Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  Dünya krizi Türkiyeye Etkileri
 

İSTANBUL

Ortak Meclis Toplantısı 
 

İstanbul, 22 Eylül 2008

 

Nasıl Başladı - 1 
 

 • 2001 sonrasında ABD ekonomisini toparlamak için hızla indirilen faizler (2001-2004 dönemi), kredi kullanma talebini artırdı
 
 • Artan kredi hacmi emlak fiyatlarını yükseltti. Yükselen emlak fiyatları, yeni kredi alınabilmesini sağladı. (ipotekli g.menkule, ikinci-üçüncü ipotek yapılarak bulunan kaynakla yeni harcama yapma imkanı sağlandı)
 

Nasıl Başladı - 2 
 

 • 2002 yılında inşaat sektörü ile ekonomiyi canlandırmak ve düşük gelirlilerin konut sahibi olabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla yeni düzenlemeler yapıldı (“subprime mortgage”-düşük kaliteli emlak kredileri artışının önü açıldı)
 
 
 • ABD Devlet Tahvillerinin hızla düşen faizleri ve artan emtia fiyatları ile yurtdışında bollaşan likidite, yeni yatırım alanları aradı
 

Finansal Kitle İmha Silahları’nın Doğuşu 

 • NINJA krediler” olarak tabir edilen düşük kaliteli krediler hızla büyüdü                        (No Income, No Job, no Asset)
 
 • Yatırım Bankaları, daha da fazla kredi verebilmek için, mevcut kredi alacaklarını satarak (menkul kıymetleştirme) yeni kaynaklar elde etti ve bunlarla da yeni krediler açıldı
 

Finansal Kitle İmha Silahları’nın Doğuşu 
 

 • Azalan risk duyarlılığı, bankaları her türlü kar odaklı (ama denetimi-takibi-kaydı zayıf) işlemlere yöneltti
 
                       2000   2007  

     Hedge Fonlar 500 milyar $  2 trilyon $

     Türev Ürünler 20 trilyon $  120 trilyon $

                                         (küresel        ekonominin 
                                         büyüklüğü ise
                                         60 trilyon $)
 

… ve bir Çöküşün Hikayesi - 1 

 • 2001’de Ev’in değeri 100 bin dolardı. 20 bin peşin, 80 bin dolar ipotek kredisi (mortgage) ile alınmıştı
 
 • 2004’de yapılan yeni bir ekspertiz ile Ev’in değeri 150 bin dolara çıktı. 2. ipotek ile bankada 50 bin dolar kredi alındı ve Otomobil yenilendi
 
 • 2005’de bir ekspertiz daha yapıldı ve Ev’in değeri 180 bin dolar olarak belirendi, 3. ipotek alındı ve mobilyalar yenilendi.
 
 • 2006’ya gelindiğinde artık herkes (şahıslar, emlakçı, banka vs.) Evin değerini 180 bin dolar olarak kabul ediyor ve buna göre hareket ediyordu.
 

… ve bir Çöküşün Hikayesi - 2 

 • Ancak 2007’de bir gün aynı mahallede benzer bir Ev satışa çıktı. Ama kimse 180 bin dolar ödemek istemedi. Ve balon patladı.
 
 • Öyle ki, Ev’in satış fiyatı başlangıçtaki 100 bin $’ın altına (70 bin $’a) geriledi. Ev’i için 80 bin $ ipoteğe giren Ev sahibi de, haliyle ödeme yapmak istemedi
 
 • Alacaklarını tahsil edemeyen bankalar, borçlarını ödeyecek kaynak bulamayınca mali sistem durdu. Bankalar birbirine bile borç vermeyince Likidite Krizi başladı
 

Kıssadan Hisse 

   “Türev ürünlerinin yaygınlaşması ile kötü niyetli cin artık şişeden çıkmıştır. Bu ürünlerin 'zehirli' olduğu bir krizle belirgin hale gelinceye kadar, türleri ve toplam işlem hacmi artmaya devam edecektir”

                                       Warren Buffet, 2002 

 

Aç doyar, açgözlü doymaz

         Türk Atasözü   

 

ABD’deki Finansal Krizin Rakamsal Boyutu 

   Batan Lehman Brothers’ın aktif büyüklüğü : 600 milyar dolar

   Batan diğer 12 bankanın aktif büyüklüğü : 170 milyar dolar

   Finans Kesiminde Oluşan Toplam Zarar  : 700-800 milyar d.

   Beklenen Toplam Zarar    : 1,2 trilyon dolar 

   Türkiye’nin Ekonomik Büyüklüğü  : 660 milyar dolar

   Türk Bankalarının Toplam Aktif Büyüklüğü : 520 milyar dolar 
 
 

 

Dünya’da Neler Bekleniyor 

 • Düşük faiz ve yüksek likidite döneminin sonu
 • Likidite ve Kredi daralması –Büyüme’nin düşmesi
 • Küresel Bankacılık sisteminin yeniden yapılanması                      (son kalan 2 büyük yatırım bankası GoldmanSachs ve MorganStanley, yatırım bankacılığından çekiliyor)
 
 • Serbest Piyasa Ekonomisinin; Kurallı Piyasa Ekonomisine dönüşmesi – yeni bir denetim-gözetim sistemi kurulacak
 
 • Bankaların aktiflerindeki kötü krediler, kurulacak bir kamusal tasfiye şirketine devredilmesi
 
 • Bu şirketi kurmak üzere Bush Yönetimi Kongre’ye 700 milyar dolarlık kaynak aktarma yetkisi için başvurmaya hazırlanıyor (ancak bu durumda ABD kamu borcu ve bütçe açığı hızla artacak)
 

Türkiye’de Neler Bekleniyor - 1 

Riski Azaltan Faktörler; 

 • 2001’den farklı olarak Kamu maliyesi çok daha iyi durumda
 
 • Bankacılık sistemi çok daha sağlam ve ‘çürüklerinden ayıklandı”
 
 • Mali sistemde Denetim ve Gözetim güçlendirilmiş durumda
 

Türkiye’de Neler Bekleniyor - 2 

Riski Artıran Faktörler; 

 • Reel Sektörün yurtdışı borçlanması yüksek ve artmaya devam ediyor ama uzun vadeli borçlanma sayesinde risk azalıyor
 

         Dış Borç (milyar dolar)  2003  2008 1.Ç.

         Finans Sektörü   14  60

         Reel Sektör    35  112 

         Özel Sektör Dış Borç Ödemeleri 2008 2009 2010

         Anapara+Faiz (milyar dolar) 26 36 21

 

Türkiye’de Neler Bekleniyor - 3 

Riski Artıran Faktörler; 

 • Yükselen Cari açık ve Bozulan Finansman Kalitesi
 

         (milyar $)    2007  2008 (son 1 yıl) 

         Cari Denge    -38  -47  Gelen Kaynak        Doğrudan Yabancı Serm. 22  17

               Portföy Yatırımı  3  -5

               Bankaların aldığı krediler 6  7

               Reel Sektörün aldığı krd. 26  31

 

Almamız Gereken Dersler - 1 

 • Her kriz, sistemdeki bir bozukluğa işarettir ve düzeltme fırsatı verir
 
 • Ama her düzeltmenin bir yan etkisi olacaktır. Kriz yönetimi, bu etkiyi en azda tutmaktır
 
 • Kişilerin servetlerindeki artış ile gelirlerindeki artış paralel değilse, servetler gelirden fazla artıyorsa, sistemde bir bozulma olduğuna işarettir 
 • Krizin faturası herkese çıkacaktır
 

Almamız Gereken Dersler - 2 

 • İhracat Pazarlarını çeşitlendirmek gerekiyor

  Avrupa Birliği’ndeki büyüme hızı  2007: % 2,6

                                    2008: % 1.0 (t)

                                    2009: % 0,9 (t) 

   • İhracatımızda AB’nin payı % 50, ABD’nin payı % 3
   • AB pazarı aslında şimdiden etkilendi
   • AB pazarına ihracattaki artış 7 aydır, geneldeki artışın altında
 

Almamız Gereken Dersler - 3 

 • Tedbirli Olmanın Zamanı
  • Böyle zamanlarda bilançolardaki uyumsuzluklar (vade, kur vb.) potansiyel risk doğuran alanlardır
  • Gayrimenkul ve Emtia fiyatları gevşeyecek
  • Kredi maliyetleri artacak, krediyle yapılacak yatırımın verimliliği ve karlılığı daha fazla önem kazandı
 
 • Kurumsal Yapının Önemi
  • Finansman Müdürünüze ve İş Geliştirme Müdürünüze iyi bakın, yoksa mutlaka edinin
  • “Küçük olsun benim olsun” veya “Ne iş olsa yaparız, biz her iş’te varız” devri bitti
 
 

   Güneş girmeyen ev;

         hastalık üretir 

   Büyüme olmayan ekonomi;

         işsizlik, yoksulluk, huzursuzluk ve kavga üretir 
 

 

Çeyrek Dönemler İtibariyle Büyüme 

2002 - 2004 

2005 - 2006 

2007 - 2008

 

2008 yılı Sektörel Büyümeleri 

(7 aylık Büyüme Oranları)  2007  2008 
İmalat Sanayi Büyümesi  % 5,2  % 4,2 
 
TV     % -33  % -18 
Tekstil     % 7  % -16 
Deri     % 5  % - 9  
Hazır Giyim    % 0  % - 6 
Makine    % 11  % - 4
 
 
Kimya     % 5  % 1 
Gıda     % 4  % 6 
Metal     % 15  % 9 
Mobilya    % -20  % 11  
Elektrikli Makine   % 25  % 20 
Taşıt     % 5  % 27

 

Yükselen Piyasa Ekonomilerinde

Büyüme Oranları 

                        2007  2008 (tahmin) 
    --------  ------------------ 
Türkiye   % 4,5  % 4 
 
Çin    % 9  % 9 
Hindistan   % 7  % 6 
Endonezya   % 6  % 6 
Malezya   % 6  % 6 
Kore    % 5  % 4 
Arjantin   % 8  % 6 
Brezilya   % 6  % 6  
 

 

Vergi    2007   2008   Artış

Gelirleri   ilk 8 ay ilk 8 ay  

(milyar YTL.) ---------- --------- --------  

Gelir Vergisi  21,7  25,6  % 18

Kurumlar Vergisi 9,5  12,2  % 28 

KDV (dahilde) 10,9  11,6  % 7

KDV (ithalde) 17,0  20,9  % 23 

2008 yılı Vergi Gelirleri

 

                        2003  2008  Artış 
  
 Asgari Ücret  200 $  500 $  % 150 
 Doğalgaz Fiyatı 0,3 YTL. 0,67 YTL. % 120  
 Kurşunsuz Benzin 1,8 YTL. 3,2 YTL. % 80  Elektrik Fiyatı  9 cent  14 cent % 60 
  
  
 
Dolar Kuru  1,50  1,25  % -17 
 Euro Kuru  1,70  1,80   % 6
  

Girdi Maliyetlerindeki Artış

 

Türkiye’de ve rakiplerimiz olan Yükselen Piyasa Ekonomileri ülkelerindeki Elektrik Fiyatları 

US cents / kwh 
   Sanayi Konut   
 
Türkiye  14,0  17,0   
 
Brezilya  12,2  16,6 
Meksika  11,1  9,5 
Hindistan  10,5  6,1 
Çin   9,6  6,7 
Kore   7,0  10,0
 
 
 
Kaynak: IEA energy prices and taxes 2008

 

Yapmamız Gerekenler 

   Çifte Çıpa” nın zamanıdır 

   1) Güçlü Ekonomi 

  2) Kaliteli Demokrasi 

 

  Biz İstiyoruz ki; 

  • Türkiye; kurumlar ve kurallar ülkesi olsun
 
  • Kurallar olsun, Herkese uygulansın, Kuralların nasıl değişeceği de kurallara bağlı olsun.
 

  TOBB, Oda ve Borsaları ile birlikte; 

  • Demokratik bir kurum olarak Demokrasinin yanındayız
 
  • Siyasete, dışardan yapılacak müdahalelerin karşısındayız
 
  • Fikir Hürriyetinin, Din ve Vicdan Hürriyetinin, Teşebbüs Hürriyetinin savunucuyuz
 
 

  HUZUR 
   

  TİCARET 
   

  ZENGİNLİK

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1923969 ziyaretçi (4213504 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol