Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  13 Yaşında Atılan İmza= Yurt Dışı
  09 Ocak 2011

Behiç KILIÇ
behic@yenicaggazetesi.com.tr
Yurt dışında firardaki astsubaydan
Mektubuna “Ben yurt dışında firarda olan bir astsubayım” diye başlamış.. Kendi pozisyonundaki çok sayıdaki arkadaşı adına, içinde bulunduğu durumu yazmamı istiyor..
Onların dramı, şu sıra ardı ardına “özgürleşen(!)” azılı suçlularla yan yana koyunca daha da çarpıcı hale geliyor..
Satırlarına geçelim..
“Hizmet ettiğim ve karşılığında maaşımı aldığım bir kurumdan özgür irademle ayrılmak istedim diyebilirim. Maalesef 15 yıl mecburen hizmet etmeniz gerekiyor (13 yaşınızda imzaladığınız bir sözleşmenin gereği olarak). Şu anda sadece çekip gittiğim için 2 yıldan 5 yıla kadar yargılanıyorum (Bu nedenle  ülkeme giremiyorum. Üstelik bu cezanın ne iptali ne ertelenmesi ne de para cezasına çevrilmesi söz konusu. Hapisle birlikte bir de tazminat ödemek zorundayım, bilmiyorum ne kadar tutar.
Firarımın ilk günlerinde bulunduğum ülkenin mülteciler ofisinden randevu almak zorunda kaldım. Çaresizlik içindeydim çünkü buradan sınır dışı edilme durumunda askeri mahkemede ve devamında askeri hapishanelerde başıma neler geleceğini tahmin bile edemiyorum. Hiç bir suçum olmadan 1 seneden fazla hapsi göze almak çok zor.
Ancak yapamadım, randevuya gitmedim, gidemedim, kendime yediremedim bu durumu bir yandan da kendime kızmadan edemiyorum ülkemde üstünlerin hukukunun olması benim kabahatim değil ki!  Pekala gidip sığınma talep edebilirdim ama olmadı yapamadım...
Şu anda yurtdışında kaçak hayatı
sürdürüyorum ne kadar dayanırım Allah bilir fakat sizin gibi insanlar sayesinde benim gibilerin sesini duyurabildiğimiz sürece umudum olacaktır zira umutsuz yaşanmıyor.
Sevgiyle... Eğer şikayetimi kayda değer bulup her zaman takip ettiğim köşenizde yayınlama inceliğini gösterirseniz lütfen firari bir TSK mensubu deyiverin ki benim üzerimden bütün astsubayları hain ilan etmesinler...”
Umur Talu
Umur Talu

utalu@htgazete.com.tr

Sadece gönül yetmez, yürek de ister!

07 Kasım 2010 Pazar, 11:32:51

uJSayın Talu,

E9EÜlkemeEXe akademisyeuDen olarak faA3yrEyda sağlamaepk isteyen fYWygirari bir sUTaubayım. İsta8ifa hakkım yraolmadığı içy2in bu yola EVAvybaşvurmak zygorunda bırayLEZkıldım. Yuragatdışında prA7e1aestijli bireqYpA üniveyXursitede doke3torama devaUhm ediyorum.AD Fakat üaTYdalkeme gelemeguBiyorum. Çu0ETaünküuJY3Y, işimi değebaJEiştirmek isy8tediğim içyhYjAin havaalany0eında tutuklanacağım.

 

***

 

uXAPYÇok Yqyaşasın, MieMlli SavunmayVeb Bakanı yine aSUD“askeuXyHurlikte yeniaGlik” u0üstüne uhAhe“yeni” Eny1bir açusU4ıklama yaptı.

ePUtHem başbakayPUsanına hem GeUvemnelkurmay’a bağlı uzU“milli” bir UQ“savuasasnma bakanı”ebu4enın sık sıke0y değişen inEnezisiyatifi ty4akdir edileeRaJsi şey tabii!

yjAma bu işinySeg özüudy galiba şu:

uzuBu sistem öEzYyle yama kaaZe4aldıramayacak durumda!

yZujÖnce buNYpir felsefenaQEHiz olacak; ubUBUönce aeqEMYskerliğin gyWa0erekleri ileXEe teknik, tyBEeknolojik iy9E4Amkanlar, üADA6lke şartlarUSı, kamu kayArnakları, geeqEQAnçleU2yJErin durumu,eN zaten profu9a6esyonel olaYBePun askerleriAbesn hali, on binlerce a8U“bedaYMeva hizmetçi” ujUerat; çENugağdışı kanuevyvn, hiyerarşeQeRi ve imtiyaeHUmuzlar; memleYWketin iş veaWY işsizlik uAjfukları üeMUstüne,uQE hepsini biE4YMrbirine bağAWYlayan bir dePYLUüşüUQEgnce sistemiEWEniz olacak…

UvSonra AnayaYGeBAsa’yauQe6y filan bakacaksınız:

yZApECumhuriyet AVEMUnedir, demoYpkrasi, hukua9u4Ak devleti, uJeşitlik, öaRa5zgürlüApepk, hak hakie6katen nedir diye!

 

***

 

Y9uDyGiriştekineu4 benzer yüE7a7azlerce mektasup var elimUpYdEde. BirkaçajY0ı çouZAVYk yere gitmYNAiş; gerisi özel.

YjaSaKimi artık yQUemekli; kima7aJui hala muvaabyzzaf. Kimi uqhenüz epuNUfirari, kimygi mahkum. Kimi EL“cezaYMudYsını” uLçekmypEpiş. Kimi yeudYni bir hayaEqy8Yt kurabilmiaNYtş, kiminin AzUhayatı kararmış!

EMEjeMilli SavuneHama Bakanı’esnın soyadı U0e“Göypy6anül” U5Yrya, öny9ce bakması YTUWUgereken yer de bu EWeba“göeTUnül” meselesi.

UtAZNasıl şimdi E8eh‘6 yıeBugl hizmet taYgyRuahhütlY1uü, göAZYRAnüllüAD profesyoneUSAllik erlik” E9düşüASUnüyorlYZEZaar; sistemieMuTun tamamına u7Eda öyle biraz a7“göU3YMnül” uzU3zaviyesinden bakacak.

y4yNMecburi hizAtEmet ve istiYzE0fa yasağındY1Ean, vicdaniEgU ret hakkına kadar!

uzuÇüy0U8ynkü, TA1ySK’ylAWYna ilgili kae8nunların çehok maddesi y2çağ,Usun insan hakleQYnarı, eşitliuXYnk, hukuk, deqaemokrasi veuvyqY cumhuriyet dışı!

 

***

 

e5ASubay ve astsubay, e7uM“nasbyQedildiği” aDUDtarihten itybibaren tam a0U15 yıl mecbamuri hizmete AJuqbağlanıyor.

a7İstifa edemE5Ygiyor, bazenUZ 14-15 yaşıApU6nda tayin eyXudildiği mese9leği 40’e8AJUına kadar dUWE2eğiştiremiyor.

esavEAma iki dudUXeak arası hae3ypis yiyebilYpiyor, pat dEje0iye atılabiliyor. Eve8“Tek eVYtaraflı” bir E5AyüküyNamlülük.Ava8Y Kimine göre uhYhüküEVmlülük!

EPDiyebilirsiUpAqEniz ki, amay4AZ eğitim, amEjYPaa ona yapıle6egan harcamalar…

AMeBakın, aşağagıdakilerin YtU8Ahepsi de aynı egav15 yıl mecbyXYQYuri hizmetluQaqe yüküuJmlü veEzAVyya hükamEümlü:

arA1.ÇoegyrAcuk yaşta aY2ebskeri liseyeWEMae verilen, Am8 yıl eğitiUdY3m göreEPyn subay. (2UgA2 yaşındakiUnyv teğmen 37’Ymsine kadar.)

eV2. Sadece 4yD yıl Harp OuNABYkulu okumuş subay.

ejA03. ÇYmu6eocuk yaşta a7eAstsubay HaE5uzırlama OkuA3ERlu’naENY verilip üa3Estüne ERaBEAstsubay MeeWslek YüypA8aksekokulu oYtYkumuş, tople5yam 5 yıl eğu0EDitim göysrmüş astsubay.

eXEn4. Sadece 2atY3E yıl MeslekaqA YükseeVUvUk Okulu okuuNuZemuş astsubay.

uDEğitim süynaresi de, öe7ğrenciye yaevahupılan harcauBma da eşit eVeGydeğil; ama ajammecburi hizmet aynı!

AtEKaldı ki, 2uVusy ila 8 yıl AGUgEeğitim içu3e7in 15 yıl mAmA2Aecburi hizmUXE2Yet (30 yıl A1önce 1eW0’du)e9y, ne yüYNkümlüEbyHUlükle ELUHYbağdaşır, nAWe hüküuLy1Ymlülükle!

yWTazminat öA4ubedeyerek ayrAWılmak dahi UsA9Emümkün değil.

aSU3Ancak atılıY6Ursan tazminuryat ödüyXyorsun. FirYSaariysen 18 etay gizlenmey7A, sonra atıe8Urlıp üçuG beş ay mahY9Akeme, 6 ilaE1 10 ay hapiYJYs, ayda 100YQYHa0 TL taksita7Yle (anormalEzAb şişirilmişu2) 60 bin TL tazminat!

 

***

 

u9Tercümesi şu:

YvYİşinden ayre9aılmak istedy7u0uiğin içE4eMyin ya aşırıegA mecburi hiaWUzmet ediyoraSAsun ya da ha0uapis yatıyoyQArsun! KaçyLAQakçıabube olsan teciyNli var. BunU3uun yok! “aVAAsker şahısaZY hariçyPAn” demusUiş hukuk devleti!

aJABuAskerliğe, YrY5asker milleABYNEte onca öEBuHUvgü yauLparken; sisyJU8tematik olaU6UnErak askerliY3Ek ile hapsias, yüküE1U8AmlülüYLk ile hüyPykümlüublüğüYSUM neredeyse aHaTYeşdeğer tute9Y1Uan sisteminUL “GöY8ynül”U9Udyü olmaaSYgek nasıl bir şeydir!

 

***

 

ySAqBu sisteminUsyP ruhunu, keUpndi içaHu3indeki göaVEBnülsüAXetAzlükley9ari açeGıkçaa7e, dürüUtEstçeUPa, hakçAGaJEa tartışamaEWEdan; sadeceyJuJ askerliği e1değil, TüALYrkiye’ETAZyi de; askeY0Er veya değiU3Al, 35 milyoU2n erkeği, eu4şlerini, ane3alarını, çEQocuklarını UPeHUda huzura kaMavuşturamazsınız!

Sadece Y4“göE4U6nüllüumlük” e7yetmiyor, vaBA0icdan, hakka3aniyet, adaeHAlet de gerekiyor.

Y8Sadece “A8AGönüa4Y3l” olatAmak yetmiyoUQaVer; akıl ve AgEyürek atde istiyor! 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1950998 ziyaretçi (4259948 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol