gün vade ile ödenecektir.
4.8 Yayıncılare yapılacak ödemeler doğrudan Yayıncıların banka hesaplarına yapılacaktır. Yayıncı programı internet sitesinde (www.  com), banka ve şube adı ve Yayıncının hesap numarası dahil olmak üzere banka hesabına ilişkin bilgileri beyan edecektir.
4.9 Komisyon ücretinin Yayıncıya ödenmesi ile ortaya çıkacak masraf ve ödemelerden Yayıncı tek başına sorumlu olup söz konusu masraf ve ödemeler Yayıncıya yapılacak ödemelerden mahsup edilecektir.
4.10     , niteliği ve sebebi göz önünde bulundurulmaksızın Yayıncıya ödemesi gerekebilecek her türlü miktardan, Yayıncının Proad�a borçlu olduğu miktarı mahsup etme hakkını her zaman saklı tutar.
4.11 Yayıncının her 12 aylık süre zarfında toplam 100 TL'den daha az komisyon ücretine hak kazanması halinde 12 aylık sürenin sonunda bakiye birikmiş hesap iptal edilecek ve herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
4.12 Yayıncı     tarafından kendisine yapılan ödemeler uyarınca ödenmesi gereken bütün vergi ve sosyal sigorta ödemeleri ve benzeri giderleri ödemek ile yükümlüdür.
4.13 İşbu sözleşme ve/veya herhangi bir hükmü     ile Yayıncı arasında Türk Ticaret Kanunu ve/veya Borçlar Kanunu anlamında bir ortaklık, alt işveren üst işveren veya işveren işçi ilişkisi yaratmamaktadır veya böyle bir ilişki yarattığı varsayılamaz.
4.14 Yayıncı    'a doğru banka hesap bilgilerini bildirmekle yükümlüdür. Yayıncının banka bilgilerini hatalı bildirmesi sonucunda    'dan tarafından yapılabilecek yanlış ödemelerden     sorumlu değildir. Bu durumda Yayıncı, ödemenin tekrardan yapılmasını Proad'dan talep edemez.
4.15 Yayıncının Yapay Trafik yarattığı ve hileli işlemler yaptığı     tarafından tespit edilirse, Yayıncının hesabı kapatılacak ve o güne kadar elde ettiği tüm hakedişler iptal edilecektir.
Madde 5 - Yükümlülük
5.1 Yayıncı internet sitesinin geliştirilmesi, bakımı, güncellenmesi, düzgün olarak çalışması ve içeriğinden tamamen ve tek başına sorumludur Yayıncının bu yükümlülüklere aykırı eylem ve işlemlerinden kaynaklanacak zarar ve taleplerden Yayıncı tek başına sorumludur.
5.2 Tacirin kasıtlı zarar verme ve/veya ağır ihmal durumu dahil olmak üzere      Yayıncı Programı internet sitesinin (www.   .com) düzgün çalışmamasından doğan zarar ve masraflar, teknik hatalar gibi, ancak bununla sınırlı olmamak üzere-, Yayıncının Yayıncı Programına katılımı ile bağlantılı zarar ve/veya masraflarından sorumlu değildir.
5.3 Yayıncı vergi mevzuatı ve diğer kanunlar uyarınca ödenmesi gereken miktarlardan ve/veya yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerden tek başına sorumludur. Yayıncı bu ödemeler ve yükümlülükler ile ilgili olarak   a herhangi bir talepte bulunmayacak,   ın bunlarla ilgili bir ödeme yapması halinde bunları tazmin edecektir.
5.4      a ait olan Yayıncı Programının veya bağlantılı internet sitelerine yönlendirilmiş linklerin performansı ve işleyişi ile ilgili bir garanti veya teminat vermemektedir.
5.5       link�lerin Yayıncıların internet sitelerinde uygulanması veya link�lerin işleyişi ile ilgili hata ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.
5.6 İşbu hüküm ve şartlar uyarınca   ın, Yayıncı�ya karşı sorumlu olmadığı, siparişin yerine getirilmesi kapsamında veya sırasında meydana gelen durum, eylem veya ihmaller ile bağlantılı üçüncü kişilerin   �a karşı bulundukları taleplerin doğrudan sonucu olarak  ın ödemek zorunda kalabilecği masraf, zarar ve faizlere ilişkin olarak Yayıncı      �a herhangi bir talepte bulunmayacak ve bunları tazmin edecektir.
5.7   Yayıncı programında bulunan ayıplardan, Yayıncı programına erişimin kesilmesinden, bilgi işlem sistemindeki veri ve veri kaybıyla ilgili durumlardan, güvenlik sistemindeki ayıplardan, veya virüs ya da Yayıncı programı için kullanılan zarar verici diğer yazılım bileşenlerinden, Yayıncı�ya zarar vermiş virüs ve/veya bileşenlerden ve benzeri durumlardan dolayı sorumlu tutulamaz.
Madde 6 � Fikri haklar
6.1 Yayıncı lehine sağlanmış raporlara, verilere, ve diğer ürün ve/veya hizmetlere ve/veya dokümanlara ilişkin telif hakları ve diğer fikri haklar (bunlarla ilişkili hakları da kapsamak üzere)     a veya    tarafından yetkilendirilen üçüncü kişilere ait olmaya devam edecektir. Yayıncının ürünler ve/veya hizmetleri ve/veya dokümanları çoğaltma veya yayımlama hakkını edinebilmesi veya bunları    tarafından Yayıncı� ye teslimindeki amaçlar dışında bir amaç için kullanması için   ın açık ve yazılı izni gerekmektedir.
6.2 Yayıncı madde 6.1�de belirtilen unsurları veya yine bu maddede tanımlanan bilgi ve know-how�ı    ın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere aktaramaz veya açıklayamaz.
6.3 Yayıncının yazılım, ekipman veya materyaller üzerindeki bilgisayar programının gizliliğine ilişkin işaret ve gizliliği korumaya ilişkin ilgili yükümlülükler dahil olmak üzere, telif hakları, ticari marka, ticari isim, veya diğer fikri ve sınai mülkiyet haklara ilişkin herhangi bir işareti kaldırması veya değiştirmesi yasaktır.
6.4 Yayıncının madde 6.1�i ifa etmede ihmal göstermesi ya da ifa etmemesi halinde,     ın herhangi bir ihtara gerek olmaksızın kendisine ait unsurları Yayıncıdan geri alma hakkı bulunmaktadır. Yayıncı   n veya    tarafından yetkilendirilen üçüncü kişilerin yukarıda bahsedilen unsurların saklandığı konuma erişimini geri dönülemez şekilde ve geriye etkili olarak sağlayacaktır.
6.5 Yayıncı herhangi bir unsurun çoğaltılmasının fikri mülkiyet hakları ile korunduğu bir sözleşmeye rıza göstererek üçüncü kişilere ait telif hakları veya diğer fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmeyeceğini garanti eder. Yayıncının talimatları uyarınca,    ın benzer materyalleri kopyalamasından veya çoğaltmasından doğabilecek herhangi ve tüm mali ve başka sonuçlara karşı    ı tazmin edecektir.
6.6 Yayıncı Programı veya Yayıncı Programı için gerekli yazılımlar ile ilişkili bütün telif hakları, ticari markalar, fikri mülkiyet hakları, know-how ve diğer bütün ilgili hakların      a aittir. Yayıncı işbu sözleşme uyarınca herhangi bir hak veya izin edinmemektedir.
6.7 Madde 6.1, 6.2 ve/veya 6.3�de ifade edilen hüküm ve şartların ihlal edilmesi halinde, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın ve      ın sözleşmenin aynen ifa edilmesini talep etme, sözleşmeyi feshetme, munzam zararları talep etme, vb. diğer bütün haklarına halel gelmeksizin,    ın fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, Yayıncı her ihlal için     a nakden ve defaten olmak üzere 0.000TL ödeyecektir. Yayıncı 0.000TL�lik miktarın fahiş olmadığını peşinen kabul eder.
Madde 7 - Gizlilik
7.1 Proad ile akdedilen işbu Sözleşmenin akdedilmesi öncesinde, sırasında ve sonrasında, en geniş anlamları çerçevesinde       tarafından kullanılan metotlar, sağlanan veriler, know-how, ticari sır ve fikri mülkiyete konu bütün hususlar hakkında Yayıncı, üçüncü kişilere herhangi bir beyanda bulunmaktan ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı olarak bilgi vermekten kaçınacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
7.2 Yayıncının işbu sözleşmenin 7.1 maddesindeki hüküm ve şartları herhangi bir şekilde ihlal etmesi halinde, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın ve    �ın sözleşmenin aynen ifa edilmesini talep etme, sözleşmeyi feshetme, munzam zararları talep etme, vb. diğer bütün haklarına halel gelmeksizin,      ın fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, Yayıncı her ihlal için    a nakden ve defaten olmak üzere 0.000TL ödeyecektir. Yayıncı 0.000TL�lik miktarın fahiş olmadığını peşinen kabul eder.
Madde 8 � Sözleşmenin Feshi
8.1   ın diğer ve fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, iki haftalık fesih bildirimi süresi çerçevesinde,    Yayıncı Programı Sözleşmesini her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden feshedebilir. Bu durumda Yayıncı   ı üçüncü kişilerin taleplerine karşı tazmin edecek ve   tan herhangi bir biçimde tazminat talebinde bulunmayacaktır.
8.2 Aşağıdaki hallerde     işbu Sözleşmeyi herhangi bir gerekçe göstermeksizin derhal feshedebilir ve/veya Yayıncının veya belli bir Tacirin  a ait olan Yayıncı Programını kullanımını tek taraflı olarak durdurabilir veya sona erdirebilir;
Tacirin ve   ın görüşüne göre Yayıncı İnternet Sitesi herhangi bir şekilde kamu düzenini veya genel ahlakı ihlal edebilir nitelikte veya bir şekilde saldırgan ya da şiddet içerikli ise; Yayıncı; Tacir,       ve/veya üçüncü kişilere karşı Yayıncı Programı ile bağlantılı olarak hukuka aykırı eylemde bulunmuş ve/veya bulunuyor ise;
Yayıncının veya internet sitesinin içeriğinin Tacirin ticari konseptine uygun olmaması halinde, Yayıncının Yayıncı programına katıldığı     n veya Tacir�in , Yayıncını ve internet sitesinin içeriğini herhangi bir şekilde uygun olmadığını takdir ediyor ise;
Yayıncı yükümlülüklerini yerine getirmekte yetersiz kalıyor veya herhangi bir şekilde hileye veya hukuka aykırı bir eylemde bulunuyor, veya Yayıncı link sayfasına yapay trafik yaratıyor ve yaratamaya teşebbüs ediyor, yada Yayıncı işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü herhangi bir biçimde ihlal ediyor ise;
Yayıncı üç aylık bir süre içerisinde hiç trafik üretememiş ise. Yayıncı alıcılarının onayı olmayan eposta listelerine izinsiz eposta gönderimi (spam) yapıyorsa.
8.3 Eğer herhangi bir sebep ile Yayıncı Programının sona ermesi halinde Yayıncı herhangi bir talepte bulunmayacağını ve aşağıdakileri peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder: İlgili görseller ve Linkler Yayıncı tarafından tanıtım yaptığı tüm alanlardan kaldırılacaktır.   , Yayıncınin    com�a erişimini engelleme hakkını kullanabilir; Yayıncı fes bildirimi tarihinden itibaren herhangi bir komisyon ücreti talep etme hakkı kalmaz; Yayıncı, Tacir ve/veya     tarafından sağlanan bütün link�leri ve/veya materyalleri sahiplerine iade edecek ve kendisinde kalan kopyalarını yok edecektir.
8.4 Sözleşmenin sadece madde 8.1 uyarınca sona ermesi halinde Yayıncı madde 4 uyarınca fesih öncesi yapılan tıklama ve/veya işlemler için komisyon ücreti talep edebilir.
8.5 Yayıncınin madde 3.15�in hükümlerini (kısmen) ihlal etmesi halinde, ın sözleşmeyi feshetme veya zararın tazmin edilmesini talep etme gibi haklarına halel gelmeksizin, ın fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, Yayıncı herhangi bir uyarıya veya ihlale ilişkin ihtara gerek kalmaksızın ve hukuki yollara başvurulmaksızın derhal nakden ve defaten olmak üzere 00.000.-TL (     Türk Lirası) ödeyecektir.
8.6 Yayıncılar, tekil kullanıcı sayısı, hedef kitle ve profilleme temelinde değerlendirilecektir. Bir internet sitesinin bu işbu ölçütleri yerine getirememe halinde,     Yayıncıya ayrıca bir açıklama yapmaya gerek kalmaksızın sistemden çıkaracaktır.
Madde 9 � Olağanüstü haller
İşbu Sözleşmenin hüküm ve şartları gereğince yerine getirilmesi gereken yükümlülükler grev, yangın, sel veya üçüncü kişilerin kontrolündeki sistemlerinin çalışmaması gibi tarafların makul kontrolleri dışında gerçekleşen nedenlerle yerine getirilememesi veya getirmede gecikilmesi halinde taraflar sorumlu tutulmayacaktır.
Madde 10 � Verilerin Korunmasına İlişkin Mevzuat
   Yayıncılara ilişkin bilgileri Tacirlere iletmesi mümkün olabilir, bu sebeple Yayıncı kişisel ve/veya özel bilgi ve verilerin korunmasına ilişkin mevzuat uyarınca bilgilerinin Tacirlere verilmesine peşinen rıza gösterir. Tacirler Yayıncı Programına ilişkin kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uyacaklarını taahhüt ederler ancak    bu anlamda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Madde 11 � Müşterek Hükümler
11.1 Yayıncı�nın     .com internet sitesinde bulunan adres ve e-posta adresi bildirime elverişli e-posta adresi ve/veya tebligata elverişli adres olarak varsayılır. Adres ve/veya e-posta adresinin değiştirilmesi halinde, en son bildirilen adres ve/veya e-posta adresine yapılan bildirimler, en son yapılan değişikliğin yapılmasından itibaren en az bir (1) ay süre ile geçerli sayılır.
11.2       işbu hüküm ve şartları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Yayıncı bu tür değişikliklerle ilgili olarak elektronik ortamda yollanacak bir bildirim ile bilgilendirilecektir. Yayıncının yeni hüküm ve şartları kabul etmemesi halinde sözleşmeyi feshedebilir. Yayıncı değişiklik ile ilgili bildirimin kendisine gönderildiği tarihten itibaren   00  gün içinde sözleşmeyi feshetmediği takdirde, hüküm ve şartları değişmiş haliyle kabul etmiş sayılacaktır. İştirakçi tarafından talep edilen değişiklikler    ın temsile yetkili yöneticilerince yazılı olarak onaylanmadıkça geçerli sayılmaz. Bu tür değişikliklerin geçerliliğine ilişkin olarak   �ın elektronik ortamdaki kayıt ve verileri kesin delil olarak esas alınacaktır.
11.3 İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz ve uygulanamaz sayılması halinde Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecek, hükmün özündeki anlamı esas alınarak geçerli ve uygulanabilir şekilde yorumlanacaktır.
Madde 12 � Uyuşmazlık
12.1 İşbu Hüküm ve Şartlara ve     ile Yayıncı arasındaki bütün sözleşmelere münhasır olarak Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında işbu Sözleşmeden doğan bir uyuşmazlığın bulunması halinde, uyuşmazlığın dostane yollar ile çözülememesi halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Hüküm ve Şartları

İş bu Sözleşme      a ait olan Yayıncı Programına ilişkin katılım ve kullanım için yerine getirilmesi gereken Hüküm ve Şartları düzenlemek ve Sözleşmenin taraflarının yükümlülüklerini belirlemek amacıyla akdedilmiştir. Sözleşmeyi lütfen dikkatlice okuyunuz.
Yayıncı Programını�na katılmak ve bu programı kullanmak için Sözleşmenin Hüküm ve Şartlarını kabul etmek ve bunlara uygun olarak davranmak gerekmektedir. Yayıncı Kayıt sayfasındaki �Bu kutuyu işaretleyerek, tüm şartları okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim. � sekmesini seçerek Hüküm ve Şartları kabul etmiş olacaksınız.
İşbu Sözleşmenin hükümlerini kabul edilmesi Yayıncı Programı�na katılmak ve bu programı kullanmak için ön şart teşkil etmektedir. Hüküm ve Şartları kabul etmeniz halinde, Hüküm ve Şartlardan doğan hak ve yükümlülükleri tamamen anlamış kabul edileceksiniz.
Hüküm ve Şartlar Yayıncı ile     veya      tarafından ya da      adına akdedilen bütün sözleşmelere ve düzenlemelere uygulanacaktır. Hüküm ve Şartlardan vazgeçme ancak yazılı bir sözleşme ile mümkündür.
Madde 1� Tanımlar
Aşağıda yer alan terimler aşağıda açıklanan anlamları taşırlar.
Şirket ;
      cad.       Sokak      Apt No:   D     , 34 İstanbul adresinde mukim    Reklam Tanıtım İletişim ve Hizmetleri Ticaret Şirketi�ni ifade etmektedir.
Tacir:
Bir kullanıcının ürün ve/veya hizmet satın alabileceği, satın alınmış ürün ve/veya hizmetler için, ve/veya internet sitesine kayıt olan ve kendisiyle    , müşteriye sunulan hizmetlerin karşılığı (taahhüt edilmesi ve düzenlenmesi) için sözleşme akdettiği her kullanıcı için hizmet bedelinin Yayıncı internet sitesine karşı muaccel olacağı, veya müşterinin,     tarafından sağlanmış veya sağlanacak mal ve hizmetler için üçüncü kişiler ve ayrıca müşteriler namına sözleşme akdettiği veya akdetmiş olduğu, link veya diğer bir elektronik bağlantı kanalı ile Yayıncı siteleri üzerinden kullanıcılara kendisine ait internet sitesine erişim sağlayan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade etmektedir.
Yayıncı:
Kullanıcılara kendi internet sitesinden ya da alıcılardan aldığı izinle eposta gönderimi yaptığı eposta gönderimlerinden Tacirin internet sitesine link veya elektronik bağlantı ile erişim sağlayan ve/veya diğer şekillerde promosyon yaparak Tacir için işlem sağlayan, işbu şart ve hükümleri kabul eden ve      tarafından Yayıncı olarak kabul edilen her gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.
        com:
ın sahibi olduğu www.      .com ve alt alan adreslerindeki internet sitelerini ifade etmektedir.
Tıklama:
     tarafından sağlanan link vasıtasıyla Tacire ulaşan kullanıcıyı ifade etmektedir.
Kayıt:
Tacirin internet sitesine Yayıncı aracılığı ile bağlanmış ve Tacirin internet sitesinde kullanıcı olarak kayıt olmak gibi belli bir eylemde bulunmuş kullanıcıyı ifade etmektedir.
İşlem:
İşlem, Tacirin internet sitesinde kullanıcı tarafından veya kullanıcının komutları uyarınca gerçekleştirilen satın alma, oturum açma, ve Tacirin programında tanımlanmış diğer eylemlerdir.
Trafik:
Geçerli tıklama, Kayıtlar ve işlemler için kullanılan ortak terimi ifade etmektedir.
Yapay trafik:
Otomatik açılmalar(pop-up), spider�lar, robotlar, izinsiz email veritabanı, chat odaları, script yaratıcılar, belirtilenler dışındaki diğer internet sitelerine linklerin koyulması ve internet tarayıcısı tarafından sağlanmayan tıklamalar, belirli bir internet sitesine ulaşmak isteyen kullanıcının aktif eylemi sonucu olmayan tıklamalar meydana getiren, geçerli olmayan tıklama, Kayıtlar ve işlemler için kullanılan ortak terimi ifade etmektedir.
Kullanıcı:
Yayıncı internet sitesi ile Tacirin internet sitesine giden her internet kullanıcısını ifade etmektedir.
Yayıncı İnternet Sitesi:
Yayıncı Programının Tacire yönlendirilmiş linkleri koyduğu Yayıncıya ait internet sitesini ifade etmektedir.
Yayıncı Programı:
        tarafından sahip olunan ve işbu Sözleşmenin konusu hizmetin sağlanması amacıyla kullanılan programı ifade etmektedir.
Sözleşme:
      ile Yayıncı arasında ve Yayıncı Programı ile ilgili olarak akdedilen sözleşmeyi ifade etmektedir.
Madde 2 � Oturum Açma ve Kabul
2.1 İnternet sayfası olan ve/veya sosyal ağ, arama motoru reklamları gibi reklam kanalları kullanarak ilgili trafik ve kullanıcı yönlendirebilecek özel ve tüzel kişiler Yayıncı olmak için başvuruda bulunabilirler. Internet sitesi sahibi özel ya da tüzel kişiler de Tacir olarak seçilmek için başvuruda bulunabilir. Yayıncının gerçek kişi olması için en az 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Yayıncının 18 yaşında olmaması halinde Yayıncı Programına kabul edilebilmesi için öncelikle velisinin rızası gerekmektedir. 18 yaşından küçük bir Yayıncının velisinin izni olmaksızın kabul edilmesi hükümsüzdür veya hükümsüz kılınabilir.
2.2 Yayıncı olarak seçilmek Yayıncının hüküm ve şartları kabul etmiş olduğunu ve bunlara uygun olarak davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ettiğini ifade eder.
2.3 a ait olan Yayıncı Programına Yayıncı olarak katılabilmek için aşağıdaki şartların tamamen yerine getirilmesi gerekmektdir:
Kayıt formunu tamamen ve doğru olarak doldurmuş olmak,
Hüküm ve şartları anlamış ve kabul etmiş olduğunu teyit etmek,
    tarafından Yayıncı olmak isteyen kimsenin başvurusunun kabul edilmiş olunması,
Bir veya daha fazla Tacir tarafından kabul edilmiş olmak.
2.4 Tacir ve/veya          Yayıncı Programını kullanmak için gerekli olan bilgileri içeren bir teyit e-postası ile bir kişiyi Yayıncı olarak kabul edebilir.
2.5 Yayıncı,      kendi hakkında ve internet sitesi hakkında ve ilgili trafik yönlendirme şekli hakkında verdiği bilgilerin doğru ve tam olduğunu ve bu bilgilerin mevcut duruma uygun olduğunu garanti eder.
2.6 Yayıncı kendisi ve/veya internet sitesi hakkındaki bilgilerle ilgili herhangi bir değişikliğin meydana gelmesi halinde, bilgilerini yer aldığı     .com sitesini güncelleyerek derhal      ı bilgilendirmek zorundadır. Yayıncının bir tüzel kişi olması halinde ise Vergi numarasını ve vergi dairesinide     bildirilmesi zorunludur.
2.7       Yayıncı olmak için başvuranları, hiçbir sebep göstermeden reddetme hakkına sahiptir.
Madde 3 � Kullanım
3.1 Yayıncı�nın kendisi için üretilmiş olan ve yayıncı programı platformunda yer alan bağlantıları,        da kayıtlı olan ve Yayıncı Programı kapsamında bulunan internet sitelerine yerleştirmesi mümkündür.
3.2 Yayıncı, Yayıncı yerine mal ve/veya hizmet tedarik eden bir Tacir olduğunu ilişkin bir yanlış anlamanın ve/veya anlaşmazlığın bulunması halinde bunu derhal         bildirecektir.
3.3 Yayıncı, Yayıncı Programı�nın amaçlarına yönelik olarak, Tacirin zaman zaman belirteceği şekilde ve Tacirin talimatlarına uygun olarak, sadece Tacir ve/veya  tarafından özel olarak sağlanan promosyon materyalini kullanmalıdır. Yayıncı promosyon/görsel/tanıtıcı materyallerine ilişkin olarak herhangi bir değişiklik yapmamalı, bunların kullanımında yanıltıcı ve Tacire zarar verici olarak hareket etmemelidir.
3.4 Madde 3.3�de yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, Yayıncı Tacirlerin ve üçüncü kişilerin telif haklarına, ticari marka haklarına ve diğer münhasır haklarına uygun olarak hareket edecektir.
3.5 Yayıncı, promosyon/görsel/tanıtıcı materyallerini sadece Yayıncı Programının amaçlarına yönelik olarak kullanacaktır, bunlarda herhangi bir değişiklik yapmayacaktır.
3.6 Tacirin internet sitesindeki mal ve/veya hizmetler düzenli olarak değişebilir. Yayıncı kendi internet sitesinde ve/veya promosyon amacıyla elinde bulunan mal ve/veya hizmetlere ilişkin hüküm ve şartların, Tacirin internet sitesinde zaman zaman belirtilen mal ve/veya hizmetlere uygun olmasını her zaman temin etmek zorundadır.
3.7 Yayıncı sağlanan promosyon materyallerini Sözleşmenin Hüküm ve Şartlarına ve yürürlükteki hukuka aykırı olarak kullanamazlar. Aşağıdakiler ile sınırlı olmamak üzere, promosyon materyallerinin aykırı kullanımı şu hareket ve/veya tutumları içerir:
Büyük sayılarda, benzer içerikte istenmeyen ve izinsiz e-postalar göndermek,
Telif hakkı ile korunan eserlerin telif haklarını ihlal etmek veya üçüncü kişilere ait fikri hakları ihlal etmek,
Üçüncü kişileri yanıltmak,
Tacire ait yazıları, logoyu veya bilgileri amacı dışında kullanmak ve/veya suistimal etmek,
Tacirin açık rızası olmaksızın müşterilere Tacirler ile işlem yapmaları için doğrudan bir bedel teklif etmek.
3.8 Bunlara ilave olarak, Yayıncı internet sitesi ve/veya dijital tanıtım faaliyetleri aşağıda sayılanlara doğrudan ve/veya dolaylı olarak yer veremez:
Hukuka aykırı durum, eylem, içerik ve beyanları bulundurmak veya hukuka aykırı eylemlerde bulunmak üzere insanları doğrudan veya dolaylı olarak desteklemek veya teşvik etmek;
  ile çalışan Tacirlerin ve/veya     ın isim ve itibarına zarar verici durum, eylem, içerik ve beyanlara yer vermek;
Tacir veya herhangi bir üçüncü kişiye ait olan telif haklarını, ticari marka ve diğer hakları ihlal etmek;
Erotik, pornografik, şiddet içerikli, bölücü faaliyet ve diğer kanundışı durum, eylem, içerik ve beyanlara yer vermek;
Irk, din, tabiiyet, cinsiyet, siyasi görüş ve/veya benzeri konular temelinde ayrımcılık yapmak.
3.9 Yayıncı kendisine ait internet sitesinde yer alan bilgilere ve üretimlere ilişkin hakların sahibi olduğunu veya kendi internet sitesinde yer alan bilgilere ve üretimlere ilişkin hakların sahibinin, bu bilgi ve üretimlerin Yayıncı internet sitesinde yayımlanmasına açık olarak rıza göstermiş olduğunu beyan ve taahhüt ve garanti eder. Yayıncı ayrıca Yayıncı internet sitesinde yer alan bilgi ve üretimlerin üçüncü kişilerin, fikri haklar dahil olmak üzere, haklarını ihlal etmediğini ve bilgi ve üretimlerin herhangi bir şekilde rahatsız edici, yasaklanmış ve/veya şüphe uyandırıcı olmadığını beyan, taahhüt ve garanti eder.
3.10 Yayıncının komisyon ücreti aldığı Yayıncı internet sitesi ve/veya ilgili linklerin bulunduğu internet sitesinin içeriği Türkçe ve/veya farklı bir dilde olabilir ve ayrıca her kullanıcının erişimine açık olmalıdır.
3.11 Tacirin kendisiyle ilgili bir link�in bir Yayıncı tarafından tesis edilmesini ve kullanılmasını arzu etmediğini beyan etmesi halinde,      söz konusu link�i herhangi bir ihtarda bulunmadan bloke etme hakkını saklı tutar.
3.12 Tacirin ve/veya      talep etmesi halinde, Yayıncı link�i Yayıncı internet sitesinden ve diğer ilgili internet sitelerinden kaldırmayı taahhüt ve kabul eder.
3.13 Yayıncı, Yayıncı Programı�nın     tarafından her zaman değiştirilebileceğini, sona erdirebileceğini ve bunun ile ilgili herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yayıncı Programı ile ilgili bilgiler .com�da yer alacaktır. Özelikle kayıtlı bir internet sitesinin Yayıncı Programını sona erdirmesi veya Yayıncı Programına ilişkin komisyon ücreti ile ilgili hüküm ve şartların değişmesi halleri başta olmak üzere, Yayıncı, Yayıncı Programları ile ilgili olası değişiklikler hakkında bilgisini her zaman güncel tutmak zorundadır.
3.14 Yayıncı Tacir için veya Tacir adına herhangi bir söz veremez ve/veya taahhütte bulunamaz.
3.15 Yayıncı hiç bir şekilde komisyon ücreti kazandığı link ile bağlantılı olan sitelere doğrudan ve/veya dolaylı olarak yapay trafik yaratmaz, yaratmaya teşebbüs edemez. Yayıncı, kendisine ait olan ve/veya       com tarafından kendisine atanan linkleri ve/veya Yayıncı Programının herhangi bir biçimde anlaşılmayan veya şüpheli ya da yanlış bütün kullanımlarını    a bildirmek zorundadır.      başta yapay trafik yaratmak ve/veya buna iştirak etmek, Yayıncı Programını işbu Hüküm ve Şartlar çerçevesi dışında kullanmak üzere her türlü hukuka aykırı eylemlere karşı yasal işlemleri başlatma hakkını saklı tutar.
3.16   önceden yazılı ve açık olarak izin vermedikçe Yayıncı Proad ile yaptığı sözleşme ve anlaşmalardan doğan hak ve/veya yükümlülüklerini üçüncü bir kişi lehine, tamamen veya kısmen temlik ve/veya devir edemez veya üzerinde rehin hakkı veya kısıtlayıcı herhangi bir hak tesis edemez. Bununla ilgili gerekli izin      tarafından öngörülen hüküm ve şartlara tabidir.
3.17         işbu sözleşmeden doğan hak, borç, yükümlülük, iddia, talepleri dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın taraflık sıfatını külliyen veya kısmen devretme hakkını saklı tutar. Yayıncı      işbu Sözleşme uyarınca sahip olduğu taraf sıfatının başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredilmesine önceden koşulsuz ve şartsız olarak muvafakat eder ve bununla ilgili olarak başta tazminat olmak üzere herhangi bir talep ve iddiada bulunmayacağını önceden kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.18 Yayıncı, Tacirin erişimine açık olmak üzere kendisine ait kayıtlı bilgilerin    .com'da yayımlanmasına koşulsuz ve şartsız olarak kabul eder.
Madde 4 � Hizmet Bedeli
4.1 Yayıncı aşağıdaki şartların tamamen ve tacirin teklif ettiği komisyon eylemelerinin gerçekleşmesi halinde komisyon ücreti talep edebilir:
       Yayıncı internet sitesinde yapay trafik olmayan bir tıklama kaydetmesi ve hizmet bedelinin her tıklama için işbu Hüküm ve Şartlar çerçevesinde ödenebilir olması halinde;
Bir kullanıcının Tacire ait olan bir veya birden çok internet sitesindeki ürün ve/veya hizmetleri satın almış ve bunların Yayıncı internet sitesi üzerinden link vasıtasıyla kayıtlı olması ve hizmet bedelinin işbu Hüküm ve Şartlar çerçevesinde ödenebilir olması halinde.
4.2 Yayıncı'ya sadece Tacirin işlemleri onaylaması halinde ve onaylanan işlemlerin ödemelerinin       yapılması halinde ödeme yapılacaktır. İşlemlerin onaylanması Tacirin takdirine ve kendisi tarafından önceden belirlenmiş ölçütlere tabidir.
4.3 Kullanıcının hizmet veya ürünü iade etmesi ve/veya bunlara ilişkin işlemi iptal etmesi halinde, Yayıncı ilgili komisyon ücretini talep edemez. Bu durumda Yayıncı herhangi bir komisyon ücreti almayacaktır.
4.4 Tüzel kişiliğe sahip iştirakler ay sonunda karşılıklı mutabakat ile ilgili komisyon tutarına %18 (yüzde onsekiz) KDV ekleyerek kesebilecektir. Ödemenin, Tüzel Kişi dışında fatura kesme imkanı olmayan bir kişiye yapılması durumunda, hakedişten %20 (yüzde yirmi) oranında stopaj vergisi kesilecektir. Türk vergi hukukunda ilerki tarihlerde olabilecek KDV ve Stopaj vergisi oran değişiklikleri aynen yansıtılıcaktır.
4.5 Yayıncı programı internet sitesinde (com) sunulan tıklama ve işlemlere ilişkin veri ve kayıtlar ve ayrıca     a ait ticari defter ve kayıtlar Yayıncı açısından kesin delil niteliğinde bağlayıcı olacaktır.
4.6 Yayıncının  ile çalışan bir Tacirden gelen promosyon materyaline bir internet sitesinde, e-postada veya diğer bir dijital iletişim vasıtasında yer vermesi ile birlikte Yayıncı Tacir tarafından belirlenen hizmet bedelini ve bu programın süresini bildiğini ve buna onay vermiş olduğunu beyan eder.
4.7 Geçerli trafiği sağlamış olmak ve Tacir tarafından a tamamen ödeme yapılmış olması halinde komisyon ücreti Yayıncı tarafından belirtilen banka hesap numarasına ödenecektir. 00 TL�den az olan komisyon ücretleri ödenmeyecektir. Bir aylık komisyon ücretinin 00 TL�den az olması durumunda, söz konusu ayda ödeme yapılmayacak, komisyon ücreti birikimli olarak toplanacaktır. Komisyon ücretlerinin 00 TL�ye veya daha fazlasına ulaştığı ayda komisyon ücretlerine ilişkin ödeme yapılacaktır. İlgili ayın hakedişleri her ayın sonunda yapılacak mutabakat sonrası 00 gün vade ile ödenecektir.
4.8 Yayıncılare yapılacak ödemeler doğrudan Yayıncıların banka hesaplarına yapılacaktır. Yayıncı programı internet sitesinde (www.com), banka ve şube adı ve Yayıncının hesap numarası dahil olmak üzere banka hesabına ilişkin bilgileri beyan edecektir.
4.9 Komisyon ücretinin Yayıncıya ödenmesi ile ortaya çıkacak masraf ve ödemelerden Yayıncı tek başına sorumlu olup söz konusu masraf ve ödemeler Yayıncıya yapılacak ödemelerden mahsup edilecektir.
4.10 , niteliği ve sebebi göz önünde bulundurulmaksızın Yayıncıya ödemesi gerekebilecek her türlü miktardan, Yayıncının borçlu olduğu miktarı mahsup etme hakkını her zaman saklı tutar.
4.11 Yayıncının her 12 aylık süre zarfında toplam 100 TL'den daha az komisyon ücretine hak kazanması halinde 12 aylık sürenin sonunda bakiye birikmiş hesap iptal edilecek ve herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
4.12 Yayıncı   tarafından kendisine yapılan ödemeler uyarınca ödenmesi gereken bütün vergi ve sosyal sigorta ödemeleri ve benzeri giderleri ödemek ile yükümlüdür.
4.13 İşbu sözleşme ve/veya herhangi bir hükmü ile Yayıncı arasında Türk Ticaret Kanunu ve/veya Borçlar Kanunu anlamında bir ortaklık, alt işveren üst işveren veya işveren işçi ilişkisi yaratmamaktadır veya böyle bir ilişki yarattığı varsayılamaz.
4.14 Yayıncıa doğru banka hesap bilgilerini bildirmekle yükümlüdür. Yayıncının banka bilgilerini hatalı bildirmesi sonucunda Proad'dan tarafından yapılabilecek yanlış ödemelerden Proad sorumlu değildir. Bu durumda Yayıncı, ödemenin tekrardan yapılmasının talep edemez.
4.15 Yayıncının Yapay Trafik yarattığı ve hileli işlemler yaptığı  tarafından tespit edilirse, Yayıncının hesabı kapatılacak ve o güne kadar elde ettiği tüm hakedişler iptal edilecektir.
Madde 5 - Yükümlülük
5.1 Yayıncı internet sitesinin geliştirilmesi, bakımı, güncellenmesi, düzgün olarak çalışması ve içeriğinden tamamen ve tek başına sorumludur Yayıncının bu yükümlülüklere aykırı eylem ve işlemlerinden kaynaklanacak zarar ve taleplerden Yayıncı tek başına sorumludur.
5.2 Tacirin kasıtlı zarar verme ve/veya ağır ihmal durumu dahil olmak üzere � Yayıncı Programı internet sitesinin (www..com) düzgün çalışmamasından doğan zarar ve masraflar, teknik hatalar gibi, ancak bununla sınırlı olmamak üzere-, Yayıncının Yayıncı Programına katılımı ile bağlantılı zarar ve/veya masraflarından sorumlu değildir.
5.3 Yayıncı vergi mevzuatı ve diğer kanunlar uyarınca ödenmesi gereken miktarlardan ve/veya yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerden tek başına sorumludur. Yayıncı bu ödemeler ve yükümlülükler ile ilgili olarak a herhangi bir talepte bulunmayacak,�ın bunlarla ilgili bir ödeme yapması halinde bunları tazmin edecektir.
5.4 �a ait olan Yayıncı Programının veya bağlantılı internet sitelerine yönlendirilmiş linklerin performansı ve işleyişi ile ilgili bir garanti veya teminat vermemektedir.
5.5link�lerin Yayıncıların internet sitelerinde uygulanması veya link�lerin işleyişi ile ilgili hata ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.
5.6 İşbu hüküm ve şartlar uyarınca �ın, Yayıncı�ya karşı sorumlu olmadığı, siparişin yerine getirilmesi kapsamında veya sırasında meydana gelen durum, eylem veya ihmaller ile bağlantılı üçüncü kişilerin a karşı bulundukları taleplerin doğrudan sonucu olarak �ın ödemek zorunda kalabilecği masraf, zarar ve faizlere ilişkin olarak Yayıncı a herhangi bir talepte bulunmayacak ve bunları tazmin edecektir.
5.7 Yayıncı programında bulunan ayıplardan, Yayıncı programına erişimin kesilmesinden, bilgi işlem sistemindeki veri ve veri kaybıyla ilgili durumlardan, güvenlik sistemindeki ayıplardan, veya virüs ya da Yayıncı programı için kullanılan zarar verici diğer yazılım bileşenlerinden, Yayıncı�ya zarar vermiş virüs ve/veya bileşenlerden ve benzeri durumlardan dolayı sorumlu tutulamaz.
Madde 6 � Fikri haklar
6.1 Yayıncı lehine sağlanmış raporlara, verilere, ve diğer ürün ve/veya hizmetlere ve/veya dokümanlara ilişkin telif hakları ve diğer fikri haklar (bunlarla ilişkili hakları da kapsamak üzere) �a veya  tarafından yetkilendirilen üçüncü kişilere ait olmaya devam edecektir. Yayıncının ürünler ve/veya hizmetleri ve/veya dokümanları çoğaltma veya yayımlama hakkını edinebilmesi veya bunları Proad tarafından Yayıncı� ye teslimindeki amaçlar dışında bir amaç için kullanması için �ın açık ve yazılı izni gerekmektedir.
6.2 Yayıncı madde 6.1�de belirtilen unsurları veya yine bu maddede tanımlanan bilgi ve know-how�ı�ın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere aktaramaz veya açıklayamaz.
6.3 Yayıncının yazılım, ekipman veya materyaller üzerindeki bilgisayar programının gizliliğine ilişkin işaret ve gizliliği korumaya ilişkin ilgili yükümlülükler dahil olmak üzere, telif hakları, ticari marka, ticari isim, veya diğer fikri ve sınai mülkiyet haklara ilişkin herhangi bir işareti kaldırması veya değiştirmesi yasaktır.
6.4 Yayıncının madde 6.1�i ifa etmede ihmal göstermesi ya da ifa etmemesi halinde, ın herhangi bir ihtara gerek olmaksızın kendisine ait unsurları Yayıncıdan geri alma hakkı bulunmaktadır. Yayıncı �ın veyatarafından yetkilendirilen üçüncü kişilerin yukarıda bahsedilen unsurların saklandığı konuma erişimini geri dönülemez şekilde ve geriye etkili olarak sağlayacaktır.
6.5 Yayıncı herhangi bir unsurun çoğaltılmasının fikri mülkiyet hakları ile korunduğu bir sözleşmeye rıza göstererek üçüncü kişilere ait telif hakları veya diğer fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmeyeceğini garanti eder. Yayıncının talimatları uyarınca, �ın benzer materyalleri kopyalamasından veya çoğaltmasından doğabilecek herhangi ve tüm mali ve başka sonuçlara karşı tazmin edecektir.
6.6 Yayıncı Programı veya Yayıncı Programı için gerekli yazılımlar ile ilişkili bütün telif hakları, ticari markalar, fikri mülkiyet hakları, know-how ve diğer bütün ilgili hakların ya izin edinmemektedir.
6.7 Madde 6.1, 6.2 ve/veya 6.3�de ifade edilen hüküm ve şartların ihlal edilmesi halinde, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın ve n sözleşmenin aynen ifa edilmesini talep etme, sözleşmeyi feshetme, munzam zararları talep etme, vb. diğer bütün haklarına halel gelmeksizin,n fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, Yayıncı her ihlal için  nakden ve defaten olmak üzere 5.000TL ödeyecektir. Yayıncı 5.000TL�lik miktarın fahiş olmadığını peşinen kabul eder.
Madde 7 - Gizlilik
7.1  ile akdedilen işbu Sözleşmenin akdedilmesi öncesinde, sırasında ve sonrasında, en geniş anlamları çerçevesinde tarafından kullanılan metotlar, sağlanan veriler, know-how, ticari sır ve fikri mülkiyete konu bütün hususlar hakkında Yayıncı, üçüncü kişilere herhangi bir beyanda bulunmaktan ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı olarak bilgi vermekten kaçınacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
7.2 Yayıncının işbu sözleşmenin 7.1 maddesindeki hüküm ve şartları herhangi bir şekilde ihlal etmesi halinde, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın ve �ın sözleşmenin aynen ifa edilmesini talep etme, sözleşmeyi feshetme, munzam zararları talep etme, vb. diğer bütün haklarına halel gelmeksizin, �ın fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, Yayıncı her ihlal için Proad�a nakden ve defaten olmak üzere 5.000TL ödeyecektir. Yayıncı 5.000TL�lik miktarın fahiş olmadığını peşinen kabul eder.
Madde 8 � Sözleşmenin Feshi
8.1 ın diğer ve fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, iki haftalık fesih bildirimi süresi çerçevesinde, Yayıncı Programı Sözleşmesini her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden feshedebilir. Bu durumda Yayıncı �ı üçüncü kişilerin taleplerine karşı tazmin edecek ve tan herhangi bir biçimde tazminat talebinde bulunmayacaktır.
8.2 Aşağıdaki hallerde  işbu Sözleşmeyi herhangi bir gerekçe göstermeksizin derhal feshedebilir ve/veya Yayıncının veya belli bir Tacirin � ait olan Yayıncı Programını kullanımını tek taraflı olarak durdurabilir veya sona erdirebilir;
Tacirin ve n görüşüne göre Yayıncı İnternet Sitesi herhangi bir şekilde kamu düzenini veya genel ahlakı ihlal edebilir nitelikte veya bir şekilde saldırgan ya da şiddet içerikli ise; Yayıncı; Tacir, ve/veya üçüncü kişilere karşı Yayıncı Programı ile bağlantılı olarak hukuka aykırı eylemde bulunmuş ve/veya bulunuyor ise;
Yayıncının veya internet sitesinin içeriğinin Tacirin ticari konseptine uygun olmaması halinde, Yayıncının Yayıncı programına katıldığı ın veya Tacir�in , Yayıncını ve internet sitesinin içeriğini herhangi bir şekilde uygun olmadığını takdir ediyor ise;
Yayıncı yükümlülüklerini yerine getirmekte yetersiz kalıyor veya herhangi bir şekilde hileye veya hukuka aykırı bir eylemde bulunuyor, veya Yayıncı link sayfasına yapay trafik yaratıyor ve yaratamaya teşebbüs ediyor, yada Yayıncı işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü herhangi bir biçimde ihlal ediyor ise;
Yayıncı üç aylık bir süre içerisinde hiç trafik üretememiş ise. Yayıncı alıcılarının onayı olmayan eposta listelerine izinsiz eposta gönderimi (spam) yapıyorsa.
8.3 Eğer herhangi bir sebep ile Yayıncı Programının sona ermesi halinde Yayıncı herhangi bir talepte bulunmayacağını ve aşağıdakileri peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder: İlgili görseller ve Linkler Yayıncı tarafından tanıtım yaptığı tüm alanlardan kaldırılacaktır.  Yayıncınin com�a erişimini engelleme hakkını kullanabilir; Yayıncı fes bildirimi tarihinden itibaren herhangi bir komisyon ücreti talep etme hakkı kalmaz; Yayıncı, Tacir ve/veya tarafından sağlanan bütün link�leri ve/veya materyalleri sahiplerine iade edecek ve kendisinde kalan kopyalarını yok edecektir.
8.4 Sözleşmenin sadece madde 8.1 uyarınca sona ermesi halinde Yayıncı madde 4 uyarınca fesih öncesi yapılan tıklama ve/veya işlemler için komisyon ücreti talep edebilir.
8.5 Yayıncınin madde 3.15�in hükümlerini (kısmen) ihlal etmesi halinde, n sözleşmeyi feshetme veya zararın tazmin edilmesini talep etme gibi haklarına halel gelmeksizin, �ın fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, Yayıncı herhangi bir uyarıya veya ihlale ilişkin ihtara gerek kalmaksızın ve hukuki yollara başvurulmaksızın derhal nakden ve defaten olmak üzere 10.000.-TL (On bin Türk Lirası) ödeyecektir.
8.6 Yayıncılar, tekil kullanıcı sayısı, hedef kitle ve profilleme temelinde değerlendirilecektir. Bir internet sitesinin bu işbu ölçütleri yerine getirememe halinde, Yayıncıya ayrıca bir açıklama yapmaya gerek kalmaksızın sistemden çıkaracaktır.
Madde 9 � Olağanüstü haller
İşbu Sözleşmenin hüküm ve şartları gereğince yerine getirilmesi gereken yükümlülükler grev, yangın, sel veya üçüncü kişilerin kontrolündeki sistemlerinin çalışmaması gibi tarafların makul kontrolleri dışında gerçekleşen nedenlerle yerine getirilememesi veya getirmede gecikilmesi halinde taraflar sorumlu tutulmayacaktır.
Madde 10 � Verilerin Korunmasına İlişkin Mevzuat
Proad Yayıncılara ilişkin bilgileri Tacirlere iletmesi mümkün olabilir, bu sebeple Yayıncı kişisel ve/veya özel bilgi ve verilerin korunmasına ilişkin mevzuat uyarınca bilgilerinin Tacirlere verilmesine peşinen rıza gösterir. Tacirler Yayıncı Programına ilişkin kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uyacaklarını taahhüt ederler ancak Proad bu anlamda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Madde 11 � Müşterek Hükümler
11.1 Yayıncı�nın om internet sitesinde bulunan adres ve e-posta adresi bildirime elverişli e-posta adresi ve/veya tebligata elverişli adres olarak varsayılır. Adres ve/veya e-posta adresinin değiştirilmesi halinde, en son bildirilen adres ve/veya e-posta adresine yapılan bildirimler, en son yapılan değişikliğin yapılmasından itibaren en az bir (1) ay süre ile geçerli sayılır.
11.2  işbu hüküm ve şartları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Yayıncı bu tür değişikliklerle ilgili olarak elektronik ortamda yollanacak bir bildirim ile bilgilendirilecektir. Yayıncının yeni hüküm ve şartları kabul etmemesi halinde sözleşmeyi feshedebilir. Yayıncı değişiklik ile ilgili bildirimin kendisine gönderildiği tarihten itibaren 14 gün içinde sözleşmeyi feshetmediği takdirde, hüküm ve şartları değişmiş haliyle kabul etmiş sayılacaktır. İştirakçi tarafından talep edilen değişiklikler n temsile yetkili yöneticilerince yazılı olarak onaylanmadıkça geçerli sayılmaz. Bu tür değişikliklerin geçerliliğine ilişkin olarak ın elektronik ortamdaki kayıt ve verileri kesin delil olarak esas alınacaktır.
11.3 İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz ve uygulanamaz sayılması halinde Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecek, hükmün özündeki anlamı esas alınarak geçerli ve uygulanabilir şekilde yorumlanacaktır.
Madde 12 � Uyuşmazlık
12.1 İşbu Hüküm ve Şartlara ve ile Yayıncı arasındaki bütün sözleşmelere münhasır olarak Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında işbu Sözleşmeden doğan bir uyuşmazlığın bulunması halinde, uyuşmazlığın dostane yollar ile çözülememesi halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1920453 ziyaretçi (4204056 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol